Westwoud Marriages Reformed 1647-1732

Share and Like

Westwoud en Binnenwijzend 1647 – 1785.

Huwelijken in de Gereformeerde Kerk te westwoud en Binnenwijzend

1647-1668 1681-1785

1647      
1 sept Mijmert Arisz van Enckhuijsen met Aeffje Pieters van Enckhuijsen
29 dec Jan Dircksz van Westwoud met Griet Jacobsdr van Schellinckhout
1648   met  
23 febr Pieter Pietersz van Westwoud met Grietje IJsbrants van Wijdenes
1649      
3 jan Wigger Renger Buijs met Trijn Teunis
24 jan Getrouwt te Binnenwijzent Jacob Teunisz van de Blockdijck met Lobberich Riddersz van Oudijck
29 aug Evert Claesz, wonende in Bovenkarspel met Aeffjen Meijnerts van ’t Westeijnder van Enckhuijsen
5 dec Pieter Pietersz Gorter van Medemblick met Alijd Tijmens van Oudijck
1650      
13 febr Claes Jansz van Binnenwijsent met Aef Brantesdr van Schellinckhout
20 febr Nanne Pietersz wonende in Grootebroeck met Trijn Broers wonende als vooren
13 nov Jan Pietersz Raeven van Westewoud met Dieuw Broersdr van de Oudijck
11 dec Getrouwt tot Binnenwijsent Claes Rengersz van Binnenwijsent met Aeff Pieters van Binnenwijsent
1651      
8 jan Jan Cornelisz van Hoogkarspel met Aeff Pietersdr van Binnenwijzent
10 apr Jan Jansz van Oostwoud met Aerjan Pietersdr, weduwe van Binnenwijzent
1652      
13 oct Getrouwt tot Binnenwijsent Japic Jansz Cocq tot Oosterblokker met Maritje ————-
27 oct Aerjan Pietersz met Dieuw Germents
13 nov Pouwels Rutgersz van Hoorn met Annetje Jans van Hoorn
1653   met  
27 julij Getrouwt tot Binnenwijzent Dirck Rengertsz wonende te Oudijck met Volckertien Taems wonende als vooren
24 aug Getrouwt tot Binnenwijzent Vreeck Volckertsz wonende tot Binnenwijsent met Griet Jans wonende tot Oosterblockert
1654      
8 febr Getrouwt tot Binnenwijzent Pieter Ridwerssen wonende op Oudick met Aacht Pieters wonende bij de kerck van Westwoude
22 febr Getrouwt tot Binnenwijzent Claes Sijbrantsz ven de Opmeerderpaedt met Griet Dircks van Binnenwijsent
20 sept Getrouwt tot Binnenwijzent Claes Pietersz uijt Hem met Brecht Claes uijt Hoogkarspel
6 dec Getrouwt tot Binnenwijzent Pieter Jansz van Midwoudt met Aef Cornelis van Oudijck
1655      
28 febr Govert Cornelisz van Benningbroeck met Ief Pieters uidt de Westerhoudt
6 junij Pieter Pietersz van Enckhuijsen met Dieuw Maertens van Enckhuijsen
6 junij Jan Willemsz van Enckhuijsen met Annetien Alberts van Enckhuijsen
13 junij Getrouwt tot Binnenwijzent Cornelis Claessen van de Ooster-Swaegdijck met Griet Barens van Binnenwijzent
27 junij Getrouwt tot Binnenwijzent Thijs Gerritsz van Enckhuijsen met Gijpke Jacobs van Enckhuijsen
——— Lubbert Barentsz wonende tot Hoorn met Annetien Claes wonende als voren
19 dec Getrouwt tot Binnenwijzent Ds. Hermannus Cloppenburgh, predicant aldaer met Aef Jacobs j.d. van Westwoude
26 dec Getrouwt tot Binnenwijzent Gerrit Pietersz wonende aldaer met Griet Nannes wonende als voren.
1656      
23 apr Jacob Agaas met Vrouwtien Maskeriers brengende getuigenisse der dire proclamatien van Enckhuijsen
12 junij Cornelis van Diemen van Enckhuijsen met Aeltjen Claes van Enckhuijsen
1657      
16 sept Cornelis Adriaansz j.m. uijt ‘t Princelant met Aaf Ripperts j.d. van Westwoude
21 oct Thomas Capper met Doorntje Jans met attestatie van hun drie proclamatien van Enckhuijsen
1658      
21 julij Albert Jacobsz met Neeltje Pouwels met attestatie van Enckhuijsen
6 oct Henrick Bordes met Teuntje Hermans met attestatie van Enckhuijsen
1659      
2 febr Cornelis Jansz Jongejans wonende te Oudijck met Dieuw Germens wonende te Westwoude
20 febr Getrouwt tot Binnenwijzent Gerrit Dircksz uijt Hooghkarspel met Meijnie Jans uijt Binnenwijzent
4 maij Pieter van den Bergh met Hiltje Klunts met attestatie van Enckhuijsen
12 oct Nanning Gerritsz met Brechje Lamberts, beiden met attestatie van Enckhuijsen
1660      
11 jan Jan Pietersz Minnes j.g. met Marij Jans j.d. van Hauwert
1661      
9 jan Getrouwt tot Binnenwijzent Claas Pietersz wonende te Binnenwijzent met Grijt Dirx wonende als voren
