Wieringerwaard Baptize 1713-1728

Share and Like

Wieringerwaard Dopen 1713 – 1728.

Dopen in de Gereformeerde Kerk te Wieringerwaard

 

1713    
14 maij Klaas Klaas Jansz Molenaar en Neel Gerrits
10 junij Lammert Louwris Jansz en Griet Dirks
25 junij Cornelis Louwris Gerritsz Wortel en Dieuwer Jans
25 junij Bouwen Claas Bouwens en Neel Dirks
13 aug Klaas Jacob Jansz en Trijn Jacobs
17 sept Jantjen Ditmar Aalberts en Guurtjen Hillebrants
25 sept Neeltje Cornelis Claasz en Trijn Jacobs
19 nov Jacob Sijmon Jansz Ta-uijver en Trijn Gerrits
19 nov Trijntje Jan Raijers en Maartje Claas
25 dec Jacob Jacob Caatsz en Jantje Claas
25 dec Pieter Cornelis Leek en Aaf    [geen achternaam vermeld]
26 dec Albert Henrik Gerritsz Kat en Trijn Jans
1714    
14 jan Neel Arien Jansz en Trijn Cornelis
21 jan Cornelis Jan Melysz en Trijn Cornelis
4 feb Trijntje Jan Ros en Jannetje   [geen achternaam vermeld]
11 feb Trijntje Arien Jansz Kint en Bregje Pieters
5 mrt Klaas Jacob Jacobs en Guurt Sijmons
1 april Jantje Arien Bakker en Rijnouw Pieters
26 april Dieuwer Gerrit Arisz en Anna Ariens
6 meij Jan Jan Houvast en Trijn Krelis
12 aug Trijntje Dirk Jansz en Aaltje Louwris
25 sept Neeltje Pieter Pietersz en Grietje Cornelis
4 nov Pieter Pieter Pietersz en Aaltje Louwris
25 dec Trijntje C;aas Cornelisz en Neel Pieters
25 dec Pietertje Willem Timmerman en Guertje Cornelis
25 dec Trijntje Pieter Jansz Schaap en Grietje Maartens
1715    
10 feb Trijntje Jan Raijers en Trijn Claas
10 feb Antje Pieter Jacobsz Kaij en Trijn Pieters
16 feb Neeltje Cornelis Claasz en Trijn Jacobs
14 april Geertje Jan Netjes en Maartje Cornelis
14 april Jantje Jacob Jansz en Trijn Jacobs
15 maij Trijntje Jacob Claasz en Jantje   [geen achternaam vermeld]
9 junij Jacob Cornelis Jansz Hart en Anna   [geen achternaam vermeld]
16 junij Geertje Arien Tegeltjes en Trijn Cornelis
11 aug Trijntje Claas Engels en Judik Jans
18 aug Arien Ditsmar en Guurt   [geen achternamen vermeld]
18 aug Cornelis Cornelis Cornelisz Timmerman en Maartje Rijnders
19 sept Aagje Kleijn Huijsvrouw van Jan Wentel
19 sept Cornelis Arien Slot en Trijn Jans
13 oct Geertje Cornelis Leek en Aaltje   [geen achternaam vermeld]
13 oct Pieter Pieter Pietersz en Aaltjen Koolsnaijers
20 oct Arien Cornelis Ariensz en Guurtje    [geen achternaam vermeld]
3 nov Jantje Arien Hendriksz Bakker en Raijnouw Pieters
3 nov Geertje Jacob Aders en Maartje Dirks
8 nov Trijntje Arian Jansz Kind en Bregje   [geen achternaam vermeld]
15 nov Neeltje Jan Rootjes en Marijtje    [geen achternaam vermeld]
1716    
16 feb Jan Pieter Jansz Schaap en Grietje Maartens
16 feb Klaas Jan Houvast en Trijn Cornelis
23 feb Geertje Jan Dekker en Neeltje Fransz
23 feb Aaltje Pieter Jansz Duijn en Maartje Pieters
10 mrt Cornelis Arien Krabma en Neel    [geen achternaam vermeld]
1716    
3 meij Jan Cornelis Jansz en Maartje Jans
7 junij Dirk Louwris Jansz en Griet Jans
21 junij Aafje Jan Raijersz en Maartje Claas
