Hoorn Huwelijksafkondigingen 1694

Share and Like

Hoorn – Huwelijksafkondigingen 1681-1714.

Periode 1694

02-01-1694 Tamis Cornelisz, jongman van Barsingerhorn wonende aldaar ende Geertje Hendriks, jongedochter van Hoorn wonende in de Groote Havesteegh. Attestatie gegeven om tot Barsingerhorn te trouwen den 17 januari 1694.
02-01-1694 Pieter Corneisz Mooij, jongman van Barsingerhorn en daar wonende ende Claasje Groots, jongedochter van Hoorn wonende op de Bierkaij. Attestatie gegeven om tot Barsingerhorn te trouwen den 17 januari 1694.
02-01-1694 Lourens Albertsz, jongman van Hoorn wonende in de Trommelstraat ende Jefje Klaas, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Schoolsteeg. Getrout den 17 januari 1694.
02-01-1694 Gerrit Jansz, jongman van Harderweijk wonende op het West ende Trijntje Jacobs, jongedochter van Hoorn wonende op de Oude Timmerwerven.
02-01-1694 Dirck Barentsz Veeringh, jongman van Hoorn wonende in de Groote Havesteeg ende Trijntje Floris Bast, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Gravestraat. Getrout den 17 januari 1694.
02-01-1694 Hendrik de Holt, weduwnaer van Hoorn wonende in de Melcknapsteegh ende Lijntje Dircks, weduwe mede van Hoorn wonende mede in de Melcknapsteegh. Getrout den 17 januari 1694.
02-01-1694 Pouwels Claesz, jongman van Hoorn wonende in de Achterstraet ende Trijntje Gijsberts, weduwe mede van Hoorn wonende mede in de Achterstraet. Getrout den 17 januari 1694.
02-01-1694 Hendrik Frijthof, jongman van Bilderbeek wonende onder de Hooge Veste ende Madeleentje Fredriks Clopper, jongedochter van Amsterdam wonende mede onder de Hooge Veste. Getrout den 17 januari 1694.
02-01-1694 Andries Roelofsz, jongman van Straetsont wonende in de Kleijne Havestaagh ende Teetje Cornelis, jongedochter van Enckhuijsen wonende mede in de Kleijne Havesteegh. Getrout den 17 januari 1694.
02-01-1694 Roelof Jansz, weduwnaer van Fredriksfordt wonende bij de Vismarkt ende Trijntje Pieters, jongedochter van Hoorn wonende mede bij de Vismarkt. Getrout den 17 januari 1694.
02-01-1694 Gerrit Adriaensz, jongman van Hoorn wonende tot Wijk op Zee ende Trijntje Hendriks van Wijk op Zee en daer wonende. Attestatie om tot Wijk op Zee te trouwen den 17 januari 1694.
02-01-1694 Barent Hermensz, jongman van Amsterdam en wonende op ’t Achterom ende Fokeltje Hendriks, jongedochter van Hoorn wonende op de Haven. Niet getrout.
09-01-1694 Petrus van Wallendal, jongman, predicant tot Medenblick en daer wonende ende Maria Morons, jongedochter van Hoorn wonende op het Oost. Getrout den 24 januari 1694.
09-01-1694 Hendrik Knijn, jongman van Rijnberk wonende in ’s Gravenhage ende Antje Jans, weduwe van Hoorn wonende op het achterom. Getrout den 2 februari 1694.
09-01-1694 Jacob Rigo, jongman van Rochel wonende op de Turfhaven ende Antje Cornelis, jongedochter van Hoorn wonende in de Baenstraet. Getrout den 24 januari 1694.
09-01-1694 Pieter Claesz, jongman van Hoorn wonende in de Peperstraet ende Grietje Gerbrants, jongedochter van Schardam wonende op de Oude Timmerwerven. Getrout den 24 januari 1694.
09-01-1694 Cornelis Gerritsz, jongman van Hoorn wonende op het West ende Trijntje Cornelis, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Vijselstraet. getrout den 24 januari 1694.
09-01-1694 Jan Hendriksz, jongman van Hoorn wonende op de Gerritslant ende Etje Arents, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Peperstraet. Getrout den 24 januari 1694.
16-01-1694 Claes Gerritsz Bierenbrootspot, weduwnaer van Hoorn wonende tussen de Oosterpoorten ende Grietje Abels, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Modderbacken. Getrout den 31 januari 1694.
16-01-1694 Tijs Cornelisz Vos, jongman van Hoorn wonende op ’t Nieuwe Noort ende Jannetje Rutgers, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Achterom. Getrout den 31 januari 1694.
16-01-1694 Jan Riewertsz, jongman van Enckhuijsen wonende bij de Timmerwerven ende Trijntje Willems, jongedochter van Hoorn wonende op de Jodestraet. Getrout den 31 januari 1694.
16-01-1694 Pieter Jacobsz Boerman, jongman van Swaegh wonende voor de Vismarkt ende Aefje Hermens, jongedochter van Hoorn wonende in de Nieuwesteegh. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 31 januari 1694.
16-01-1694 Jan Jansz, jongman van Hoorn wonende in de Wisselstraet ende Lijsbet Hermens, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Achterstraet. Getrout den 31 januari 1694.
23-01-1694 Willem Cornelisz Sleutel, jongman van Hoorn wonende in ’t Pietershof ende Pietertje Wits, weduwe mede van Hoorn wonende mede in ’t Pietershof. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 7 februarij 1694.
23-01-1694 Cornelis Sijmonsz, jongman van Kolhorn wonende op de Haven ende Grietje Sijmons, jongedochter van Berkhout wonende mede op de Haven. Getrout den 7 februarij 1694.
30-01-1694 Pieter Clesz Hooghkarspel, jongman van Hoorn wonende op de Zeedijk ende Maritje Jans van Muijen, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Buijten Luijendijk. Attestatie om in haer huijs te trouwen den 14 februarij 1694.
30-01-1694 Claes Decker, weduwnaer van Hoorn wonende aen de Veste ende Lijsbet Heck, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Achterom. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 14 februarij 1694.
30-01-1694 Juriaen Pietersz, jongman uijt Holsteijn wonende op het Achterom ende Engeltje Carstens, jongedochter van Egersont wonende op de Gerritslant. Getrout den 14 februarij 1694.
