Wervershoof Baptize Reformed 1620-1644

Share and Like

Wervershoof Dopen Gereformeerd 1620 – 1644.

1620      
maij Piter Gerrit Tonisz Aecht Arisd
  Geert Dirck Willemsz Lijsabet Claasd
  Claes Reijer Claesz Lijsabet Jacobsd
13 sep Geertien Jan Gerritsz Tet Cornelisd
20 sep Alijt Jan Dircksz Sou Joostd
4 oct Jan Meijnert Pietersz Aef Jansd
11 oct Claes Dirck Cornelisz Cornelia Jacobsd
25 oct Pieter Wibrant Dircksz Trijn Cornelisd
25 oct Trijn Pieter Dircksz Ebel Freecksd
8 nov Jan Jan Meijnertsz Aef Nannesd
15 nov Barent Pieter Jansz Trijn Barentsd
15 nov Jacob Simon Broersz Aef Cornelisd
22 nov Kanten Pieter Jansz Griet Nantsd
22 nov Aecht Teuwis Jan Melis Fokel Jansd
29 nov Jan Pieter Pietersz Neel Claesd
12 dec Cornelis Pieter Cornelisz Griet Jorisd
20 dec Claes Pieter Nantsz Stien Cornelisd
1621      
17 jan Pieter Luijtjen Pietersz Griet Remmesd
14 feb Geert Teeuwis Jansz Anna Jansd
21 feb Teunis & Wab Wabbes Isbrantsz Anna Pietersd
28 feb Neel Jan Jansz Lob Sijbrich Wijbrantsd
11 apr Claes Jacob Simensz Lijsabet Claesd
9 maij Trijn Crijn Simensz Griet Dirckxd
13 juni Dieuwertien Nanties Dircksz Trijn Pietersd
29 aug Geert Barent Ofkesz Anna Jansd
5 sep Aef Cornelis Jansz Trijn Nannesd
5 sep Cornelis Claes Jacobsz Griet Maertensd
8 oct Jan Dirck Jansz Dignum Jansd
17 oct Dirck Pieter Joostensz Sou Dirckxd
31 oct Griet Jan Rokesz Marij Pietersd
28 nov Brecht Claes Willemsz Aecht Jansd
1622      
30 jan Ariaentien Gerrit Jansz Geert Jacobsd
20 mrt Doede Luijtjen Doedesz Trijn Cornelisd
20 mrt Dieuwertien Cornelis Dircksz Meijnou Pietersd
22 junij Is gedoopt een out persoon Heijn Jansz van Oostwoude
24 juni Aef Folkert Cniere Pietersd
1 aug Gerrit Simon Broersz Aef Cornelisd
2 oct Marij Jacob Nannesz Meijnu Jansd
2 oct Gerrit Cornelis Maertsz Trijn Claesd
2 oct Tijs Pieter Dircksz Ebel Freecksd
9 oct Arisen Hedde Ariaensz Aef Pietersd
23 oct Geert Jan Dircksz Sou Jacobsd
6 nov Griet Luijtjen Pietersz Griet Remmetsd
6 nov Pieter Harmen Jansz de Bous Anna Doedesd
11 dec Jacob Cornelis Jansz Haen Griet Nannesd
11 dec Marij Dirck Cornelisz Cornelis Jacobsd
25 dec Anna Wibrant Dircksz Trijn Cornelisd
26 dec Gerrit Pieter Jansz Griet Maertensd
1623      
8 jan Hanne Jan Meijnertsz Geert Nannesd
8 jan Jacob Jan Jacobszz Et Jacobsd
22 jan Eefke Tonis Jan Melis Fokel jansd
29 jan Griet Harmen Jansz Lijst Claesd
29 jan Trijn Meijnert Pietersz Aef Jansd
26 feb Griet Pieter Jansz Anna Pietersd
2 apr Freeck Outger Jacobsz Diew Freecksd
2 apr Brecht Teeuwis Pietersz Trijn Cornelisd
23 apr Eelck Pieter Entsz Magdaleen Pieterd
30 apr Griet Jan Cornelisz Vrouckjen Jacobsd
21 maij Wouter Cornelis Gerritsz Alijt Woutersd
3 sep Cornelis Jan Gerritsz Tet Cornelisd
17 sep Alijt Pieter Bartelsz Marij Dircksd
15 oct Trijn Claes Jacobsz Griet Maertensd
