Hoorn Huwelijksafkondigingen 1702

Share and Like

Hoorn – Huwelijksafkondigingen 1681-1714.

Periode 1702

07-01-1702 Jan Cloppenburg, jongman van Amsterdam wonende op de Carperkuijl ende Dirkje Dirks, jongedochter van Hoorn wonende op de Zeedijk. Getrout den 22 januarij 1702.
07-01-1702 Jan Water, weduwnaer uijt Wals Brabant wonende in de Vinkebuert ende Antje Pouwels, jongedochter van Hoorn wonende op de Zeedijk. Getrout den 22 januarij 1702.
07-01-1702 Jacob Wijnants, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Weijtje ende Trijntje Meijnders Santvelt, weduwe van Alckmaer en daer wonende. Getrout den 22 januarij 1702.
07-01-1702 Dirck Braak, weduwnaer van Hoorn wonende tot Munkendam ende Jannetje Jans, weduwe mede van Hoorn wonende in de Agterstraet. Attestatie om tot Munkendam te trouwen den 26 januarij 1702.
07-01-1702 Jan Willemsz, jongman van Berckhout wonende op het Eijlant ende Eefje Claas, jongedochter van Keern wonende buijten de Noorderpoort. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 22 januarij 1702.
14-01-1702 Jan Claver, jongman van Hoorn wonende op de Vullerswael ende Reijnutje Willems, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Gravestraet.getrout den 29 januarij 1702.
14-01-1702 Laurentius Foreijn, jongman van Antwerpen wonende in de Baenstraet ende Marijtje Jans, jongedochter van Hoorn wonende mede in de Baenstraet. Getrout den 29 januarij 1702.
21-01-1702 Pieter Buijs, weduwnaar van Hoorn wonende op de Gerritslant ende Luijduwtje Wijnkoop, weduwe mede van Hoorn wonende op de Zeedijk. Getrout den 5 februarij 1702.
28-01-1702 Claes Twisck, weduwnaar wonende op de Timmerwerven ende Annetje Bierenbroodspot, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Zeedijk. Getrout den 12 februarij 1702.
28-01-1702 Cornelis Claasz, jongman van Hoorn wonende bij de Oosterpoort ende Trijntje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende mede bij de Oosterpoort. Getrout den 12 februarij 1702.
28-01-1702 Jacob Christiaansz, jongman van Westerijsen wonende op ’t Fninse ende Aeltje Teunis, weduwe mede van Westerijsen wonende tusschen de Oosterpoorten. Getrout den 31 januarij 1702.
28-01-1702 Pieter Hendriksz, weduwnaar van Hoorn wonende in de Vijselstraet ende Trijntje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende bij de Westerpoort. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 12 februarij 1702.
28-01-1702 Barent Schoevaart, jongman van Delft wonende in de Vijselstraet ende Willempje Dirks, weduwe van Enckhuijsen wonende aan de zuijt sij van de Groote Kerk. Getrout den 14 februarij 1702.
04-02-1702 Joan Visser, jongman van Hoorn wonende op de Nieuwestraet ende Trijntje Burgers, weduwe mede van Hoorn wonende in de Ramen. Getrout den 19 februarij 1702.
11-02-1702 Lammert van Leersum, weduwnaar van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Geertje Cornelis, weduwe mede van Hoorn wonende mede op de Turfhaven. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 26 februarij 1702.
11-02-1702 Maarten Michielsz, jongman van Hoorn wonende in de Proossteeg ende Aagje Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende mede in de Proossteeg. Getrout den 26 februarij 1702.
11-02-1702 Gijsbert Pietersz van Dijk, jongman van Buijksloot wonende voor de Vismarkt ende Grietje Jacobs, weduwe van Hoorn wonende mede voor de Vismarkt. Getrout den 21 februarij 1702.
11-02-1702 Martinus van Harlingen, weduwnaar, predicant van de gereformeerde deser stede wonende op ’t Oude Noort ende juffrouw Alida Snelle, weduwe van Leijden en daer wonende. Attestatie om tot Leijden te trouwen den 16 februarij 1702.
18-02-1702 Cornelis Aldendagh, jongman van Hoorn wonende tot Enckhuijsen ende Antje Compostel, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Oude Noort. Getrout den 12 maert 1702.
18-02-1702 Hendrick Pietersz, weduwnaar van Hoorn wonende voor de Vismarkt ende Lijsbet Abrams, weduwe mede van Hoorn wonende in de Gravestraet. Getrout den 5 maert 1702.
