Thamen Dopen 1737 – 1748

Share and Like

15-07-1736 Den 15 julij is een kind gedoopt genaamd Johannes.de vader was Hendrik van Leeuwen.de moeder Corn. Cock.de getuijgen Antje Corn. Cock.

22-07-1736 Den 22 julij is een kind gedoopt genaamd Gerred.de vader was Willem Koster.de moeder Ariaantje van Zijl. De getuijgen

29-07-1736 Den 29 julij zijn 2 kinderen gedoopt.’t Eerste wierd genaamd Neeltie.de vader was Pieter Zuijderhuijs.de moeder Neeltie Klaas Smit.de getuijge Maria Zuijderhuijs.

29-07-1736 Het tweede wierd genaamd Aaltie.de vader was Wouter Rommius.de moeder Willemijntie Willems Zijp.de getuijge Antie Willems Zijp.

05-08-1736 Den 5 augustus zijn 2 kinderen gedoopt.’t Eerste wierd genaamd Willem.de vader was Claas de Jong.dog niet present. De moeder Antje Willems Zijp.de getuijge Aaltie Willems Zijp.

05-08-1736 ’t Twede wierd genaamd Ariaantie.de vader Dirk Janz Fokker.de moeder Maria Barendz Smit.de getuijge Marritie Fokker.

28-10-1736 Een kind gedoopt tot Wilms in de kerk Pieter Janz de Goede.Lijsb. Jakobsz Pijper.Nelletje Jannis de Goede.’t K Jakob.W Vergunst Coster den 28 oct. 1736.

12-12-1736 Den 12 december is een kind gedoopt genaamd Gijsbert .de vader was Jan Smit Houtkoper. De moeder Anna Bout.de getuijgen Neeltje Smit huijsvrouw van P. Zuijderhuijs.

25-12-1736 Den 25 december is een kind gedoopt genaamd Marritie.de vader Willem Corn.

Scherpenhof.de moeder Marritie Willems Visser.de getuijgen Hendrik Rose en zijn huijsvrouw Claasie Corn. Scherpenhof.

30-12-1736 Een kind gedoopt Trijntie.de vader was Lambert van Amerongen.de moeder Guurtie de Jong.de getuijge Willempie Jans Zijp.

06-01-1737 Den 6 januarij is een kind gedoopt genaamd Jakobus.de vader Balthazar Arondel.de moeder Aaltie Willems Zijp.de getuijge als peeter Gerred Verbrugge en Trijntie Willems Zijp.

13-01-1737 Den 13 dito is een kind gedoopt genaamd Trijntie.de vader Huijg Janz Klaversteijn.de moeder Caatie Corn. IJs.de getuijge Marija van Ruijten.

27-01-1737 Den 27 dito is een kind gedoopt genaamd Dirk.de vader Sijmon Corn.Splinter.de moeder Pleuntie Abrahams van der Schilde. De getuijge Cornelia van der Schilde.

10-02-1737 Den 10 februarij is een kind gedoopt genaamd Jan.de vader was Antoni Lamring( dog niet present).de moeder Jannetie Wilbers Karreman.de getuijge Marritie Wilbers Karreman.

03-03-1737 Den 3e maart zijn 2 kinderen gedoopt.eerste wierd genaamd Joan.de vader was Dirk Janz Vredenburg.de moeder Nelletie de Goede.de getuijge Catrina Barends Loft.

03-03-1737 Het tweede wierd genaamd Aaltie.de vader was Hendrik de Liefde.de moeder Grietie Christiaanz Vinkhuijzen.de getuijge Trijntie van Gent.huijsvrouw van Gerred Uijen.

10-03-1737 Den 10 maart is een kind gedoopt genaamd Dieuwertie.de vader was Aldert Claasz Baas.de moeder Lijsbet de Goede.de getuijge Ariaantje van Eijk, huijsvrouw van Klaas Aldertz Baas.

20-03-1737 Den 20 maart Dank vasten Bededag,is een kind gedoopt genaamd Jakob.de vader Lubbert Corn. Van Aalsmeer. De moeder Neeltie Verdam.de getuijge Dieuwertje Gortzak. Huijsvroue van Goijt Onkoop.

07-04-1737 Den 7 april is een kind gedoopt genaamd Marritie.de vader Jan Dirkz Brak.de moeder Antie Simons Rijnsburger.de getuijgen Marritie Simons Rijnsburger.

19-05-1737 Den 19 maij is een kind gedoopt genaamd Dirk.de vader Abraham Groen.de moeder Marritie Jans Mansvelder. De getuijgen Dirk de Jong en Geertie Mansvelder.

09-06-1737 Den 9e junij is een kind gedoopt genaamd Marritie. De vader was Tijmen Vermij.de moeder . de getuijgen .

23-06-1737 Den 23 junij zijn 4 kinderen gedoopt.de eerste wierden genaamd Bruijntie en Christiaan.de vader van die 2 kinderen was Gerred Bruijne Kraijkamp.de moeder Antie Christiaanse Schrijver.de getuijge Neeltie Christiaanse Schrijver.

23-06-1737 Het derde kind wierd genaamd Neeltie.de vader was Pieter Prs. Cate.de moeder Antie

Christiaanz Vinkhuijzen.de getuijge Geertie Christiaanz.

23-06-1737 ‘t 4e wierd genaamd Magteltie.vader Jan van Teijlingen.de moeder Marritie Willb.

Karreman.de getuijge Aariaantie van Eijk.

30-06-1737 Den 30e junij is een kind gedoopt genaamd Cornelis. De vader Jan Jielisse Mulder. De moeder Aaltie Jans Fokker.de getuijge Marritie Jans Fokker.

07-07-1737 Den 7e julij is een kind gedoopt genaamd Jakob.de vader was Klaas Jakobz Slint.de moeder Elisabet Mensburg.de getuijge de vaders moeder.

14-07-1737 Den 14e julij is een kind gedoopt genaamd Jannigie.de vader Pieter van Heumen.de moeder Engeltie van Eijk.de getuijge Cornelia van Heumen.

21-07-1737 Den 21 julij zijn 2 kinderen gedoopt.’t Eerste wierd genaamd Egbert Rutger de vader was

H. V. Voorst.,schoolmeester te Thamen.de moeder Weijntie Rigtering.de getuijgen Alberta Rigtering.

21-07-1737 ’t 2e wierd genaamd Zijbert.de vader was Joost Joosten Vreland.de moeder Trijntie Gijsberts van der Voort.de getuijge.

01-09-1737 Den 1e zeptember is een kind gedoopt genaamd Jan.de vader Dirk Janz Louwe. De moeder Anna Keijzer. De getuijge Magdalena Visser.

22-09-1737 Den 22e zeptember is een kind gedoopt genaamd Willem.de vader was Klaas Vinkhuijzen.de moeder Marritie Oudshoorn.de getuijge Grietie Christiaans.

13-10-1737 Den 13e october zijn 2 kinderen gedoopt ’t eerste wierd genaamd Klaas.waarvan de vader was Jakob Janz Neve,de moeder Barbara Fokker.de getuijge Annetie Fokker.

13-10-1737 ’t Twede wierd genaamd Gerretie.de vader was Gijsbert Hofmeester, meester chirurgijn.de moeder Cornelia van Schaik.de getuijgen Johanna van Schaik.

20-10-1737 Den 20e october is een kind gedoopt genaamd Maria.de vader was Hendrik Schouts.de moeder Maria de Jong.de getuijgen Wilhelmina van der Haar.

22-12-1737 Den 22 dezember zijn 2 kinderen gedoopt.’t Eerste wierd genaamd Aafie.de vader was Jan Zwart.de moeder Trijntie Jakobs.de getuijgen .

22-12-1737 ‘t 2e wierd genaamd Anna.de vader was Pieter Meurs.de moeder Ariaantie Simons Lopiker.de getuijge.

09-02-1738 Den 9e februarij is een kind gedoopt genaamd Pieter.de vader Willem Scherpenhoff. De moeder Marritie Visser.de getuijge Rijmpie Gerr. Visser.

16-02-1738 Den 16 februarij is een kind gedoopt genaamd Marritie.de vader Pieter Janz de Goede.de moeder Lijsie Jansse Pijper.de getuijge Nelletie de Goede.

