Schagen Dopen Gereformeerd 1658-1664

Share and Like

Schagen Dopen Gereformeerd 1627-1686

Periode 1658– 1664.

23-06-1658 Claes Cornelisz Muntjewerff, een soon Cornelis.
14-07-1658 Jacob Allertsz op de Dorpe, een dochter Grietje.
21-07-1658 Sijmon Harcxz op de Nes, een dochter Evertjen.
11-08-1658 Pieter Cornelisz Smit op ’t Loet, een dochter Grietje.
30-08-1658 Jan Jacobsz Teun en Lijsbet Jansdr, een soon Adriaen.
30-08-1658 Adriaen Albertsz op Grootewal, een dochter Neel.
30-08-1658 Jan Claesz op de Keijns, een soon Pieter.
07-09-1658 Pieter Adriaensz in de Hoep, een soon Dirck.
07-09-1658 Cornelis Cornelisz in de Nieuwestraet, een soon Cornelis.
30-09-1658 Maerten Pietersz op de Legedijck, een dochter Trijn.
12-10-1658 Willem Klaasz Backer op de Plaats, een soon Jacob.
12-10-1658 Cornelis Jansz in de Molenstraet, een soon Sijmon.
29-10-1658 Cornelis Jansz op de Plaets, een soon Luijtjen.
07-12-1658 Hermen Tomasz in de Molenstraet, een soon Luijtjen.
07-12-1658 Cornelis Claasz Valckoog en Hendrikje Polanus, een soon Jacobus.
16-12-1658 Huijbert Claasz op de Avendorp, een soon Claes.
23-12-1658 Seijer Pilles in de Hoep en Trijn Pieters, een dochter Trijntje.
05-01-1659 Adriaen Saskersz op Tjallewal, een soon Sasker.
26-01-1659 Cornelis Jacobsz Gau en Lusijdje Hillebrants, een dochter Sijbrich.
26-01-1659 Pieter Phillips in Burchorn, een soon Claes.
29-01-1659 CM Koninck, schoolmeester en Niesje Cornelisdr, een dochter Aeltjen. Gerust den 28 maij 1676.
04-02-1659 Waertjen Huijberts op de Loet, een soon Jacob.
28-02-1659 Gerrit Adriaensz perfect op de Loet, een soon Jacob.
02-03-1659 Cornelis Joostesz en Trijntje Tobijas, een dochter Hiltjen.
09-03-1659 Cornelis Pietersz en Jannetje Nannings, een dochter Lijsbet.
09-03-1659 Cornelis Hendricx Klimmes en Alijt Jans, een dochter Grietjen.
16-03-1659 Ernst Ockx op ’t Noort een dochter Trijntje.
16-03-1659 Jan Havicx en Lijsbet Gerrits, een soon Dirck.
27-04-1659 Adriaen Cornelis en Neel Jacobs, een dochter Neeltje.
18-05-1659 Jan Hermensz en Maartje Pieters, een dochter Pieter.
05-06-1659 Cornelis Jans Freeck en Maartjen Hendricx, een dochter Neeltje.
05-06-1659 Pieter Gerritsz Schipper en Maertjen Huijberts, een soon Gerrit.
29-06-1659 Pieter Zijmonsz Schram en Sijbrig Cornelisdr, een dochter Guertje.
29-06-1659 Jan Nanningsz en Maertjen Cornelis, een soon Cornelis.
29-06-1659 Aefke Sijmonsdr in de Nieuwestraet een bastert bij Dirck Baas, een soon Abraham.
13-07-1659 Cornelis Saskersz op Tjallewal, een soon Jan.
27-07-1659 Pieter Cornelisz Bregman en Maertjen Jacobsdr, een dochter Dieuwer.
24-08-1659 Pieter Willemsz Stam en Griet Pieters, een soon Pieter.
24-08-1659 Luijtjen Pietersz op Tjallewal, een dochter Trijntje.
24-08-1659 Cornelis Klaasz en Adriaentje Jellis, een soon Thijs.
21-09-1659 Thijs IJsbrandtsz en Aef Jansdr, een soon Pieter.
21-09-1659 Pieter Hendrickx en Trijn Jans, een dochter Reijnstje.