26 nov Isbrant Barent Ofkes Anna Jansd
3 dec Dirck Pieter Jansz Lijst Cornelisd
3 dec Alijt Harmen Dircksz Trijn Nannsd
13 dec Geert Nanne Pietersz Griet Teunisd
17 dec Nanne Gerrit Jacobsz Tet Cornelisd
1624      
14 jan Geert Simon Broersz Aef Cornelisd
14 jan Griet Simon Broersz Aef Cornelisd
21 jan Aef Harmen Jansz Anne Doedesd
4 feb Broer Jan Broersz Diew Jansd
3 mrt Griet Pieter Jansz Trijn Barentsd
31 mrt Alijt Lou Dircksz Trijn Jacobsd
21 apr Jan Dirck Jansz Griet Pietersd
28 apr Claes Jacob Simonsz Lijst Jansd
5 maij Dieuwer Dirck Jansz Lob Digne Jansd
5 maij Jacob Teewis Jansz Anne Jacobsd
12 maij Geert Cornelis Maertsz Trijn Claesd
26 maij Geert Claes Willemsz Aecht Jansd
25 aug Marij Jacob Jan Gerentsz Geert Roemersd
22 sep Trijn Dirck Cornelisz Cornelis Jacobsd
29 sep Aecht Jurriaen Fredericksz Smit Geert Cornelisd
3 nov Lijst Jan Jacobsz Et Jacobsd
10 nov Pieter Teunis Maertsz Sou Pietersd
1 dec Pieter Luijtjen Pietersz Griet Remmetsd
8 dec Pieter Jan Meijnertsz Aef Nannesd
15 dec Geert Cornelis Dircksz Meijnou Pietersd
21 dec Brecht Jan Volckertsz Dieuwer Jacobsd
1625      
9 feb Brecht Maerten Volckertsz Hil Pietersd
2 mrt Marij Cornelis Nantsz Magdalena Pietersd
30 mrt Nanne Teeuwis Nantsz Marij Arisd
30 mrt Taed Teeuwis nantsz Marij Arisd
30 mrt Isbrant Barent Olfkes Anna Jansd
6 apr Griet Cornelis Gerritsz Alijt Woutersd
4 maij Broer Cornelis Broersz Fokel Cornelisd
27 julij Aef Louw Dircksz Trijn Jacobsd
17 aug Aef Wijbrant Dircksz Trijn Cornelisd
31 aug Cornelis Pieter Pietersz Geert Pietersd
7 sep Willem Harmen Hendricksz Aef Arisd
14 sep Aef Harmen Jansz Anna Doedesd
5 oct Jacob Jan Dircksz Sou Jacobsd
5 oct Wigger Roemer Pietersz Anna Wiggerd
26 oct Griet Simon Broersz Aef Cornelisd
2 nov Brecht Gerrit Ariaensz Geert Jansd
14 dec Aef Pieter Jansz Griet Maertensd
21 dec Griet Sijrick Simonsz Geert Louwesd
26 dec Cornelis Luijtjen Cornelisz Aef Jacobsd
26 dec Trijn Dirck Cornelisz Cornelis Jacobsd
1626      
18 jan Reimmerick Outger Jacobsz Dieuw Freecksd
1 feb Cornelis Tonis Jan Melis Fokel Jansd
2 feb Gerrit Pieter Jansz Anna Pietersd
29 mrt Aef Pieter Joosten Sou Dircksd
19 julij Ever Pieter Bartelsz Marij Dircksd
26 julij Pieter Meijnert Pietersz Aef Jansd
23 aug Griet Pieter Jansz Trijn Barentsd
6 sep Trijn Harmen Claesz Aecht Freecksd
6 sep Pieter Cornelis Jansz Haen Trijn Nannesd
13 sep Jan Pieter Maertsz Jitgen Cornelisd
13 sep Marijtje Pieter Maertsz Jitgen Cornelisd
27 sep Wouter Cornelis Gerritsz Alijt Woutersd
4 oct Teunis Jacob Jansz Trijn Pietersd
25 oct Freeck Jeuriaen Fredericksz Geert Cornelisd
25 oct Roemer Jacob Jan Germentsz Geert Roemersd
15 nov Jacob Jan Jacobsz Et Jacobsd
20 nov Jacob Jan Broersz Dieuw Jansd
27 nov Marij Harmen Heijndricksz Aef Arisesd
1627      