16-03-1738 Den 16 maart zijn 3 kinderen gedoopt.’t Eerste wierd genaamd Cornelis.de vader was Frans Koolman. De moeder Antie Corn. Draij.de getuijge Claasje van Eijk.

16-03-1738 ‘t 2e wierd genaamd Annetie.de vader was Willem Zwanik.de moeder Grietie van der Tak.

De peet Stijnie Willems Kloppenburg.

16-03-1738 ‘t 3e wierd genaamd Ariaantie. De vader Jan Christoffz van Broek.de moeder Marritie Fokker.de getuijge Aaltie Fokker.

13-04-1738 Den 13 april is een kind gedoopt Diewertie.de vader Corn. Van der Jagt.de moeder Pietertie Corn. Visser.de getuijge Willemijntie Corn. Visser.

11-05-1738 Den 11e maij zijn 2 kinderen gedoopt.’t Eerste wierd genaamd Kornelis.de vader was Claas Aldertz Baas.de moeder Ariaantje van Eijk.de getuijge Geertie Leenderts van Eijk.

11-05-1738 ’t Twede wierd genaamd Jannetie.de vader was Jan Grauw.de moeder Cornelia van Heumen.de getuijge Jannetie Besuijen huijsvrouw van IJsbrand van Heumen.

08-06-1738 Den 8e junij is een kind gedoopt genaamd Marritie.de vader was Jan Dirkz Brak.de moeder Antie Simons Rijnsburger.de peet Marritie Simons Rijnsburger.

06-07-1738 Den 6e julij is een kind gedoopt genaamd Cornelis. De vader was Piter Zuijderhuijs.de moeder Neeltie Smit.de getuijge Maria Zuijderhuijs.huijsvrouw van Jakob Sloothaak.

13-07-1738 Den 13e julij is een kind gedoopt genaamd Barend.de vader is Dirk Janz Fokker.de moeder Maria Barendz Smit.de getuijge Aaltie Janz Fokker.

27-07-1738 Den 27 julij is een kind gedoopt genaamd Trijntie.de vader was Sijmon Corn. Splinter.de moeder Pleuntie Abrahams van der Schilde.de getuijge Cornelia Abrahams van der Schilde.

03-08-1738 Den 3e augustus zijn 2 kinderen gedoopt.’t Eerste wierd genaamd Willem.de vader was Wouter Rommius.de moeder Willemijntie Willemz Zijp.de getuijge Antie Fokker.

03-08-1738 Het 2e wierd genaamd Gerharda Catrina.de vader was de hr. Jan Smits.de moeder Neeltje Zwanenburgh.de getuijgen Abram de Marre en Maria Smits.

07-09-1738 Den 7e zeptember is een kind gedoopt genaamd Johannes.de vader was Jakob Sloothaak.de moeder Maria Zuijderhuijs.de getuijgen Neeltie Klaas Smit huijsvrouw van Pieter Zuijderhuijs.

19-10-1738 Den 19e october is een kind gedoopt genaamd Marritie.de vader was Lubbert van Aalsmeer, diaken te Thamen.de moeder Neeltie Verdam.de getuijge Diewertie Gortsak.

26-10-1738 Den 26e october is een kind gedoopt genaamd Cornelia.de vader was Corn. Van ’t Cruijs.de moeder Losie van Eijk.de getuijge Trijntie van Eijk.

02-11-1738 Den 2e november is een kind gedoopt genaamd Marritie.de vader was Dirk Janz Vredenburg.de moeder Nolletie de Goede.de getuijge Lijsie Janz Pijper, huijsvrouw van Pieter Janz de Goede.

16-11-1738 Den 16e november is een kind gedoopt genaamd Jan.de vader was Huijg Janz Klapsteijn.de moeder Caatie Corn. IJs.de getuijge Aaltie Fokker.

30-11-1738 Den 30e november is een kind gedoopt genaamd Joost.de vader was Joost ter Pelkwijk.de moeder Jakoba Hulshoff.de getuijge Catharina Crans de weduwe Gerred ter Pelkwijk

07-12-1738 Der 7 dezember is een kind gedoopt genaamd Albertina Catharina.de vader was de hr.. Phillppus Bredius, predikant te Thamen.de moeder was Sara Renetta van Lobbregt. De getuijge Albertina Catharina van Lobbregt.

10-12-1738 Den 10e dezember is een kind gedoopt genaamd Cornelis .de vader was Lambert van Amerongen.de moeder Guurtie de Jong.

28-12-1738 Den 28e dezember is een kind gedoopt genaamd Pieter.de vader Corn. Pieterz van Tuijt.

De moeder Trijntie Corn. Van ’t Cruijs.de getuijge Elsie Pieterz van der Tuijt.

01-01-1739 Den 1e januarij is een kind gedoopt genaamd Antie.de vader was Corn. IJtgens.de moeder Geertie Groen.de getuijgen Cornelia Abrahams.

10-01-1739 Den 10 dito zijn alhier 2 kinderen gedoopt. ’t Eerste kind wierd genaamd Teunis.de vader was Hendrik van Leeuwen.de moeder Ariaantie Corn. Kok.de getuijge Gooltie Klaas Baas.

10-01-1739 Het 2e wierd genaamd Geertie.de vader was Geertie Groen.de moeder was Marritie Jans Snausselder.de peet Aaffie Jans Ram.

01-02-1739 Den 1e februarij is een kind gedoopt genaamd Geertie.de vader was Pieter Pieterz Cate.de moeder Antje Christiaanz van Kluijrs.de getuijge Rijmpie Visser.

08-02-1739 Den 8e dito is een kind gedoopt genaamd Anna.de vader was Balthazar Arondel.de moeder Aaltje Willems Zijp.de getuijge Antje Willems Zijp

01-03-1739 Den 1e maart is een kind gedoopt genaamd Dirkje.de vader was Joost Joosten Vreland.de moeder Trijntje Gijsbert van der Voort.de getuige Bauke Hendr. Campinga.

15-03-1739 Den 15e dito zijn 2 kinderen gedoopt. ’t Eerste wierd genaamd Zampson.de vader was Hendrik Rose.de moeder Klaasje Scherpenhoff.de getuijgen Elbert Scherpenhoff en Johanna van Born.

15-03-1739 ’t Twede wierd genaamd Marritie.de vader was Jan Bouwens Hogeveen.de moeder Antje Corn. De Jong.de getuijgen Maria Huijsen.

22-03-1739 Den 22 maart is een kind gedoopt genaamd Pieter.de vader was Dirk van Heijkop.de moeder Jannetje Korn. Kleijn.de getuijgen Anna Piertz van Heijkop.

12-04-1739 Den 12e april is een kind gedoopt genaamd Kornelis.de vader was Willem Korn.

Scherpenhoff.de moeder Marritje Visser.de getuijgen Reijmpie Visser.

07-06-1739 Den 7 junij is een kind gedoopt genaamd Geertje.de vader was Gijsbert Verpompen .de moeder Marritje van Tol.de getuijgen Marritje Willemz Bloemendaal.

14-06-1739 Den 14e junij is een kind gedoopt genaamd Neeltje.de vader was Gerred Dirkz Fokker.de moeder Claasje Jochems van Eijk.de getuijgen Neeltje van der Greft Huijsvrouw van Dirk Fokker.

19-07-1739 Den 19e julij is een kind gedoopt genaamd Aldert.de vader was Willem Cosier.de moeder Ariaantje van Zijl.voor peet Luijtje Aldertz.

30-08-1739 Den 30e augustus is een kind gedoopt genaamd Maijke.de vader was Albert Wiarda.de moeder Helena Wiarda.de peetoom Hendrik Wiarda.de peetmeuij Trijntje Wiarda.

13-09-1739 Den 13e zeptember zijn twee kinderen gedoopt ’t eerste wierd genaamd Kornelis de vader was Pieter Zuijderhuijs, ouderling te Thamen.de moeder Neeltje Claas Smit.de getuijgen Aagle van der Heuvel.wed. Agidius Luijck.

13-09-1739 Het 2e wierd genaamd Elisabet.de vader was Pieter van Heums.diaken te Thamen.de moeder Engeltje van Eijk.de getuijgen Jannitje Bezuijen huijsvrouw Ijsbrand van Heumen.