28-09-1659 Wijbrandt Kornelis en Reijnstje Pietersdr, een soon Cornelis.
28-09-1659 Willem Jacobsz en Jannetje Jans, een dochter Neeltje.
28-09-1659 Michiel Pietersz en Trijn Gerrits, een dochter Lijsbet.
05-10-1659 Mr. Hendrick Prins en Anne Cornelis, een soon Cornelis.
05-10-1659 Hendrick Thomas en Jannetje Frans, een dochter Katelijntje.
12-10-1659 Gerrit Adriaensz en Anna Reijers, een soon Reijer.
12-10-1659 Gerrit Roelofsz en Lijntjen Jans, een soon Willem.
26-10-1659 Jan Jacobszoon op de Keijns, een soon Jan.
26-10-1659 Aerien Jacobsz Hemkewerff, een soon Jan.
08-11-1659 Ewoudt Jansz en Aef Dircx, een soon Dirck.
15-11-1659 Jan Maertensz en Lijsbet Pieters, een dochter Maertjen.
22-11-1659 Jan Groenvelder en Neel Joostens, een dochter Annetje en dochter Trijntje.
17-12-1659 Cornelis Pietersz Valckes op ’t Noort, een soon Klaes.
21-12-1659 Maertje Kornelis, wedu op Grotewal, een soon Allert.
01-01-1660 Jan Allertsz Wijn en Griet Jans, een soon Aerjen.
01-01-1660 Dirck Dirckxz en Maartje Pieters, een soon Willem.
21-01-1660 Gerrit Jans op Legedijck, een dochter Trijn.
28-01-1660 Claes Kornelisz Muntjewerff, een soon Pieter.
00-02-1660 Kasparus Wallendal, predikant alhier een soon Kasparus.
15-02-1660 Pieter Gerritsz Kroes en Iefjen Adriaens, een soon Gerrit.
15-02-1660 Michiel Jansz Muijs en Reijnou Jacobs, een soon Jan.
18-02-1660 Jan Hendricxz Lap en Maartje Gerrits, een soon Gerrit.
25-02-1660 Allert Jansz, omroeper en Barber Pieters, een soon Pieter.
25-02-1660 Maerten Pietersz en Zijtjen Abrams, een soon Pieter.
25-02-1660 Pieter Cornelisz Smit op de Loet een dochter Grietje.
01-03-1660 Pieter Adriaensz en Neel Sijmons, een dochter Grietje.
17-03-1660 Pieter Jansz op de Keijns, een soon Jan.
21-03-1660 Cornelis Hendricxz Valcx op te Nes, een soon Pieter.
21-03-1660 Jan Jaspersz Corneliswerf, een dochter Trijntje.
21-03-1660 Pieter Gerritsz en Maertje Reijers, een dochter Jannetje.
28-03-1660 Op paesen Cornelis Jansz Visser en Cornelisje Cornelis, een soon Jan.
11-04-1660 Willem Claesz en Grietje Adriaens, een dochter Maertjen.
25-04-1660 Helmer Thomas en Maertjen Luijtjes, een dochter Luijtjen.
17-05-1660 Op pinxter Cornelis Cornelisz en Dieuwer Jans, een soon Jan.
24-05-1660 Maerten Jansz op Tjallewal, een soon Jan.
30-05-1660 Adriaen Aeriensz Koning op de Werf, een soon Pieter.
13-06-1660 Cornelis Adriaensz en Maertjen Cornelis, een soon Sijmon.
13-06-1660 Gerrit Jansz en Maertjen Joostus, een soon Cornelis.
20-06-1660 Cornelis Hendricxzoon en Guertje Pieters, een soon Pieter.
18-07-1660 Sijmon Harcxz en Aecht Garbrants, een dochter Anna.
25-07-1660 Pieter Jansz Kos en Maertjen Dircx, een dochter Lijsbet.
01-08-1660 Gerrit Adriaensz en Trijn Jacobs, een dochter Neeltje.
01-08-1660 Abraham Jansz en Alijt Cornelis, een dochter Jannetje.
21-08-1660 Cornelis Hendricxz en Maertjen Hendricx, een dochter Neeltje.
