Hoorn Huwelijksafkondigingen 1715

Share and Like

Hoorn – Huwelijksafkondigingen 1714-1740.

Periode 1714

13-01-1714 Christiaan van Teugens, jongman van Leeuwarden daar wonende  ende Johanna Elisabeth Bot, jongedochter van Bengale wonende op de Nieuwestraet. Attestatie gegeven om in haar huis te trouwen den 28 januari 1714.
13-01-1714 Pieter Pietersz Haring, weduwnaar van Hoorn wonende op de Gerritsland ende Geertje Jacobs, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Oost. Getrout den 28 januari 1714.
13-01-1714 Maarten Cornelisz, weduwnaar van Saardam en daar wonende ende Aeltje Jans, jongedochter van Hoorn wonende op de Binnen Luiendijk. Attestatie gegeven om tot Saerdam te trouwen den 28 januari 1714.
27-01-1714 Hermanus de Wit van Overveen wonende op ’t Oud Noort ende Maritje Lekles van Stavoren, jongedochter van Hoorn op ’t Oost. Attestatie gegeven om op ’t stadhuis te trouwen den 12 februari 1714.
10-02-1714 Jan Cornelisz Smit, weduwnaar van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Aeltje Jans, weduwe mede van Hoorn wonende bij ’t Hooft. Getrout den 25 februari 1714.
10-02-1714 Bastiaan Hendriksz, jongman van Enkhuizen wonende op Schotlant ende Jannetje Jans, jongedochter van Hoorn wonende mede op Schotlant. Getrout den 25 februari 1714.
10-02-1714 Jan Sijmonsz Beets, weduwnaar van den Oudendijk en daar wonende ende Barber Claas, weduwe van Hoorn wonende in de Stikkende Baen. Getrout den 25 februari 1714.
10-02-1714 Gerrit Hendriksz Hes, jongman van Hoorn wonende tot Medemblik ende Maritje Jans, jongedochter van Medemblik en daar wonende. Attestatie gegeven om tot Medemblik te trouwen den 28 februari 1714.
17-02-1714 Jan Cornelisz, weduwnaar van Hoorn wonende in de Baen ende Marijtje IJsaks, weduwe mede van Hoorn wonende mede op de Baen. Getrout den 1 maert 1714.
03-03-1714 Hendrik Hermansz Gans, jongman van Bijlevelt wonende in de Ramen ende Trijntje Reinders Moor, jongedochter van Hoorn wonende mede in de Ramen. Getrout den 18 maert 1714.
10-03-1714 Samuel Hermansz, jongman van Hoorn wonende in ’t Klooster ende Femmitje Sijvers, jongedochter mede van Hoorn wonende mede in ’t Klooster. Getrout den 25 maert 1714.
17-03-1714 Wieb Fransz, jongman van Leeuwarden wonende op de Binnen Luiendijk ende Antje Louris, jongedochter van Hoorn wonende mede op de Binnen Luiendijk. Getrout den 2 april 1714.
17-03-1714 Reijer Cornelisz, jongman van Hoorn wonende op de Have ende Saertje Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende in ’t Potschuissteegje. Getrout den 2 april 1714.
24-03-1714 Jacob Wintgever, jongman van Medemblic wonende op Smerighorn ende Geertrui Overbeek, jongedochter van Vrekkenhorst wonende op de Gerritslant. Attestatie gegeven om tot Medemblik te trouwen den 1 april 1714.
31-03-1714 Arent Dirksz, weduwnaar van Zutphen wonende op de Breestraet ende Aeltje Cornelis, jongedochter van Hoorn wonende mede op de Breestraet. Getrout den 15 april 1714.
31-03-1714 Jacob Cornelisz van Dalen, jongman van Hoorn wonende op de Veermanskaij ende Maretje Jacobs Buijs, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Karperskuil. Attestatie gegeven om op ’t stadhuis te trouwen den 15 april 1714.
31-03-1714 Mr. Pieter Carbasius, weduwnaar van Hoorn wonende op de Oude Noort ende Aef Jochems, jongedochter van Medemblic wonende mede op de Oude Noort. Attestatie gegeven om in huis te trouwen den 1 april 1714.