27 mrt Cornelis Maartensz met Im Cornelis met attestatie van Enckhuijsen
10 apr Getrouwt tot Binnenwijzent IJsaak Freecksz de Wit met Sijtje Scheltes met attestatie van Enckhuijsen
24 julij Getrouwt tot Binnenwijzent Cornelis Pietersz met Cornelisje Willemsdr met attestatie van Hoorn
1664      
6 jan Dirck Pietersz met Vrouwcke Harkes met attestatie van Bovenkarspel
29 junij Wigger Rippertsz Schipper met Meijns Jans
28 sept Claas Freecksz Jonghs van Westwoude met Neel Claes van Noord Scherwoud
5 oct Claas Pietersz met Stijntje Willems met attestatie van Enckhuijsen
1665      
1 febr Jan Cornelisz met Lijsbet Pieters
1mrt Jan Willemsz van Oudijck met —————- van Swaeghdijck
8 mrt Getrouwt tot Binnenwijzent Jan Pietersz van Hem met Griet Pieters uijt de Hout
29 mrt Claes Pietersz van Venhuijzen met Trijn Pieters van Binnenwijsent
19 apr Albert Jacobsz de Boer met attestatie van Enckhuijsen met Lijntje Jagers met attestatie van Hoorn
17 maij Jan jansz Kruijl met Jannetje Dircks met attestatie van Hoorn
17 maij Veghter Cornelisz met Heijltje Lodewijcks met attestatie van Hoorn
18 oct Getrouwt tot Binnenwijzent Abraham Knollius met Geertruijd Nieuwenhuijsen met attestatie van Alckmaar
25 oct Pieter Claesz met attestatie van Oosterblocker met Anna Jans van Westwoude
1667      
23 jan Heijcke Jansz van Westwoude met Wabb Jacobs van Oosterleeck
30 jan Jan Evertsz van Swaeghdijck met Aeld Wiggers van Oudijck
27 mrt Getrouwt tot Binnenwijzent Laurens Lucasz met Anna Wilkes met attestatie van Enckhuijsen
17 apr Getrouwt tot Binnenwijzent Cornelis Pietersz met Sij Rippertsdr
26 junij Jan Jansz met attestatie van Abbekerck met Dieuwer Gerrits met attestatie van Swaeghdijck
18 sept Sijmon Jacobsz van Bovenkarspel met Anna Bartels van Venhuijsen
25 dec Claes Cornelisz met attestatie van Lutjebroeck met Alijd Jans met attestatie van Lutjebroeck
1668      
1 jan Luijtje Jansz met attestatie van Lutjebroeck met Jannetje Pieters met attestatie van Binnenwijsent
1 apr Mr. Theophilus Nieulandt met Judickjen Everts beijden met attestatie van Enckhuijsen
29 julij Claas Pietersz met Marijtje Diedes beijden met attestatie van Hoorn
28 oct Willem Schaagen met Sijbrichje van Loosen beijden met attestatie van Enckhuijzen
18 nov Wigger Rippertsz Groot met Grietje Cornelis beijden van d’ Oudijck
25 nov Henrich Claasz van Westerblocker met Gerbrich Cornelis van d’ Oudijck
18 nov Jan Cornelisz Backer van Binnenwijzent met Trijn Cornelis met attestatie van Hem
1681      
5 oct Getrouwt tot Binnenwijzent Aerjan Cornelisz Langedijck met attestaie van Nieudorp met Aaf Claas van Binnenwijsent
1682      
11 jan Jan Pouwelsz met Dieuw Jans
1 febr Wigger Claasz Groot met Antje Arendts
1 febr Pieter Cornelisz Galis van Westwoud met Cornelisje Gerrits van Swaeghdijck, beijde wonende te Westwoud
5 apr Getrouwt tot Binnenwijzent Jan Dircksz Bijl, coster alhier met Marij Jacobs
26 apr Paulus van der Linden, weduwnaar van Amsterdam met Hiltjen Hendricks j.d. tot Enckhuijsen beijde met attestatie van voorschreven plaatsen
10 apr Jan Cornelisz Ruijter, coster alhier met Dirkje Pieters Moens, met attestatie van Hoorn
10 apr Johan van Elslandt met attestatie van Hoorn met Lijsabeth de Keijser, met attestatie van Gorinchem
18 oct Jan Claasz j.g. van Swaag met Marij Pieters j.d. van d’ Oudijck
20 dec Pieter Pietersz alias Tijmsz, weduwnaar van Oudijck met Marij Gaals, j.d. van Grootebroek
1683      
7 mrt Reijndert Dircksz Heertjes van Edam met Lijsbeth Maartens van Oudijk
14 nov Pieter Claesz met Jannetje Cornelis
26 dec Claas Sijmonsz weduwnaar van Westwoudt met Lijsbet Volckerts, bejaerde dochter met attestatie van Eertswoudt
1684      
23 jan Abel Gerritsz, weduwnaar van Oosterblokker met Anne Maertens j.d. van Westwoud
13 febr Ente Claesz, j.g. van Westwoud met Anne Maertens. J.d. van Venhuijsen
27 febr Getrouwt tot Binnenwijzent Pieter Dircksz j.g. uijt de Hout in de ban van Hooghkarspel met Wen Jans, j.d. uijt Oosterblokker wonende alhier.
27 aug Getrouwt tot Oosterblokker doch wonende tot Westwoud Cornelis Pouwelsz, jongesel met Anna Jans j.d.
