Schagen Dopen Gereformeerd 1679-1686

Share and Like

Schagen Dopen Gereformeerd 1627-1686

Periode 1679– 1686.

29-01-1679 Jan Gerritsz Dubbelt en Trijn Jans, een zoon Gerrit.
05-02-1679 Hilbrant Cornelisz Gau en Griet Zijbrants, een zoon Zijbrant.
12-02-1679 Maerten Zijmonsz Neef en Anna Rens, een zoon Rens.
03-03-1679 Reijer Gerrits Muijs en Maritjen Claes, een zoon Claes.
03-03-1679 Jan Rensz Weesvaer en Lijsbet Cornelis, een dochter Lijsbet.
19-03-1679 Jan Wittekint en Lijsbet Cornelis, een dochter Grietje.
03-04-1679 Keijser en Katelijn, een zoon genaemt Willem.
03-04-1679 Jacob Jansz Teun en Trijn Jans, een zoon Cornelis.
16-04-1679 Garbrant Aeriensz en Neel Jans Freecx, een zoon Aerien.
11-05-1679 Pieter Pieters Lasper en Anna Pieters, een dochter Aeltje.
21-05-1679 Wassenbergh en Zijtjen Cornelis, een soon Willem.
28-05-1679 Gerrit van Vlaenderen en Zijtjen Jans, een soon Aerien.
30-07-1679 Jan Cornelis Mul op Leegedijck en Grietje Cornelis, een dochter Maertjen.
20-08-1679 Jan Cornelisz Rou op ’t Wadt, een dochter Jannetjen.
27-08-1679 Cornelis Claasz Keeman en Maertjen Cornelis, een zoon Klaes.
01-09-1679 Cornelis Jansz Schager en Geertruijt Jans, een soon Aerien.
08-10-1679 Mr. Gijsbert Koot en Aecht Pieters Kos, een soon Dirck.
15-10-1679 Jan Aeriensz Haale en Jannetje Jans, een soon Jan.
22-10-1679 Jan Jansz Mul en Grietje Claes, een zoon Jan.
05-11-1679 Pieter Renszoon en Trijn Dircx, een dochter Grietje.
15-11-1679 Claes Aeriensz Bras en Aefjen Pieters, een zoon Pieter.
22-11-1679 Cornelis Almers en Anna Dirckx, een dochter Neeltje.
07-12-1679 Cornelis Pietersz Leijtsman en Trijntje Pieters, een dochter Neeltje.
07-01-1680 Cornelis Bastiaens en Teetje Pieters, een dochter Sijbrich.
21-01-1680 Hendrick Pieterssz Leek en Jannetje Jacobs, een dochter Maritjen.
24-01-1680 Pieter Cornelisz Wick en Neeltjen Vissers, een dochter Maertjen.
28-01-1680 Sijmon Pietersz Grootes en Grietje Jans, een dochter Grietje.
14-02-1680 Jan Jaspersz Smit en Anna Pieters, een dochter Maertjen.
21-02-1680 Mies IJsaacsz Vlieger en Anna Roemers (doot), een soon Abraham.
21-02-1680 Claes de Waal op Leegedijck en Neel Claes, een dochter Brecht.
25-02-1680 Jan Schoenlapper en Geert Jans, dienares, een dochter Annetje.
25-02-1680 Filps Reijersz op Tjallewal, een soon Pieter.
25-02-1680 Jan Hendrickxz Nes en Trijn Jans, een zoon Hendrick.
28-02-1680 Willem Pietersz Koeckebacker en Trijntje Lamberts, een dochter Sijtjen.
24-03-1680 Willem Jansz Nes en Anna Jacobs, een zoon Jan.
31-03-1680 Hendrick Jans Keijns en Neel Aeriens, een [naam en geslacht niet vermeld].
14-04-1680 Jan Aeriensz Backer en Aeriaentje Pieters, een dochter Neeltje.
20-04-1680 Peetooms Kees en Neel Huijberts, 2 soonen Huijbert en Claes.