1 jan Lijst Jan Cornelisz Vroucke Jacobsd
10 jan Meijnu Cornelis Nantsz Magdalena Pietersd
10 jan Marijtien Joris Maertsz Sou Pietersd
17 jan Geert Jacob Jansz Lobbrich Cornelisd
17 jan Geert Pieter Cornelisz Griet Jorisd
17 jan Anna Pieter Cornelisz Griet Jorisd
17 jan Gerrit Pieter Dircksz Ebel Vreecksd
31 jan Jacob Heertien Riddersz Jan Jacobsd
14 feb Marij Harmen Jansz Anna Doedesd
21 feb Teet Harmen Dircksz Trijn Nannesd
28 feb Jan Dirck Jansz Trijn Pietersd
14 mrt Dieuwer Roemer Pietersz Anna Wiggersd
14 mrt Trijn Jan Gerritsz Tet Cornelisd
28 mrt Cornelis Pieter Pietersz Geert Pietersd
9 maij Sara Een kint van Enckhuisen van onbekende ouders
13 maij Broer Cornelis Broersz Fokel Cornelisd
20 junij Trijn Claes Willemsz Aecht Jansd
12 sep Aef Jan Meijnertsz Aef Nannesd
19 sep Trijn Claes Jacobsz Griet Maertensd
26 sep Jacob Luijtien Cornelisz Aef Jacobsd
14 nov Pieter Cornelis Dircksz Meijna Pietersd
14 nov Jan Jan Jansz Meijna Jansd
28 nov Vrouckie Jan Albertsz Dieu Jacobsd
19 dec Marij Gerrit Adriaensz Geert jansd
1629      
9 jan Trijn Barent Olfersz Anna Jansd
21 jan Jan Teunis Maertsz Sou Pietersd
28 jan Nanne Jan Willemsz Cornelis Nannesd
18 feb Geert Dirck Meijnertsz Anna Jansd
25 feb Dirck Wijbrant Dircksz Trijn Cornelisd
18 mrt Griet Teeuwis Nansz Trijn Folckersd
25 mrt Pieter Cornelis Dircksz Griet Teeuwisd
29 apr Outger Pieter Pietersz Geert Pietersd
13 maij Nanne Harmen Dircksz Trijn Nannesd
10 junij Claes Cornelis Broersz Fokel Cornelisd
10 junij Joris Pieter Cornelisz Griet Jorisd
1 julij Sij Pieter Adriaensz Sou Dircksd
8 julij Lijst Jacob  
8 aug Pieter Luijtien Cornelisz Aef Jacobsd
12 aug Pieter Cornelis Gerritsz Alijt Woutersd
19 aug Jacob Jan Broersz Dieuw Jansd
16 sep Duijf Cornelis Cornelisz Teunisien Teunisd
10 oct Jan Jan Jansz Meijnu Jansd
11 nov Cornelis Jeurissen Fredericksen Geert Cornelisd
25 nov Cornelis Gerrit Adriaensz Geert Jansd
25 nov Aef Cornelis Nantsz Magdalena Pietersd
8 dec Trijn Meijnert Pietersz Aef Jansd
23 dec Vrouck Jan Cornelisz Dieuw Adrisensd
23 dec Jacob Dirck Jansz Trijn Pietersd
1630      
6 jan Gerrit Pieter Dircksz Ebel Freeksd
13 jan Marij Jacob Nantsz Meijnu Jansd
27 jan Aef Gerrit Broersz Dieuw Pietersd
27 jan Eelke Gerrit Broersz Dieuw Pietersd
3 feb Reijer Harmen Jansz Anna Doedesd
17 feb Griet Jan Volkertsz Dieuw Jacobsd
24 feb Jacob Maerten Volkertsz Hil Jacobsd
3 mrt Trijn Pieter Volkertsz Geert Pietersd
3 mrt Marij Dirck Cornelisz Cornelis Jacobsd
10 mrt Anna Teeuwis Nantsz Arisentien Jaspersd
24 mrt Willem Harmen Heijndricksz Aef Adriaensd
24 mrt Marij Harmen Heijndricksz Aef Adriaensd
5 maij Pieter Simon Broersz Aef Cornelisd
8 sep Jan Teunis Jansz Harmsz Griet jansd
22 sep Marijtien Pieter Jansz Griet Maertensd
10 nov Jacob Lou Dircksz Trijn Jacobsd
