Hoorn Huwelijksafkondigingen 1710

Share and Like

Hoorn – Huwelijksafkondigingen 1681-1714.

Periode 1709

05-01-1709 Johannes Werkmeester, jongman van Haarlem en daar wonende ende Antje Adriaans Schaep, weduwe van Hoorn wonende op ’t Agterom. Getrout den 27 januarij 1709.
05-01-1709 Adriaen Dekker, jongman van Hoorn wonende op ’t Agterom ende Jannetje Pieters, jongedochter van Schermerhorn en daar wonende. Getrout den 20 januarij 1709.
05-01-1709 Sijbout Wiebesz, jongman van Hoorn wonende op de Oude Doelen ende Aegje Jacobs, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t West. Getrout den 20 januarij 1709.
05-01-1709 Sijmen Pietersz Koop, weduwnaar van Wognum wonende op ’t Klein Oost ende Diewertje Pieters, jongedochter van Schellinkhouten daar wonende. Attestatie gegeven om op ’t stadhuis te trouwen den 20 januarij 1709.
05-01-1709 Hendrik Jansz, jongman van Bijlevelt wonende op de Nieuwendam ende Maretje Jans, weduwe van Hoorn wonende mede op de Nieuwendam. Door ordre van burgemeester getrout den 8 januarij 1709.
12-01-1709 Cornelis Tijsz Koster, weduwnaar van Hoorn wonende op Smerighorn ende Antje Koertis, weduwe van Hoorn wonende op ’t Oost. Getrout den 27 januarij 1709.
12-01-1709 Bart Cornelisz, jongman van Leimuien wonende op de Nieuwendam ende Antje Jans, jongedochter van Hoorn wonende mede op de Nieuwendam. Getrout den 27 januarij 1709.
12-01-1709 Claes Cornelisz Prins, jongman van Hoorn wonende op ’t Nieuwe Noort ende Antje Luicas, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Nieuwe Noort. Getrout den 27 januarij 1709.
12-01-1709 Jacob Vreriksz, jongman van Hoorn wonende op de Plankjes ende Geertje Albers, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Gerritslandt. Getrout den 27 januarij 1709.
12-01-1709 Jan Arentsz Bende, jongman van Hoorn wonende in de Pompsteeg ende Grietje Gole, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Agterom. Getrout den 27 januarij 1709.
19-01-1709 Pieter Barentsz, jongman van Hoorn wonende op ’t Agterom ende Annetje Dirks, jongedochter van Osterop wonende mede op ’t Agterom. Attestatie gegeven om op ’t stadhuis te trouwen den 3 februarij 1709.
19-01-1709 Leendert Andriesz van Eggin, jongman van Leiden wonende op de Westerdijk ende Belijtje Dirks, jongedochter van Hoorn wonende in de Trommelstraat. Getrout den 3 februarij 1709.
19-01-1709 Pieter Abramsz Schalij, jongman van Amsterdam wonende voor de Vismarkt ende Maddeleentje Arians, weduwe van Hoorn wonende op ’t Nieuwe Noort. Getrout den 3 februarij 1709.
19-01-1709 Frans van Pieterson, jongman van Woerden wonende op ’t Agterom ende Trijntje Arians, weduwe van Hoorn wonende op ’t Agterom. Getrout den 3 februarij 1709.
19-01-1709 Johannes Penders, jongman van Mastrigt wonende op de Westerdijk ende Anne Jans, jongedochter van Hoorn wonende in de Hoedemakerssteeg. Getrout den 3 februarij 1709.
19-01-1709 Jodokus van den Broek, jongman van Biggenout wonende op de Westerdijk ende Aeltje Jans, jongedochter van Hoorn wonende in de Hoedemakerssteeg. Getrout den 3 februarij 1709.
02-02-1709 Sijmen Willemsz, jongman van Hoorn wonende op ’t Munnikevelt ende Lijsbet Hermans, weduwe mede van Hoorn wonende voor de Groote kerk. Getrout den 17 februarij 1709.
02-02-1709 Karel Sanne, jongman van Leiden wonende op de Nieuwendam ende Maritje Albers, jongedochter van Hoorn wonende op ’t Nieuwe Noort. Getrout den 17 februarij 1709.
