Hoorn Huwelijksafkondigingen 1697

Share and Like

Hoorn – Huwelijksafkondigingen 1681-1714.

Periode 1697

05-01-1697 Claas van Sanen, jongman van Hoorn wonende op de Bierkaij ende Catrina Paltrock, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Gerritslant. Attestatie om in haer huijs te trouwen den 20 januarij 1697.
05-01-1697 Dirck Spruijt, jongman van Medenblick wonende op ’t Oude Noort ende Martha de Niel, jongedochter van Hoorn wonende op het Oost. Getrout den 20 januarij 1697.
05-01-1697 Jan Pietersz Quartel, jongman van Hoorn wonende op het Oude Noort ende Grietje Muijters, weduwe mede van Hoorn wonende op de Gerritslant. Getrout den 20 januarij 1697.
12-01-1697 Jan Jansz, jongman van Hoorn wonende op de Hooge Veste ende Geertje Gerrits, weduwe mede van Hoorn wonende op het Oost. Getrout den 27 januarij 1697.
12-01-1697 Jan van der Gracht, jongman van Hoorn wonende op ’t Oude Noort ende Grietje Claes Niengh, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Turfhaven. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 27 januarij 1697.
12-01-1697 Pieter Fredriksz Lakeman, jongman van Hoorn wonende in de Melcknapsteegh ende Neeltje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Nieuwendam. Getrout den 27 januarij 1697.
19-01-1697 Dirck Jansz Baers, weduwnaer van de Venenlaen en daer wonende ende Grietje Claes, jongedochter van de Koepoortswegh wonende buijten de Oosterpoort. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 3 februarij 1697.
19-01-1697 Cornelis Manshooft, jongman van Hoorn wonende aen de zuijtzij van de Groote kerk ende Annetje Pots, jongedochter mede van Hoorn wonende bij de Hooge Brugh. Getrout den 3 februarij 1697.
19-01-1697 Willem Claesz, jongman van Jorck wonende op ’t Achterom ende Judithje Hendriks, weduwe van London wonende mede op ’t Achterom. Getrout den 3 februarij 1697.
19-01-1697 Pieter Hendriksz, weduwnaer van Hoorn wonende in de Groote Havesteegh ende Grietje Pieters, weduwe mede van Hoorn wonende op de Zeedijk. Getrout den 3 februarij 1697.
19-01-1697 Dirck Jochemsz, jongman van Hoorn wonende in de Vinckebuert ende Maritje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende bij de Oosterpoort. Getrout den 3 februarij 1697.
19-01-1697 Lourens Cornelisz Tienvelt, jongman van Alckmaer en daer wonende ende Jannetje Tijsses, jongedochter van Hoorn wonende op ’t Smerighorn. Getrout den 3 februarij 1697.
26-01-1697 Cornelis Fredricksz, jongman uijt Noorwegen wonende op de Haven ende Antje Sijmons, jongedochter van Westerijsen wonende mede op de Haven. Getrout den 10 februarij 1697.
02-02-1697 Pieter Hendriksz, jongman van Hoorn wonende op de Karperkuijl ende aefje Pieters, weduwe mede van Hoorn wonende op ’t Nieuwelant. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 17 februarij 1697.
02-02-1697 Lammert Boeijesz, weduwnaer van Hoorn wonende in de Geldersesteegh ende Marijtje Willems, weduwe mede van Hoorn wonende op ’t Achterom. Getrout den 17 februarij 1697.
02-02-1697 Lucas Rol, weduwnaer van Hoorn wonende in de Hanekamsteegh ende Trijntje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Gerritslant. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 17 februarij 1697.
02-02-1697 Albert Pietersz Ruijter, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Nieuwelant ende Jannetje Meijnders, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Oude Noort. Getrout den 17 februarij 1697.
02-02-1697 Leendert Hendriksz, jongman van Nuijs wonende bij de Kraen ende Aefje Teunis, jongedochter van Medenblic wonende mede bij de Kraen. Getrout den 17 februarij 1697.
02-02-1697 Jacob Claesz, weduwnaer van Hoorn wonende op de Verkemarkt ende Adriaentje Cornelis, weduwe mede van Hoorn wonende mede op de Verkemarkt. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 17 februarij 1697.
09-02-1697 Hendrick Bisback, jongman van Brussel wonende tussen de Oosterpoorten ende Maritje Herkes, jongedochter van Hoorn wonende op de Gerritslant. Getrout den 24 februarij 1697.
09-02-1697 Dirck Meijer, jongman uijt ’t sticht Bremen wonende op de Carperkuijl ende Aeltje Hendriks, weduwe van Hoorn wonende op de Kuijl. Getrout den 24 februarij 1697.
09-02-1697 Hendrick Mattijsz, jongman van Hamborg wonende op de Westerdijk ende Pleuntje Jacobs, jongedochter van Hoorn wonende mede op de Westerdijk. Getrout den 24 februarij 1697.
09-02-1697 Assuerus Roelofsz, jongan van Carolskroon wonende op de Kraen ende Geesje Bastiaens, jongedochter van Hoorn wonende op het Oost. Getrout den 24 februarij 1697.
