Zaandijk Marriages 1761 – 1767

Share and Like

Reformed muncipality  Zaandijk.

Marriages Reformed  1754-1811 – Period: 1761-1767

 

10-05-1761 Hendrik Juriaansz Voogt jongm. bruijdeg. van Zaandijk en Maritje Simons Glas, jonged. mede te Zaandijk zijn haar geleden ingeteijkent den 24 april 1761 en op zondag den 26 april haar eerste voorstel ontfangen en vervolgens tot drie maal toe zoo zijn de voorsz. op den 10 may 1761 in onze kerke getrouwt
24-05-1761 Klaas Cornelisz Knap, weduwnaar te Zaandijk en Bregjen Barends jonged. mede te Zaandijk zijn haar geboden ingeteijkent den 7 maij 1761 en op zondag den 10 maij 1761 haar eerste voorstel ontfangen en vervolgens tot drie maal toe en zijn de voorsz. op den 24 maij 1761 in onze kerke getrouwt
12-07-1761 Jan Pietersz Groen jongem. zijnde schoolmeester en schoolvoorzanger alhier en Marijtje Pieters Groen, jonged. te Wijk op Zee, zijnde haar geboden bij domeni ingeteijkent den 25 junij 1761 en op zondag den 28 junij haar eerste voorstel ontfangen en vervolgens tot driemaal toe zijn de voorsz op zondag den 12 julij 1761 in onze kerke getrouwt na dat ons betoog van Wijk op Zee vetroond was
02-08-1761 Jan Arijansz Kooren jongman te Zaandijk en Antje Sijbrands Caat jongedogter mede alhier zijn haar geboden bij mij alhier ingeteijkent op den 10 julij 1761 en op zondag den 19 julij haar eerste voorstel ontfangen en dat tot drie maal toe zoo zijn dezelve op den 2 augustus 1761 in onze kerke getrouwt
09-08-1761 Jacob Pietersz Groot jongm. te Zaandijk en Harmijntje Lammerts de Graaf jonged. mede alhier, zijn haar geboden bij mij alhier ingeteijkent op den 26 julij 1761 en op zondag den 26 julij haar eerste voorstel ontfangen en dat tot driemaal toe, zoo zijn dezelve op den 9 augustus 1761 in onze kerke getrouwt
16-08-1761 Klaas Jacobs Graftdijk jongman te Zaandijk en Jannetje Jacobs Graaf te Oostzaandam op de Zuijdijk, zijn haar geboden bij mij ondergeschreven ingeteijkent op den 30 julij 1761 en op zondag den 2 augustus haar eerste voorstel ontfangen, en dat tot driemaal toe, zoo zijn dezelve op den 16 augustus 1761 in onze kerke getrouwt, na dat ons betoog vaan Oostzaandam vertoond was
11-10-1761 Hendrik Brand, weduwnaar te Zaandijk en Magteltje Jans mede alhier zijn haar geboden bij mij ingeteijkent den 25 september 1761 en zondag den 27 september haar eerste voorstel ontfangen tot driemaal toe, zoo zijn dezelve op den 11 october 1761 in onze kerke getrouwt
00-00-1761 Hendrik Jansz de Boer, weduwnaar te Zaandijk en Lijsbet Gerrits Stuurman jonged. te wormerveer zijn haar geboden bij mij ingeteijkent op den 10 october 1761 en op zondag den 11 october haar eerste voorstel ontfangen en dat tot driemaal toe
20-12-1761 Dirk Jansz de Jong jongm. te Zaandijk en Geertje Alberts Groot jonged. mede alhier zijn haar geboden bij mij ingeteijkent den 4 december 1761 en op zondag den 6 dito haar eerste voorstel ontfangen, en dat tot drie maal toe, zoo zijn dezelve op den 20 december 1761 in onze kerke getrouwt
14-02-1761 Jan Fransz van Puffelen jongm. te Bodegraven en Maartje Jacobs Schagen jonged. alhier zijn haar geboden bij mij ingeteijkent en op zondag de 31 januarij haar eerste voorstel ontfangen en dat tot driemaal toe, zoo zijn dezelve den 14 februarij 1762 in onze kerke getrouwt na dat betoog van Bodegraven vertoond was
07-02-1762 Jan Meijn, weduwnaar te zaandijk en Antje van Bran jonged. te Oostzaandam zijn haar geboden bij mij ingeteijkent den 23 januarij 1762 en op zondag den 24 dito haar eerste voorstel ontfangen en dat tot driemaal toe, zoo is aan de voorz betoog verleend na Oostzaandam om aldaar den 7 februarij 1762
14-03-1762 Cornelis Jansz Koeter jongm te Zaandijk met Neeltje Cornelis Groot jonged. te Coogh zijn haar gebooden bij mij ingeteijkent op den 27 februarij 1762 en op zondag den 20 dito haar eerste voorstel ontfangen en dat tot driemaal toe, zoo is aan de zelve ’t betoog verleendt na de Koog om aldaar te trouwen den 14 maart 1762