02-02-1709 Christoffel Haijen, jongman van Hamburg wonende op de Dijk ende Trijntje Jans, weduwe van Hoorn wonende in de Proossteeg. Getrout den 17 februarij 1709.
02-02-1709 Adolf Spaerkogel, jongman van Hanover wonende op de Dijk ende Truitje Jans, jongedochter van Hoorn wonende op ’t Agterom. Getrout den 17 februarij 1709.
09-02-1709 Albert Huigen, jongman van Woerden wonende op de Binnen Luijendijk ende Lijsbet jans, jongedochter van Hoorn wonende mede op de Binnen Luijendijk. Getrout den 24 februarij 1709.
09-02-1709 Willem Jansz, weduwnaar van Hoorn wonende in de Peerdesteeg ende Knelisje Knelis, weduwe mede van Hoorn wonende in de Pompsteeg. Getrout den 24 februarij 1709.
09-02-1709 Pieter Cuitsz, jongman van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Antje Maertens, jongedochter van Enkhuisen en daar wonende. Attestatie gegeven om tot Enkhuisen te trouwen den 24 februarij 1709.
09-02-1709 Jasper Wilag, jongman van Hoorn wonende op de Westerdijk ende Maretje Karels, jongedochter mede van Hoorn wonende onder de Veste. Door ordre van burgemeester getrout den 17 februarij 1709.
09-02-1709 Jan Hendriksz, jongman van Hoorn wonende op ’t agterom ende Maretje Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op ’t Agterom. Door ordre van burgemeester getrout den 17 februarij 1709.
16-02-1709 Jan Jansz Schagen, jongman van Alkmaar en daar wonende ende Grietje Pieters van der Werf, jongedochter van Hoorn wonende op de Oude Doelen. Attestatie gegeven om tot Alkmaar te trouwen den 3 maart 1709.
16-02-1709 Teunis Jacobsz, jongman van alkmaar wonende op de Turfhaven ende Marijtje Claes, jongedochter van Hoorn wonende op de Turfhaven. Getrout den 3 maart 1709.
16-02-1709 Johannis Bronkhorst, jongman van Hoorn wonende op ’t Oost ende Maria van Steenhuisen, jongedochter van Alkmaar en daer wonende. Getrout den 10 maert 1709.
16-02-1709 Herman Jansz, jongman van Hoorn wonende in de Peperstraat ende Trijntje Sijmons, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Zant. Door ordre van burgemeester getrout den 24 februarij 1709.
16-02-1709 Antonij Malo, jongman van Antwerpen wonende voor de Vismarkt ende maritje Pieters, jongedochter van Hoorn wonende in de Boogaertsteeg. Door ordre van burgemeester getrout den 19 februarij 1709.
16-02-1709 Tomas Jansz, jongman van Antwerpen wonende op ’t Watertje ende Grietje sijmes, jongedochter van Hoorn wonende mede op ’t Watertje. Getrout den 3 maert 1709.
23-02-1709 Jan Claesz, jongan van Hoorn wonende op ’t Eiland ende Trijntje Claes, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Turfhaven. Getrout den 10 maert 1709.
23-02-1709 Claes Sijmesz, jongman van Hoorn wonende op de Nieuwendam ende Saertje Vreriks, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Eiland. Getrout den 10 maert 1709.
23-02-1709 Wessel Wiggelaer, jomgman van Alte wonende in de Pompsteeg ende Jannetje Claes, weduwe van Hoorn wonende voor de Vismarkt. Getrout den 10 maert 1709.
23-02-1709 Bernard Roos, jongman van Gulik wonende voor de Vismarkt ende Jannetje Arents, jongedochter van Hoorn wonende op de Hooge Vetse. Getrout den 10 maert 1709.
02-03-1709 Jan Martensz, jongman van Chora wonende op de Dijk ende Maretje Pouwels, jongedochter van Hoorn wonende mede op de Dijk. Getrout den 17 maert 1709.
02-03-1709 Frans Hermansz, jongman van Hoorn wonende op de Zeedijk ende IJtje Maertens, weduwe mede van Hoorn wonende mede op de Zeedijk. Getrout den 17 maert 1709.