09-02-1697 Jan Branus, jongman van Hoorn wonende op ’t Oost ende Jacomijntje Jonas, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Oude Noort. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 24 februarij 1697.
09-02-1697 Casper van Houten, jongman van Alckmaer en daer wonende ende Lijsbet Garbrants, weduwe van Hoorn wonende op ’t Smerighorn. Getrout den 24 februarij 1697.
16-02-1697 Hendrik Jansz, jongman van Maesterlant wonende op de westerdijk ende Geertje Volckerts, weduwe van Hoorn wonende mede op de Westerdijk. Getrout den 3 maert 1697.
16-02-1697 Jacob Gerritsz, weduwnaer van Amsterdam wonende in de Nieuwesteegh ende Grietje Hendriks, jongedochter van Hoorn wonende in de Kruijsstraet. Getrout den 3 maert 1697.
16-02-1697 Lourens Dircksz, jongman van Haerlem wonende bij de Kraen ende Breghje Arents, jongedochter van Hoorn wonende mede bij de Kraen. Getrout den 3 maert 1697.
23-02-1697 Jacob Breedt, jongman van Hoorn wonende in de Munstraet ende Antje Ames, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Gouw. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 10 maert 1697.
23-02-1697 Joris Jansz van de Kaij, jongman uijt de Groote Wael en daer wonende ende Neeltje Pieters, weduwe van Amsterdam wonende in de Molesteegh. Getrout den 10 maert 1697.jongman van Hoorn wonende in de Vijselstraet ende Teunisje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Kruijsstraet. Getrout den 10 maert 1697.
23-02-1697 Claes Jacobsz Livius, jongman van Hoorn wonende in de Vijselstraet ende Teunisje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Kruijsstraet. Getrout den 10 maert 1697.
23-02-1697 Jan Hermensz, weduwnaer van Hoorn wonende in de Vijselstraet ende Grietje Dircks, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Warmoesstraet. Getrout den 10 maert 1697.
23-02-1697 Andries Pietersz, jongman uijt Schotlant wonende in de Nieuwesteegh ende Trijntje Fredriks, weduwe van Hoorn wonende mede in de Nieuwesteegh. Getrout den 10 maert 1697.
23-02-1697 Barent Albertsz, weduwnaer van Medenblic en daer wonende ende Immetje Reijniers, weduwe van Hoorn wonende op de Bierkaij. Attestatie om tot Medenblic te trouwen den 10 maert 1697.
23-02-1697 Sijbrant Jansz, jongman van Hoorn wonende tot Saerdam ende Trijntje Cornelis, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Oudendijk. Attestatie om tot Oudendijk te trouwen den 10 maert 1697.
02-03-1697 Pieter Etzen, weduwnaer van Hoorn wonende aen de Roode steen ende Weijntje Compostel, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Nieuwesteegh. Getrout den 17 maert 1697.
02-03-1697 Jan Gijsbertsz Blockers, jongman van Haerlem wonende in de Duijnsteeg ende Hiltje Fredriks, jongedochter van Hoorn wonende op ’t Nieuwe Noort. Getrout den 17 maert 1697.
09-03-1697 Do. Nicolaus Richardus de Graef, jongman, predicant tot Swaefg en daer wonende ende Marijtje de Krijt, jongedochter van Hoorn wonende op ’t Baetlant. Attestatie om tot Swaegh te trouwen den 26 maert 1697.
09-03-1697 Dirck Willemsz, weduwnaer van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Jannetje Jans, weduwe mede van Hoorn wonende mede op de Turfhaven. Getrout den 24 maert 1697.
09-03-1697 Gerrit Hendriksz, jongman van Campen wonende op de Westerdijk ende Antje Jans, jongedochter van Hoorn wonende mede op de Westerdijk. Getrout den 12 maert 1697.
09-03-1697 Jan Wijlantsz, jongman van Antwerpen wonende op de Westerdijk ende Elsje Jacobs, jongedochter van Hoorn wonende mede op de Westerdijk. Getrout den 12 maert 1697.
09-03-1697 Govert Sweresz, jongman van Westerijsen wonende op de Gerritslant ende Antje Teunis, jongedochter mede van Westrijsen wonende op de Bierkaij. Getrout den 24 maert 1697.
16-03-1697 Coenraet Hellesz, jongman van Dronthen wonende voor de Vismarkt ende Trijntje Barents, jongedochter van Langesont wonende tussen de Oosterpoorten. Getrout den 17 maert 1697.
16-03-1697 Pieter Pietersz, jongman van Hoorn wonende op de Hooge Veste ende Trijn Jans, jongedochter van Hoorn wonende mede op de Hooge Veste. Getrout den 31 maert 1697.
16-03-1697 Dirck Cornelisz, jongman van Schermerhorn wonende op de Verkemarkt ende Aefje Cornelis, jongedochter van Hoorn wonende op het Oude Noort. Getrout den 31 maert 1697.
23-03-1697 Pieter Jacobsz El, weduwnaer van Hoorn wonende op de Oude Timmerwerven ende Aefje Cornelis, weduwe mede van Hoorn wonende mede op de Oude Timmerwerven.