07-04-1714 Frans Sijmonsz Berkhuisen, jongman uit ’t graafschap van der Lip wonende bij ’t Hooft ende Vroutje IJdes, jongedochter van Hoorn wonende op de Turfhaven. Getrout den 23 april 1714.
14-04-1714 Jan Jacobsz Spranger, jongman van Hoorn wonende op ’t Oost ende Antje Meijnderts, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Gerritslant. Getrout den 29 april 1714.
14-04-1714 Cornelis Broersz, jongman van Hoorn wonende op ’t Agterom ende Aeltje Jans, jongedochter wemde van Hoorn wonende op de Have. Getrout den 29 april 1714.
14-04-1714 Jan Dirksz Pot, weduwnaae van Mdemblic wonende aldaar ende IJefje Claes, weduwe van Hoorn wonende op de Binnen Luiendijk. Attestatie gegeven om tot Medemblik te trouwen 29 april 1714.
21-04-1714 Pieter Gerritsz Hol, weduwnaar van Hoorn wonende op ’t Nieuwlant ende Fijtje Pieters Benningbroek, weduwe mede van Hoorn wonende op de Jodestraet.  Getrout den 6 meij 1714.
21-04-1714 Jan Jansz Keetman, jongman van Hoorn wonende on de Gou ende Neeltje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Kleine Havesteeg. Getrout den 6 meij 1714.
21-04-1714 Pieter Put, jongman van Maivens wonende in de Kruistraet ende Elisabet Soicaix, jongedochter van Hoorn wonende op ’t Agterom. Attestatie gegeven om in de Franse kerk te trouwen den 6 meij 1714.
21-04-1714 Jan Teunisz Veen, jongman van Hoorn wonende bij ’t Hooft ende antje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende mede bij ’t Hooft. Getrout den 6 meij 1714.
21-04-1714 Pieter Vreriksz, jongman van Hoorn wonende op de Gerritslant ende Teuntje Cornelis, jongedochter van Avenhorn en daar wonend. Attestatie gegeven om tot Avenhorn te trouwen den 6 meij 1714.
21-04-1714 Jan Lourisz, jongman van Hoorn wonende op de Have ende Aefje Aris, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Stads Cingel. Door order van burgemeester getrout den 22 april 1714.
28-04-1714 Mr. Nicolaes Molenwerff, jongman van Hoorn wonende op ’t Oost ende Geetruij Beverwijk, jongedochter mede van Hoorn wonende bij de Oude Oosterpoort. Getrout den 13 meij 1714.
28-04-1714 Pieter Huijgen, jongman van Hoorn wonende op ’t Nieuwe Noort ende Grietje Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Oost. Getrout den 13 meij 1714.
28-04-1714 Jacob Luicasz Molenaer, jongman van Spanbroek en daer wonende ende Geertje Jans, jongedochter van Hoorn wonende in de Agterstraet. Attestatie gegeven om tot Spanbroek te trouwen den 12 meij 1714.
28-04-1714 Sijmon Muisz, jongman uit Ten Ulp wonende in de Stinkende Baen ende Elsje Jans, jongedochter van Hoorn wonende in de Mosterdsteeg. Getrout den 13 meij 1714.
05-05-1714 Maarten Hofman, jongman van Cannewerff in Saxen wonende op de Zeedijk ende Antje Boeijes, weduwe wonende in de Gelderse Steeg. Getrout den 21 meij 1714.
05-05-1714 Cornelis Gerritsz, jongman wonende op ’t Agterom ende Aaltje Pieters, jongedochter wonende in de Proossteeg. Getrout den 21 meij 1714.
05-05-1714 Adriaan Sijmonsz uijt de Beemster wonende aan de Vesten ende Aafje Louris wonende mede aan de Vesten. Attestatie gegeven om op ’t stadhuis te trouwen den 21 meij 1714.
12-05-1714 Teunis Jansz, jongman van Christiaenzant wonende op de Koepoortsweg ende Maddeleentje Andries van Westerijsen wonende in de Pompsteeg. Door ordre van burgemeester getrout den 22 meij 1714.
12-05-1714 Cornelis Claesz, jongman van Hoorn wonende op ’t Oude Noort ende Neeltje Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Kleine Oost. Getrout den 27 meij 1714.