20-09-1739 Den 20e zeptember is een kind gedoopt genaamd Johannes.de vader was Jan van Loosdorp (dog paaps zijnde was dezelve niet present).de moeder was Heijltje de Vries.het kind wierd ten doop gepresenteerd door Antje Willems Zijp.

03-10-1739 Den 3e october is een kind gedoopt genaamd Wilhem.de vader was Corn. Van der Jagt.de moeder Pieterje Visser.voor peet aangetekend Wilmijntje Visser.

25-10-1739 Den 25e october is een kind gedoopt genaand Jasper.de vader was Dirk Janz Vredenburg.de moeder Nelletje de Goede.de getuijgen Lijsje Jans Pijper.huijsvrouw van Pieter de Goede.

01-11-1739 Den 1e november is een kind gedoopt genaamd Jacob. De vader Klaas Jacobs Slint.de moeder Elisabet Mensburg.de getuijge Aaltje Jacobs Slint.

22-11-1739 Den 22 november zijn 2 kinderen gedoopt. ’t Eerste wierd genaamd Antje. De vader was Barend Storm. De moeder Trijntje Janz Vos.de getuijge Trijntje van Straten.

22-11-1739 ‘t 2e kind wierd genaamd Neeltje. De vader Hendrik de Liefde.de moeder Grietje Christiaanz Vinkhuijzen.de getuijge Trijntje Jans van Gent.

26-11-1739 Den 26 november zijnde utregse dankdag is een kind gedoopt genaamd Cornelis. De vader Willem Corn. Van Klaveren.de moeder Trijntje Pieters Snel de getuijgen Marritje Corn: van Klaveren

13-12-1739 Den 13e dezember is een kind gedoopt genaamd Marritje. De vader Willem Nap.de moeder Cornelis Aris Vlot.de getuijge Marritje Aris Vlot.

06-01-1740 Den 6e januarij is een kind gedoopt genaamd Albert.de vader was Zijmen Manders.de moeder Grietje Albertz Westerhof. De getuijgen Femmetje van de Wesel.

31-01-1740 Den 31ste dito is een kind gedoopt genaamd Sijmon.de vader was Cornelis IJtgens.de moeder Geertje Groen. De getuijge de vrouw van Jan Boot.

07-02-1740 Den 7 februarij zijn 2 knderen gedoopt.het eerste wierd genaamd Martinus Leonardus .de vader was Jan Martinus Schroder.de moeder Adriana van Driel.de getuijgen Jan Schroder en Helena Molenaar.

07-02-1740 Het twede wierd genaamd Jaapie. De vader was Aart van Vliet.de moeder Rijmpie Visser.de peet Marritje van Vliet.wiert ten doop gepresenteert door Gooltje Baas.

06-03-1740 Den 6e maart is een kind gedoopt genaamd Martinus.de vader was Hendrik Schouts.de moeder Maria de Jong.de getuijgen Antje van Ruijten.

13-03-1740 Den 13 maart is een kind gedoopt genaamd Marritje.de vader was Dirk Gerredz Goor.de moeder Fijtje Corn. Goethart.

01-05-1740 Den 1e maij is een kind gedoopt genaamd Maria.de vader was Gijsbert Verpompen.de moeder Marritje van Thol.de getuijgen Marritje Willemz Bloemendaal.

08-05-1740 Den 8e meij is een kind gedoopt genaamd Johannes. De vader was Jan Zwart.de moeder Trijntje Jakobs.de getuijge Femmetje van der Wesel.

03-07-1740 Den 3 julij is een kind gedoopt genaamd Kornelis.de vader was Willem Scherpenhoff.de moeder Marritje Visser.de getuijgen Elbert Scherpenhof.en Johanna van Berm.

10-07-1740 Den 10 julij is een kind gedoopt genaamd Barend.de vader was Hendrik Barendz.de moeder Neeltie Willemz.de getuijge Antie van Zuijlen.

31-07-1740 Den 31 julij is een kind gedoopt genaamd Jannetie.de vader was Dirk Fokker.de moeder Maria Barends Smit.de getuijge Aaltie Jans Fokker.

21-08-1740 Den 21 augustus is een kind gedoopt genaamd Aldert.de vader was Wilm Coster.de moeder Ariaantje van Zijl.de getuijge Gooltje Baas.

02-10-1740 Den 2e october is een kind gedoopt genaamd Dirk.de vader was Dirk Brak.de moeder Antie Simons Rijnsburger.de getuigen was de huijsvrouw van Corn. Brak.genaamd.

09-10-1740 Den 9e october zijn 2 kinderen gedoopt.’t Kind wierd genaamd Elisabet.de vader was Pieter van Heumen, diaken te Thamen. De moeder Engeltie van Eijk.de getuijge Annetie Bezuijen.

09-10-1740 ‘t 2e wierd genaamd Jan.de vader was Tijmen Vermij.de moeder Aaltie.de getuijge Marritie Vermij.

16-10-1740 Den 16e october is een kind gedoopt genaamd Kornelis.de vader was Gerred Dirkz Fokker.de moeder Claasie Jochems van Eijk.de getuijgen Ariaantje Jochems van Eijk.

23-10-1740 Den 23e october is een kind gedoopt genaamd Magteld.de vader Dirk Heijkop.de moeder Jannetie Klaas Kleijn.de getuijgen .

30-10-1740 Den 30e october is een kind gedoopt genaamd Neeltie.de vader was Gerred Kraijkamp.de moeder Antie Christiaanz Schrijver.de getuijge Trijntie Uijen.

06-11-1740 Den 6e november is een kind gedoopt genaamd Deliaantie.de vader was Frans alias Bak en Bol.de moeder Antie Corn. Draij.de getuijge Neeltie Donker.

20-11-1740 Den 20e november zijn 2 kinderen gedoopt.het eerste genaamd Jasper.de vader was Dirk Janz Vredenburg.de moeder Nelletie de Goede.de getuijgen Lijsie de Pijper huijsvrouw van Pieter de Goede.

20-11-1740 Het twede wierd genaamd Gerred. De vader was Abraham Beurtman.de moeder Jakomijntie van Stulting.en wierd ten doop gepresenteerd door de huijsvrouw van Klaas Aldertz Baas.

09-12-1740 Den 9e dezember zijn 3 kinderen gedoopt.’t Eerste wierd genaamd Marijtie.de vader was Jan van Loosdorp.dog rooms zijnde niet present.de moeder was Heijltie de Vries.en wierd ten doop gepresenteerd.door Antie de Jong.

09-12-1740 Het twede wierd genaamd Antie.de vader was Huijg Janz Klaversteijn.de moeder Caatie Corn. IJs.de getuijgen Grietie Albertz Westerhoff.

09-12-1740 Het derde wierd genaamd Anna Debora.de vader was de eerw. Hr.Philippus Bredius bedienaar des H.evangel te Thamen.de moeder Sara Renetta van Lobbregt.dog wierd ten doop gepresenteerd door Anna Bosrage huijsvrouw van Jan Postdijk.ouderling te Thamen.

11-12-1740 Den 11 dezember is een kind gedoopt genaamd Gerred.de vader was Hendrik Hoogman.de moeder Geertruij Schreij.en wierd ten doop gepresenteerd door Rijkje Fokker.

08-01-1741 Den 8e januarij zijn twee kinderen gedoopt .’t eerste wierd genaamd Sara.de vader was Jakob Sloothaak.diaken.de moeder Grietje Gortsak. De getuijgen Diewertje Gortsak.

08-01-1741 ’t Twede wierd genaamd Jacobus.de vader was Balthasar Arondel.de moeder Aaltje Zijp.de getuijgen Antje Fokker.

15-01-1741 Den 15e dito is een kind gedoopt genaamd Aagje. De vader was Pieter Pieterze Catz.de moeder Antje Christiaanz Vinkhuijsen.de getuijgen Grietje Christiaanz Vinkhuijzen.

18-01-1741 De 18e dito zijnde de avondpreek is een kind gedoopt genaamd Jakoba.de vader was Joost ter Pelkwijk.de moeder Jacoba Hulshof dog overleden.de getuijgen Catharina Crans weduwe van Gerred ter Pelkwijk.