30-03-1697 Fredericus Baers, jongman, predicant tot Sint Maerten en daer wonende ende Catarina Beverwijk, jongedochter van Hoorn wonende op ’t Baetlant. Getrout den 16 april 1697.
30-03-1697 Cornelis Gerritsz Pot, jongman van Hoorn wonende in de Peperstraet ende Teunisje Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Karperkuijl. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 14 april 1697.
06-04-1697 Hendrik Baertscheer, weduwnaer van Hoorn wonende in ’t Reaexje ende Marijtje Willems, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Achterstraet. Getrout den 21 april 1697.
06-04-1697 Dirck Albertsz Lieurick, weduwnaer uijt ’t graefschap Bentem wonende op de Verkemarkt ende Aeltje Cornelis, jongedochter van Hoorn wonende in de Ramen. Getrout den 21 april 1697.
06-04-1697 Adam Gerritsz Wuijte, jongman van Hoorn wonende in de Trommelstraet ende Welmoetje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Kruijsstraet. Getrout den 21 april 1697.
06-04-1697 Remmet Pietersz, jongman van Hoorn wonende aen de noortzij van de Groote kerk ende Trijntje Cornelis, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Oude Noort. Getrout den 21 april 1697.
06-04-1697 Jacob Hendriksz, jongman van Embden wonende op ’t Breed ende Guertje Tijsses Berck, jongedochter van Hoorn wonende op ’t Oude Noort. Getrout den 21 april 1697.
13-04-1697 Egbert Coningh, weduwnaer van Hoorn wonende op de Bierkaij ende Lijsbet Vis, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Haven. Getrout den 28 april 1697.
13-04-1697 Do. Wilhelmus Eswijler, jongman, predivant tot Haringkarspel en daer wonende ende Elisabet Wijnkoop, jongedochter van Hoorn wonende op de Timmerwerven. Attestatie om tot Haringkarspel te trouwen den 28 april 1697.
13-04-1697 Teunis Pietersz, jongman van Westerijsen wonende in de Pompsteegh ende Aeghje Hermens, jongedochter van Hoorn wonende in de Appelsteegh. Getrout den 28 april 1697.
13-04-1697 Jacob Abramsz, jongman van Bovenkarspel wonende op het Oost ende Trijntje Hermes, jongedochter van Hoorn wonende in de Gouw. Getrout den 28 april 1697.
20-04-1697 Frans Niengh, jongman van Hoorn wonende op ’t Breed ende Berghje Sijmons Vlaming, jongedochter van Enkhuijsen wonende op de Bierkaij. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 5 meij 1697.
20-04-1697 Beeck Pietersz, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Nieuwe Noort ende Trijntje Pijpers, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op ’t Nieuwe Noort. Getrout den 5 meij 1697.
20-04-1697 Henricus Griffijn, jongman van Swol wonende in de Achterstraet ende Hendrikje Ernst, jongedochter van Campen wonende op de Nieuwestraet. Getrout den 5 meij 1697.
20-04-1697 Fredrick Cornelisz, jongman van Hoorn wonende op ’t Munnickevelt ende Jannetje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op ’t Munnickevelt. Getrout den 5 meij 1697.
20-04-1697 Maerten Sijmonsz, jongman van Hoorn wonende bij de Westerpoort ende Geertje Jacobs, jongedochter van Gosthuijsen en daer wonende. Attestatie om tot Grosthuijsen te trouwen den 5 meij 1697.
27-04-1697 Roelof Wijntgis, jongman van Campen wonende op de Nieuwendam ende Grietje Sijbrants, jongedochter van Hoorn wonende op het Oost. Getrout den 12 meij 1697.
27-04-1697 Roelof Cornelisz, jongman van Coningsbergen wonende in de Ramen ende Trijntje Adiaans, weduwe van Westerijsen wonende mede in de Ramen. Getrout den 12 meij 1697.
27-04-1697 Hendrik Fijerbron, jongman uijt Munsterlant wonende op de Gerritslant ende Geertje Gerrits Goorn, jongedochter van Hoorn wonende op de Carpercuijl. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 12 meij 1697.
27-04-1697 Cornelis Jansz Mol, jongman wonende op de Zeedijk ende Angnietje Hermens, jongedochter van Doesburgh wonende mede op de Zeedijk. Getrout den 12 meij 1697.
27-04-1697 Adriaan Adriaansz van der Lijn, jongman van Hoorn wonende in de Appelsteeg ende Suwtje Claas van der Laan, jongedochter van Hoorn wonende in de Ramen. Getrout den 12 meij 1697.
04-05-1697 Pieter Muijs, jongman van Hoorn wonende op ’t Oost ende arijtje Bronckhorst, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Oude Noort. Aattestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 19 maij 1697.
04-05-1697 Jan Jansz, jongman van Hoorn wonende op ’t Oude Noort ende Aeltje Claes, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Proossteegh. Getrout den 19 maij 1697.
11-05-1697 Jacob Pietersz Breghman, jongman van Hoorn wonende in de Schellinghoutersteegh ende Maritje Fredriks van der Laen, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Watertje. Getrout den 27 maij 1697.
