Schagen Dopen Gereformeerd 1665-1671

Share and Like

Schagen Dopen Gereformeerd 1627-1686

Periode 1665– 1671.

08-01-1665 Jan die Sleijters Anna, een zoon Jan.
08-01-1665 Jan Jans Backer Legedijck en Anna Jans Grovens, een dochter Anna.
13-01-1665 Jacob Maertsz Leertouwer en Maertje Michiels, 2 kinderen Michiel en Trijntje.
13-02-1665 Huibert Claesz Tolcke en Trijn Kromhals, een soon Jacob.
20-01-1665 Pieter Fulpsz Burchorn en Maertjen Pieters, een soon Jan.
01-02-1665 Pieter Willemsz Stam en Griet Pieters, een soon Dirck.
22-02-1665 Cornelis Dircxs Bergman en Trijn Pieters, een dochter Neeltjen.
08-03-1665 Sasker Pietersz Voorman en Trijn Dircx, een dochter Grietje.
08-03-1665 Gerrit Jans van de Nes en Anna Reijers, een dochter Maertjen.
12-03-1665 Maerten Pietersz Huijsman en Sijtjen Abrahams, een soon Pieter.
29-03-1665 Willem janszoon en Maartjen Dircx Robol, een dochter Grietje.
29-03-1665 Willem Pietersz Boertjens en Trijn Pieters, een dochter Grietje.
18-04-1665 Pieter Jansz Backer op ’t Noort, een soon Jan.
18-04-1665 Een arme vrou een kint gedoopt genaemt Jan.
24-04-1665 Michiel Pieters Decker en Trijn Gerrits, een dochter Aechtje.
25-04-1665 Cornelis Harckx Prigger en Griet Jans, een dochter Maertjen.
17-05-1665 Pieter Rijszoon Toeback en Ermtjen Willems, een soon Rip.
17-05-1665 Mr. Cornelis Koningh en Niesjen Cornelis, een dochter Lijsbeth.
24-05-1665 Poulus Dircxz Bergman en Lijsbet Dircx Bijls, een soon Dirck.
24-05-1665 Aerien Gerrits van de Kijns, een soon Jan.
24-05-1665 Jan Albert Dieuwes van de Nes, een dochter Engel.
08-07-1665 Willem Taatus Klapmolen en Trijn Cornelis, een dochter Etjen.
08-07-1665 Jan Cornelisz Bierkaij en Neeltje Hendricx, een soon Cornelis.
26-07-1665 Jan Maerts Olderjan en Lijsbet Pieters Kant, een soon Pieter.
29-07-1665 Jacob Cornelis wittekint en Neeltjen Jans, een dochter Maertjen.
02-08-1665 Maerten Sijmonsz Neef en Griet Hendricx, een soon Sijmon.
17-08-1665 Cornelis Cornelisz Wever en Trijntje Alberts, een dochter Anna.
25-08-1665 Frans Huijbertsz en Geert Meijnderts, een soon Meijnert.
31-08-1665 Gerrit Luijtjensz en Trijntjen Pieters, een soon Luijtjen.
20-09-1665 Cornelis Pieters Grootes en Trijn Jans, een soon Maeijert.
27-09-1665 Jan Leertouwer van de Dorpe, een kint Engel.
27-09-1665 Wijbrant Maertsz Verwer en Neel Olerts, een soon Maerten.
03-11-1665 Claes Willemsz van de Keijns, een dochter Aefjen.
08-11-1665 Cornelis Cornelisz Plaets en Dieuwer Jans, een soon Cornelis.
08-11-1665 Sijmon Harckxz en Aecht Garbrants, een soon Allert.
08-11-1665 Pieter Gerrits Kuijper en Anna Jans, een soon Klaes.
08-11-1665 Schager Gerritje en Trijntje Jans, een dochter Maertjen.
18-11-1665 Jan Hendricxzoon en Aeltje Jans, een soon Jan.
