Westwoud Huwelijken Gereformeerd 1647-1732

Share and Like

Westwoud en Binnenwijzend 1647 – 1785.

Huwelijken in de Gereformeerde Kerk te westwoud en Binnenwijzend

1647-1668 1681-1785

1647

 

 

 

1 sept

Mijmert Arisz van Enckhuijsen

met

Aeffje Pieters van Enckhuijsen

29 dec

Jan Dircksz van Westwoud

met

Griet Jacobsdr van Schellinckhout

1648

 

met

 

23 febr

Pieter Pietersz van Westwoud

met

Grietje IJsbrants van Wijdenes

1649

 

 

 

3 jan

Wigger Renger Buijs

met

Trijn Teunis

24 jan

Getrouwt te Binnenwijzent Jacob Teunisz van de Blockdijck

met

Lobberich Riddersz van Oudijck

29 aug

Evert Claesz, wonende in Bovenkarspel

met

Aeffjen Meijnerts van ’t Westeijnder van Enckhuijsen

5 dec

Pieter Pietersz Gorter van Medemblick

met

Alijd Tijmens van Oudijck

1650

 

 

 

13 febr

Claes Jansz van Binnenwijsent

met

Aef Brantesdr van Schellinckhout

20 febr

Nanne Pietersz wonende in Grootebroeck

met

Trijn Broers wonende als vooren

13 nov

Jan Pietersz Raeven van Westewoud

met

Dieuw Broersdr van de Oudijck

11 dec

Getrouwt tot Binnenwijsent Claes Rengersz van Binnenwijsent

met

Aeff Pieters van Binnenwijsent

1651

 

 

 

8 jan

Jan Cornelisz van Hoogkarspel

met

Aeff Pietersdr van Binnenwijzent

10 apr

Jan Jansz van Oostwoud

met

Aerjan Pietersdr, weduwe van Binnenwijzent

1652

 

 

 

13 oct

Getrouwt tot Binnenwijsent Japic Jansz Cocq tot Oosterblokker

met

Maritje ————-

27 oct

Aerjan Pietersz

met

Dieuw Germents

13 nov

Pouwels Rutgersz van Hoorn

met

Annetje Jans van Hoorn

1653

 

met

 

27 julij

Getrouwt tot Binnenwijzent Dirck Rengertsz wonende te Oudijck

met

Volckertien Taems wonende als vooren

24 aug

Getrouwt tot Binnenwijzent Vreeck Volckertsz wonende tot Binnenwijsent

met

Griet Jans wonende tot Oosterblockert

1654

 

 

 

8 febr

Getrouwt tot Binnenwijzent Pieter Ridwerssen wonende op Oudick

met

Aacht Pieters wonende bij de kerck van Westwoude

22 febr

Getrouwt tot Binnenwijzent Claes Sijbrantsz ven de Opmeerderpaedt

met

Griet Dircks van Binnenwijsent

20 sept

Getrouwt tot Binnenwijzent Claes Pietersz uijt Hem

met

Brecht Claes uijt Hoogkarspel

6 dec

Getrouwt tot Binnenwijzent Pieter Jansz van Midwoudt

met

Aef Cornelis van Oudijck

1655

 

 

 

28 febr

Govert Cornelisz van Benningbroeck

met

Ief Pieters uidt de Westerhoudt

6 junij

Pieter Pietersz van Enckhuijsen

met

Dieuw Maertens van Enckhuijsen

6 junij

Jan Willemsz van Enckhuijsen

met

Annetien Alberts van Enckhuijsen

13 junij

Getrouwt tot Binnenwijzent Cornelis Claessen van de Ooster-Swaegdijck

met

Griet Barens van Binnenwijzent

27 junij

Getrouwt tot Binnenwijzent Thijs Gerritsz van Enckhuijsen

met

Gijpke Jacobs van Enckhuijsen

———

Lubbert Barentsz wonende tot Hoorn

met

Annetien Claes wonende als voren

19 dec

Getrouwt tot Binnenwijzent Ds. Hermannus Cloppenburgh, predicant aldaer

met

Aef Jacobs j.d. van Westwoude

26 dec

Getrouwt tot Binnenwijzent Gerrit Pietersz wonende aldaer

met

Griet Nannes wonende als voren.

1656

 

 

 

23 apr

Jacob Agaas

met

Vrouwtien Maskeriers brengende getuigenisse der dire proclamatien van Enckhuijsen

12 junij

Cornelis van Diemen van Enckhuijsen

met

Aeltjen Claes van Enckhuijsen

1657

 

 

 

16 sept

Cornelis Adriaansz j.m. uijt ‘t Princelant

met

Aaf Ripperts j.d. van Westwoude

21 oct

Thomas Capper

met

Doorntje Jans met attestatie van hun drie proclamatien van Enckhuijsen

1658

 

 

 

21 julij

Albert Jacobsz

met

Neeltje Pouwels met attestatie van Enckhuijsen

6 oct

Henrick Bordes

met

Teuntje Hermans met attestatie van Enckhuijsen

1659

 

 

 

2 febr

Cornelis Jansz Jongejans wonende te Oudijck

met

Dieuw Germens wonende te Westwoude

20 febr

Getrouwt tot Binnenwijzent Gerrit Dircksz uijt Hooghkarspel

met

Meijnie Jans uijt Binnenwijzent

4 maij

Pieter van den Bergh

met

Hiltje Klunts met attestatie van Enckhuijsen

12 oct

Nanning Gerritsz

met

Brechje Lamberts, beiden met attestatie van Enckhuijsen

1660

 

 

 

11 jan

Jan Pietersz Minnes j.g.

met

Marij Jans j.d. van Hauwert

1661

 

 

 

9 jan

Getrouwt tot Binnenwijzent Claas Pietersz wonende te Binnenwijzent

met

Grijt Dirx wonende als voren

27 mrt

Cornelis Maartensz

met

Im Cornelis met attestatie van Enckhuijsen

10 apr

Getrouwt tot Binnenwijzent IJsaak Freecksz de Wit

met

Sijtje Scheltes met attestatie van Enckhuijsen

24 julij

Getrouwt tot Binnenwijzent Cornelis Pietersz

met

Cornelisje Willemsdr met attestatie van Hoorn

1664

 

 

 

