Schellinkhout Trouwen Gereformeerd 1685 – 1726

Share and Like

Schellinkhout 1685 – 1720.

Huwelijken in de Gereformeerde Kerk te Schellinkhout

1685 -1720

1685

 

7 jan

Dirck Cornelis, j.m. en Lijst Luijtjes, j.d. beijde van Schellinkhout

7 jan

Cornelis Claassen Roos, j.m. van Schellinkhout en Nantje Jans, j.d. van Sparendam, de geboden waren so wel in Hoorn als ook hier wettig gegaan.

14 jan

Pieter Jansen en Liefje Jansen, beijde jongelieden geboortig van Schellinkhout.

28 jan

Jacob Claassen Ham, j.m. en Trijn Jans Hanschoen, beijde wonende alhier

11 febr

Cornelis Cornelisz, weduwnaar wonende alhier en Trijn Pieters, j.d. van Wijdenes

5 aug

Barend Janssen Hauwert, weduwnaar en Neel Cornelis, weduwe beijde wonende alhier.

5 aug

Joris Pietersz j.m. van Schellinkhout en Geert Teunis, j.d. van Venhuijsen, beijden hier woonachtigh

1686

 

27 jan

Ellert Pieterse, j.m. van Wijdenes en Trijn Claas Roos, j.d. van Schellinkhout

1687

 

5 jan

Pieter Fornesen en Diuw Pieters

5 jan

Claas Fornesen en Cornelisje Pieters, beijde van Venhuijsen

26 jan

Schipper Wigger Pieter Tasman weduwnaar en Dieuwtje Cornelis, beijde van Schellinkhoudt

26 jan

Jan Claesz, j.m. en Marij Sijmens, j.d. beijde van Schellinkhout

9 febr

Jacob Cornelisz, weduwnaar en Claertje Cornelis, weduwe beijde woonachtigh tot Schellinkhout.

9 febr

Jacob Sijerts, weduwnaar tot Schellinkhout en Geert Sijmens, j.d. van Oterleek

16 febr

Freeck Pietersz, j.g. en Geert Gerts, j.d. beijde van schellinkhout

16 febr

Claes Jansz, j.g. en anna Reijlof, j.d. beijde tot Schellinkhout

13 julij

Pieter Dirxz, weduwnaar en Geert Cornelis, beijde van Schellinkhout

1688

 

11 jan

Claes Pietersz, j.g. en Aaf Jans, j.d. beijde van Schellinkhout.

25 jan

Claas Pietersz, j.g. en Griet Jans, j.d. beijde van Schellinkhout.

7 mrt

Jacob Isbrantsz van Schellinkhout en Geert Jans van Oosterleek

7 nov

Pieter Jansen Houten, weduwnaar van Hem en Cornelisje Claas, weduwe van Schellinkhoudt.

1689

 

13 mrt

Claas Jansz Decker, weduwnaar van Schellinkhout en Marij Jacobs, j.d. uijt de Bangert.

1 maij

Pieter Jansz Coster, weduwnaar en Stijn Claas, j.d.

1 maij

Pieter Coster, j.g. en Stijn Isbrants, j.d.

11 sept

Cornelis Cornelisz, j.g. en Aef Teunis, j.d. na dat hun huwelijks proclamatie so wel hier als te Venhuijsen sonder eenige verhindering waren gegaen.

13 nov

Cornelis Govertsen van Hoorn, doch woonachtigh tot Swaagh en Reijnuw Aris, j.d. van Schellinkhout.

1690

 

12 febr

Teunis Meijndertsen, j.g. burgemeester tot Schellinkhoudt en Deuwer Cornelis, j.d. van Hem.

12 mrt

Cornelis Wiggerse, j.g. van Schellinkhout en Grietje Jans, j.d. uijt de Bangert in de banne van Westerblokker.

24 mrt

Baart Jansz, j.g. en Anna Sijmons, j.d. beijde van Schellinkhoudt.

24 sept

Claas Maertsen, j.g. van Munnekeij in de ban van Westerblokker en Trijn Jans, j.d. van Oosterblocker.

1691

 

24 jan

Gert Cornelis,j.g. van Munnickeij in de ban van Westerblocker en Geert Freex, j.d. van Schellinkhoudt.