02-03-1709 Jochem Kroon, jongman van Staelsant wonende voor de Vismarkt ende Geertje Stoffels, jongedochter van Westerijsen wonende in de Wijesteeg.
02-03-1709 Oelef Lint, jongman van Stokholm wonende op ’t West ende Antje Pieters, weduwe van Amsterdam wonende op de Turfhaven. Getrout den 17 maert 1709.
09-03-1709 Johan Queisen, jongman van Middelburg wonende op ’t Weitje ende Jacoba van Baijen, jongedochter van Zutphen wonende op ’t Oost. Getrout den 24 maert 1709.
09-03-1709 Wouter Groenewout, jongman van Leiden wonende in de agterstraat ende Diewertje Knelis, jongedochter van Enkhuisen wonende mede in de Agterstraat.
09-03-1709 James Swintoun, jongman, capitein ten dienste deser landen, geboortig uit schotland ende Gesina van Hoolwerf, jongedochter van Hoorn wonende op ’t Oost. Attestatie gegeven om in huis te trouwen den 24 maert 1709.
09-03-1709 Erasmus Christiaensz Visser, weduwnaar van Mardou wonende bij de Oosterpoort ende Trijntje Barents, weduwe van Langesont wonende op ’t Klein Oost. Getrout den 24 maert 1709
09-03-1709 Ferdinandus Adriaensz, . weduwnaar van Brussel wonende in de Proossteeg ende Gerritje Jans, weduwe van Harderwijk wonende op ’t Agterom. Getrout den 24 maert 1709.
23-03-1709 Gerrit Herman van Juchen, jongman van Batavia wonende op ’t Agterom ende Grietje de Jongh, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op ’t Agterom. Door ordre van burgemeester getrout den 9 april 1709.
23-03-1709 Jan Jansz, jongman van Blokker wonende bij de watermolens ende Trijntje Claes, jongedochter van Hoorn wonende op de Oosterpoort. Getrout den 7 april 1709.
23-03-1709 Jan van der Wal, jongman van Iperen wonende op ’t West ende Johanna Willems, jongedochter van Kampen wonende op de Nieuwestraat. Attestatie gegeven om op ’t stadhuis te trouwen den 7 april 1709.
30-03-1709 De heer Jacob Josias van Bredehoff, Heere van Hobreed ende Jonkvrou Catharina van Foreest. Getrout den 14 april 1709.
30-03-1709 Bart Mattijsz, weduwnaar van Hoorn wonende op de Koepoortsweg ende Lijsbet Cornelis, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de Koepoortsweg. Getrout den 14 april 1709.
30-03-1709 Dirk Adriaensz Toornburg, jongman van Purmerend wonende op ’t Oost ende Maretje Jacobs de Jong, jongedochter van Hoorn wonende mede op ’t Oost. Getrout den 14 april 1709.
30-03-1709 Jan Kassel, jongman van Londen wonende op de Dijk ende Maretje Jans, jongedochter van Hoorn wonende in de Hoedemakerssteeg. Door ordre van burgemeester getrout den 9 april 1709.
06-04-1709 Mr. Cornelis Ment, jongman van Hoorn wonende op de Jodestraat ende Willemina de Veth, jongedochter van Leiden wonende mede op de Jodestraat. Attestatie gegeven om buiten de stad te trouwen den 21 april 1709.
06-04-1709 Antoni Willemsz, weduwnaar van Candia wonende op ’t West ende Fokeltje Knelis, weduwe van Hoorn wonende mede op ’t West. Door ordre van burgemeester attestatie gegeven om op de Oost Indies vaarder te trouwen den 14 april 1709.
06-04-1709 Michiel Gerritsz, jongman van Bleiswijk wonende in de Proossteeg ende Griet Dirks, jongedochter van Hoorn wonende in de Dubbelde Buurt. Getrout den 21 april 1709.
13-04-1709 Dirk Jansz Kuijper, jongman van Hoorn wonende agter de Noorder kerk ende Maretje sijmons, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Schoolsteeg. Getrout den 28 april 1709.
13-04-1709 Pieter Jansz Mes, jongman van Hoorn wonende op de hoek van de Zeedijk ende Guurtje Jans, weduwe mede van Hoorn wonende op de Zeedijk. Getrout den 28 april 1709.
