Schagen Dopen Gereformeerd 1686-1691

Share and Like

Schagen Dopen Gereformeerd 1686-1726

Periode 1686– 1691.

07-07-1686 Mr. Hendrick Voogt en Grietje Streeck, een dochter Aeltje.
21-07-1686 Luijtjen Cornelisz Barnhorn en Maarijtje Plaetius, een soon Cornelis.
04-08-1686 Jan Cornelisz Wittekint en Lijsbet Cornelis, een dochter Maartjen.
25-08-1686 Pieter Pieterszoon en anna Pieters, een dochter Jannetjen.
25-08-1686 Aerien Jansz Wijn en Aeltje Pieters, een zoon Pieter.
15-09-1686 Claas Huijbertsz Wagemaker en Aefjen Pieters, een zoon Huijbert.
22-09-1686 Aelbert Jansz op Tjallewal en Jantjen Jans, een dochter Maertjen.
29-09-1686 Gerrit Dircxz van Vlaendren en Neel Aeriens, een dochter Neeltjen.
29-09-1686 Aerien Cornelisz Girter en Grietje Prins Kos, een dochter Maertjen.
06-10-1686 Tot Valkoog gedoopt. Willem Gertsz op Tolke en Guertje Aeriens, 2 kinderen een soon Aerien en dochter Jannitje.
03-11-1686 Adrianus Emaus Candidatus en Gulickjen Hendricx, een dochter IJefjen.
03-11-1686 Floris Aeriens Avendorp en Barber Jans, een zoon Aerien.
03-11-1686 Maarten Claaszoon en Trijn allerts, een zoon Allert.
10-11-1686 Willem Jans Hooglant en Anna Allerts, een zoon Cornelis.
13-11-1686 Cornelis Luijtjens Rooderbaart en Maertje Jaep Clerckis, een zoon Luijtjen.
17-11-1686 Dirck Abrams Lomkewerf en Aegtje Pieters, een zoon Cornelis.
17-11-1686 Cornelis Muntjewerf en Pietertjen Pieters, een zoon Cornelis.
25-12-1686 Karsdag, Aerien Schager op Leegedijck en Maartje Pieters, een dochter Grietje.
29-12-1686 Pieter Cornelisz op Tjallewal en Maartje Pieters, een zoon Cornelis.
05-01-1687 Louris Jansz, dienaer en Maaria Willems, een dochter Wilmijntje.
12-01-1687 Gerrit Jacobsz Wever en Rickel Jans, een zoon Jan.
05-02-1687 Garbrant Dirckxz op Grootewal en Maartjen Aeriens, een soon Aerien.
15-02-1687 Jan Cornelisz Plaats en Maartje Jacobs, een dochter Maaritje.
02-03-1687 Flooris Claasz Wieldraijer en Grietje Wiggers, een zoon Gerrit.
05-03-1687 Claas Jansz Ackerman en Aeltje Aeriens, een dochter Neeltje.
05-03-1687 Aerien Snijder van Dijk en Catrina Bings, een dochter Lijsbeth. Getrout den 31 maart,
16-03-1687 Gerrit Pietersz Bosch en Hilgont Jacobs, een soon Pieter.
23-03-1687 Claas Reijers de Boer en Lijsbetje Jans, een dochter Aechtje.
30-03-1687 Jan Aeriens van Tolke en Eef? Cornelis, een dochter Lijsbeth.
06-04-1687 Wilbrant Jacobsz Backer en Maartje Pieters, een soon Jacob. [doot]
06-04-1687 Claes Sijmonsz op Leegedijck en Griet Gerrits, een dochter Antje.
13-04-1687 Pieter Cornelisz Wijck en Neeltje Vossers, een soon Cornelis.
20-04-1687 Willem Jansz Langeboer en Trijntje Pieters, een dochter Trijntje.
27-04-1687 Trijntje Jans, weduwe van Teunis Wijbrantsz na zijn doot een soon Teunis. Zij woont op Leegedijck.
04-05-1687 Cornelis Pietersz Prins en Maartje Reijers, een dochter Guertje.
11-05-1687 Claes de Waal op Leegedijck en Griet Cornelis, een dochter Brechtje.
25-05-1687 Aerien Janszoon Zeegers en Maartje Seegers, een zoon Seeger.
29-05-1687 Jan Pietersz Grootes en Aeltje Pieters, een dochter Aefjen.