20-04-1680 Cornelis Luijtjensz en Maertjen Maertens, twee zoonen Luijtjen en Pieter.
28-04-1680 Maeijl Claaszoon en Sijbrecht Pieters, een zoon Willem.
05-05-1680 Aerien Flieger op Legedijck en Maertjen Pieters, een dochter Sijbrich.
18-08-1680 Albert Corneliszoon en Griet Rens, een zoon Jan.
18-08-1680 Aerien Jansz Mats op Tjallewal en Maertjen Jans, een zoon Pieter.
18-08-1680 Barent Gertszoon en Aelt Jans, een zoon Gerrit.
30-08-1680 Hark Zijmons Nes en Guert Pieters, een dochter Grietje.
29-09-1680 Ouwe Grauw, een zoon Jan.
06-10-1680 Floris Wieldraijer en Grietje Wiggers, een soon Wigger en haer broeder out jaren genaemt Jan Wijn.
13-10-1680 Jan Pietersz Stam en Lijsbet Jans, een dochter Maertjen.
13-10-1680 Reijer Jansz van de Nes en Lijsbet Pieters, een dochter Trijntje.
20-10-1680 Willen Cornelisz Mans en Anna Jans, een dochter Lijsbet.
20-10-1680 Cornelis Jansz Schager en Geertruijt Jans, een dochter Aefjen.
03-11-1680 Evert van Laer en Guert Konincx, een dochter Neeltje.
13-11-1680 Hendrick Voogt en Neeltje Gielen, een dochter Aeriaentje.
13-11-1680 Claes Huijberts Wagenmaker en Maertjen Aeriens hebben 2 kinderen laten doopen, Aerien en Maertje.
17-11-1680 Cornelis Pietersz Prins en Maertje Reijers, een dochter Neeltje.
07-12-1680 Cornelis Jansz Noort en Trijn Jans, een zoon Jacob.
10-12-1680 Pieter Jansz Noort en Trijn Jans, een dochter Brecht.
10-12-1680 Aerien Claesz Creliswerf en Lijsbet Pieters, een zoon Pieter.
25-01-1681 Pieter Gertsz Keijns en Griet Pieters, 2 soonen Gerrit en Pieter.
29-01-1681 Jan Jansz Mul en Griet Claes Bickers, een soon Jan en dochter Grietje.
02-02-1681 Jan Jansz Teun en Neeltje Jans, een dochter Guertje.
05-02-1681 Albert Zijmonsz Hoep en Maertje Conings, een dochter Neeltje.
09-02-1681 Luijtjen Cornelisz Dubbelt en Maarijtje Plaetsius, een dochter Antje.
09-02-1681 Reijnou Cornelis Weduw van Pieter Stompel, een soon Pieter.
12-02-1681 Hilbrant Cornelisz Gau en Griet Zijbrants, een dochter Sijbrich.
02-03-1681 Jan Cornelisz Rou op ’t Wad, een zoon Cornelis.
16-03-1681 Jacob Jansz Kordt en Trijn Jans, een zoon Pieter.
07-04-1681 Maertje Pieters weduwe van zaliger Sijmon Teunis Roocker een zoon laten doopen Zijmon.
19-04-1681 Jan Jansz Falcke en Neel Pieters, een dochter Trijntje.
19-04-1681 Dirck Abrams Gurckum en Aecht Pieters, een dochter Trijntje.
27-04-1681 Claes Aeriensz Bras en Aefjen Pieters, een dochter Maertje.
11-05-1681 Adrianus Petrij Emaus en Gulickjen Hendricx, een dochter Anna.
15-05-1681 Keijser en Katelijn in de Hoep, een dochter Lijsbet.
08-06-1681 Gerrit Luijtjes Kuijle en anna Arents, een dochter Arentje.
27-07-1681 Cornelis Cuijper op Leegedijck en Guert Pieters, een dochter Maertjen.