12-05-1714 Tijmon arentsz, weduwnaar van Enkhuisen en daar wonende ende Grietje Pieters, weduwe van Hoorn wonende op ’t Kleine Oost. Getrout den 27 meij 1714.
19-05-1714 Tijs Frederiksz, weduwnaar van Hoorn wonende op ’t Oude Noort ende Elbrigje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op ’t Oude Noort. Getrout den 10 junij 1714.
19-05-1714 Petrus van Heuvel, jongman van Schagen wonende op ’t Oude Noort ende anna Alida Schalkenius, jongedochter van Scharwou wonende mede op ’t Oude Noort. Attestatie gegeven om tot Scharwou te trouwen den 3 junij 1714.
19-05-1714 Jacob Jacobsz, weduwnaar van Hoorn wonende in de schellinkhoutersteeg ende Maretje Vreriks van der Laan, weduwe mede van Hoorn wonende mede in de Schellinkhoutersteeg. Getrout den 3 junij 1714.
19-05-1714 Cornelis Jacobsz Dobberman, weduwnaar van Medemblic wonende aldaer ende Fokeltje Jans, weduwe van Hoorn wonende op ’t Agterom. Attestatie gegeven om tot Medemblik te trouwen den 3 junij 1714.
19-05-1714 Jan Fransz Koster, jongman van Rijssel wonende op ’t Nieuwelant ende Lijsbet Sijmons Brant, jongedochter van Hoorn wonende mede op ’t Nieuwelant. Getrout den 17 junij 1714.
02-06-1714 Gerrit Hendriksz Lam, jongman van Utregt wonende in de Baenstraet ende Geertruij Claes, weduwe van Hoorn wonende mede in de Baenstraet.getrout den 17 junij 1714.
09-06-1714 Sijver Claesz, weduwnaar van Hoorn wonende op ’t West ende Jannetje Gerrits, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Oude Doele. Getrout den 24 junij 1714.
23-06-1714 Cornelis Dirksz, weduwnaae van Amstelveen wonende in de Schellinkhoutersteeg ende Jannetje Minnes, weduwe van Leeuwarden wonende in de Schellinkhoutersteeg. Getrout den 8 juli 1714.
14-07-1714 Dr. Pieter van Hogen, jongman van Hoorn wonende op de Gerritslant ende Cornelia van der Vorm, weduwe mede van Hoorn wonende op ’t Oude Noort. Getrout den 7 augustus 1714.
14-07-1714 Jacob Jansz Molenaar, jongman van Hoorn wonende buiten de Noorderpoort ende Geertje Dirks Goorn, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Nieuwstraet. Attestatie gegeven om op ’t stadhuis te trouwen.
14-07-1714 Jan van Exter, weduwnaar van Hoorn wonende in de Kruistraet ende Jannetje Castelins, jongedochter van Harregen onder Groedt en daar wonende. Attestatie gegeven om tot Groedt te ttrouwen den 29 juli 1714.
14-07-1714 Hendrik Jansz Waert, weduwnaar van Deventer wonende op de Bierkaij ende Aefje Jacobs, weudwe van Hoorn wonende op de Turfhaven. Getrout den 29 juli 1714.
21-07-1714 Dirk Gijsbertsz Schramma, weduwnaar van Haarlem wonende op ’t Oost ende Johanna van Doppen, weduwe van Hoorn wonende in de Vijselstraet. Getrout den 5 augustus 1714.
21-07-1714 Jan Adriaensz Berkhout, weduwnaar van Berkhout en daar wonende ende Trijntje Volkers, weduwe van Hoorn wonende op ’t Agterom. Attestatie gegeven om tot Berkhout te trouwen den 5 augustus 1714.
28-07-1714 Dirk Kieft, jongman van Hoorn wonende op de Zeedijk ende Jannetje Hendriks, weduwe mede van Hoorn wonende mede op de Zeedijk. Getrout den 12 augustus 1714.
28-07-1714 Arian Jansz, weduwnaar van Westerijsen wonende in de Kleine Klompsteeg ende Antje Barents, jongedochter mede van Westerijsen wonende mede in de Kleine Klompsteeg. Getrout den 12 augustus 1714.
04-08-1714 Jan Pietersz, weduwnaar van Enkhuisen wonende op de Modderbakken ende Geertje Sijbrants, weduwe mede van Enkhuisen wonende op de Modderbakken. Getrout den 19 augustus 1714.
