Schagen Dopen Gereformeerd 1634-1638

Share and Like

Schagen Dopen Gereformeerd 1627-1686

Periode 1634– 1638.

01-01-1634 Jan Janszoon en Maritjen Adriaensdr, een soon Cornelis.
01-01-1634 Cornelis Jacobsz en Jannetjen Florisdr, een dochter Maritjen.
11-01-1634 Jan Dirckszoon en Guert Cornelisdr, een dochter Grietje.
15-01-1634 Baltes Jacobszoon en Anna Claesdr, een dochter Jannetjen.
22-01-1634 Cornelis Pieterszoon en Alijtjen Albertsdr, een soon Cornelis.
22-01-1634 Adriaen Claeszoon en Jannetjen Dircksdr, een soon Claes.
22-01-1634 Dirck Pieterszoon en Trijn Maertens, een dochter Lijsbeth.
28-01-1634 Dirck Dirckszoon en Lijsbeth Claesdr, een soon Dirck.
04-02-1634 Hendrick Claeszoon en Anna Maertensdr, een dochter Jannetjen.
11-02-1634 Cornelis Hendricxz en Maritjen Pietersdr, een dochter Anna.
18-02-1634 Tate Philipszoon en Ettje Willemdr, een soon Willem.
18-02-1634 Jacob Janszoon en Neel Pietersdr, een soon Jan.
18-02-1634 Adriaen IJsbrantsz en Teetje Borrilsdr? Een dochter Trijn.
05-03-1634 Witte Corneliszoon en Maritjen Pietersdr, een soon Pieter.
12-03-1634 Jan Allertszoon en Vrou Pietersdr, een dochter Alijt.
12-03-1634 Dirck Harckszoon en Maritjen Gerritsdr, een soon Gerrit.
26-03-1634 Frederick Adriaensz en Hilletjen Pietersdr, een soon Pieter.
26-03-1634 Abraham Hendricxz en Trijn IJsbrandtsdr, een dochter Zijtjen.
09-04-1634 Cornelis Pieterszoon en Griet Sijmonsdr, een dochter Neel.
09-04-1634 Cornelis Harcxzoon en Maritjen Jansdr, een soon Thijs.
16-04-1634 Luijtjen Corneliszoon en Maritjen Cornelidr, een dochter Neel.
16-04-1634 Jacob Herckszoon en Maritjen Jansdr, een dochter Guert.
30-04-1634 Hendrick Cornelisz en Adriaentjen Pietersdr, een soon Jan.
30-04-1634 Adriaen Janszoon en Anna Albertsdr, een soon Allert.
14-05-1634 Jan Hendrickszoon en Maritjen Cornelisdr, een dochter Trijn.
21-05-1634 Gerrit Harmansz en Neel Adriaensdr, een soon Adriaen.
28-05-1634 Pieter Hendrickszoon en Grietje Gerritsdr, een dochter Aecht.
04-06-1634 Gerrit Thijszoon en Lijsbeth Gerritdr, een dochter Trijntje.
05-06-1634 Adriaen Sijmonsz en Anna Cornelisdr, een dochter Trijn.
05-06-1634 Pieter Janszoon en Trijn Sijmonsdr, een dochter Trijn.
02-07-1634 Cornelis Adriaensz en Grietje Gerritsdr, een dochter Trijntje.
02-07-1634 Albert Corneliszoon en Adriaentjen Jansdr, een dochter Neeltjen.
09-07-1634 Jacob Luijtjensz en Trijn Jansdr, een dochter Claertjen.
23-07-1634 Jan Lammertsz en Maritjen Adriaensdr, een dochter Guert.
23-07-1634 Jan Ariszoon en Anna Cornelisdr, een dochter Dieuwer.
23-07-1634 Jan Janszoon en Neel Cornelisdr, een soon Jan.
23-07-1634 Jan Evertszoon en Petronella, een soon Cornelis.