29-08-1681 Reijer Gerritsz en Marij Klaes, een zoon Claes.
14-09-1681 Jan Dubbelt en Trijn Jans, een zoon Gerrit.
29-09-1681 Cornelis Bastiaensz en Etje Pieters, een soon Pieter.
12-10-1681 Jan Wittekint en Lijsbet Cornelis, een soon Pieter.
12-10-1681 Gert Pieters Bos en Hillegont Jacobs, een soon Jacob.
29-10-1681 Gerrit Pietersz Backer en Grietje Hendricx, een soon Pieter.
29-10-1681 Claas Walraaven op Tjallewal en Neel Heertjens, een dochter Dieuwer.
19-11-1681 Gerrit Slicker maer sijn wijf doot in de kraam en begraven, een dochter Aeriaentje.
26-11-1681 Sijmon Pietersz Grootes op de Nes sijn vrou doot, een dochter Grietje.
10-12-1681 Harck Zijmonsz op de Nes en Guert Pieters, een soon Zijmon.
21-12-1681 Griet Pieters weduwe van Claeijntje, een soon Cornelis.
31-12-1681 Aerien Bastiaens op Legedijck en Maertje Pieters, een soon Pieter.
01-01-1682 Jan Pietersz Stam en Lijsbet Jans Calsberg, een dochter Anna.
11-01-1682 Johannis Wassenberg en Zijtjen Cornelis, een dochter Annetje.
11-01-1682 Hendrick Jansz Keijns en Neel Aeriens, een dochter Griet.
11-01-1682 Cornelis Luijtjens en Maertje Maarts, een soon Luijtjen.
25-01-1682 Mr. Dirck Cos, barbier en Aeltje Dirckx, een dochter Deuwertje.
25-01-1682 Willem Cornelis Mans en Anna Jans, een dochter Lijsbet.
04-03-1682 IJsbrant Jacobsz Pott en Aelt Thijses, een soon Jacob.
08-03-1682 Jan Pietersz Leek en Jannetje Jacobs, een dochter Aeltje.
22-03-1682 Maerten Zijmonsz Neef en Anna Rens, een dochter Trijn.
02-04-1682 Pieter Cornelis Wijck en Neeltjen Visschers, een zoon Cornelis.
07-05-1682 Baarent Gertszoon en Aelt Jans, een dochter Trijntje.
07-05-1682 Pieter Oomke en Anna Pieters, een dochter Maartje.
07-05-1682 Jan Jansz Teun en Griet Jans, een zoon Jan Teun.
11-06-1682 Jacob Willems op te Keijns en Trijn Jans, een zoon Pieter.
21-06-1682 Cornelis Klaasz Keeman en Maertjen Cornelis, een zoon Cornelis.
12-07-1682 Jan Aeriensz Backer en Aeriaentje Pieters, een soon Pieter.
20-07-1682 Mr. Hendrick Voogt en Grietje Cornelis Streeckx, een zoon Dirck.
09-08-1682 Pieter Machielsz en Lijsbet Claas, een zoon Claas.
04-09-1682 Louris Jansz Kuijper en Anna Louris, een zoon Allert.
20-09-1682 Cornelis Claasz Leertouwer en Jannetjen Andries, een dochter Neeltje.
11-10-1682 Luijtjen Corneliszoon en Maritje Plaetsius, een zoon Cornelis.
11-10-1682 Adrianus Emans en Guliekjen Hendrickx, een dochter Anna.
19-10-1682 Jan Jansz Mul en Grietje Claes, een soon Jan.
25-10-1682 Jan Cornelisz Rouw op ’t Wadt, een dochter Jantje.
13-12-1682 Pieter Aeriensz Slicker en Aecht Willems, een zoon Aerien.
20-01-1683 Gert Pietersz Bos en Hillegont Jacobs, een soon Cornelis.
27-01-1683 Gerrit van Vlaenderen en Neeltjen Aeriens, een dochter Sijtjen.