04-08-1714 Abram Simonsz, jongman van Hoorn woonende in de Ramen ende Cornelia Nansloot, jongedochter van Haarlem wonende in de Kruistraet. Getrout den 17 augustus 1714.
11-08-1714 Pieter Abramsz, jongman van Bijlevelt wonende in de Pompsteeg ende Trijntje Roelofs, jongedochter van Westerijsen wonende mede in de Pompsteeg. Getrout den 26 augustus 1714.
11-08-1714 Jan Hemmer, jongman van Hoorn wonende buiten de Oosterpoort ende Trijntje Jans, jongedochter uit de Wije Wormer en daar wonende. Attestatie gegeven om in de Wormer te trouwen den 26 augustus 1714.
11-08-1714 Pieter Langedijk, weduwnaar van Hoorn wonende aen de Roo Steen ende Racheltje Lindebooms, weduwe van Leiden wonende mede aen de Roo steen. Getrout den 26 augustus 1714.
18-08-1714 Willem Jansz van Damme, jongman van Hoorn wonende in de Proossteeg ende IJtje Mols, jongedochter mede van Hoorn wonende mede in de Proossteeg. Getrout den 2 september 1714.
18-08-1714 Barent Broersz Kimpher, jongman van Hoorn wonende in de Ramen ende Hendrikje Albers, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Patercelisteeg. Getrout den 2 september 1714.
18-08-1714 Michiel Jansz Gietermaker, jongman van Hoorn wonende op de Karperkuil ende Gerritje Floris, jongedochter mede van Hoorn wonende Agter op ’t Zand. Getrout den 2 september 1714.
18-08-1714 Cet Maartensz, jongman van Amsterdam wonende op ’t Agterom ende Aeltjen Willems, jongedochter van Den Bosch wonende mede op ’t Agterom. Getrout den 2 september 1714.
18-08-1714 Vrerik Jansz van Hoorn wonende bij de Noorderpoort ende Sannetje Hermans, weduwe mede van Hoorn wonende mede bij de Noorderpoort. Getrout den 2 september 1714.
18-08-1714 Jan Marinus, jongman van Heereveen wonende op de Westerdijk ende Marijtje Jans, jongedochter van Hoorn wonende op ’t Agterom. Getrout den 2 september 1714. Getrout den 2 september 1714.
18-08-1714 Roelof Hendriksz, jongman van Swartsluis wonende op ’t Kleine Oost ende Lijsbet Hanses, weduwe van Sneek wonende mede op ’t Kleine Oost. Getrout den 2 september 1714.
18-08-1714 Hans Swart, jongman van Hamburg wonende in de Wijesteeg ende Grietje Sijbrants, jongedochter van Franeker wonende mede in de Wije Steeg. Getrout den 2 september 1714.
25-08-1714 Reijner Boumeester, weduwnaar van Steenwijk wonende in de Kleine Havesteeg ende Antje Compestel, jongedochter van Hoorn wonende in de Groote Havesteeg. Getrout den 9 september 1714.
25-08-1714 Jochum Meijer, jongman uit Brandengurg wonende in de Nieuwesteeg ende Stijntje Jans, jongedochter van Hoorn wonende in de Gelders Steeg. Getrout den 9 september 1714.
25-08-1714 Jan Arisz, jongman van Amersfoort wonende op ’t agterom ende Neeltje Joosten, jongedochter van Hoorn wonende onder de Hooge Vest.getrout den 16 december 1714.
25-08-1714 Gerrit Reijniersz Westerop, jongman van Hoorn wonende op de Bierkaij ende Dieuwertje Wijers, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op die Bierkaij. Getrout den 9 september 1714.
25-08-1714 Reijnder Ottes, jongman van Sneek wonende in de Proossteeg ende Heijlij Claes, jongedochter van Hoorn wonende mede in de Proossteeg. Getrout den 9 september 1714.
25-08-1714 Hendrik Wegman, weduwnaar van Dortmond wonende op ’t Breed ende Niesje Pieters, jongedochter van Hoorn wonende in de Ramen. Getrout den 9 september 1714.
25-08-1714 Jan Pietersz Piet, jongman van Hoorn wonende op ’t Agterom ende Maritje Dirks, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Wijesteeg. Getrout den 9 september 1714.