13-04-1709 Pieter Aernoutsz, jongman van Hoorn wonende in de Smelterssteeg ende Trijntje Albers, jongedochter van Medemblik en daar wonende. Getrout den 28 april 1709.
20-04-1709 Hendrik Jaspersz, weduwnaar van Groningen wonende op ’t agterom ende Griet Jans, weduwe van Enkhuisen wonende op de Luiendijk. Getrout den 5 meij 1709.
20-04-1709 Cornelis Tijsz, jongman van Hoorn wonende op ’t Weitje ende Aef Jans, weduwe mede van Hoorn wonende op ’t Agterom. Attestatie gegeven om op ’t stadhuis te trouwen den 5 meij 1709.
20-04-1709 Gerrit Hendriksz van Dooren, jongman van Amsterdam wonende agter de Veste ende Willempje Wiggers, jongedochter van Purmerend wonende in de Baenstraat. Getrout den 5 meij 1709.
27-04-1709 Maerten Jansz, jongman van Hoorn wonende op de Modderbakken ende Marijtje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de Modderbakken. Getrout den 12 meij 1709.
04-05-1709 Huig Hendriksz, jongman van Hoorn wonende in de Klompsteeg ende Sijtje Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Gerritslant. Getrout den 20 meij 1709.
04-05-1709 Hendrik Jansz, weduwnaar van Hoorn wonende in de Ramen ende Judicje Jans, weduwe mede van Hoorn wonende mede in de Ramen. Getrout den 20 meij 1709.
04-05-1709 Hendrik van Veen, jongman van Campen wonende op ’t Noort ende Maretje Cornelis, jongedochter van Amsterdam wonende op ’t Oost. Getrout den 20 meij 1709.
11-05-1709 Pieter de Meij, jongman van Middelburg wonende in de Proosseteeg ende Dirkje Pieters, jongedochter van Alkmaar wonende op ’t Klein Oost. Getrout door ordre van burgemeester den 13 meij 1709.
25-05-1709 Poulus Meerling, weduwnaar van Amsterdam wonende bij de Oosterpoort ende Cornelia van der Veer, jongedochter van Hoorn wonende in de Ramen. Getrout den 9 juni 1709.
01-06-1709 Pieter Jansz, jongman van Alkmaar wonende op Keeren ende Diewertje Tijsses, jongedochter van Keeren en daer wonende. Attestatie gegeven om op ’t stadhuis te trouwen den 16 juni 1709.
01-06-1709 Heindrik Jansz van der Kamp, jongman van Hoorn wonende op Smerighorn ende Engeltje Jacobs, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Gerritsland. Getrout den 16 juni 1709.
15-06-1709 Teunis Joosten Trijp, jongman uit de Rijp wonende op ’t Nieuwelandt ende Catharina Adams Kramers, jongedochter van Lourensburg wonende mede op ’t Nieuwelandt. Getrout den 30 juni 1709.
15-06-1709 Pieter Jansz Gras, jongman van Schellinkhout en daer wonende ende Geertje Pieters, jongedochter van Hoorn wonende op de Karperkuijl. Attestatie gegeven om tot Schellinkhout te trouwen den 30 junij 1709.
22-06-1709 Arent Groot, jongman van Hoorn wonende op ’t West ende Alida Ment, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Jodestraat. Getrout den 7 juli 1709.
22-06-1709 Dr. Arnoldus Holthenus, jongman geboortig van Alkmaar, laast gewoont hebbende tot Montfoort ende Maria Carbasius, jongedochter van Hoorn wonende op ’t Oude Noort. Attestatie gegeven om in hun huis te trouwen den 7 juli 1709.
22-06-1709 Hendrik Jansz Nagtegaal, jongman van Hoorn wonende op de Veermanskaij ende Claertje Heindriks, jongedochter van Hoorn wonende mede op de Veermanskaij. Getrout den 7 juli 1709.
29-06-1709 Johannes Honger, jongman van Hoorn wonende in de Agterstraat ende Aeltje Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende bij de Oosterpoort. Getrout den 14 juli 1709.