14-03-1762 Evert Pietersz Cas jongman te Zaandijk en Trijntje Jans Eddes jongedogter re Coogh, zijn haar geboden bij mij ingeteijkent den 27 februarij 1762 en op zondag den 28 dito haar eerste voorstel ontfangen en dat tot driemaal toe, zoo zijn dezelve den 14 maart in onze kerke getrouwt n adat betoog van de Coog vertoond was
18-04-1762 Jan Thomasz Schouten jongm. te Zaandijk en Aafje Ariaans Schoon zijn haar geboden bij mij ingeteijkent den 2 april 1762 en op zondag den 4 dito haar eerste voorstel ontfangen en dat tot driemaal toe, zoo zijn dezelve op den 18 april 1762 in onze kerke getrouwt
25-04-1762 Barend Schoorl jongm. te Zaandijk met Aaltje Lourens de Vries mede alhier zijn haar geboden bij mij ondergeschreven ingeteijkent den 10 april 1762 en op zondag den 11 dito haar eerste voorstel ontfangen en dat tot driemaal toe, zoo zijn dezelve op den 25 april in onze kerke wettig getrouwt
02-05-1762 Jacob Pieters Bos, weduwnaar te Zaandijk en Maartje Jans Stap, weduwe te Zaandijk zijn haar geboden bij mij ingeteijkent op den 16 april 1762 en op zondag den 17 dito haar eerste voorstel ontfangen en dat tot driemaal toe, zoo is aan dezelve betoog verleend na Wormerveer om aldaar te trouwen den 2 maij 1762
09-05-1762 Albert Cornelisz Schoen jongm. te Zaandijk en Dieuwertje Cornelis Hooij jonged tot Jisp zijn haar geboden bij mij onderschreven ingeteijkent op den 23 april 1762 en op zondag den 24 dito haar eerste voorstel ontfangen en dat tot driemaal toe, zoo zijn dezelve op den 9 maij 1762 in onze kerke getrouwt na ons betoog van de Coog vertoond was
06-06-1762 Hendrik Hendriksz Spronk jongman te Zaandijk met Neeltje Willems Vegter jonged. te Zaandijk zijn haar geboden bij mij onderschreven ingeteijkent op den 22 maij 1762 en op zondag 23 dito haar eerste voorstel ontfangen en dat tot driemaal toe, zoo zijn dezelve op den 6 junij in onze kerk wettig getrouwt
01-08-1762 Jan Sijmonsz Swart jongman te Zaandijk met Aafje Pieters Schagen jonged. mede alhier zijn haar gebooden bij mij onderschreven ingeteijkent op den 16 julij 1762 en op zondag den 18 dito haar eerste voorstel ontfangen en dat tot driemaal toe, zoo zijn dezelve op den 1 augustus in onze kerk wettig getrouwt
08-08-1762 Jacob Simonsz Kat jongm te Zaandijk met Maartje Pieters Schagen jonged. meden alhier zijn haar geboden bij mij onderschreven ingeteijkent op den 23 julij en op zondag den 25 dito haar eerste voorstel ontfangen en dat tot driemaal toe, zoo zijn dezelven op de n8 augustus in onze kerk wettig getrouwt
08-08-1762 Jan Broekhuijzen weduwnaar te Zaandijk met Johanna Sophia Euligius jonged. te Amsterdam zijn haar gebooden bij mij onderteekent en ingeschreeven op den 23 julij 1762 en op zondag den 25 dito haar eerste voorstel ontfangen en dat tot driemaal toe, zoo is aan dezelve betoog verleent na Amsterdam om aldaar te trouwen den 8 augustus 1762
22-08-1762 Jan Pietersz Brant jongm. te Zaandijk met Neeltje Adriaan Vos jonged. te Westzaandam zijn haar gebooden bij mij ondertekent en ingeschreeven op den 7 augustus 1762 en op zondag den 8 dito haar eerste voorstel ontfangen en dat tot seiwmaal toe, zo is aan dezelve betoog verleent na de Koog om aldaar te twouwe den 22 dito 1762
12-09-1762 Muus Willemsz Pols jongm. te Zaandijk met Neeltje Adriaans van Keulen jonged. te Koog zijn haar gebooden bij mij onderteekent en ingeschreeven op den 28 augustus 1762 en op zondag den 29 dito haar eerste voorstel ontfangen en dat tot driemaal toe zoo zijn dezelven op den 12 september in onze kerk wettig getrouwt met betoog van de Koog
10-10-1762 Dirk Jansz Jut jongm te Westzaandam met Jannetje Pieters Best jonged te Zaandijk zijn haar gebooden bij mij onderteekent en ingeschreeven op den 25 september 1762 en op zondag den 26 dito haar eerste voorstel ontfangen en dat tot drie maal toe, zo is aan dezelven betoog verleent na Westzaandam om aldaar re trouwe den 10 october 1762