25-08-1714 Jacobus Adrianusz, jongman van Sneek wonende bij de Oosterpoort ende Maritje Jans, jongedochter van Leeuwarden wonende op ’t Breed. Getrout den 9 september 1714.
25-08-1714 IJsbrant Bontekoe, jongman van Hoorn wonende in de Agterstraet ende Luwtje Jans, jongedochter van Edam en daar wonende. Attestatie gegeven om tot Edam te trouwen den 9 september 1714.
01-09-1714 Cornelis Bouw, jongman van Hoorn wonende bij de Oosterpoort ende Cornelia van Vossen, jongedochter van Enkhuisen en daar wonende. Attestatie gegeven om tot Enkhuisen te trouwen den 16 september 1714.
01-09-1714 Bartel Evertsz, jongman uit Holstein wonende op de Modderbakke ende Beertje Govers, jongedochter van Westerijsen wonende mede op de Modderbakke. Getrout den 7 september 1714.
08-09-1714 Arian Gerritsz van Dammen, jongman van Damme wonende op die Nieuweland ende Marijtje Pieters, jongedochter van Alkmaar wonende op ’t Agterom. Getrout den 23 september 1714.
08-09-1714 Jacob Boeijsz, jongman van Hoorn wonende in de Geldersesteeg ende Lijsbet Arents, weduwe van Deventer mede in de Geldersesteeg.  Getrout den 27 september 1714.
08-09-1714 Pieter Meijndersz, jongman van Dantsik wonende op ’t Nieuweland ende Trijntje Pieters, weduwe van Enkhuisen wonende op de Koepoortsweg. Getrout den 22 september 1714.
08-09-1714 Baert Pietersz, jongman van Hoorn wonende op de Westerdijk ende Wiggertje Jans Bos, jongedochter van Oldemark wonende in de Proossteeg. Getrout den 22 september 1714.
15-09-1714 Sacharias Hes, jongman van Hardess in Hanover wonende op ’t West ende Margrietje Jonkers, jongedochter van Hoorn wonende in de Kleine Havesteeg. Attestatie gegeven om op ’t stadhuis te trouwen den 30 september 1714.
15-09-1714 Teunis Elders, jongman van Amsterdam wonende in de Vijselstraet ende Trijntje Teunis, jongedochter van Westerijsen wonende op de Have. Getrout den 30 september 1714.
15-09-1714 Vrerik Hendriksz Vries, jongman van Oldenburg wonende op de Have ende Volkje Jans, weduwe van Hoorn wonende mede op de Have. Getrout den 30 september 1714.
22-09-1714 Jacob Christaensz, jongman van Hoorn wonende op de Oude Doele ende Maritje Jacobs Schoor, jongedochter mede van Hoorn wonende tussen de Poorten. Getrout den 7 october 1714.
22-09-1714 Robbert Jansz van Suilen, jongman van Utregt wonende op de Carperkuil ende Maritje IJsbrants Bontekoe, jongedochter van Opmeer wonende op ’t Kleine Oost. Getrout den 9 october 1714.
22-09-1714 Toemis Dirksz, jongman van Hoorn wonende op ’t Watertje ende Maddeleentje Adams, jongedochter mede van Hoorn wonende agter de Veste. Getrout den 7 october 1714.
29-09-1714 Jan Pietersz Goed, weduwnaar van Hoorn wonende in de Proossteeg ende Trijntje Willems Swak, jongedochter van Blokzijl wonende op de Nieuwestraet. Getrout den 14 october.
29-09-1714 Jan Claesz Schipper, weduwnaar van Harrigen onder Groedt en daar wonende ende Maritje Jans, jongedochter van Hoorn wonende in de Kruistraet. Attestatie gegeven om tot Groedt te trouwen den 10 october 1714.
29-09-1714 Willem Claesz, weduwnaar van Hoorn wonende op ’t Watertje ende Sijtje Claes, weduwe mede van Hoorn wonende aen de Zuit zij van de Groote kerk. Getrout den 14 october.
29-09-1714 Willem Jacobsz, jongman van Hoorn wonende in de Proossteeg ende Geertje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende in de St. Claessteeg. Getrout den 14 october.
29-09-1714 Hermen Vreriksz, weduwnaar van Hoorn wonende op de Turfhave ende Neeltje Pieters mede van Hoorn wonende bij de Westerpoort.getrout den 14 october.