6 jan

Dirck Pietersz

met

Vrouwcke Harkes met attestatie van Bovenkarspel

29 junij

Wigger Rippertsz Schipper

met

Meijns Jans

28 sept

Claas Freecksz Jonghs van Westwoude

met

Neel Claes van Noord Scherwoud

5 oct

Claas Pietersz

met

Stijntje Willems met attestatie van Enckhuijsen

1665

 

 

 

1 febr

Jan Cornelisz

met

Lijsbet Pieters

1mrt

Jan Willemsz van Oudijck

met

—————- van Swaeghdijck

8 mrt

Getrouwt tot Binnenwijzent Jan Pietersz van Hem

met

Griet Pieters uijt de Hout

29 mrt

Claes Pietersz van Venhuijzen

met

Trijn Pieters van Binnenwijsent

19 apr

Albert Jacobsz de Boer met attestatie van Enckhuijsen

met

Lijntje Jagers met attestatie van Hoorn

17 maij

Jan jansz Kruijl

met

Jannetje Dircks met attestatie van Hoorn

17 maij

Veghter Cornelisz

met

Heijltje Lodewijcks met attestatie van Hoorn

18 oct

Getrouwt tot Binnenwijzent Abraham Knollius

met

Geertruijd Nieuwenhuijsen met attestatie van Alckmaar

25 oct

Pieter Claesz met attestatie van Oosterblocker

met

Anna Jans van Westwoude

1667

 

 

 

23 jan

Heijcke Jansz van Westwoude

met

Wabb Jacobs van Oosterleeck

30 jan

Jan Evertsz van Swaeghdijck

met

Aeld Wiggers van Oudijck

27 mrt

Getrouwt tot Binnenwijzent Laurens Lucasz

met

Anna Wilkes met attestatie van Enckhuijsen

17 apr

Getrouwt tot Binnenwijzent Cornelis Pietersz

met

Sij Rippertsdr

26 junij

Jan Jansz met attestatie van Abbekerck

met

Dieuwer Gerrits met attestatie van Swaeghdijck

18 sept

Sijmon Jacobsz van Bovenkarspel

met

Anna Bartels van Venhuijsen

25 dec

Claes Cornelisz met attestatie van Lutjebroeck

met

Alijd Jans met attestatie van Lutjebroeck

1668

 

 

 

1 jan

Luijtje Jansz met attestatie van Lutjebroeck

met

Jannetje Pieters met attestatie van Binnenwijsent

1 apr

Mr. Theophilus Nieulandt

met

Judickjen Everts beijden met attestatie van Enckhuijsen

29 julij

Claas Pietersz

met

Marijtje Diedes beijden met attestatie van Hoorn

28 oct

Willem Schaagen

met

Sijbrichje van Loosen beijden met attestatie van Enckhuijzen

18 nov

Wigger Rippertsz Groot

met

Grietje Cornelis beijden van d’ Oudijck

25 nov

Henrich Claasz van Westerblocker

met

Gerbrich Cornelis van d’ Oudijck

18 nov

Jan Cornelisz Backer van Binnenwijzent

met

Trijn Cornelis met attestatie van Hem

1681

 

 

 

5 oct

Getrouwt tot Binnenwijzent Aerjan Cornelisz Langedijck met attestaie van Nieudorp

met

Aaf Claas van Binnenwijsent

1682

 

 

 

11 jan

Jan Pouwelsz

met

Dieuw Jans

1 febr

Wigger Claasz Groot

met

Antje Arendts

1 febr

Pieter Cornelisz Galis van Westwoud

met

Cornelisje Gerrits van Swaeghdijck, beijde wonende te Westwoud

5 apr

Getrouwt tot Binnenwijzent Jan Dircksz Bijl, coster alhier

met

Marij Jacobs

26 apr

Paulus van der Linden, weduwnaar van Amsterdam

met

Hiltjen Hendricks j.d. tot Enckhuijsen beijde met attestatie van voorschreven plaatsen

10 apr

Jan Cornelisz Ruijter, coster alhier

met

Dirkje Pieters Moens, met attestatie van Hoorn

10 apr

Johan van Elslandt met attestatie van Hoorn

met

Lijsabeth de Keijser, met attestatie van Gorinchem

18 oct

Jan Claasz j.g. van Swaag

met

Marij Pieters j.d. van d’ Oudijck

20 dec

Pieter Pietersz alias Tijmsz, weduwnaar van Oudijck

met

Marij Gaals, j.d. van Grootebroek

1683

 

 

 

7 mrt

Reijndert Dircksz Heertjes van Edam

met

Lijsbeth Maartens van Oudijk

14 nov

Pieter Claesz

met

Jannetje Cornelis

26 dec

Claas Sijmonsz weduwnaar van Westwoudt

met

Lijsbet Volckerts, bejaerde dochter met attestatie van Eertswoudt

1684

 

 

 

23 jan

Abel Gerritsz, weduwnaar van Oosterblokker

met

Anne Maertens j.d. van Westwoud

13 febr

Ente Claesz, j.g. van Westwoud

met

Anne Maertens. J.d. van Venhuijsen

27 febr

Getrouwt tot Binnenwijzent Pieter Dircksz j.g. uijt de Hout in de ban van Hooghkarspel

met

Wen Jans, j.d. uijt Oosterblokker wonende alhier.

27 aug

Getrouwt tot Oosterblokker doch wonende tot Westwoud Cornelis Pouwelsz, jongesel

met

Anna Jans j.d.

6 sept

Willem Codde van den Burgh, j.g. met attestatie van Enckhuijsen

met

Neeltje van Hoogen, j.d. met attestatie van Hoorn.

1685

 

 

 

16 sept

Frederik Danielsz Bakker met attestatie van Amsterdam

met

Ariaantje Jacobs met attestatie van Enckhuijsen

24 oct

Getrouwt tot Binnenwijzent door Ds. D.J. Koekebaker in presentie van Ds. P. Ruijter Mons. Joachimus Harnig j.m. met attestatie van Haarlem.

met

Juffr. Naantje Puijt j.d. met attestatie van Enckhuijsen

2 dec

Getrouwt tot Binnenwijzent Willen Claasz Hellingwerf, j.m. met attestatie van Hoorn.

met

Teunisje Maertens, j.d. uijt de Westerhout

16 dec

Getrout door Ds. Jacob Kunst: Barent Pouwelsz j.m. van Westwoud

met

Anne Jans, met attestatie van Westerblokker.