13-08-1634 Gerrit Cornelisz en Maritjen Sijmons, een soon Cornelis.
21-08-1634 Jacob Janszoon en Machtelt Adriaensdr, een soon Jan.
03-09-1634 Gerrit Corneliszoon en Trijn Cornelidr, een soon Adriaen.
03-09-1634 Willem Janssen en Aef Jacobsdr, een dochter Trijntje.
03-09-1634 Adriaen Janszoon en Maritjen Thijsdr, een dochter Maritjen.
29-10-1634 Jan Jacobszoon en Maritjen Tijmens, een soon Jacob.
03-11-1634 Olfert Olfertsz en Maritjen Hendricxdr, een dochter Maritjen.
03-11-1634 Jan Adriaensz en Geert Jansdr, een soon Adriaen.
12-11-1634 Dirck Dirckzoon en Neel Harpersdr, een soon Dirck.
12-11-1634 Adriaen Garbrantsz en Neel Cornelisdr, een dochter Trijn.
26-11-1634 Huijbert Philipsz en Wen Gerritsdr, een dochter Maritjen.
10-12-1634 Cornelis Jacobsz en Maritjen Dircxdr, een dochter Trijntje.
10-12-1634 Jan Willemszoon en Adriaentjen Proisr? Een dochter Trijntjen.
18-12-1634 Jan Renszoon en Alijt Jansdr, een soon Rens.
31-12-1634 Hendrick Helmeszoon en IJens Jansdochter, een dochter Trijn.
07-01-1635 Gerrit Renszoon en Neel Jansdochter, een soon Cornelis.
07-01-1635 Jan Pieterszoon en Maritjen Lourens, een dochter Lijsbeth.
07-01-1635 Servaes Fredericxz en Griet Willemsdr, een dochter Neeltjen.
15-01-1635 Havick Janszoon en Trijn Dircksdr,een dochter Annetjen.
22-01-1635 Lemmen Woutersz en Hillegont Heldersdr, een dochter Alijt.
22-01-1635 Jan Hendricxzoon en Maritjen Hillebrants, een soon Hillebrant.
10-02-1635 Jan Adriaenszoon en Griet Jansdr, een dochter Dieuwer.
11-03-1635 Jan Bartholomeus en Neel Adriaensdr, een dochter Anna.
25-03-1635 Claes Adriaensz en Maritjen Pietersdr, een dochter Maritjen.
08-04-1635 Cornelis Claeszoon en Lijsbet Jansdr, een dochter Dieuwer.
08-04-1635 Lucas Jacobszoon en Maritjen Pietersdr, een soon Jacob.
22-04-1635 Jan Dirckszoon en Annetjen Evertsdr, een soon Dirck. Dirck is alhier geweest organist ende schoolmeester binnen Schagen.
22-04-1635 Pieter Barentsz en Lijsbet Michielsdr, een soon Frederick.
29-04-1635 Pieter Janszoon en Trijn Florisdr, een soon Floris.
08-05-1635 Jan Dirckszoon en Guert Heerings, een soon Dirck.
13-05-1635 Luijtjen Reijerszoon en Anna Gerritsdr, een soon Meijl.
13-05-1635 Witte Corneliszoon en Maritjen Pietersdr, een soon Cornelis.
20-05-1635 Harck Allertszoon en Alijt Cornelisdr, een dochte Evertjen.
27-05-1635 Pieter Cornelisz en Maritjen Pietersdr, een dochter Anna.
10-06-1635 Frederick Claeszoon en Trijn Cornelisdr, een dochter Grietjen.
10-06-1635 Gerrit Adriaensz en Vrou Lourensdr, een soon Pieter.
08-06-1635 Jan Corneliszoon en Anna Ijsbrantsdr, een dochter Barbar.
08-06-1635 Reijer Pieterszoon en Maritjen Philipsdr, een soon Philips.