29-09-1714 Michiel Gerritsz, jongman van Amsterdam wonende in de Bogaertsteeg ende Annetje Vreriks, jongedochter mede van amsterdam wonende mede in de Bogaertsteeg. Getrout den 14 october.
06-10-1714 Pieter Knollendam, jongman van Hoorn wonende in den Dal ende Trijntje Roos, weduwe mede van Hoorn wonende in de Peperstraet. Getrout den 21 october 1714.
06-10-1714 Willem Antonisz, weduwnaar van Hoorn wonende op de Have ende Trijntje Cornelis, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de Have. Getrout den 21 october 1714.
06-10-1714 Cornelis Jacobsz Paij, jongman van Hoorn wonende in de Geldersestaag ende Geertje Hendriks Ravenek, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Carperkuil. Getrout den 21 october.
06-10-1714 Christiaan Joris, jongman van Hoorn wonende op ’t Kleine Oost ende Lijsbet Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op ’t Kleine Oost. Getrout den 21 october.
06-10-1714 Arent Claesz, weduwnaar van Hoorn wonende op de Binne Luiendijk ende Barber Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Carperkuil.getrout den 23 october.
06-10-1714 Jan Ariansz Boon, weduwnaar van Hoorn wonende in ’t St. Pietershof ende Magteltje Gerrits, weduwe mede van Hoorn wonende in de St. Teunissteeg? Getrout den 21 october.
13-10-1714 Daniel Bene, jongman van Hoorn wonende in de Pompsteeg ende Maritje Muis, jongedochter mede van Hoorn wonende mede in de Pompsteeg. Getrout den 28 october.
13-10-1714 Pieter Michielsz Honger, jongman van Hoorn wonende op ’t Oude Noort ende Geesje Willems Spandouw, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Nieuwestraet. Getrout den 28 october.
20-10-1714 Fredrik Smit, jongman van Hoorn wonende op de Have ende Grietje Vaal, jongedochter van Oostwoud wonende op de Nieuwestraet. Getrout den 4 november.
27-10-1714 Gerrit Mooijman, weduwnaar van Hoorn wonende in de Muntstraet ende Magteltje Koning, weduwe mede van Hoorn wonende op ’t Nieuwe Noort. Getrout den 11 november 1714.
27-10-1714 Dirk Hendriksz, jongman van Docum in Oostvriesland wonende op ’t West ende Engeltje Lammers, weduwe van Hoorn wonende aen de Roo Steen. Getrout den 11 november.
27-10-1714 Jonas Willemsz Waaghals, jongman van Hoorn wonende bij de Oosterpoort ende Geertje Jacobs, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Oude Noort. Getrout den 11 november.
27-10-1714 Jan IJsbrantsz, jongman van Amsterdam wonende op ’t Agterom ende Hiltje Claes, weduwe van Enkhuisen wonende mede op ’t Agterom. Getrout den 11 november.
03-11-1714 Jan Slijper, jongman van Alkmaar en daer wonende ende Jacobje Groot, jongedochter van Hoorn wonende in de Ramen. Met consent van burgemeester attestatie gegeven om tot Alkmaar te trouwen.
03-11-1714 Jan Poscamp, jongman van Swol en daar wonende ende Maria Tecla Kools, jongedochter van Hoorn wonende aen de Roode Steen. Attestatie gegeven om in huis te trouwen den 18 november 1714.
03-11-1714 Jan Gerritsz van der Maten, jongman van Hattum wonende op de Gerritslandt ende Antje Kloek, jongedochter van Hoorn mede op de Gerritslandt. Getrout den 18 november.
10-11-1714 Jan Arentsz de Wees, jongman van Enkhuisen wonende op Smerighorn ende Geerte Evers, jongedochter van Hoorn wonende op Smerighorn. Getrout den 25 november.
19-11-1714 Jacob Kaij, weduwnaar van Oosterblokker wonende op de Turfhave ende Antje Aris, jongedochter van Campen wonende op de Appelhave. Getrout den 25 november.