29-08-1660 Maeijl Claasz en Maertjen Abrahams, een dochter Trijn.
19-09-1660 Cornelis Dircxz Lans op ’t Noort, een soon Cornelis.
26-09-1660 Jan Jacobs op Keijns, een dochter Jannetje.
24-10-1660 Jan Hemensz en Maertjen Pieters, een dochter Lijsbet.
29-10-1660 Maerten Jacobsz op Grootewal, een dochter Grietje.
15-11-1660 Cornelis Klaasz Valckoog en Hendrickjeb Polanus, een dochter Saara.
28-11-1660 Cornelis Gerritsz van de Keijns, een dochter Dieuwer.
05-12-1660 Jacob Sijmonsz en Stijntje Willems, een soon Pieter.
05-12-1660 Wijbrant Cornelisz en Reijnstje Pieters, een dochter Trijntje.
13-12-1660 Jan Pietersz eb Aef Abrahams, een dochter Trijn.
13-12-1660 Jan Jacobsz Boertus en Aeltjen Pietersdr, een soon Cornelis.
13-12-1660 Pieter Gerritsz en Maertjen Huijberts, een dochter Neeltjen.
25-12-1660 Jan Hendricx en Maertjen Klaes, een soon Aelbert.
26-12-1660 Cornelis Jacobs Gau en Luijdou Hilbrants op de Legedijck, een soon Jacob.
16-01-1661 Cornelis Cornelisz Koning en Neel Gerbrants, een dochter Anna.
16-01-1661 Jan Havicxzoon en Lijsbet Gerrits, een dochter Trijntje.
28-01-1661 CM Koninck, schoolmeester en Niesje Cornelis, een soon Cornelis.
15-01-1661 Sijbrich Pieters, weduwe op de Loet, een dochter Cornelisje.
27-01-1661 Pieter Gerritsz Decker op de Sinvert?, een soon Gerrit.
05-03-1661 Neeltjen Adriaens van de Dorpe gedoopt out 11 jaare.
06-03-1661 Jacob Allertsz van de Dorpe, een soon Pieter.
16-03-1661 Gerrit Luijtjens en Trijn Pieters, een dochter Maertjen.
10-04-1661 Willem Tatesz en Trijn Cornelis, een dochter Etje.
10-04-1661 Gerrit Jansz en Anna Reijers, een soon Reijer.
10-04-1661 Gerrit Butter en Guert Reijers, een soon Louris.
01-07-1661 Harmen Thomas en Maertjen Luijtjens, een soon Luijtjen.
08-07-1661 Maerten Jansz en Sijbrich Cornelis, een dochter Dieuwer.
22-07-1661 Cornelis Jacobsz en Maertjen Jacobs, een dochter Trijntje.
17-07-1661 Pieter Jansz Keijns, een soon Jan.
14-08-1661 Mr. Dirck Jansz Geus en Barber Jans, een zoon Jan, is in zijn vaders plaats schoolmeester 18 december 1675.
14-08-1661 Cornelis Pietersz en Jannetje Nannincx, een dochter Sijbrich.
21-08-1661 Adrien Cornelisz en Neel Jacobs, een dochter Geurtje.
21-08-1661 Aerien Alberts Dieuwer op te Nes, een soon Albert.
28-08-1661 Cornelis Klaes en Aeriaen Jelles, een dochter Maertjen.
28-08-1661 Aerien Jansz op te Keijns, een soon Gerrit.
26-09-1661 Ernst op ten Noort en Lijsbet Tomas, een soon Teunis.
26-09-1661 Pieter Jan Remments op te Keijns, een soon Jan.
01-10-1661 Pieter Hendricx en Trijn Jans, een soon Hendrick.
18-10-1661 Sijmon Albertsz en Guert Tijsses, een soon Thijs.
18-10-1661 Wijbrant Maartsz en Neel Olferts, een dochter Trijntje.
25-10-1661 Reijer Jacobsz en Lijsbet Abrahams, een dochter Aefjen.
25-10-1661 Arien Gerritsz van de Keijns, een dochter Trijntje.
30-10-1661 Trijntje Pietersdr, weduwe van Reijer Pilles in de Hoep, een soon Reijer.