31-10-1762 Jacob Vos weduwnaar te Zaandijk met Maartje Zijbertsz Caat jonged. te Zaandijk zijn haar gebooden bij mij onderteekent en ingeschreeven op den 16 october 1762 en op zondag den 17 dito haar eerste voorstel ontfangen en dat tot driemaal toe, zoo zijn dezelven op den 31 dito in onze kerk wettig getrouwt
31-10-1762 Leendert Grebber weduwnaar te Zaandijk met Trijntje Aris Potas jonged alhier zijn haar eerste gebooden bij mij ingeteekent op den 16 october 1762 en op zondag den 17 dito haar eerste voortel ontfangen en dat tot driemaal toe, zoo zijn dezelven op den 31 dito 1762 in onze kerk wettig getrouwt
14-11-1762 Dirk Pietersz Hijne weduwnaar te Zaandijk met Grietje Cornelis Slot weduwe te Saandijk zijn haar gebooden bij mij ongeschreeven ingeteekent op den 30 october 1762 en op zondag den 31 dito haar eerste voorstel ontfangen en dat tot driemaal toe, zo zijn dezelven op den 14 november in onze kerk wettig getrouwt.
14-11-1762 Dirk de Bruijn weduwnaar  te Zaandijk met Trijntje Sloot jonged te Oostknollendam zijn haar gebooden bij mij onderschreeven ingeteekent op den 30 october 1762 en op zondag den 31 dito haar eerste voorstel ontfangen en dat tot driemaal toe, zoo zijn dezelve op den 14 november 1762 in onze kerk wettig getrouwt met betoog van Oostknollendam
05-12-1762 Roelof van den Berg weduwnaar te Zaandijk met Aagje Jan Hogendorp weduwe te Zaandijk zijn haar gebooden bij mij onderschreeven ingeteekent op den 20 november 1762 en op zondag den 21 dito haar eerste voostel ontfangen en dat tot driemaal toe, zoo zijn dezelve op den 5 december 1762 in onze kerk getrouwt
23-01-1763 Marinius Cornelis Kwist jongm te Oostzaandam met Grietje Dirks Blanchof weduwe te Zaandijk zijn haar gebooden bij mij ingeteijkent op den 8 januarij 1763 en op zondag den 9 dito haar eerste voorstel ontfangen en dat tot driemaal toe, zoo zijn dezelven op den 23 dito in onze kerk wettig getrouwt met betoog van Oostzaandam
30-01-1763 Huijg Kuijt weduwnaar te zaandijk met Hillegond Benjamins weduwe te Zaandijk zijn haar gebooden bij mij ingeteijkent op den 14 januarij 1763 en op zondag den 16 dito haar eerste voorstel ontfangen en dat tot driemaal toe, zo zijn dezelven op den 30 dito in onze kerk wettig getrouwt
01-05-1763 Hendrik Spronk weduwnaar te Zaandijk met Lijsbet Gerrits Luttik jonged. te Wormer zijn haar gebooden bij mij ingeteekent op den 15 april 1763 en op zondagden 17 dito haar eerste voorstel ontfangen en dat tot driemaal toe, zoo zijn dezelve op den eerste Maij in onze kerk wettig getrouwt met betoog van Wormer
22-05-1763 Dirk Juriaansz Voogd jongm te Zaandijk met Trijntje Pieters Al jonged. te Westzaanen zijn haar gebooden bij mij ingeteekent op den 7 maij 1763 en op zondag den 2 dito haar eerste voorstel ontfangen en dat tot driemaal toe, zo is aan dezelve betoog verleent naa Westzaanen om aldaar te trouwen den 22 dito 1763
05-06-1763 Jan Dirksz de Bruijn, weduwnaar te Wormerveer met Aafje Simons Mans, weduwe te Saandijk sijn haar gebooden bij mij ingeteekent op den 21 maij 1763 en op zondag den 22 dito haar eerste voorstel ontfangen en dat tot driemaal toe, zo zijn dezelve op den 5 junij in onze kerk wettig getrouwt met betoog van Wormerveer
12-06-1763 Pieter Sijmonsz van Sanen jongm. te Zaandijk met Maartje Willems Bakker, jonged. te Koog zijn heer gebooden bij mij ingeteekent op den 28 maij 1763 en op zondag den 29 dito haar eerste voorstel ontfangen en dat tot driemaal toe, zoo is aan dezelve ’t betoog verleent na de Koog om aldaar te trouwen den 13 junij 1763
19-06-1763 Adam Jacobsz Moen jongm te Coog met Maartje Dirks Bakker jonged te Zaandijk sijn haar gebooden bij mij ingeteijkent op den 3 junij 1763 en op zondag den 5 dito haar eerste voorstel ontfangen en dat tot driemaal toe, zo is aan de Zelven ’t betoog verleent na de Coog om aldaar te trouwen den 19 dito 1763
19-06-1763