30-01-1694 Jan Claesz Eleman, jongman van Hoorn wonende op ’t Nieuwe Noort ende Grietje Huijberts Swerver, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Modderbacken. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 14 februarij 1694.
06-02-1694 Joost Dircksz Croelaert, jongman van Hoorn wonende op ’t Oude Noort ende Geertje Cornelis Schagen, jongedochter mede van Hoorn wonende aen de Veste. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 21 februarij 1694.
06-02-1694 Hendrik Gerritsz, weduwnaer van Medenblick wonende tussen de Oosterpoorten ende Geertje Hendriks, weduwe van Edam wonende op ’t Achterom. Getrout den 21 februarij 1694.
06-02-1694 Cornelis Dirksz, jongman van Hoorn wonende op de Oude Veermanskaij ende Antje Claes, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Timmerwerven. Getrout den 21 februarij 1694.
06-02-1694 Maerten Hermensz Kock, jongman van Medenblick wonende op de Gerritslant ende Reijnutje Claes, jongedochter van Hoorn wonende mede op de Gerritslant. Getrout den 21 februarij 1694.
06-02-1694 Cornelis Gerbrantsz, jongman van Hoorn wonende bij de Oosterpoort ende Geertje Claes, jongedochter mede van Hoorn wonende bij de Kraen. Getrout den 21 februarij 1694.
13-02-1694 Juriaen Pietersz, jongman van Cristiaensant wonende op de Haven ende Jannetje Jans, jongedochter van Hoorn wonende op Kackendam. Getrout den 28 februarij 1694.
13-02-1694 Sijbrant Pietersz, jongman van Westerijsen wonende op de Bierkaij ende Antje Pieters, jongedochter mede van Westerijsen wonende op de Haven. Getrout den 1 maert 1694.
13-02-1694 Gijsbert Woutersz, jongman van Bunschoten wonende op de Buijten Luijendijk ende Neeltje Jans, weduwe van Hoorn wonende over de Oost Indische werf. Getrout den 28 februarij 1694.
13-02-1694 Coert Pouwelsz, jongman uijt Bergen in Noorwegen wonende op de Gerritslant ende Stijntje Teunis, weduwe van Westerijsen wonende mede op de Gerritslant. Getrout den 28 februarij 1694.
20-02-1694 Sijmon Heijkesz, jongman van Hoorn wonende bij de Westerpoort ende Lijsbet Arents, jongedochter van Hasselt wonende aen de Veste. Getrout den 7 maert 1694.
20-02-1694 Cornelis Olphertsz, jongman van Hoorn wonende in de Baenstraet ende Jannetje Claes, jongedochter mede van Hoorn wonende mede in de Baenstraet. Getrout den 7 maert 1694.
20-02-1694 Harmen Jansz, jongman van Osenbrugh wonende op de Oude Timmerwerven ende Angnietje Hermens, jongedochter van Teklenburgh wonende in de Vinckebuert. Getrout den 7 maert 1694.
27-02-1694 Thomas van Hoogen, jongman van Hoorn wonende op de Nieuwestraet ende Annetje Roosekrans, weduwe mede van Hoorn wonende op het Oude Noort. Attestatie om in haer huijs te trouwen den 14 maert 1694.
27-02-1694 Jan Dircksz Smit, weduwnaer van Hoorn wonende voor de Vismarkt ende Duijfje Claes, weduwe mede van Hoorn wonende bij de Noorderkerk. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 14 maert 1694.
27-02-1694 Claes Sijmonsz Nooder, weduwnaer van Hoorn wonende op de Karperkuijl ende Neeltje Claes, weduwe mede van Hoorn wonende op ’t Oost. Getrout den 14 maert 1694.
27-02-1694 Pieter Gijsbertsz, weduwnaer van Enckhuijsen wonende op ’t Schotlant ende Maritje Willems, weduwe van Hoorn wonende op ’t Watertje. Getrout den 14 maert 1694.
27-02-1694 Egbert Lucasz, jongman van Hoorn wonende op ’t Oost ende Antje Coertes, weduwe mede van Hoorn wonende op de Turfhaven. Getrout den 14 maert 1694.
06-03-1694 Mr. Olphert de Vrij, weduwnaer van Hoorn wonende in ’t Pietershof ende Aefje Crap, weduwe mede van Hoorn wonende mede in ’t Pietershof. Attestatie om in sijn huijs te trouwen den 21 maert 1694.
06-03-1694 Dirck Ben, weduwnaser van Hoorn wonende op de Gerritslant ende Maritje Willems, weduwe mede van Hoorn wonende in de Nieuwesteegh. Getrout den 21 maert 1694.
06-03-1694 Claes Hendriksz Compostel, jongman van Hoorn wonende op het Zant ende Lijsbet Cornelis swart, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Haven. Getrout den 21 maert 1694.
06-03-1694 Pieter Jansz Noorder, jongman van Hoorn wonende op de Timmerwerven ende Reijnutje Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Turfhaven. Getrout den 21 maert 1694.
06-03-1694 Jan Raet, jongman van Hoorn wonende op de Breestraet ende IJsbrantje IJsbrants, weduwe mede van Hoorn wonende mede op de Breestraet. Getrout den 21 maert 1694.
13-03-1694 Michiel Roelofsz, jongman van Hambirg wonende op de Turfhaven ende Pietertje Jans, weduwe van Hoorn wonende mede op de Turfhaven. Getrout den 28 maert 1694.
13-03-1694 Willem Tijsz Smit, jongman van Huijsen wonende onder de Hooge Veste ende Antje Gerrits, jongedochter mede van Huijsen wonende mede onder de Hooge Veste. Getrout den 12 april 1694.
13-03-1694 Cornelis Jansz Queeck, jongman van Hoorn wonende op het Zant ende Lijsbet Jacobs, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Nieuwe Noort. Getrout den 28 maert 1694.
13-03-1694 Jan Dircksz Convoijer, jongman van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Trijntje Augustijns, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Achterom. Getrout den 28 maert 1694.
20-03-1694 Willem Willems, jongman van Hasselt wonende op de Haven ende Alida Elias Valck, jongedochter van Hoorn wonende op ’t Oude Noort. Getrout den 4 april 1694.
20-03-1694 Mues Jansz Hooft, jongman van den Oudendijk wonende in de Baenstraet ende Engeltje Pieters, jongedochter van Hoorn wonende in de Wijburgsteegh. Getrout den 4 april 1694.