20-12-1665 Anthonij Vermen Wolspinder en Annetje Brespo, een soon Claes.
20-12-1665 Adriaen Cornelis Snijder en Neel Jacobs, een dochter Etje.
10-01-1666 Claes Nopman en Trijntje Dircx, een soon Jan.
28-01-1666 Jan Cornelisz Wennis en Maertjen Wilborts, een dochter Wentjen.
28-01-1666 Jan Jansz Allerts en Maertjen Olferts, een zoon Evert.
31-01-1666 Cornelis Dirckxz Lanst, een dochter Geertje.
07-02-1666 Jan Jansz Molenaer en Vroutjen Pieters, een dochter Maertjen.
14-02-1666 Aerien Meijls Tolcke, een dochter Maertjen.
07-03-1666 Abraham Cornelisz en Aeriaentje Jans, een dochter Annetje.
10-03-1666 Cornelis de Dienaer en Willemtjen, een soon Klaes.
17-03-1666 Jan Cornelisz Mul op Legedijk en Guertje Cornelis, een soon Cornelis.
21-03-1666 Willem Cornelisz Mansbille en Lijsbet Ottes, een dochter Maertjen.
24-03-1666 Mr. D.S. Geus, organist en Barber Jans, een soon Pieter.
25-04-1666 Pieter Dircksz Backer en Trijn Jans, een zoon Jan.
30-05-1666 Nanninck Luijtjes Keins en Maertjen Maeijls, een dochter Trijntje.
10-07-1666 Gerrit van Vlaenderen en Sijtjen Willems, en dochter Grietje.
08-08-1666 Pieter Dirkxzoon Keijns en Neel Bastiaens, een dochter Guertje.
15-08-1666 Pieter Jansz op te Haale en Neel Pieters, een dochter Dieuwer.
22-08-1666 Dirck Dircxz Homlus en Maertjen Dircx, een soon Sijmon.
05-09-1666 Pieter Dircx Lanst en Anna Pieters, een soon Dirck.
26-09-1666 Diesleijders Anna, een dochter Anna
03-10-1666 Cornelis Luijtjes in Molenstraet en Duijfjen Bestepots, een dochter Trijn.
17-10-1666 Allert Claesz Valckoogh en Guert Jans, een zoon Klaes.
17-10-1666 Willem Pietersz Boertus en Trijn Pieters, een dochter Guertje.
17-10-1666 Cornelis Dircxz Toebacxman en Trijn Willems, een zoon Dirck.
24-10-1666 Mr. Koningh, voorsanger en Niesjen Cornelis, een soon Dirck.
24-10-1666 Cornelis Jans Visser en Cornelisje Cornelis, een dochter Dieuwer.
24-10-1666 Trijn Melgers, een hoerekint Jannetjen.
31-10-1666 Cornelis Hendricxz en Guertje Pieters, een soon Hendrick.
03-11-1666 Cornelis Engelsen, toesiender, een soon Reijer.
14-11-1666 Luijtjen Pietersz op Tjallewal en Jannetje Cornelis, een soon Aerien.
14-11-1666 Aris Jacobs Kistemaker en Breghjen Cornelis, een dochter Anna.
14-11-1666 Gerrit Pietersz Legedijck en Maertjen Klaas, een soon Cornelis.
14-11-1666 Claes Jans Vulnsman en Trijn Evers, 2 kinderen Evert en Neel.
12-12-1666 Gerrit Michiels Leegedijck en Anna Claes, een dochter Grietje.
12-12-1666 Maerje Hendricx, weduwe van Cornelis Hendricx Klimmer saliger, een soon Cornelis.
19-12-1666 Bartelmiew Isaacx de Vlieger en Engeltjen Willems, 2 soonen Kaarel en Willem.
19-12-1666 Een arme vrou, een soon Leendert.
Karstijd Aerian Garel van de Keijns, een soon genaemt Dirck.
09-01-1667 Mr. Hendrick Prins en Anna Cornelis, een dochter Susanna.