1686

 

 

 

13 jan

Dirk Jansz, j.m. van Westwoud

met

Sou Dircks, j.d. met attestatie van Oosterleeck

10 febr

Pieter Jansz Midwoudt weduwnaar van de Ouwdijck

met

Aafje Lamberts, weduwe met attestatie van Hoogkarspel

22 sept

Getrouwt tot Binnenwijzent Paulus Woutersz, j.m. met attestatie van Oosterblokker

met

Trijntje Freeks, j.d. met attestatie van Enckhuijsen.

20 dec

Dirck Jansz Boon

met

Neel Pouwels

1687

 

 

 

5 jan

Taem Jansz van Westwoude

met

Aef Jans van Wijdenes

26 jan

Jan Claesz

met

Neel Cornelis weduwe

31 mrt

Getrouwt tot Binnenwijzent Claas Ewoutsz van Binnenwijzent

met

Trijn Taems van Westwoude

20 julij

Getrouwt tot Binnenwijzent Jan Pietersz weduwnaar van Binnenwijsent

met

Aecht Vreecksz met attestatie van Lutjebroek

1688

 

 

 

1 febr

Getrouwt tot Binnenwijzent Jan Hendricksz Lornaer van Binnenwijsent

met

Geert Freexs met attestatie van Lutjebroeck

1689

 

 

 

16 jan

Otto Pouwelsz, j.m.

met

 

30 jan

Pieter Luijtjesz j.m. van Lutjebroeck

met

Anne Jans ( †12-10-1727) weduwe van Westwoud

24 apr

Claes Claesz j.m.

met

Aef Dircks

1690

 

 

 

12 febr

Jacob Cornelisz, j.g. van Lutjebroeck

met

Jantje Cornelis, weduwe van Westwoud

12 mrt

Getrouwt tot Binnenwijzent Gerrit Jansz, weduwnaar van Bovenkarspel

met

Marij Galis, weduwe van Westwoud

1691

 

 

 

19 jan

Getrouwt tot Binnenwijzent Gerrit Pietersz j.g. van Hem

met

Griet Dircks j.d. van Binnenwijzent

21 jan

Getrouwt tot Binnenwijzent Jan Jansz Bruijn, j.m. van Binnenwijzent

met

Antje Claes j.d. met attestatie van Hoogkarspel.

1694

 

 

 

17 jan

Getrouwt tot Binnenwijzent Pieter Jansz Gouwen

met

Trijn Barents beijde met attestatie van Swaag

24 jan

Getrouwt tot Binnenwijzent Gerrit Teunisz woonende aan de Swaagdijck in de banne van Swaag

met

Teetje Jans van Westerblokker beijde met attestatie

5 sept

Jan Hendricksz, weduwnaar van Binnenwijzent

met

Trijn Jans, weduwe met attestatie van Westerblokker

21 nov

Getrouwt tot Binnenwijzent Dirck Pietersz Veer, weduwnaar van Binnenwijsent

met

Trijntje Pouwels j.d. tot Westwoud.

1695

 

 

 

28 aug

Adriaan van der Meer Ds. Theod. Van der Meer met attestatie van Alckmaar

met

Marijtje Verbiest met attestatie van Alckmaar

9 oct

Barend Pouwelsz, weduwnaar van Oudijck

met

Griet Cornelis, weduwe van Wervershoove

16 oct

Mr. Jan de Boer ( 28-12-1715) j.m. in Westwoud

met

Jantje Willems ( 28-02-1719) j.d. van Enckhuijsen

1696

 

 

 

22 jan

Pieter Claasz, weduwnaar van Hoorn

met

Dieuwertje Lamberts, j.d. van Westwoud

5 febr

Claas Dircksz, j.m. van Oudijck

met

Alijd Cornelis, j.d. van Venhuijsen

22 febr

Getrouwt tot Binnenwijzent Jan Pietersz, j.m. van Binnenwijzent

met

Knier Jans, weduwe van aldaer

1 apr

Gerrit Luijtjesz Bakker, j.m. van Zijbekarspel

met

Aaff Pouwels, j.d. van Westwoud.

22 apr

Cornelis Jansz, weduwnaar van Westwoud

met

Cornelisje Barents, j.d. van Bovenkarspel.

13 maij

Getrouwt tot Binnenwijzent Herme Dircksz j.m. van Venhuijsen

met

Aagt Jans. J.d. van Binnenwijzent.

22 julij

Getrouwt tot Binnenwijzent door Ds. Nic. Van Bremen Theodorus van der Meer, predicant alhier

met

Maritje Benningbroek met attestatie van Alckmaar

16 dec

Jan Claasz Bijkerk, j.m. van Oosterblokker

met

Dieuw Pieters, j.d. van Westwoud obiit 19-1-1724

1697

 

 

 

3 febr

Getrouwt tot Binnenwijzent Jan Dirksz Bijl ( 17-9-1721), koster, weduwnaar van Binnenwijzent

met

Jantje Cornelis ( 16-5-1722) weduwe van Oostwoud.

25 aug

Getrouwt tot Binnenwijzent Cornelis Remmetsz j.m. van Binnenwijzent

met

Maartje Jans, j.d. van Oosterblokker.

1698

 

 

 

9 febr

Getrouwt tot Binnenwijzent Jacob Jansz vulgo Vaartje

met

Zijtje Pieters, weduwe beijde van daar.