6 sept Willem Codde van den Burgh, j.g. met attestatie van Enckhuijsen met Neeltje van Hoogen, j.d. met attestatie van Hoorn.
1685      
16 sept Frederik Danielsz Bakker met attestatie van Amsterdam met Ariaantje Jacobs met attestatie van Enckhuijsen
24 oct Getrouwt tot Binnenwijzent door Ds. D.J. Koekebaker in presentie van Ds. P. Ruijter Mons. Joachimus Harnig j.m. met attestatie van Haarlem. met Juffr. Naantje Puijt j.d. met attestatie van Enckhuijsen
2 dec Getrouwt tot Binnenwijzent Willen Claasz Hellingwerf, j.m. met attestatie van Hoorn. met Teunisje Maertens, j.d. uijt de Westerhout
16 dec Getrout door Ds. Jacob Kunst: Barent Pouwelsz j.m. van Westwoud met Anne Jans, met attestatie van Westerblokker.
1686      
13 jan Dirk Jansz, j.m. van Westwoud met Sou Dircks, j.d. met attestatie van Oosterleeck
10 febr Pieter Jansz Midwoudt weduwnaar van de Ouwdijck met Aafje Lamberts, weduwe met attestatie van Hoogkarspel
22 sept Getrouwt tot Binnenwijzent Paulus Woutersz, j.m. met attestatie van Oosterblokker met Trijntje Freeks, j.d. met attestatie van Enckhuijsen.
20 dec Dirck Jansz Boon met Neel Pouwels
1687      
5 jan Taem Jansz van Westwoude met Aef Jans van Wijdenes
26 jan Jan Claesz met Neel Cornelis weduwe
31 mrt Getrouwt tot Binnenwijzent Claas Ewoutsz van Binnenwijzent met Trijn Taems van Westwoude
20 julij Getrouwt tot Binnenwijzent Jan Pietersz weduwnaar van Binnenwijsent met Aecht Vreecksz met attestatie van Lutjebroek
1688      
1 febr Getrouwt tot Binnenwijzent Jan Hendricksz Lornaer van Binnenwijsent met Geert Freexs met attestatie van Lutjebroeck
1689      
16 jan Otto Pouwelsz, j.m. met  
30 jan Pieter Luijtjesz j.m. van Lutjebroeck met Anne Jans ( †12-10-1727) weduwe van Westwoud
24 apr Claes Claesz j.m. met Aef Dircks
1690      
12 febr Jacob Cornelisz, j.g. van Lutjebroeck met Jantje Cornelis, weduwe van Westwoud
12 mrt Getrouwt tot Binnenwijzent Gerrit Jansz, weduwnaar van Bovenkarspel met Marij Galis, weduwe van Westwoud
1691      
19 jan Getrouwt tot Binnenwijzent Gerrit Pietersz j.g. van Hem met Griet Dircks j.d. van Binnenwijzent
21 jan Getrouwt tot Binnenwijzent Jan Jansz Bruijn, j.m. van Binnenwijzent met Antje Claes j.d. met attestatie van Hoogkarspel.
1694      
17 jan Getrouwt tot Binnenwijzent Pieter Jansz Gouwen met Trijn Barents beijde met attestatie van Swaag
24 jan Getrouwt tot Binnenwijzent Gerrit Teunisz woonende aan de Swaagdijck in de banne van Swaag met Teetje Jans van Westerblokker beijde met attestatie
5 sept Jan Hendricksz, weduwnaar van Binnenwijzent met Trijn Jans, weduwe met attestatie van Westerblokker
21 nov Getrouwt tot Binnenwijzent Dirck Pietersz Veer, weduwnaar van Binnenwijsent met Trijntje Pouwels j.d. tot Westwoud.
1695      
28 aug Adriaan van der Meer Ds. Theod. Van der Meer met attestatie van Alckmaar met Marijtje Verbiest met attestatie van Alckmaar
9 oct Barend Pouwelsz, weduwnaar van Oudijck met Griet Cornelis, weduwe van Wervershoove
16 oct Mr. Jan de Boer ( 28-12-1715) j.m. in Westwoud met Jantje Willems ( 28-02-1719) j.d. van Enckhuijsen
1696      
22 jan Pieter Claasz, weduwnaar van Hoorn met Dieuwertje Lamberts, j.d. van Westwoud
5 febr Claas Dircksz, j.m. van Oudijck met Alijd Cornelis, j.d. van Venhuijsen
22 febr Getrouwt tot Binnenwijzent Jan Pietersz, j.m. van Binnenwijzent met Knier Jans, weduwe van aldaer
1 apr Gerrit Luijtjesz Bakker, j.m. van Zijbekarspel met Aaff Pouwels, j.d. van Westwoud.
22 apr Cornelis Jansz, weduwnaar van Westwoud met Cornelisje Barents, j.d. van Bovenkarspel.
13 maij Getrouwt tot Binnenwijzent Herme Dircksz j.m. van Venhuijsen met Aagt Jans. J.d. van Binnenwijzent.
22 julij Getrouwt tot Binnenwijzent door Ds. Nic. Van Bremen Theodorus van der Meer, predicant alhier met Maritje Benningbroek met attestatie van Alckmaar
16 dec Jan Claasz Bijkerk, j.m. van Oosterblokker met Dieuw Pieters, j.d. van Westwoud obiit 19-1-1724
1697      