09-11-1661 Maeijl Claasz en Maertjen Abrams, een dochter Trijntje.
13-11-1661 Pieter Jansz op ’t Noort, een soon Adriaen.
13-11-1661 Jan Jansz Keut en Trijn Pieters, een soon Pieter.
20-11-1661 Maertjen Jacobs, weduwe van Harinck Jansz Backer, een dochter Jannetjen.
04-12-1661 Sijmon Pietersz Boeij en Lijsbet Jans, een soon Pieter.
12-12-1661 Michiel Jansz Muijs en Reijnou Jacobs, een soon Jan.
18-12-1661 Guertje Garbrants, weduwe van Aerien Saskers op ’t Jallewal, een soon Adriaen.
18-12-1661 Cornelis Jacobsen en Maertjen Hendricx, een soon Jacob.
08-01-1662 Pieter Jacobsz Gorter en Trijntjen Aeriens, een dochter Maertjen.
22-01-1662 Cornelis Cornelisz Hoogesij en Dieuwer Jans, een soon Jan.
01-02-1662 Sijmon Harckx Nes en Aecht Garbrants, een dochter Trijn.
08-02-1662 Pieter Aeriensz Hoep en Neeltjen Sijmons, een soon Sijmon.
08-02-1662 Allert Jansz, omroeper en Barber Pieters, een soon Reijer.
19-02-1662 TJ Visscher en Cornelisje Cornelis, een soon Cornelis.
02-03-1662 Michiel Pieters Decker en Trijn Gerrits, een soon Pieter.
13-03-1662 Gerrit Coertsz Dorpe en Lijntje Jans, een dochter Jannetjen.
13-03-1662 Anthonij Fermou en Annetje xxx, een dochter Martha.
15-04-1662 Pieter Fillips Burchorn en Maertje Pieters, een dochter Jannetjen.
15-04-1662 Abraham Jans Gurcum en Aelt Jacobs, een soon Jan.
01-05-1662 Pieter Gerrits op ’t Noort en Maertje Huijberts, een soon Huijbert.
07-05-1662 Cornelis Klaesz Valckooch en Hendrickje Polanus, een dochter Saara.
14-05-1662 Pieter Willemsz Stam en Griet Pieters, een soon Adriaen.
11-06-1662 Mr. Cornelis Koningh en Arentje Cornelis, een soon Cornelis.
11-06-1662 Jan Aerens Groenvelder en Grietje Pieters, een soon Pieter.
18-06-1662 Jan Hendricx Lap en Baat Gerrits, een dochter Anna.
03-07-1662 Cornelis Hendricx en Trijn Cornelis, een dochter Maertjen.
17-07-1662 Gerrit Gerritsz Wever en Trijn Jans, een dochter Maertjen.
17-07-1662 Aerien Jacobsz Hemkers en Maertje Jans, een dochter Grietje.
23-07-1662 Jacob de Leertouwer en Lijsbeth Dircx, twee kinderen Klaes en Neeltjen.
12-08-1662 Jacob Hillebrantsz en Sijbrich Aeriens, een soon Hilbrant.
04-09-1662 Jan Cornelis Wittekint en Griet Jans, een soon Jan.
04-09-1662 Jan Havickxsoon en Lijsbet Gerrits, een soon Cornelis.
24-09-1662 Cornelis Dircx Bergman en Trijntje Pieters, een dochter Maertjen.
01-10-1662 Cornelis Hendrikx Klimmer en Maartjen Hendrickx, een soon Hendrick.
01-10-1662 Dorus Jansz Streeck en Maertje Hendrickx, een dochter Trijntje.
01-10-1662 Gerrit Aeriensz Loet en Trijntje Jacobs, een soon Jacob.
25-10-1662 Claes Jansz Vulnsman en Lijsbet Willems, een dochter Trijntje.
10-10-1662 Aerien Meijlsz Tolcke een soon genaemt Maeijl.
10-10-1662 Jan Hendricxzoon en Aeltje Jans, een dochter Vroutjen.
20-10-1662 Pieter Dircx Oomheijn en Trijn Jans, een dochter Maertjen.
25-12-1662 Karsdag, Wijbrant Maartsen en Neeltjen Olerts, een dochter Trijntje.