31-01-1683 Pieter Gertsz Keijns en Griet Pieters, een dochter Jantje.
24-02-1683 Jan Jaspersz Smit en Anna Pieters, een soon Jacob.
10-03-1683 Harck Sijmonsz Molenaer en Guert Pieters, een dochter Aechtje.
17-03-1683 Aerien Allerts Stam ende Aeriaentje Cornelis, een dochter Neeltjen.
28-03-1683 Willem Jans Nes en Anna Jacobs, een zoon Jan.
02-05-1683 Pieter Rensz en Trijn Dircx, een soon Dirck.
16-05-1683 Fulps Janszoon en Aecht Aeriens, een soon Jan.
16-05-1683 Pieter Janszoon en Trijn Jans, een dochter Grietje.
16-05-1682 Dirck Abramszoon en Aecht Pieters, een soon Pieter.
23-05-1683 Aerien Cornelis Gorter en Grietje Kos, een soon Cornelis.
23-05-1683 Pieter Pietersz Stam en Aechje van Hullen, een dochter Grietje.
13-06-1683 Cornelis Pietersz Grootes en Trijn Jans, een zoon Pieter.
16-06-1683 Peetooms Keeske op Creliswerf en Maartjen Karstens, een soon Sijbrant.
16-06-1683 Sijmon Hendriksz Krijns en Maertjen Cornelis, een zoon Cornelis.
18-07-1683 IJsbrant Jacobsz Pot en Aelt Tijsses, een dochter Geertje.
29-08-1683 Pieter Michielsz en Lijsbet Claas, een zoon Claes.
19-09-1683 Jan Wittekint en Lijsbet Cornelis, een soon Dirck.
19-09-1683 Claes Aeriensz Dras en Aefjen Pieters, een dochter Neeltjen.
10-10-1683 Floris Wildraijer en Grietje Wiggers, een zoon Claes.
17-10-1683 Cornelis Pietersz Prins en Maartje Reijers, een soon Reijer.
17-10-1683 Mr.Hendrick Voogt en Grietje Cornelis, een dochter Maertjen.
24-10-1683 Gert Pietersz Benist en Lijsbet Claas, een dochter Trijn.
24-10-1683 Taams Janszoon en Neeltjen Cornelis, een dochter Jannetje.
07-11-1683 Cornelis Maeijertsz op de Bierkaij en Grietje Dircx, een zoon Dirck.
14-11-1683 Baarent Gerrtsz en Aeltje Jans, een zoon Gerrit.
24-11-1683 Jan Pietersz Leek en Jannetjen Jacobs, een soon Hendrick.
31-11-1683 Claes Walravens op Tjallewal en Neel Heertjes, een dochter Dieuwer.
31-11-1683 Claes Jansz Swerver ende Volckjen Jacobs, een soon Jan.
12-12-1683 Lujtjen Cornelisz Dubbelt en Maria Plaetsius, een dochter Trijntje.
25-12-1683 Pieter Pietersz ende Anna Pieters, een soon Pieter.
01-01-1684 Mr. Dirck Cos ende Aeltje Dircx, een dochter Maertjen.
01-01-1684 Aerien Schager op Leegedijck en Maertjen Pieters, een zoon Cornelis.
02-01-1684 Anthonie van de Heuvel en Maertje Pieters, een zoon Pieter.
19-01-1684 Aerien Jansz Wijn ende Aeltje Pieters, een zoon Jan.
30-01-1684 Jan Cornelisz Rouw op ’t Wadt, een zoon Claes.
06-02-1684 Cornelis Almersz en Anna Dircx, een dochter Aeriaentje.
23-02-1684 Jan Gertsz Dubbelt en Trijn Jans, een dochter Neeltjen.
27-02-1684 Dirck Jacobsz Wilt en Neel Jans, een zoon Jan.
30-02-1684 Gert Pietersz Bos zijn vrou op haer belijdenis gedoopt, Hillegont.
12-03-1684 Claes Zijmons op Leegedijck en Grietje Gerts, een zoon Zijmon.