10 nov Reijer Jan Jansz Geert Cornelisd
24 nov Sijbrich Jan Jansz Koster Trijn Heijnesd
1 dec Jan Cornelis Jansz Geert Pietersd
15 dec Dirck Pieter Joosten Sou Dircksd
15 dec Anna Heertien Ridwertsz Im Jacobsd
18 dec Aecht Pieter Maertsz Jitael? Cornelisd
22 dec Cornelis Meijnert Adriaensz Arijaen Cornelisd
22 dec Jacob Jan Jacobsz Et Jacobsd
29 dec Willem Cornelis Adriaensz Pieter Claesd
1631      
9 Pleunij Cornelis Claesz Reijner Jacobsd
23 Gerrit Harmen Gerritsz Anna Teeuwesd
9 mrt Cornelis Pieter Pietersz Geert Pietersd
16 mrt Claes Jan Dircksz Sou Jacobsd
13 apr Brecht Gerrit Jacobsz Tet Cornelisd
25 maij   Roemer Pietersz Anna Wiggersd
13 julij Marij Harmen Hendricksz Aef Arissesd
27 julij Eefke Jan Broersz Dieuw Jansd
3 aug Jan Claes Pietersz Ael Jansd
3 aug Neel Pieter Digenensz Molenaer Ever Jansd
10 aug Pieter Cornelis Maertsz Trijn Claesd
10 aug Griet Cornelis Maertsz Trijn Claesd
24 aug Marij Pieter Adriaensz Ever Dircksd
5 oct Cornelis Cornelis Cornelisz Teunisien Teunisd
19 oct Pieter Jan Jansz Blaeuw Cornelia Jansd?
19 oct Eefke Gerrit Broersz Dieuw Pietersd
9 nov Teeuwis Cornelis Dircksz Griet Teeuwisd
9 nov Folkert Teeuwis Nansz Trijn Folkersd
16 nov Geert Harmen Jansz Anna Doedesd
30 nov Cornelis Jeuriaen Fredericksz Geert Cornelisd
30 nov Jan Jeuriaen Fredericksz Geert Cornelisd
21 dec Hedde Joris Heddesz Cornelis Dircksd
25 dec Pieter Teunis Maertsz Sou Pietersd
1632      
4 jan Jan Teunis Harmsz Griet Jansd
15 feb Reijnu Jan Folkertsz Dieuw Jacobsd
20 feb Harmen Cornelis Dircksz Meijnu Pietersd
14 mrt Cornelis Jan Cornelisz Dieuw Adriaensd
14 mrt Geert Dirck Jansz Trijn Pietersd
12 apr Trijn Jan Sijmonsz Jid Arisd
18 apr Dieuw Cornelis Jansz Geert Pietersd
20 maij Et Jacob Jansz Lobberich Cornelisd
20 junij Anna Harmen Gerritsz Anna Teeuwisd
4 julij Pieter Cornelis Nantsz Magdalena Pietersd
11 aug Griet Gerrit Adriaensz Geert Jansd
15 aug Reijnu Maerten Folkertsz Hil Jacobsd
12 sep Trijn Claes Pietersz Ael Gerritsd
19 sep Jan Cornelis Adriaensz Pieter Claesd
26 sep Dirck Jan Meijnertsz Cornelis Jacobsd
3 oct Marij Luijtgen Cornelisz Aef Jacobsd
21 oct Aris Jan Pietersz Teet Arisd
21 nov Marij Meijnert Pietersz Aef Jansd
14 nov Marij Teeuwis Nantsz Arijsen Jaspersd
19 dec Anna Harmen Jansz Geert Jansd
19 dec Trijn Teunis Nantsz Hil Sieuwertsd
25 dec Cornelis Pieter Cornelisz Trijn Meijnertsd
1633      
2 jan Griet Meijnert Adriaensz Adriaen Cornelisd
9 jan Dirck Lou Dircksz Trijn Jacobsd
6 feb Geert Harmen Jansz Anna Doedesd
13 feb Jan Barent Ofkesz Schoenmaker Anna Jansd
20 feb Dieuw Simon Jacobsz Marijn Gerritsd
20 feb Reijner Jan Jansz Geert Cornelisd
13 mrt Pieter Pieter Folkertsz Geert Pietersd
24 apr Marij Harmen Hendricksz Aef Adriaensd
11 maij Griet Jan Gerritsz Tet Cornelisd
