Enkhuizen Huwelijken Civiel 1583

Share and Like

Enkhuizen Huwelijksafkondigingen 1583.

1583
16-01-1583 This Michgielsz, Kistenmaecker op die Breestraet ende Annethin Wessterhuis. Het 3e bodt
16-01-1583 Roelof Garritsz, lijndraijer ende Rijcke Sijmons bij die Nije Doelen.  Het 3e bodt
16-01-1583 Jacop Frecksz woonde op die Rijedick ende Meijnu Claes op ’t Noordtende. Het 3e bodt
16-01-1583 Garrit Jaspersz van Amsterdam ende Griet Jans beijde woonde in ’t Westerklooster. Het 3e bodt
16-01-1583 This Roeloefsz ende Janthin Jans beijde woonde bij Oude Provenhuis. Het 3e bodt
16-01-1583 Drick Olfertsz ende Reijnu Pieters in die Vijsselstraet. Het 3e bodt. Dese sijn tot Venhuijsen ghetrout.
16-01-1583 Jan Wijllemsz ende Trijn Thonis beijde in Westend. Het 3e bodt
23-01-1583 Jan Barensz, scoenmaecker op die Vismarckt ende Marij Harmis op die Breestraet. Het 3e bodt
23-01-1583 Erick Cornelisz ut Maesterlandt [Marstrand bij Goteborg] ende Hadu Tonis woende bij die Westerkarck. Het 3e bodt
23-01-1583 Pilgerrom Meijnertsz ende Wen Dircks Beijde woonde in Westende. Het 3e bodt
23-01-1583 Jan Albertsz achter die Groote Scool ende Aeff Sijverts op de Rijedick. Het 3e bodt
23-01-1583 Cornelis Claesz op die Carmelcksluis ende Swaen Jans in die Westerstraet. Het 3e bodt
30-01-1583 Ougher Meijnertsz woonde in die Doelesteijger ende Eijthin Dircks in die Westerstraet. Het 3e bodt
30-01-1583 Pieter Luijthisz woonde in Wesende ende Talle Goeds in ’t Westerclooster. Het 3e bodt
30-01-1583 Jan Sijmson bij Oude Provenhuis ende Aef Cornelis op die Oosterhaven. Het 3e bodt
30-01-1583 Evert Frecksz in die Westerstraet ende Geert Dricks op die Lage Havendick. Het 3e bodt
06-02-1583 Albert Jochumsz, soldaet onder hopman Scot die lest in Koemuijs ende Janthin Jans woende in Harckesteijger. Het 3e bodt
06-02-1583 Wijbrant Albersz bij Oude Provenhuis ende Luijthin Enis ut Bovencarspel. Het 3e bodt
06-02-1583 Wijnthin Claesz, messelaer bij die Nije Doelen ende Marij Jans bij die Monckekloester. Het 3e bodt
06-02-1583 Arent Claesz van Blocksijl ende aeff Hendricks samen woonde in ’t Monckeklooster. Het 3e bodt
06-02-1583 This Bruijnsz op die Vijssersdick ende Alijdt Pieters op die Havendick. Het 3e bodt
13-02-1583 Tallin Feijkisz, soldaet onder hopman Stevan van Suijlen ende Maddelene Cornelis woende in Annemoersteijger. Het 3e bodt
13-02-1583 Dirck Cornelisz  op Fenedie ende Luijdu Joris op die Rijedick. Het 3e bodt. Dese sullen op het stadthuijs gheboden worden
13-02-1583 Jan Harmensz woonde in die Koomestraet ende Fredse Freddes bij die Westerkarck. Het 2e bodt
20-02-1583 Claes Cornelisz ende Trijn Jacobs beijde woende in ’t Oude Provenhuis. Het 3e nodt
20-02-1583 Jan Ghijsbertsz ende Wijllem Hendricks beijde woende an die Nije Haven. Het 3e bodt
20-02-1583 Jacop Reijgersz ende Gees Everts woonde op die Nije Doelen. Het 3e bodt
20-02-1583 Garrit Thisz ende Dieu Dircks beijde woonde op die Rijedick. Het 3e bodt