15-06-1635 Adriaen Gerritszoon en Anna Jacobsdr, een dochter Trijn.
15-06-1635 Hendrick Cornelis en Anna Pietersdr, een soon Cornelis.
22-06-1635 Harck Jacobszoon en Maritjen Cornelis, een soon Pieter.
16-09-1635 Jan Pieterszoon en Yeffjen Pietersdr, een dochter Dieuwer.
16-09-1635 Adriaen Janszoon en Anna Jacobsdr, eeen soon Pieter.
16-09-1635 Cornelis Janszoon en Guert Jansdr, een dochter Trijn.
30-09-1635 Gerrit Jansz en Ariaen Lourensdr, een soon Pieter.
18-11-1635 Abraham Hendricxz en Trijn IJsbrandtsdr, een dochter Maritjen.
02-12-1635 Claes Corneliszoon en Maritjen Garbrantsdr, een dochter Griet.
02-12-1635 Pieter Janszoon en Maritjen Willemsdr, een dochter Anna.
02-12-1635 Hendrick Claeszoon en Anna Maertensdr, een soon Claes.
09-12-1635 Pieter Janszoon en Reijnu Dircxdr, een dochter Neeltjen.
12-12-1635 Cornelis Willemsz en Griet Adriaensdr, een dochter Dieuwer.
12-12-1635 Docter Crommestrijd en Maria van der Burcht, een dochter Sara.
23-12-1635 Cornelis Jacobsz en Trijn Pietersdr, een dochter Neel.
09-01-1636 Dirck Sijmonszoon en Maritjen Jansdr, een soon Jan.
13-01-1636 Jan Gerritszoon en Maritjen IJeffsdr, een dochter Jannetjen.
13-01-1636 Almer Janszoon en Adriaentjen Jansdr, een dochter Sijbrich.
20-01-1636 Cornelis Jacobszoon en Aef Jansdr, een soon Dirck.
13-02-1636 Mr. Jan Teuniszoon en Anna Remments, een dochter Trijntjen.
20-02-1636 Garbrandt Pietersz en Hillegont Remments, een dochter Trijntjen.
20-02-1636 Sijmen Dircksz en Ariaentjen Jansdr, een soon Dirck.
27-02-1636 Dirck Corneliszoon en Aefjen Adriaensdr, een soon Adriaen.
09-03-1636 Jan Pieterszoon en Trijn Jansdochter, een soon Cornelis.
09-03-1636 Jan Sthoffelsz en Trijn Danielsdr, een dochter Griet.
23-03-1636 Pieter Janszoon en Anna Jansdr, een dochter Maritjen.
23-03-1636 Jan Adriaenszoon en Aecht Sijmonsdr, een dochter Trijntje.
29-03-1636 Meester Luijtjen en Maritjen Jansdr, een dochter Ariaentjen.
06-04-1636 Servaes Fredericxz en Griet Willemsdr, een soon Frederick.
06-04-1636 Cornelis Jacobsz en Jannetjen Florisdr, een soon Jacob.
10-04-1636 Ludevicus Hondius en Chatalijna Hendricx, een soon Johannes.
13-04-1636 Joost Janszoon en Maritjen Adriaensdr, een soon Adriaen.
20-04-1636 Cornelis Pieterszoon en Trijn Walichsdr, een dochter Duijffjen.
11-05-1636 Jan Janszoon en Maritjen Adriaensdr, een dochter Maritjen.
25-05-1636 Jan Claeszoon en Anna Albertsdr, een soon Claes.
25-05-1636 Jan Willemszoon en Adriaentjen Pietersdr, een soon Pieter.
07-06-1636 Jan Pieterszoon en Anna Cornelisdr, een soon Cornelis.
15-06-1636 Pieter Maertenszoon en Anna Arisdochter, een dochter Guert.
09-07-1636 Jan Reijersz en Trijn Claesdr, een soon Claes.
