Westwoud Dopen Gereformeerd 1647-1687

Share and Like

Westwoud en Binnenwijzend 1647 – 1687.

Doopen in de Gereformeerde Kerk te westwoud en Binnenwijzend

datum Naam kind Naam vader Naam moeder
1647
30 junij Pieter Aerjan Pietersz Marij Pieters
7 julij Cornelis Sijmon Loeffsen Welmet Freecksdr.
21 julij Dirck Cornelis Jansz Trijn Dirx
28 julij Aeff Jan Rengersz Griet Jans
28 julij Otto Pouwels Otszen Taedt Baerents
15 sept Maertje Willem Gertsz Lijsebeth Dirx
15 sept Jan Gerrit Pietersz Trijn Dirx
13 oct Taemes Jan Jansz, schoolmeester Griet Heijckes
10 nov Gerberin Cornelis Jansz Jonges Dieuw Teunis
6 dec Sijmon Dirck Brantsz Lijsbeth Sijmens
22 dec Jan Dirc Claesz Marij Thijssen
1648
12 jan Anne Claes Jansz Marij Dirx
12 apr Hermen Aris Hermensz Dieuw Cornelisdr
26 apr Eeltje Jan Pietersz Aeves Reijnuw Wijbrants
14 junij Claes Claes Jansz Backer Marij Jansdr
9 aug Lijsbeth Pieter Willemsz Marij Pietersdr
1 nov Aris Arent Arisz Marij Jans
20 dec Willem Claes Willemsz Lijsebeth Jansdr
1649
31 jan Taemes Jan Rengersz Griet Jansdr
31 jan Jan Pouwels Otzen Taedt Baerents
14 feb Aacht Pieter Freecksz Ever Barentszdr
28 feb Aeff Jan Volckertsz Marij Jansdr
25 apr Jan Pieter Jansz Munnes Lijsbeth Jans
25 apr Jan Pieter IJsbrantsz Cornelisjen Cornelis
6 junij Breckje Cornelis Lijcochten Anna Graaflandtsdr
18 julij Marij Pieter Tijmesz Griet IJsbrantsdr
25 julij Claes Jan Jansz, schoolmeester Griet Heijckes
8 aug Freeck Cornelis Jansz Langereijs Trijn Dirx
16 sep Gerrit ? Wigger Pietersz Maertje Jans
24 oct Tuenis ? Wigger Rengersz Buijs Trijn Teunis
7 nov Pieter ? Dirck Brantsz Lijsebeth Sijmons
5 dec Die.. Dirck ? Gerrit Pietersz Trijn Dircks
1650
9 jan Jan Adriaen Pietersz Marij Pietersdr
20 feb Br… Heijn Brantsz Geert Pietersdr
29 maij G… Sijmon Claesz Sij Cornelisdr
29 maij Jan ? Jan Volckertsz Marij Jansdr
5 junij Ae…. Pieter Freecksz Ever Baerentszdr
17 julij Die(uw) ? Jan Pietersz Aves Reijnuw Wijbrantsdr
7 aug Ja….. Claes Cornelisz Dieuw Heijnes
21 aug ……….. Jan Pietersz Remmets Jan.. Gerritsdr
2 oct Jannetje? Pieter Jansz Munnes Lijsbeth Jans
2 oct Teunis ? Claes Teunisz Geert Fransdr
30 oct Ja…. († 1715) Pouwel Otz Taedt Baerens
13 nov Jan Jan Jansz, schoolmeester Griet Heijckes
20 nov Marg…… Jan Rengersz Griet Jans
4 dec Ger…. Aris Hermensz Dieuw Cornelis
1657
15 julij Mari                    gedoopt in Binnenwijzent Wiggert Reggersz Reijndersz Trijn Teunis
16 sept Pieter                  gedoopt te Binnenwijzent Jan Pietersz Jan Gerritsdr
30 sept Rippert Cornelis Adriaansz Aaf Rippersdr
11 nov Volkert Jan Volkertsz Marij Jans
11 nov Anne                    gedoopt te Binnenwijzent Sijmon Cornelisz Trijn Nanningsdr
25 nov Brant                  gedoopt te Binnenwijzent Dirck Brantsz Lijsbeth Sijmens
2 dec Pieter                  gedoopt te Binnenwijzent Cornelis Jansz Meijnuw Pieters
23 dec Claas Claas Cornelisz Groot Nanne Entisdr
23 dec Jantje Willem Otz Grijt Claas
1658
21 julij Tamis Dirk Rengersz Volkert Teunisdr