25-02-1702 Pieter Vilnon, jongman van Sint Maerten wonende op ’t Nieuwe Noort ende Lijsabet Vilnon, jongedochter mede van Sint Maerten wonende in de Kerksteegh.
25-02-1702 Gerrit Dircksz, jongman van Amsterdam wonende op de Haven ende Marijtje Jans, jongedochter van Hoorn wonende mede op de Haven. Getrout den 12 maert 1702.
04-03-1702 Jacob Jansz, jongman van Hoorn wonende op de Westerdijk ende Claertje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Achterom. Getrout den 19 maert 1702.
11-03-1702 De Heer Joan Bock, jongman van Amsterdam wonende op het Oost ende juffrouw Angenita van Waghtendonk, jongedochter mede van Amsterdam en daer wonende. Attestatie om tot Amsterdam te trouwen den 26 maert 1702.
11-03-1702 Han Dircksz Brouwer, jongman van Hoorn wonende op de Nieuwendam ende Geertje Dircks, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Vijselstraet. Getrout den 26 maert 1702.
18-03-1702 Michiel Jansz Slijp, jongman van Haerlem wonende in de Hoedemakersteegh ende Antje Barents, jongedochter van Hoorn wonende mede in de Hoedemakersteegh. Door ordre van burgemeester getrout den 19 maert 1702.
25-03-1702 Sander Ottesz, jongman van Hoorn wonende op de Oude Timmerwerven ende Antje Pieters, weduwe van Medemblic wonende mede op de Oude Timmerwerven. Getrout den 26 maert 1702 door ordre van burgemeester.
25-03-1702 Pieter Gerritsz, jongman van Groningen wonende in de Bogaertsteegh ende Trijntje Pieters, jongedochter van Hoorn wonende mede in de Bogaertsteegh. Getrout den 26 maert 1702 door ordre van burgemeester.
25-03-1702 Krijn Pietersz, jongman van Hoorn wonende op ’t Achterom ende Geertje Maertens, jongedochter mede van Hoorn wonende op het West. Getrout den 9 april 172.
15-04-1702 Hendrick Joncker, weduwnaar van Grevenbroek wonende op het West ende Lijsbet Gerrits, jongedochter van Cloppenburg wonende op het Oost. Getrout den 30 april 1702.
15-04-1702 Andries Jansz, jongman van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Marijtje Gerrits, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Peperstraet. Getrout den 30 april 1702.
22-04-1702 Mr. Nicolaus van Suchtelen, weduwnaar van Hoorn wonende op de Zeedijk ende juffrouw Jacoba Catrina Trigelandius, weduwe mede van Hoorn wonende op de Luijendijk. Attestatie om in haer huijs te trouwen den 7 maij 1702.
22-04-1702 Hendrick Boldingh, jongman van Hoorn wonende in de Nieuwesteegh ende Aefje Hermans Boejesz, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Oude Noort. Getrout den 7 maij 1702.
22-04-1702 Tijs Pietersz, jongman van Nijmegen wonende in de Proossteegh ende Marijtje Claes, weduwe van Hoorn wonende op ’t Achterom. Getrout den 25 april 1702 door ordre van burgemeester.
22-04-1702 Jacob Isaacksz, jongman van Hoorn wonende op de Gerritslant ende Trijntje Joseps, jongedochter van Medemblic wonende op de Luijendijk. Getrout den 7 maij 1702.
29-04-1702 Alexander Rossenraet, weduwnaar van Haerlem wonende aen de Veste bj de Oosterpoort ende Jacomijntje Jacobs, jongedochter van Middelburgh mede aen de Veste bij de Oosterpoort.
29-04-1702 Dirck Volckertsz Quantjes, jongman van Hoorn wonende op de Timmerwerven ende Trijntje Barents, jongedochter van Bloczijl wonende op de Oude Doelen. Getrout den 14 maij 1702.
29-04-1702 Sijmon Cornelisz, jongman van Hoorn wonende op de hoek van de Achterstraet ende Maritje Cornelis, jongedochter van Nierop wonende op de Oude Turfhaven. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 14 maij 1702.
06-05-1702 Jan Dircksz, jongman van Hoorn wonende in de Schellinghoutersteeg ende Grietje Bartels, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Gerritslant. Getrout den 21 maij 1702.
13-05-1702 Sijbrant Visser, jongan van Hoorn wonende op ’t Oude Noort ende Willemina Hinlopen, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Nieuwestraet. Attestatie om in haer huijs te trouwen den 28 maij 1702.