03-08-1636 Cornelis Broerszoon en Neel Cornelisdr, een soon Jan.
03-08-1636 Willem Karelszoon en Magdalena Joostesdr, een soon Karel.
10-08-1636 Jan Hendricxzoon en Maritjen Hillebrantsdr, een dochter Geertjen.
31-08-1636 Cornelis Dirckszoon en Trijn Cornelisdochter, een soon Dirck.
07-09-1636 Luijtjen Corneliszoon en Maritjen Cornelisdr, een soon Cornelis.
07-09-1636 Meijl Pieterszoon en Maritjen Cornelisdr, een dochter Maritjen.
21-09-1636 Dirck Dirckszoon en Neel Harpersdr, een soon Adriaen.
21-09-1636 Jan Adriaenszoon en Geertjen Jansdr, een dochter Wijbrich.
05-10-1636 Gerrit Corneliszoon en Trijn Cornelisdr, een soon Pieter.
12-10-1636 Cornelis Pieterszoon en Alijt Albertsdr, een soon Jan.
12-10-1636 Claes Garbrantsz en Alijt Adriaensdr, een soon Adriaen.
12-10-1636 Pieter Gerritsz en Trijn Willemsdr. Een dochter Sijbrich.
19-10-1636 Pieter Janszoon en Trijn Sijmensdr, een dochter Neel.
19-10-1636 Pieter Janszoon en Alijt Sijmensdr, een dochter Maritjen.
26-10-1636 Hendrick Pieterszoon en Maritjen Cornelisdr, een soon Cornelis.
26-10-1636 Harck Jacobszoon en Maritjen Cornelisdr, een soon Cornelis.
26-10-1636 Adriaen Janszoon en Maritjen Thijsdr, een dochter Trijn.
02-11-1636 Jan Juriaenszoon en Annetjen Willems, een soon Sijmon.
10-11-1636 Jan Adriaenszoon en Griet Jansdr, een dochter Dieuwer.
16-11-1636 Jan Olffertsz en Neel Jacobsdr, een soon Pieter.
07-12-1636 Michiel Gerritsz en Griet Meijnertsdr, een dochter Aecht.
15-12-1636 Jan Janszoon en Neel Cornelisdr, een dochter Trijn.
22-12-1636 Cornelis Pieterszoon en Neel Gerritsdr, een dochter Dieuwer.
04-01-1637 Frederick Adriaenszoon en Hilletjen Pietersdr, een dochter Alijtjen.
04-01-1637 Jan Adriaenszoon en Lijsbeth Tijmensdr, een soon Jacob.
11-01-1637 Cornelis Pieterszoon en Grietje Sijmonsdr, een dochter Anna.
11-01-1637 Jan Corneliszoon en Alijt Cornelisdr, een soon Cornelis.
11-01-1637 Cornelis Cornelisz en Trijn Jansdochter, een dochter Dieuwer.
18-01-1637 Hendrick Helmeszoon en IJm Jansdochter, een soon Willem.
18-01-1637 Alphert Renszoon en Anna Jacobsdr, een dochter Neel.
26-01-1637 Dirck Janszoon en Trijn Paulusdr, een soon Kornelis.
05-02-1637 Havick Janszoon en Trijn Dircksdr, een dochter Neel.
16-02-1637 Adriaen Cornelisz en Neel Adriaensdr, een soon Cornelis.
01-03-1637 Jacob Janszoon en Neel Jacobsdr, een soon Jan.
01-03-1637 Coert Thomaszoon en Jannetjen Hendricxdr, een dochter Grietje.
08-03-1637 Jan Dirckszoon en Maritjen Cornelisdr, een soon Cornelis.
15-03-1637 Adriaen Janszoon en anna Albertsdr, een soon Albert.
15-03-1637 Luijtjen Reijerszoon en Anna Gerritsdr, een soon Cornelis.
22-03-1637 Gerrit Corneliszoon en Maritjen Sijmensdr, een dochter Jannetjen.