3 febr Getrouwt tot Binnenwijzent Jan Dirksz Bijl ( 17-9-1721), koster, weduwnaar van Binnenwijzent met Jantje Cornelis ( 16-5-1722) weduwe van Oostwoud.
25 aug Getrouwt tot Binnenwijzent Cornelis Remmetsz j.m. van Binnenwijzent met Maartje Jans, j.d. van Oosterblokker.
1698      
9 febr Getrouwt tot Binnenwijzent Jacob Jansz vulgo Vaartje met Zijtje Pieters, weduwe beijde van daar.
16 febr Sijmon Claasz Roos, diacon ( 18-2-1715) met Aaff Pieters (25-3-1726) weduwe van Oosterblokker
20 febr Claas Pietersz Oudecker ( 1722) j.m. van Westwoud met Liefje Cornelis Bakker (28-8-1713) j.d. van Grootebroek [obierunt]
1702      
2 apr Pieter Jansz Bruijn ( 1721) j.m. met Anne Jans, weduwe
20 aug Getrouwt tot Binnenwijsent Willem Jansz, j.m. met Aaltje Jacobs, j.d. beijden van Binnenwijzent
1703      
12 aug Getrouwt tot Binnenwijzent Claas Jansz Swaag, j.m. van Swaag met Aagt Jacobs, j.d. van Binnenwijsent
14 oct Sibbe Sikkes j.m. van Hoogkarspel met Dirckje Pieters, weduwe van Westwoud
1704      
20 jan Otto Thijsz Glasemaker j.m. van Westwoud met Hilletje Jans (31-5-1723) j.d. van Westwoud
10 febr Claas Sijmonsz, weduwnaar met Anne Jans, weduwe
15 apr Getrouwt tot Binnenwijsent IJsbrand Ruitering, j.m. met Aafje Moij, weduwe beijde met attestatie van Alckmaar
1706      
17 jan Reijnder Ritskest j.m. van Oosterblokker met Geert Germentsdr weduwe aan de Braamsluijs
17 jan Jongejan Stoffels Didima, j.m. van Westwoud met Geert Hermens, j.d. van Hoogkarspel
1707      
27 nov Getrouwt tot Binnenwijsent Jacob Arendsz Dop, weduwnaar onder de banne van Westwoud met Trijn Jacobs, weduwe van Opperdoes.
1708      
8 jan Getrouwt tot Binnenwijsent Ente Sijbrandsz Klok, j.m. van Hoorn met Bregje Pieters, j.d. van Binnenwijsent
15 jan Getrouwt tot Binnenwijsent Lolle Tjibber ( ) met Trijntje Tijssen, beijde van Binnenwijsent
27 dec Getrouwt tot Binnenwijsent Geerlof Gerritsz van St. Nicolaasga met Jantje Eijlen van Oldelemmer met attestatie van deze plaatsen in Vriesland onder de classis van Seven-wouden
1710      
2 mrt Pieter Claasz Koorn, weduwnaar van Westwoud met Grietje Pietersdr j.d. van Enckhuijsen
16 mrt Jan Claes ’t Lam j.m. van Westwoud met Souwtje Pietersdr (5-2-1723) j.d. van Venhuijsen
11 meij Jan Cornelis Wigbout ( 21-6-1720), weduwnaar van Westwoud. met Trijntje Pieters, j.d. van Hoorn
15 junij Getrouwt tot Binnenwijsent IJsbrand Dirksz Vet ( 1719) j.m. van Binnenwijsent met Annetje Gerrits Kleijn, j.d. van Nieuwendam.
1711      
6 apr Mr. Evert Pietersz Warius (29-4-1718) j.m. met Guertje Arisdr, j.d.
4 oct Getrouwt door Ds. Heijnardus Betten, predicant in ’t Swaag, Pieter Jansz Ruijter ( 17-5-1724) j.m. met Grietje Dirks Boon, j.d.
1712      
31 jan Pieter Jansz Gorter, j.m. van Swaegdijck onder de banne van Westwoud met Aev Gerritsdr (22-2-1730) j.d. van Onderdijck onder ’t district van Wervershove
1714      
——— Cornelis Claesz Backer (1719) j.m. van Swaag met Aegt Jacobs j.d. van Westwoud
4 febr Claes Pietersz Schoenmaker j.m. met Aegt Jansdr Donkers (of Barents) j.d.
1715      
8 sept Getrouwt tot Binnenwijsent, Gerrit Cornelisz Groenvelt, j.m. van Neijedorp met Aeffien Adrianes Nierops (5-7-1716) j.d. van Binnenwijsent.
15 dec Sijmen Cornelisz j.m. van Westwoud met Ariaentje Elderts j.d. van Wognum
1716      
12 jan Getrouwt tot Binnenwijsent Jacob Pietersz Molenaer, j.m. van Binnenwijsent met Sijbrigh Teunis, j.d. van Hauwert.
1719      
1 jan Tames Claesz ’t Lam, j.m. met Aagt Claas, j.d. (5-4-1730)
1 jan Jan Roos, j.m. van Westerblokker met Grietje Claas, j.d. van Westwoud
23 apr Getrouwt tot Binnenwijsent Cornelis Jansz Avis j.m. van Swaag met Dieuw Hendriks, j.d. van Binnenwijsent
4 junij Dirk Jansz de Boer (5-10-1721) j.m. met Geertje Jans Galis j.d.
29 oct Jan Jansz Janmaat, j.m. diaken te Westwoud met Neeltje Bakker, weduwe van Spanbroek
1720      
10 mrt Getrouwt tot Binnenwijzent Petrus Tromp j.m. predicant aldaer met Marid de Jong, j.d. van Hoorn
1721      
12 jan Getrouwt tot Binnenwijzent Klaas Sijvertsz Klaij         ( 25-12-1727) j.m. uijt de Bangert onder Westerblokker. met Cornelisje Stoffels Didama j.d. van Binnenwijzent