27-03-1694 Jacobus Jacobusz, jongman van Hoorn wonende aen de Veste ende Sijtje Riewerts, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Gouweroksteegh. Getrout den 4 april 1694 door ordre van de heren burgemeesteren.
27-03-1694 Gerrit Dircksz, weduwnaer van Gelder wonende in de Lelijstraet ende Catrina Jans, weduwe van Mechelen wonende mede in de Lelijstraet. Getrout den 4 april 1694.
27-03-1694 Cornelis Jacobsz, jongman van Hoorn wonende in de Peperstraet ende Neeltje Cornelis, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t achterom. Getrout den 12 april 1694.
27-03-1694 Pieter Gouwensz, weduwnaer van Alckmaer wonende in de Appelsteegh ende Elsje Jans, jongedochter van Hoorn wonende in de Duijnsteegh. Getrout den 12 april 1694.
03-04-1694 Hendrick Hessingh, jongman van Amsterdam en daer wonende ende Maria Carbasius, weduwe van Hoorn wonende op ’t Oude Noort. Attestatie om tot Amsterdam te trouwen den 18 april 1694.
03-04-1694 Jacob Pietersz, jongman van Oudendijk wonende tussen de Oosterpoorten ende Neeltje Gerrits, jongedochter van Hoorn wonende op de Carperkuijl. Getrout den 18 april 1694.
03-04-1694 Joris Maijringh, jongman van Hoorn wonende op de Nieuwendam ende Maritje Sijmons, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Koepoortswegh. Getrout den 18 april 1694.
03-04-1694 Pieter Pietersz Dirckshorn, weduwnaer van Hoorn wonende bij de Waijopsbrugh ende Trijntje Claes, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Borstelsteegh. Getrout den 18 april 1694.
10-04-1694 Pouwels de Vrij, jongman van Hoorn wonende op de Haven ende Meijnoutje Hinlopen, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Zeedijk. Getrout den 25 april 694.
10-04-1694 Vechter Pietersz Groot, weduwnaer van Hoorn wonende op het Oude Noort ende Trijntje Cornelis, weduwe van Bovencarspel wonende mede op het Oude Noort. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 25 april 1694.
10-04-1694 Hendrick Jansz Soutbergh, jongman van Enckhuijsen wonende in de Ramen ende Maritje Leenders, jongedochter van Hoorn wonende op de Nieuwendam. Getrout den 25 april 1694.
10-04-1694 Barent Jansz, jongman van Almelo wonende in de Gouw ende Stijntje Jans, jongedochter van Amsterdam wonende mede in de Gouw. Ook 3e gebodt. Getrout den 18 april 1694.
10-04-1694 Albert Gerritsz Crab, jongman van Hoorn wonende op ’t Oude Noort ende Pietertje Pieters, jongedochter van Edam en daer wonende. Getrout den 25 april 1694.
10-04-1694 Jan Ellertsz Buijs, weduwnaer van Hoorn wonende in de Baenstraet ende Meijnsje Gerrits, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Weijtje. Dese bruijt is gestorven.
17-04-1694 Claes Teunisz, jongman van Hoorn wonende onder de Hooge Veste ende Grietje Arents, jongedochter mede van Hoorn wonende achter de Noorderkerk. Getrout den 2 maij 1694.
17-04-1694 Sijmon Jansz Keijser, jongman van Hoorn wonende in de Kleijne Havensteegh ende Trijntje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t eijnd van ’t West. Getrout den 2 maij 1694.
24-04-1694 Pieter Wognum, jongman van Hoorn wonende op het Oude Noort ende Lijsbet Brouwers, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Modderbacken. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 9 maij 1694.
24-04-1694 Cornelis Gerritsz Maijringh, jongman van Hoorn wonende in de Trommelstraet ende Trijntje Ottes, jongedochter uijt de Kuijnder wonende aen de Roode Steen. Getrout den 9 maij 1694.
24-04-1694 Andries Heijesz, jongman van Hoorn wonende in de Gravestraet ende Trijntje Jacobs, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Jodestraet. Getrout den 9 maij 1694.
24-04-1694 Joost Cornelisz, jongman van Medenblick wonende op de Zeedijk ende Maritje Fredriks, jongedochter van Hoorn wonende in de Ramen. Getrout den 9 maij 1694.
24-04-1694 Pieter Jansz, weduwnaer van Hoorn wonende in de Kerksteegh ende Ermpje Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende achter de Groote kerk. Getrout den 11 maij 1694.
24-04-1694 Sijmon Pietersz de Vrij, jongman van Hoorn wonende op de Gerritslant ende Geertje IJsaacks, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Oost. Gestorven.
01-05-1694 Thijs Jansz, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Oude Noort ende Maritje Fredriks, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op ’t Oude Noort. Getrout den 16 maij 1694.
01-05-1694 Willem Niengh, weduwnaer van Hoorn wonende op de Koepoortswegh ende Breghje Albers, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de Koepoortswegh. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 16 maij 1694.
01-05-1694 Hendrick Machielsz, jongman van Hoorn wonende in de Botersteegh ende Trijntje Willems, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Visserseijlant. Getrout den 16 maij 1694.
01-05-1694 Willem Arentsz, jongman van Hoorn wonende bij de Oosterpoort ende Stijntje Daniels, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Wisselstraet. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 16 maij 1694.
08-05-1694 Fredrick Hendriksz, jongman van Hoorn wonende in de Vijselstraet ende Maritje Abrahams, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Pompsteegh. Getrout den 23 maij 1694.
08-05-1694 Stoffel Pietersz, jongman van Hoorn wonende op ’t Achterom ende Aefje Cornelis, weduwe mede van Hoorn wonende bij de Timmerwerven. Getrout den 23 maij 1694.
08-05-1694 Cornelis van Lent, jongman van Lent wonende in de Wisselstraet ende Gerritje Winckels, jongedochter van Zutphen wonende op het Oost. Getrout den 23 maij 1694.
15-05-1694 Johannes Huijtingh, jongman van Hoorn wonende tot Amsterdam ende Grietje Ransbergen, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Koepoortswegh. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 31 maij 1694.
15-05-1694 Johannes Velthuijsen, jongman van Uijtrecht wonende op het Oost ende Diewertje Cos, weduwe van Medenblick en daer wonende. Attestatie om buijten te trouwen den 30 maij 1694.