19-01-1667 Jacob Cornelis Wittekint en Neeltje Jans, een soon Jan.
23-01-1667 Oom Gerrit in de Kuijle en Trijn Pieters, een dochter Maertjen.
26-01-1667 Cornelis Wijbrants en Cornelisje Swerff, een dochter Trijn.
26-01-1667 Cornelis Hendrickx Faala en Trijn Cornelis, een soon Jan.
06-02-1667 Michiel Jans Muijs op ’t Noort en Reijnou Jacops, een soon Jan. Na 3 ¼ jaer besoecking gerust 8 augustus 1685.
06-02-1667 Willem Jansz Loot en Sijtjen Cornelis, een soon Jan.
06-02-1667 Willem Taatus Klapmolen en Trijn Cornelis, een soon Cornelis.
09-02-1667 Jacob Aeriens Grootewal en Maertjen Cornelis, een soon Cornelis.
27-02-1667 Jan Cornelis Kloet op ’t Loet en Neeltje Hendricx, een dochter Grietje.
06-03-1667 Olfert Jansz Waagen op ’t Noort en Maartje Cornelis, een soon Jan.
09-03-1667 Jacob Hilbrants Buijtendick en Sijbrich Aeriensdochter, een dochter Aeltje.
20-03-1667 Maarten Sijmons Neef Hemkewerf en Griet Hendricx, een soon Hendrick.
20-03-1667 Jan Engelsen, toesiender op ’t Loet, een dochter Knier.
03-04-1667 Cornelis Dircx Bergman en Trijn Pieters, een soon Dirck.
06-04-1667 Pieter Luijtjensz Keijns en Maertjen Pietersdochter, een dochter Neeltje.
xx-04-1667 Paesmaendag. Claas Muntjewerf en Aef Willems, een soon Jan.
17-04-1667 Abraham Jansz en Aelt Cornelis, een soon Jan.
29-05-1667 Jan Gerritsz Dubbelt en Trijn Jans Wip, een soon Cornelis.
26-06-1667 Cornelis Jacopsz Gau Leegdick en Luidou Hilbrants, een dochter Maertjen.
10-07-1667 Gerrit Lourisz Butter op te Nes en Guert Reijers, een dochter Lijsbeth.
20-08-1667 Aerien Meijlis op Tolcke, een dochter Trijn.
11-09-1667 Gerrit van Vlaenderen en Sijtjen Willems, een dochter Grietje.
17-09-1667 Maertjen Pietersz Huijsman en Sijtjen Abrahamsdochter gerust, Abraham en Sijtjen.
02-10-1667 Willem Cornelisz Mansbille en Lijsbet Ottes, een dochter Antje.
16-10-1667 Jan Hendricx Kleermaker en Aeltje Jans, een dochter Neeltje.
16-10-1667 Wijbrant Maartsen Verwer en Neeltjen Olferts, een dochter Antje.
23-10-1667 Poulus Jacobs Laeimuijen en Griet Dircx, een dochter Trijntje.
30-10-1667 Gerrit Gerritsz Wever en Trijn Jans, een soon Gerrit.
27-11-1667 Sasker Pietersz Edelbloet en Trijn Dirckx, een dochter Anna.
27-11-1667 Cornelis Pietersz Grootes en Trijn Jans, een soon Jan.
19-12-1667 Claes Jansz Vulusman en Trijn Evers, een dochter Neel.
24-12-1667 Vertesoos Antje, een bastaert, een soon genaemt Jan.
01-01-1668 Jan Cornelisz Wittekint en Lijsbet Cornelis, een dochter Trijntje.
18-01-1668 Pieter Aeriensz Gorter en Trijntje Aeriens, een dochter Anna.
01-02-1668 Nan Luijtjens Keijns en Maertjen Maeijls, een soon Maeijl.
12-02-1668 Poulus Dirckx Bergman en Lijsbet Dircx Bijl, een soon Pieter.