06-07-1709 Philippus Jansz, weduwnaar uit Oost Vriesland wonende aen de Veste ende Lijsbet Pieters, weduwe van Beigden wonende in de Bogaertsteeg. Getrout den 21 juli 1709.
06-07-1709 Hendrik Jacobsz, weduwnaar uit Maesterland wonende in de Geldersesteeg ende Lijsbet Aris, jongedochter van Campen wonende in de Geldersesteeg. Getrout den 21 juli 1709.
06-07-1709 Boudewijn de Bruijn, jongman van Amsterdam en daer wonende ende Adriana van Wldervelt, jongedochter van Hoorn wonende mede tot Amsterdam. Attestatie gegeven om tot Amsterdam te trouwen den 22 september 1709.
06-07-1709 Frans Jacobsz, jongman van Hoorn wonende in de Duinsteeg ende Antje Zegers, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Ramen. Getrout den 21 juli 1709.
13-07-1709 Hendrik Suurland, weduwnaar van Hoorn wonende in de Kerkstraet ende Magteltje Dirks, weduwe mede van Hoorn wonende op ’t Nieuwe Noort. Attestatie gegeven om op ’t stadhuis te trouwen den 28 juli 1709.
13-07-1709 Steven Jansz, jongman van Utregt wonende in de Gravestraat ende Geertje Barents, jongedochter van Hoorn wonende in de Sak. Getrout den 28 juli 1709.
20-07-1709 Steven Gerritsz, weduwnaar van Hoorn wonende op ’t munnikevelt ende Maretje Claes, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Oost. Getrout den 4 augustij 1709.
20-07-1709 Jacob Dirksz, weduwnaar van Hoorn wonende op de Vullersweel ende Etje Juriaens, weduwe mede van Hoorn wonende in de Kerkstraat. Getrout den 4 augustij 1709.
27-07-1709 Jan Boon, weduwnaar van Hoorn wonende in ’t Gasthuijs ende Mariitje Evers, mede van Hoorn wonende mede in ’t Gasthuijs. Getrout den 11 augustij 1709.
03-08-1709 Barent Dijk, jongman van Swol wonende tot Enkhuijsen ende Maretje Kramers, jongedochter van Hoorn wonende in de Bagijnesteeg. Getrout den 18 augustij 1709.
10-08-1709 Evert Claesz, jongman van Hoorn wonende in ’t Raexje ende Vroutje Willems, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Oude Doelen. Getrout den 25 augustij 1709.
24-08-1709 Mattijs Ooms, jongman van Amsterdam en daer wonende ende Grietje Cornelis Lelij, jongedochter van Hoorn wonende op ’t Oost. Attestatie gegeven om op ’t stashuijs te trouwen den 8 september 1709.
31-08-1709 Joost Dirksz, weduwnaar van Hoorn wonende op ’t Noort ende Gerritje Maertens, weduwe mede van Hoorn wonende in de Ramen. Getrout den 15 september 1709.
31-08-1709 Gerrit Jansz Kool, jongman van Hoorn wonende op de Zeedijk ende Maddeleentje Jans, weduwe mede van Hoorn wonende op ’t West. Getrout den 15 september 1709.
31-08-1709 Pieter Pietersz, jongman van Hoorn wonende op de Timmerwerven ende Antje Dirks, jongedochter mede van Hoorn wonende bij ’t Hooft. Getrout den 15 september 1709.
31-08-1709 Pieter Claesz de Haen, jongman van Rotterdam wonende op de Gerritsland ende Lijsbet Jans, jongedochter van Hoorn wonende mede op de Gerritsland. Getrout den 15 september 1709.
07-09-1709 Cornelis IJsbrantsz de Doot, jongman van Gouda wonende in de Vijselstraet ende Lijsbet van Kempen, jongedochter van Bijlevelt wonende mede in de Vijselstraet. Getrout den 22 september 1709.
07-09-1709 Gerbrant Aukesz, weduwnaar van Hoorn wonende op ’t Zant ende Stijntje Salomons, weduwe mede van Hoorn wonende op de Modderbakken. Getrout den 22 september 1709.
07-09-1709 Claes Vreriksz, weduwnaer van Hoorn wonende onder de Veste ende Elsje Dirks, weduwe mede van Hoorn wonende in de Agterstraet. Geschut.