15-05-1694 Pouwels Helisz, jongman van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Geertruij Printers, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de Turfhaven. Getrout den 31 maij 1694.
15-05-1694 Jan Hermensz, jongman van Hoorn wonende in de Geldersesteegh ende Antje Boejes, jongedochter mede van Hoorn wonende mede in de Geldersesteegh. Getrout den 20 maij 1694.
15-05-1694 Hermen Jansz, jongman van Hoorn wonende in de Vijselstraet ende Grietje Adriaens, weduwe mede van Hoorn wonende op ’t Baetlant. Getrout den 31 maij 1694.
15-05-1694 Davit Hallot, jongman van Diepe wonende tot Enckhuijsen ende Antje Willems, jongedochter van Ledan wonende op ’t Nieuwe Noort.
15-05-1694 Carsten Pietersz, weduwnaer van Hamborgh wonende tot Amsterdam ende Annetje Jans, weduwe mede van Amsterdam en daer wonende. Dese mochten haer 3e gebot ook hebben. Attestatie om tot Amsterdam te  trouwen den 23 maij 1694.
29-05-1694 Jacob Winckel, weduwnaer van Amsterdam wonende in de Gravestraet ende Maritje Willems, weduwe van Hoorn wonende in de Kerksteegh. Getrout den 13 juni 1694.
29-05-1694 Dirck Gijsbertsz Appelboom, weduwnaer van Hoorn wonende in de Peperstraet ende Neeltje Roelofs, weduwe van Westerijsen wonende op de Oude Turfhaven. Getrout den 13 juni 1694.
05-06-1694 Jacob Jansz Veen, jongan van Hoorn wonende op het Oude Noort ende Trijntje Adriaens, weduwe mede van Hoorn wonende mede op ’t Oude Noort. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 20 juni 1694.
05-06-1694 Willem Wesselsz, jongman van Munsterlant wonende in de Achterstraet ende Marijtje Cornelis, jongedochter van Hoorn wonende op ’t Nieuwelant. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 20 juni 1694.
05-06-1694 Jacob ’t Lam, jongman van Hoorn wonende op het West ende Diewertje Kuijnders, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Munstraet. Getrout den 20 juni 1694.
05-06-1694 Homme Kuijper, weduwnaer uijt Embderlant wonende op de Turfhaven ende Risje Upkes, weduwe mede uijt Embderlant wonende mede op de Turfhaven. Attestatie om buijten de stat te trouwen den 20 juni 1694.
05-06-1694 Jacob Pietersz, jongman van Keern en daer wonende ende Geert Jans, jongedochter van Wognum en daer wonende. Attestatie om tot Wognum te trouwen den 20 juni 1694.
12-06-1694 Jan Rut, jongman van Hoorn wonende op ’t Achterom ende Lijsbet Cornelis, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Nieuwe Noort. Getrout den 27 juni 1694.
12-06-1694 Mr. Jan Lansman, jongman van Jever wonende tot Oosterleek ende Antje Jans, jongedochter van Hoorn wonende op ’t Nieuwelant. Attestatie om tot Oosterleek te trouwen den 27 juni 1694.
12-06-1694 Jan de Water, jongman van Charleroij wonende bij de Oosterpoort ende Maria de Leet, weduwe mede van Charleroij wonende op het West. Getrout den 27 juni 1694.
12-06-1694 Cornelis Adriaensz, jongman van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Geertruij Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de Turfhaven. Getrout den 27 juni 1694.
19-06-1694 Johannes Edingh, jongman van Hoorn wonende in de Gouw ende Lijsbet Elswijk, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Kerkstraet. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 4 julij 1694.
19-06-1694 Albert Pietersz Ruijter, jongman van Hoorn wonende op ’t Nieuwelant ende Pleuntje Cornelis, jongedochter mede van Hoorn wonende bij de Koepoort. Getrout den 4 julij 1694.
19-06-1694 Jan Jansz Blocker, weduwnaer van Hoorn wonende tussen de Oosterpoorten ende Geesje Abels, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Oost. Getrout den 4 julij 1694.
19-06-1694 Jan Ellertsz Buijs, weduwnaer van Hoorn wonende in de Baenstraet ende Marijtje Christiaens, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Nieuwesteegh. Getrout den 4 julij 1694.
19-06-1694 Jan Jansz, weduwnaer van Keern en daer wonende ende Grietje Jans, jongedochter van Hoorn wonende op het Breed. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 4 julij 1694.
26-06-1694 Mr. Daniel van Genegen, weduwnaer van Amsterdam en daer wonende ende Willemijntje Elisabet van Neck, jongedochter van Hoorn wonende op het Oost. Getrout den 11 julij 1694.
26-06-1694 Pieter Sijtjesz, weduwnaer van Hoorn wonende op het West ende Aeltje Jans, weduwe mede van Hoorn wonende mede op het West. Getrout den 11 julij 1694.
26-06-1694 Jan Louwensz, jongman van Hoorn wonende op de Zeedijk ende Jannetje Pouwels, weduwe mede van Hoorn wonende in de Borstelsteegh. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 11 julij 1694.
26-06-1694 Jan Pietersz Keijser, jongman van Hoorn wonende in de Nieuwe melcknapsteegh ende Maritje Jacobs, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Vijselstraet. attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 11 julij 1694.
03-07-1694 Jacob Rutgert, weduwnaer van Hamborg wonende bij de Overtoom ende Pieternelle Andries, jongedochter van Rotterdam wonende mede bij de Overtoom. Getrout den 18 julij 1694.
03-07-1694 Jan Cornelisz, jongman van Hoorn wonende op de Oude Doelen ende Maritje Jans, weduwe mede van Hoorn wonende op de Ashoop. Getrout den 18 julij 1694.
10-07-1694 Claes Jansz Krootje, jongman van Hoorn wonende in de Achterstraet ende Trijntje Claes, jongedochter mede van Hoorn wonende mede in de Achterstraet. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 25 julij 1694.
10-07-1694 Jan Vellege, weduwnaer van Hoorn wonende op het Oost ende Trijntje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Achtero. Getrout den 25 julij 1694.
10-07-1694 Willem Teunisz Jager, jongman van Hoorn wonende op ’t Smerighorn ende Jannetje Claes, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op ’t Smerighorn. Getrout den 25 julij 1694.