17-11-1714 Kuert Michielsz Ben, jongman van Hoorn wonende op de Dijk ende Neeltje Dirks Buis, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Have. Geterout den 2 december.
17-11-1714 Coenraad Grol, jongman van Potterborn wonende op de Westerdijk eende Neeltje Dirks Rosendaal, jongedochter van Hoorn wonende mede op de Westerdijk. Getrout den 2 december.
17-11-1714 Dirk de Sweed, jongman van Utregt en daer wonende ende Maria Mulders, jongedochter van Apeldoorn wonende mede tot Utregt. Attestatie gegeven om tot Utregt te trouwen den 2 december.
24-11-1714 Sipke Egbertsz Brouwer, jongman van Enkhuisen wonende op de Binnen Luiendijk ende Marijtje van Schaach, jongedochter van Hoorn wonende mede op de Binnen Luiendijk. Getrout den 9 december.
24-11-1714 Pouwels Claasz Kuiper, weduwnaar van Hoorn wonende tussen de Poorten ende Antje Andries, weduwe van Lubek wonende op ’t West. Attestatie gegeven om p[ ’t stadhuis te trouwen den 9 december.
27-11-1714 Jan Cornelisz, jongman van Hoorn wonende op de Ashoop ende Guurtje Broers, jongedochter van Hoorn wonende op ’t Agterom. Getrout den 9 december.
01-12-1714 Popke Roorda, jongman van Franeker wonende op ’t Zant ende Anna Jans, weduwe van Hoorn wonende mede op ’t Zant. Getrout den 16 december.
08-12-1714 Pieter Dirksz Stoel, jongman van Hoorn wonende op ’t Oude Noort ende Geertrui Jans, weduwe mede van Hoorn wonende in de Lelistraet. Getrout den 23 december 1714.
15-12-1714 Jacob Sijmonsz Klootendraijer, jongman van Hoorn wonende in de Peperstraet ende Trijntje Teunis, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Carperkuil. Getrout den 30 december 1714.
15-12-1714 Pieter Jansz de Wit, jongman van Hoorn wonende in ’t Raipje ende Gieltje Machiels, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Zeedijk. Getrout den 30 december 1714.
22-12-1714 Pieter Jansz, weduwnaar van Amsterdam wonende op ’t West ende Dorethe Stevens, jongedochter mede van Amsterdam wonende mede op ’t West. Getrout den 6 januari 1715.
22-12-1714 Roelof Barensz, weduwnaar van Swartsluis wonende in de Proossteeg ende Grietje Pouwels, jongedochter van Hoorn wonende in de Nieuwsteeg. Getrout den 6 januari 1715.
29-12-1714 Pieter Jansz Blok, weduwnaar van Hoorn wonende op de Koepoortsweg ende Rebecca Smits, jongedochter van Hamburg wonende in de Gortsteeg. Getrout den 13 januari 1715.
29-12-1714 Dirk Pietersz Pietman, jongman van Hoorn wonende op de Zeedijk ende Trijntje Rijnhals, jongedochter van Medemblic en daar wonende. Attestatie gegeven om tot Medemblic te trouwen den 13 januari 1715.

 

Transcriptie: GeneaData

Datum: 28-03-2020

 

Bron: Westfries Archief Hoorn – Inv.nr. 68

GeneaData

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

.

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

1 reactie op Hoorn Huwelijksafkondigingen 1715

 1. G.Edelenbosch schreef:

  Beste mensen van Geneadata,
  Op de pagina http://geneadata.phartog.eu/huwelijksafkondigingen-hoorn-1715/
  staan de gegevens die ook staan op de pagina http://geneadata.phartog.eu/huwelijksafkondigingen-hoorn-1714/

  De gegevens van de huwelijksafkondigingen van Hoorn gedaan in 1715 zijn hierdoor niet gepubliceerd op internet.
  Ik verzoek u om deze doublure te herstellen. Mogelijk kunt u mij een mail sturen wanneer dit gelukt is, zodat ik ook de gegevens over de huwelijksafkondigingen in 1715 op uw site kan doorzoeken.
  Met vriendelijke groet, Guus Edelenbosch, Utrecht.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.