15-02-1668 Jan Cornelis Mul van Leegedijck, een soon Jan.
20-02-1668 Sijmon Harcxz Nes en Aegt Garbrant, een soon Allert.
20-02-1668 Frans Huijberts van der Molen en Geert Meijnderts, een dochter Trijn.
20-02-1668 Aerien Cornelis Snijder en Neel Jacobs, een dochter Lijsbet.
20-02-1668 Pieter Gerrits Kuijper en Anna Jans, een dochter Anna.
29-02-1668 Den 29 januarij is gedoopt een dochter van Spanjaerts Thijs uijt de Zijpe, out 24 jaaren genaemt Dieuwer.
04-03-1668 Claes Jansz Nopman en Trijn Evers, een dochter Neeltje.
11-03-1668 Pieter Hendricx Backer en Trijn Jans, een dochter Neeltje.
18-03-1668 Taam Jans Toebacxman en Trijn Poulus, een soon Jan.
01-04-1668 Bartelmies Isaackxz Vlieger en Engeltjen Willems, een soon Willem
01-04-1668 Cornelis Dircxz Toebacxman en Trijn Willems, een zoon Dirck.
08-04-1668 Allert Jansz, omroeper en Barber Jans, een soon Ewert.
15-04-1668 Aris Jacobsz Kistemaker en Anna Alberts, een dochter Grietje.
15-04-1668 Claes Willemsz Keijns, een dochter Trijn.
22-04-1668 Jacob Wittekint en Neel Jans, een dochter Grietje.
05-05-1668 Jacob Sijmonsz in Molenstraet en Stijntje Willems, een soon Willem.
05-05-1668 Pieter met de Tandesdochter Trijn, een bastaart een soon Hendrick.
10-05-1668 Jan Pietersz Berghman en Lijsbet Jans Calsbeeg, een soon Jan.
20-05-1668 Cornelis Cornelisz Plaets en Dieuwer Jansdochter, een soon Cornelis.
10-06-1668 Cornelis Hendrickx Faala en Trijn Cornelis, een dochter Neeltje.
17-06-1668 Willem Pietersz van de Nes en Maertje Pieters, een soon Pieter.
24-06-1668 Aerien Dirckxzoon Hoep en Neel Vosses, een dochter Trijntje.
05-08-1668 Willem Luijtzoon Roodebaert een Guert Jans, een soon Jan.
12-08-1668 Roelof Jansz van ’t Hooghuijs en Neel Jans van ’t Verlaat, een dochter Aecht.
27-08-1668 Jacob Olfertsz Ootes en Trijn Cornelis, een soon Cornelis.
27-08-1668 Anthonij Vermou Wolspinder en Annetje Bresno, een soon Claes.
27-08-1668 Schager Gertje op te Dorpe en Leentje Jans, een soon Gerrit. Gerust in ’t weeshuijs 11 maart 1682.
23-09-1668 Cornelis Jacopsz Hoornse schipper en Neel Garbrants, een dochter Trijntje.
23-09-1668 Jan Pietersz Butterpot op de Loet en Anna Barents, een zoon Pieter.
21-10-1668 Allert Claesz Valckoog en Guert Jans, een dochter Maertjen.
29-10-1668 Willem Jansz Loot en Sijtjen Cornelis, een dochter Vrouw.
04-11-1668 Pieter Jansz op de Haale en Neel Pieters, een soon Pieter.
11-11-1668 Aerien Jansz Backer op te Loet en Barber Dirckx, een soon Jan.
11-11-1668 Wijbrant Cornelis Creliswerf en Jannetje Floris, een dochter Maertjen.
11-11-1668 Maerten Sijmons Neef en Griet Hendrickx, een soon Hendrick.
17-11-1668 Jan Jansz Mul op tte Loet en Vrouwtjen Pieters, een soon Pieter.
24-11-1668 Jan Cornelis Kloet en Neel Hendrickx, een dochter Magdaleen.