30 nov Jan Abraham Jansz en Geertje Dirks
30 nov Jan Cornelis Claasz en Neel Pieters
13 dec Anna Pieter Trappel en Maartje Cornelis
13 dec Pieter Jan Bont en Maartje Huijsman
20 dec Anna Pieter Jongbaas en Aaltje Koolmaijers
27 dec Aldert Jacob Jansz en Crijn Huijsmans
1717    
3 jan Cornelis Claas Jansz Molenaar aan de oude Sluijs [naam moeder niet vermeld]
7 mrt Trijn Jan Houvast en Trijn Cornelis
7 mrt Jacob Dirk Sant en Neel Jacobs
4 julij Wijnant Louris Raatjes en Lijsbet Wijnants
11 julij Pieter Cornelis Muntjewerf en Maartje [achternaam niet vermeld]
11 julij Jan Pieter Duijn en Maartje Pieters
25 julij Maartje Pieter Schaap en Grietje Cornelis
22 aug Jan Arien Cornelisz en Maartje Diercks
12 sep Geertje Louwris Bosch en Griet Dirks
12 sep Jacob Arien Slot en Trijn Jans
12 sep Jan Jan Raatjes en Marij alias Hijdinnetje
3 oct Arien Cornelis Jansz Cuijper en Maartje Jans
25 oct Abram Ditmar [geen voornaam vermeld] en Guurt Aleberts
25 oct Hendrik Arien Hendriksz en Rijnouw Gerrits
7 nov Geertje Jan Veen en Trijn Gerrits
28 nov Jan Jan Rijvers en Maartje Claas
30 dec Trijntje Sijmon Jansz en Trijn Gerrits
1718    
27 febr Trijntje Cornelis Gerritsz Muntjewerf en Aaltje Huijsman
27 febr Cornelis Tijs Jansz en Jantjen [achternaam niet vermeld]
28 mrt Trijn Abraham Jansz en Geertje Dirks
10 apr Neel Arien Bakker en Rijnouw [achternaam niet vermeld]
19 junij Geertje Jan Lochlaar? En Aafje [achternaam niet vermeld]
10 julij Maartje Pieter Jacobsz Kaij en Dieuwer Jans
16 aug Pieter Pieter Pietersz Jongbaas en Aaltje Lauris
11 sept Jan Hendrik Claase en Jantje Ariens
11 sept Guurt Arien Cornelisse en Maertje Pieters
24 sept Cornelis Cornelis Claase en Trijn Japicks
20 oct Japick Dirk van ’t Zant en Neeltje [achternaam niet vermeld]
1719    
10 jan Aaltje Pieter Duijn en Maertje Pieters
10 jan Jan Arien Cornelisse en Maartje Dirks
10 jan Maartje Klijne Kees en Geert [achternaam niet vermeld]
10 jan Guurt Disseman en Guurt [voor- en achternaam niet vermeld]
10 jan Willem Hendrik en Neel [achternamen niet vermeld]
2 feb Neel Jacob Jansz en Trijn Japiks
2  feb Trijn Arien Jantze en Anna Duijts
23 apr Maartje Floris [achternaam niet vermeld] en Trijn Janz
21 junij Crelis Jan Cornelisz Veen en Trijn Gerts
2 julij Jan Arien Hendriksz en Meijnou Gerts
21 julij Guurtje Hendrik Gerts Vos en Trijn Janz
21 julij Weijert Jan Janze en Afie Weijers
13 aug Ziewert Harck Ziewertsz en Martje [achternamen niet vermeld]
27 aug Guurtje Thijs Janze en Jantje Pieters
10 sept Jan Jan Jansz Jonck en Afie [achternamen niet vermeld]
17 sept Louis Jan Jansz Rootje en Marij [achternamen niet vermeld]
22 oct Crelis Pieter Japiks en Diewer Pietersz
3 dec Hilletje Arien Cornelisse en Arien Dirks
3 dec Trijntje Cornelis Jansz en maertje Walings
1720    
7 jan Louris Keun en Maartje Louriz
28 jan Dirck Pieter Pieterse en Aeltje Louriz
11 feb Cornelis Pieter Pieterse Trappel en Maertje Cornelis
25 feb Jacobus Buijke Pieters en Aef Jans