Huijbert Barends Bloemraat jongm te Zaandijk met Antje Klaas Jonkies jonged te wormerveer zijn haar gebooden bij mij ingeteijkent op den 4 junij 1763 en op zondag den 5 dito haar eerste voorstel ontfangen en dat tot driemaal toe, zo zijn dezelve op den 19 dito in onze kerk wettig getrouwt na dat betoog vertoont was van Wormerveer

08-01-1764 Barent Albertsz Kaat, weduwnaar te Zaandijk met Maartje Muus jonged. te West Graftdijk zijn haar geboden bij mij ingeteijkent op den 24 december 1763 en op zondag den 25 dito haar eerste voorstel ontfangen en dat tot driemaal toe, zoo is aan dezelven ’t betoog verleent na West Graftdijk om aldaar te trouwen den 8 januarij 1764
05-02-1764 Cornelis Velsen van Cralingen, jongem. te Westzaandam met Trijntje Jan Kelder jonged. te Zaandijk zijn haar gebooden bij mij ingeteijkent op den 21 januarij en op zondag den 22 dito heer eerste voorstel ontfangen en dat tot driemaal toe, zo is aan dezelve ’t betoog verleent om hier te Zaandijk in huijs te trouwen den 5 februarij 1764
18-03-1764 Reijnier Sloos, jongm. te Nieupoort met Sijtje Mul jonged. te Zaandijk zijn haar gebooden bij mij ingeteijkent op den 23 februarij 1764 en op zondag den 26 dito haar eerste voorstel ontfangen en dat tot driemaal toe, zoo is aan dezelven ’t betoog verleent te Zaandijk in huijs te trouwen op den 18 maart 1764
13-05-1764 Gerrit Gezewijnsz Cageling, jongman te Zaandijk met Guurtje Aris van Graft jongedogter te Zaandijk zijn haar geboden bij mij ingeteijkent op den 27 april 1764 en op zondag den 29 dito haar eerste voorstel ontfangen en dat tot driemaal toe, zoo zijn dezelve op den 13 maij in onze kerk getrouwt
13-05-1764 Claas Jansz van Bergen, weduwnaar te Wormerveer met Stijntje Jans Landsman jongedogter te Zaandijk zijn haar geboden bij mij ingeteijkent op den 28 april 1764 en na dat dezelve zoo hier als te Wormerveer waren afgekondigt, zoo zijn dezelve op den 13 maij in onze kerk getrouwt met betoog van Wormerveer
20-05-1764 Claas Seimensz van Saanen, jongm. te Zaandijk met Grietje Cornelis Vos jongedogter te Coog zijn haar geboden bij mij ingeteijkent op den 5 maij 1764 en na dezelve haar geboden zoo hier als te Coog onverhindert te hebben gehad, zoo zijn dezelve op den 20 maij in onze kerk getrouwt met betoog van de Koog
00-07-1764 Cornelis Dirks Appel, jongm. te Zaandijk met Jannetje Jacobs Bos jongedogter te Wormerveer zijn haar geboden bij mij ingeteijkent den 7 julij 1764 en na dat dezelve zoo hier als te Wormerveer haar geboden hadde ontfangen zoo zijn dezelve op den julij 1764 in onze kerk getrouwt met betoog van Wormerveer.