11-05-1697 Christiaen Jansz Wiltschut, jongman van Hoorn wonende op ’t Munnickevelt ende Trijntje Willems, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Nieuwesteegh. Getrout den 12 meij door ordre van burgemeester.
11-05-1697 Jan Pietersz Crabbedam, weduwnaer van Hoorn wonende op de Zeedijk ende Jannetje Bartels, weduwe van Blockzijl wonende in de Wijdesteegh. Getrout den 27 meij 1697.
18-05-1697 Pieter Cuijper, weduwnaer van Hoorn wonende op de Zeedijk ende Neeltje de Vrij, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Haven. Getrout den 2 junij 1697.
18-05-1697 Albert Jansz, weduwnaer van Swartsluijs en daer wonende ende Marijtje Sijverts, weduwe van Hoorn wonende in de Nieuwesteegh. Getrout den 16 junij 1697.
25-05-1697 Jan Hendriksz, jongman van Hoorn wonende op ’t Achteromende Diewertje Fredriks, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Geldersesteegh. Getrout den 9 junij 1697.
25-05-1697 Hendrick Pietersz Kan, jongman van Hoorn wonende op de Timmerwerven ende Grietje Jacobs Costers, jongedochter van Enkhuijsen wonende op de Luijsendijk. Getrout den 9 junij 1697.
25-05-1697 Pieter Claesz Vroom, jongman van Hoorn wonende in de Lelijstraet ende Antje Claes, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Turfhaven. Getrout den 9 junij 1697.
25-05-1697 Claes van der Graghtjongman van Hoorn wonende op ’t Oude Noort ende Antje Gijsberts, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Oost. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 9 junij 1697.
25-05-1697 Pieter Cornelisz Jachtman, jongman van Keern en daer wonende ende Sijtje Cornelis, jongedochter mede van Keern en daer wonende. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 9 junij 1697.
25-05-1697 Pieter Cornelisz, jongman van Hoorn wonende op de Nieuwendam ende Meijnutje Benjamins, weduwe mede van Hoorn wonende mede op de Nieuwendam. Getrout den 27 maij 1697.
01-06-1697 Jan de Jongh, jongman van Hoorn wonende op de Zeedijk ende Grietje Abbekerk, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Oost. Attestatie om in haer huijs te trouwen den 16 junij 1697.
01-06-1697 Antoni Velinck, jongman van Swol wonende in de Achterstraet ende IJtje Maertes de Boer, jongedochter van Enkhuijsen wonende op ’t Oude Noort. Getrout den 16 junij 1697.
01-06-1697 Jan Tijsz, jongman van Hoorn wonende op de Oude Timmerwerven ende Grietje Lourens, jongedochter mede van Hoorn wonende tussen de Oosterpoorten. Getrout den 16 junij 1697.
01-06-1697 Teunis Ellertsz, jongman van Hoorn wonende tussen de Oosterpoorten ende Jannetje Tiedes, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Schellinghoutersteegh. Getrout den 16 junij 1697.
01-06-1697 Gerbrant Jacobsz, jongman van Hoorn wonende in de Peperstraet ende Breghje Jacobs, jongedochter mede van Hoorn wonende mede in de Peperstraet. Getrout den 16 junij 1697.
01-06-1697 Sijmon Jansz, jongman van Hoorn wonende in de Nieuwesteeg ende Jannetje Jans, weduwe mede van Hoorn wonende op de Hooge Veste. Getrout den 16 junij 1697.
01-06-1697 Tames Claesz, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Achteromende Antje Dircks, weduwe mede van Hoorn wonende mede op ’t Achterom. Getrout den 16 junij 1697.
01-06-1697 Elbert Sijmonsz, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Nieuwe Noort ende Huijbertje Pieters, weduwe mede van Hoorn wonende in de Duijnsteegh. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 16 junij 1697.
01-06-1697 Dirck Jacobsz, jongman van Harderwijk wonende op de Haven ende Susannetje Harselo, weduwe van Hoorn wonende mede op de Haven. Getrout den 16 junij 1697.
08-06-1697 Hendrik Arentsz Hoop, jongman van Hoorn wonende op de Gerritslant ende Geertje Sijbrants, jongedochter van Enkhuijsen wonende op de Ashoop. Getrout den 23 junij 1697.
08-06-1697 Jacob Pietersz, jongman van Hoorn wonende op de Oude Doelen ende Aeltje Maertens, jongedochter mede van Hoorn wonende aen de zuijtzij van de Groote kerk. Getrout den 23 junij 1697.
15-06-1697 Jacob Erasmusz, jongman van Maesterlant wonende op de Bierkaij ende Antje Bartels, weduwe van Westerijsen wonende mede op de Bierkaij. Getrout den 30 junij 1697.
15-06-1697 Christiaen Hendriksz, jongman van Hoorn wonende op ’t Watertje ende Neeltje Andries, weduwe mede van Hoorn wonende tussen de Oosterpoorten. Getrout den 30 junij 1697.