02-04-1684 Aelbert Jansz op Tjallewal en Jannetje Jans, een zoon Pieter.
09-04-1684 Gerrit Jansz Koster en Grietje Wijbrants, een zoon Jan.
23-04-1684 Gerrit Pietersz Backer en Grietje Hendricx, een soon Pieter.
21-05-1684 Willem Aerienszoon en Madaleentje Jacobs, een soon Aerien.
21-05-1684 Jan Jansz Teun en Griet Jans, een soon Aerien.
28-05-1684 Harck Zijmonsz op Nes en Guert Pieters, een dochter Anna.
18-06-1684 Dirck Jansz Hoep en Maertjen Pieters, een dochter Aefjen.
09-07-1684 Jan Pietersz Backer en Aeriaentje Pieters, een zoon Jacob.
09-07-1684 Hilbrant Cornelisz Gauw en Griet Zijbrants, een soon Zijbrant.
06-08-1684 Aerjen Gorter, een dochter Maertje.
01-09-1684 Pieter Cornelisz Wijck en Neeltje Vissers, een dochter Trijntje.
01-09-1684 Sijmon Hendrickxz Keijns en Maertje Cornelis, een zoon Jan.
10-09-1684 Aerien Allertsz Stam en Aeriaentje Cornelis, een soon Cornelis. Gedoopt te Valkoogh.
10-09-1684 Gerrit Jacobsz op ’t Noort en Rijckel Jans, een zoon Jacobs, gedoopt te Valkoogh.
24-09-1684 Gerrit Pietersz Bosch en Hillegont Jacobs, een soon Jan.
01-10-1684 Hendrick Jansz op Grotewal en Neel Maeijlis, een dochter Anna.
01-10-1684 Jacob Keijser van de Keijns, een soon Cornelis.
08-10-1684 Pieter Komens op ’t Noort, een dochter Neeltjen.
08-10-1684 Pieter Michielsz Muijs en Lijsbet Claes, een zoon Michiel.
15-10-1684 Mr. Hendrick Voogt en Neeltjen Streeckx, een dochter Neeltjen.
22-10-1684 Willem Gertsz op Tolke en Guert Aeriens, een dochter Jannetje.
22-10-1684 Willem Jansz Hoogland en Anna Jacobs, een dochter Trijntje.
22-11-1684 Harmannis Anthonij en Lijsbet Pieters, een dochter Trijntje.
29-11-1684 Lijsbet Cornelis op hare belijdenis ’s avonts gedoopt, ’t is een dochter van Cornelis Heekes.
17-01-1685 Gert dircx Vlaendren en Neel Aeriens, een dochter Trijntje.
21-01-1685 Drck Jansz op Grootewal en Dieuwer Aeriens, een soon Jan.
07-02-1685 Floris Aeriensz Avendorp en Barber Jans Bras, een zoon Aerjen.
11-02-1685 Claas Reijersz de Boer en Lijsbetje Jans, een soon Reijer.
11-02-1685 Willem Jansz Langeboer en Trijntje Pieters, een dochter Neeltje. Gerust den 28 maij 1688.
14-02-1685 Louris Jansz Kujper en Anna allerts, een soon Allert.
25-02-1685 Aerien Jansz Wijn en Aeltje Pieters, een zoon Pieter.
25-02-1685 Gerrit Pietersz Benist van de Nes en Reijer Pieters uijt Poolandt sijn op haer belijdenis gedoopt.
01-04-1685 Amel Claaszoon en Maertje Jans Teuns, een soon Jacob.
01-04-1685 Mr. Jan de Geus en Maartje Pieters, een zoon Dirck.
28-04-1685 Jan Cornelisz Wittekint en Lijsbet Cornelis, een zoon Gerrit.
28-04-1685 Jan Jaspersz Smit en Anna Pieters, een dochter Lijsbet.
22-04-1685 Maa Bensdochter Griet, een bastert soon Adriaen.