22 maij Teunis Pieter Cornelisz Griet Jorisd
26 junij Jan Pieter Jansz Griet Maertensd
3 julij Eefke Gerrit Broersz Dieuw Pietersd
14 aug Nanne Teeuwis Nantsz Trijn Folkertsd
28 aug Jan Jan Jansz Meijnu Jansd
4 sep Cornelis Pieter Diglumsz Ever Jansd
11 sep Dirck Jan Jacobsz Et Jacobsd
2 oct Dirck Pieter Dircksz Trijn Teeuwisd
6 nov Anna Gale Louwisz Et Cornelisd
6 nov Trijn Cornelis Jansz Geert Pietersd
20 nov Gerrit Cornelis Pietersz Geert Gerritsd
20 nov Griet Gerrit Adriaensz Geert Jansd
20 nov Anna Evert Jansz Aef Isbrantsd
27 nov Willem Jan Cornelisz Dieuw Adriaensd
4 dec Trijn Harmen Dircksz Trijn Nannesd
4 dec Jacob Jan Jansz Blauw Cornelis Jansd
18 dec Freeck Pieter Dircksz Ebel Freecksd
1634      
22 jan Cniere Lou Cornelisz Barber Pietersd
22 jan Aef Lou Cornelisz Barber Pietersd
22 jan Jacob Harmen Gerritsz Anna Teeuwesd
5 feb Dirck Joris Heddesz Cornelis Dircksd
19 feb Geert Pouwel Arisz Geert Pietersd
19 feb Pieter Roemer Pietersz Anna Wiggersd
19 feb Pieter Pieter Pietersz Geert Pietersd
12 mrt Jan Cornelis Maertsz Trijn Claesd
12 mrt Marij Harmen Jansz Anna Doedesd
19 mrt Sij Pieter Adriaensz Ever Dircksd
19 mrt Germent Pieter Cornelisz Trijn Meijnertsd
21 maij Nanne Cornelis Nantsz Magdalena Pietersd
25 junij Pieter Cornelis Dircksz Griet Teeuwisd
3 aug Hendrick Willem Jansz, witbrootbacker Geesjen Jansd
3 sep Reijer Jan Jansz Geert Cornelisd
8 oct Trijn Lou Dircksz Trijn Jacobsd
11 oct Trijn Jan Folkertsz Dieuw Jacobsd
22 oct Jacob Luijtien Cornelisz Aef Jacobsd
29 oct Neel Harmen Hendricksz Aef Adriaensd
5 nov Anna Jan Sijmonsz IJda Arisd
26 nov Aecht Gael Pietersz Aef Meijnertsd
3 dec Vrouck Tonis Jacobsz Geert Pietersd
3 dec Aecht Tonis Maertsz Sou Pietersd
18 dec Reijnu Maerten Folkertsz Hil Jacobsd
18 dec Aef Jan Maijnertsz Cornelis Jacobsd
31 dec Jan Tonis Jansz Dieuwer Tijmensd
1635      
28 jan Trijn Cornelis Dircksz Meijnuw Pietersd
18 feb Jan Cornelis Jansz Anna Simonsd
1 apr Teunis Cornelis Cornelisz Teunisien Teunisd
22 apr Dirck Pieter Joosten Souw Dircksd
22 apr Griet Tonis Heddesz Marij Dircksd
29 apr Tonis Pieter Jansz Griet Maertensd
30maij Marij Cornelis Adriaensz Pieter Claesd
24 junij Simon Jan Pietersz Taed Fransd
18 sep Pieter Teeuwis Nantsz Trijn Folkertsd
7 oct Willem Meijnert Adriaensz Adriaen Cornelisd
7 oct Geert Cornelis Harmsz Trijn Jaspersd
14 oct Dieuw Teeuwes Nantsz Adriaen Jaspersd
21 oct Geert Louw Cornelisz Barber Pietersd
18 nov Claes Cornelis Pietersz Geert Gerritsd
1636      
6 jan Pieter Cornelis Dircksz Griet Teeuwesd
20 jan Pieter Jan Jacobsz Ef Jacobsd
17 feb Ael Harmen Jansz Anna Doedesd
17 feb Marij Pieter Adriaensz Ever Dircksd
16 mrt Tonis Willem Jansz Geesien Jansd
6 apr Pieter Pieter Cornelisz Griet Jorisd
11 maij Anna Pieter Dircksz Trijn Teeuwesd
12 maij   Pieter Folkertsz Geert Pietersd