29-05-1687 Willem Aeriensz wever en Magdaleen Jacobs, een zoon Aerien.
29-05-1687 Pieter Michielsz en Lijsbet Claes, een dochter Aeltje.
05-07-1687 Harck sijmensz Molenaer en Guert Pieters, een dochter Aeghtje.
15-07-1687 Claes Aeriens Bras en Aefjen Pieters, een dochter Dieuwertje.
20-07-1687 Harck Pietersz Kneloudt en Trijn Aeriens Jongemoot, een dochter Maartjen.
27-07-1687 Mr, Jan de Geus, organist en Maartje Pieters Egmondts, een zoon Pieter.
27-07-1687 Aerien Allertsz Stam en Aeriaentje Cornelis, een zoon Allerdt.
03-08-1687 Coppedraijer, een dochter Maertjen.
10-08-1687 Dierck  Jansz Grotewal en Dieuwer Aeriens, een dochter Maartjen.
10-08-1687 Bartelmies Olfertsz en Maertjen Jans, een zoon Jan.
07-09-1687 Jan Pietersz Backer en Aeriaentje Pieters, een dochter Maertjen.
07-09-1687 Cornelis Gerritsz Grotewal en Aeltje Heeringhs, een dochter Neeltjen.
07-09-1687 Willem Cornelis Mans en Anna Jans, een dochter Dieuwertje.
14-09-1687 Dirck Jacobsz van Texel een kint laaten doopen van 5 a 6 jaren genaamt Jacob.
19-10-1687 Pieter Jansz Noort en Trijn jans, een zoon Jan.
02-11-1687 Hilbrant Jacobsz Groet en Anna Abrahams, een soon Abraham.
09-11-1687 Floris Aeriens Avendorp en Barber Jans, een zoon Jan.
19-11-1687 Aerien Jacobsz Graft en Grietje Cornelis Climmers, een zoon Jacob.
19-11-1687 Gerrit Jansz Koster en Grietjen Wijbrants, een dochter Grietje.
30-11-1687 Jan Pietersz Leek en Jannetje Jacobs, een zoon Jacob.
30-11-1687 Mr.Hendrick Voogt en Grietje Cornelis, een zoon Cornelis.
30-11-1687 Pieter Renszoon en Trijntje Dirckx, een zoon Cornelis.
14-12-1687 Cornelis Gertsz Neuske en Griet Pieters, een zoon Pieter.
28-12-1687 Jan Aeriensz Hemkeswerf en Trijn Jacobs, een dochter Maartjen.
15-02-1688 Reijer Jansz Nieuwenburg en Aegtje Wiggers, een zoon Wiggert.
29-02-1688 Jan Gerritsz Dubbelt en Aeltje Jacobs, een dochter Trijntje.
03-03-1688 Pieter Pietersz Stam en Aechtjen Pieters van Hullen, een soon Willem.
03-03-1688 Jacob Huijbertsz Hals en Trijntje Cornelis, een zoon Cornelis.
28-03-1688 Gerrit Pietersz Nes en Lijsbet Claas, een zoon Jan.
25-04-1688 Mr. Pieter Lujtjens Keijns en Aef Pieters, een dochter Maartjen.
09-05-1688 Aerien Cornelisz Gorter en Grietje Kos, twee soonen Pieter en Dirck.
16-05-1688 Tot Valckoog gedoopt. Garbrant Dirckxz Grotewal en Maartjen Aeriens, 2 zoonen Aerien en Dirck.
30-05-1688 Jan Cornelisz Plaats en Maartje Jacobs Wittekint, een soon Cornelis.
30-05-1688 Albert Aeriensz Graven op te Nes en Griet Zijmons, een zoon Sijmon.
04-06-1688 Pieter Cornelisz op Tjallewal en Maartje Pieters, een dochter Guertje.
13-06-1688 Dirck Jacobsz Texel en Grietje Pieters, een zoon Pieter.
13-06-1688 Hilbrant Jacobszoon en Maertjen Pieters, een zoon Pieter.
27-06-1688 Willem Jansz op te Nes en Anna Jacobs, een dochter Maertjen.
01-08-1688 Jan Jansz Berckhout en Eet Cornelis, een dochter Engel.
15-08-1688 Pieter Michielsz Muijs en Lijsbet Claas, een dochter Aeltje.