31-12-1662 Luijtjen Pieterszoon op ’t Jallewal een soon Pieter.
17-01-1663 Allert Claas Valckoog en Guert Jans, een soon Johannis.
23-01-1663 Maeijl Claesz en Maertjen Abrahams, een dochter Trijntje.
23-01-1663 Willem Claas Swerver en Grietje Adriaens, een soon Adriaen.
23-01-1663 Jan Jaspers Leertouwer, een soon Jasper.
10-02-1663 Gerrit Jansz en Maertjen Joostus op te Bierkaij, een dochter Anna.
14-02-1663 Mr. Hendrick Prins en Anna Cornelis, een dochter Susanna.
25-02-1663 Pieter Pietersz Dienaer en Aeltje Hendricx, een soon Jan.
14-03-1663 Jacob Dirckx en Trijntje sijn vrou sijnde, arme luijden omtrent de stadt Haerlem, een soon Dirck.
14-03-1663 Ewaldus Anthonij en Marijn, arme luijden, een soon genaemt Anthonij.
01-04-1663 Sasker Pieterszoon en Trijn Dirckx, een dochter Grietjen. Obijt 15 februarij 1689 in de kraam.
09-06-1663 Gerrit Jansz op te Nes en Anna Reijers, een soon Reijer.
30-06-1663 Jacob Sijmons Molenstraet en Stijntjen Willems, een dochter Aefjen.
01-07-1663 Cornelis Harcx van de Nes en Maertjen Dirckx, een dochter Aeltje.
01-07-1663 Jan Harmens Wever en Maertjen Pieters, een dochter Anna.
01-07-1663 Pieter Rijesz Toebacxman en Ermtjen Willems, een soon Jacob.
15-07-1663 Ernst Ockxen op ’t Noort en Lijsbet Teunis, een soon Teunis.
23-07-1663 Jan Maertensz Olderjan en Lijsbet Pietersdr, een dochter Aeltjen.
11-08-1663 Harmen Tomasz en Maertjen Luijtjes, een soon Luijtjen.
11-08-1663 Cornelis Dircxz Lanst op ’t Noort, een dochter Trijntje.
11-08-1663 Claes Jansz Nopman en Trijntje Dirckx, een dochter Aefjen
19-08-1663 Aerien Janszoon van de Keijns, een dochter Trijn.
19-08-1663 Gerrit Roelofszoon en Lijntje Jans, een dochter Jannetje.
09-09-1663 Cornelis Aeriensz en Maertjen Cornelis, een dochter Trijntje.
25-09-1663 Cornelis Gerritszoon van de Keijns, een soon Gerrit.
06-10-1663 Dirck Dircxz Homlus en Maertjen Dirckx, een dochter Trijntje.
14-10-1663 Wigger Jansz Wijn een dochter Aechtjen.
09-11-1663 Sijmon Havckx Nes en Aecht Garbrant, een soon Jan.
09-11-1663 Jan Cornelisz Wittekint en Grietje Jans, een soon Jan.
18-11-1663 Willem Pietersz Boerens en Trijntje Pietersdochter, een soon Pieter.
18-11-1663 Abram? Cornelis Snijer en Neel Jacobs, een dochter Lijsbeth.
01-12-1663 Jan Groenvelder en Grietje Pieters, een soon Pieter. In ’t weeshuijs gerust den 12 april 1679.
12-12-1663 Jan Hendrickxz en Aeltjen Jans, een soon Jan.
12-12-1663 Jan Cornelisz Biersteker en Neeltjen Hendricx, een dochter Madaleentje.
15-12-1663 Broer Harcxzoon en Neel Sijmensdochter, een dochter Aechtje.
23-12-1663 Willem jansz op ’t Loet en Sijtjen Cornelis, een soon Cornelis.
23-12-1663 Cornelis Jacobszoon en Maertje Hendricx, een dochter Trijntje.
30-12-1663 Pieter Sijmonsz Schram en Trijn Daltus, een dochter Grietje.
30-12-1663 Cornelis Pieterszoon en Jannetje Nannings, een soon Nanningh.