13-05-1685 Jan Cornelisz Plaats en Maartje Jacobs Wittekint, een dochter Dieuwer.
27-05-1685 Aelbert Jansz op Tjallewal en Jannetjen Jans, een zoon Pieter.
21-06-1685 IJsbrant Jacobsz Pot en Aelt Tijsis, een zoon Jacob.
21-06-1685 Pieter Gertsz Neuske van de Keijns, een dochter Maertje.
01-07-1685 Jan Hendrickxz Nes en trijn Jans, een soon Jan.
15-07-1685 Claes Zijmons op Leegedijck en Griet Gerts, een zoon Gerrit.
05-08-1685 Aerien Gorter en Grietje Pieters Cos, een zoon Cornelis.
05-08-1685 Pietje Koopman en Aechtje van Hullen, een soon Pieter.
05-08-1685 Cornelis Claasz Leertouwer en Jantjen Andries, een dochter Neeltje.
02-09-1685 Pieter Jansz op ’t Noort en Trijn Jans, een dochter Grietje.
02-09-1685 Aerien Schaager op Leegedijck en Maertjen Pieters, een dochter Neeltje.
16-09-1685 Hilbrant Jacobsz Groet en anna Abrams, een dochter Guertje.
23-09-1685 Jan Cornelisz Pil en Anna Jacobs, een dochter Anna.
30-09-1685 Gerrit Jansz Koster en Grietje Wijbrants, een soon Havick.
30-09-1685 Claes Fransz Ackerman en Aeltje Aeriens, een soon Aerien.
14-10-1685 Jan Pietersz Leek en Jannetjen Jacobs, een dochter Antje.
04-11-1685 Pieter Renszoon en Trijn Dircx, een soon Rens.
11-11-1685 Willem Jansz Hoogland en Anna Jacobs, een soon Cornelis.
11-11-1685 Claas Walravens op Tjallewal en Neeltje Heertjes, een dochter Trijntje.
09-12-1685 Harck Zijmons op Nes en Guert Pieters, een zoon Pieter.
09-12-1685 Gert Jacobsz Wever en Rickel Jans, een zoon Pieter.
12-12-1685 Jan Cornelisz Rouw een zoon Pieter.
23-12-1685 Dirck Fransz Hoep en Maartje Pieters, een zoon Cornelis.
25-12-1685 Gert Pietersz Benist en Lijsbet Claas, een soon Klaas.
25-12-1685 Jacob Jansz Slordt en Trijn Jans, een dochter Guertje.
20-01-1686 Dirck Jansz Draver en Dieuwer Harmens, een soon Jan.
03-02-1686 Cornelis Harcxz Nes en Deuwer Aeriens, een zoon Dirck.
03-02-1686 Pieter Jansz Backer op Leegedijck en Maartjen Bravers, een zoon Jan.
13-02-1686 Cornelis Claasz Keeman en anna Jans, een dochter Guertje.
24-02-1686 Jacob Jansz Onwegrau en Aeriaen Jacobs, een zoon Hendrick.
24-02-1686 Willem Aeriensz en magdaleen Jacobs, een soon Aerien.
24-03-1686 Claas Reijersz Boer en Lijsbet Jans, een zoon Jan.
05-04-1686 Harmanis Anthonij aen Schagerbreg en Lijsbet Gerts, een dochter Annetje woonende op Leegedijk.
19-05-1686 Dirck Jacobsz Wilt en Neel Jans, een dochter Trijntje.
31-05-1686 Dirck Jans op Grootewal  en Diewer Aeriens, een soon Aerien.
23-06-1686 Pieter Zijmons Wevers en Maertjen Gerts, een soon Zijmon.
30-06-1686 Mr. Dirck Cos en Aeltje Dircx, een dochter Aeltje.

 

Bron: Regionaal Archief Noord Holland – Inv.nr. 1 Schagen.

Transcriptie: GeneaData 08-10-2021

GeneaData

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.