6 apr Mattheus Lieve de Wull j.m. van ‘s     Gravenhage met Trijntje Pieters, weduwe van Westwoud.
19 oct Nanne Pietersz, weduwnaar met Grietje Cornelis j.d. beijde wonende op de Oudijck
1722      
25 jan Paulus Cornelisz, weduwnaar met Dieuwtje Pieters, j.d.
1 febr Getrouwt tot Binnenwijzent Claas Jansz Donker j.m. koster en schoolmeester re Binnenwijzent met Maartje Jaspers j.d. van Hoogkarspel
22 febr Hermanus Hages, j.m. tot Westwoud met Anne Cornelis j.d. van Venhuijzen
22 mrt Dirk Dirksz Sanders Dannemanj.m. uijt Oostvrieslant met Tetje Jans, j.d. uijt Jeverlant, thans wonende in Westwoud bij de smid.
25 oct Willem Brouwer, weduwnaar van den Oudendijck met Mientje Pieters Warius, weduwe tot Westwoud
13 dec Aerjen Freecksz Stopper (13-3-1730) weduwnaar op Oudijck met Niesje Claes, weduwe uijt Oosterblokker
1723      
14 febr Getrouwt tot Binnenwijzent Willem Jansz Blokker, j.m. van Schellinkhout met Dieuwer Dirks, weduwe van Binnenwijzent
21 febr Klaas Klaasz j.m. van de Blokdijck onder Oosterblokker met Trijn Jans Donkers, j.d. tot Westwoud.
18 apri Getrouwt tot Binnenwijzent Jan Dircksz                        ( 30-11-1728) j.m. met Grietje Barents, beijde komen uijt Oostvrieslant doch nu wonende in Binnenwijzent.
18 junij Claas Willemsz Compas j.m. met Trijntje thijsses j.d.
31 oct Jan Cornelisz Slaghter j.m. uijt de Bangert onder Swaagh met Geertje Jans Galis, weduwe van Westwoud
14 nov Cornelis Jacobsz j.m. van Hoesem met Susanna Anthonij, j.d. van Leeuwarden beijde wonende te westwoud.
21 nov Claas Jansz Galis, weduwnaar tot Westwoud met Trijntje Gerrits (1726), weduwe van Dirkshorn.
1726      
13 jan Cornelis Tijsz j.m. van Westwoud met Claartje Claas, j.d. van Hoorn
20 jan Getrouwt tot Binnenwijzent Jan Pietersz Puijman j.m. met Trijn Jans, j.d. beijde wonende tot Westerblokker
10 febr Cornelis Jacobsz, weduwnaar van Westwoud. met Aaf Meijnderts, j.d. van Midwoud
17 febr Cornelis Klaasz Koster, j.m. met Grietje Dirks Boon, weduwe
17 febr Jacob Pietersz Gorter (1728), weduwnaar met Aaltje Pieters Veer, j.d. beijde uijt Westerblokker.
11 aug Getrouwt tot Binnenwijzent Jan Dirksz (1728) weduwnaar aldaer met Annatje Jans, j.d. uijt Munsterland
1727      
14 sept Sikke Dirksz Pinker, j.m. met Maartje Adriaans, weduwe. Behorende onder Westwoud
26 oct Jan Claas ’t Lam, weduwnaar van Westwoud met Antje Bents, j.d. van Opperdoes
26 oct Dirk Cornelisz Nieuwenboer j.m. van Venhuijzen met Volkertje Claas, j.d. van Westwoud
2 nov Claas Jansz Galis, weduwnaar van Westwoud met Geertje Cornelis, weduwe van Berckhout
1729      
27 febr Getrouwt tot Binnenwijzent Elbert Jansz, j.m. van Binnenwijzent met Teetjen Hendriks, weduwe uijt Oosterblokker
10 apr Louris Dirksz Kleijenburg, j.m. met Aafje Doedes, j.d. beijde wonende op de Swaagdijck onder Westwoud.
26 junij Jan Pietersz Kuijper, j.m. met Aafje Dirks, weduwe
3 julij Getrouwt tot Binnenwijzent Pieter Pietersz Gorter, j.m. van Binnenwijzent met Cornelisje Stoffels Didama, weduwe van Binnenwijzent.
4 sept Getrouwt tot Binnenwijzent Jacob Sijmonsz Beemsterboer (28-21730) j.m. van Binnenwijzent met Aaltje Willems, j.d. van Oostwoud
11 sept Getrouwt tot Binnenwijzent Hermen Barentsz met Annetje Jans, weduwe
1730      
30 apr Getrouwt door Ds. Lengenes, Hoij Maartensz j.m. wonende tot Binnenwijzent met Trijntje Gerrits, j.d. wonende tot Hoorn
6 aug Getrouwt door Ds. Bikkes Mr. Pieter Gaav, j.m. van Westwoud met Niesjen Klaas, weduwe van Westwoud
1731      
24 junij Klaas Sijmonsz Roos, j.m. met Geertje Dirks van der Meulen, j.d.
14 oct Klaas Jansz Gorter (21-41739) j.m. met Klaasjen Pieters, j.d beijden wonende op de Swaegdijck onder Westwoud.
1732      
6 jan Getrouwt te Binnenwijzent door Ds. Joh. Tip Tamis Claasz ’t Lam, weduwnaar met Dieu Hermens, j.d.
2 nov Getrouwt door Ds. Gerardus Boonakker; Jan Jansz j.m. uijt Oostvrieslant, wonende tot Westwoud met Aafke Dirks, weduwe tot Westwoud ()
  Thans volgen Westwoud en Binnenwijzent gescheiden

