Zwaag Huwelijken 1671 – 1674

Share and Like

Zwaag Civiele Trouwboeken 1671-1674

 

04-01-1671 Willem Albertsz, weduwnaer en Geert jans, jongedochter beijde van Swaegh, den 4den januarij hier getrouwt
19-01-1671 Pieter Dircx Lubburgh, jongesel woonende op Keern en Trijn Joris Mijsen, jongedochter van Oosthuijsen, den 19 januarij betoogh passeert
20-01-1671 Jacob Hillebrantsz, jongesel woonende in de Bangert in de banne van Westerblocker en Marij Dircx, jongedochter van Swaegh, den 20 januarij betoogh passeert
25-01-1671 Claes Cornelisz Claes, jongesel en Antje Tomas, jongedochter beijde van Hoorn, den 25 januarij hier getrouwt
31-01-1671 Cornelis Claesz Brasser ende Trijntje Cornelis, den 31 januarij betoogh passeert
03-02-1671 Claes Pietersz, jongesel woonende op Swaeghdijck in de banne van Swaegh ende Sijmtje Pieters, weduwe van Benninghbroeck, den 3den februarij betoogh passeert.
08-02-1671 Aerjan Pietersz, jongesel van Risdam en Griet Teunis, jongedochter van Lammertschaeg, den 8sten februarij betoog passeert
15-02-1671 Claes Pietersz, jongesel van Risdam in de banne van Swaegh en Hillegont Pieters, jongedochter van de Leek in de banne van Wognum, den 15 februarij betoogh passeert.
22-03-1671 Maerten Dircx, weduwnaer ende Jannetje Jans, weduwe beijde van Hoorn, den 22sten februarij getrouwt
22-03-1671 Andries Fredericx, jongesel en Sijntje Alberts, weduwe beijde van Hoorn, den 22sten maert getrouwt
22-03-1671 Cornelis Joorsz, weduwnaer en Lijsbeth Vennuits, beijde woonachtigh tot Medemblick, den 22 maert betoogh gepasseert
22-03-1671 Claes Claesz Veerman en Maritje Jans, beijde op Keern, den 22 maert betoogh passeert
29-03-1671 Dirck Meijndersz, weduwnaer van Hoorn en Antje Tijses, jongedochter van Breda, beijde woonende tot Hoorn, den 29sten maert alhier getrout
26-04-1671 IJsbrant Jacobsz Blanck, jongesel uijt de Hout ende Trijn Jans, jongedochter van Swaeghdijck, den 26 april betoogh passeert
10-05-1671 Dirck Pietersz, weduwnaer en Trijntje Tomas, jongedochter beijde van Hoorn, den 10 maij hier getrout
17-05-1671 Willem Sijmonsz Kort, weduwnaer en Sijtje Jacobs, weduwe beijde van Hoorn, hier op den 17 maij getrout.
24-05-1671 Willem Willemsz, jongesel ende Lijsbet Pieters, jongedochter beijde tot Hoorn, den 24 maij getrout
24-05-1671 Herman Tamisz, weduwnaer ende Geertje Pieters, weduwe beijde van Keern, den 24 maij getrout
04-06-1671 Jan Maijer, weduwnaer en Annetje Reijniers, weduwe beijde hier ter steede Hoorn woonachtig, den 14 junij betoogh passeert.
05-06-1671 Cornelis Mathijsz, weduwnaer ende Jannetje Teunis, weduwe beijde hier ter steede Hoorn woonachtigh, den 5 junij hier getrout.
21-07-1671 Joost Jansz Tuijnman, weduwnaer ende Aaltje Carstens, weduwe woonende beijde buijten de stadt op de Zingel, den 21sten julij hier getrout
09-08-1671 Dirk Jansz, Mr. Chirurgijn, wedunaer ende Aeltjen Jacobs, beijde tot Enchuijsen woonachtigh, den 9 augustus hier getrout
30-08-1671 Jan Klaesz, jongesel ende Trijntje Jans, jongedochter beijde van Bovencarspel, den 30 augustus hier getrout
08-11-1671 Sacharias Pietersz, jongesel ende Elsje Jans, jongedochter beijde woonachtigh tot Hoorn, den 8 november hier getrout
15-11-1671 Dirk Jansz, weduwnaer woonende op de Koepoortswech ende Gepke Stoffels. Weduwe woonende in de Achterstraet, den 15 november hier getrout
22-11-1671 Aarjan Cornelisz, jongesel ende Aeltje Tijsses, weduwe beijde woonachtigh tot Hoorn, den 22sten november hier getrout
22-11-1671 Jan IJsacksz, weduwnaer ende Aefje Cornelis, weduwe beijde woonachtigh tot Hoorn, den 22 november hier getrout
22-11-1671 Hercke Cornelisz, jongesel van Hoogcarspel ende Neel Cornelis, weduwe woonachtig tot Westerblocker, den 22 november hier getrout
06-12-1671 Daniel Michielsz, jongesel ende Maritje Barents, jongedochter beijde tot Hoorn woonachtig, den 6 december hier getrout