16 febr

Sijmon Claasz Roos, diacon ( 18-2-1715)

met

Aaff Pieters (25-3-1726) weduwe van Oosterblokker

20 febr

Claas Pietersz Oudecker ( 1722) j.m. van Westwoud

met

Liefje Cornelis Bakker (28-8-1713) j.d. van Grootebroek [obierunt]

1702

 

 

 

2 apr

Pieter Jansz Bruijn ( 1721) j.m.

met

Anne Jans, weduwe

20 aug

Getrouwt tot Binnenwijsent Willem Jansz, j.m.

met

Aaltje Jacobs, j.d. beijden van Binnenwijzent

1703

 

 

 

12 aug

Getrouwt tot Binnenwijzent Claas Jansz Swaag, j.m. van Swaag

met

Aagt Jacobs, j.d. van Binnenwijsent

14 oct

Sibbe Sikkes j.m. van Hoogkarspel

met

Dirckje Pieters, weduwe van Westwoud

1704

 

 

 

20 jan

Otto Thijsz Glasemaker j.m. van Westwoud

met

Hilletje Jans (31-5-1723) j.d. van Westwoud

10 febr

Claas Sijmonsz, weduwnaar

met

Anne Jans, weduwe

15 apr

Getrouwt tot Binnenwijsent IJsbrand Ruitering, j.m.

met

Aafje Moij, weduwe beijde met attestatie van Alckmaar

1706

 

 

 

17 jan

Reijnder Ritskest j.m. van Oosterblokker

met

Geert Germentsdr weduwe aan de Braamsluijs

17 jan

Jongejan Stoffels Didima, j.m. van Westwoud

met

Geert Hermens, j.d. van Hoogkarspel

1707

 

 

 

27 nov

Getrouwt tot Binnenwijsent Jacob Arendsz Dop, weduwnaar onder de banne van Westwoud

met

Trijn Jacobs, weduwe van Opperdoes.

1708

 

 

 

8 jan

Getrouwt tot Binnenwijsent Ente Sijbrandsz Klok, j.m. van Hoorn

met

Bregje Pieters, j.d. van Binnenwijsent

15 jan

Getrouwt tot Binnenwijsent Lolle Tjibber ( )

met

Trijntje Tijssen, beijde van Binnenwijsent

27 dec

Getrouwt tot Binnenwijsent Geerlof Gerritsz van St. Nicolaasga

met

Jantje Eijlen van Oldelemmer met attestatie van deze plaatsen in Vriesland onder de classis van Seven-wouden

1710

 

 

 

2 mrt

Pieter Claasz Koorn, weduwnaar van Westwoud

met

Grietje Pietersdr j.d. van Enckhuijsen

16 mrt

Jan Claes ’t Lam j.m. van Westwoud

met

Souwtje Pietersdr (5-2-1723) j.d. van Venhuijsen

11 meij

Jan Cornelis Wigbout ( 21-6-1720), weduwnaar van Westwoud.

met

Trijntje Pieters, j.d. van Hoorn

15 junij

Getrouwt tot Binnenwijsent IJsbrand Dirksz Vet ( 1719) j.m. van Binnenwijsent

met

Annetje Gerrits Kleijn, j.d. van Nieuwendam.

1711

 

 

 

6 apr

Mr. Evert Pietersz Warius (29-4-1718) j.m.

met

Guertje Arisdr, j.d.

4 oct

Getrouwt door Ds. Heijnardus Betten, predicant in ’t Swaag, Pieter Jansz Ruijter ( 17-5-1724) j.m.

met

Grietje Dirks Boon, j.d.

1712

 

 

 

31 jan

Pieter Jansz Gorter, j.m. van Swaegdijck onder de banne van Westwoud

met

Aev Gerritsdr (22-2-1730) j.d. van Onderdijck onder ’t district van Wervershove

1714

 

 

 

———

Cornelis Claesz Backer (1719) j.m. van Swaag

met

Aegt Jacobs j.d. van Westwoud

4 febr

Claes Pietersz Schoenmaker j.m.

met

Aegt Jansdr Donkers (of Barents) j.d.

1715

 

 

 

8 sept

Getrouwt tot Binnenwijsent, Gerrit Cornelisz Groenvelt, j.m. van Neijedorp

met

Aeffien Adrianes Nierops (5-7-1716) j.d. van Binnenwijsent.

15 dec

Sijmen Cornelisz j.m. van Westwoud

met

Ariaentje Elderts j.d. van Wognum

1716

 

 

 

12 jan

Getrouwt tot Binnenwijsent Jacob Pietersz Molenaer, j.m. van Binnenwijsent

met

Sijbrigh Teunis, j.d. van Hauwert.

1719

 

 

 

1 jan

Tames Claesz ’t Lam, j.m.

met

Aagt Claas, j.d. (5-4-1730)

1 jan

Jan Roos, j.m. van Westerblokker

met

Grietje Claas, j.d. van Westwoud

23 apr

Getrouwt tot Binnenwijsent Cornelis Jansz Avis j.m. van Swaag

met

Dieuw Hendriks, j.d. van Binnenwijsent

4 junij

Dirk Jansz de Boer (5-10-1721) j.m.

met

Geertje Jans Galis j.d.

29 oct

Jan Jansz Janmaat, j.m. diaken te Westwoud

met

Neeltje Bakker, weduwe van Spanbroek

1720

 

 

 

10 mrt

Getrouwt tot Binnenwijzent Petrus Tromp j.m. predicant aldaer

met

Marid de Jong, j.d. van Hoorn

1721

 

 

 

12 jan

Getrouwt tot Binnenwijzent Klaas Sijvertsz Klaij         ( 25-12-1727) j.m. uijt de Bangert onder Westerblokker.

met

Cornelisje Stoffels Didama j.d. van Binnenwijzent

6 apr

Mattheus Lieve de Wull j.m. van ‘s     Gravenhage

met

Trijntje Pieters, weduwe van Westwoud.

19 oct

Nanne Pietersz, weduwnaar

met

Grietje Cornelis j.d. beijde wonende op de Oudijck

1722

 

 

 

25 jan

Paulus Cornelisz, weduwnaar

met

Dieuwtje Pieters, j.d.

1 febr

Getrouwt tot Binnenwijzent Claas Jansz Donker j.m. koster en schoolmeester re Binnenwijzent

met

Maartje Jaspers j.d. van Hoogkarspel

22 febr

Hermanus Hages, j.m. tot Westwoud

met

Anne Cornelis j.d. van Venhuijzen

22 mrt

Dirk Dirksz Sanders Dannemanj.m. uijt Oostvrieslant

met

Tetje Jans, j.d. uijt Jeverlant, thans wonende in Westwoud bij de smid.

25 oct

Willem Brouwer, weduwnaar van den Oudendijck

met

Mientje Pieters Warius, weduwe tot Westwoud

13 dec

Aerjen Freecksz Stopper (13-3-1730) weduwnaar op Oudijck

met

Niesje Claes, weduwe uijt Oosterblokker

1723

 

 

 

14 febr

Getrouwt tot Binnenwijzent Willem Jansz Blokker, j.m. van Schellinkhout

met

Dieuwer Dirks, weduwe van Binnenwijzent

21 febr

Klaas Klaasz j.m. van de Blokdijck onder Oosterblokker

met

Trijn Jans Donkers, j.d. tot Westwoud.