19-02-1741 Den 19e februarij zijn 3 kinderen gedoopt.de 2 eersten wierden genaamd Paulus en Jan.de vader was Gijsbert Verpompen.de moeder Marritie van Tolde peet van Paulus is Hilletje van Tol de peet van Jan is Gerretje van Tol

19-02-1741 Het derde wierd genaamd Marritje.de vader Joost Joost Vreland.de moeder Trantje Gijsbertus van der Voort.de getuijge Jannetje.en is voor peet aangetekend de juffr. Anna Catharina en Debora Rademakers.

26-02-1741 Den 26 februarij is een kind in onegt geteeld gedoopt genaamd Lijsbet.en wierd door de moeder ten doop gepresenteert die genaamd is Cornelia wabratons Waardenburgh.

09-04-1741 Den 9e april is een kind gedoopt genaamd Sijmen.de vader Jacob Sijmonz Groot.de moeder Neeltje Cents van Vliet.de doop peet Antje Janz Drallis dog wierd ten doop gepresenteert door Maria van Ruijts.

16-04-1741 Den 16e dito zijn 2 kinderen gedoopt.het eerste wierd genaamd Pieter.de vader was Aart van Vliet, dog niet present. De moeder Rijmpie Visser.wierd ten doop gepresenteert door Marritje Oudshoorn.

16-04-1741 Het twede wierd genaamd Immetie.de vader Lammert van Amerongen,ook niet present.de moeder Guurtje Klaas de Jong.wierd ten doop gepresenteert de vrouw van Frans alias Bak en Bol.

30-04-1741 Den 30e april zijn twee kinderen gedoopt ’t eerste wierd genaamd Pieter.de vader was Corn. Van der Tuijl.de moeder Antje Corn. Kok.en wierd gepresenteert door Antje W. Zijp.

30-04-1741 Het tweede wierd genaamd Lijsbet.de vader was Pieter de Goede. De moeder Lijsie Jacobs Pijper.de getuijgen .

11-05-1741 Den 11e meij zijjn 2 kinderen gedoopt.het eerste wierd genaamd Hendrik.de vader was Koert Hendrikz Olingh.de moeder Anna Janz Blonk.de peet Anna Maria Janz Karreman.

11-05-1741 Het twede wierd genaamd Lijsbet.de vader was Corn. Van ’t Cruijs.de moeder Cornelia Abramz Zijleveld.de peet Niesie van Eijk.

19-05-1741 Den 19 meij is een kind gedoopt genaamd Marritie de vader was Dirk Davids Boskoper.de moeder Neeltje Aris de Lievde.de peet Cornelia Corn. Slingerland.

21-05-1741 Den 21e is eenkind gedoopt genaamd Antje.de vader Cornelis IJtgens. De moeder Geertje Groen. De peet .

09-06-1741 Den 9 junij zijn 2 kinderen gedoopt genaamd Jantie en Antie.de vader was Jasper van der Winds, dog niet present alzo denzelve op zee was.de moeder was Neeltje de Jongh de kinderen wierden ten doop gepresenteert door Claasje van Eijk en Jannetje Klaas Kleijn.

11-06-1741 Den 11e dito is een kind gedoopt genaamd Jannetje. De vader was Jan van Teijlingh. De moeder Marritje Wilmz Karreman.de getuijge Ariaantje van Eijk.

30-07-1741 Den 30 julij zijn 3 kinderen gedoopt.de 2 eersten wierden gedoopt Willem en Cornelis.de vader was IJsbrand Klaasz Maan. De moeder Cornelia Swanenburg.de getuijgen waren Trijntje en Marritje Swanenburg.dog de peet van ’t kind Willem was Marretje Klaasz Maan.

30-07-1741 Het 3e kind wierd genaamd Marijtie.de vader was Wil van Klaveren. De moeder Trijntje Pieterz Snel.en wierd ten doop gepresenteert door Claasje van Eijck.

03-09-1741 Den 3e zeptember is een kind gedoopt genaamd Willem. De vader was Frans van ’t Kruijs. De moeder Marretje.en wierd ten doop gepresenteert door Marie van Ruijten.huiijsvrouw van Corn. de Jong Viskoper.

29-09-1741 Den 29 dito is een kind gedoopt genaamd Trijntje.de vader was Wilm Corn. Scherpenhoff.

De moeder Marritje Visser.de getuijgen Klaasie Scherpenhoff.

08-10-1741 Den 8e october is een kind gedoopt genaamd Mattheus.de vader was Hendrik de Liefde.

De moeder Grietje Christiaanz Vinkhuijzen.de getuijgen Trijntje Arijen.

22-10-1741 Den 22e october is een kind gedoopt genaamd Jacob.de vader was Fredrik Stratenbroek.de moeder Aaltje Wilms van Dam.de peet Neeltje Japen.

05-11-1741 Den 5 november is een kind gedoopt genaamd Aldert de vader was Willem Coster. De moeder Ariaantje van Zijl.de getuijgen Gooltje Baas..

19-11-1741 Den 19 november is een kind gedoopt genaamd Pieter. De vader was Hendrik van V liet.

De moeder Antje Zijp de peet Debora Koij.

10-12-1741 Den 10e december is een kind gedoopt genaamd Engeltje. De vader was Jacob Sloothaak diaken te Thamen.de moeder Grietje Gortsak.ter doop gepresenteert door Lijsje Janz Pijper.huijsvrouw van Pieter de goede.

17-12-1741 Den 17e december is een kind gedoopt genaamd Bruijnis .de vader was Gerred Kraijkamp. De moeder Antje Christiaans Schrijver.en wierd ten doop gepresenteert door Claasje van Eijk.

20-12-1741 Den 20e december avondpreek is een kind ten doop genaamd IJsbrand.de vader was Jan Grauw.de moeder Cornelia van Heumen.de getuijgen Jannetje Besuijen huijsvrouw van IJsbrand van Heumen.

31-12-1741 Den 31 december is een kind gedoopt genaamd Guurtie.de vader was Abraham Groen.

De moeder Marretje Jans Mansveld.de getuijgen Dirk de Jongh en wierd ten doop gepresenteerd door Maria van Ruijten.

21-01-1741 Den 21e januarij is een kind gedoopt genaamd Neeltje. De vader was Pieter van der Zwaan.de moeder Antje Corn. Fontijn.de getuijgen Trijntje Jans Bakker.

04-02-1741 Den 4e februarij is een kind gedoopt genaamd Kornelis.de vader was Barend Storm.de moeder Trijntje Jans Vos.de getuijge Neeltje de Goede huijsvrouw van Dirk Vredenburgh.

11-03-42 Den 11e maart zijn twee kinderen gedoopt.het eerste wierd genaamd Jakobus.de vader was Dirk Gerredz Goor. De moeder Fijtje Goedhart.de getuijgen Gooltje Klaas Baas.

11-03-1742 Het twede wierd genaamd Jan. De vader was Tijmen Vermij.de moeder Altje Jans Teijkenaar.de getuijge Marritje Jans Vernij.

18-03-1742 Den 18 maart is een kind gedoopt genaamd Hillegonda. De vader was Lucas de Wit- koornmolenaar.de moeder Neeltje Veenturf.de getuijgen Marritje Veenturf.

15-04-1742 Den 15e april is een kind gedoopt genaamd Catharina. De vader was Dirk Vredenburg. De moeder Nelletje de Goede. De getuijgen Trijntje van Straten.

06-05-1742 Den 6 meij is een kind gedoopt genaamd Jan. De vader was Jan Bouwenz Hogeveen. De moeder Antje Corn. De Jong, dog in de kraam overleden. De getuijgen Marritje Hogeveen.

13-05-1742 Den 13 meij is een kind gedoopt genaamd Pieter.de vader was Jan van Loosdorp, dog rooms zijnde niet present. De moeder Heijltje de Vries. En wiert ten doop gepresenteert door Marritje Oudshoorn.

26-05-1742 Den 26e meij is een kind gedoopt genaamd Martinus. De vader was Hendrik Schouten.de moeder Maria de Jongh.en wierd ten doop gepresenteerd door Cornelia van Schaik huijsvrouw van Mr. Gijsbert Hofmeester.