22-03-1637 Claes Corneliszoon en Maritjen Garbrants, een dochter Trijntjen.
05-04-1637 Jan Lammertszoon en Maritjen Adriaensdr, een dochter Aecht.
12-04-1637 Remment Wouterszoon en Hillegont Helgersdr, een dochter Trijn.
12-04-1637 Pieter Janszoon en Maritjen Willemsdr, een dochter Jannetjen.
19-04-1637 Pieter Hendricxzoon en Grietjen Gerritsdr, een dochter Guertjen.
26-04-1637 Harck Allertszoon en Alijt Cornelisdr, een dochter Trijntjen.
22-05-1637 Cornelis Dircksz en Trijn Cornelisdr, een dochter [staat geen naam vermeld].
14-06-1637 Jan Pieterszoon en Trijn Jansdr, een soon Pieter.
19-07-1637 Jan Renszoon en Alijt Jansdr, een soon Pieter.
19-07-1637 Gerrit Janszoon en Trijn Cornelisdr, een dochter Griet.
26-07-1637 Pieter Barentszoon en Lijsbeth Michielsdr, een dochter Trijntje.
07-08-1637 Mr. Hendrick Claesz en Truijtjen Govertsdr, een dochter Grietje.
07-08-1637 Jan Ariszoon en Anna Cornelisdr, een soon Aris.
16-08-1637 Doctor Crommestrijen en Maria van der Burcht, een soon Johannes.
16-08-1637 Cornelis Adriaensz en Grietjen Gerritszdr, een soon Gerrit.
30-08-1637 Willem Janszoon en Aef Jacobsdochter, een dochter Dieuwer.
30-08-1637 Pieter Janszoon en Trijn Florisdr, een soon Floris.
14-09-1637 Cornelis Claeszoon en Lijsbeth Jansdr, een dochter Maritjen.
04-10-1637 Witte Cornelisz en Maritjen Pieters, een dochter Alijtjen.
11-10-1637 Cornelis Janszoon en Guert Sijmonsdr, een soon Jan.
25-10-1637 Tater Philipszoon en IJtjen Willemsdr, een soon Philips.
01-11-1637 Servaes Fredericxz en Griet Willemsdr, een dochter Aecht.
15-11-1637 Claes Janszoon en Lijsbet Dircksdr, een soon Cornelis.
15-11-1637 Reijer Pieterszoon en Alijt Claesdr, een soon Claes.
22-11-1637 Luijtjen Nanningsz en Maritjen Jansdr, een soon Nan.
06-12-1637 Adriaen Gerritsz en Anna Jacobsdr, een soon Cornelis.
06-12-1637 Hendrick Cornelisz en Anna Pietersdr, een dochter Trijn.
13-12-1637 Jan Bartholomeuszoon en Neel Adriaensdr, een soon Bartholomeus.
13-12-1637 Dirck Sijmonszoon en Jannetjen Jansdochter, een soon Sijmon.
13-12-1637 Jan Corneliszoon en Trijn Adriaensdr, een soon Adriaen.
13-12-1637 Pieter Janszoon en Griet Cornelisdr, een dochter Trijn.
16-12-1637 Hendrick Pieterszoon en Anna Cornelisdr, een soon Cornelis.
20-12-1637 Cornelia Jacobszoon en Trijn Cornelisdr, een dochter Reijnu.
03-01-1638 Jan Gerritszoon en Alijt Maertensdr, een soon Adriaen.
10-01-1638 Willem Karelszoon en Magdalena Joostesdr, een soon Jan.
17-01-1638 Jan Pieterszoon en Aeffjen Pietersdr, een soon Cornelis.
24-01-1638 Claes Dirckszoon en Jannetje Jansdr, een dogter Dieuwer.
14-02-1638 Jan Jacobszoon en Maritjen Tijmensdr, een soon Hendrick.