17 mrt Trijn Arien Janze en Afie [achternamen niet vermeld]
17 mrt Crelis Tijs Cornelis en Maertje Cornelis Wijer
21 apr Trijn Jans Jan Jacob Hooy en Neel Janz
28 apr Trijn Pieters Pieter Pietersz Trappel en Maertje Crelis
14 julij Trijn Claes Claes Amelksz en Griet Cornelis
21 julij Lauris Pieter Jansz Oudeman en Griet Lauris
8 sept Cornelis Claes Jansz Molenaer en Neeltje Garmens
13 oct Dieuwer Jan Reijersz en Maertje Claes
27 oct Pieter Janz Cornelis Jansz en Maertje Janz
8 dec Guurtje Pieter [achternaam niet vermeld] en Trijn Claes
8 dec Anna Cornelis Aerjansz en Guurtje [achternaam niet vermeld]
1721    
5 jan Aris Jan Arisse en Grietje Andries
12 jan Aagje Abram Jansz en Geertje Dirks
19 jan Aldert Jacob Alders en Aeltje Dirks
19 jan Jan Hendrik Claes en Jannetje Aarjens
26 jan Antje Cornelis Janze en Janke Aariens
2 feb Corneliz Claes Corneliz en Neeltje Cornelis
23 feb Jan Rose Tijs Janze en Jannetje Pieters
2 mrt Neeltje Jacob Janze en Trijn Jacob
16 mrt Maerte Janz Jan Janze en Marijtje Joels
23 mrt Trijntje Aarjen Cornelisz en Aarjen Dirks
13 apr Jan Arien Slot en Trijn Janz
13 apr Dirk Arien Janz Tegel en Anna Dirks
20apr Neel Pieter Janz en Griet Cornelis
20 apr Cornelis Cornelis Cornelisz en Geertje Kornelis
11 meij Pieter Pieter Janze Placker en Aeltje louriz Koolmeijer
29 junij Jan Sijmen Janz Rotie en Dirk Janz Schoenmakers dogter
20 julij Anna Hendrik van Loenen en Neeltje Lauriz
7 sept   Tetie Zwaens heeft 3 kinderen laten dopen na de dood van haer man Claes Swaens de welke mennonist sijnde in sijn leven, dese kinderen niet heeft willen laten dopen.
14 sept Dieuwer Anna Creliz en Arij Bakker
14 sept Claes Jan Houvast en Trijn Corneliz
28 sept Maertje Jan Janz Hart en Immetje [achternaam niet vermeld]
19 oct Hilletje Lauriz Bosse en Griet Dirx
2 nov Maertje Dirk van Zanten en Neeltje [achternaam niet vermeld]
2 nov Jantje Jan Oudeman en Griet Lauriz
1722    
18 jan Tijs Cornelis Tijze Kas en Trijn Lauriz
18 jan Lauriz Cornelis Pietersze Koning en Maertje Lauriz
25 jan Maertje Jan Reijerze en Maertje Klaez
22 feb Gerrit Arien Janze en Aef Gertze
22 feb Jantje Jan Pieterse en Trijn Dirks
22 mrt Hendrik Cornelisz Cornelis Arienze en Guuertje Arienze
5 apr Maertje Abraham Groot en Geertje Dirks
6 apr Aarien Tijs Corneliz en Maartje Corneliz
3 meij Crelis Claes Crelisz en Neel Cornelisse
24 meij Maertje Jan Japikze Kooij en Neeltje Janz
31 meij Anna Hendrik Claesse  en Jantje Ariens
14 junij Trijntje De vader na de sterke betuijging van de kraamvrouw is Klaes van Twuijver, moeder Maertje dogter van Creliz Aartze
14 junij Arien Gerrit Arisse en Anna Ariens
9 aug Guurtje Pieter Pietersz Trappel en Maartje Corneliz
16 aug Maartje Corneliz Janse en Jantje Ariens
30 aug Trijntje Jacob Janz en Aeltje Jacobs
6 sept Guurtje Tijs Janze en Jantje Pieterz
13 sept Neeltje Zijmon Roodies en Lysbet Dirks
4 oct Jantje Pieter Cornelizze en Trijntje Claes
25 oct Antje Hendrik Cat en Trijn Janz