08-07-1764 Hendrik Hendriksz de Ligt, jongman te Zaandijk met Antje Klaas Bijster jonged. mede als hier zijn haar geboden bij mij inegeteijkent op den 23 junij 1764 en na dezelve onverhinderd te hebben ontfangen, zoo zijn dezelve op den 8 julij in onze kerk getrouwt
15-08-1764 Dirk Claasz Baas, weduwnaar te Zaandijk met Dieuwertje Hendriks de Jong jonged. te Assendelft zijn haar geboden bij mij ingeteijkent den 30 junij 1764 en na dat dezelve zoo hier als te Assendelft onverhindert zijn voortgegaan, zoo zijn dezelve op den 15 julij 1764 in onze kerk getrouwt, met betoog van Assendelft
00-09-1764 Pieter Hendriksz Ashof jongm. te Zaandijk met Geertje Jacobs Smit, jongedogter mede te Zaandijk zijn haar geboden bij mij ingeteijkent op den 8 september 1764 en na dat dezelve haar geboden onverhindert hadde ontfangen, zoo zijn dezelve op den september 1764 in onze kerk wettig getrouwt
11-11-1764 Claas Bobeldijk, jongman te Westzanen met Antje Thomas Schouten jonged. te Zaandijk zijn haar geboden bij mij ingeteijkent op den 27 october 1764 en na dat dezelve zoo hier als te Westzanen onverhindert zijn voortgegaan, zoo zijn dezelve op den 11 november 1764 in onze kerk getrouwt met betoog van Westzanen
24-03-1765 Jan Vis, weduwnaar met Trijntje Graftdijk jongedogter mede te Zaandijk zijn haar geboden bij mij ingeteijkent op den 8 maart 1765 en na dezelve onverhinderd te hebben ontfangen, zoo zijn dezelve op den 24 maart 1765 in onze kerk wettig getrouwt
14-04-1765 Pieter Albertsz Haan, weduwnaar te Zaandijk met Aagje Everts van Krevel jongedogter te Westzanen zijn haar geboden bij mij ondergeschreven ingeteijkent op den 30 maart 1765 en na dezelve onverhindert te hebben ontfangen, zoo hier als te Westzanen zoo zijn dezelve op den 14 april 1765 in onze kerk wettig getrouwt met betoog van Westzanen.
05-05-1765 Andries van der Vijzel jongem. te Zaandijk met Willempje Lammerts de Graaf jonged. mede te Zaandijk zijn haar geboden bij mij ondergeschreven ingeteijkent op den 20 april 1765 rn na dezelve onverhindert te hebben ontfangen, zoo zijn dezelve op den 5 maij 1765 in onze kerk wettig getrouwt
23-06-1765 Teunus van der Straten jongem te Zaandijk met Hendrica Groeneveldt jongedogter mede te Zaandijk zijn haar geboden bij mij ingeteijkent op den 8 junij 1765 en na dezelve onverhindert te hebben ontfangen zoo zijn dezelve op den 23 junij 1765 in onze kerk wettig getrouwt
30-06-1765