24-11-1668 Pieter Dirckx Lanstj en Anna Pieters, een soon Louris.
02-12-1668 Michiel Pietersz Decker en Trijn Gerrits, een dochter Jannetjen.
19-12-1668 Pieter Gerritsz Decker op de Snevert en Maertjen Allerts, een dochter Trijn.
09-01-1669 Klaas Muntjewerff en Aef Willems, een dochter Jannetjen.
27-01-1669 Cornelis Almersz en Anna Dirckx, een soon Almer.
27-01-1669 Abraham Cornelisz en Aeriaentje Jans, een dochter Geertje.
10-02-1669 Jan Jansz Allerts en Hillegont Willems, een dochter Maertjen.
03-03-1669 Jan Gerritsz Dubbelt en Trijn Jans Wufs, een dochter Neeltje.
03-03-1669 Cornelis Dirckxz Lanst en Maertje Cornelis, een soon Cornelis.
03-03-1669 Claes Jansz Vulnsman en Trijn Everts, een soon Evert.
03-03-1669 Jan Pietersz Nieuweboers wijf Trijn Cornelis van Nierop, een dochter Dieuwer.
10-03-1669 Jan Cornelisz Vennis en Maertje Wulberts, een soon Cornelis.
17-03-1669 Hendrik Jans Keijns en Dieuwer Aeriens, een soon Jan.
07-04-1669 Jan Harmensz op ’t Noort en Maertjen Pieters, een soon Pieter.
17-04-1669 Jan Almersz op de Loet en Maertjen Huijberts, een dochter Aeriaentje.
17-04-1669 Gerrit Michiels Leegedijck en Anna Claes, een dochter Grietje.
22-04-1669 Nan Luijtjesz Keijns en Maertje Maeijes, een soon Maeijl.
05-05-1669 Een arme vrouw een kint gedoopt genaemt Pieter.
05-05-1669 Gerrit Gerritsz Wever op de Loet en Trijn Jans, een dochter Anna.
12-05-1669 Luitjen Pieters op Tjallewal en Jannetje Cornelis, een dochter Neeltje.
12-05-1669 Pieter Luijtjens Keijns en Maertjen Pieters, een soon Jacob.
12-05-1669 Aerien Maelr Tolcke, een soon Sijmon.
19-05-1669 Pieter Dirckxz Valkoogh en Griet Harcx Nes, een dochter Jacobje.
19-05-1669 Aelbert Pieters Groet en Neeltje Pieters Leijns, een soon Pieter.
19-05-1669 Aerien Harckxz Keijser en Katalijn Willems, een soon Willem.
15-07-1669 Mr. Dirck, organist en Barbar Jans, een soon Pieter.
21-07-1669 Jan Pietersz Bergman en Lijsbet Jans Calsberg, een soon Jan.
21-07-1669 Willem Willemsz Vlamingh en Maertjen Pieters, een soon Willem.
11-08-1669 De Eselmans dochter, een kint gedoopt Magdelena.
18-08-1669 Jan Jaspersz Smit en Anna Pieters, een dochter Jannetje.
30-08-1669 Mr. Pieter Broersz en Wijbrich Jans, een soon Aerien.
08-09-1669 Willem Pietersz Boertjens en Trijn Pieters, een dochter Hilgont.
14-09-1669 Sijmon Hendricxz op Tjallewal en Trijn Claes, een soon Klaes.
14-09-1669 Cornelis Pietersz Grootes en Trijn Jans, een soon Jan.
14-09-1669 Albert Cornelisz Wever en Griet Rens, een soon Cornelis.
  Nota; bovenstaande drie kinderen zijn tot Barsingerhorn gedoopt van domine Hondius.
29-09-1669 Dirck Buijckes op ’t Hoogh en Guert Jans, een dochter Brechtje.
06-10-1669 Cornelis Dirckxz Toebacxman en Trijn Willems, een soon Dirck.
06-10-1669 Aerien Dirckxz in de Hoep en Neel Vossis, een soon Dirck.