15 julij

Schipper Dirck Sijbrantsz, meesterschipper, weduwnaar en Deuwer Jans, j.d.

25 nov

Rijer Willems, j.g. en Marij Claes,j.d. beijde van Schellinkhoudt.

16 dec

Glorius Claasz, j.g. en Stijn Claas,j.d. van Schellinkhoudt.

1692

 

13 jan

Paulus Barentsen, weduwnaar wonende tot Schellinkhoudt en Jantjen Sijmens, j.d. van Oostwoud

22 junij

Pieter Jansen Gootjes, weduwnaar van Schellinkhoudt en Neel Willems,j.d. van Westwoudt.

5 julij

Sijmen Cornelissen, j.g. van Munnickij en Trijn Theunis, j.d. van Munnickij

17 dec

Claas Cornelissen, j.g. van Wijdenes en Aafje Pieters Laans, j.d. van Schellinkhoudt.

1693

 

18 jan

Joris Pietersz Pelicaan, weduwnaar tot Schellinkhoudt en Marij Jans, j.d. van Venhuijsen.

18 jan

Pieter Sijmensen alias Maartsen j.m. van Schellinkhoudt en GTriet Jans, j.d. van Hem

1 febr

Cornelis Pietersz Leeglander, j.m. en Tsij Dirx,j.d. beijde van Schellinkhoudt

8 febr

Jan Cornelisz, j.m. van Berckhoudt en Aaf Cornelis, j.d. van Schellinkhoudt

1 mrt

Burgemeester Jan Jacobsen Houdsager, weduwnaar van Schellinkhoudt en Aalt Claas, j.d. van Schellinkhoudt

27 dec

Cornelis Dircksen, j.g. van Schellinkhoudt en Marij Claas, j.d. van Wijdenes.

1694

 

7 febr

Thaems Jacobsen, j.g. en Griet Pieters Laan, bijden woonachtg tot Schellinkhoudt

21 febr

Pieter Sijversen j.g. van Schellinkhoudt en Aaf Everts, j.d. van Venhuijsen

7 mrt

Gerridt Cornelisz, j.g. van Schellinkhoudt en Trijn Peters, j.d. van Wervershoof.

18 apr

Jan Freeksen, j.g. van Schellinkhoudt en Anne Cornelis, j.d. van Hem

16 meij

Cornelis Pietersz, j.g. van Schellinkhoudt en Reuneuw Cornelis, j.d. van Hem

4 julij

Jan Claasz, j.g. van Schellinkhoudt en Aalt Pieters, j.d. woonachtig bij de Bangerden moolen in de ban van Oosterblocker.

1695

 

6 febr

Dirck Claassen Laan, j.g. en Anna Pieters Sluijs, j.d. beijde woonende tot Schellinkhoudt.

1696

 

8 apr

Brant Jansen, weduwnaar en Trijn Claas, j.d. beijde van Schellinkhoudt.

30 sept

Pieter Claasz, j.g. en Niesje Wouters, j.d. beijde van Schellinkhoudt

31 oct

Cornelis Christiaensz Holstijn, j.g. en Anne Pieters Leeglanders, bijde van Schellinkhoudt.

1697

 

6 jan

Jan Claesz, j.g. en Aalt Jacobs, j.d. bijde van Schellinkhoudt.

20 jan

Dirck Claesz Coster j.g. Marij Pieters Leeglander, j.d.

27 jan

Dirck Claasz Langeberg, j.g. en Geert Claas Rob, j.d. alle van Schellinkhoudt.

7 julij

Cornelis Janssen Stapper, j.g. van Schellinkhoudt en Neeltje Jans, j.d. van Hoorn.

7 julij

Reijer Janssen Los, j.g. en Anne Pieters, j.d. bijde van Schellinkhoudt

17 nov

Sijn getrouwt tot Oosterblocker Tijmen Jansen j.g. van Oosterblocker en Aalt Jacobs, j.d. van Schellinkhoudt

1 dec

Joris Pietersz Pelicaan, weduwnaar en Im Tijmens, j.d. bijde van Schellinkhoudt.