1 junij Pieter Jacob Cornelisz Aef Cornelisd
8 junij Tonis Cornelis Jansz Geert Pietersd
8 junij Geert Joris Heddesz Cornelis Dircksd
8 junij Dieuw Jan Jansz Blauwbacker Cornelis Jansd
3 aug Griet Meijnert Pietersz Aef Jansd
12 aug Jan Cornelis Maertsz Trijn Claesd
12 aug Marij Cornelis Maertsz Trijn Claesd
12 aug Cornelis Cornelis Maertsz Trijn Claesd
14 sep Aecht Gale Pietersz Aefgen Meijnertsd
5 oct Jacob Jan Jansz Geert Cornelisd
2 nov Jan Cornelis Jansz Anna Sijmonsd
16 nov Trijntgen Hendrick Jansz Komen Ael Claesd
23 nov Simon Freeck Pietersz Dirckje Klaesd
1637      
1 jan Trijn Gerrit Adriaensz Geert Jansd
1 jan Anna Harmen Hendricksz Aef Adriaensd
8 feb Aris Jan Pietersz Teet Arisd
22 feb Anna Luijtjen Cornelisz Aef Jacobsd
22 feb Simon Jan Pietersz Taed Fransd
8 mrt Pieter Tonis Jacobsz Geert Pietersd
8 mrt Jan Jan Jansz Meijnu Jansd
22 mrt Adriaen Teeuwes Adriaensz Eelck Meijndertsd
14 juni Moses Een vondeling ten doop gehouden door Maerten Cornelisz burgemeijster
21 juni Jan Evert Jansz Aef Tijsbrantsd
5 juli Anna Jan Claesz Griet Jansd
22 juli Geert Teenis Cornelisz Ever Nannesd
26 juli Dirck Teunis Heddesz Marij Dircksd
9 aug Gerrit Simon Pietersz Sij Jansd
23 aug Dirck Pieter Adriaensz Evera Dircksd
6 sep Jan Teeuwes Nantsz Trijn Folckertsd
13 sep Nanne Jan Cornelisz Dieuw Adriaensd
20 sep Teeuwes Cornelis Dircksz Griet Teeuwesd
1 nov Maerten Cornelis Harmsz Trijn Jaspersd
8 nov Claes Cornelis Pietersz Geert Gerritsd
27 dec Jan Harmen Jansz Anna Doedesd
1638      
7 feb Nanne Tonis Nansz Hijl Sieuwerts
14 feb Jacob Jan Jansz Geert Cornelisd
7 mrt Taed Cornelis Adriaensz Pieter Klaesd
14 mrt Tonis Harmen Jansz Griet Olfertsd
28 mrt Jan Hendrik Jansz Alijd Klaes
28 mrt Jacob Jan Jansz Blaeuw Cornelis Jansd
9 meij Jan Pieter Dircksz Trijn Teeuwes
9 meij Kornelis Jan Gerritsz Tet Kornelis
23 meij Simon Jan Pietersz Taed Fransd
23 meij Marij Maerten Volkertsz Hil Jacobsd
13 juni Lijsbeth Jacob Kornelisz Aef Pieters
20 juni Marij Jan Kornelisz Trijn Jansd
8 aug Anna Karel de Bakker Aefje
22 aug Hendrik Harmen Hendriksz Aef Ariaensd
24 oct Dieuwer Joris Heddesz Kornelis Dirksd
7 nov Dirck Pieter Dircksz Geert Teunisd
14 nov Pieter Cornelis Gerritsz Anne Simonsd
5 dec Geert Gael Pieterssoon Aef Meindertsd
25 dec Aeltje Teunis Jacobsz Geert Pietersd
1639      
9 jan Aegt Kornelis Dirksz Meinuw Pietersd
9 jan Meinuw Heert Jansz Anna Jacobsd
6 feb Kornelis Kornelis Dirksz Griet Teeuwesd
6 feb Reiner Pieter Jansz Griet Maertensd
20 feb Klaes Freek Pietersz Dirkje Klaesd
20 mrt Pieter Jan Klaessoon Griet Jansd
20 mrt Lijsbeth Teunis Kornelissoon Ever Nannesd
17 apr Kornelis Gael Louwes Et Kornelisd
17 apr Teunis Teunis Maertsz Souw Pietersd
25 apr Machteld Klaes Pietersz Elbrecht Kornelisd