18 apri

Getrouwt tot Binnenwijzent Jan Dircksz                        ( 30-11-1728) j.m.

met

Grietje Barents, beijde komen uijt Oostvrieslant doch nu wonende in Binnenwijzent.

18 junij

Claas Willemsz Compas j.m.

met

Trijntje thijsses j.d.

31 oct

Jan Cornelisz Slaghter j.m. uijt de Bangert onder Swaagh

met

Geertje Jans Galis, weduwe van Westwoud

14 nov

Cornelis Jacobsz j.m. van Hoesem

met

Susanna Anthonij, j.d. van Leeuwarden beijde wonende te westwoud.

21 nov

Claas Jansz Galis, weduwnaar tot Westwoud

met

Trijntje Gerrits (1726), weduwe van Dirkshorn.

1726

 

 

 

13 jan

Cornelis Tijsz j.m. van Westwoud

met

Claartje Claas, j.d. van Hoorn

20 jan

Getrouwt tot Binnenwijzent Jan Pietersz Puijman j.m.

met

Trijn Jans, j.d. beijde wonende tot Westerblokker

10 febr

Cornelis Jacobsz, weduwnaar van Westwoud.

met

Aaf Meijnderts, j.d. van Midwoud

17 febr

Cornelis Klaasz Koster, j.m.

met

Grietje Dirks Boon, weduwe

17 febr

Jacob Pietersz Gorter (1728), weduwnaar

met

Aaltje Pieters Veer, j.d. beijde uijt Westerblokker.

11 aug

Getrouwt tot Binnenwijzent Jan Dirksz (1728) weduwnaar aldaer

met

Annatje Jans, j.d. uijt Munsterland

1727

 

 

 

14 sept

Sikke Dirksz Pinker, j.m.

met

Maartje Adriaans, weduwe. Behorende onder Westwoud

26 oct

Jan Claas ’t Lam, weduwnaar van Westwoud

met

Antje Bents, j.d. van Opperdoes

26 oct

Dirk Cornelisz Nieuwenboer j.m. van Venhuijzen

met

Volkertje Claas, j.d. van Westwoud

2 nov

Claas Jansz Galis, weduwnaar van Westwoud

met

Geertje Cornelis, weduwe van Berckhout

1729

 

 

 

27 febr

Getrouwt tot Binnenwijzent Elbert Jansz, j.m. van Binnenwijzent

met

Teetjen Hendriks, weduwe uijt Oosterblokker

10 apr

Louris Dirksz Kleijenburg, j.m.

met

Aafje Doedes, j.d. beijde wonende op de Swaagdijck onder Westwoud.

26 junij

Jan Pietersz Kuijper, j.m.

met

Aafje Dirks, weduwe

3 julij

Getrouwt tot Binnenwijzent Pieter Pietersz Gorter, j.m. van Binnenwijzent

met

Cornelisje Stoffels Didama, weduwe van Binnenwijzent.

4 sept

Getrouwt tot Binnenwijzent Jacob Sijmonsz Beemsterboer (28-21730) j.m. van Binnenwijzent

met

Aaltje Willems, j.d. van Oostwoud

11 sept

Getrouwt tot Binnenwijzent Hermen Barentsz

met

Annetje Jans, weduwe

1730

 

 

 

30 apr

Getrouwt door Ds. Lengenes, Hoij Maartensz j.m. wonende tot Binnenwijzent

met

Trijntje Gerrits, j.d. wonende tot Hoorn

6 aug

Getrouwt door Ds. Bikkes Mr. Pieter Gaav, j.m. van Westwoud

met

Niesjen Klaas, weduwe van Westwoud

1731

 

 

 

24 junij

Klaas Sijmonsz Roos, j.m.

met

Geertje Dirks van der Meulen, j.d.

14 oct

Klaas Jansz Gorter (21-41739) j.m.

met

Klaasjen Pieters, j.d beijden wonende op de Swaegdijck onder Westwoud.

1732

 

 

 

6 jan

Getrouwt te Binnenwijzent door Ds. Joh. Tip Tamis Claasz ’t Lam, weduwnaar

met

Dieu Hermens, j.d.

2 nov

Getrouwt door Ds. Gerardus Boonakker; Jan Jansz j.m. uijt Oostvrieslant, wonende tot Westwoud

met

Aafke Dirks, weduwe tot Westwoud ()

 

Thans volgen Westwoud en Binnenwijzent gescheiden

Huwelijken te Westwoud 1733 – 1785

1733

 

 

 

25 jan

Paulus Cornelisz weduwnaar van Westwoud               (3-71742)

met

Geertje Klaas, weduwe van ‘d     Oudendijk ()

15 febr

Pieter Jansz Silver, j.m. van Blokdijk onder Oudendijk ()

met

Geert Nannes, j.d. van Westwoud

1734

 

 

 

17 jan

Dirk Cornelisz Nieuweboer, weduwnaar van Westwoud

met

Trijntje Pieters Coster, j.d. van Oosterblokker

24 jan

Teunis Pietersz Gorter, j.m. van Westwoud

met

Grietje Pieters Harder, j.d. Binnenwijzent.

27 julij

Door Ds. Joh. Tip, Jan Pietersz de Boer, j.m. van Zwaagdijk onder Westerblokker, wonende aldaer

met

Guurtje Cornelis, j.d. van Limmerschouw onder de ban van Winkel.

1735

 

 

 

6 febr

Jacob Pool, weduwnaar van de Oudendijk

met

Maritje Nannings, beijden vertrokken naar de Oudendijk

13 febr

Cornelis Paauw, j.m.

met

Mientje Warius () weduwe

6 mrt

Sijmon Jansz Smit, j.m.

met

Anna Crelis, weduwe

27 nov

Willem Hendriks, j.m. uijt Oostvrieslant, wonende in Oosterblokker

met

Wijntje Wijnbergen, weduwe uijt Westerblokker

1736

 

 

 

22 jan

Jan Roots, j.m. van Westwoud

met

Meinouwtje Mekkes, j.d. van Oosterleek

1737

 

 

 

30 junij

Paulus Cornelisz, weduwnaar van Oudijk onder Westwoud ()

met

Grietje Pieters van Hem ()

1738

 

 

 

2 nov

Douwe Mansveld, j.m. van Westwoud

met

Annetje Bierstekers, j.d. van Westzaan

1739

 

 

 

4 jan

Jan Jacobsz Duijn j.m.

met

Nantje Pieters, j.d. ()

1741

 

 

 

15 jan

Frans Claasz Galis, j.m.

met

Anna Pieters, j.d.