17-07-1694 Matthijs Eeckeboom, jongman van Hoorn wonende op de Jodestraet ende Catarina van der Gronde, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Nieuwendam. Getrout den 1 augusti 1694.
17-07-1694 Cornelis Jansz, jongman van Hoorn wonende op de Nieuwendam ende Gerbrighje Dircks, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Oost. Getrout den 1 augusti 1694.
17-07-1694 Gerrit Willemsz, jongman van alckmaer en daer wonende ende Sijntje Cornelis, weduwe van Hoorn wonende in de Gouw. Attestatie om tot Alckmaer te trouwen den 31 julij 1694.
17-07-1694 Sijmon Pietersz de Vrij, jongman van Hoorn wonende op de Gerritslant ende Trijntje Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Bagijnesteegh. Getrout den 1 augusti 1694.
17-07-1694 Theunis Stoffelsz, jongman van Hoorn wonende op de Gerritslant ende Immetje Pieters, jongedochter van Westerblokker wonende tot Oosterblokker. Getrout den 1 augusti 1694.
24-07-1694 Albert Gijsbertsz, weduwnaer van Enckhuijsen wonende op de Timmerwerven ende Grietje Ellers, weduwe van Hoorn wonende mede op de Timmerwerven. Getrout den 8 augusti 1694.
24-07-1694 Adriaen Cornelisz, weduwnaer van Hoorn wonende op het Oost ende Geertje Tijsses, weduwe mede van Hoorn wonende in de Schellinghoutersteegh. Getrout den 15 augusti 1694.
24-07-1694 Michiel Adriaensz, jongman van Monickendam qonende op de Timmerwerven ende Antje IJsbrants, weduwe van Hoorn wonende in de Schellinghoutersteegh. Getrout den 8 augusti 1694.
31-07-1694 David Curstat, weduwnaer van Losanne wonende op het Oost ende Francoise de Nechaude, jongedochter uijt Poicton wonende tot Amsterdam. Attestatie om tot Amsterdam te trouwen den 15 augusti 1694.
31-07-1694 Huijgh Pietersz, jongman van Amsterdam wonende aen de Overtoom ende Aefje Barents, jongedochter van Hoorn wonende in de Brouwerijsteegh. Getrout den 29 augusti 1694.
07-08-1694 Andries Erasmusz, jongman van Schoomen wonende op de Nieuwendam ende Marijtje andries, jongedochter van Hoorn wonende in de Peersesteegh. Getrout den 22 augusti 1694.
07-08-1694 Pouwels Bast, jongman van Hoorn wonende op de Zeedijk ende Trijntje oedes, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de Zeedijk. Getrout den 22 augusti 1694.
07-08-1694 Maerten Potter, jongman van Hoorn onende in de Nieuwesteegh ende Aeltje Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Gerritslant. Getrout den 22 augusti 1694.
07-08-1694 Pieter Willemsz, jongman van Hoorn wonende op de Zeedijk ende Maritje Klaes, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de Zeedijk. Getrout den 22 augusti 1694.
07-08-1694 Fonger Oenesz Koningh, jongman van Hoorn wonende op de Oude Veermanskaij ende Rijkje Mattijs, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Pietercelisteegh. Getrout den 22 augusti 1694.
14-08-1694 Elbert Cornelis Bleecker, weduwnaer van Hoorn wonende in den Dal ende Elisabet Samues, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Ramen. De bruijt overleden.
14-08-1694 Wouter Teunisz, weduwnaer van Enkhuijsen wonende op ’t Oude Noort ende Dirckje stormen, jongedochter van Hoorn wonende op ’t Achterom. Getrout den 29 augusti 1694.
21-08-1694 Gerrit Jansz Blaeu, weduwnaer van Hoorn wonende op de Gerritslant ende Antje Jacobs, weduwe mede van Hoorn wonende bij de Oosterpoort. Getrout den 5 september 1694.
21-08-1694 Gerrit Senten, jongman van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Trijntje Hermes, jongedochter mede van Hoorn wonende op het West. Getrout den 5 september 1694.
21-08-1694 Willem Versmit, weduwnaer van kampen wonende aen de Roode Steen ende Hester Cornelis Roos, weduwe van Amsterdam en daer wonende. Attestatie om tot Amsterdam te trouwen den 31 augusti 1694.
21-08-1694 Cornelis Nieuwendael, weduwnaer van Kuijlenburg wonende in de Kerksteegh ende Jannetje Tijsses, jongedochter van Venlo wonende op ’t smerighorn. Attetstatie om op ’t stathuijs te trouwen den 5 september 1694.
21-08-1694 Jan Pietersz, jongman van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Aeghje Swervers, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de Turfhaven.
28-08-1694 Gerrit Pietersz Doesburgh, weduwnaer van Hoorn wonende op de Luijendijk ende Aeltje Gerrits Val, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Turfhaven. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 12 september 1694.
28-08-1694 Hendrik Verburgh, jongman van Hoorn wonende op ’t Smerighorn ende Cornelia Dircks, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Bierkaij. Getrout den 12 september 1694.
28-08-1694 Pieter Jansz Doen, jongman van Hoorn wonende op het Oost ende Giertje Fredriks Bonck, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op het Oost. Getrout den 12 september 1694.
28-08-1694 Sijmon Pietersz Kerchoven, weduwnaer van Hoorn wonende op de Verkemarkt ende Etje Dircks, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Oude Noort. Getrout den 12 september 1694.
28-08-1694 Hans Evertsz, jongman uijt Holsteijn wonende op de Oude Turfhaven ende Trijntje Andries, jongedochter van Hoorn wonende in de Hanekamsteegh. Getrout den 5 september 1694.
04-09-1694 Jacob Jansz Kieft, jongman van Hoorn wonende op het Watertje ende Jannetje Sijmons, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Achterom. Getrout den 19 september 1694.
11-09-1694 Pieter IJsacksz Ben, jongman van Hoorn wonende op ’t Achterom ende Lijsbet Vechters, weduwe mede van Hoorn wonende in de Gouw. Getrout den 26 september 1694.
18-09-1694 Jan Gerritsz Salm, jongman van Hoorn wonende tussen de Oosterpoorten ende Aeltje Remmets, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t baetlant. Getrout den 3 october 1694.
