Hoorn Huwelijksafkondigingen 1691

Share and Like

Hoorn – Huwelijksafkondigingen 1681-1714.

Periode 1691

06-01-1691 Claes Jansz, weduwnaer van Hoorn wonende op de Kuijl ende Willempje Michiels, weduwe mede van Hoorn wonende op het West. Getrout den 21 januarij 1691.
06-01-1691 Pieter Sijmonsz Pauw, jongman van Hoorn wonende in de Bagijnesteegh ende Antje Alberts, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Hanekamsteegh. Getrout den 21 januarij 1691.
06-01-1691 Jacob Stevensz, weduwnaer van Medenblick wonende op de Timmerwerven ende Grietje Ellerts, jongedochter van Hoorn wonende op de Turfhaven. Getrout den 21 januarij 1691.
06-01-1691 Juriaen Jorisz, jongman van Revel wonende tussen de Oosterpoorten ende Engeltje Jans, jongedochter van Hoorn wonende op de Haven. Getrout den 21 januarij 1691.
06-01-1691 Jacob Walichsz, jongman van Hoorn wonende in de Ramen ende Aeltje Goosens, jongedochter uijt Vrieslant wonende op de Bierkaij. Getrout den 21 januarij 1691.
06-01-1691 Jan Hendricksz, jongman van Hoorn wonende in de Baenstraet ende Hendrickje Dircks van Swol wonende achter de Veste. Getrout den 21 januarij 1691.
13-01-1691 Pieter Claesz Breebaert, jongman van Hoorn wonende op ’t Baetlant ende Lijsbet Dircks, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Ashoop. Getrout den 28 januarij 1691.
13-01-1691 Pieter Albertsz, jongman van Hoorn wonende op de Gerritslant ende Lijsbet Arents, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de Gerritslant. Getrout den 28 januarij 1691.
13-01-1691 Jan Jansz Hoogerbeets, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Oost ende Welmoet Cornelis, jongedochter van Schardam wonende op het Nieuwe Noort. Getrout den 28 januarij 1691.
13-01-1691 Claes Willemsz, jongman van Hoorn wonende in de Nieuwesteegh ende Grietje Claes, weduwe mede van Hoorn wonende mede in de Nieuwesteegh. Getrout den 28 januarij 1691.
13-01-1691 Jan Pietersz, jongman van Hoorn wonende op de Koepoortswegh ende Antje Tjeertes, weduwe mede van Hoorn wonende bij de Noorderpoort. Getrout den 28 januarij 1691.
13-01-1691 Mues Jansz Keijser, jongman van Hoorn wonende in de Kleijne Havesteegh ende Lijsbet Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende bij de Vismarkt. Getrout den 28 januarij 1691.
13-01-1691 Volckert Jansz, jongman van Hoorn wonende op de Modderbacken ende Rinsje Goosens, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Ramen. Getrout den 28 januarij 1691.
13-01-1691 Jan Gerbrantsz, jongman van de Koepoortsweg en daer wonende ende Aeltje Jans, jongedochter van Berkhout wonende mede op de Koepoortswegh. Attestatie om tot Berkhout te trouwen den 28 januarij 1691.
13-01-1691 Roelof Datama, weduwnaer van Amsterdam en daer wonende ende Metje Jans, jongedochter van Hoorn wonende bij de Hooge Brugh. Den 6 februarij 1691 getrout.
20-01-1691 Sijmon Croon, weduwnaer van Hoorn wonende op de Luijendijk ende Maritje Jans, weduwe mede van Hoorn wonende op de Westerdijk. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 4 februarij 1691.
20-01-1691 Olphert Vermeersch, jongman van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Maritje Teunis, weduwe mede van Hoorn wonende op de Nieuwestraet. Getrout den 4 februarij 1691.
20-01-1691 Albert Claesz, weduwnaer van Hooghtwoudt wonende op de Timmerwerven ende Trijntje Lolles, weduwe uijt de Beemster wonende in ’t Raexje. Getrout den 4 februarij 1691.
20-01-1691 Jan Jacobsz, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Achterom ende Suwtje Claes, weduwe mede van Hoorn wonende mede op ’t Achterom. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 4 februarij 1691.
27-01-1691 Dirck Coningh, jongman van Hoorn wonende op ’t Oost ende Alida Boumans, weduwe van Gouda wonende in de Kerkstraet. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 11 februarij 1691.
27-01-1691 Jan Pietersz Benninghbroek, jongman van Hoorn wonende op de Nieuwestraet ende Sijtje Cos, jongedochter van Medenblick en daer wonende. Attestatie om tot Medenblick te trouwen den 11 februarij 1691.