15 jan

Hendrik Boekhorst, weduwnaar

met

Trijntje IJdes, j.d.

9 julij

Jan Gerritsz van der Beek, j.m. ()

met

Sijtje Jans, j.d.

1742

 

 

 

18 febr

Jan Pietersz Ruiter, j.m.

met

Aafje Claas Schoenmaker

9 dec

Jan Jansz de Vries, weduwnaar

met

Maartje Tijmensdr, weduwe

25 dec

Jan Galis, schoolmeester op de Koogs, weduwnaar

met

Neeltje Groot, weduwe

1743

 

 

 

1 dec

Frederick Adriaansz Stoppel, j.m.

met

Grietje Cornelisdr Koks, j.d. van de Leek onder Wognum, beijde wonende op d’ Oudendijk

1747

 

 

 

1 jan

Claas Adriaansz Stoppel, j.m.

met

Jantje Claasdr, j.d.

5 febr

Pieter Jacobsz Steen, j.m.

met

Trijntje Cornelisdr, j.d.

28 maij

Jan Jacobsz Duijn, weduwnaar

met

Hendrikje Pietersdr, j.d.

1749

 

 

 

31 aug

Sijmon Claasz Vogel, weduwnaar van Edam

met

Christina Mathijssen, j.d.

1750

 

 

 

4 jan

Arien Pietersz Oostwouder, j.m. van Hoogkarspel

met

Maartje Ariensdr, j.d. van Ouddijk

15 febr

Pieter Pietersz Man, j.m. van Westwoud

met

Jantje Dirksdr, j.d. van Wijdenes (18-1-1751)

1751

 

 

 

24 jan

Teunis Slachter, j.m. van Westwoud

met

Stijntje Pietersdr, j.d. van Venhuijzen

1752

 

 

 

20 febr

Sijmon Dirksz van der Deuren, j.m.

met

Maartje Nannes, j.d.

12 mrt

Sijmon Claasz Roos, j.m. (1750)

met

Dirkje Cornelis, j.d.

26 mrt

Pieter Pietersz man, weduwnaar van Westwoud

met

Aaltje Gerritsdr Beverdijk, j.d. van Bobbeldijk onder Spanbroek

1753

 

 

 

25 febr

Volkerd van der Heijden, j.m. van Westwoud

met

Aafje Danquerts, j.d. van Berkhout

19 aug

Cornelis Dirksz Bijl, j.m.

met

Antje Bentes, weduwe

1754

 

 

 

8 sept

Ariaan Jansz, j.m. van Binnenwijzent

met

Geertje Stoppel, weduwe van Westwoud

1755

 

 

 

26 jan

Jan Minnesz, j.m.

met

Dirkje Cornelis, weduwe

19 maij

Goverd Aker, j.m. schoolmeester

met

Trijntje Boer, j.d. van Etershem

1756

 

 

 

8 febr

Pieter Formersz j.m. van Schellinkhout

met

Crelisje Dops, j.d. van Westwoud

11 apr

Claas Jacobsz Steen, j.m. van Westwoud

met

Trijntje Pietersdr, j.d. van Oosterblokker

26 sept

Dirk Cornelisz Heuvel, j.m. van Westwoud

met

Geertje Jans Leek, j.d. van Benningbroek

1759

 

 

 

29 apr

Claas Oostwouder, weduwnaar van Westwoud

met

Neeltje Coster, j.d. van Twisk

1760

 

 

 

11 maij

Jacob Pietersz Heuvel, weduwnaar

met

Aafje Teunis Gorter, j.d.

21 dec

Jan Minnesz, weduwnaar van Westwoud

met

Pietertje Cornelis, j.d. met attestatie van Grootebroek

1761

 

 

 

4 oct

Rijndert Freeksz, j.m.

met

Dieuwertje Dirks, j.d. ()

1763

 

 

 

27 mrt

Jan Schreuder, weduwnaar van Enkhuijzen met attestatie

met

Margrietje Deuts, j.d. van Hoorn met attestatie

24 apr

Pieter Cornelisz Hoek, j.m. van Winkel, wonende te Westwoud

met

Dieuwertje Jans, j.d. van Hoogkarspel

8 maij

Jan Jacobsz Roker, j.m. van Westwoud

met

Jantje Maartens, j.d. van Hoogkarspel met attestatie

13 oct

Jan Minnesz, weduwnaar

met

Tjetske Aukes, j.d.

1764

 

 

 

23 dec

Pieter Formersz, weduwnaar

met

Aaltje Jacobs, j.d.

1765

 

 

 

13 oct

Pieter Cornelisz Gool, j.m.

met

Trijntje Teunis Gorter, j.d.

1766

 

 

 

13 apr

Jan Bruin, ondervolgens doopboek en lidmaatschap gesegd Jan Sijmonsz Smit, j.m.

met

Soutje Germents Rave, j.d. van Bobenkarspel

25 maij

Outger Dirksz Waker, j.m. van Westwoud

met

Lijsbet Elderts Schoen, j.d. van Venhuijzen

21 sept

Cornelis Oijevaar, j.m.met attestatie van Oosterblokker

met

Trijntje Dirks, j.d. van Westwoud.

1768

 

 

 

7 febr

Jan Evertsz, j.m. (†)

met

Marijtje Jans Ruiter, j.d.

1769

 

 

 

30 apr

Claas Galis, j.m.

met

Marijtje Jans Ruiter, weduwe

6 aug

Pieter Cornelisz Gool, weduwnaar

met

Trijntje Aris, j.d.