13-05-1702 Carsten Albertsz, jongman van Hoorn wonende op de Oude Turfhaven ende Grietje Albers, weduwe van Amsterdam wonende mede op de Oude Turfhaven. Getrout den 28 maij 1702.
13-05-1702 Pieter Reijndersz Langedijk, weduwnaer van Twisck wonende op ’t Oost ende Claesje Jans, jongedochter van Steenwijk wonende in de Ramen. Getrout den 28 maij 1702.
20-05-1702 Huijbert Harmansz, jongman van Osenbrug wonende op Keern ende Barber Louijs, jongedochter van Keern en daer wonende. 2e pinxterdagh getrout den 5 junij 1702.
20-05-1702 Dirk Jansz, jongman van Hoorn wonende op de Oude Timmerwerven ende Claartje Roelofs, jongedochter van Hoorn wonende op de Turfhaven. Getrout den 5 junij 1702.
20-05-1702 Jan Crijnsz, jongman van Gulik wonende op de Verkemarkt ende Liefje Dircks, jongedochter van Hoorn wonende bij de Westerpoort. Getrout den 5 junij 1702.
20-05-1702 Mattijs Meijer, jongman uijt ’t sticht Bremen wonende op ’t Oude Noort ende Grietje Jacobs, jongedochter uijt Brabant wonende op ’t Kruijtmolenspat. Getrout den 5 junij 1702.
27-05-1702 Cornelis Andriesz, jongman van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Lijsbet Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Bagijnesteegh. Getrout den 11 junij 1702.
10-06-1702 Francois D’Aillij, jongman van Amsterdam en daer wonende ende juffrouw Catarina Menager, jongedochter van Hoorn wonende aen de Roode Steen. Attestatie om in haer huijs te trouwen den 27 junij 1702.
17-06-1702 Jan Ruijter, jongman van Hoorn wonende tot Swaegh ende Sijtje Claes Abbas, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Haven. Getrout den 3 julij 1702.
17-06-1702 Jan Schuerman, weduwnaar van Hoorn wonende op het Oost ende Hermpje Jans Termaet ven Epe wonende mede op het Oost. Attestatie om in haer huijs te trouwen den 5 julij 1702.
08-07-1702 Warnaer Pietersz, jongman van Hoorn wonende op de Kuijl ende Trijntje Gerbrants, weduwe mede van Hoorn wonende in de Geldersesteegh. Getrout den 23 julij 1702.
08-07-1702 Gerbrant Evertsz, jongman van Hoorn wonende op de Oude Timmerwerven ende Grietje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Melknapsteegh. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 23 julij 1702.
15-07-1702 Jacob van Hoolwerf, jongman van Hoorn wonende achter de Groote Kerck ende Cornelia Rippersz, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Oost. Attestatie om in haer huijs te trouwen den 30 julij 1702.
15-07-1702 Dirck Dircksz, jongman van Oldenburgerlant wonende op ’t Achterom ende Antje Teunis van Breda wonende op de Westerdijk. Getrout den 30 julij 1702.
22-07-1702 Tjeert Sijbrantsz, jongman van Hoorn wonende an de Kleijne Havensteegh ende Meijnsje Claes, jongedochter mede van Hoorn wonende mede in de Kleijne Havensteegh. Getrout den 25 julij 1702 door ordre van burgemeester.
29-07-1702 Pieter Jansz Goede, jongman van Hoorn wonende op ’t Oude Noort ende Marijtje Joris Ruijter, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Weijtje. Getrout den 13 augustus 1702.
29-07-1702 Cornelis Willemsz Korf, weduwnaer van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Wolmoet Gerrits, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de Turfhaven. Getrout den 13 augustus 1702.
29-07-1702 Dirck Claesz, jongman van Hoorn wonende in de Peperstraet ende Marijtje Claes, jongedochter mede van Hoorn wonende mede in de Peperstraet. Getrout den 13 augustus 1702.
05-08-1702 Christoffel Bartelsz, jongman van Hoorn wonende op de Kuijl ende Trijntje Juriaens, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de Kuijl. Getrout den 20 augustus 1702.
05-08-1702 David Harmensz, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Achterom ende Vroutje Sanders, weduwe mede van Hoorn wonende mede op ’t Achterom. Getrout den 20 augustus 1702.
12-08-1702 Pieter Stengh, jongman van Elbingh wonende in de Pietercelisteegh ende Maritje Gerrits, weduwe van Hoorn wonende mede in de Pietercelisteegh. Getrout den 27 augustus 1702.