27 oct Lijsbeth               gedoopt te Binnenwijsent Tijs Claasz Grijt Hennes
8 dec Pieter Pauwels Otz Taadt Berentsdr
1659
2 febr Elbert                     gedoopt te Binnenwijsent Mr. Isaac Adriaansz Geert Elbertsdr
16 febr Jacob en Tamis Jan Dirksz, gezeijdt Boon Grijt …….
23 febr Anne Pieter Riddersz Aaf Pieters
4 maij Dirk Jan Pietersz Raven Dieuw Broers
8 junij Grijt Claas Claasz Elberig Barens
8 junij Marij                       gedoopt te Binnenwijzent Claas Willemsz Lijsbeth Jans
6 julij Teunis                     gedoopt te Binnenwijzent Reijner Pietersz Grijt Teunis
5 nov Jan Mr. Jan Jansz Jongejan Grijt Haeijkes
23 nov Jacob Jan Volkertsz Marij Jans
1660
15 febr Simon                   gedoopt te Binnenwijzent Dirk Brantsz Lijsbet Sijmons
15 febr Marij Claas Cornelisz Groot Nanne Entis
7 mrt Teunis Broer Pietersz Aacht Tijsdr
14 mrt Jacob                     obiit 25-5-1727 Hein Brantsz Geert Pietersdr
4 apr Pieter                       gedoopt te Binnenwijzent Maarten Cornelisz     gezeijt Muijen ……………… Pieters
2 meij Anne Tijs Claasz Smidt Grijt Heunis
4 julij Pieter                       gedoopt te Binnenwijzent Reijner Pietersz Griet Teunisdr
11 aug Griet Claas Claasz Elberich Barentsdr
1661
1 jan Marij Jan Pietersz Minnes Marij Jans
9 jan Otje Tijs Otsz Trijn Cornelis
9 jan Dieuwertje Cornelis Jacobsz Aaf Elberts
13 febr Pouwels Mr. Jan Jansz Jong Grijt Haaijkesdr
13 febr Neel                           obiit 26-03-1715 Pouwels Otsz Taad Barents
27 mrt Pieter Pieter Riddersz Aaf Pietersdr
26 junij Sijbrandt               gedoopt te Binnenwijzent Claas Zijbrandtsz Dieuw Jacobs
3 julij Wessel Hermanus Witz Aletta Berchorn
4 sept Marij Dirk Brantsz Lijsbet Sijmons
1662
30 april Anna                         gedoopt te Binnenwijzent Cornelis Jansz Hem Meijnouw Pieters
18 maij Anna Reijnert Pietersz Griet Teunis
16 julij Volkert Jan Pietersz Raven, borgermeester Dieuw Broers
8 oct Cornelisje                 gedoopt te Binnenwijzent Claas Pietersz Griet Dircks
12 nov Lijsbeth                     gedoopt te Binnenwijsent Claes Sijbrantsz Dieuw Jacobs
1663
6 jan Dirck Jan Volckersz Marij Jans
——- Taemis Mr. Jan Jong, schoolmeester Griet Haijckes
11 mrt Teunis Broer Pietersz Aecht Thijses
27 maij Pieter Jan Pietersz Minnes Marij Jans
19 aug Pieter Paulus Otszen Taet Barentsdr
31 oct Abraham Pieter Ridwertsz Aef Pieters
18 aug Sijmon Mr. Dirck Brantsz Lijsbeth Sijmons
9 dec Sij Dirck Pietersz Marij Jans
1664
6 jan Jan                             van Oosterblokker Meijndert Jansz Wijert Jans
13 jan Dirck Jan Volckertsz Marij Jans
24 febr ———- Jan Cornelisz Vriesman —————-
4 maij Cornelis Mr. Jan Jonghs Griet Haijkes
22 maij Reijnouw Cornelis Jansz Hem Meijnouw Pieters
1 junij Otje Willem Otsen Griet Claesdr
24 aug Geert Jan Pietersz Raven Dieuw Broers
14 sept Pieter Jan Pietersz Minnes Marij Jans
21 sept Trijn Jan Boon —————-
2 nov Marijtje Mr. Isaac Adriaensz Geert Elberts
14 dec Dirck Claes Pietersz Veer Griet Dircks
26 dec Sij Dirck Pietersz Aaf Pietersdr
1665