25 oct Trijntje Juriaanz Men houd voor de vader Jurian van Medemblik voor knegt dienende Trijntje de bakkerin, moeder Maartje Martens van Barsingerhorn voor mijd dienende bij Klaes Gertze Muntjewerf
15 nov Jan Pieter Schaap en Grietje Corneliz
6 dec Antje Meester Tames en Guurtje Klaaz
27 dec Trijn Janz Jan Trappel en Maartje Corneliz
1723    
21 febr Dirk Arien Janz Tegel en Anna Dirks
3 mrt Pieter Pieter Pietersz Pietebaas en Aaltje Lauriz Coolmeijer
14 mrt Diewer Claes Gertze en Barber Pieterze
21 mrt Neeltje Jan Pieter Houvast en Trijn Creliz
2 meij Maertje Arien Janze Slot en Trijn Janz
16 meij Japik Jan Rijers en Maartje Claes
27 junij Maertje Janz Jan Rooties en Marijtje Noels
25 julij Pieter Aarjanz Aarjan Bakker en Anna Corneliz
25 julij Pieter Tijs Corneliz en Maartje Corneliz
15 aug Dirk Pieter Virgilius en Pietertje Dirks
5 sept Hendrik Arien Hendriks en Meijnouw Buijkes
5 sept Barber Hendrik van Loenen en Neel Louriz
7 nov Maertje Janz Jan Jacobs Kooij en Neeltje Janz
14 nov Dirk Abraham Groot en Geertje Dirks
28 nov Pieter Claeze Cuijper Claes Aariens Cuijper en Maartje Pieters
12 dec Trijntje Japick Pons en Aaltje Jacobs
1724    
2 jan Maartje Tijs Jansz en Jannetje Pieters
9 jan Dirk Lauris Bosse en Grietje Dirks
30 jan Creliz Pieter Jacobz Kooij en Dieuwer Pieters
30 jan Creliz Cornelis Viischerman en Guurtje Lauriz
6 feb Maartje Pieter Bontes en Trijn Pieters
27 feb Antje Meester Tamis Kuijper en Guurtje Klaes van Twuijver
5 mrt Maartje Pieter Visscherman en Trijn Claas
19 mrt Hendrik Cornelis Aarjansz en Guurtje Hendriks
30 apr   Is Anna Arjens met voorgaande belijdenis gedoopt.
4 junij Trijn Gerrits Gerrit Arentze en Anna Arjens
18 junij Maartje Pieter Ouweman en Griet Louriz
27 aug Klaas Ewoudt Claasz en Maartje Janz
17 sep Guurtje Dirk Zant en Neeltje Jacobs
1 oct Pieter Aarjan Bakker en Anna Corneliz
8 oct Pieter Claas Gertze [moeder niet vermeld]
15 oct Pieter Pieter Schaap en Grietje Corneliz
15 oct Lijsbet Gerrit Wit en Geertje Veen
29 oct Trijn Claas Claas Amels en Guurtje Corneliz
29 oct Jantje Jan Pieters en Trijntje Dirks
29 oct Pieter Pieter Baas en Aaltje Louriz
10 dec Dirk Abraham Groot en Geertje Dirks
10 dec Lourenz Dirk Dirk Lourens en Hillegond Lamberts
1725    
7 jan Jan Arij Slot en Trijntje Jans
18 feb Jan & Trijntje Aarjaan Tegel en Anna Dirks
11 mrt Anna Sijmon Roodtie en Lijsbet Dirks
4 feb Pieter Jan Pieterze Bakker en Maartje Paulus
13 meij Jan Jacob Pons en Aaltje Jacobs
20 meij Trijntje Dirk Arisz en Anna Dirks
5 aug Corneliz Jan Rootie en Marijtje Noels
12 aug Jan Tijsse Hendrik Kat en Trijn Janz
12 aug Cornelis Veen Aarjan Veen en Maartje Pieterz
19 aug Cornelis Cuijper Tamis Cuijper en Guurtje Klaaz
16 sep Maartje Tijs Corneliz en Maartje Corneliz
28 otc Maartje Cornelis Tijsze Kas  en Trijntje Corneliz
11 nov Neeltje Klaas Cuiper en Maartje Pieters
25 nov Louris Hendrik van Loenen en Neeltje Louris
25 nov Pieter Louris Bos en Grietje Dirks
30 dec Neeltje Tijs Jansz en Jantje Pieters