27-02-1583 Joeriaen Michgielsz, soldaet onder hopman steven van Suijlen ende Jantgin Jans ut Haege. Het 3e bodt
27-02-1583 Wijllem Cornelisz van Leijen, soldaet onder hopman Steven van Suijlen ende Neel Jans. Het 3e bodt
27-02-1583 Meijnart van Filmsborch [Flensburg], soldaet onder hopman Joriaen Roedt ende Rijck Hijddis van Worckum. Het 3e bodt. Dese sijn tot Campen ghetrout.
27-02-1583 Rijckit Hendricksz woonde op suijder Havendick ende Sijnthin Abeis op Noordende. Het 3e bodt
27-02-1583 Albert Eijfsz ende Geert Frecks beijde woende op die Rijedick. Het 3e bodt
27-02-1583 Frans Garritsz van Amsterdam, soldaet onder hopman Steven van Suijlen ende Folku Claes in ’t Oude Weeshuis. Het 3e bodt
27-02-1583 Cornelis Cornelisz op die Nijestraet ende Griet Frecks op die Havendick. Het 3e bodt
06-03-1583 Jan Jansz woende op die Rijedick ende Neelthin Cornelis op die Melckmarckt. Het 3e bodt
06-03-1583 Cornelis Dircksz ende Aeff Jans beijde woende op die Carmelcksluis. Het 3e bodt
06-03-1583 Wouter Cornelisz an die Nije Haven ende Anne Pieters van Venhuisen. Het 3e bodt
06-03-1583 Jacop Hendricksz van die Oude Marckt, soldaet onder hopman Joriaen Roedt ende Tanneken Cornelis van Bergen op Soom. Het 3e bodt
06-03-1583 Jan Jansz van Edam, soldaet onder hopman Steven van Suijlen ende Neel Trarx op die Havendick. Het 3e bodt
06-03-1583 Jan Jansz ende Lijesbet Aris beijde woonde op die Rijedick. Het 3e bodt
06-03-1583 Jan Jansz ende Anne Zegers op die Carmelcksluis. Het 3e bodt
06-03-1583 Frans Zeghers in die Westerstraet ende Anne Reijners op Suijdende. Het 3e bodt
13-03-1583 Wijllem Maersz ende Janthin Annis beijde woende op die Vijssersdick. Het 3e bodt
13-03-1583 Pieter Dircksz woende op die Havendick ende Swaen Engghels woende op die Vijsmarckt. Het 3e bodt
13-03-1583 Reijner Gerritsz, houtsager ende Janthin Claes beijde woonde op die Laage Havendick. Het 3e bodt
20-03-1583 Dirck Pietersz van Ransdorp, soldaet onder hopman Roelant Scot ende Hijllegondt Jans van Amsterdam. Het 3e bodt
20-03-1583 Hijlbrandt Louverensz. Soldaet onder hopman Joriaen Roedt ende Griet Jochums beijde woonde op Noordende. Het 3e bodt
27-03-1583 Reijier Jansz op die carmelcksluis. Het 3e bodt ende Anne Ariens op die Vijssersdick. Het 3e bodt
27-03-1583 Hendrick Jansz ende Reijnu Cornelis beijde woonde op die Vijssersdick. Het 3e bodt
27-03-1583 Albert Mousz van Crommenie, soldaet onder hopman Steven van Suijlen ende Ariaenthin Tonis woende bij die Westerbrug. Het 3e bodt
27-03-1583 Claes Fransz van Scooreldam, soldaet onder hopman steven van Suijlen ende Stijn Garrits van Alckmaer. Het 3e bodt
03-04-1582 Outger Ariaensz op ‘t Suijdend ende Anne Garrits ock op ’t Suijdend. Het 3e bodt
03-04-1582 Pieter Jansz, pottebacker woonde tot Haerlam ende Marij Michgels ock van Haerlem. Het 3e bodt
03-04-1582 Claes Nickuier, soldaet onder hopman Steven van Suijlen ende Lowij Dehasen. Het 3e bodt