03-06-1742 Den 3e junij zijn 2 kinderen gedoopt.’t Eerste wierd genaamd Hendrik.de vader was Gijsbert Sassenbroek.de moeder Annetje Advocaat.de getuijge .

03-06-1742 Het twede wierd genaamd Marretje. De vader was Corn. Pieterz van der Tuijt.de moeder Antje Corn. Cok.de peet Elsie Pieters van der Tuijt.

10-06-1742 Den 10e junij zijn 2 kinderen gedoopt. ’t Eerste wierd genaamd Dirk.de vader was Jan Dirx Brak. De moeder Antje Simons Rijnsburger.de getuijge was de vrouw van Corn. Brak.

10-06-1742 Het twede wierd genaamd Antje. De vader was Jan Gijsen Roggeveen. De moeder Neeltje Wilms Benschop.de getuijgen oft peet Gerretje Corn. van Leeuwen.

17-06-1742 Den 17e junij is een kind gedoopt genaamd Adrianus Blasius.de vader was de hr. Mr. Jan Martinus Schroder.de moeder juffr. Adriana van Driel.tot peet ooms opgegeven de hr. Jan Schroder.en de hr. Blasius van Nieveld.tot pete moeijs juffr. Helena Schroder geboren Molenaar en mejuffr. Helena van Nieveld geboren van der Wal.

05-08-1742 Den 5 augustus zijn 2 kinderen gedoopt. ’t Eerste wierd genaamd Grietie .de vader was Hoogkamp.de moeder Geertruij Schreij. De getuijgen Eva…..

05-08-1742 Het twede wierd genaamd Geertje .de vader was Pieter Pieterz Catz.de moeder Antje Christiaanz Vinkhuijzen.en wierd ten doop gepresenteerd door Trijn Bol.

16-09-1742 Den 16e zeptember is een kind gedoopt genaamd Dirk.de vader was Gerred Fokker. De moeder Claasje Jochems van Eijk.en wierd ten doop gepresenteerd door

30-09-1742 Den 30e zeptember wierd een kind gedoopt genaamd Meijndert. De vader was Jan Jakobs van Eijck .de moeder Marretje Meijndertz.de getuijgen Neeltje Wilmz.

02-12-1742 Den 2e december is een kind gedoopt genaamd Lijsbet.de vader was Pieter Janz de Goede. De moeder Lijsje Jans Pijper. De getuigen Nelletje de Goede.

23-12-1742 Den 23 december is een kind gedoopt genaamd Grietje.de vader was Klaas Slint.de moeder Lijsbet Mensburg.de getuijgen

06-01-1743 Den 6e januarij is een kind gedoopt genaamd Annigie.de vader was Jan Pieterz Kleijne.

De moeder Trijntje Hendrikz de Jongh.de getuigjen Aaltje wed. Van Zijl.

13-01-1743 Den 13e januarij is een kind gedoopt genaamd Jannetje. De vader was Hendrik Rose.de moeder Claasje Scherpenhof.de getuijgen Marritje Visser huijsvrouw van Wilm Scherpenhof.

10-02-1743 Den 10e februarij zijn 2 kinderen gedoopt. ’t Eerste wierd genaamd Jasper. De vader was Kornelis van der Jagt. De. Moeder Pietertje Corn. Visser.de getuijgen Maria Dekker.

10-02-1743 Het twede wierd genaamd Gerred. De vader was Dirk Gerredz Goor.de moeder Fijtje Goedhart.en wierd ten doop gepresenteerd Ariaantje Corn. Cok huijsvrouw van Hendrik van Leeuwen.

20-02-1743 Den 20e februarij is een kind gedoopt genaamd Martijntie. De vader was Frans van ’t Cruijs. De moeder Marretje van Eijck.en wierd ten doop gepresenteerd door Marij van Ruijten.

10-03-1743 Den 10e maart is een kind gedoopt genaamd Huijbert. De vader was Abraham Beurtman.de moeder Jakomijntje Stultingh. De getuijgen Beatrix Stultingh.

17-03-1743 Den 17e maart is een kind gedoopt genaamd Hillegonda. De vader was Lucas de Wit

,koornmolenaar. de moeder Neeltje Veenturf.de getuijgen Marretje Veenturf.

31-03-1743 Den 31 maart zijn 2 kinderen gedoopt. ;t eerste wierd genaamd Pieter.de vader was Koert Hendrikz Olingh. De moeder Annigie Jansz Blonk. De getuijgen oft peet Meijnsje Dirx van Heijningen.

31-03-1743 ’t Twede wierd genaamd Marretje de vader was Abraham Groen. De moeder Marretje Jans Mansvelder.de getuijgen Dirk de Jong en wierd ten doop gepresenteert door Cornelia Zwanenburg huijsvrouw van IJsbrand Klaasz.

12-04-1743 Den 12e april is een kind gedoopt genaamd Beatrix.de vader was Klaas Korsz Houweling.

De moeder Jannetje Dirx de Bruijn.de peet Klaasje Janz Langeveld.

05-05-1743 Den 5 meij zijn 2 kinderen gedoopt en zijn genaamd Maria en Aagie.de vader was Gijsbert Verpompen, ouderling en schepen te Thamen.de moeder Marritje van Thol.en wierden ten doop gepresenteerd door Cornelia van Schaijk, huijsvrouw van Mr. Gijsbert Hofmeester en Marretje Wilms Bloemendaal.

12-05-1743 Den 12 meij is een kind ten doop gebracht genaamd Kornelis. De vader was Pieter van der Zwaan. De moeder Antje Corn. Fontijn.de getuijgen Aaltje Fontijn.

23-05-1743 Den 23 meij zijnde hemlvaartsdag is een kind gedoopt genaamd Klaas. De vader was Dirk Fokker diaken te Thamen.de moeder Maria Barends Smit.de getuijgen Aaltje Fokker.

26-05-1743 Den 26 meij is een kind gedoopt genaamd Marretje.de vader was Cornelis van der Tuijt.de moeder Anna Corn. Kok.de getuijgen Ariaantje Cok.

23-06-1743 Den 23 junij zijn 2 kinderen gedoopt. ’t Eerste wierd genaamd Marretje. De vader was Jan Grauw. De moeder Kniertje Oukoop.de getuijgen Diewertje Gortsak huijsvrouw van Govert Oukoop diaken te Thamen.

23-06-1743 Het wierd genaamd Krijntje. De vader was Jacob Simons de Groot. De moeder Neeltje Sente van Vliet.voor peet aangetekend Antje Sente van Vliet.

07-07-1743 Den 7e julij is een kind gedoopt genaamd Aldert. De vader was Huijg Janz Klaversteijn. De moeder de getuijgen

14-07-1743 Den 14e dito is een kind gedoopt genaamd Pieter.de vader was Wilm van Klaveren. De moeder Trijntje Pieters Snel.de getuijgen Pieters Snel.

28-07-1743 Den 28e dito is een kind gedoopt Pieter. De vader was Jan Leendertz de Graaf. De moeder Neeltje Dirx Harder.de peet Aaltje Corn. Visch.

18-08-1743 Den 18 augustus is een kind gedoopt genaamd Hermanus. De vader was Johannes de Wit schepen.en kerkmr. Te Thamen. De moeder Jannetje Gortsak.de getuijgen Grietje de Wit.

27-10-1743 Den 27e october zijn 2 kinderen gedoopt.’t Eerste wierd genaamd Jan.de vader was Pieter

van Heumen. De moeder Engeltje van Eijck.de getuijgen Marretje van Eijck.

27-10-1743 Het twede wierd genaamd Pieter. De vader was Dirk Heijkop. De moeder Jannetje Kleijn.de peet Anna Heijkop.

17-11-1743 Den 17e november zijn 2 kinderen gedoopt. ’t Eerste wierd genaamd Gerrigie. De vader was Jan van Loosdorp, dog rooms zijnde niet present.de moeder Heijltje de Vries.de getuijgen

17-11-1743 ’t twede wierd genaamd Klaasje ’t welke in onegt geteeld zijnde door de moeder zelve ten doop gepresenteerd wierd zijnde des moeders naam Beatrix Corn. Posje.