07-09-1709 Jan Jacobsz van Neerden, jongman van Hoorn wonende in de Botersteeg ende Antje Arents, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Agterom. Getrout den 22 september 1709.
14-09-1709 Lammert Aken, jongman van Hoorn wonende in de Ramen ende Neeltje Oegh, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Agterom. Attestatie gegeven om op ’t stadhuijs te trouwen den 29 september 1709.
14-09-1709 Sijmon Jacobsz Vroegop, jongman uit de Beverwijk en daer wonende ende Maretje Pieters, jongedochter van Hoorn wonende in de Nieuwe Vijselstraet. Attestatie gegeven om tot Beverwijk te trouwen den 29 september 1709.
14-09-1709 Willem Triest, weduwnaar van Hoorn wonende in de Gouw ende Trijntje Cornelis Knegtjens, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Oude Noort. Getrout den 29 september 1709.
14-09-1709 Pieter Cornelisz Leek, jongman ende Immetje Aerjans, jongedochter beide wonende tot Woglum sijn na vetroon van behoorlijk attestatie alhier getrout den 29 september 1709.
14-09-1709 Jan Gerritsz, jongman van Hamburg wonende op de Karperkuil ende Marijtje Juriaens, jongedochter van Amsterdam wonende op ’t Oost. Getrout den 29 september 1709.
14-09-1709 Lammert Stevensz, jongman van Hoorn wonende op ’t einde van ’t West ende Maretje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Nieuwe Vijselstraet. Getrout den 29 september 1709.
14-09-1709 Jan Pietersz, jongman van Leiden wonende in de Bogaertsteeg ende Abigeltje Krab, jongedochter van Hoorn wonende in de Agterstraet. Getrout den 29 september 1709.
21-09-1709 Andries Ubius, weduwnaar van Schagen en daer wonende ende Aegje Goorn, weduwe van Hoorn wonende in de Nieuwesteeg. Attestatie gegeven om tot Schagen te trouwen den 6 october 1709.
21-09-1709 Hendrik Willemsz, weduwnaar van Swartsluis wonende op ’t Oost ende Neeltje Davids, weduwe van Enkhuijsen wonende mede op ’t Oost. Getrout den 8 october 1709.
21-09-1709 Maerten de Vries, jongman van Hoorn wonende op ’t Oost ende Neeltje Harsen, jongedochter van Amsterdam wonende aldaer. Attestatie gegeven om tot Amsterdam te trouwen den 6 october 1709.
21-09-1709 Michiel Hermansz Vrij, jongman van Westerijsen wonende op ’t Agterom ende Neeltje Arents, jongedochter van Hoorn wonende mede op ’t Agterom. Getrout den 6 october 1709.
21-09-1709 Jan Jansz van Neerden, jongman van Hoorn wonende op ’t West ende Claesje Abrams, weduwe mede van Hoorn wonende op de Vullersweel. Getrout den 6 october 1709.
28-09-1709 Louris Lourisz, jongman van Hoorn wonende in de Wisselstraet ende Lijsbet Hendriks, jongedochter van Purmerend wonende mede in de Wisselstraet. Getrout den 13 october 1709.
12-10-1709 Sijmon Andriesz, jongman van Hoorn wonende in de Kleine Klompsteeg ende Racheltje Stevens, jongedochter van Westerijsen wonende mede in de Kleine Klompsteeg. Getrout den 27 october 1709.
19-10-1709 Jan Koemans, weduwnaar van Breda wonende in ’t Sint Pietershof ende Marijtje van Heerlikheit, jongedochter van Rotterdam wonende mede in ’t Sint Pietershof. Attestatie gegeven om op ’t stadhuis te trouwen den 3 november 1709.
19-10-1709 Willem Meijndersz, weduwnaar van Hoorn wonende op ’t Munnikevelt ende Aefje Ruts, jongedochter mede van Hoorn wonende in ’t Sint Pietershof. Getrout den 3 november 1709.
19-10-1709 Volkert Jansz, jongman van Witmont in Oost Vriesland wonende op de Hoge Veste ende Antje Dirks, jongedochter van Christiaenzant wonende op de Veste. Getrout den 3 november 1709.