1770

 

 

 

11 febr

Pieter Teunisz Gorter, j.m. van Westwoud

met

Trijntje Cornelis Gool, j.d. met attestatie van Bovenkarspel

1771

 

 

 

20 jan

Claas Pietersz Tijm, j.m. van Binnenwijzent

met

Dieuwertje Jans, j.d. van Westwoud

17 apr

Pieter Fransz Galis, j.m. van Westwoud

met

Vrouwtje Isaacs Biersteker, j.d. met attestatie van Zwaag

21 apr

Jan Adriaansz Leijendekker, j.m. met attestatie van Hoogkarspel

met

Neeltje Jans Abbekerk, van Westwoud op Swaagdijk.

22 dec

Cornelis Smit, j.m. van Westwoud

met

Geertje Balk, j.d. met attestatie van Oosterblokker.

1772

 

 

 

23 febr

Jan Theunisz Gorter, j.m. van Westwoud

met

Aagje Dirks, weduwe met attestatie van Westerblokker

23 febr

Aris Costerar Man, j.m. van Wijdenes met attestatie

met

Neeltje Teunis Gorter, j.d. van Westwoud

1773

 

 

 

10 jan

Bartholomeus Tent, j.m. van Westwoud

met

IJtje Jans Pronk, j.d. met attestatie van Venhuijzen

1774

 

 

 

20 mrt

Cornelis Jansz Abbekerk, j.m. Zwaagdijk

met

Marie Jans Vsser, j.d. met attestatie van Schellinkhout.

1775

 

 

 

30 apr

Cornelis Fransz Galis, j.m. van Westwoud

met

Luiduw Pieters Braaf, j.d. met attestatie van Hem

1776

 

 

 

2 junij

Claas Jansz Abberkerk, j.m. op Zwaagdijk

met

Grietje Pieters, j.d. met attestatie van Schellinkhout

6 oct

Cornelis Pietersz Steen, j.m. van Westwoud

met

Trijntje Jans Dekker, j.d. met attestatie van Hem.

1779

 

 

 

14 febr

Pieter Teunisz Slagter, j.m. van Westwoud

met

Meinsje Jans Louw, j.d. van Westerblokker, beijde thans wonende tot Schellinkhout

25 apr

Jacob Dirksz Groot, j.m. tot Westwoud

met

Dieuwertje Jans Hoek, j.d. tot Oosterblokker, beijden thans wonende tot Oosterblokker.

1780

 

 

 

9 apr

Klaas Jacobsz Oostwouder, weduwnaar van Westwoud.

met

Guurtje Pieters Aarens, j.d. van Sijbecarspel.

1781

 

 

 

23 sept

Pieter Evertsz de Graaf, j.m.

met

Marijtje Folkerts, j.d.

1782

 

 

 

22 dec

Getrouwt door Ds. Jacobus Warmelo van Audijk, Jan Teunisz Slagter, j.m.

met

Marijtje Volkers van der Heijde, weduwe

1783

 

 

 

27 apr

Dirk Pietersz Man, j.m. van Westwoud

met

Antje Jans, j.d. van Schellinkhout

16 nov

Klaas Fransz Galis, weduwnaar

met

Maartje Cornelis de Jong, j.d. getrouwt door Ds. Tiedeman van Enckhuijzen

1784

 

 

 

15 febr

Getrouwt door Ds. D. Wilree van Bovencarspel, Cornelis Pietersz Wit, j.m. van Westwoud.

met

Trijntje Theunis Koeman, j.d. van Westerblokker

19 sept

Cornelis Dirksz Groot, j.m. van Westwoud

met

Dieuwertje Claas Houtkooper, j.d. van Schardam

1785

 

 

 

16 jan

Arien Pietersz Fem, j.m. van Westwoud

met

Barentje Barends, j.d. van Lutjebroek.

17 apr

Jacob Jansz Roker, j.m. van Westwoud

met

Trijntje Nannes Tromp, j.d. van Grootebroek

 

Huwelijken Binnenwjzend 1733 – 1785

1733

 

 

 

2 aug

Getrouwt door Ds. Henricus van Schaal: Sijmon Jansz Somer, weduwnaar van Binnenwijzent

met

Grietje Jans Hilles (2-10-1739) j.d. van Alkmaar

1734

 

 

 

24 jan

Dirk Pietersz Harder, j.m. van Binnenwijzent

met

Aafje Jans, j.d. van Wijdenes

31 jan

Willem Jansz, j.m. van Munsterlant

met

Lijsbet Jans () j.d. van Oostvrieslant

6 mrt

Getrouwt door Ds. Henr. van Schaal, Willem Jansz, j.m. van Groningerlant

met

Saartje Claas () j.d. van Blokzijl

14 mrt

Gerrit Groenveld, j.m. weduwnaar van     Binnenwijzent

met

Trijntje Muus, j.d. van Westerblokker

1737

 

 

 

21 julij

Dirk Nansz, j.m. van Ouddijk

met

Dieutje Pieters, j.d. van Grootebroek, wonende op Ouddijk onder Westwoud

1739

 

 

 

5 apr

Germent Pietersz (28-4-1742)

met

Grietje Bastiaans, j.d.

1740

 

 

 

20 mrt

Claas Pietersz Groot, j.m.

met

Claasje Pieters, weduwe beijde geboortig op Ouddijk.

24 apr

Gerrit Gerritsz Mulder, j.m.

met

Geertruij Dijkman, j.d. vertrokken naar Oosterblokker

1741

 

 

 

29 jan

Jan Gerritsz, weduwnaar van Binnenwijzent

met

Jannetje Outgers, j.d. van Enckhuijzen

27 aug

Frans Willemsz, j.m. van Munsterlant

met

Maria Dirks, j.d. van Munsterland, beijde wonende op de Ouddijk

1742

 

 

 

28 dec

Jan Puijman (24-10-1751) j.m. van Westwrblokker

met

Grietje Bastiaans, weduwe van Binnenwijzent

1743

 

 

 

28 apr

Jan Klaasz Klaij, weduwnaar

met

Cornelisje teunis, j.d. van Oosterblokker

1744

 

 

 

23 febr

Jan Pietersz Coster, j.m. van Oosterblokker

met

Aafje Gerrits Groenvelt, j.d. van Binnenwijzent

1745

 

 

 

7 febr

Pieter Pietersz Coster, j.m. van Oosterblokker

met

Cornelisje Cornelis Groen (26-11-1757) j.d. van Binnenwijzent

25 apr

Cornelis Pietersz, j.m. van Schellinkhout

met

Maartje Pieters, j.d. van Binnenwijzent

1746

 

 

 

28 aug

Claas Oosterhout, weduwnaar van Enckhuijzen

met

Grietje Abrahams Raatjes, weduwe van Hoorn

5 sept

Jan Evertsz, j.m.

met

Adriaantje Pieters, j.d.