05-01-1664 Mr. Cornelis Koningh en Niesjen Cornelis, een soon Dirck.
05-01-1664 Aris Jacobsz Kistemaker en Brechje Cornelis, een  dochter Cnelisjen.
13-01-1664 Willem Taatuszoon en Trijn Cornelis, een soon Cornelis.
30-01-1664 Michiel Jansz Muijs en Reijnou Jacobs, een dochter Neeltje.
04-02-1664 Claes Willemsz Keijns, een soon Claes.
09-03-1664 Pieter Harmansz Gorter en Trijntje Adriaens, een soon Adriaen.
09-03-1664 Cornelis Jansz Backer en Neeltjen Jacobs, een soon Jan.
12-03-1664 Anthonij Vermou Wolspinder en Annetje Brespo, een soon Pieter.
12-03-1664 Cornelis Cornelisz Wever eb Trijntje Alberts, een soon Maerten.
19-03-1664 Mr.J. Geus, organist en Barber Jans, een soon Pieter.
19-03-1664 Cornelis Hendrickx Tjallewal en Guertje Pieters, een dochter Trijntje.
23-03-1664 Cornelis Claesz Valckoogh en Hendrikjen Polanus, een dochter Saartje.
06-04-1664 Poulus Dircxz Bergman en Lijsbet Dircx, een soon Dirck.
06-04-1664 Aerien Gertsz van de Keijns, een dochter Vroutje.
13-04-1664 Pieter Gerrits Schipperdaeck en Maertjen Huijberts, een soon Cornelis.
01-06-1664 Cornelis Jansz Visscher en Knelisjen Cornelisdochter, een soon Klaes.
07-07-1664 Pieter Decker op ’t Snevert en Jannetje Willems, een dochter Trijntje.
10-08-1664 Pieter Adriaensz Wever en Maertjen Lammerts, een soon Lambert.
18-08-1664 Jan Pietersz Dorpe en Griet Sijmons, een soon Pieter.
31-08-1664 Pieter Dirckxz van de Keins en Neel Bastiaens, een soon Dirck.
31-08-1664 Gerrit Luijtjens van Hooghuijs en Trijntje Pieters, een dochter Maertjen.
11-10-1664 Pieter de Wever op ’t Noort, een soon Pieter.
26-10-1664 Cornelis Jansz Streeck en Maertjen Hendricxdochter, een soon Hendrick.
29-10-1664 Allert Claesz Valckoogh en Guertje Jansdochter, een dochter Neeltjen.
29-10-1664 Maeijl Claeszoon en Maertjen Abrahams, een dochter Neeltjen.
03-11-1664 Aerien Dirckxz en Neel Jacobs Vossis, een dochter Neeltjen.
12-11-1664 Allert Jansz, omroeper en Barber Pieters, een dochter Madaleentje.
12-11-1664 Pieter Dircx Janse en Anna Pieters, een soon Louris.
19-11-1664 Cornelis Hendricxz Fala en Trijn Cornelis, een dochter Anna.
26-11-1664 Jan Cornelis Wittekint en Grietje Jans, een dochter Maertjen.
04-12-1664 Cornelis Hendricxz Klim en Maertjen Hendrickx, een dochter Trijntje.
04-12-1664 Pieter Jan Remmentszoon van de Keijns, een soon Jan.
10-12-1664 Gerrit Gerritszoon en Trijn Jans, een dochter Trijntje.
21-12-1664 Sijmon Albertsz Nes en Guert Thijses, een soon Jan.
21-12-1664 Claes Cornelisz Muntwerf en Aeft willems, een soon Dirck.
25-12-1664 Karsdag, Jan Cornelisz Mul op Legedijk en Guertje Cornelis, een dochter Trijntjen.
25-12-1664 Jonge Jan Teun en Trijn Jans, een dochter Jannetjen.
25-12-1664 Cornelis Adriaensz Gorter en Maertjen Cornelisen, een dochter Trijntjen.
28-12-1664 Abraham Cornelisz en Aeriaentje Jans, een dochter Maertjen.

 

Bron: Regionaal Archief Noord Holland – Inv.nr. 1 Schagen.

Transcriptie: GeneaData 28-09-2021

GeneaData

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.