Meijndert van Leeuwen jongeman te Zaandijk met Femmetje van Vloed jongedogter mede te Zaandijk zijn haar geboden bij mij ondergeschreven ingeteijkent op den 17 junij 1765 en na dezelve onverhindert te hebben ontfangen, zoo zijn dezelve op den 30 junij 1765 in onze kerk wettig getrouwt

28-07-1765 Cornelis Pietersz Bakker jongem. te Zaandijk met Lijsbet Jans Fraaij jonged. mede te Zaandijk zijn haar geboden bij mij indergeschreven ingeteijkent op den 12 julij 1765 en na dezelve onverhindert te hebben ontfangen, zoo zijn dezelve op den 28 julij 1765 in onze kerk wettig getrouwt.
25-08-1765 Jan Gerritsz Kuijt jongem. te Zaandijk met Lijsbet Jans weduwe mede te Zaandijk zijn haar geboden bij mij ondergeschreven ingeteijkent op den 10 augustus 1765 en na dezelve onverhindert te hebben ontfangen, zoo zijn dezelve op den 25 aug. 1765 in onze kerk wettig getrouwt
25-08-1765 Jacob Pietersz Kok jongm. te Wormerveer met Grietje Pieters jonged. te Zaandijk zijn haar geboden bij mij ondergeschreven ingeteijkent op den 10 augustus 1765 en na dezelve zoo hier, als te Wormerveer, onverhindert te hebben ontfangen, zoo zijn dezelve op den 25 aug. 1765 in onze kerk wettig getrouwt met betoog van Wormerveer
01-09-1765 Pieter Drijver, weduwnaar te Zaandijk met Grietje Pit jonged. te Zaandijk zijn haar geboden bij mij ondergeschreven ingeteijkent op den 16 augustus 1765 en na dezelve onverhindert te hebben ontfangen, zoo zijn dezelve op den 1 september 1765 in onze kerk wettig getrouwt
12-01-1766 Sijmen Harmensz Mans, jongm. te Coogh met Neeltje Pieters van der Meer jonged. te Zaandijk zijn haar geboden bij mij indergeschreven ingeteijkent op den 28 december 1765 en na dezelve onverhindert ontfangen te hebben, zoo zijn dezelve op den 12 januarij 1766 in onze kerk wettig getrouwt
12-01-1766

Jacob Cornelisz Vos, weduwnaar te Zaandijk met Grietje Gerrits de Haas, weduwe mede te Zaandijk zijn haar geboden bij mij ondergeschreven ingeteijkent op den 28 december 1765 en na dezelve onverhindert te hebben ontfangen, zoo zijn dezelve op den 12 januarij 1766 in onze kerk wettig getrouwt

23-02-1766 Cornelis Cente Otter jongem. te Zaandijk met Lijsbet Landsman jonged. mede te Zaandijk zijn haar geboden bij mij ondergeschreven ingeteijkent op den 3 februarij 1766 en na dezelve onverhindert te hebben ontfangen, zoo zijn dezelve op den 23 februarij 1766 in onse kerk wettig getrouwt
19-03-1766 Cornelis Tijsz Leijer, weduwnaar te Zaandijk met Maretje Helmersz Bakker, weduwe mede te Zaandijk zijn haar geboden bij mij ondergeschreven ingeteijkent op den 22 februarij 1766, en na dezelve onverhindert te hebben ontfangen, zoo zijn dezelve op den 19 maart in onze kerk wettig getrouwt.
23-03-1766 Simon Stevensz Welbore jongeman te Coog met Floortje Jans Lies jongedogter te Zaandijk zijn haar geboden bij mij ondergeschreven ingeteijkent op den 4 maart 1766 en op zondag den 9 dito haar eerste voorstel ontfangen, en dat tot driemaal toe, zo is aan dezelve het betoog verleent, na de coog om aldaar te trouwen 23 maart 1766
30-03-1766 Simon de Greef, weduwnaar te Coog met Aagje Kleef jongedogter te Zaandijk zijn haar geboden bij mij ondergeschreven ingeteijkent op den 14 maart 1766 en op zondag den 16 dito heer eerste voorstel ontfangen, en dat tot driemaal toe, zoo is aan dezelve het betoog verleent na de Coog, om aldaar te trouwen den 30 maart 1766
30-03-1766 Adrianus Kort jongman te Zaandijk met Dieuwertje Claas Krijt jongedogter mede te Zaandijk zijn haar geboden bij mij ondergeschreven ingeteijkent op den 18 maart 1766 en na dezelve onverhindert te hebben ontfangen zo zijn dezelve op den 30 maart 1766 in onze kerk wettig getrouwt.
18-05-1766 Hendrik Jansz Bruijn jongman te Wormerveer en Trijntje Klaas Waker jongedogter te Zaandijk zijn haar geboden bij mij ondergeschreven ingeteijkent op den 1 maij 1766 en op zondag den 4 dito haar eerste voorstel ontfangen en dat tot driemaal toe, zoo zijn dezelve het betoog verleent na Wormerveer om aldaar te trouwen den 18 maij 1766
18-05-1766 Jan Harmensz Welmond jongm. te Zaandijk met Guurtje Juriaans Voogd, jongedogter mede te Zaandijk, zijn haar geboden bij mij ondergeschreven ingeteijkent op den 2 maij 1766, en na dezelve onverhindert te hebben ontfangen, zo zijn dezelve op den 18 maij 1766 in onze kerk wettig getrouwt.
01-06-1766 Jurre Voogd jongman te Zaandijk en Trijntje Jacobs Tulp jongedogter mede te Zaandijk zijn haar geboden bij mij ondergeschreven ingeteijkent op den 16 maij 1766, en na dezelve onverhindert te hebbenontfangen, zo zijn dezelve op den 1 junij 1766 in onze kerk wettig getrouwt
01-06-1766 Jan Willemsz Groen jongman te Zaandijk en Neeltje Maartens de Wit jongedogter mede te Zaandijk zijn heer geboden bij mij ondergeschreven ingeteijkent op den 16 maij 1766 en na dezelve onverhinderlijk te hebbenontfangen, zo zijn dezelve op den 1 junij 1766 in onse kerk wettig getrouwt
01-06-1766