8 mrt Marij Van een arme vrouw in de kraam gevallen op Oudijck
26 apr Dirck                               Binnenwijzent Gerrit Dircksz Meijnouw Jans
26 apr Aris Jan Arisz Nies Claes                             van Blockdijck
26 apr Jan Jan Harmensz Lijsbet Tijmens                     uijt Blocker
29 julij Aeght                             obiit 21-06-1724 Heijn Brantsz Geert Pieters
18 oct ———–¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬† ¬† ¬† van Blockdijck Jacob Ham ————–
21 oct Anna Claes Claesz Elbreght Barens
1 nov Jan Jan Pietersz Minnes Marij Jans
8 nov Wabbje                     van Oosterblocker Claes Arisz Trijn Jans
1666
18 julij Aaltje Jan Pietersz Raven, burgemeester —————
28 nov Cornelis Jan Cornelisz Vrieman Marij Pieters
1667
13 febr Willem Jan Willemsz Reijnouw Everts
20 febr Anna Pieter Ridwertsz Aaf Pieters
26 julij Souw ——————- ——————-
1668
2 sept Sij Dirck Pietersz Aaf Pietersdr
21 oct ————– Heijcke Jansz Wabb Jacobs
1681 [ * Zie noot Laatste bladzijde
3 aug Maartjen                       obiit, gedoopt te Binnenwijzent Sijmon Jacobsz Wijven Jacobs
5 oct Dieuw Crelis Sijmonsz Teth Pouwels
12 oct Barent Cornelis Barentsz Lijsebet Crelis
9 nov Claas Germents Claasz¬†¬†¬†¬† woonende op de Swaeghdijck —————
25 dec Jan                                 obiit Jan Pietersz Trijn Jans
1682
25 jan Jacob Jan Jansz Kuijper Anne jacobs
Wonende tot Oosterblocker
19 apr Pieter Jansz Jan Pietersz Steenhuijs Griet Jans
Gedoopt te Binnenwijsent, wonende bij de molen.
26 apr Aecht Jan Pietersz Aaf Jans
27 sept Jan Claas Jansz Coster Trijn Jans
1 nov Trijntje Lammert Pietersz Waart Geert Willems
1 nov Nantje Wigger Claasz Antje Arendtsz
6 dec Renu                           obiit Jan Pouwelsz Dieu Jans
13 dec Jan                               gedoopt te Binnenwijzent Pieter Dircksz Aaf Jans
1683
1 jan Jacob                           obiit, gedoopt te Binnenwijzent Sijmen Jacobsz Wijven Jacobs
7 febr Barent Cornelis Barentsz Lijsbeth Crelis
28 febr Jan Jan Pietersz Trijn Claas
17 mrt Trijntje                       gedoopt te Binnenwijzent Claas Jansz Teunisjen …….           Wonende in Oosterblocker
21 mrt Maartjen                   gedoopt te Binnenwijzent Sijmon Claasz Aaf Claas
28 mrt Barendt                       obiit Henrik Barentsz Geert Maartens
6 junij Aris Ridwert Pietersz Lijsebeth Sijmons
18 julij Pieter Claas Pietersz                   wonende tot Westerblokker Geert Cornelis
5 sept Willem Teunis Cornelisz Dieuwer Willems
20 sept Dirck                         gedoopt te Binnenwijzent Jan Dircksz Bijl, schoolmeester Marij Jacobs
24 oct Jacob Lambers Pietersz Geert willems
Gedoopt te Binnenwijzent en wonende te Westwoud
28 nov Marij Maerten Pieters Pauw             wonende op Oudijck Griet Jans
19 dec Jan Gerbrandt Heertjes Min Claus             uijt Oosterblokker
1684
30 jan Pieter                         obiit 1725 Jan Cornelis Ruijter, schoolmeester Dirckie Pieters Moens
9 apr Jan Simon Jacobsz Wijven Jacobs