12-08-1702 Jacob Corver, jongman van Groningen wonende in de Ramen ende Lijsbet Cornelis Langewagen, jongedochter van Hoorn wonende in de Botersteegh. Getrout den 27 augustus 1702.
12-08-1702 Pieter Haertjes, jongman van Hamborgh wonende in de Nieuwesteeg ende Grietje Pouwels, jongedochter van Hoorn wonende mede in de Nieuwesteegh. Getrout den 27 augustus 1702.
19-08-1702 De Heer Joan van Bredehoff, heere van Pijlswaert ende Jonkvrou Elisabet van Luchtenburg van Uijtreght en daer wonende. Attestatie om tot Uijtreght te trouwen den 3 september 1702.
19-08-1702 Nanningh Galeman, jongman van Hoorn wonende op ’t Oude Noort ende Breghje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Achterom. Getrout den 3 september 1702.
26-08-1702 Gerbrant Claasz Nopper, jongman van Hoorn wonende op de Karperkuijl ende Lammertje Gerrits, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de Karperkuijl. Getrout den 10 september 1702.
26-08-1702 Samuel Roger, weduwnaar van Rouaan wonende op ’t Oude Noort ende Maria de Conte, weduwe van Langedok wonende achter de Noorderkerk.
26-08-1702 Teocrise de Gau, predicant van de Franse Gemeente, weduwnaar wonende agter de Noorderkerk ende Susanna Foulle, jongedochter van Lisle in Vrankrijk wonende op ’t Oost. Getrout den 10 september 1702.
26-08-1702 Pieter Jansz, jongman van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Diewertje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de Turfhaven. Getrout den 10 september 1702.
04-09-1702 Arent Pietersz Crabbedam, jongman van Hoorn wonende op de Veermanskaij ende Antje Roos, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Haven. Getrout den 17 september 1702.
04-09-1702 Jan Leendersz, jongman van Hoorn wonende op de Nieuwendam ende Appeleuntje Remmets, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Baedtlant. Getrout den 17 september 1702.
04-09-1702 Claas Albertsz Doncker, jongman van Hoorn wonende op de Bierkaij ende Marijtje Evers, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Hanekampsteegh. Getrout den 17 september 1702.
04-09-1702 Willem Gijsbertsz Veltmans, jongman van Hanover wonende op ’t Nieuwe Noort ende Grietje Jacobs, weduwe van Hoorn wonende mede op ’t Nieuwe Noort. Getrout den 17 september 1702.
04-09-1702 Jacobus de Harder, weduwnaar van Amsterdam wonende in de Nieuwesteeg ende Lijsbet Hermans, jongedochter van Hoorn wonende mede in de Nieuwesteeg. Getrout den 17 september 1702.
09-09-1702 Jan Brom, jongman van Brugge wonende op de Turfhaven ende Immetje Jans, jongedochter van Hoorn wonende op ’t Nieuwelant. Getrout den 24 september 1702.
09-09-1702 Pieter Gerritsz Kleijer, weduwnaar van Hoorn wonende op ’t Oude Noort ende Trijntje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op ’t Oude Noort. Getrout den 24 september 1702.
09-09-1702 Juriaen Jacobsz, jongman van Hoorn wonende in de Ramen ende aeltje Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Turfhaven. Getrout den 24 september 1702.
16-09-1702 Jan Hendriksz Groothuijs, jongman van Hoorn wonende op de Timmerwerven ende Aeltje Teunis, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Buijten Luijendijk. Getrout den 1 october 1702.
16-09-1702 Johannes van der Schijve, jongman van Leijden wonende in de Ramen ende Ida van der Graght, jongedochter van Hoorn wonende mede in de Ramen. Getrout den 1 october 1702.
16-09-1702 Claes Sijmonsz, jongman van Edam en daer wonende ende Guertje Teunis, jongedochter van Hoorn wonende in de Kruijsstraet. Getrout den 8 october 1702.
23-09-1702 Carel Jansz, weduwnaar van Hoorn wonende in de Duijnsteegh ende Trijntje Pieters, weduwe mede van Hoorn wonende op ’t Achterom. Getrout den 1 october 1702.
07-10-1702 Pieter Lammersz Muijs, jongman van Hoorn wonende in de Kerksteegh ende Diewertje Claes, jongedochter mede van Hoorn wonende achter de Noorderkerk. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 22 october 1702.