22-06-1697 Mr. Joan Ockersz, jongman van Hoorn wonende op het Oost ende Anna Maria van Akerlaken, jongedochter van Amsterdam wonende op de Nieuwestraet. Attestatie om in haer huijs te trouwen den 9 julij 1697.
22-06-1697 Adolf Schellinger, jongman van Hoorn wonende op de Zeedijk ende Trijntje Hendriks, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Pietercelisteegh. Getrout den 7 julij 1697.
22-06-1697 Andries Pietersz Visser, jongman van Medenblic en daer wonende ende Jannetje Jan, jongedochter van Hoorn wonende in de Borstelsteegh. Getrout den 7 julij 1697.
22-06-1697 Pieter Dircksz, jongman van Hoorn wonende op de Modderbacken ende Klaertje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Gravestraet. Getrout den 7 julij 1697.
22-06-1697 Cornelis Jansz Stapper, jongman van Schellinghout en daer wonende ende Neeltje Jans, jongedochter van Hoorn wonende voor de Groote kerk. Attestatie om tot Schellinghout te trouwen den 7 julij 1697.
29-06-1697 Jacob Sijmonsz, jongman van Hoorn wonende op de Varkemarkt ende Cornelisje Entes, jongedochter van Bovencarspel wonende bij de Noorderkerk. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 14 julij 1697.
29-06-1697 Claes Andriesz Bierenbrootspot, weduwnaer van Hoorn wonende op de Buijten Luijendijk ende Geertje Gerrits, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de Buijten Luijendijk.  Getrout den 14 julij 1697.
29-06-1697 Jochem Claesz, jongman van Hoorn wonende op de Haven ende Marijtje Barents, jongedochter van Alckmaer en daer wonende. Getrout den 28 julij 1697.
29-06-1697 Jan Gerritsz Bregman, jongman van Hoorn wonende op de Oude Doelen ende Eva Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Duijnsteegh. Getrout den 14 julij 1697.
06-07-1697 Teunis Claesz Bobeldijck, jongman van Hoorn wonende in de Schellinghoutersteegh ende Aefje Cornelis, weduwe mede van Hoorn wonende op ’t Watertje. Getrout den 21 julij 1697.
13-07-1697 Christoffel Vinck, jongman van Gorcum wonende op de Turfhaven ende Belijtje Daniels Dadelingh, jongedochter van Hoorn wonende op ’t Oude Noort. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 28 julij 1697.
13-07-1697 Jeckie Ages, weduwnaer van Stavoren wonende in de Kerkstraet ende Lijsbet Claes, jongedochter van Medenblic wonende in de Munstraet. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 28 julij 1697.
13-07-1697 Hendrick Pietersz, weduwnaer van Hoorn wonende bij de Kraen ende Maritje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Dijksteegh. Getrout den 28 julij 1697.
20-07-1697 Olphert Vermeers, weduwnaer van Hoorn wonende op de Nieuwestraet ende Antje Gerrits, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Bostelsteegh. Getrout den 4 augusti 1697.
27-07-1697 Cornelis Teunisz, jongman van Frederikshal wonende tussen de Oosterpoorten ende Grietje Cornelis, jongedochter van Hoorn wonende op de Oude Doelen. Getrout den 11 augusti 1697.
27-07-1697 Pieter Jacobsz, jongman van Hoorn wonende in de Lelijstraet ende Vroutje Tomas, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Achterom. Getrout den 11 augusti 1697.
27-07-1697 Govert Jansz, jongman van Hoorn wonende in de Pietercelisteegh ende Cornelisje Jonas, jongedochter van Medenblic wonende op ’t Eijlant. Getrout den 11 augusti 1697.
03-08-1697 Jan Cos, weduwnaer van Medenblic wonende op ’t Oude Noort ende Aefje Blauw, weduwe van Hoorn wonende op de Bierkaij. Getrout den 18 augusti 1697.
17-08-1697 Dirck Adolfsz Bloem, weduwnaer van Hoorn wonende in de Groote Havesteegh ende Hillegontje Cornelis, weduwe mede van Hoorn wonende op de Koepoortswegh. Getrout den 1 september 1697.
17-08-1697 Jan Robbertsz, jongman van Belfast wonende op ’t Watertje ende Marijtje Cornelis Taij, jongedochter van Hoorn wonende op de Zeedijk. Getrout den 1 september 1697.
24-08-1697 Lourens Barentsz, jongman van Christiaensant wonende in de Jeroensteegh ende Antje Govertsz, jongedochter van Westerijsen wonende mede in de Jeroenstaagh. Getrout den 25 augusti 1697 door ordre van burgemeester.
24-08-1697 Joost Hermensz, weduwnaer van Hoorn wonende op de Vullersweel ende Trijntje Hanses, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de Vullersweel. Getrout den 8 september 1697.
24-08-1697 Pieter Wiggersz Kolvemaker, weduwnaer van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Pietertje Jacobs, weduwe van Keern en daer wonende. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 8 september 1697.
24-08-1697 Jan Woutersz, weduwnaer van Hoorn wonende aen de Veste ende Trijntje Melis, weduwe mede van Hoorn wonende op de Veste bij de Oosterpoort. Getrout den 8 september 1697.