29-08-1688 Maarten Claaszoon en Trijn Aeriens, 2 dochters Maertjen ende Antje.
05-09-1688 Gerrit Pietersz Bos en Hilgondt Jacobs, een zoon Sasker.
12-09-1688 Pieter Zijmonsz Wever en Maertje Gerts, een zoon Sijmon.
26-09-1688 Pieter Aeriens de Boer en Aegt willems, een dochter Trijntje.
26-09-1688 Tot Valckoogh gedoopt Dirck Pietersz Keijns en Maartje Pieters, een zoon Jan.
17-10-1688 Gerrit Jacobsz Wever en Rickel Jans, een zoon Jacob.
17-10-1688 Cornelis Jansz Havicx en Jantje Pieters Fulps, een zoon Pieter.
24-10-1688 Luijtjen Cornelisz Barnhorn en Maarijtje Plaatzius, een zoon Aerien.
24-10-1688 Luijtjen janszoon en Anna Claas, een zoon Jan.
07-11-1688 Gerrit Dircxz Vlaendren en Neeltjen Aeriens, een soon Dirck.
10-11-1688 Aeriaen van Dijck en Catrina Anthoni, een zoon Jacob.
10-11-1688 Willem Aeriensz Wever en Maddeleen Jacobs, een dochter Lijsbet.
14-11-1688 Dirck Abramsz Verngman en Aecht Pieters, een zoon Abraham.
05-12-1688 Aerien Jacobsz Graft en Grietje Cornelis Klimmers, een zoon Cornelis.
26-12-1688 Jan Pieters Grootes en Aeltje Pieters, een dochter Anna.
10-01-1689 Willem Gerritsz Tolke en Guertje Aeriens, een dochter Anna. [obijt 13-4]
06-02-1689 Aerien Pietersz Schol en Grietje Saskers, een zoon Pieter. [zij is den 15 dito gerust].
06-02-1689 Pieter Aeriensz Tjallewal en Jannetje Jans, een zoon Aerien.
15-02-1689 Pieter Pieterszoon en Anna Pieters, een zoon Pieter.
20-02-1689 Jan Pietersz Coningh op ’t Noort en Duijfjen Jans, een zoon Jan.
27-02-1689 Cornelis Muntjewerf en Pietertjen Pieters, 2 kinderen, een zoon Pieter en dochter Lijsbet.
06-03-1689 Jan Pietersz Leck en Jannetje Jacobs, een dochter Trijntje.
27-03-1689 Pieter Cornelisz Carpentier en Grietje Dirckx, een dochter Trijntje.
10-04-1689 Paasdag Jan Cornelisz Plaats en Maartje Jacobs Wittekint, een zoon Johannes.
10-04-1689 Aerien Pietersz Stam en Neeltje Conings, een zoon Pieter. [obijt 25-04]
10-04-1689 Trijn Claas, een bastaard dochter Jannetjen.
01-05-1689 Tot Valckoog gedoopt Reijer Jansz Nieuwenburgh en Aechtje Wiggers Wijn, een dochter Barber.
29-05-1689 Gedoopt tot Barnhorn Everdt Zijbrantsz Waer en Guert Cornelis Coningx, een soon Cornelis.
19-06-1689 Dirck jansz Grootewal en Dieuwer Aeriens, een dochter Antje.
26-06-1689 Jan Cornelisz Tjallewal en Neel Heertjes, een dochter Jannetjen.
24-07-1689 Claes Zijmensz Wever op Leegedijk en Griet Gerrits, een dochter Trijntje.
24-07-1689 Aerien Schager op Leegedijk en Maartjen Pieters, een dochter Maertjen.
14-08-1689 IJsbrant Jacobsz Pot en Aelt Thijsses, een dochter Grietje.
27-08-1689 Hendrick Mattheusz en Trijntje Jans Garst, een dochter Maartje.
01-09-1689 Maarten Claaszoon en Trijn Allerts, een dochter Maertjen.
01-09-1689 Jan Jacobsz Egh van Zaardam en Lijsbet Cornelis, een zoon Jacob.
11-09-1689 Claes Cornelisz de Wael en Griet Cornelis, een dochter Antje.
11-09-1689 Harck Pietersz Kneloudt en Trijn Aeriens, een zoon Pieter.