24-01-1672 Maerten Fransz, weduwnaer en Semmetjen Barents, weduwe beijde van Hoorn, den 24 januarij hier getrouwt
03-01-1672 Wigger Willemsz, jongesel van Hoorn met Diewer Pouwels, jongedochter van Wognum, den 3 januarij betoogh passeert
10-01-1672 Jan Pietersz Blocker, jongesel met Neel Pieters, jongedochter beijde woonacgtigh tot Swaegh, den 10e januarij hier getrout
10-01-1672 Pieter Reniersz, jongesel woonachtigh op Swaeghdijck met Aeffje Pieters, jongedochter woonachtigh tot Hoorn, den 10 januarij betoogh passeert
10-01-1672 Jan Hermensz, jongesel met Trijn Boejes, jongedochter den 10e januarij hier getrout, van de Leeck
10-01-1672 Klaes Cornelisz Koomen, weduwnaer van Spanbroeck met Marij Jans, weduwe van Keern, den 10 januarij betoogh passeert
24-01-1672 Willem Dircx, weduwnaer van Wognum met Neel Cornelis, jongedochter van Keern, den 24 januarij betoogh passeert
24-01-1672 Cornelis Cornelisz, jongesel van Berkhout met Diewer Dircx, jongedochter van Risdam, den 24 januarij betoogh passeert
07-02-1672 Jan Cornelisz, weduwnaer en Marij Jacobs, weduwe beijde woonachtig tot Hoorn, den 7 februarij hier getrouwt.
07-02-1672 Joris Pietersz woonende op Keern met Aaght Jans, jongedochter woonachtigh tot Wognum, den 7 februarij hier getrouwt
14-02-1672 Heijndrick Heijndricksz, jongesel wooende bij de watermolens onder de banne van Westerblocker met Marij Cornelis, jongedochter woonende op Risdam onder de banne van Swaagh, den 14 februarij betoog passeert.
14-02-1672 Jan Pietersz, jongesel van Swaagh met Grietje IJsbrants, jongedochter van Hoogcarspel, den 14 februarij betoog passeert
14-02-1672 Nanningh Cornelisz, weduwnaer met Marij Jans, weduwe beijde woonende op Keern, den 14 februarij betoogh passeert
14-02-1672 Cornelis Jacobsz, jongesel en Antje Meijnders, jongedochter beijde woonende tot Hoorn, den 14 februarij getrout
14-02-1672 Lubbert Jansz met Dirckje Dircx, weduwe den 14 februarij hier getrout, beijde woonende op Keern
14-02-1672 Dirck Jansz met Rebecca beijde tot Hoorn, den 14e februarij alhier getrout.
00-03-1672 Jan Remitsz, jongesel met Trijntje Jans, jongedochter beijde woonende op Keern, den martij hier getrout
00-03-1672 Gerrit Dircx, weduwnaer van Grosthuijsen met Dieuw Claes, weduwe tot Swaagh, den martijus betoogh passeert
00-03-1672 Jan Willemsz, jongesel met Lijsbeth Bastiaens, jongedochter beijde op Keern, den martius hier getrout
10-04-1672 Jacob Michielsz, jongesel en Ebeltje Vredricx, weduwe beijde woonachtigh tot Hoorn den 10 april hier getrout
23-04-1672 Gerrit Barentsz, jongesel en Marij Jans, weduwe beijde tot Hoorn woonachtigh den 23 april getrouwt
22-05-1672 IJsbrant Reijvertsz ende Hillegont Theunis, weduwe beijde tot Hoorn, den 22 maij alhier getrouwt
11-06-1672 Jan van Wolven, soldaet hoorende onder den E: cappiteijn Christoffel Roijmult leggende in gatnisoen tot Swaagh, met Neel Sijmons, jongedochter woonende in de Lange Bangert, den 11 junij betoogh passeert
11-06-1672 Reijnier Heijndricx, weduwnaer met Jannetje Boeijen, weduwe beijde woonende op Keern, den 11 junij hier getrouwt
04-07-1672 Pieter Claesz, weduwnaer van Risdam met Anna Cornelis, jongedochter woonende tot Wijdenes, den 4e julij hier getrouwt
11-09-1672 Claes Jansz, jongesel ende Marij Jans, jongedochter beijde woonende op de Koepoortsweg buijten Hoorn, den 11en september hier getrouwt.
30-10-1672 Sijmon Gerbrantsz, jongesel ende Antje Michiels, weduwe beijde woonachtigh tot Hoorn, den 30e october hier getrouwt
30-10-1672 Cornelis Jansz, jongman met Aeltje Cornelis, weduwe bij den watermolens in de ban van westerblocker, den 30 october hier getrouwt
30-10-1672 Daniel Jansz de Vreed, jongesel ende Antje Vrericx, jongedochter beijde woonachtigh tot Hoorn, den 30 october hier getrouwt