02-11-1709 Petrus Schardam, jongman van Hoorn wonende op de Zeedijk ende Teela Puijt, jongedochter van Enkhuisen wonende aldaer op de Wierdijk. Attestatie gegeven om tot Enkhuisen te trouwen den 17 november 1709.
02-11-1709 Abram Jansz, weduwnaar van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Grietje Maertens, weduwe mede van Hoorn wonende in de Agterstraet. Getrout den 17 november 1709.
02-11-1709 Jurian Juriaansz, weduwnaar uit de Rijp en daer wonende ende Elsje Hermans, jongedochter van Campen wonende op ’t Oost. Attestatie gegeven om in de Rijp te trouwen den 17 november 1709.
02-11-1709 Karel van Osenbrugge, jongman van Rhenen wonende bij de Hoge Brug ende Marijtje Pot, jongedochter van Hoorn wonende mede bij de Hoge Brug. Getrout den 17 november 1709.
02-11-1709 Christoffel Jacobsz, jongman wonende in de Wijde Wormer ende Jannetje Maertens, jongedochter van Steenwijk wonende bij de Hoge Brug. Attestatie gegeven om in de Wormer te trouwen den 17 november 1709.
02-11-1709 Barent Barentsz Jeger, jongman van Gesker wonende in de Baenstraet ende Maddeleentje Hendriks, weduwe van Hoorn wonende mede in de Baenstraet. Getrout den 17 november 1709.
09-11-1709 Gerrit Wit, jongman van Hoorn wonende in de Nieuwesteeg ende Barber Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Klein Oost. Door ordre van burgemeester getrout den 17 november 1709.
16-11-1709 Louris Andriesz, jongman van Bergen wonende op de Haven ende Trijntje Davids, weduwe van Westerijsen wonende mede op de Haven. Getrout den 1 december 1709.
16-11-1709 Jan Mattijsz, jongman van Amsterdam wonende op ’t Nieuwe Noort ende Trijntje Jans, jongedochter van Hoorn wonende mede op ’t Nieuwe Noort. Getrout den 1 december 1709.
23-11-1709 Sijmon Hoeksz, jongman van de Beets en daer wonende ende Pietertje de Vries, weduwe van Hoorn wonende op de Oude Doelen. Getrout den 8 december 1709.
23-11-1709 Andries Pietersz, jongman van Westerijsen wonende in ’t Raexje ende Engeltje Andries, jongedochter van Westerijsen wonende op de Haven. Getrout den 8 december 1709.
23-11-1709 Lodewijk Staek, jongman uit Hanover wonende op de Westerdijk ende Maretje Gerrits Goed, jongedochter van Hoorn wonende mede op de Westerdijk.
30-11-1709 Hendrik van den Grijp, jongman van Amsterdam wonende in de Agterstraet ende Catharina Maria Waterpas, jongedochter van Hoorn wonende bij ’t Oost Indise Pakhuis. Attestatie gegeven om in haer huis te trouwen den 15 december 1709.
30-11-1709 Johannes Ernestus Schutselen, jongman, predikant in de Lutherse gemeente alhier wonende op ’t Oude Noort ende Anna Pieters, jongedochter van Hoorn wonende op de Karperkuil. Attestatie gegeven om op ’t stadhuis te trouwen den 15 december 1709.
30-11-1709 Gerrit Gerritsz Praelder, jongman van Hoorn wonende op ’t Breed ende Bregje Cornelis, jongedochter van Alkmaer en daer wonende. Getrout den 15 december 1709.
30-11-1709 Jan Willemsz, jongman van Groningen wonende voor de Vismarkt ende Trijntje Wiggers de Boer, jongedochter van Hoorn wonende op de Turfhaven. Door ordre van burgemeester getrout den 8 december 1709.
30-11-1709 Claes Pietersz Koedijk, jongman van Hoorn wonende op ’t Oude Noort ende Aegje Gerrits, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Grote Havesteeg. Getrout den 15 december 1709.
30-11-1709 Willem Gerritsz Muijs, jongman van Hoorn wonende in de Dubbelde Buurt ende Guurtje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Veermanskaij. Getrout den 15 december 1709.