03-04-1582 Claes Jansz ende Eijde Jans van Venhuisen. Het 3e bodt
03-04-1582 Cornelis Pietersz ut Bovencarspel ende Trijn Harms in ’t Westend. Het 3e bodt. Dese sijn in Grootebrock ghetrout.
10-04-1583 Jan Cornelisz ende Aecht Sijverts beijde woonde op die Vijsmarckt. Het 3e bodt
10-04-1583 Hendrick Luijthisz, soldaet onder hopman Roelandt Scot ende Lijesbet Gerrits woonde op die Rijedick. Het 3e bodt
17-04-1583 Joest Cornelisz van Rotterdam ende Aeff Harens woonde op Westerkarckhof. Het 3e bodt
17-04-1583 Jan Jacopsz van Swolle, soldaet onder hopman Joriaen Roedt ende Aelthin Claes woonde in die Peperstraet. Het 3e bodt
24-04-1583 Jacop Claes, soldaet onder hopman Joriaen Roedt ende Seth? Cornelis van Haerlem. Het 3e bodt
24-04-1583 Luijthin Wijcgersz, cuijper ende Marij Reiniers beijde woende op die Carmelcksluis. Het 3e bodt
24-04-1583 Cornelis Pietersz woende op die Breestraet ende Beelij Ariaens van Alcmaer. Het 3e bodt
01-05-1583 Hendrick Jansz, soldaet onder hopman Joriaen Roedt ende Jacop Claes woende in die Peperstraet. Het 3e bodt
01-05-1583 Dantel Cornelisz ut die Beverwijck, soldaet onder hopman Joriaen Roedt ende Frans Pieters van Mechgel. Het 3e bodt
01-05-1583 Rijevert Wijllemsz ende Nelthin Aelts beijde woende bij die Suijderkerck. Het 3e bodt
08-05-1593 Hendrick Jansz van Alcmaer ende Lambert Jans van Steenwijck woende op die Vijjsersdick. Het 3e bodt
08-05-1583 Floris Egghels Serris van Nimmege [Nijmegen] ende Aeff Claes beijde woende bij Monickenklooster. Het 3e bodt
08-05-1583 Dijnnis Joestz, soldaet onder hopman Nijesbet ende Hijllegont Wouters beijde woende in Harckesteijger. Het 3e bodt
15-05-1583 Jan Jansz van Aelsmeer ende Wijbrich Sijmons beijde woende op die Vijssersdick. Het 3e bodt
15-05-1583 Garrit Dircksz ende Anne Enghels  beijde woende op die Havendick. Het 3e bodt
15-05-1583 Harme Jacopsz Blau ende Cornelis Ariaens op de Carmelcksluis. Het 3e bodt
15-05-1583 Jeremias Brant, soldaet onder hopman Maertgen Wollofwincel ende Anne Cornelis van Breda. Het 3e bodt
22-05-1583 Claes Arensz, messelaer ende Eelke Jacopswoende op die carmelcksluis. Het 3e bodt
22-05-1583 Taede Cornelisz op die Westerstraet ende Marij Jacops van Wervershoof. Het 3e bodt
22-05-1583 Pieter Egbertsz, soldaet onder hopman Joriaen Roodt ende Egghel Harmes van Groninge woonde achter Grooten Scool. Het 3e bodt
22-05-1583 Lubbert Jansz, soldaet onder hopman Niesbet ende Pieter Brine op die Noorderhavendick. Het 3e bodt [bruidegom overleden]
22-05-1583 Jan Louverensz van Delft, soldaet onder hopman Joriaen Roodt ende Anne Harmens. Het 3e bodt. Dese sijn tot Campen ghetrout.
22-05-1583 Jan Jacopsz woende bij Oude Vrouenhuijs ende Jan Hijlbrants woende op die Havendick. Het 3e bodt
22-05-1583 Jeronimus Roemersz woende op die Havendick ende Fijthin Frericks woende an die Nije Haven. Het 3e bodt
22-05-1583 Jan Hendricksz bij die Nije Doelen ende Geert Jans woende in Sint Pancraesstraet. Het 3e bodt