31-08-1697 Jacob Hermensz, jongman van Hoorn wonende op de Varkemarkt ende Lijsbet Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de Varkemarkt. Getrout den 15 september 1697.
14-09-1697 Jan van den Ronde, jongman van Oude Weteringh wonende op ’t Nieuwe Noort ende Diewertje Mamus, jongedochter van Medenblic wonende mede op ’t Nieuwe Noort. Getrout den 6 october 1697.
14-09-1697 Cornelis Jacobsz Rietvelt, jongman van Hoorn wonende in Otte Edijnerszsteeg ende Willemijntje Eden, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Groote Havestaagh. Getrout den 29 september 1697.
21-09-1697 Hendrik Jansz, jongman van Hoorn wonende in de Geldersesteegh ende Stijntje Frances, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Trommelstraet. Getrout den 22 september 1697.
21-09-1697 Cornelis Jansz Coen, jongman van Hoorn wonende in de Vijselstraet ende Etje Andries, jongedochter mede van Hoorn wonende mede in de Vijselstraet. getrout den 6 october 1697.
05-10-1697 Sijbrant Schagen, weduwnaer van Hoorn wonende op de Carperkuijl ende Marijtje Pieters Twisck, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Timmerwerven. Getrout den 20 october 1697.
05-10-1697 Albert Dircksz, jongman van Hoorn wonende in de Pompsteeg ende Jannetje Reijners, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Achterstraet. Getrout den 20 october 1697.
05-10-1697 Jan Maertsz, jongman van Hoorn wonende bij de Oosterpoort ende Grietje Hendriks, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Visserseijlant. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 20 october 1697.
05-10-1697 Cornelis Erasmusz, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Oude Noort ende Grietje Daniels, weduwe van Hoorn wonende in ’t Pietershof. Getrout den 20 october 1697.
05-10-1697 Lourens Roelofsz, jongman van Masterlant wonende op ’t West ende Stijntje Cornelis, jongedochter van Hoorn wonende op de Bierkaij. Getrout den 20 october 1697.
05-10-1697 Claes Fredricksz, jongman van Hoorn wonende op de Varkemarkt ende Aeghje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Turfhaven. Getrout den 20 october 1697.
12-10-1697 Bartel Jansz, jongman van Hoorn wonende op de Timmerwerven ende Antje Dircks, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Oost. Getrout den 27 october 1697.
12-10-1697 Joost Dircksz, jongman van Hoorn wonende tussen de Oosterpoorten ende Stijntje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Watertje. Getrout den 27 october 1697.
19-10-1697 Isaack Adamsz, jongman van Hoorn wonende in de Sint Claessteegh ende Diewertje Franses, jongedochter mede van Hoorn wonende mede in de Sint Claessteegh. Getrout den 3 november 1697.
26-10-1697 Jan Hartkamp, jongman uijt Overijsel wonende in de Gravestraet ende Marijtje de Wit, jongedochter van Arnhem wonende op de Nieuwestraet. Getrout den 10 november 1697.
26-10-1697 Jan Gerritsz, jongman van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Antje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Zeedijk. Getrout den 10 november 1697.
02-11-1697 Jan Jansz, weduwnaer van Emmeric wonende in de Hoedemakersteegh ende Margriet Smit, weduwe van Swanefort wonende mede in de Hoedemakersteegh. Getrout den 17 november 1697.
02-11-1697 Hendrik Lubbertsz, jongman van Hoorn wonende op ’t Achterom ende Maritje Vijselaers, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Geldersesteegh. Getrout den 17 november 1697.
02-11-1697 Barent Barentsz, jongman van Swol wonende in de Baenstraet ende Grietje Alberts van Laer, jongedochter van Hoorn wonende op ’t Oost.
02-11-1697 Claes Maertsz Kurck, jongman van Hoorn wonende op ’t Zant ende Antje Boejes, weduwe mede van Hoorn wonende in de Peerdesteegh. Getrout den 17 november 1697.
02-11-1697 Hendrik van Reunst, jongman van Uijtreght wonende op de Koepoortswegh ende Elisabet Griffin, weduwe van Swol wonende mede op de Koepoortswegh. Getrout den 17 november 1697.
02-11-1697 Claes Pietersz Swart, jongman van Hoorn wonende in de Muntstraet ende Marijtje Bontarius, jongedochter van Hoorn wonende op de Nieuwendam. Getrout den 17 november 1697.
09-11-1697 Pieter Wijnbergen, jongman van Hoorn wonende op ’t Oost ende Trijntje Sijbrants, weduwe mede van Hoorn wonende in de Vijselstraet. getrout den 24 november 1697.
09-11-1697 Casper Cramer, jongman van der Lipstadt wonende op de Kuijl ende Maria Rinjet, weduwe van Hoorn wonende in de Appelsteegh. Getrout den 24 november 1697.
09-11-1697 Lourens Coertsz, jongman van Vlecker wonende in de Jeroensteegh ende Trijntje Roelofs, weduwe mede van Vlecker wonende op de Haven. Getrout den 24 november 1697.