08-12-1743 Den 8e december is een kind gedoopt genaamd Marretje.de vader was Willem Nap.de moeder Cornelia Aris Vlot. De getuijgen Aaltje de Vlot.

11-12-1743 Den 11e december avondpreek is een kind gedoopt genaamd Antje. De vader was Hendrik Hoogkamp.de moeder Geertruij Schreij. En wierd ten doop gepresenteerd door Femmetje van der Wesel wed. Mandere.

22-12-1743 Den 22 december zijn 2 kinderen gedoopt.’t Eerste wierd genaamd Jan.de vader was Jacob Sloothaak.de moeder Grietje Gortsak.de getuijgen Diewertje Gortsak.

22-12-1743 ’t Twede wierd genaamd Jakob. De vader was Jacob Christoffse Croegers. De moeder Fija de Vries.de getuijgen Heijltje de Vries.

01-01-1744 Den 1e januarij is een kind gedoopt genaamd Pieter. De vader Pieter Pieterz Catz. De moeder de moeder Antje Christ.Vinkhuijzen.de getuijgen Trijntje Bol.

09-02-1744 Den 9e februarij is een kind gedoopt genaamd Jakob.de vader was Jan Jakobs Slint de moeder Antje Jans.de getuijgen de huijsvrouw van Koert Oling.

01-03-1744 Den 1e maart is een kind gedoopt genaamd Jasper. De vader was Klaas Aldertz Baas. De moeder Aariaantje van Eijck.de getuijge Klaasje van Eijck.

08-03-1744 Den 8 maart is een kind gedoopt genaamd Gerred. De vader was Joost Vreland. De moeder Trijntje Gijsbertz van der Voort.

15-03-1744 Den 15e maart is een kind gedoopt genaamd Jan.de vader was Tijmen Vermij. De moeder Aaltje Jans Teijkenaar.de getuijgen Marretje Vermij.

19-04-1744 Den 19 april is een kind gedoopt genaamd Jan. De vader was Jan Pieters Kleijne. De moeder Trijntje Hendriks de Jong.de getuijgen Aaltje wed. Jan van Zijl.

03-05-1744 Den 3 maij is een kind gedoopt genaamd Christiaan. De vader was Gerred Kraijkamp.de moeder Antje Christiaanz Schrijver.de getuijgen

10-05-1744 Den 10 meij is een kind gedoopt genaamd Jochem. De vader was Gerred Fokker. De moeder Claasje van Eijck.de getuijgen Ariaantje van Eijck.

14-05-1744 Den 14e hemelvaartsdag is een kind gedoopt dat in onegt geteeld was en wierd genaamd Jurrien.de moeder was Rijmpie Visser het zelver ten doop gepresenteerden.

17-05-1744 Den 17 meij is een kind gedoopt genaamd Aaltje.de vader was Hendrik van Leeuwen. De moeder Ariaantje Cok.de getuijgen Wilmijntje Verhaar wed. Verwoerd.

25-05-1744 Den 25e meij is een kind gedoopt genaamd Abraham. De vader was Korn. Van ’t Kruijs.

De moeder Cornelia Abrahams Zijleveld.en wierd ten doop gepresenteerd door de huijsvrouw van Dirk van Goor, rietdekker.

28-06-1744 Den 28 junij is een kind gedoopt Neeltje. De vader was Klaas van der End . de moeder 05-07-1744 Den 5 julij zijn 2 kinderen gedoopt. ’t Eerste wierd genaamd Jan. De vader was Hendrik

de Liefde.de moeder Grietje Christiaanz Vinkhuijzen.de getuijgen Trijntje van Gent.

05-07-1744 ’t Twede wierd genaamd Jasper. De vader was Dirk Jan Vredenburgh. De moeder Nelletje de Goede. De getuijge Lijsie Jans Pijper.

12-07-1744 Den 12 julij is een kind gedoopt genaamd Aaltje. De vader was Pieter van der Zwaan. De moeder Antje Korn. Fontijn.de getuijgen Aaltje Stevens.

19-07-1744 Den 19 julij zijn 2 kinderen gedoopt. ’t Eerste wierd genaamd Paulus. De vader was Gijsbert Verpompen. De moeder Marretje van Tol.de peet Hilletje van Tol.

19-07-1744 Het twede wierd genaamd Dirk. De vader was Korn. Van der Tuijt. De moeder Antje Corn.

Cok.en wierd ten doop gehouden door Neeltje Donker.

30-08-1744 Den 30 augustus is een kind gedoopt genaamd Duijfie Elisabet. De vader was Blasius van Nieveld Albz.de moeder Helena van der Wall.de getuijgen Duijfie Janz.wed Abraham van Nieveld.en Jan Nieveld werdende ’t kind ten doop gepresenteerd door juffr. Steen dogter van de hr.Dirk Steen die daar mede present was.

06-09-1744 Den 6e zeptember is een kind gedoopt genaamd Grietje. De vader was Jan Bouwensz Hogeveen. de moeder Aaltje Dirx van Leeuwen. de getuijgen Marretje Hogeveen.

13-09-1744 Den 13e zeptember is een kind gedoopt genaamd Marritje.de vader was Jan Brak. De moeder Antje Simons Rijnsburger.de peet Marretje en wierd ten doop gepresenteerd door Jannetje Corn. Kleijn huijsvrouw van Dirk Heijkop

11-10-1744 Den 11e october is een kind gedoopt genaamd Jan.de vader Zijmen dirx van der Bogaard.de moeder Lijsie Maniels Vinkhuijzen.de getuijgen Claasje Scherpenhof..

25-10-1744 Den 25ste october is een kind gedoopt genaamd Neeltje. De vader was Klaas Korsz Houwelings.de moeder Jannetje Dirx Bruin.en wierd ten doop gepresenteerd door Neeltje Donker.

01-11-1744 Den 1 november zijn 2 kinderen gedoopt. ’t Eerste wierd genaamd Alexander. De vader was Sijmon Pieters Mandere. De moeder Saartje Maria Groeneveld.de getuijgen Saartje van der Gevel.en Alexander van der Gevel, peetoom.

01-11-1744 Het 2e wierd genaamd Neeltje.de vader Pieter Janz de Goede. De moeder Lijsje Jans Pijper.de getuijgen Nelletje de Goede.

15-11-1744 Den 15 november is een kind gedoopt genaamd Dirk. De vader was Jan Grauwe diacon te Thamen. De moeder Kniertje van Oukoop.de getuijge Neeltje van Dam.

22-11-1744 Den 22e november is een kind gedoopt genaamd Jan.de vader was Hendrik van Vliet.de moeder Antje Wilmz Zijp.de getuijgen Hester Hardenberg.

06-12-1744 Den 6e december is een kind gedoopt genaamd Jan Aartsen.de vader was Pieter van Heumen.de moeder Engeltje van Eijck. De getuijge

09-12-1744 Den 9e december avondpreek is een kind gedoopt genaamd Adriana. De vader was Jan van Eijck. De moeder Marretje Meijnderts. De getuijgen Jan Martinus Schroder, secretaris van den Uijthoorn en Adriana van Driel, egtelieden.en wierd ten doop gepresenteerd door Meijsje van Eijck.

01-01-1745 Den 1e januarij is een kind gedoopt genaamd Martinus Luxon.de vader Hendrik Luxon, dog rooms zijnde niet present. De moeder Geertje van Leeuwarden.door Marretje wed. Van Frans van Huijs.

01-02-1745 Den 1 februarij is een kind gedoopt genaamd Gerred. De vader was Hendrik Hoogkamp de moeder Geertruij Schreij.en wierd ten doop gepresenteerd door Femmetje van der Wesel.

07-02-1745 Den 7e is een kind gedoopt Gerred de vader Coert Hendriks Olingh. De moeder Annigie Jans Blonk.en wierd ten doop gepresenteerd door Fijtje Goethart ,huijsvrouw van Dirk van Goor, rietdekker.

14-02-1745 Den 14 februarij is een kind gedoopt genaamd Gerretje. De vader was Jan van Teijlingen.de moeder Marretje Jans Karreman.en wierd ten doop gepresenteerd door ………

07-03-1745 Den 7 maart is een kind gedoopt genaamd Jan.de vader Hermanus Boterhoven. De moeder Lijsje van Vliet.de getuijgen Ariaantje Boterhoven.