22-05-1583 Jan Arensz, soldaet onder hopman Jan Garbrantsz ende Bette Jans woende op die Carmelcksluis. Het 3e bodt.
29-05-1583 Jan Pietersz ende Cornelis Pieters beijde woende op die Vijssersdick. Het 3e bodt
05-06-1583 Sijbrant Sijmonsz woende in die Vijsselstraet ende Meijs Jellis van Haerlem. Het 3e bodt
05-06-1583 Freck Luijthisz ende Anne Feijis beijde woende in ’t Provenhuis. Het 3e bodt
05-06-1583 Koep Starck, soldaet onder hopman Jan Garbrantsz ende Lijesbet Lous op die Laage Havendick. Het 3e bodt
12-06-1583 Harkelins Jansz, korfmaecker op ‘t Noordende ende Griet Frericks in die Westerstraet. Het 3e bodt
12-06-1583 Jan Cornelisz, tijmmerman ende Aecht Dircks beijde woende in ’t Monickeklooster. Het 3e bodt
12-06-1583 Claes Lubbertsz van Stellinckwerf, soldaet onder hopman Jan Garbrantsz ende Harme Pieters ock van Stellinckwerf. Het 3e bodt
12-06-1583 Reijner Jansz, smit ende Aelthin Leenaerts woende in ‘t ‘Die Moeriaen’. Het 3e bodt
12-06-1583 Jan Haijesz van Iverm, so;daet onder hopman Joriaen Roodt ende Frou Pieters woende in ’t Westerklooster. Het 3e bodt
19-06-1583 Pieter Jansz van Hooren, soldaet onder hopman Jan Garbrantsz ende Trijn Sijmons van Haerlem. Het 3e bodt
26-06-1583 Joriaen Jansz, soldaet onder hopman Claes Tonisz van Haerlem ende Claes Wijbbis op ’t Westerkarckhoef. Het 3e bodt
03-07-1583 Garrit Garritsz, soldaet onder hopman Claes Tonis van Haerlem ende Barber Arens woende bij die Nije Doelen. Het 3e bodt
03-07-1583 Andries Wesselsz woende in Westende ende Anne Roeloefs woende op Noordend. Het 3e bodt
03-07-1583 Jasper Albertsz woende in Annemoersteijger ende Anne Jacops van Amsterdam. Het 3e bodt
17-07-1583 Fransoeijs van Harderwijck, soldaet onder Wouter Jacops ende Wouter Jacops van Hoorn. het 3e bodt
24-07-1583 Jan Harmensz van Campen, soldaet onder hopman Jan Garbrantsz ende Barber Ariaens van Antwerpen. Het 3e bodt
24-07-1583 Harme Jansz woende op die Havendick ende Anne Pieters van Amsterdam. Het 3e bodt
31-07-1583 Reijer Jochumsz, soldaet onder hopman Jan Garbrantsz ende Griete Garrits van Haerlem. Het 3e bodt
31-07-1583 Aris Gosijnsz ende Jan Cornelis beijde woende op die Carmelcksluis. Het 3e bodt
07-08-1583 Tonis Karelsz van Ursem ende Diuer Pieters in ’t Westende. Het 3e bodt
14-08-1583 Sijmon Jorisz ende Geert Tomis woende op die Rijedick. Het 3e bodt
14-08-1583 Jan Hendricksz, soldaet onder hopman Jan Garbrants ende Abel Lollis woende bij die Rijedick. Het 3e bodt
14-08-1583 Jan Claesz, soldaet onder hopman Jan Garbensz ende Anne Sijverts woende bij die Westerkarck. Het 3e bodt
14-08-1583 Cornelis Claesz, soldaet onder hopman Nijesbet ende Marij Claes samen woende op die Carmelcksluis. Het 3e bodt
14-08-1583 Sijmon Thisz ende Griet Aris beijde woende op die Dijck. Het 3e bodt
21-08-1583 Joris van Hamburgh, soldaet onder hopman Nijesbet ende Anne Alberts ut Groningerlandt. Het 3e bodt