15 dec

Gerrit Meuwsen, weduwnaar en Claasje Jans, j.d. bijde van Schellinkhoudt.

15 dec

Pieter Jansen, j.g. van Schellinkhoudt en Geert Pieters, j.d. van Venhuijsen

1698

 

16 febr

Jan Taemsen, j.g. en Anne Jans, j.d. bijde van Schellinkhoudt

9 mrt

Jan Pietersen Dik, j.g. van Schellinkhoudt en Geert Freex, j.d. van de Bangert.

16 mrt

Cornelis Jacobsen, j.g. en Guurtje Cornelis, j.d. bijde van Schellinkhoudt.

1699

 

1 febr

Jan Cornelis, weduwnaar van Schellinkhoudt en Anne Aris, weduwe van Venhuijsen.

16 aug

Pieter Dirksen Put, j.g. van Schellinkhoudt en Neel Ariaens, j.d. van Westwoudt.

1700

 

10 jan

Jacob Heijnsz, j.g. van Schellinkhoudt en Neel Cornelis, j.d. van Hem.

1701

 

16 jan

Hercke Cornelisz, j.g. van Venhuijsen en Anne Sijmens, j.d. van Schellinkhoudt.

30 jan

Jan Claasz, j.g. van Schellinkhoudt en Aafje Vegters, j.d. van Hoorn.

1702

 

1 jan

Gerridt Reijndertsen, weduwnaar tot Schellinkhoudt en Grietje Mijnderts, j.d. van Wijdenes

1703

 

14 jan

Sijmen Pietersz Rentenier en Reijneuwtje Maartens, bijde jongelieden woonende tot schellinkhoudt

21 jan

Claas Jacobsz Coster en Anne Jans, bijde jongelieden van Schellnkhoudt

21 jan

Aris Jansz Slagter, j.g. van Venhuijsen en Grietje Jacobs, j.d. tot Schellinkhoudt.

8 julij

Claas Claasz Huijsman, j.g. secretaris tot Schellinkhoudt en Aajtje Jans, j.d. tot Wadwaij.

1704

 

4 meij

Gijsbert Davidsz, j.g. wonende tot Grosthuijsen en Geert Zeijerts, j.d. van Schellinkhoudt

1705

 

18 jan

Hermen Arisz, j.g. en Gerbrecht Jacobs, j.d. bijde van Schellinkhoudt.

25 jan

Sijmen Claasz Voordewind, j.g. en Griet Pieters, j.d. bijde wonende tot Schellinkhoudt.

29 mrt

Jan Jansz Schuijdt, j.g. van Oosterblocquer en Marij Sijerts, j.d. van Schellinkhoudt.

1706

 

31 jan

Reijlof Claasz Rob en Grietje Dirk Meester

31 jan

Jacob Sijertsz en Geert Pieters Schoon

31 jan

Cornelis Pietersz Schoon en Deuw Tijmens, allen jonggesellen en jongedochters van Schellinkhoudt.

4 apr

Pieter Jansen Coster, weduwnaar van Schellinkhoudt en Marij Claas, weduwe van Wijdenes.

1707

 

2 jan

Cornelis Dirksen, j.g. van Schellinkhoudt en Geert Sijmons, j.d. van Wijdenes.

23 jan

Claas Claasz Huijsman secretaris, weduwnaar van Schellinkhoudt en Trijntje Meckes, weduwe van Wijdenes.

27 nov

Sijn van mij Victor Berkhout in den huwelijken staat bevestigt; Pieter Jansz Stienhuijs, jongman en Griet Maertens, jongedochter beijde van Schellinkhout.

1708

 

26 aug

Ben ik Victor Berkhout, leraar in deze gemeente in den huwelijken staet bevestigt met Catherina Hinlopen, jongedochter van Hoorn door Dom: Daniel de Rees, predicant tot Wijdenes.

21 oct

Pieter Florisz, j.m. van Schellinkhout en Luijduw Pieters, j.d. van Oostwoud.

1709

 

13 jan

Cornelis Claesz Smit, j.m. van Schellinkhout en Anne Jacobs, j.d. van Wjdenes.