25 apr Trijn Teunis Nannesz Hil Sieuwertsd
7 aug Dirk Pieter Jaspersz Hil Dirksd
14 aug Marij Jan Volkertsz Dieuw Jacobsd
4 sep Knier Jan Jansz Geert Kornelisd
25 sep Louw Louw Dircksz Trijn Jacobsd
2 oct Jan Nanne Jacobsz Griet Teunisd
9 oct IJf Jan Pietersz Taet Arisd
16 oct Pieter Teeuwes Adriaensz Eelck Meinertsd
23 oct Griet Jan Jacobsz Et Jacobsd
13 nov Jan Jan Kornelissoon Trijn Jansd
11 dec Aef Maerten Pietersz Marij Jansd
1640      
1 jan Trijn Hendrik Jansz Alijd Klaesd
8 jan Jan Pouwels Arissen Geert Pietersd
4 mrt Trijn Kerst de Bakker Aefje
1 apr Klaes Pieter Dirksz Geert Teunisd
10 juni Marij Jan Kornelissoon Dieuw Adriaensd
17 juni Pieter Klaes Pietersz Ael Jansd
8 juli Harmen Teeuwes Nannesz Trijn Volkertsd
5 aug Anna Meinert Adrisensz Adriaen Kornelisd
5 aug Griet Harmen Dirksz Trijn Nennsd
19 aug IJde Teunis Pietersz Trijn Arisd
16 sep Fokel Jan Teunisz Aef Gerritsd
4 nov Nanne Teunis Cornelissen Ever Nannesd
4 nov Geert Jan Pietersz Taed Fransd
11 nov Klaes Heert Jansz Anne Jacobsd
18 nov Germent Pieter Germentsz Aef Kornelisd
25 nov Griet Sieuwert Jansz Trijn Luitjes
30 dec Pieter Maerten Pietersz Marij Jansd
1641      
10 feb Jan Teunis Jansz Dieuwer Timesd
24 feb Trijn Wijbrand Pietersz Anne Rengersd
31 mrt Jan Meijnert Jansz Aegt Jansd
7 apr Dirk Pieter Dirksz Trijn Jansd
28 apr Cornelis Joris Heddessoon Kornelis Dirksd
9 maij Taed Kornelis Ariensz Pieter Klaesd
20 juli Knier Jan Jansz Geert Cornelisd
20 juli Neel Kornelis Harmensz Trijn Jaspersd
18 aug Pouwels Jan Klaesz Griet Jansd
8 sep Geert Pouwels Hessen Geert Pietersd
8 sep Jan Kornelis Pietersz Geert Gerritsd
29 sep Dieuwer Dirk Jacobsz Trijn Dirksd
20 oct Jan Bartelsz Een volwassen persoon van Enkhuizen
20 oct Simen Dirck Simensz Aef Jacobsd
27 oct Aegt Freek Pietersz Dirkje Klaesd
24 nov Gerrit Simon Pietersz Sij Jansd
1 dec Knier Simon Ariss Ette Maertensd
15 dec Pieter Teunis Pietersz Trijn Arisd
22 dec Geert Pieter Simonsz Marij Pietersd
22 dec Trijn Kerst de Bakker Aefje
1642      
1 jan Klaes Teunis Jacobsz Geert Pietersd
2 feb Meinuw Nanne Jacobsz Griet Teunisd
2 mrt Trijn Gerrit Jacobsz Marij Pietersd
9 mrt Griet Teeuwes Nannesz Trijn Volkertsd
23 mrt Klaes Heindrik Jansz Alijd Klaesd
23 mrt Freek Teeuwes Adriaensz Eelk Meindertsd
31 aug Machteld Meinert Adriaensz Adriaen Kornelisd
14 sep Cornelis Pieter Cornelissoon Griet Jorisd
14 sep Geert Jan Teunisz Aef Gerritsd
21 sep Nanne Teunis Cornelisz Ever Nannesd
5 oct Geert Cornelis Pietersz Aegt Teunisd
19 oct Simon Jan Pietersz Taad Fransd
19 oct Pieter Jan Pietersz Aef Jacobsd
16 nov Teunis Klaes Barentsz Kornelis Teunisd
30 nov Geert Maerten Pietersz Marij Jansd
21 dec Geert Pieter Cornelissoon Trijn Meinertsd
26 dec Meinuw Jan Jacobsz Aef Jaspersd
1643      