21-08-1583 Jan Gerritsz van Uttert, soldaet onder hopman Jan Garbensz ende Geert Frericks. Het 3e bodt
28-08-1583 Rijck Hendricksz, tromslager soldaet onder hopman Claes Gorisz ende Barber Claes van Campen. Het 3e bodt
28-08-1583 Wijllem Harmensz ende Su Jans beijde woende op het Bolwarck bij die Vijsserspoort. Het 3e bodt
28-08-1583 Joriaen Severinsz ende Anne Gijsberts beijde woende bij de Nije Doelen. Het 3e bodt
04-09-1583 Pieter Jansz, soldaet onder hopman Nijesbet ende Nijes Jans van Hoorn. het 3e bodt
11-09-1583 Kempe Doedesz woende op die Vijssersdick ende Marij Alberts woende op Vijnedie. Het 3e bodt
11-09-1583 Douve Luijthis, soldaet onder hopman Claes Gorisz ende Guiert Gerrits van Haerlem. Het 3e bodt
11-09-1583 Heijn Pietersz van Franiker ende Guiert Lamberts beijde woende op die Breestraet. Het 3e bodt
11-09-1583 Jan Hendricksz van Velthuisen, soldaet onder hopman Nijesbet ende Aelthin Roeloefs woende met Huijgen Cornelisz. Het 3e bodt
18-09-1583 Jakis Woutersz, soldaet onder hopman Jan Garbensz ende Dijuver Claes samen woende op ’t Westende. Het 3e bodt
18-09-1583 Jelle Pietersz woonde op Noordendt ende Wen Heijnis woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt
18-09-1583 Drick Mecksz ende Garb Harckis beijde woonde op die Vijssersdick. Het 3e bodt
25-09-1583 Pieter Hendricksz woonde in die Vijsselstraet ende Griet Ariaens. Het 3e bodt
02-10-1583 Jan Claesz woonde op die Carmelcksluis ende Geert Cornelis. Het 3e bodt
02-10-1583 Alber Claesz woonde bij die Vrijessemackt ende Engel Sijmons woonde bij die Noorder Moolen. Het 3e bodt
02-10-1583 Oelof Jansz, smit woonde in Sint Jansstraet ende Aefght Frericks. Het 3e bodt
09-10-1583 Pieter Nijstadt ende Lijesbet Cornelis. Het 3e bodt
09-10-1583 Eijpke Poppisz, soldaet onder hopman Nijebet ende Foeck IJmmis van Oostersee. Het 3e bodt
09-10-1583 Jan Wesselsz van Emden ende Hijlke Claes woonde bij die Vijssersbrug. Het 3e bodt
16-10-1583 Meijnert Sijvertsz Klijker ende Geert Jans woonde op ’t Noordend. Het 3e bodt
16-10-1583 Hendrick Lambertsz ut die Kuinre ende Lijesbet Claes woonde in ’t Westend. Het 3e bodt
16-10-1583 Hans Dricksz, soldaet onder hopman Jan Garbensz ende Fennie Harmis woonde in Annemoersteijger. Het 3e bodt
23-10-1583 Garrit Arensz, scoenmaecker ende Marij Hendricks woonde in ’t Packhuis. Het 3e bodt
23-10-1583 Hendrick Harkesz, soldaet onder hopman Jan Garbensz ende Trijn Cornelis woonde op die Carmelksluis. Het 3e bodt. [Huwelijksinschrijving doorgehaald]
23-10-1583 Wijbrant Kaspersz ende Wopke Sijmons beijde woonde op Suijdende. Het 3e bodt
30-10-1583 Jacop Wijllemsz Gouvennaers woonde op die Vijssersdick ende IJm Frericks op die Rijedick. Het 3e bodt
30-10-1583 This Thisz van Groningen, soldaet onder hopman Claes Goris ende Janthin Jans van Campen. Het 3e bodt
30-10-1583 Hendrick Andriesz, glasemacker ende Janthin Reijnouts ut Engelandt. Het .. bodt. [Bruidegom overleden]