09-11-1697 Pieter Bruneels, jongman van Antwerpen wonende onder de Hooge Veste ende Annetje Hartmans, jongedochter van Campen wonende op ’t Achterom. Getrout den 24 november 1697.
16-11-1697 Hendrick Stoffelsz, jongman van Christiana wonende op de Gerritslant ende Maritje Andries, jongedochter van Westerijsen wonende in de Ramen. Getrout den 1 december 1697.
16-11-1697 Coenraet Jonck, jongman van den Briel wonende in de Lelijstraet ende Dina Evers, jongedochter van Groningen wonende mede in de Lelijstraet. Getrout den 1 december 1697.
16-11-1697 Erasmus Jansz, jongman van Westerijsen wonende op de Haven ende Geertje Jans, jongedochter mede van Westerijsen wonende in de Ramen. Getrout den 1 december 1697.
23-11-1697 Jacob Jansz Rut, jongman van Hoorn wonende aen de Pactuijnen ende Meijs Jans, jongedochter van de Helder en daer wonende. Attestatie om op de Helder te trouwen den 8 december 1697.
23-11-1697 Jan Dircksz, jongman van Wesel wonende in de Vijselstraet ende Aeltje Gerrits, jongedochter van Hoorn wonende in de Botersteegh. Getrout den 8 december 1697.
23-11-1697 Arnout van Eck, jongman van Tiel wonende op de Gerritslant ende Johanna Crouwels, jongedochter van Campen wonende mede op de Gerritslant. Getrout den 24 november 1697 door ordre van de heren burgemeesteren.
23-11-1697 Reijner Gerritsz Roomboer, jongman van Hoorn wonende in de Kerksteegh ende Metje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Appelsteegh. Getrout den 8 december 1697.
23-11-1697 Frans Michielsz, jongman van Amsterdam wonende op de Nieuwendam ende Grietje Lubberts, jongedochter van Hoorn wonende mede op de Nieuwendam. Getrout den 13 december 1697.
23-11-1697 Claes Cloeck, jongman van Hoorn wonende op ’t Oost ende Lijsbet Jacobs, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op ’t Oost. Getrout den 8 december 1697.
23-11-1697 Pouwels Pietersz Offringa, jongman van Hoorn wonende buijten de Noorderpoort ende Trijntje Gerrits, weduwe mede van Hoorn wonende op ’t Schotlant. Getrout den 8 december 1697.
23-11-1697 Reijner Roelofsz, jongman van Westerijsen wonende op de Haven ende Engeltje Stevens, jongedochter mede van Westerijsen wonende in de Gravestraet. Getrout den 8 december 1697.
30-11-1697 Jacob Berckhout, weduwnaer van Hoorn wonende op de Varkemarkt ende Aefje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende aen de Noorderkerk. Getrout den 15 december 1697.
30-11-1697 Christiaen Roelofsz, jongman van Coperwijk wonende op de Bierkaij ende Geertje Goverts, jongedochter van Westerijsen wonende op de Haven. Getrout den 15 december 1697.
30-11-1697 Cornelis Barentsz, jongman van Stockholm wonende op de Veste ende Annetje Adriaens, weduwe van Westerijsen wonende mede op de Veste. Getrout den 15 december 1697.
30-11-1697 Elbert Jansz Zeeman, jongman van Hoorn wonende in de Pompsteegh ende Neeltje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Achterstraet. Getrout den 15 december 1697.
30-11-1697 Claes Danielsz, jongman van Hoorn wonende op de Oude Turfhaven ende Aeltje Teunis, jongedochter van Westerijsen wonende mede op de Oude Turfhaven. Getrout den 15 december 1697.
30-11-1697 Denijs de Winter, jongan uijt Brabant wonende op de Veste ende Hendrikje Andries, jongedochter van Hoorn wonende mede op de Veste. Getrout den 15 december 1697.
07-12-1697 Mr. Nanningh Keijser, jongman van Hoorn wonende in de Gravestraet ende Winanda van der Beeke, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Turfhaven. Attestatie om in haer huijs te trouwen den 22 december 1697.
07-12-1697 Gerrit Willemsz Ammerlaen, jongman van Hoorn wonende op de Jodestraet ende Jannetje Jans Langewagen, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Vullenswael. Getrout den 22 december 1697.
07-12-1697 Johannes Liesselius, jongman van Hoorn wonende in de Achterstraet ende Niesje Claes, jongedochter mede van Hoorn wonende bij de Overtoom. Getrout den 22 december 1697.
07-12-1697 Roelof Pietersz, jongman van Calmer wonende in de Vijselstraet ende Gerbrighje Roelofs, jongedochter van Hoorn wonende in de Peerdesteegh. Getrout den 22 december 1697.
07-12-1697 David Cornelisz, jongman van Rijga wonende tussen de Oosterpoorten ende Marijtje Claes, jongedochter van Hoorn wonende op ’t Oost. Getrout den 22 december 1697.
07-12-1697 Johannes Schagen, jongman van Croonstadt wonende in de Lelijstraet ende Trijntje Dircks, jongedochter van Hoorn wonende op de Haven. Getrout den 22 december 1697.