07-10-1702 Jan Dircksz, jongman van Hoorn wonende op ý Achterom ende Aefje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Weijtje. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 22 october 1702.
07-10-1702 David Reijniersz, weduwnaar van Middelburgh wonende op de Turfhaven ende Maritje Jans, weduwe van Hoorn wonende in de Gtavestraet. Getrout den 22 october 1702.
14-10-1702 Willem Maertsz, weduwnaar van Hoorn wonende op de Zeedijk ende Guertje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Vijselstaet. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 29 october 1702.
14-10-1702 Sijmon Claesz, jongman van Hoorn wonende op de Oude Timmerwerven ende Grietje Marines, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Achterom. Getrout den 29 october 1702.
21-10-1702 Jacob Jansz, weduwnaar van Middelburg wonende in de Ramen ende Lijsbet Claes, jongedochter van Hoorn wonende mede in de Ramen. Getrout den 7 november 1702.
21-10-1702 Albert Carelsz, weduwnaar van Hoorn wonende bij de Noorderpoort ende Antje Dirks, jongedochter van Alkmaer wonende achter de Noorderkerk. Getrout den 5 november 1702.
21-10-1702 Pieter Jacobsz, jongman van Hoorn wonende in de Nieuwesteeg ende Maritje Michiels, jongedochter van Hoorn wonende achter de Noorderkerk. Getrout den 5 november 1702.
21-10-1702 Jan Roos, jongman van Coppenhagen wonende in de Pompsteeg ende Trijntje Cornelis, jongedochter van Medemblic wonende voor de Groote Kerk. Getrout den 5 november 1702.
21-10-1702 Mattijs Teunisz Tacken, jongman van Lochum wonende op ’t Oude Noort ende Sara Jans, jongedochter van Amsterdam wonende op de Nieuwestraet. Getrout den 5 november 1702.
28-10-1702 Gerrit Bos, jongman van de Rijp en daer wonende ende Aeghje Jans Kosters, jongedochter van Hoorn wonende op het Oude Noort. Attestatie om in de Rijp te trouwen den 15 november 1702.
28-10-1702 Govert Dircksz, jongman van Hoorn wonende op de Oude Tmmerwerven ende Adriaentje Hendriks, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Boogaertsteegh. Getrout den 29 october 1702.
28-10-1702 Jan Claesz, jongman van Hoorn wonende in de Geldersesteegh ende Hendrikje Hendriks, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Oude Noort. Getrout den 12 november 1702.
28-10-1702 Pieter Claesz Duijts, jongman van Hoorn wonende aen de zuijt zij van de Groote Kerk ende Antje Dircks, weduwe mede van Hoorn wonende mede aen de zuijt zij van de Groote Kerk. Getrout den 12 november 1702.
28-10-1702 Sijvert Cornelisz, jongman van Hoorn wonende in de Schellinghoutersteegh ende Engeltje Lammers, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Oude Noort. Getrout den 12 november 1702.
04-11-1702 Cornelis de Jongh, weduwnaar van Hoorn wonende op de Gerritslant ende Meijntje Groot, jongedochter mede van Hoorn wonende in den Dal. Attestatie om in haer huijs te trouwen den 19 november 1702.
04-11-1702 Jan Kloeck, jongman van Hoorn wonende op de Oude Turfhaven ende Catalijntje Adams, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Nieuwesteegh. Getrout den 19 november 1702.
04-11-1702 Roelof Carstensz, weduwnaar van Coperwijk wonende in de Dijksteegh ende Neeltje Carstens, weduwe van Cristiaensant wonende in de Otto Reijnderszsteegh. Getrout den 19 november 1702.
04-11-1702 Jochem Cornelisz, jongman van Hoorn wonende bij de Koepoort ende Willemijntje Teunis, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Gouw. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 19 november 1702.
11-11-1702 Do. Hendrik Wilhem Gordon, weduwnaar van Bergh op Zoom wonende op het Oost ende Maria de Ridder, weduwe van Amsterdam wonende op de Zeedijk. Getrout den 28 november 1702.
11-11-1702 Jan Juriaen Schutte, jongman van Amsterdam en daer wonende ende Marijtje Kroon, jongedochter van Hoorn wonende op de Gerritslant. Getrout den 28 november 1702.
11-11-1702 Andries Barentsz, jongman van Swartsluijs wonende op ’t Watertje ende Grietje Jacobs, jongedochter van Hoorn wonende op de Gerritslant. Getrout den 26 november 1702.