06-10-1669 Cornelis Pietersz Prins en Maertje Reijers, een soon Pieter.
13-10-1669 Aris Jacobsz Kistemaker en Anna Alberts, een soon Jacob.
13-10-1669 Willem Cornelis Mansbille en Lijsbet Ottes, een dochter Lijsbet.
10-11-1669 Hilbrant Cornelisz Gauw en Griet Sijbrants, een soon Sijbrant.
10-11-1669 Bartelmies Isaacx Vlieger en Engeltjen Willems, een soon Kaarel.
24-11-1669 Gerrit van Vlaanderen en Sijtjen Willems, een soon Jan.
24-11-1669 Jan Aeriensz Nes en Ever Harcx, een dochter Guert.
27-11-1669 Cornelis Luitjenszoon en Duijfjen Bestepas, een dochter Maertjen.
27-11-1669 Pieter Aeriensz Gorter en Trijntje Aeriens, een soon Jan.
08-12-1669 Maertjen Sijmons Neeff en Griet Hendricx, een dochter Trijntje.
22-12-1669 Rens Gerritsz op Tjallewal en Maertjen Teunis, een soon Teunis.
01-01-1670 Cornelis Jansz Schager en Aechtje Pieters, een soon Aerien.
05-01-1670 Willem Jansz Loet en Sijtjen Cornelis, een dochter Vroutje.
19-01-1670 Maeijl Claesz Loet en Sijbrich Pieters, een soon Pieter.
02-02-1670 Philps Reijersz op Tjallewal en dieuwer Pieters, een dochter Neel.
14-02-1670 Pieter Gerritsz Kuijper en Anna Jans, een soon Claes.
02-03-1670 Sijbouts Pieter van de Keijns, een dochter Trijntje.
09-03-1670 Jan Cornelisz Wittekint en Lijsbet Cornelis, een soon Cornelis.
06-04-1670 Wijbrant Cornelisz Creliswerf en Jannetje Floris, een dochter Neel.
06-04-1670 Aerien Lijnhouwer op Tjallewal en Trijn Cornelis, een soon Cornelis.
20-04-1670 Pieter Decker op te Snevert en Maertjen Allerts, een dochter Trijntje.
27-04-1670 Baarent Gerritsz van Legedijk en Alijt Jans Guldewagen, een soon Jan.
18-05-1670 Cornelis Cornelisz Plaats en Dieuwer Jans Wijckx, een dochter Anna.
18-05-1670 Jan Gerrits Dubbelt en Trijn Jans Wups, een dochter Neeltje.
08-06-1670 Wijbrent Maertsz Verwer en Neeltje Olfertsdochter, een soon Maerten.
15-06-1670 Willem Pietersz op ’t Noort en Maertje Pietersdochter, een dochter Maertjen.
22-05-1670 Gerrit Luijtjes in de Kuijle en Anna Arents, een dochter Anna.
05-10-1670 Nanninck Luijtjens Keijns en Maertje Maeijlis, een soon Maeijl.
12-10-1670 Sasker Pietersz Voerman en Trijn Dircx, een zoon Pieter.
12-10-1670 Leenert Jansz, dienaer en Lijsbet Melckerts, een soon Jan.
02-11-1670 Gerrit Hendrickx Woldren en Saara Isaacx, een soon Hendricx.
09-11-1670 Aerien Jans van de Wiel op de Keijns, een soon Jan.
23-11-1670 Jan Jaspers Smit en anna Pieters, een dochter Jannetjen.
23-11-1670 Olfert Jansz Waaghen en Maertje Cornelis, een dochter Trijntje.
26-11-1670 Aerien Jansz Backer op de Loet en Barber Dirckx, een soon Jan.
04-12-1670 Mr. Jasper, schoolmeester Valkoogh en dieuwer Claasdochter, een dochter Aeltje.
17-12-1670 Cornelis Almersz Backer en Anna Dircx, een soon Dirck.