11-09-1689 Dirck Fransz Hoep en Maartje Pieters, een zoon Pieter [obijt 30-11]
18-09-1689 Floris Aerienszoon en Barber Jans, een zoon Jan. Tot Valckoog gedoopt.
09-10-1689 Jan Cornelisz Rouw en Guert Pieters, een dochter Jannetjen.
09-10-1689 Albert Aeriensz Graven en Gretje Zijmons op te Nes, een zoon Cornelis [obijt 16-10]
09-10-1689 Cornelis Claasz Keeman en Anna Jans, een zoon Claas.
09-10-1689 Aerien Jansz Seegers en Maartje Zeegers in de Hoep, een dochter Trijntje.
09-10-1689 Pieter Pietersz Stam en Aechtje van Hullen, een dochter Maartje.
09-10-1689 Jan Mars op Grootewal en Maartje Jans, een zoon Hendrick.
16-10-1689 Mr. Dirck Jansz Cos en Aeltje Dircx, een zoon Jan. [obijt 08-09-1690].
16-10-1689 Jan Zijmonsz Nes en Anna Jacobs, een dochter Aechtje.
16-10-1689 Hermanus Anthoni en Lijsbeth Gerrits, een dochter Aeghtje.
23-10-1689 Pieter Pietersz Levendigh en Neel Adriens Gravens, een zoon Pieter.
30-10-1689 Jan Pietersz Backer en Aeriaentje Pieters, een dochter Trijntje [obijt 06-12]
30-10-1689 Pieter Cornelisz Wijck en Neeltjen Vissers, een zoon Jacob. [obijt 04-11]
13-11-1689 Willem Jansz Hooglandt en Anna Jacobs, een dochter Maertjen.
27-11-1689 Pieter Jansz Nes en Trijn Jans, een dochter Maertjen.
27-11-1689 Aerien Cornelisz Gorter en Grietje Pieters Cos, een soon Jacob.
30-11-1689 Adrianus Emaus en Gulickjen Hendricx, een soon Pieter.
30-11-1689 Wouter Maartszoon en Maertjen Sieuwerts, een zoon Sieuwert.
04-12-1689 Cornelis Gerritsz Keijns en Gret Pieters, een dochter Aef.
11-12-1689 Nanningh Luijtjens en Aeltje Louris, een dochter Trijntje.
11-12-1689 Louris Jansz, dinaer en Maria Willems, een zoon Cornelis.
14-12-1689 Aerien Allertsen en Aeriaentje Cornelis, een zoon Pieter.
14-12-1689 Pieter Michielsen Muijs en Lijsbet Claes, een dochter Neeltjen.
18-12-1689 Pieter Sijmensz Wever en Maartjen Gerts Post, een zoon Sijmen.
18-12-1689 Cornelis Harcszoon en Maertjen Jans, een dochter Grietjen.
18-12-1689 Groote Aerien van Groenvelt, een dochter Liefjen.
25-12-1689 Karstijt. Coster Gerrit en Grietje Wijbrants, een dochter Maertje.
25-12-1689 Jan Pietersz Grootes te Nes en Aeltje Pieters, een dochter Anna.
25-12-1689 Luijtjen Jansz Schoenmaker en Anna Claas, een soon Claes [obijt 26-02].
25-12-1689 Dirck Pietersz Keijns en Maertje Pieters, een zoon Pieter.
08-01-1690 Cornelis Jansz Havicx en Jannetje Pieters, een dochter Lijsbet.
08-01-1690 Dirck Pieter Philpszoon en Aeltje Willems, een zoon Pieter [obijt 13-01].
08-01-1690 Jan Aeriensz Appel op ’t Tolke en Etje Cornelis, een soon Pieter.
08-01-1690 Gerrit Pietersz Bos en Hilgont Jacobs, een dochter Ijefjen [obijt 17-10].
08-01-1690 Woensdag avont heeft Jacob Maartensz, klerck is van Grootewal 2 voorkinderen laten doopen, een zoon Maerten en dochter Guertje, een jongh kint bij Crelisjen Aris, een dochter Bregtje.
22-01-1690 Thijs Wijbrantszoon en Anna Jans Grovens, een dochter Grietje. [obijt 22-03]
25-01-1690 Claas Huijbertsz Waagenmaker en Aefjen Pieters, een dochter Neeltjen [obijt 17-02]
08-02-1690 Willem Jansz Langeloen en Trijntje Pieters, een dochter Neeltjen.