Huwelijken te Westwoud 1733 – 1785

1733      
25 jan Paulus Cornelisz weduwnaar van Westwoud               (3-71742) met Geertje Klaas, weduwe van ‘d     Oudendijk ()
15 febr Pieter Jansz Silver, j.m. van Blokdijk onder Oudendijk () met Geert Nannes, j.d. van Westwoud
1734      
17 jan Dirk Cornelisz Nieuweboer, weduwnaar van Westwoud met Trijntje Pieters Coster, j.d. van Oosterblokker
24 jan Teunis Pietersz Gorter, j.m. van Westwoud met Grietje Pieters Harder, j.d. Binnenwijzent.
27 julij Door Ds. Joh. Tip, Jan Pietersz de Boer, j.m. van Zwaagdijk onder Westerblokker, wonende aldaer met Guurtje Cornelis, j.d. van Limmerschouw onder de ban van Winkel.
1735      
6 febr Jacob Pool, weduwnaar van de Oudendijk met Maritje Nannings, beijden vertrokken naar de Oudendijk
13 febr Cornelis Paauw, j.m. met Mientje Warius () weduwe
6 mrt Sijmon Jansz Smit, j.m. met Anna Crelis, weduwe
27 nov Willem Hendriks, j.m. uijt Oostvrieslant, wonende in Oosterblokker met Wijntje Wijnbergen, weduwe uijt Westerblokker
1736      
22 jan Jan Roots, j.m. van Westwoud met Meinouwtje Mekkes, j.d. van Oosterleek
1737      
30 junij Paulus Cornelisz, weduwnaar van Oudijk onder Westwoud () met Grietje Pieters van Hem ()
1738      
2 nov Douwe Mansveld, j.m. van Westwoud met Annetje Bierstekers, j.d. van Westzaan
1739      
4 jan Jan Jacobsz Duijn j.m. met Nantje Pieters, j.d. ()
1741      
15 jan Frans Claasz Galis, j.m. met Anna Pieters, j.d.
15 jan Hendrik Boekhorst, weduwnaar met Trijntje IJdes, j.d.
9 julij Jan Gerritsz van der Beek, j.m. () met Sijtje Jans, j.d.
1742      
18 febr Jan Pietersz Ruiter, j.m. met Aafje Claas Schoenmaker
9 dec Jan Jansz de Vries, weduwnaar met Maartje Tijmensdr, weduwe
25 dec Jan Galis, schoolmeester op de Koogs, weduwnaar met Neeltje Groot, weduwe
1743      
1 dec Frederick Adriaansz Stoppel, j.m. met Grietje Cornelisdr Koks, j.d. van de Leek onder Wognum, beijde wonende op d’ Oudendijk
1747      
1 jan Claas Adriaansz Stoppel, j.m. met Jantje Claasdr, j.d.
5 febr Pieter Jacobsz Steen, j.m. met Trijntje Cornelisdr, j.d.
28 maij Jan Jacobsz Duijn, weduwnaar met Hendrikje Pietersdr, j.d.
1749      
31 aug Sijmon Claasz Vogel, weduwnaar van Edam met Christina Mathijssen, j.d.
1750      
4 jan Arien Pietersz Oostwouder, j.m. van Hoogkarspel met Maartje Ariensdr, j.d. van Ouddijk
15 febr Pieter Pietersz Man, j.m. van Westwoud met Jantje Dirksdr, j.d. van Wijdenes (18-1-1751)
1751      
24 jan Teunis Slachter, j.m. van Westwoud met Stijntje Pietersdr, j.d. van Venhuijzen
1752      
20 febr Sijmon Dirksz van der Deuren, j.m. met Maartje Nannes, j.d.
12 mrt Sijmon Claasz Roos, j.m. (1750) met Dirkje Cornelis, j.d.
26 mrt Pieter Pietersz man, weduwnaar van Westwoud met Aaltje Gerritsdr Beverdijk, j.d. van Bobbeldijk onder Spanbroek
1753      
25 febr Volkerd van der Heijden, j.m. van Westwoud met Aafje Danquerts, j.d. van Berkhout
19 aug Cornelis Dirksz Bijl, j.m. met Antje Bentes, weduwe
1754      
8 sept Ariaan Jansz, j.m. van Binnenwijzent met Geertje Stoppel, weduwe van Westwoud
1755      
26 jan Jan Minnesz, j.m. met Dirkje Cornelis, weduwe
19 maij Goverd Aker, j.m. schoolmeester met Trijntje Boer, j.d. van Etershem
1756      
8 febr Pieter Formersz j.m. van Schellinkhout met Crelisje Dops, j.d. van Westwoud
11 apr Claas Jacobsz Steen, j.m. van Westwoud met Trijntje Pietersdr, j.d. van Oosterblokker
26 sept Dirk Cornelisz Heuvel, j.m. van Westwoud met Geertje Jans Leek, j.d. van Benningbroek
1759      
29 apr Claas Oostwouder, weduwnaar van Westwoud met Neeltje Coster, j.d. van Twisk
1760      
11 maij Jacob Pietersz Heuvel, weduwnaar met Aafje Teunis Gorter, j.d.
21 dec Jan Minnesz, weduwnaar van Westwoud met Pietertje Cornelis, j.d. met attestatie van Grootebroek
1761      
4 oct Rijndert Freeksz, j.m. met Dieuwertje Dirks, j.d. ()
1763      
27 mrt Jan Schreuder, weduwnaar van Enkhuijzen met attestatie met Margrietje Deuts, j.d. van Hoorn met attestatie
24 apr Pieter Cornelisz Hoek, j.m. van Winkel, wonende te Westwoud met Dieuwertje Jans, j.d. van Hoogkarspel
8 maij Jan Jacobsz Roker, j.m. van Westwoud met Jantje Maartens, j.d. van Hoogkarspel met attestatie
13 oct Jan Minnesz, weduwnaar met Tjetske Aukes, j.d.
1764      
23 dec Pieter Formersz, weduwnaar met Aaltje Jacobs, j.d.
1765      
13 oct Pieter Cornelisz Gool, j.m. met Trijntje Teunis Gorter, j.d.
1766      
13 apr Jan Bruin, ondervolgens doopboek en lidmaatschap gesegd Jan Sijmonsz Smit, j.m. met Soutje Germents Rave, j.d. van Bobenkarspel