11 jan Marijn Gerritsd Eeme volwassene wonende tot Wervershoof
11 jan Ide Gerritsd Eene volwaasene tegenwoordig wonende tot Woggenum
3 maij Jacob Jan Jansz  
3 maij Griet Sieuwert Jansz  
31 maij Jan Meinert Jansz  
7 junij Pieter Tweelingen van 15 jaren [vader niet vernoemd] moeder Lijst Adriaensd van de Noorderdijk onder Lutjebroek.
7 junij Anne
26 julij Dirk Pieter Dircksz Trijn Teeuwesd
23 aug Aeltje Hendrik Jansz Alijd Klaesd
30 aug Fokel Nanne Jacobsz Griet Teunisd
4 sep Willem Jan Klaessoon Griet Jansd
6 sep Nanne Teunis Nansz Hille Sieuwerts
6 sep Marij Kornelis Harmansz Trijn Jaspersd
13 sep Dirk Pieter Adriaensz Evere Dirksd
13 sep Aeltje Teunis Jacobsz Geert Pietersd
13 sep Vrouwk Foppe Trijn Jacobsd
4 oct Lijsbeth Cornelis Pietersz Aegt Teunisd
11 oct Knier Teunis Pietersz Trijn Arisd
11 oct Jacob Dirk Dirksz Aef Jacobsd
25 oct Pieter Harmen Dirksz Trijn Nannesd
25 oct Cornelis Cornelis Pietersz Geert Gerritsd
25 oct Gerrit Willem Gerritsz Trijn Luitjesd
8 nov Aris Simon Arisz Ette Maertensd
15 nov Marij Jan Keessoon Dieu Adriaensd
15 nov Trijn Jan Kornelissoon Trijn Jansd
6 dec Liev ? Freek Pietersz Dirkje Klaesd
27 dec Adriaen Pieter Jaspersz Hil Dirksd
1644      
10 jan Pieter Cornelis Pietersz Trijn Cornelisd
10 jan Jantje Pouwels Arisz Geert Pietersd
28 feb Griet Pieter Cornelissoon Trijn Meinertsd
6 mrt Pieter Teeuwes Nannesz Trijn Volkertsd
3 apr Trijn Cornelis Adriaensoon Pieter Klaesd
8 meij Jan Simon Pietersz Sij Jansd
26 juni Tijs Pieter Dirksz Trijn Jansd
26 juni Jan Pieter Dirksz Trijn Jansd
17 juli Sara Teeuwes Adriaensz Eelk Meijnertsd
17 juli Trijn Cornelis Teunisz Ariaen Pietersd
21 aug Jacob Teunis Cornelisz Ever Nannesd
16 oct Frans Jan Pietersz Taed Fransd
23 oct Brecht Jan Teunisz Aef Gerritsd
23 oct Marij Jan Jacobsz Aef Jaspersd
30 oct Trijntje Kerst de Bakker Aefje
11 dec Gerrit Jan Gerritsz Geert Jansd
11 dec Aef Haeike Jorissoon Geert Jansd
11 dec Aegt Herman Jaspersoon Marij Kornelisd
25 dec Cornelis Jan Cornelissoon Trijn Jansd
26 dec Wijbrand Cornelis Wijbrantsz Trijn Jacobsd

 

 

Transcriptie: GeneaData

Datum: 29-12-2018

 

Source: Westfries Archief – Wervershoof Inv. 01

 

Copying (downloading) this file is only permitted for personal use, but distribution in any form (commercial or non-commercial) is explicitly not permitted. If you use data from this transcription for genealogical or historical purposes, a reference to this transcription is appreciated. When using data from this transcription for publications, in any form, an adequate reference to this transcription must be indicated.

This data is entered manually by volunteers, people who also sometimes make a mistake. It is therefore always advisable to check the data in the archives.

 

 

.

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.