27-01-1691 Cornelis Gerritsz Broer, jongman van Hoorn wonende in de Bagijnesteegh ende Catalijntje Jans, jongedoochter mede van Hoorn wonende op het Oost. Getrout den 11 februarij 1691.
27-01-1691 Pieter Jansz, jongman van Hoorn wonende in de Wijdesteegh ende Geertje Willems, weduwe mede van Hoorn wonende op het West. Getrout den 11 februarij 1691.
27-01-1691 Albert Gerritsz Okes, weduwnaer van Hoorn wonende op de Nieuwendam ende Immetje Foppes, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Oost. Getrout den 11 februarij 1691.
27-01-1691 Jan Hendriksz Gouwen, jongman van Hoorn wonende op het Oost ende Guertje Pouwels, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Peperstraet. Getrout den 11 februarij 1691.
27-01-1691 Cornelis Rock, weduwnaer van Hoorn wonende op de Gerritslant ende Aeltje Cagias, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Oude Doelen. Getrout den 11 februarij 1691.
03-02-1691 Jacob Jansz Wassenbergh, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Achterom ende Grietje Jacobs, jongedochter van Monickendam wonende aldaer. Attestatie om tot Minickendam te trouwen den 18 fabruarij 1691.
03-02-1691 Joris Albertsz Kat, jongman van Hoorn wonende op de Timmerwerven ende Grietje Floris, jongedochter mede van Hoorn wonende bij het Hooft. Getrout den 18 februarij 1691.
03-02-1691 Hendrick Jansz, weduwnaer van Hoorn wonende bij de Oosterpoort ende Reijnoutje Claes, weduwe mede van Hoorn wonende mede bij de Oosterpoort. Attestatie om op het stathuijs te trouwen den 18 februarij 1691.
10-02-1691 Sijmon Visser, jongman van Hoorn wonende op de Ashoop ende Gerbrighje Dick, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Bagijnesteegh. Getrout den 25 februarij 1691.
10-02-1691 Claes Jansz, jongman van Hoorn wonende op ’t Achterom ende Vroutje Barents, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op het Achterom. Getrout den 25 februarij 1691.
10-02-1691 Pieter Gerritsz, jongman van Blocksijl wonende op de Oude Doelen ende Hendrickje Alberts, weduwe mede van Hoorn wonende mede op de Oude Doelen. Getrout den 25 fabruarij 1691.
10-02-1691 Tames Claesz, weduwnaer van Keern en daer wonende ende Trijn Cornelis, weduwe uijt de Zuijdermeer onder Berkhout en daer wonende. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 25 februarij 1691.
24-02-1691 Johannes Nodegam, jongman van Deutekom wonende buijten de Noorderpoort ende Aeght Pieters, weduwe van Hoorn wonende mede buijten de Noorderpoort. Getrout den 13 maert 1691.
03-03-1691 Cornelis Jansz, jongman van Hoorn wonende op de Westerdijk ende Jannetje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de Westerdijk. Getrout den 18 maert 1691.
03-03-1691 Jacob Jansz, jongman van Hoorn wonende op ’t Schotlant ende Madeleentje Daniels, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Vullersweel. Getrout den 18 maert 1691.
03-03-1691 Cornelis Barentsz Dijkgraef, jongman van Hoorn wonende in de Peperstraet ende Elsje Stoffels, jongedochter mede van Hoorn wonende op het West. Getrout den 18 maert 1691.
03-03-1691 Teunis Cornelisz, jongman van Hoorn wonende op ’t Fnidsen ende Jannetje Claes, weduwe mede van Hoorn wonende op het Achterom. Getrout den 18 meij 1691.
03-03-1691 Barent Jacobsz Hagedoorn, jongman van Hoorn wonende op de Oude Timmerwerven ende Trijntje Allers, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Turfhaven. Getrout den 18 maert 1691.
10-03-1691 Pieter Arentsz Schrijver, jongman van Hoorn wonende in de Nieuwesteegh ende Maritje Gerrits Maetschoon, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Jodestraet. Getrout den 25 maert 1691.
10-03-1691 Jan Plos, jongman van Hessen wonende op de Zeedijk ende Antje Coopmans, weduwe van Lubeck wonende mede op de Zeedijk. Getrout den 25 meij 1691.
10-03-1691 Maerten Isaacksz, jongman van Amsterdam wonende op de Zeedijk ende Trijntje Willems, weduwe van Hoorn wonende in de Gouw. Getrout den 25 maert 1691.
10-03-1691 Pieter Gerritsz, jongman van Hoorn wonende in de Malgomsteegh ende Lijsbet Dircks, jongedochter van Enkhuijsen wonende in de Muntstraet. Getrout den 25 maert 1691.
17-03-1691 Cornelis Vermeten, weduwnaer van Oudewater wonende in de Baenstraet ende Marijtje Hartmans, jongedochter van Nimmegen wonende mede in de Baenstraet. Getrout den 1 april 1691.