22-02-1690 Jacob Corneliszoon Oolij en Aelt Cornelis, een dochter Antje [obijt 08-09].
12-03-1690 Pieter Cornelisz Saala en Lijsbet Gerrits, een zoon Cornelis.
15-03-1690 Mr. Aerien van Dijck en Catrina Antoni, een dochter Jannetjen [obijt 18-03].
00-04-1690 Paasmaandagh Cornelis Gerritsz Grootewal en Aeltje Heeringhx, een soon Gerrit.
23-04-1690 Willem Aeriensz Wever en Magdaleentje Jacobs, een soon Jacob.
15-05-1690 Pinxter, Jan Pietersz Coningh op ’t Noort en Duijfjen Jans, een zoon Pieter [obijt 17-09]
15-05-1690 Gerrit Pietersz Backer op ’t Loet en Maartje Minnekus, een soon Cornelis.
11-06-1690 Gerrit Jansz Scager en Neeltje Zijmons Klaver, een dochter Aefjen.
02-07-1690 Harck Sijmonsz Nes en Guert Pieters, een soon Cornelis.
09-07-1690 Mr. Hendrick Voogt en Grietjen Cornelis, een dochter Grietjen. [obijt 17-08].
09-07-1690 Dirck Jacobsz Wever en Grietjen Pieters, een dochter Trijntje.
06-08-1690 Aerien Graven op ’t Nes en Griet Pieters, een zoon Cornelis. Tot Harinckhuijsen gedoopt.
06-08-1690 Dirck Jansz Grootewal en Dieuwer Aeriens, een dochter Neeltjen. Tot Harinckhuijsen gedoopt.
13-08-1690 Gerrit Jacobsz Wever en Rickel Jans, een zoon Pieter tot Valckoog gedoopt.
27-08-1690 Cornelis Willemsz Brootje en Maartje Maartens, een zoon Willem [obijt 06-09].
27-08-1690 Thijs Pieterszoon Kramer en Annetje Aertsen, een zoon Pieter.
17-09-1690 Cornelis Aeriensz bij ’t Verlaat en Dieuwer Jacobs, een dochter Aecht [obijt 08-12].
01-10-1690 Aerien Jacobsz Waaterbal en Grietje Cornelis, een dochter Maartjen.
08-10-1690 Jan Pietersz van der Leck en Jannetje Jacobs, een soon Jan.
15-10-1690 Luijtjen Cornelisz Barnhorn en Maarijtje Plaatsius, een soon Aerien [obijt 18-11].
22-10-1690 Tot Valckoogh gedoopt Jan Sieuwerts Snipman en Grietje Aeriens, een dochter Maartjen.
05-11-1690 Pieter Renszoon en Trijn Dircx, een zoon Jan.
05-11-1690 Maarten Claaszoon en Trijn Allerts, een dochter Maartjen.
26-11-1690 Garbrant Dircxz Grootewal en Maertjen Aeriens, een soon Aerien [obijt 08-12].
10-12-1690 Albert Aeriensz Graven en Griet Sijmens, een zoon Cornelis [obijt 21-01-1691].
24-12-1690 Jan Aeriensz Hemkeswerf en Trijn Jacobs, een dochter Maartjen.
26-12-1690 Karstijt, Jan Cornelisz Plaets en Maartje Jacobs Wittekint, een dochter Aeltje [obijt 17-02].
10-01-1691 Luijtjen Jans Noort en Anna Claas, een dochter Lijsbet.
10-01-1691 Pieter Pietersz Koopman en Aegtje van Hullen, een dochter Jozijntje.
14-01-1691 Reijer Nieuwenburgh en Aegtje Wiggers Wijn, een zoon Pieter.
30-01-1691 Pieter Cornelisz Wijck en Neeltjen Vissers, een dochter Dieuwertjen.
07-02-1691 Gerrit Dircx Vlaendren en Neeltjen Aeriens, een zoon Aerjen.
25-02-1691 Naningh Hoogendorp en Aeltje Louris, een soon Luijtjen.
04-03-1691 Jan Cornelisz Rouw en Guert Pieters, een zoon Pieter.
04-03-1691 Pieter Dirckx op Buijtendijk en dieuwer Jans, een soon Dirck.
07-03-1691 Gerrit Pietersz op te Nes en Lijsbet Claas, een zoon Cornelis.