Cornelis Jansz Kit jongman te Westzanen en Lopje Willems Pols

jongedogter te Zaandijk, zijn haar geboden bij mij ondergeschreven ingeteijkent op den 16 maij 1766 en op zondag den 18 dito haar eerste voorstel ontfangen en dat tot driamaal toe, zoo is aan dezelve het betoog verleent na Westzaanen om aldaar te trouwen den 1 junij 1766

15-06-1766 Hendrik Pot jongman te Zaandijk en Aaltje Krijt mede te Zaandijk zijn haar geboden bij mij ondergeschreven ingeteijkent op den 31 maij 1766 en na dezelve onverhindert te hebben ontfangen, zoo zijn dezelve op den 15 junij 1766 in onze kerk wettig getrouwt
22-06-1766 Jan Dirksz Groen jongm. te Zaandijk en Jannetje Hendriks de Vries jongedogter mede te Zaandijk zijn haar geboden bij mij ondergeschreven ingeteijkent op den 4 junij 1766 en na dezelve onverhindert te hebben ontfangen zoo zijn dezelve op den 22 junij 1766 in onze kerk wettig getrouwt
03-08-1766 Klaas Jansz Meijntjes jongman te Zaandijk en Trijntje IJsbrands Booms jongedogter mede te Zaandijk zijn haar geboden bij mij ondergeschreven ingeteijkent op den 19 julij 1766 en na dezelve onverhindert te hebben ontfangen, zoo zijn dezelve op den 3 augustus 1766 in onze kerk wettig getrouwt
17-08-1766

Aris Woutersz Goezinnen, weduwnaar te Zaandijk en Antje Pieters Heijnes jongedogter te Zaandijk zijn haar geboden bij mij ondergeschreven ingeteijkent op den 1 augustus 1766 en na dezelve onverhindert te hebben ontfangen, zoo zijn dezelve op den 17 augustus 1766 in onze kerk wettig getrouwt.