17-03-1691 Jan Jacobsz, jongman van Haerlem wonende in de Baenstraet ende Catalijntje Claes, jongedochter van Lummen wonende mede in de Baenstraet. Getrout den 16 april 1691.
17-03-1691 Jan Pietersz, weduwnaer van Hoorn wonende tussen de Oosterpoorten ende Trijntje Willems, weduwe mede van Hoorn wonende op de Tweeboomdesingel. Getrout den 25 maert 1691.
17-03-1691 Jacob Sijmonsz, weduwnaer van Hoorn wonende op het West ende Antje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Oude Tufhaven. Getrout den 1 april 1691.
17-03-1691 Pieter Roelofsz, weduwnaer van Stockholm wonende in de Kleijne Havesteegh ende Elsje Juriaens, weduwe van Hoorn wonende mede in de Kleijne Havesteegh. Getrout den 1 april 1691.
24-03-1691 Jacob Glas, jongman van Hoorn wonende op ’t Achterom ende Aeltje Jans, weduwe mede van Hoorn wonende in de Geldersesteegh. Getrout den 8 april 1691.
24-03-1691 Cornelis Hartigh, jongman van Alckmaer wonende op het Breed ende Neeltje Adriaens, jongedochter van Hoorn wonende op de Turfhaven. Getrout den 8 april 1691.
31-03-1691 Jacob Jansz Groot, jongman van Hoorn wonende op ’t Oude Noort ende Aeghje Jans, jongedochter van Hoorn wonende mede op het Oude Noort. Getrout den 16 april 1691.
31-03-1691 Hermanus van Diemen, jongman van Hoorn wonende in de Nieuwesteegh ende Geertruij Groes, jongedochter mede van Hoorn wonende mede in de Nieuwesteegh. Getrout den 16 april 1691.
31-03-1691 Pieter Barentsz, weduwnaer van Laerwijk wonende aen de Zuijtzijd van de Groote kerk ende Engeltje Jans, weduwe van Fredrikshal wonende op de Bierkaij. Getrout den 16 april 1691.
07-04-1691 Pieter Etzen, jongman van Hoorn wonende in de Kerkstraet ende Lijsbet Pots, jongedochter mede van Hoorn wonende bij de Hooge Brugh. Getrout den 22 april 1691.
07-04-1691 Claes Laen, jongman van Hoorn wonende op de Zeedijck ende Catarina van Schoonen, jongedochter mede van Hoorn wonende achter ’t Oostindische packhuijs. Getrout den 22 april 1691.
07-04-1691 Cornelis Juriaensz, jongman van medenblick en daer wonende ende Aeltje Groots, jongedochter van Hoorn wonende op de Bierkaij. Attestatie om tot Medenblick te trouwen den 26 april 1691.
07-04-1691 Willem Bleecker, weduwnaer van Edam en daer wonende ende Cornelia Taenmans, jongedochter van Hoorn wonende in de Baenstraet. Attestatie om tot Edam te trouwen den 10 april 1691.
14-04-1691 Johannes de Swart, jongman van Hoorn wonende op het achterom ende Neeltje Braessems, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op het Achterom. Attestatie om in haer huijs te trouwen den 29 april 1691.
14-04-1691 Jan Jansz Liefringh, jongman van Zutphen wonende bij de Oosterpoort ende Agnietje Hermes, jongedochter van Teklenburgh wonende mede bij de Oosterpoort. Getrout den 29 april 1691.
14-04-1691 Cornelis Gerritsz, jongman van Nieukerk wonende op de Veermanskaij ende Trijntje Jans, jongedochter van Hoorn wonende aen de Veste. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 29 april 1691.
14-04-1691 Lourens Jansz, jongman van Hoorn wonende in de Dijksteeg ende Saertje Hendriks, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Wijdesteegh. Getrout den 29 april 1691.
21-04-1691 Arent Tijsz, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Smerichorn ende Aefje Maertens, weduwe mede van Hoorn wonende op de Oude Doelen. Getrout den 6 maij 1691.
21-04-1691 Hendrick Tedro, weduwnaer van Oost Saerdam en daer wonende ende Niesje Borgonje, jongedochter van Hoorn wonende op het Achterom. Getrout den 6 maij 1691.
21-04-1691 Hndrik Stoffelsz, jongman van Hoorn wonende op de Oude Doelen ende Marijtje Sijvers, jongedochter mede van Hoorn wonende achter de Veste. Getrout den 22 april 1691.
28-04-1691 Jacobus Grevenbroek, weduwnaer van Amsterdam en daer wonende ende Neeltje Eeckebooms, weduwe van Hoorn wonende bij het Hooft. Getrout den 13 maij 1691.