25 maij Outger Dirksz Waker, j.m. van Westwoud met Lijsbet Elderts Schoen, j.d. van Venhuijzen
21 sept Cornelis Oijevaar, j.m.met attestatie van Oosterblokker met Trijntje Dirks, j.d. van Westwoud.
1768      
7 febr Jan Evertsz, j.m. (†) met Marijtje Jans Ruiter, j.d.
1769      
30 apr Claas Galis, j.m. met Marijtje Jans Ruiter, weduwe
6 aug Pieter Cornelisz Gool, weduwnaar met Trijntje Aris, j.d.
1770      
11 febr Pieter Teunisz Gorter, j.m. van Westwoud met Trijntje Cornelis Gool, j.d. met attestatie van Bovenkarspel
1771      
20 jan Claas Pietersz Tijm, j.m. van Binnenwijzent met Dieuwertje Jans, j.d. van Westwoud
17 apr Pieter Fransz Galis, j.m. van Westwoud met Vrouwtje Isaacs Biersteker, j.d. met attestatie van Zwaag
21 apr Jan Adriaansz Leijendekker, j.m. met attestatie van Hoogkarspel met Neeltje Jans Abbekerk, van Westwoud op Swaagdijk.
22 dec Cornelis Smit, j.m. van Westwoud met Geertje Balk, j.d. met attestatie van Oosterblokker.
1772      
23 febr Jan Theunisz Gorter, j.m. van Westwoud met Aagje Dirks, weduwe met attestatie van Westerblokker
23 febr Aris Costerar Man, j.m. van Wijdenes met attestatie met Neeltje Teunis Gorter, j.d. van Westwoud
1773      
10 jan Bartholomeus Tent, j.m. van Westwoud met IJtje Jans Pronk, j.d. met attestatie van Venhuijzen
1774      
20 mrt Cornelis Jansz Abbekerk, j.m. Zwaagdijk met Marie Jans Vsser, j.d. met attestatie van Schellinkhout.
1775      
30 apr Cornelis Fransz Galis, j.m. van Westwoud met Luiduw Pieters Braaf, j.d. met attestatie van Hem
1776      
2 junij Claas Jansz Abberkerk, j.m. op Zwaagdijk met Grietje Pieters, j.d. met attestatie van Schellinkhout
6 oct Cornelis Pietersz Steen, j.m. van Westwoud met Trijntje Jans Dekker, j.d. met attestatie van Hem.
1779      
14 febr Pieter Teunisz Slagter, j.m. van Westwoud met Meinsje Jans Louw, j.d. van Westerblokker, beijde thans wonende tot Schellinkhout
25 apr Jacob Dirksz Groot, j.m. tot Westwoud met Dieuwertje Jans Hoek, j.d. tot Oosterblokker, beijden thans wonende tot Oosterblokker.
1780      
9 apr Klaas Jacobsz Oostwouder, weduwnaar van Westwoud. met Guurtje Pieters Aarens, j.d. van Sijbecarspel.
1781      
23 sept Pieter Evertsz de Graaf, j.m. met Marijtje Folkerts, j.d.
1782      
22 dec Getrouwt door Ds. Jacobus Warmelo van Audijk, Jan Teunisz Slagter, j.m. met Marijtje Volkers van der Heijde, weduwe
1783      
27 apr Dirk Pietersz Man, j.m. van Westwoud met Antje Jans, j.d. van Schellinkhout
16 nov Klaas Fransz Galis, weduwnaar met Maartje Cornelis de Jong, j.d. getrouwt door Ds. Tiedeman van Enckhuijzen
1784      
15 febr Getrouwt door Ds. D. Wilree van Bovencarspel, Cornelis Pietersz Wit, j.m. van Westwoud. met Trijntje Theunis Koeman, j.d. van Westerblokker
19 sept Cornelis Dirksz Groot, j.m. van Westwoud met Dieuwertje Claas Houtkooper, j.d. van Schardam
1785      
16 jan Arien Pietersz Fem, j.m. van Westwoud met Barentje Barends, j.d. van Lutjebroek.
17 apr Jacob Jansz Roker, j.m. van Westwoud met Trijntje Nannes Tromp, j.d. van Grootebroek
  Huwelijken Binnenwjzend 1733 – 1785
1733      
2 aug Getrouwt door Ds. Henricus van Schaal: Sijmon Jansz Somer, weduwnaar van Binnenwijzent met Grietje Jans Hilles (2-10-1739) j.d. van Alkmaar
1734      
24 jan Dirk Pietersz Harder, j.m. van Binnenwijzent met Aafje Jans, j.d. van Wijdenes
31 jan Willem Jansz, j.m. van Munsterlant met Lijsbet Jans () j.d. van Oostvrieslant
6 mrt Getrouwt door Ds. Henr. van Schaal, Willem Jansz, j.m. van Groningerlant met Saartje Claas () j.d. van Blokzijl
14 mrt Gerrit Groenveld, j.m. weduwnaar van     Binnenwijzent met Trijntje Muus, j.d. van Westerblokker
1737      
21 julij Dirk Nansz, j.m. van Ouddijk met Dieutje Pieters, j.d. van Grootebroek, wonende op Ouddijk onder Westwoud
1739      
5 apr Germent Pietersz (28-4-1742) met Grietje Bastiaans, j.d.
1740      
20 mrt Claas Pietersz Groot, j.m. met Claasje Pieters, weduwe beijde geboortig op Ouddijk.
24 apr Gerrit Gerritsz Mulder, j.m. met Geertruij Dijkman, j.d. vertrokken naar Oosterblokker
1741      
29 jan Jan Gerritsz, weduwnaar van Binnenwijzent met Jannetje Outgers, j.d. van Enckhuijzen
27 aug Frans Willemsz, j.m. van Munsterlant met Maria Dirks, j.d. van Munsterland, beijde wonende op de Ouddijk
1742      
28 dec Jan Puijman (24-10-1751) j.m. van Westwrblokker met Grietje Bastiaans, weduwe van Binnenwijzent
1743      
28 apr Jan Klaasz Klaij, weduwnaar met Cornelisje teunis, j.d. van Oosterblokker
1744      
23 febr Jan Pietersz Coster, j.m. van Oosterblokker met Aafje Gerrits Groenvelt, j.d. van Binnenwijzent
1745      