14-03-1745 Den 14e maart is een kind gedoopt genaamd Engeltje. De vader was Jacob Sloothaak.de moeder Grietje Gortzak.de getuijge Dieuwertje Gortzak.

18-04-1745 Den 18 april zijn 2 kinderen gedoopt ;t eerste wierd genaamd Pieter, de vader was Jakob Christiaans Croeger.de moeder Feija de Vries.de getuijgen Jannetje Kleijn.

18-04-1745 Het twede wierd genaamd Klaas. De vader was Jan Jacobs Slint.de moeder Antje Jans.de getuijgen Lijsbet Mensburg.

25-04-1745 Den 25 april is een kind gedoopt genaamd Marretje, de vader was Jan van Loosdorp, dog rooms zijnde niet present. De moeder Heijltje de Vries.en wierd ten doop gepresenteerd

door Neeltje Donker.

16-05-1745 Den 16 meij is een kind gedoopt genaamd Reijnier. De vader was Gijsbert Sassenbroek.de moeder Annetje Advocaat.en wierd ten doop gepresenteerd door en tot peet aangetekend Joh. Norge en Sofia Sassenbroek.

23-05-1745 Den 23 meij is een kind gedoopt genaamd Jan.de vader was Wilm Scherpenhoff. De moeder Marretje Visser.de getuijgen Klaaske Scherpenhoff.

30-05-1745 Den 30e is een kind gedoopt genaamd Leuntje. De vader was Jan Cranenburgh.de moeder Antje van Bilkshof.de peet Willemijntje Cater.

04-07-1745 Den 4 julij is tot Mijdregt ( bij occasie alhier niet gepredikt wierd)een kind gedoopt genaamd Pieter.de vader was Cornelis Pieters de Groot.de moeder Geertje van den Bergh.de getuijgen .als blijvend bij de nevens gaande memorie van den coster van Mijdregt.

11-07-1745 Den 11 julij zijn 2 kinderen gedoopt. ;t eerste wierd genaamd Simon. De vader was Gerred Meurs.de moeder Antje Dirx de Jongh.de getuijgen Ariaantje Simons Lopikker.

11-07-1745 Het twede wierd genaamd Adriaanus. De vader was Abraham Zwanenburgh.de moeder Guurtje Barneveld.de peet was Lijsie.huijsvrouw van Aldert Claas Baas.

25-07-1745 Den 25 julij is een kind gedoopt genaamd Hendrik.de vader was Jan Pieters Kleijne.de moeder Trijntje Hendriks de Jongh.en wierd ten doop gepresenteerd door Aaltje wed. Jan van Zijl.

22-08-1745 Den 22e augustus is een kind gedoopt genaamd Gijsie. De vader was Gijsbert Verpompen,dog overleden.de moeder Marretje van Tol.en wierd ten doop gepresenteerd door Marretje Wilms Bloemendaal.

05-09-1745 Den 5 zeptember is een kind gedoopt genaamd Martin. De vader was Dirk Fokker .de moeder Maria Barends Smit.de getuijge Aaltje Fokker.

12-09-1745 Den 12e zeptember is een kind gedoopt genaamd Helena. Adriana de vader was Jan Martinus Schroder.de moeder Adriana van Driel.getuijgen Kan Schroder en Helena Schroder.

17-10-1745 Den 17e october is een kind gedoopt genaamd Neeltje.de vader Gerred Kraijkamp.de moeder Antje Christiaans Schrijver.de getuijge

31-10-1745 Den 31 october is een kind gedoopt genaamd Jan.de vader Willem van Klaveren.de moeder Trijntje Pieters Snel.de getuijgen Marretje Pieters Snel.

19-12-1745 Den 19 december zijn 2 kinderen gedoopt. ’t Eerste wierd genaamd Kornelis.de vader Pieter van der Zwaan. De moeder Antje Corn. Fontijn.de getuijge Jannetje.

19-12-1745 Het tweede wierd genaamd Stijntje de vader was Klaas van der Ham. De moeder Neeltje van Zuijlen.de peetoom Pieter Kroon.de peet Menij Ariaantje van der Ham.

02-01-1746 Den 2e januarij is een kind gedoopt genaamd Pieter. De vader Jan Leendertz de Graaf.de moeder Neeltje Dirx Harder.de getuijgen Anna Jans Blonk.

06-02-1746 Den 6e februarij is een kind gedoopt genaamd Marretje. De vader Adrianus Deventerwaag. De moeder Maria van Eijck.de peet Marretje van Eijck.

27-02-1746 Den 27 februarij is een kind gedoopt genaamd Jacob. De vader was Joost Vreland. De moeder Trijntje Gijsberts van der Voort.de getuijgen

06-03-1746 De 6e maart zijn 2 kinderen genaamd. ’t Eerste wierd genaamd Kornelis.de vader Engel Klaasz van Hoorn.de moeder Maartje Corn. Schouten.de getuijgen Grietje Gerredz Knap.

06-03-1746 Het twede wierd genaamd Willem de vader was Wilm Drost.dog overleden.de moeder Hester Hardenbergh.en wierd gepresenteerd door Antje Wilms Zijp.

17-04-1746 Den 17 april is een kind gedoopt genaamd Catharina. De vader Hendrik Luxon mr.

Chirurgijn.de moeder Geertje van Leeuwarden.en wierd ten doop gepresenteerd door Trijntje van Leeuwarden.

05-05-1746 Den 5 meij is een kind gedoopt genaamd Kornelis.de vader Gerred Fokker.de moeder Claasie van Eijck.de getuijge Ariaantje van Eijck.

22-05-1746 Den 22 meij is een kind gedoopt genaamd Arijan. De vader Jacob Tuijnman. De moeder Lijsbet Dirx de Wit.de peet of getuijgen Marretje Sijmons.

29-05-1746 Den 29e dito is een kind gedoopt genaamd Joannes. De vader Jacobus van den Bergh.

De moeder Aaltje Reedgeld.de getuijgen Maria Brinkhen.

25-09-1746 Den 25 zeptember zijn 2 kinderen gedoopt. ;t eerste wierd genaamd Gerred. De vader Hendrik Hoogkamp de moeder Geertruij Schreij.en wierd ten doop gepresenteerd door Femmetje van der Wesel.

25-09-1746 Het twede wierd genaamd Jacob. De vader was Jan van der Horst. De moeder Stijntje.

De peetjen Neeltje van der Horst.

30-10-1746 Den 30 october zijn 2 kinderen gedoopt. ’t Eerste wierd genaamd Matje. De vader Pieter Gijzen van Vuuren. De moeder Magdalena Pieters Rijnburg.de getuijgen Gerretje Pieters Rjinsburg.

30-10-1746 Het twede wierd genaamd Kornelis. De vader Jan Christoffelz Croeger.de moeder Feija de Vries.en wierd ten doop gepresenteerd door Heijltje de Vries.

13-11-1746 Den 13 november zijn 3 kinderen gedoopt. ;t eerste wierd genaamd Kornelis. De vader Dirk Heijkoop. De moeder Jannetje Klaasz Kleijn.de getuijgen Neeltje Blok.

13-11-1746 Het twede wierd genaamd Maria.de vader Frans van den Berg. De moeder Trijntje Kornelis Leeuwesteijn.de getuijgen Maria brink huijsvrouw van Jan van der Berg

13-11-1746 Het derde wierd genaamd Cornelia. De vader Kornelis van Heumen. De moeder Neeltje Aris Liefhebber.de getuijgen Jannetje Besuijen wed.IJsbrand van Heumen.

30-11-1746 Den 30 november is een kind gedoopt genaamd Grietje.de vader Jan Grauwe.de moeder Kniertje van Oukoop.de getuijge Neeltje van Dam.huijsvrouw Lubbert van Aalsmeer.

21-12-1746 Den 21 december is in de avondpreek een kind gedoopt genaamd. Aaltje.de vader was Hendrik de Liefde. De moeder Grietje Christiaanz Vinkhuijzen.de getuijge Trijntje Jans van Gent.