24-08-1766 Jan Claasz Groot jongman te Zaandijk en Aafje Jans Bakker jongedogter te Westzanen zijn haar geboden bij mij ondergeschreven ingeteijkent op den 9 augustus 1766 en op zondag den 10 dito haar eerste voorstel ontfangen, en dat tot driemaal toe, zo hier las te Westzanen, zoo zijn dezelve op den 24 augustus 1766 in onze kerk wettig getrouwt met betoog van Westzanen
28-09-1766 Cornelis Frans Tavenier, weduwnaar te Westzaanen en Guurtje Pieters Maij, weduwe te Zaandijk zijn haar geboden bij mij ondergeschreven ingeteijkent op den 13 sept 1766 en op zondag 14 dito haar eerste voorstel ontfangen en dat tot driemaal toe, zoo is aan dezelve het betoog verleent, na Westzaane, om aldaar te trouwen den 28 september 1766
29-03-1767 Jacobus Jacobsz van Baars jongman te Zaandijk en Maartje Mattheus de Ligt jongedogter mede te Zaandijk, zijn haar geboden bij mij onderschreven ingeteijkent op den 13 maart 1767 en na dezelve onverhindert te hebben ontfangen, zoo zijn dezelve op den 29 maart 1767 in onze kerk wettig getrouwt
05-04-1767 Mattheus Mattheusz de Ligt jongman te Zaandijk en Maartje Jacobs Pouweel jongedogter mede te Zaandijk zijn haar geboden bij mij ondergeschreven ingeteijkent op den 20 maart 1767 en na dezelve onverhindert te hebben ontfangen, zoo zijn dezelve op den 5 april 1767 in onze kerk wettig getrouwt
03-05-1767 Cornelis Bakker, weduwnaar te Zaandijk en Guurtje Frederiks Trompetter, weduwe mede te Zaandijk zijn haar geboden bij mij ondergeschreven ingeteijkent op den 18 april 1767 en na dezelve onverhindert ontfangen te hebben zoo zijn dezelve op den 5 maij 1767 in onze kerk wettig getrouwt
03-05-1767 Cornelis van Zijl jongman te Zaandijk en Jannetje Aris Welboren weduwe mede te Zaandijk zijn haar geboden bij mij ondergeschreven ingeteijkent op den 18 april 1767 en na dezelve onverhindert te hebben ontfangen, zo zijn dezelve op den 3 maij 1767 in onze kerk wettig getrouwt
06-06-1766 Aariaan Cornelisz Hen jongman te Zaandijk en Trijntje Cornelis Mijburg jonged. mede alhier, zijn haar geboden bij mij ondergeschreven ingeteijkent op den 23 maij 1767 en na dezelve onverhindert te hebbe ontfangen zoo zijn dezelve op den 6 junij 1767 in onze kerk wettig getrouwt.
19-06-1767 Jochem Gerritsz Fokker jongman te Zaandijk en Grietje Jacobs Beemster jonged. mede alhier zijn haar geboden bij mij ondergeschreven ingeteijkent op den 8 junij 1767, en na dezelve onverhindert te hebbe ontfangen, zo zijn dezelve op den 19 junij 1767 in onze kerk wettig getrouwt.
19-06-1767 Jan Hendriksz de Vries jongman te Zaandijk en Trijntje Jans Landsman jongedogter mede alhier zijn haar geboden bij mij ondergeschreven ingeteijkent op den 5 junij 1767 en na dezelve onverhindert te hebbe ontfangen zo zijn dezelve op den 19 junij 1767 in onze kerk wettig getrouwt
23-06-1767 Pieter Jacobsz Stokvis jongman te Zaandijk en Geertje Jans Brant jongedogter mede alhier zijn haar geboden bij mij ondergeschreven ingeteijkent op den 14 junij 1767 en na dezelve onverhindert te hebbe ontfangen, zo zijn dezelve op den 23 junij 1767 in onze kerk wettig getrouwt
12-07-1767 Dirk Adriaansz Brand jongman te Zaandijk en Jannetje Jacobus Dico jongedogter mede alhier zijn haar geboden bij mij ondergeschreven ingeteijkent op den 26 junij 1767 en na dezelve onverhindert te hebbe ontfangen, zo zijn dezelve op den 12 julij 1767 in onze kerk wettig getrouwt
02-08-1767 Cornelis Jansz Kaal jongman te Zaandijk en Jefje Jans Brand jonged. mede alhier zijn haar geboden bij mij ondergeschreven ingeteijkent op den 18 julij 1767 en na dezelve onverhinderd te hebbe ontfangen, zo zijn dezelve op den 2 aug 1767 in onze kerk wettig getrouwt
16-08-1767 1767 Aris Woutersz Goezinnen, weduwnaar te Zaandijk en Maartje Willems Leijer jonged. mede alhier zijn haar geboden bij mij ondergeschreven ingeteijkent op den 31 julij 1767 en na dezelve onverhindert te hebbe ontfangen, zo zijn dezelve op den 16 augustus 1767 in onze kerk wettig getrouwt

Transcription: GeneaData. Datum: 27-01-2008

Source: Noord Hollands Archief, Haarlem – DTB Zaandijk

Copying (downloading) this file is only permitted for personal use, but distribution in any form (commercial or non-commercial) is explicitly not permitted. If you use data from this transcription for genealogical or historical purposes, a reference to this transcription is appreciated. When using data from this transcription for publications, in any form, an adequate reference to this transcription must be indicated.

This data is entered manually by volunteers, people who also sometimes make a mistake. It is therefore always advisable to check the data in the archives.

GeneaData

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.