18-09-1694 Albert Evertsz Loots, weduwnaer van Hoorn wonende tussen de Oosterpoorten ende Jannetje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Peperstraet. Getrout den 5 october 1694.
25-09-1694 Hendrik Teunisz van Loo, weduwnaer van Wesel wonende in de Pompsteegh ende Catarina Fredriks, jongedochter van Oost Vrieslant wonende op de Nieuwendam. Getrout den 10 october 1694.
25-09-1694 Claes Cornelisz, jongman van Oosterblokker wonende op de Oude Timmerwerven ende Dirckje Jacobs, jongedochter van Hoorn wonende op de Gerritslant. Getrout den 10 october 1694.
25-09-1694 Frans Cardeni, jongman van Leijden wonende in de Mostertsteeg ende Judith Jans, jongedochter van Hoorn wonende mede in de Mostertsteeg. Getrout den 10 october 1694.
25-09-1694 Pieter Hendriksz, weduwnaer van Enkhuijsen wonende op ’t Nieuwe Noort ende Neeltje Jans, weduwe van Hoorn wonende op de Carperkuijl. Getrout den 10 october 1694.
25-09-1694 Adriaen Cornelisz Schagen, jongman van Hoorn wonende op Smerighorn ende Trijntje Jans Warder, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Ramen. Getrout den 10 october 1694.
25-09-1694 Daniel Mefan, jongman uijt Picardije wonende tot Haerlem ende Maria Anna Huijs, jongedochter van Sardam wonende op het Oude Noort. Getrout den 10 october 1694.
28-09-1694 Pieter Meijer, jongman uijt Munsterlant wonende in de Geldersesteegh ende Geertje Tijsses, weduwe van Arnhem wonende in de Molesteegh. Getrout den 28 october 1694.
02-10-1694 Jan Claesz Oostwout, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Nieuwelant ende Jannetje Dirks, weduwe mede van Hoorn wonende in de Gouw. Attetstie om op ’t stathuijs te trouwen den 17 october 1694.
02-10-1694 Evert Willemsz, jongman van Embden wonende op ’t Achterom ende Geertje Maertens, jongedochter van Hoorn wonende mede op ’t Achterom. Getrout den 17 october 1694.
02-10-1694 Hendrik Wobbesz, jongman van Hoorn wonende voor de Vismarkt ende Fokeltje Cornelis, jongedochter mede van Hoorn wonende mede voor de Vismarkt. Getrout den 17 october 1694.
02-10-1694 Sijmon Stoffelsz, weduwnaer van Hoorn wonende in de Lecknapsteegh ende Jannetje Barents, weduwe mede van Hoorn wonende op de Turfhaven. Getrout den 17 october 1694.
02-10-1694 Leendert Abrahamsz, jongman van Hoorn wonende op het Achterom ende Trijntje Dircks, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op ’t Achterom. Getrout den 17 october 1694.
02-10-1694 Hendrik Juriaensz Muller, jongman van Hoorn wonende op de Zeedijk ende Cornelis Adriaens, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de Zeedijk. Getrout den 10 october 1694.
09-10-1694 Reijnier Westerop, weduwnaer van Hoorn wonende in de Trommelstraet ende Barentje Jacobs, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Kruijsstraet. Getrout den 24 october 1694.
09-10-1694 Pieter Jansz Buijtendijk, jongman van Hoorn wonende op het Sant ende Madeleentje Ernst, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Vijselstraet. getrout den 24 october 1694.
09-10-1694 Hendrik Jansz, jongman van Hoorn wonende op het Breed ende Aefje Klaes, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Proossteegh. Getrout den 24 october 1694.
09-10-1694 Claes Willemsz, jongman van Hoorn wonende op het Achteromende Lijsbet Barents, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op het Achterom. Getrout den 24 october 1694.
09-10-1694 Claes Jacobsz, jongman van Hoorn wonende in de Vijselstraet ende Antje Hendriks, jongedochter mede van Hoorn wonende mede in de Vijselstraet. getrout den 24 october 1694.
09-10-1694 Cornelis Barentsz, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Oude Noort ende Maritje Michiels, weduwe mede van Hoorn wonende mede op ’t Oude Noort. Getrout den 24 october 1694.
16-10-1694 Jan Willemsz Vlasblom, jongman van Hoorn wonende op het Oost ende Antje Pieters Koningh, jongedochter mede van Hoorn wonende bij het Hooft. In huijs getrout den 31 october 1694.
16-10-1694 Jacob Jansz Bos, weduwnaer van Hoorn wonende op de Koepoortswegh ende Grietje Klaes, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de Koepoortswegh. Getrout den 31 october 1694.
16-10-1694 Hendrik Helmers, jongman van Grouw in Vrieslant wonende aldaer ende Trijntje Klaes, jongedochter van Hoorn wonende in de Klootsteegh. Getrout den 31 october 1694.
16-10-1694 Harmen Henriksz, jongman van Bilderbeek wonende onder de Hooge Veste ende Jannetje Fredriks, jongedochter van Werckendam wonende op ’t Achterom. Getrout den 31 october 1694.
16-10-1694 Jan Jansz, jongman van Hoorn wonende op de Oude Timmerwerven ende Hiltje Hermes, jongedochter mede van Hoorn wonende in de St. Claessteegh. Getrout den 31 october 1694.
16-10-1694 Pieter Lammertsz, jongman van Hoorn wonende aen de noortsij van de Groote kerk ende Grietje Adriaens, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Botersteegh. Getrout den 31 october 1694.
16-10-1694 Carel Cristiaensz, jongman van Vlissingen en daer wonende ende Lijsbet Hendriks, jongedochter van Hoorn wonende in de Peperstraet. Getrout den 7 november 1694.
16-10-1694 Jan Juriaensz, weduwnaer uijt Oldenburgherlant wonende op het West ende Stijntje Coenraets, jongedochter van Edam wonende op de hoek van de Wijburghsteegh. Getrout den 31 october 1694.
16-10-1694 Gijsbert Cornelisz, jongman van Uijtreght wonende aen de Hooge Veste ende Lijsbet Jans, weduwe van Rheenen wonende mede aen de Hooge Vetse. Niet getrout.
23-10-1694 Pieter Peereboom, weduwnaer, out burgemeester en raet der stadt Purmerent en daer wonende ende Sijtje Meppelen, weduwe van Hoorn wonende op de Oude Doelen. Attestatie om in haer huijs te trouwen den 7 november 1694.