06-11-1583 Garrit Jansz woonde op Carnemelcksluis ende Trijn Dricks van Broeck in ’t Waterlant. Het 3e bodt
20-11-1583 Tonis Jansz van Hoorn ende Eijthin Jacops woonde an die Rijedick. Het 3e bodt
20-11-1583 Jan Jansz van Worckum ende Trijn Jans woonde op die Laage Havendick. Het 3e bodt
20-11-1583 Frans Claesz, soldaet onder hopman Roelandt Foster ende Mette Hendricks van Noerden. Het 3e bodt
20-11-1583 Wijllem Woutersz, soldaet onder hopman Roelandt Foster ende Geert Claes van Monickedam. Het 3e bodt
27-11-1583 Jan Lambertsz ende Marij Gerrits beijde van Uitdam. Het 3e bodt
27-11-1583 Pieter Hendricksz, cuijper ende Marij Barens van Buijcksloot. Het 3e bodt
04-12-1583 Rijncke Reijnersz van Worckum ende Marij Jochums woonde in Annemoersteijger
04-12-1583 Handrick Pietersz woonde in ’t Suijder Klooster ende Geert Jans ock in ’t suijder Klooster. Het 3e bodt
04-12-1583 Claes Jelisz van Rotterdam ende Aecht Leenaerts woonde in sint Janstraet. Het 3e bodt
11-12-1583 Baren Fransz, soldaet onder hopman Roelandt Foster ende Anne Jans woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt
11-12-1583 Drick Thisz, cuijper woonde in ’t Sint Jansstraet ende Marij Pieters woonde op die Oosterhaven. Het 3e bodt
11-12-1583 Jan Eckelis, soldaet onder hopman Roelandt Foster ende Lijnthin Hendrick van Follenhoev. Het 3e bodt
11-12-1583 Gerrit Pietersz van Acken, soldaet onder hopman Rolandt Fortis ende Hijllegondt Jans. Het 3e bodt
11-12-1583 Pieteer Jansz ende Pieter Pieters beijde woonde op die Rijedick. Het 3e bodt
18-12-1583 Arijaen Jansz buijten die Noorderpoort ende Barber Jans van Venhuijsen. Het 3e bodt
18-12-1583 Garben Sijmson ende Lijesbet Harmens beijde woonde in die Doelesteijger. Het 3e bodt
18-12-1583 Bruin Boenen van Eijslandt, soldaet onder hopman Roelandt Fortis ende Frerick Jacops beijde woonde bij die Westerkarck. Het 3e bodt
18-12-1583 Cornelis Harcksz ende Joucke Nannis beijde woonde bij die Steenmoolen. Het 3e bodt
18-12-1583 Frerick Claes woonde in die Westerstraet ende Freck Harmens woonde op die Breestraet. Het 3e bodt
25-12-1583 Claes Hendricksz ende Sijbrich Cornelis beijde woonde op die Oosterhaven. Het 3e bodt
25-12-1583 Sent Sentsz ende Aeff Harmes beijde woonde op die Rijedick. Het 3e bodt
25-12-1583 Sijvert Frecksz woonde in ‘t Pancraesstraet ende Trijn Pieters woonde in ’t Monickclooster. Het 3e bodt
25-12-1583 Oege Jacopsz ende Luijdu Pieters beijde woonde op die Vijsmarckt. Het 3e bodt
25-12-1583 Gerrit Hendricksz woonde op ‘t Noordende ende Alber Hendricks woonde op Noorder Havendick. Het 3e bodt
25-12-1583 Jakis Niesbet, soldaet onder hopman Niesbet ende Aerbel Fockis woonde in die Boeckbindersteijger. Het 3e bodt [bruidegom overleden]

 

 

Westfries Archief Hoorn. Inv.nr. 62

Transcriptie: GeneaData

Datum: 28-10-2019

 

Bron: Westfries Archief Hoorn. Inv.nr. 62

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

GeneaData

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.