1726    
13 jan Sijme Janz Jan Houvast en Trijn Creliz
3 feb Maart Janz Jan Aariz Plaat en Grietje Andries
10 feb Korneliz Gerrit Wit en Geetje Veen
3 mrt Jan Adriaan Virgilius en Adriaantje Dirxs
3 mrt Pieter Pieter Bontes en Trijn Pieters
10 mrt Aaltje Dirck Louriz en Hillegond Lamberts
21 apr Cornelis Pieter Visscherman en Trijn Klaas
5 meij Corneliz Corneliz Visscherman en Guurtje Louriz
23 junij Geertje Jan Pieterze en Maartje Paulus
4 aug Jan Ewoud Claasze en Maartje Janz
25 aug Grietje Abrahan Janze Groot en Geertje Dirks
22 sep Jannetje Jan Pieterze en Trijntje Dirks
17 nov Grietje Dirck Aarisz en Anna Dircks
1 dec Jantje Sijmon Roties en Lijsbet Dircks
29 dec Maartje Gerrit Aariz en Anna Aarjens
1727    
5 jan Trijntje Tijs Cornelis en Maartje Corneliz
5 jan Maartje Jacob Aarjenz en Liefje Janz
12 jan Claas Pieter Janze Dekker en Trijntje Claas
19 jan Trijn Claas Claas Cornelisse en Neeltje Corneliz
26 jan Anna Corneliz Corneliz Tijsze Kas en Trijntje Corneliz
2 mrt Pieter Pieter Jongebaas en Aaltje Louriz
23 mrt Cornelis Jacob Jansze Decker en Zijbrig Jacobs
27 apr Jacob Huijsman Jacob Janze en Trijn Jacobs
18 meij Arien Hendrik van Loenen en Neel Louriz
15 jinij Corneliz Pieter Pietersze Trappel en Maartje Corneliz
22 junij Jan Arien Janze Slot en Trijntje Jans
20 julij Aarien Pieters Tijs Jansz en Jantje Pieters
10 aug Maartje Janz Jan Rootie en Marijtje Noels
14 sept Pieter Aarien Pieters en Antje Corneliz
14 sept Dirk Pieter Cornelisze en Pietertje Dirks
12 oct Maarten Creliz Cornelis Visscher en Guurtje Louriz
2 nov Jacob Pietersz Pieter Jacobsze Kooij en Dieuwer Pieters
16 nov Trijntje Tamis Cuijper, schoolmeester en Guurt Klaasze
7 dec Maartje Pieterz Pieter Pieterze en Maartje Dircks
1728    
18 jan Grietje Pietersz Pieter Jansze Schaap en Grietje Corneliz
1 feb Antje Jan Cornelisz Boon en Trijn Jans
15 feb Jan Hendrik Jansz Decker en Lijsbet Corneliz
11 apr Creliz Jacob Janze Dekker en Zijbrig Jacobs
11 apr Maartje Jacob Aarjens en Liefje Janz
25 apr Pieter Jan Pietersze en Maartje Paulus
9 meij Jan Lauris Cuijper en Neeltje Pieters
30 meij Klaas Pieter Visscherman en Trijn Claaz
2 junij Johannes Hollebeek Jacobus Hollebeek, predicant alhier en Anna Sterck
4 julij Maartje Gerrit Aarisze en Anna Aarjens

 

 

Transcriptie: GeneaData

Datum: 14-03-2019

 

Copying (downloading) this file is only permitted for personal use, but distribution in any form (commercial or non-commercial) is explicitly not permitted. If you use data from this transcription for genealogical or historical purposes, a reference to this transcription is appreciated. When using data from this transcription for publications, in any form, an adequate reference to this transcription must be indicated.

This data is entered manually by volunteers, people who also sometimes make a mistake. It is therefore always advisable to check the data in the archives.

 

.

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.