5 maij

Mr. Jan Klinkert, schoolmeester alhier, jongessel en Luwtje Jans, weduwe van Enckhuijsen wonende alhier.

1710

 

26 jan

Claas Dirksz Rob, weduwnaar van Schellinkhout en Trijn Pieters, j.d. van Binnenwijsent

2 febr

Jan Claasz Smit, weduwnaar en Marij Jans, weduwe beijde van Schellinkhout.

16 febr

Jan Tijsz, j.g. van Schellinkhout en Dieu Heijnsz, j.d. wonende tot de Blokdijk in de banne van Wester Blocker

2 mrt

Pieter Ellerts Bruijn, j.g. Grietje Maertens Pauw, j.d. beijde wonende alhier.

4 maij

Pieter Claesz, weduwnaar van Hoorn en Marijtje dirks, weduwe van Schellinkhout.

26 oct

Reijlof Claesz Rob, weduwnaar van Schellinkhout en Aefje Pieters, j.d. van Hem.

7 dec

Claes Jansz, j.g. en Trijn Claes, j.d. beijde van Schellinkhout.

1711

 

22 febr

Pieter Jansz Smit, j.g. van Schellinkhout en Aaltje Pieters, j.d. van Swaeg.

26 julij

Gerrit Heijndriks Dedert, weduwnaar en Aafje Pouwels, j.d. beijde van alhier.

1712

 

10 jan

Jan Claesz, j.g. van Schellinkhout en Trijn Leenderts, j.d. van Venhuijsen.

1713

 

8 jan

Claas Woutersz, j.g. en Marij Pieters, j.d. beijde wonende tot Schellinkhout.

15 jan

Jan Taemsz, weduwnaar van Schellinkhout en Marij Cornelis. J.d. van Wijdenes.

15 jan

Claas Jansz Smit, j.g. en Trijn Berents, j.d. beijde van Schellinkhout.

20 aug

Wigger Mecksz, j.m. van Oosterleek en Anne Joosts, j.d. van Schellinkhout

20 aug

Claas Pietersz Oudestam, j.m. van Schellinkhout en Aafje Claas, j.d. insgelijks van Schellinkhout

22 oct

Volkert Theunisz Maggereel, j.m. van Schellinkhout en Reijnou Dirks, j.d. wonende op de Ooster Blokdijk.

1714

 

21 jan

Jacob Sijvertsz, weduwnaar en Aaf Claas, j.d. beijde van Schellinkhout

28 jan

Jacob Pietersz Straet, j.g. van Westwoude en Geert Pieters, weduwe van Schellinkhout.

18 febr

Germet Pietersz, j.g. van Schellinkhout en Aaltje Dirks, j.d. van Venhuijsen.

25 febr

Jan Ariansz Haar, j.g. van Schellinkhout en Trijntje Jans, j.d. van Berkhout.

5 aug

Sijmen Cornelisz Voerman, j.g. en Dieu Jansz Graaf, j.d. beijde van Schellinkhout.

21 oct

Aris Jansz Slagter, weduwnaar en Aaltje Jans, j.d. beijde wonende tot Schellinkhout.

1715

 

7 julij

Claes Jansz Visser, j.m. van Twisk en Trijn Rennets, j.d. van Schellinkhout.

20 oct

Albert Huijgen de Bruijn, weduwnaar tot Schellinkhout en Maritje Willems, j.d. tot Hoorn.

1716

 

2 febr

Claes Glorisz Kuijper, jongman en Grietje Claes, jongedochter beijde Schellinkhout.

5 apr

Op attestatie getrouwt Cornelis Sijmensz, jongman van Munnekij in de banne van Wester Blocker.

1717

 

11 apr

Gerrit Reijndertsz weduwnaar en Geert Claes, weduwe beijde wonende alhier.

1720

 

22 dec

Volkert Teunisz, weduwnaar en Trijn Jans, j.d. beijde van Schellinkhout.

 

 

Transcriptie: GeneaData

Datum: 31-12-2018

 

 

 

Bron:

Schellinkhout, huwelijken gereformeerde gemeente 1657 – 1720.

 

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijkgebruik, maar verspreiding inwelke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niettoegestaan. Als u gegevens uit deze

transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoevevan publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.