7 febr Pieter Pietersz Coster, j.m. van Oosterblokker met Cornelisje Cornelis Groen (26-11-1757) j.d. van Binnenwijzent
25 apr Cornelis Pietersz, j.m. van Schellinkhout met Maartje Pieters, j.d. van Binnenwijzent
1746      
28 aug Claas Oosterhout, weduwnaar van Enckhuijzen met Grietje Abrahams Raatjes, weduwe van Hoorn
5 sept Jan Evertsz, j.m. met Adriaantje Pieters, j.d.
1750      
11 jan Gerrit Luijtjesz j.m. met Lijtje Pieters, j.d.
1751   met  
7 mrt Jan Eldertsz (11-11-1753) j.m. van Binnenwijzent met Reinouwtje Pieters, j.d. van Oosterblokker
1754   met  
3 nov Anthonij Kool, weduwnaar van Westwoud met Dieuwertje Pieters, weduwe van Hoorn beijden wonende tot Westwoud
1755      
2 mrt Claas Tamesz ’t Laan, j.m. met Hijltje Broers, j.d.
1757      
10 apr Reijer Tijmonsz Houter, j.m. van Oosterblokker met Grietje Pieters Gorter, j.d. van Binnenwijzent
1758      
9 mrt Joris Boon, j.m. van Spanbroek met Marijtje Hendriks, j.d. van Binnenwijzent
2 apr Cornelis Kuijn (16-6-1764) weduwnaar uijt den Hout onder Hoogkarspel met Jantje Rensdr weduwe van Binnenwijzent
7 maij Jan Pietersz Vlaming, j.m. van Hoorn met Jannetje Everts Idenburg, j.d. van Campen
1759      
4 febr Dirk Pietersz Ruiter, weduwnaar van Binnenwijzent met Lijsbet Everts, j.d. van Wijdenes
4 febr Crijn Brands, j.m. schoolmeester en voorzanger van Binnenwijzent met Lijsbet Jans, j.d. van Wijdenes
1760      
20 jan Claas Gerritsz Brant, j.m. van Binnenwijzent met Maartje Cornelis Nieuweboer, j.d. Oosterleek
1761      
9 aug Claas Evertsz Klomp, j.m. van Wijdenes met Aafje Gerrits Groenveld, weduwe van Binnenwijzent
1763      
9 jan Hendrik Teunisz,j.m. van Groningerland met Trijntje Cornelis, j.d. van Bovenkarspel
1764      
1 jan Pieter Germentsz, j.m. schoolmeester te Binnenwijzent met Aafje IJsbrands, j.d. van Westwoud
1765      
13 oct Gerrit Luijtjes, weduwnaar met Maartje Cornelis Nieuweboer, weduwe
1766      
5 jan Sijmen Gerritsz, j.m. van Binnenwijzent met Cornelisje Ottes, j.d. van Oosterblokker
26 oct Cornelis Bijl, weduwnaar van Westwoud met Giertje Kaij, j.d. met attestatie van Berckhout
1767      
25 oct Pieter Twisk, j.m. van Binnenwijzent met Trijntje Kat, j.d. met attestatie van Hoorn
1768      
14 febr Cornelis Raven, j.m. uijt ’t Westeijnd onder Enckhuizen met attestatie met Lijsbet Everts Klomp, weduwe
14 febr Broer Dirks met Trijntje Germents Semeijs, j.d. met attestatie van Hoogkarspel
1769      
8 jan Dirk Jansz Man, j.m. van Westwoud met Maartje Jacobs Claij, j.d. van Binnenwijzent
9 sept Frederik Dankerts, j.m. met Lijsbet Nannings, weduwe
1772      
19 apr Teunis Hondius, weduwnaar van Westwoud met Geertje fris, met attestatie van Amsterdam
1774      
16 jan Dirk jansz Man, weduwnaar van Binnenwijzent met Trijntje Claas, j.d. met attestatie van Venhuijzen
13 mrt Dirk Dirksz Rave, j.m. van Ouddijk onder Westwoud met Sijtje Jans, j.d. van Binnenwijzent
1776      
7 apr Gerrit Jansz Coster, j.m. van Binnenwijzent met Antje Pieters Edel, j.d. met attestatie van Zwaag
22 sept Jacob Claasz Claij, weduwnaar van Binnenwjzent met Grietje Cornelis Dalenbergh, weduwe met attestatie van Zwaag
1777      
9 mrt Pieter Pietersz, j.m. van Binnenwijzent met Jantje Cornelis, weduwe met attestatie van Bovenkarspel
18 aug Theunis Buis, weduwnaar met Antje Louws Veen
1778      
22 febr Otto Pietersz Hogeland, j.m. met Auke Pieters Teerling, j.d. behoorende onder Westwoud
1779      
5 dec Reijer Gorter, j.m.r van Binnenwijzent met Lijsbeth Olijslager, j.d. van Westerblokker
5 dec Joost Hermensz, j.m. van Binnenwijzent met Lijsbet Adriaans, j.d. van Westwoud
12 dec Krelis Koster, j.m. van Binnenwijzent met Marijtje Balk, j.d. van Oosterblokker
1784      
29 febr Jan jansz Koster, j.m. met Trijntje reijers Houter, j.d. getrouwt door Ds. Heijnsberg van Venhuijzen
28 nov Jan Jacobsz, weduwnaar met Margaretha Strijn, weduwe beijden wonende tot hoorn
1785      
—— Pieter Reijersz Houten, j.m. te Binnenwijzent met Machteltje Balk, j.d. te Oosterblokker

 

Transcriptie: GeneaData

Datum: 29-12-2018

 

Bron:

Westwoud-Binnenwijzend, huwelijken gereformeerde gemeente 1647 – 1785.

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijkgebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niettoegestaan. Als u gegevens uit deze

transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzingnaar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoevevan publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

GeneaData

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.