23-10-1694 Dirck Boudewijnsz Kint, weduwnaer van Middelburg wonende in de Achterstraet ende Margriet Malleselve, weduwe van Amsterdam wonende mede in de Achterstraet. Getrout den 7 november 1694.
23-10-1694 Pieter Claesz, jongman van Blockzijl en daer wonende ende Grietje Jans Spelt, jongedochter mede van Blockzijl wonende aen de Roode Steen. Getrout den 16 november 1694.
23-10-1694 Hendrik Hendriksz, jongman van Hoorn wonende in de Vijselstraet ende Trijntje Dirks, weduwe mede van Hoorn wonende in de Wijdesteegh. Getrout den 7 november 1694.
23-10-1694 Jacob Cornelisz, jongman van Hoorn wonende in de Wisselstraet ende Lijsbet abrahams, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Baenstraet. Getrout den 7 november 1694.
23-10-1694 Jochem Coerten, jongman van Straelsont wonende op de Turfhaven ende Jannetje Jans, jongedochter van Hinlopen wonende mede op de Turfhaven. Getrout den 7 november 1694.
23-10-1694 Hendrik Hasse, weduwnaer van Oosterstee wonende bij de Noorderpoort ende Jacobje Aerts, jongedochter van Harderwijk wonende op het Oost. Getrout den 7 november 1694.
23-10-1694 Huijbert Cornelisz, jongman van Giel in Brabant wonende bij de Oosterpoort ende Lijsbet hanses, jongedochter van Sneek wonende mede bij de Oosterpoort. Niet getrout.
23-10-1694 Pieter Wiggersz, weduwnaer van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Jannetje Gerrits Hoogtwout, weduwe mede van Hoorn wonende op het Breed. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 7 november 1694.
30-10-1694 Hendrik Lammersz, jongman van Hoorn wonende op de Binnen Luijendijk ende Wijbrighje Hiddenghs, jongedochter van Enkhuijsen wonende mede op de Binnen Luijendijk. Getrout den 14 november 1694.
30-10-1694 Douwe IJpesz Backer, weduwnaer van Amsterdam wonende op het Oude Noort ende Grietje Cornelis Oogh, jongedochter van Hoorn wonende op het Oost. Attestatie om in haer huijs te trouwen den 14 november 1694.
30-10-1694 Cornelis Crock, jongman van Hoorn wonende op het Oude Noort ende Marijtje Duringhs, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Nieuwestraet. Getrout den 14 november 1694.
30-10-1694 Pieter Evertsz, jongman van Purmerent wonende in de Purmer ende Albertje Jans, jongedochter van Campen wonende op het Oude Noort. Attestatie om tot Purmerent te trouwen den 14 november 1694.
30-10-1694 Wigger Pouwelsz de Boer, jongman van Hoorn wonende op de Koepoortswegh ende Aefje Cornelis Somer, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de Koepoortswegh. Getrout den 14 november 1694.
30-10-1694 Andries Westenbergh, jongman van Carelskroon wonende op het West ende Willemijntje Snoecks, jongedochter van Hamborg wonende op het Oude Noort. Getrout den 21 november 1694.
30-10-1694 Hendrick Baertscheer, jongman van Hoorn wonende op het Baetlant ende Lijntje Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op het Baetlant. Getrout den 14 november 1694.
30-10-1694 Evert Walraven, weduwnaer van Hoorn wonende aen de Veste ende Maritje Cornelis, jongedochter mede van Hoorn wonende voor de Groote kerk. Getrout den 14 november 1694.
30-10-1694 Wigger Willemsz, jongman van Huijsen wonende in de Nieuwesteegh ende Lijsbet Jans, weduwe van Hoorn wonende ede in de Nieuwesteegh. Getrout den 14 november 1694.
30-10-1694 Hans Juriaensz, jongman uijt Saxen wonende onder de Hooge Veste ende Femmetje Barents, weduwe van Campen wonende in de Nieuwesteegh. Getrout den 14 november 1694.
06-11-1694 Meijndert Adamsz Kasselaer, weduwnaer van Haerlem wonende in ’t St. Pietershof ende Suwtje Klaes, weduwe van Hoorn wonende mede in ’t st. Pietershof. Attestatie om buijten de stat te trouwen den 21 november 1694.
06-11-1694 Dirck Croock, jongman van Hoorn wonende op de Carperkuijl ende Lijsbet Pieters, jongedochter van Grootebroek en daer wonende. Attestatie om tot Grootebroek te trouwen den 21 november 1694.
06-11-1694 Pieter Volckertsz, weduwnaer van Hoorn wonende in de Bagijnesteegh ende Lijsbet Arents, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Hooge Veste. Getrout den 21 november 1694.
06-11-1694 Jan Hendriksz, jongman van Hoorn wonende op de koepoortswegh ende Geertje Klaes, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Achterstraet. Getrout den 21 november 1694.
06-11-1694 Willem Hendriksz Snoeck, jongman van Rotterdam wonende op het West ende Trijntje Pieters, jongedochter van Hoorn wonende op de Turfhaven. Getrout den 21 november 1694.
06-11-1694 Gijsbert Maertensz, jongman van Oldemarkt wonende op het Oost ende Engeltje Andries, jongedochter van Hoorn wonende mede op het Oost. Getrout den 21 november 1694.
06-11-1694 Jan Jansz Slijp, jongman van Hoorn wonende op ’t Oude Noort ende Saertje Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op ’t Oude Noort. Getrout den 21 november 1694.
13-11-1694 Meijndert Pietersz Ossekoot, jongman van Hoorn wonende in de Kleijne Havesteegh ende Grietje Pieters, weduwe mede van Hoorn wonende op de Nieuwendam. Getrout den 28 november 1694.
13-11-1694 Pieter Reijndersz, jongman van Hoorn wonende tussen de Oosterpoorten ende Stijntje Baltes, jongedochter mede van Hoorn wonende tot Sardam. Getrout den 28 november 1694.
20-11-1694 Adriaen Adriaensz Ham, weduwnaer van Hoorn wonende achter de Noorderkerk ende Lijsbet Pieters, weduwe mede van Hoorn wonende in den Dal. Getrout den 5 december 1694.
20-11-1694 Volckert Jansz, jongman van Westwoud wonende op ’t Keern ende Trijntje Pieters, jongedochter van Spierdijk en daer wonende. Getrout den 5 december 1694.