07-03-1638 Cornelis Janszoon en Nies Remmentsdr, een soon Thijs.
07-03-1638 Cornelis Dircksz en Trijn Cornelisdr, een dochter Geertjen.
14-03-1638 Sunniel Janszoon en Neel Jansdr, een dochter Griet.
28-03-1638 Hurck Jacobszoon en Maritjen Cornelisdr, een soon Abraham.
28-03-1638 Sijmen Dirckszoon en Adriaentje Jansdr, een soon Dirck.
11-04-1638 Cornelis Willemszoon en Griet Adriaensdr, een dochter Hillegont.
11-04-1638 Jan Pieterszoon en Maritjen Lourensdr, een dochter Anna.
19-04-1638 Albert Lourensz en Jannetje Reijersdr, een dochter Magdalena.
02-05-1638 Dirck Pieterszoon en Trijn Maertensdr, een soon Pieter.
02-05-1638 Jan Corneliszoon en Anna IJbrantsdr, een dochter Neel.
09-05-1638 Ludevicus Hondius en Cathalijntje Hendricxdr, een dochter Vebena
09-05-1638 Jan Sthoffelszoon en Trijn Danielsdr, een dochter Trijn.
24-05-1638 Jan Janssen en Anna Willemsdr, een dochter Dieuwer.
14-06-1638 Pieter Willemszoon en Geert Pietersdr, een dochter Trijn.
14-06-1638 Adriaen Janszoon en Anna Jacobsdr, een dochter Anna.
21-06-1638 Jan Janszoon en Brecht Pietersdr, een soon Pieter.
07-07-1638 Pieter Janszoon en Reijnu Dircxdr, een dochter Lijsbeth.
22-08-1638 Hendrik Albertsz en Barber Gerritsdr, een dochter Trijntjen.
29-08-1638 Cornelis Hurcxzoon enMaritjen Jansdr, [naam en geslacht kind niet vermeld].
05-09-1638 Jan Dircxzoon en Guert Heeringsdr, een soon Jan.
12-09-1638 Jacob Janszoon Nes en Neel Jacobsdr, een dochter Alijtje.
19-09-1638 Pieter Barentsz en Lijsbet Michielsdr, een dochter Trijn.
26-09-1638 Dirck Dirckszoon en Neel Harpersdr, een dochter Grietje.
03-10-1638 Cornelis Pietersz en Trijn Walinhsdr, een dochter Maritje.
10-10-1638 Mr. Jan Theunisz en Anna Remmentsdr, een dochter Geertuijt.
10-10-1638 David Pieterszoon en Maritjen Jansdr, een soon Pieter.
10-10-1638 Gerrit Willemsz en Maritjen Reijers, een dochter Jannetjen.
25-10-1638 Hendrick Helmeszoon en Im Jansdochter, een dochter Jannetjen.
14-11-1638 Cornelis Cornelisz en Trijn Jansdr, een soon Jan.
14-11-1638 Jan Joriszoon en Trijn Pietersdr,een dochter Hillegont.
14-11-1638 Pieter Sijmonsz en Im Jansdr, een dochter Nammen.
22-11-1638 Adriaen Jacobsz en Aecht Pietersdr, een dochter Lijsbeth.
27-11-1638 Pieter Gerritszoon en Griet Pietersdr, een soon Cornelis.
27-11-1638 Jan Ariszoon en Anna Cornelisdr,een soon Aris.
15-12-1638 Cornelis Jacobszoon en Maritjen Dirxdr, een soon Abraham.
19-12-1638 Cornelis Janszoon en Lief Wijbrantsdr, een dochter Trijn.
19-12-1638 Adriaen Janszoon en Maritjen Thijsdr, een soon Thijs

 

Bron: Regi28-01-1634onaal Archief Noord Holland – Inv.nr. 1 Schagen.

Transcriptie: GeneaData 04-09-2021

GeneaData

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.