18-11-1702 Willem Verheij, jongman van Amsterdam wonende in de Peperstraet ende Diewertje Jans, weduwe van Hoorn wonende op de Turfhaven. Getrout den 3 december 1702.
18-11-1702 Jan Claesz, weduwnaar van Hoorn wonende bij de Overtoom ende Amelia Jans, weduwe mede van Hoorn wonende in de Appelsteeg. Getrout den 3 december 1702.
18-11-1702 Jonas Teunisz, weduwnaar van Vlecker wonende in de Peperstraet ende Belijtje Dirks, jongedochter van Westerijsen wonende tissen de Ooster Poorten. Getrout den 19 november 1702.
02-12-1702 Elias Birrius, jongman van Amsterdam en daer wonende ende Jacominia Renst, jongedochter van Hoorn wonende op de Nieuwestraet. Getrout den 17 december 1702.
02-12-1702 Jacob Lammertsz, jongman van Amsterdam wonende in de Swanssteeg ende Marijtje Willems, jongedochter van Linge wonende tussen de Oosterpoorten. Getrout den 17 december 1702.
02-12-1702 Pouwels Claesz, weduwnaar van Hoorn wonende op de Oude Turfhaven ende Grietje Jochems, weduwe van Hoorn wonende in de Duijnsteeg. Getrout den 17 december 1702.
02-12-1702 Gerrit Gerritsz, weduwnaar van Enschede wonende buijten de Ooster Poort ende Appeleuntje Jacobs, weduwe van Hoorn wonende op ’t hoekje van de Nieuwesteeg. Getrout den 17 december 1702.
09-12-1702 Jan Pietersz, jongman van Sneek wonende in de Vinkebuert ende Maretje Dirks, jongedochter van Texel wonende mede in de Vinkebuert. Getrout den 9 januarij 1703.
09-12-1702 Tijmon Pietersz, jongman van Hoorn wonende bij de Koepoort ende Trijntje Gerrits, jongedochter mede van Hoorn wonende mede bij de Koepoort. Getrout den 24 december 1702.
09-12-1702 Hendrik Lubbersz, weduwnaar van Hoorn wonende op ’t Agterom ende Marijtje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op ’t Achterom. Getrout den 24 december 1702.
09-12-1702 Abraham Jansz, jongman van Hoorn wonende in de Groote Klampsteeg ende Neeltje Teunis, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Nieuwestraet. Door ordre van burgemeester getrout den 10 december 1702.
09-12-1702 Teunis Jacobsz, jongman van Amsterdam wonende in de Schellinkhoutersteeg ende Grietje Jans, jongedochter mede van Amsterdam wonende mede in de Schellinkhoutersteeg. Getrout den 24 december 1702.
16-12-1702 Johannes Molenaer, jongman van London wonende in de Baenstraet ende Grietje Lourens, jongedochter van Hoorn wonende aen de Veste. Getrout den 31 december 1702.
16-12-1702 Tijs Maartensz, jongman van Hoorn wonende in de Hoedemakerssteeg ende Marijtje Andries, jongedochter van Uijtregt wonende mede in de Hoedemakerssteeg. Getrout den 31 december 1702.
23-12-1702 Jan Jansz Hoogerbeets, weduwnaar van Hoorn wonende in de Munstraet ende Antje Edels, jongedochtrer mede van Hoorn wonende op ’t Oost. Getrout den 7 januarij 1703.
23-12-1702 Pieter Jansz, jongman uijt de Kuijnder wonende aan de Veste ende Sijtje Gijsbers, jongedochter van Enckhuijsen wonende op ’t Achterom. Door ordre van burgemeester getrout den 26 december 1702.
30-12-1702 Elbert Beukelman, weduwnaar van Hoorn wonende op het Oost ende Jacomijntje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op het Oost. Getrout den 14 januarij 1703.
30-12-1702 Do. Lucas Sint, jongman van Hoorn wonende op de Bierkaij ende Hilletje Twisck, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Nieuwe Noort. Attestatie om in haer huijs te trouwen den 14 januarij 1703.
30-12-1702 Adriaen Pietersz, weduwnaar van Hoorn wonende in de Muntstraet ende Femmetje Roelofs, jongedochter van Bloczijl wonende mede in de Munstraet. Getrout den 14 januarij 1703.
30-12-1702 Maerten Jansz, weduwnaar van Hoorn wonende in de Appelsteeg ende Diewertje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Proossteeg. Getrout den 14 januarij 1703.

 

Transcriptie: GeneaData. Datum: 26-04-2020

GeneaData

Bron: Westfries Archief Hoorn – Inv.nr. 67

 

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

.

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.