14-03-1691 Dirck Pietersz aan ’t Ouwedijk en Aeltje Willem, een dochter Maertje.
14-03-1691 Willem Evertszoon en Geert Abrams, een soon Evert.
17-04-1691 Willem Cornelisz Mans bij zijn 3e wijff, een dochter Trijntje.
17-04-1691 Gerrit Jans Groot en Trijntje Wijbrants, een soon Jan.
17-04-1691 Aerien Schager Leegedijck en Maartje Pieters, een dochter Sijbrich [obijt 28-04].
22-04-1691 Willem Gertsz op Tolcke en Guertje Aeriens, een dochter Maertjen.
29-04-1691 Mr. Jan de Geus, organist en Maartje Pieters Egmonts, een soon Cornelis.
29-04-1691 Claes Sijmensz Leegedijck en Griet Gerrits, een zoon Jan.
13-05-1691 Harmanis de Ram en Lijsbet Gerrits, een dochter Aechtje [obijt 04-06].
13-05-1691 Floris Adriaens op Avendorp en Barber Jans, een dochter Antje.
08-07-1691 Aerien Pieters Bras en Jannetje Floris, een dochter Trijntje.
08-07-1691 Pieter Cornelisz Carpentier en Grietjen Dirckx, een dochter Trijntje.
29-07-1691 Aerien Aarisz Wever en Aeriaentje Jans, een dochter Grietje.
05-08-1691 Waalich Zijmenszoon en Dieuwertjen Aris, een dochter Grietje. [obijt 07-08]
05-08-1691 Pieter Michielszoon Muijs en Lijsbet Claas, een soon Claes.
19-08-1691 Pieter Jansz Rens op te Nes en Trijn Jans, een dochter Maertjen.
19-08-1691 Pieter Huijbertsz Smidt en Rebecka Hendrickx, eein soon Huijbert.
26-08-1691 Jan Gurckum Leegedijk en Trijn Dircx, een zoon Jan [obijt 23-08].
02-09-1691 Jan Heijndricxz Cooperslager en Guertje Jacobs, een dochter Maertjen [obijt 23-10-1693].
16-09-1691 Jacob Adriaensz Kuijl en Vroutjen Adriens, een dochter Aeghje.
16-09-1691 Dirck Pietersz Keijns en Maertje Pieters, een zoon Dirck.
16-09-1691 Cornelis Willemsz Brootje en Maartjen Maertjens, een zoon Willem [obijt 30-09].
23-09-1691 Jan Aeriensz van ’t Tolke en Edtje Cornelis, een dochter Fijtjen.
20-09-1691 Jan Zijmensz van de Nes en Anna Jacobs Buijsmans, een soon Jacob [obijt 18-11].
17-10-1691 Aerien Pietersz Schol en Aeriaentje Pieters, een zoon Jan [obijt].
21-10-1691 Aerien Cornelisz Gorter en Grietje Pieters Cos, een soon Sijmen.
21-10-1691 Harck op Grootewal en Maartje Jans, een soon Jan.
28-10-1691 Hendrick Streeck en Neel Jans, een dochter Maertjen.
28-10-1691 Jacob Huijbertsz Hals en Trijntje Cornelis, een dochter Neeltjen.
11-11-1691 Luijtjen Cornelisz Dubbelt en Maarijtje Plaatzius, een dochter Trijntje.
11-11-1691 Aerien Jacobsz Waaterbal en Grietje Cornelis, een soon Cornelis.
18-11-1691 Jan Pietersz Backer en Aeriaentje Pieters, een dochter Trrijntje.
25-11-1691 Jacob Martensz Clerkis en Cnelisjen Aaris, een zoon Pieter.
23-01-1691 Hindrick Aeriens Coningh van Haringhuijsen, een dochter Anna.
06-02-1691 Jan Cornelisz Plaets en Maartje Jacobs, een dochter Aeltje [obijt 03-03].
16-12-1691 Jan Vreecsz bij ’t Verlaet en Griet Jans, een soon Jan, tot Valckoogh gedoopt.
25-12-1691 Karstijt. Pieter Claasz Coppedraijer en Gerbrigh Jans, een soon Claas.

 

Bron: Regionaal Archief Noord Holland – Inv.nr. 2 Schagen.

Transcriptie: GeneaData 13-10-2021

GeneaData

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.