01-01-1747 Den 1e januarij is een kind gedoopt genaamd Jan. De vader was Pieter Janz de Goede.de moeder Lijsoe Jans Pijper.de getuijgen Nelletje de Goede.

04-01-1747 Den 4e januarij is een kind gedoopt genaamd Gerretje. De vader Jan van Loosdorp,dog rooms zijnde niet present.de moeder Heijltje de Vries.de peet Feija de Vries en wierd ten doop gepresenteerd door Aaltje Mostert.

18-01-1747 Den 18 januarij avondpreek is een kind gedoopt genaamd Marijtje.de vader was Coert Hendrikz Olingh.de moeder Annigie Janz Blonk.en wierd ten doop gepresenteerd door de vrouw van Jan Leendertz de Graaf.

29-01-1747 Den 29 januarij zijn 2 kinderen gedoopt.’t Eerste is genaamd Kornelis.de vader Jan van Eijck.de moeder Marretje Meijnders.de peet Neeltje Wilmsz.

29-01-1747 Het twede wierd ook genaamd Kornelis. De vader Dirk Janz Louwe.de moeder Anna Keijzer.de getuijgen off petemoeij Magdalena Visser.

19-02-1747 Den 19 februarij zijn 2 kinderen gedoopt. ’t Eerste wierd genaamd Egbert.de vader was Wilm Scherpenhof.de moeder Marretje Visser.de getuijge Claasje Scherpenhof.

19-02-1747 Het twede wierd genaamd Marretje. De vader Jan Gijsbertz Roggeveen. De moeder Neeltje Wilms Benschop.de getuijge of peet Jannetje van Leeuwen.

09-04-1747 Den 9 april is een kind gedoopt genaamd Kornelis.de vader Jan Kranenburgh. De moeder Antje van Bilkzhof.en wierd ten doop gepresenteerd door Cornelia wed. Jan Boot.

23-04-1747 Den 23 april is een kind gedoopt genaamd Catharina. De vader Barend Storm. De moeder Trijntje Vos.de getuijge Nelletje de Goede.

30-04-1747 Den 30e april is een kind gedoopt genaamd Trijntje.de vader Gerred Meurs.de moeder Antje Corn. De Jongh.de getuijgen Ariaantje Simons Lopiker

08-05-1747 Den 8e meij is een kind gedoopt genaamd Pieter. De vader Gerred Kraijkamp.de moeder Antje Christiaans Schrijver.den getuijgen

18-06-1747 Den 18e junij is een kind gedoopt genaamd Jannetje. De vader Willem van Klaveren. De moeder Trijntje Pieters Snel.de getuijgen Kornelia Pieters Snel.

25-06-1747 Den 25 junij is een kind gedoopt genaamd Antoni.de vader Pieter van der Zwaan.de moeder Antje Corn. Fontijn.de getuijge Helena van der Zwaan.

17-07-1747 Den 17 is een kind gedoopt Aafie. De vader was Corn. Dik. De moeder Marretje van Eijk. 17-07-1747 Den zelven dito is een kind genaamd Elisabet.de vader was Abraham Zwanenburg.de

moeder Guurtje Barneveld.de getuijgen Elisabet van Bremen huijsvrouw van Aldert Claas

Baas.

24-09-1747 Den 24 zeptember is een kind gedoopt genaamd Neeltje. De vader Gerred Fokker. De moeder Claasje van Eijck.de getuijgen

15-10-1747 Den 15 october is een kind gedoopt genaamd Jacob.de vader Joost Vreland. De moeder Trijntje van der Voort.de getuijgen

29-10-1747 Den 29 october is een kind gedoopt genaamd Kornelis. De vader was Korn. Van ’t Cruijs.

De moeder Cornelai Abrahams Zijleveld.en wierd ten doop gepresenteerd door Neeltje Dirx den Harder.

05-11-1747 Den 5 november zijn 2kinderen gedoopt. ’t Eerste wierd genaamd Heertje. De vader Hendrik van Vliet. De moeder Antje Wilms Zijp.en wierd ten doop gepresenteerd door de vrouw van Pieter van der Zwaan.

05-11-1747 Het twede wierd genaamd Jan.de vader Jan Claasz Zlint. De moeder Antje Jans.en wierd ten doop gepresenteerd door de vrouw van Gerred Meurs.

12-11-1747 Den 12 nov. Een kind gedoopt genaamd Aatje.de vader Pieter Gijzen van Vuuren.de moeder Magdalena Pieters Rijnsburg.de getuijgen Geertje Pieters Rijnsburg.

26-11-1747 Den 26 nov. Is een kind gedoopt genaamd Jan.de vader Hendrik Janz Kemper.de moeder Marretje van der Ens.

03-12-1747 Den 3 dec. Is een kind gedoopt genaamd Elsje. De vader Hermanus Boterhoven.de moeder Lijsie van Vliet. De peet Ariaantje Boterhoven.

31-12-1747 Den 31 dec. Is een kind gedoopt genaamd Hendricus Emilius.de vader Jan Martinus Schroder. de moeder Adriana van Driel. de peetoom de hr. Jan Hendrik Schemmel.de peetmoeij Pollerina Sophia Florentina Amalia Kellners.

31-12-1747 Den 31 dec. Is een kind gedoopt genaamd Aaltje.de vader Wilm Nap.de moeder Kornelia Aris Vlot.

10-01-1748 Den 10 januarij is een kind gedoopt genaamd Jan. De vader Jan Pieters de Goede. De moeder Lijsje Jans Pijpers.de getuijgen Nelletje de Goede.

18-02-1748 Den 18 februarij is een kind gedoopt genaamd Arijan. De vader Jacob AriJans Tuijnman.de moeder Lijsbet Dirx de Wit.de peet Marretje Simons Voogd.

25-02-1748 Den 25 februarij is een kind gedoopt genaamd Catharina. De vader Jacob Christoffelz Croeger.de moeder Fija de Vries.de getuijgen Trijntje…..

17-04-1748 Den 17 april is een kind gedoopt genaamd Jantje de vader Gerred van ’t Cruijs. De moeder Neeltje Vermij.de getuijden Jannetje.

12-05-1748 Den 12 meij is een kind gedoopt Albert. De vader .de moeder . de getuijgen

26-05-1748 Den 26 meij zijn 2 kinderen gedoopt. ’t Eerste wierd genaamd Jan. De vader was Thijmen Vermij. De moeder Aaltje Jans Teijkenaar.de getuijgen Marretje Vermij.

26-05-1748 Het twede wierd genaamd Lijsie.de vader Jan van Leeuwaarden.de moeder Aagie Jans de Jongh.de peet Lijsie van Leeuwaarden.en wierd ten doop gepresenteerd door Hilletje Jacobs de Munnik.

01-06-1748 Den 1 junij is een kind gedoopt genaamd Joannes.de vader Jacobus van de Bergh. De moeder Aaltje Reetgeld.de getuijgen Johannes van den Bergh.

11-08-1748 Den 11e augustus is een kind gedoopt genaamd Aaltje. De vader Pieter van der Zwaan.

De moeder Antje Corn. Fontijn.de getuijgen

20-10-1748 Den 20 october is een kind gedoopt Geertje.de vader Jan Nap. De moeder de getuijge 27-10-1748 Den 27 october is een kind gedoopt genaamd Jakob. De vader Jan van der Horst.de

moeder Stijntje. de getuijgen

24-11-1748 Den 24 november is een kind gedoopt genaamd Martijntje. De vader Florus de Ruijter,soldaat onder de compagnievan den Capitain de Groot dog niet present.de moeder die het kind ook ten doop presenteerde Anna van de Bos.

16-12-1748 Den 16 december is een kind gedoopt genaamd Martinus Luxon. De vader Hendrik Luxon mr. Chirurgijn.de moeder Geertje van Leeuwaarden.de getuijgen Trijntje van Leeuwaarden.

Noord Hollands Archief, Haarlem Thamen – inv.nr, 12a Transcriptie: Micky Vos

Datum: 31-01-2010

Foto materiaal: Richard Keizer [VPND]

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie

op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

image

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

1 reactie op Thamen Dopen 1737 – 1748

  1. Sander Clement schreef:

    het bestand Thamen dopen 1737-1748 is niet te openen. Gebroken link?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.