14-12-1697 Jan Cornelisz, jongman van Coperwijk wonende op de Bierkaij ende Engeltje Everts, jongedochter van Westerijsen wonende in de Vinkebuert. Getrout den 29 december 1697.
14-12-1697 Willem Bos, jongman uijt Engelant wonende op ’t Achterom ende Judith Wintse, weduwe mede uijt Engelant wonende mede op ’t Achterom. Getrout den 29 december 1697.
14-12-1697 Jacob Rijck, jongman van Hoorn wonende in de Achterstraet ende Antje Cornelis, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Nieuwelant. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 29 december 1697.
14-12-1697 Andries Roelofsz, jongman van Bergen wonende op de Turfhaven ende Antje Sijmons, jongedochter van Westerijsen wonende mede op de Turfhaven. Getrout den 29 december 1697.
14-12-1697 Jan Roelofsz, weduwnaer van Hoorn wonende bij de Vismarkt ende Trijntje Barents, weduwe van Westerijsen wonende tussen de Oosterpoorten. Getrout den 29 december 1697.
21-12-1697 Gabriel Sijvertsz, jongman van Bergen wonende op de Oude Turfhaven ende Trijntje Davits, weduwe van Westerijsen wonende mede op de Oude Turfhaven. Getrout den 5 januarij 1698.
21-12-1697 Roelof Govertsz, jongman van Vlecker wonende op de Haven ende Antje Roelofs, jongedochter van Westerijsen wonende mede op de Haven. Getrout den 5 januarij 1698.
21-12-1697 Pieter Jansz, weduwnaer van Hoorn wonende in de Kleijne Havesteegh ende Trijn Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Carperkuijl. Getrout den 5 januarij 1698.
21-12-1697 Pieter Claesz, jongman van Swol wonende op de Westerdijk ende Pieternelle Pieters, jongedochter van Driel wonende mede op de Westerdijk. Getrout den 5 janaurij 1698.
21-12-1697 Christiaen Wijnstock, jongman van Amsterdam wonende op ’t Nieuwe Noort ende Vroutje Pieters, jongedochter van Enkhuijsen wonende in de Boogaertsteegh. Getrout den 5 juanurij 1698.
21-12-1697 Dirck Jansz Veen, jongman van Esens wonende in de Peperstraet ende IJtje Jans, jongedochter van Hinlopen wonende mede in de Peperstraet. Getrout den 5 januarij 1698.
21-12-1697 Willem Prins, jongman van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Diewertje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Oude Peerdesteegh. Getrout den 5 januarij 1698.
21-12-1697 Minne Pietersz, jongman van Grou wonende op ’t Oost ende Jannetje Jans, weduwe van Hoorn wonende in de Bagijnesteegh. Getrout den 5 januarij 1698.
21-12-1697 Jan Joostensz, weduwnaer van Hoorn wonende in de Vijselstraet ende Jannetje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende mede in de Vijselstraet. getrout den 5 januarij 1698.
28-12-1697 Jan Barentsz, jongman van Hoorn wonende in de Baenstraet ende sijtje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende mede in de Baenstraet. Getrout den 12 januarij 1698.
28-12-1697 Sijvert Cornelisz, jongman van Westerijsen wonende op de Nieuwendam ende Beertje Roelofs, weduwe van Christiaensant wonende op de Haven. Getrout den 12 januarij 1698.
28-12-1697 Pieter Claesz, jongman van Hoorn wonende in de Melknapsteegh ende  Marijtje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Visserseijlant. Getrout den 12 januarij 1698.
28-12-1697 Teunis Jansz, jongman van Hoorn wonende tussen de Oosterpoorten ende Marijtje Lodewijks, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Schotlant. Getrout den 12 januarij 1698.
28-12-1697 Johannes Jansz Bruijn, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Weijtje ende Marijtje Michiels, weduwe mede van Hoorn wonende op de Koepoortswegh. Getrout den 12 januarij 1698.
28-12-1697 Augustinus Jansz, jongman van Hoorn wonende in de Groote Klampsteegh ende Stijntje Claes, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Groote Klampsteegh. Getrout den 12 januarij 1698.
28-12-1697 Cornelis Gerritsz, jongman van Hoorn wonende in de Schellinghoutersteegh ende Trijntje Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Schotlant. Getrout den 12 januarij 1698.
28-12-1697 Dirck Axelsz, jongman van Christiaensant wonende op de Haven ende Maritje Coertes, jongedochter van Hoorn wonende mede op de Haven. Getrout den 12 januarij 1698.
28-12-1697 Jan van Eden, jongman van Hoorn wonende in de Boogaertsteegh ende Lijsbet Hanses, jongedochter van Sneek wonende mede in de Boogaertsteegh. Getrout den 12 januarij 1698.
28-12-1697 Lodewijk Jansz, jongman van Hoorn wonende aen de Veste ende Grietje Adriaens, jongedochter van Naerden wonende mede achter de Veste. Getrout den 19 januarij 1698.

 

Transcriptie: GeneaData. Datum: 17-06-2020

GeneaData

Bron: Westfries Archief Hoorn – Inv.nr. 67

 

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

.

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.