27-11-1694 Fredrik de Boer, jongman van Enkhuijsen wonende op ’t Oude Noort ende Hendrica Rooseboom, jongedochter van Dordreght wonende mede op ’t Oude Noort. Getrout den 12 december 1694.
27-11-1694 Hendrik Willemsz, jongman van Hoorn wonende op de Zeedijk ende Gerbrighje Gerrits, weduwe mede van Hoorn wonende op de Veermanskaij. Getrout den 12 december 1694.
27-11-1694 Cornelis Jansz, jongman van Hoorn wonende op ’t Baetlant ende antje Lourens, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op ’t Baetlant. Getrout den 12 december 1694.
27-11-1694 Cornelis Pietersz, weduwnaer van Hoorn wonende in de Lelijstraet ende Geert Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende in de achterstraet. Getrout den 12 december 1694.
04-12-1694 Dr. Wijnant Groen, jongman van Amsterdam en daer wonende ende Adriana noorwegen, jongedochter van Hoorn wonende aen de noortzij van de Groote kerk. Attestatie om in haer huijs te trouwen den 21 december 1694.
04-12-1694 Jacobus Storm, jongman van Ceulen wonende in de Trommelstraet ende Philippina Praet, jongedochter van Gent wonende op de Veermanskaij. Getrout den 4 januarij 1695.
04-12-1694 Jan Tijsz, jongman van Mastricht wonende voor de Vismarkt ende Marijtje Cornelis, jongedochter van Hoorn wonende op de Haven. Getrout den 19 december 1694.
04-12-1694 Arent Jansz, jongman van Hoorn wonende op de Verkemarkt ende Aeltje Klaes, jongedochter mede van Hoorn wonende in de schellinghoutersteegh. Getrout den 19 december 1694.
11-12-1694 Thijs Gabrielsz, jongman van Hoorn wonende bij de Koepoort ende stijntje Andries, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Ramen. Getrout den 26 december 1694.
18-12-1694 Cornelis Velius, jongman van Hoorn wonende in de Gouw ende juffrouw Alida Ronst, jongedochter mede van Hoorn wonende mede in de Gouw. Getrout den 2 januarij 1695.
18-12-1694 Tijs Fons, jongman van Hoorn wonende op ’t smerghorn ende Josijntje Schuerman, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Gravestraet. Getrout den 2 januarij 1695.
18-12-1694 Jan Juriaensz Ben, jongman van Hoorn wonende op de Modderbacken ende antje Willems, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Vullerswael. Getrout den 2 januarij 1695.
18-12-1694 Jacob Gerritsz Schiphorst, jongman van Hoorn wonende op het West ende Susje Broers, jongedochter van Enkhuijsen wonende bij ’t Oost Indische packhuijs. Getrout den 2 januarij 1695.
18-12-1694 Luijtje Pietersz, jongman van Grootebroek en daer wonende ende Trijntje Willems, weduwe van Hoorn wonende op het Watertje. Attestatie om tot Grootebroek te trouwen den 2 januarij 1695.
18-12-1694 Cornelis Hendriksz, weduwnaer van Hoorn wonende op de Kuijl ende antje Dircks, weduwe van Nimegen wonende op het Achterom. Getrout den 2 januarij 1695.
18-12-1694 Jan Stoffelsz, jongman van Hoorn wonende in de Trommelstraet ende Geesje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Pietercelijsteegh. Getrout den 2 januarij 1695.
24-12-1694 Dirck van der Hof, weduwnaer van Hoorn wonende op het Oude Noort ende Trijntje Etsen, jongedochter mede van Hoorn wonende op de seedijk. Getrout den 9 januarij 1695.
24-12-1694 Adriaan Jacobsz, weduwnaer van Opperdoes en daar wonende en Grietje Cornelis, weduwe van Hoorn wonende op de Nieuwendam. Attestatie om tot Opperdoes te trouwen den 9 januarij 1695.
24-12-1694 Andries IJpesz, jongman van Sneeck en daar wonende ende Trijntje jans, jongedochter van Hoorn wonende op de Bierkaij. Getrout den 20 februarij 1695.
24-12-1694 Jan Evertsz, jongman van Hoorn wonende voor de Vismarkt ende Teunisje Lamberts, jongedochter mede van Hoorn wonende op het West. Attestatie prodeo gegeven om in Texel te trouwen den 25 december 1694.
24-12-1694 Claas Pietersz, weduwnaer van Keern en daar wonende en Teunisje Bruijninghs, weduwe van Hoorn wonende bij de Noorderpoort. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 16 januarij 1695.
31-12-1694 Claas Cornelisz Blauw, jongman van Hoorn wonende op de Binnen Luijendijk ende Jannetje Jans Noppers, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Otto Reijnderssteegh. Attestatie om in haer huijs te trouwen den 16 januarij 1695.
31-12-1694 Pieter Adriaansz Visser, jongman van Hoorn wonende op de Zeedijk ende Madelena van Buckum, weduwe van Amerongen wonende op de Haven. Getrout den 16 januarij 1695.
31-12-1694 Evert Barentsz, jongman van Bilderbeeck wonende in de Baanstraat en Antje jacobs, jongedochter van Hoorn wonende mede in de Baanstraat. Getrout den 16 januarij 1695.
31-12-1694 Jan Cornelisz, jongman van Hoorn wonende op ’t Kackedam ende Jannetje Jacobs, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Turfhaven. Getrout den 16 januarij 1695.
31-12-1694 Louris Tomasz, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Oude Noort ende antje Jacobs, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op ’t Oude Noort. Getrout den 16 januarij 1695.
31-12-1694 Cornelis Claasz Jongh, weduwnaer van Eerswout wonende tussen de Oosterpoorten ende Machteltje Gerrits, jongedochter van Hoorn wonende mede tussen de Oosterpoorten. Getrout den 16 januarij 1695.
31-12-1694 Jan Jansz, jongman van Luijck wonende op de Oude Timmerwerven ende dieuwertje Abels, jongedochter van Hoorn wonende op de Haven. Getrout den 16 januarij 1695.

 

Transcriptie: GeneaData. Datum: 09-06-2020

GeneaData

Bron: Westfries Archief Hoorn – Inv.nr. 67

 

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

.

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.