06-11-1672 Den 6 november Isack Jansz, weduwnaer ende Trijntje Abrams, weduwe beijde woonachtigh tot Hoorn, hier getrouwt
14-11-1672 Pieter Aarjansz, weduwnaer woonende tot Swaagh met Anna Jans, weduwe woonende tot Opmeer aen de Paed, den 14 november ’t betoogh passeert
11-12-1672 Jacob Cornelisz, weduwnaer ende Dieuwertje Cornelis, weduwe beijde woonachtigh tot Hoorn, den 11e december hier getrouwt
15-01-1673 Cornelis Aertsz, jongesel van de Oudijck onder de banne van Westwoudt, met Anna Jans, jongedochter wonende in de Bangert onder de banne van Swaagh, den 15e januarij betoogh passeert
15-01-1673 Cornelis Jansz, jongesel van Westerblocker met Trijn Pouwels, jongedochter uijt de Bangert onder de banne van swaagh, den 15e januarij betoogh passeert
29-01-1673 Aerjan Jansz, jongesel uijt de Bangert onder de banne van Swaagh met Aelt Pieters, jongedochter van Westerblocker, den 29 januarij betoogh passeert
12-02-1673 Pieter Hermansz, jongesel met anna Maertens, jongedochter beijde woonende op Risdam, den 12de februarij hier getrouwt
12-02-1673 Jacob Pietersz, jongesel met Trijn Maertens, jongedochter beijde woonende op Risdam, den 12 februarij hier getrouwt
19-02-1673 Heijndrick Heijndricsz, jongesel met Sijtje Gerrits, weduwe beijde van Hoorn ende daer woonachtigh, den 19 februarij hier getrouwt
04-03-1673 Gerrit Cornelisz Kuijper, jongesel ende Cornelisje Sijbeths, jongedochter beijde woonachtigh tot Hoorn, den 4e martius hier getrouwt
19-03-1673 Joost Mauritsz, jongesel ende Heertje Pieters, jongedochter beijde woonachtigh tot Hoorn, den 19e martius hier getrouwt.
09-04-1673 Jan Baltisz, weduwnaer woonende op Keern met Antjen Cornelis, jongedochter woonende tot Hoorn, den 9e april hier getrouwt.
30-04-1673 Jan Arentsz van der Steen, jongesel en Weijntje Flips, jongedochter beijde woonende tot Hoorn op ’t Kruijdmolenspat, den 30e april hier getrouwt.
04-06-1673 Roeloff Heersz, jongesel ende Eefje Gijsberts, jongedochter beijde woonende tot Hoorn, den 4e junij hier getrouwt
18-06-1673 Joris Pietersz, jongesel uijt de Lange Bangert met Dieuwer Claes, jongedochter van de Leeck, den 18e junij betoogh passeert
13-08-1673 Anthonij Danielsz, weduwnaer met Magdaleentje Lambrechts, weduwe beijde woonende tot Hoorn, den 13e augusti hier getrouwt
04-09-1673 Cornelis Claesz Kathoeck, jongesel van Suijd Spierdijck in de banne van Berckhout, met Anna Viengs, weduwe den 4e september betoogh passeert.
04-09-1673 Jan Cornelisz, weduwnaer woonende op Bobeldijck onder de banne van Berchout, met Anna Jans, jongedochter uijt de Bangert onder de ban van Swaegh, den 4e september betoogh passeert
17-09-1673 Claes Cornelisz, jongesel van Benninghbroeck met Geert Aris, jongedochter van Binnewijsent haer drie proclamatien hier ontfangen den 17de september betoogh passeert
29-10-1673 Eduwardt Philipsz, jongesel uijt Londen in Engelant ende Dieuwer Gerrits, jongedochter van Westwout, den 29 october hier getrouwt
19-11-1673 Albert Jacobsz, weduwnaer van de Bobeldijck onder de ban van Berckhoudt met Dieuwer Jacobs, jongedochter van Scharwoud, den 19 november alhier getrouwt
20-12-1673 Cornelis Adriaansz Stam, jongesel uijt den Bangert onder de ban van Swaagh met Geertje Vredricx, weduwe van Grosthuijsen, den 20den december betoogh passeert
01-02-1674 Pieter Sijmonsz, weduwnaer met Welmoet Jans, weduwe beijde van Keern, den 1en februarij alhier getrouwt
01-02-1674 Joost Cornelisz, weduwnaer woonende tot Hoorn met Maertje Teunis, jongedochter van Swaagh, den 1en februarij betoogh passeert

Noord Hollands archief, Haarlem Zwaag DTB – inv.nr, 7

Transcriptie: GeneaData – Datum: 25-06-2008

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

GeneaData

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.