30-11-1709 Hendrik Claesz Stollij, jongman uit Holstein wonende voor de Vismarkt ende Marijtje Jonas, jongedochter van Stokholm wonende voor de Vismarkt. Getrout den 15 december 1709.
30-11-1709 Reijn Cornelisz Cos, jongman van Hoorn wonende in de Agterstraet ende Antje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Wijburgsteeg. Getrout den 15 december 1709.
30-11-1709 Willem Robbersz, jongman uit Engeland wonende voor de Vismarkt ende Lijntje Cornelis, jongedochter van Hoorn wonende in de Agterstraet. Getrout den 15 december 1709.
07-12-1709 Willem Jansz Koen, jongman van Hoorn wonende op de Kuil ende Trijntje Jans, weduwe mede van Hoorn wonende mede op de Kuil. Getrout den 22 deceber 1709.
07-12-1709 Dirk Parsant, jongman van Hoorn wonende op de Haven ende Trijntje Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de Haven. Getrout den 22 december 1709.
07-12-1709 Jan Gerritsz, jongman van Bremen wonende in de Agterstraet ende Ariaentje Cornelis, weduwe van Utregt wonende mede in de Agterstraet. Getrout den 22 december 1709.
07-12-1709 Jacob Hilbrantsz, jongman van Doccum wonende voor de Vismarkt ende Antje Teunis, jongedochter van Hoorn wonende in de Langewagen.
21-12-1709 Pieter Reijersz Beets, weduwnaar van Hoorn wonende in de Dubbelde Buurt ende Grietje Abbas, weduwe mede van Hoorn wonende op de Vullerswael. Attestatie gegeven om tot Swaeg te trouwen den 4 januarij 1710.
28-12-1709 Daniel Sichterman, jongman, luitenant ten dienste deser landen, geboortig van Groningen ende Catharina Menager, weduwe van Hoorn wonende op ’t Baedland. Door ordre van de heer burgemeester attestatie gegeven om in de Franse kerk te trouwen den 29 december 1709.
28-12-1709 Dirk Claesz, jongman van Hoorn wonende in de Baenstraet ende Grietje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende mede in de Baenstraet. Door ordre van burgemeester getrout den 5 januarij 1710.
28-12-1709 Arent Gerritsz, jongman van Keeren wonende op ’t Eiland ende Aefje Wiggers, jongedochter van Keeren en daer wonende. Getrout den 12 januarij 1710.
28-12-1709 Jacob Bastiaensz Visser, jongman van Blokzijl wonende op ’t Vissers Eiland ende Grietje Claes Veenhuijsen, jongedochter van Medemblik wonende op de hoek van de Gravenstraet. Getrout den 12 januarij 1710.
28-12-1709 Jacob Jacobsz van Leeuwen, jongman van Hoorn wonende in de Schellinkhoutersteeg ende Maretje Reijers, jongedochter van Kolhorn wonende op ’t Watertje. Getrout den 12 januarij 1710.
28-12-1709 Cornelis Cornelisz, jongman van Leek onder Woglum ende Diewer arjans, jongedochter mede van Leek onder Woglum. Attestatie gegeven om tot Woglum te trouwen den 5 januarij 1710.

Transcriptie: GeneaData. Datum: 19-05-2020

GeneaData

Bron: Westfries Archief Hoorn – Inv.nr. 67

 

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

.

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

1 reactie op Hoorn Huwelijksafkondigingen 1710

 1. G.Edelenbosch schreef:

  Beste mensen van Geneadata,
  Op de pagina http://geneadata.phartog.eu/hoorn-huwelijksafkondigingen-1710/ staan de gegevens die ook staan op de pagina http://geneadata.phartog.eu/hoorn-huwelijksafkondigingen-1709/ .
  De gegevens van de huwelijksafkondigingen van Hoorn gedaan in 1710 zijn hierdoor niet gepubliceerd op internet.
  Ik verzoek u om deze doublure te herstellen. Mogelijk kun u mij een mail sturen wanneer dit gelukt is, zodat ik ook de gegevens over de huwelijksafkondigingen in 1710 op uw site kan doorzoeken.
  Met vriendelijke groet, Guus Edelenbosch, Utrecht.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.