1750

 

 

 

11 jan

Gerrit Luijtjesz j.m.

met

Lijtje Pieters, j.d.

1751

 

met

 

7 mrt

Jan Eldertsz (11-11-1753) j.m. van Binnenwijzent

met

Reinouwtje Pieters, j.d. van Oosterblokker

1754

 

met

 

3 nov

Anthonij Kool, weduwnaar van Westwoud

met

Dieuwertje Pieters, weduwe van Hoorn beijden wonende tot Westwoud

1755

 

 

 

2 mrt

Claas Tamesz ’t Laan, j.m.

met

Hijltje Broers, j.d.

1757

 

 

 

10 apr

Reijer Tijmonsz Houter, j.m. van Oosterblokker

met

Grietje Pieters Gorter, j.d. van Binnenwijzent

1758

 

 

 

9 mrt

Joris Boon, j.m. van Spanbroek

met

Marijtje Hendriks, j.d. van Binnenwijzent

2 apr

Cornelis Kuijn (16-6-1764) weduwnaar uijt den Hout onder Hoogkarspel

met

Jantje Rensdr weduwe van Binnenwijzent

7 maij

Jan Pietersz Vlaming, j.m. van Hoorn

met

Jannetje Everts Idenburg, j.d. van Campen

1759

 

 

 

4 febr

Dirk Pietersz Ruiter, weduwnaar van Binnenwijzent

met

Lijsbet Everts, j.d. van Wijdenes

4 febr

Crijn Brands, j.m. schoolmeester en voorzanger van Binnenwijzent

met

Lijsbet Jans, j.d. van Wijdenes

1760

 

 

 

20 jan

Claas Gerritsz Brant, j.m. van Binnenwijzent

met

Maartje Cornelis Nieuweboer, j.d. Oosterleek

1761

 

 

 

9 aug

Claas Evertsz Klomp, j.m. van Wijdenes

met

Aafje Gerrits Groenveld, weduwe van Binnenwijzent

1763

 

 

 

9 jan

Hendrik Teunisz,j.m. van Groningerland

met

Trijntje Cornelis, j.d. van Bovenkarspel

1764

 

 

 

1 jan

Pieter Germentsz, j.m. schoolmeester te Binnenwijzent

met

Aafje IJsbrands, j.d. van Westwoud

1765

 

 

 

13 oct

Gerrit Luijtjes, weduwnaar

met

Maartje Cornelis Nieuweboer, weduwe

1766

 

 

 

5 jan

Sijmen Gerritsz, j.m. van Binnenwijzent

met

Cornelisje Ottes, j.d. van Oosterblokker

26 oct

Cornelis Bijl, weduwnaar van Westwoud

met

Giertje Kaij, j.d. met attestatie van Berckhout

1767

 

 

 

25 oct

Pieter Twisk, j.m. van Binnenwijzent

met

Trijntje Kat, j.d. met attestatie van Hoorn

1768

 

 

 

14 febr

Cornelis Raven, j.m. uijt ’t Westeijnd onder Enckhuizen met attestatie

met

Lijsbet Everts Klomp, weduwe

14 febr

Broer Dirks

met

Trijntje Germents Semeijs, j.d. met attestatie van Hoogkarspel

1769

 

 

 

8 jan

Dirk Jansz Man, j.m. van Westwoud

met

Maartje Jacobs Claij, j.d. van Binnenwijzent

9 sept

Frederik Dankerts, j.m.

met

Lijsbet Nannings, weduwe

1772

 

 

 

19 apr

Teunis Hondius, weduwnaar van Westwoud

met

Geertje fris, met attestatie van Amsterdam

1774

 

 

 

16 jan

Dirk jansz Man, weduwnaar van Binnenwijzent

met

Trijntje Claas, j.d. met attestatie van Venhuijzen

13 mrt

Dirk Dirksz Rave, j.m. van Ouddijk onder Westwoud

met

Sijtje Jans, j.d. van Binnenwijzent

1776

 

 

 

7 apr

Gerrit Jansz Coster, j.m. van Binnenwijzent

met

Antje Pieters Edel, j.d. met attestatie van Zwaag

22 sept

Jacob Claasz Claij, weduwnaar van Binnenwjzent

met

Grietje Cornelis Dalenbergh, weduwe met attestatie van Zwaag

1777

 

 

 

9 mrt

Pieter Pietersz, j.m. van Binnenwijzent

met

Jantje Cornelis, weduwe met attestatie van Bovenkarspel

18 aug

Theunis Buis, weduwnaar

met

Antje Louws Veen

1778

 

 

 

22 febr

Otto Pietersz Hogeland, j.m.

met

Auke Pieters Teerling, j.d. behoorende onder Westwoud

1779

 

 

 

5 dec

Reijer Gorter, j.m.r van Binnenwijzent

met

Lijsbeth Olijslager, j.d. van Westerblokker

5 dec

Joost Hermensz, j.m. van Binnenwijzent

met

Lijsbet Adriaans, j.d. van Westwoud

12 dec

Krelis Koster, j.m. van Binnenwijzent

met

Marijtje Balk, j.d. van Oosterblokker

1784

 

 

 

29 febr

Jan jansz Koster, j.m.

met

Trijntje reijers Houter, j.d. getrouwt door Ds. Heijnsberg van Venhuijzen

28 nov

Jan Jacobsz, weduwnaar

met

Margaretha Strijn, weduwe beijden wonende tot hoorn

1785

 

 

 

——

Pieter Reijersz Houten, j.m. te Binnenwijzent

met

Machteltje Balk, j.d. te Oosterblokker

 

Transcriptie: GeneaData

Datum: 29-12-2018

 

 

 

Bron:

Westwoud-Binnenwijzend, huwelijken gereformeerde gemeente 1647 – 1785.

 

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijkgebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niettoegestaan. Als u gegevens uit deze

transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzingnaar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoevevan publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

1 reactie op Westwoud Huwelijken Gereformeerd 1647-1732

  1. t olij schreef:

    ivm met download

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.