21-12-1670 Pieter Hendricx Oomheijn en Trijn Jans, een dochter Neeltjen.
04-01-1671 Jan Jansz Allerts en Hillegont Willems, een soon Reijer.
04-01-1671 Cornelis Pietersz Prins en Maertjen Reijers, een dochter Maertjen.
18-01-1671 Mr. Pieter Broersz en Wijbrich Jans, een soon Aerien.
18-01-1671 Jan Cornelisz Bil en Neel Hendricx, een soon Cornelis.
28-01-1671 Allert Claesz Valkoogh en Guert Jans, een dochter Trijn.
01-02-1671 Aerien Cornelisz Snijer en Neel Jacobs, een dochter Trijntje.
04-02-1671 Pieter Cornelisz Olijslager en Neeltjen Pieters, een soon Pieter.
08-02-1671 Jan Jansz, dienaer en Anna Jans, een soon Jan.
08-02-1671 Claes Jansz Vulnsman en Trijn Everts, een soon Jan.
11-02-1671 Pieter Gerritsz Kuijper en Anna Jans, een soon Claes.
25-02-1671 Willem Taattesz Clapmolen en Trijn Cornelis, een soon Phillips.
25-02-1671 Een arme vrouw, een soon Luckas.
08-03-1671 Maeijl Claeszoon en Sijbrich Pieters, een soon Claes.
15-03-1671 Gerrit Gerritsz van Delden en Trijn Jans, een dochter Antje.
12-04-1671 Maertjen Aeriensz Noort en Anna Pieters, een dochter Engeltjen.
19-04-1671 Hilbrant Cornelisz Gau en Griet Zijbrants, een soon Jacob.
31-05-1671 Aerien Harckxz Keijser en Catelijn Willems, een soon Willem.
31-05-1671 Jan Cornelisz Mul Legedijck en Guertje Cornelis, een dochter Trijn.
03-06-1671 Abraham Cornelisz en Aeriaentje Jans, een dochter Jannetje.
05-07-1671 Mr. <osis Kock van de Heer en Marija van Fieren, een dochter Anna.
12-07-1671 Cornelis Jansz Schaagen en Aecht Pieters, een dochter Maertjen.
26-07-1671 Jacob Cornelisz Wildeman en Anna Pieter Valckes, een dochter Maertjen.
08-08-1671 Wijbrant Maartsz Verwer en Neeltjen Olferts, een soon Maerten.
06-09-1671 Jacob Olfertsz Ootes en Trijn Cornelis, 2 kinderen, een soon Pieter en dochter Antje.
13-09-1671 Aerien Maertens Nes en Trijn Jans, 2 kinderen, een soon Jan en dochter Grietje.
20-09-1671 Willem Cornelisz mansbille en Anna Jans, een zoon Cornelis.
11-10-1671 Pieter Dirckxz Nes en Aecht Garbrants, een dochter Antje.
12-11-1671 Aerien Maeijls op ’t Tolcke, een soon Pieter.
12-11-1671 Cornelis Pietersz Keijns en Engel Cornelis, een soon Cornelis.
12-11-1671 Cornelis Jansz Breet en Anna Cornelis, een soon Jan.
12-11-1671 Gerrit Michielsz Leegedijck en Anna Claes, een dochter Grietje.
02-12-1671 Mr. Pieter Broersz en Wijbrich Jans, ene soon Aerien.
02-12-1671 Cornelis Maeijersz en Trijn Jans, een soon Meijert.
06-12-1671 Jan Aeriensz Nes en Ever Harckx, een dochter Anna.
16-12-1671 Hendrick Jansz Keijns en dieuwer Aeriens, een soon Aerien.
27-12-1671 Pieter Pietersz Bregman en Maertjen Pieters, een soon Cornelis.

 

Bron: Regionaal Archief Noord Holland – Inv.nr. 1 Schagen.

Transcriptie: GeneaData 03-10-2021

GeneaData

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.