9 apr Meijndert Welckers ouders mij onbekent zijn
16 apr Jan Pieter Tijmonsz Marij Gaels           op Oudijck
21 maij Marij Jan Groen Trijn Jans
28 maij Jacob                         obiit Claes Jansz ’t Lam Aef Jacobs
4 junij Claes                         obiit, gedoopt te Binnenwijzent Pieter Claesz Jannetje Cornelis
17 sept Jan Jan Pouwelsz Dieuwer Jans
17 sept Trijn Claes Jansz Coster Trijn Jans
15 oct Aerdt                         gedoopt te Binnenwijzent Wigger Claesz     wonende te Westwoude Antje Arendts
12 nov Pieter                       gedoopt te Binnenwijzent Jan Claesz             van Oosterblokker Diemer Tiunes
3 dec Marije                   gedoopt te Binnenwijzent Crelis Gersen Griedt Jans
1685
29 meij Jan                           gedoopt te Binnenwijzent Sijmon Claesz Aef Claes
24 junij Jacob                       gedoopt te Binnenwijzent Reijer Jacobsz Trijn Cornelis
15 julij Conelis Jan Cornelisz Trijn Jans
12 aug Jacob                   obiit 1719 Claas Jansz ’t Lam Aaf Jacobs
9 sept IJtje Lambert Pietersz Geert Willems
7 oct Aaf                       obiit 1724 Pieter Claasz Jannetje Cornelis
1686
10 mrt Teunis                 obiit Jan Claasz Gorter Neeltje Teunis
17 mrt Jacob                   obiit Jan Pouwelsz Dieu Jans
31 mrt Lijsbet Teunis Cornelisz Dieu Willems
14 apr Luijtje                     gedoopt te Binnenwijzent Pieter Luijtjesz Lijsbeth Dirx
21 apr Marij Jacob Pietersz IJtje Jans
5 maij Anna                   obiit, gedoopt te Binnenwijzent Jan Dircksz Bijl, schoolmeester Marij Jacobs
23 maij Marijtje             obiit Sijmon Jacobsz Wijven Jacobs
16 junij Claas                   gedoopt te Binnenwijzent Pieter Cornelisz Cornelisje Gerrits
25 aug Claas                   gedoopt te Binnenwijzent Willem Claasz Hellingwerf, wonende in de Hout Teunisje Maartens
25 aug Cornelis Claas Koster Trijn Jans
22 sept Geertje Maarten Pauw Griet Pieters
10 nov Aacht                 gedoopt te Binnenwijzent Pieter Dirksz Wen jans
1687
1 jan Claes                   gedoopt te Binnenwijzent Sijmen Claasz Backer Aef Claes
6 apr Trijn Jan Pietersz Aef Jans
[ * Ds. Knollius sal. Heeft geen aantekening gehouden ’t sedert den jare 1668 van ’t geene in dese gemeente is voorgevallen, soo omtrent doopen, trouwen, aannemen van lidmaten als andere voorvallen en vermits ik hier door in bedenking gebracht wierd of zijn en het selve misschien in een ander boeck of geschrift mogt hebben gedaan, soo heb ik daarna vernomen bij de weduwe van den overledenen, doch bericht zij mij geen kennis van te hebben, en dat bij haar geen nadere aan was berustende.   Adrianus Flodorp.

Transcriptie: GeneaData

Datum: 27-12-2018

Bron:

Westwoud, dopen gereformeerde gemeente 1647 ‚Äď 1687.

 

Het kopi√ęren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijkgebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niettoegestaan. Als u gegevens uit deze

transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoevevan publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.