28-04-1691 Mr. Nicolaes van Suchtelen, secretaris deser stats, weduwnaer van Hoorn wonende op de Nieuwestraet ende juffrou Catharina van Bredehoff, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Achterom. Attestatie om tot Oosthuijsen te trouwen den 13 maij 1691.
28-04-1691 Albert Cornelisz Baen, jongman van Hoorn wonende tussen de Oosterpoorten ende Hillegontje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende bij de Overtoom. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 13 maij 1691.
28-04-1691 Hendrick Jellesz, jongman van Hoorn wonende in de Achterstraet ende Diewertje Cornelis, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Gouw. Getrout den 13 maij 1691.
28-04-1691 Willem Casteel, weduwnaer van Bergen op Zoom wonende in de Trommelstraet ende Metje Cornelis, weduwe van Westerijsen wonende mede in de Trommelstraet. Getrout den 13 maij 1691.
28-04-1691 Jacob Dircksz, weduwnaer van Harlingen wonende op het West ende Anna Jans, weduwe van Hoorn wonende mede op het West. Getrout den 13 maij 1691.
28-04-1691 Harmen Hendriksz van Zoest, jongman van Zoest wonende in de St. Claessteegh ende Antje Evers, weduwe van Westkiel wonende in de Kerksteegh. Getrout den 13 maij 1691.
28-04-1691 Jan Willemsz, jongman van Hoorn wonende buijten de Noorderpoort ende Aefje Dircks, jongedochter mede van Hoorn wonende mede buijten de Noorderpoort. Getrout den 13 maij 1691.
05-05-1691 Cornelis Jacobsz Oudendijk, jongman van Hoorn wonende op het Oude Noort ende Sijtje Claes Galemans, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op het Oude Noort. Getrout den 20 maij 1691.
05-05-1691 Albert Gerritsz, weduwnaer van Hoorn wonende in de Muntstraet ende Lijsbet Reijniers, jongedochter van Edam wonende op het Oost. Getrout den 20 maij 1691.
05-05-1691 Gerrit Arentsz, jongman van Hoorn wonende op het Sant ende antje Adriaens, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Oude Noort. Getrout den 20 maij 1691.
05-05-1691 Hendrick Pietersz, jongman van Schardam wonende op de Timmerwerven ende Aeltje Teunis, jongedochter van Hoorn wonende tussen de Oosterpoorten. Getrout den 20 maij 1691.
05-05-1691 Claes Compostel, jongman van Hoorn wonende op ’t Oost ende Grietje Abels, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Trommelstraet. Getrout den 20 maij 1691.
12-05-1691 Claes Andriesz Bierenbrootspot, weduwnaer van Hoorn wonende op de Carpercuijl ende Aeltje Hendriks, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Luijendijk. Getrout den 27 maij 1691.
12-05-1691 Pieter Jacobsz, jongman van Hoorn wonende in de St. Claessteegh ende antje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Karper Cuijl. Getrout den 27 maij 1691.
12-05-1691 Jan Gerrtsz Pluijm, jongman van Hoorn wonende in de Bagijnesteegh ende Breghje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende bij de Hooge Brug. Getrout den 27 maij 1691.
19-05-1691 Claes Cornelisz Kalckman, jongman van Alckmaer en daer wonende ende Barbertje Pieters Offringa, jongedochter van Hoorn wonende in den Dal. Attestatie om tot Alckmaer te trouwen den 6 junij 1691.
19-05-1691 Tijs Gerritsz, weduwnaer van Hoorn wonende in de Achterstraet ende Reijnutje Roemers, weduwe van Enkhuijsen wonende voor de Groote kerk. Getrout den 4 junij 1691.
19-05-1691 Gerbrant Cornelisz, jongman van Berkhout en daer wonende ende Geertje Jans, weduwe van Boscoop wonende op de Nieuwendam. Attestatie om tot Berkhout te trouwen den 3 junij 1691.
02-06-1691 Sijmon Jansz, jongman uijt de Beemster en daer wonende ende Maritje Sijmons, jongedochter uijt de Rijp wonende op de Hooge Veste. Getrout den 17 junij 1691.
02-06-1691 Jacob jansz, weduwnaer van Berkhout wonende op de Hooge Veste ende Grietje Claes, jongedochter van Hoorn wonende op de Varkemarkt. Getrout den 17 junij 1691.
02-06-1691 Jan Roelofsz, jongman van Hoorn wonende op de Oude Turfhaven ende Trijntje Sijmons, jongedochter mede van Hoorn wonende tussen de Oosterpoorten. Getrout den 17 junij 1691.
16-06-1691 Jacob Huijgen, jongman van Akersloot wonende bij het Hooft ende Lijsbet Sijmons, jongedochter van Hoorn wonende op ’t Oost. Getrout den 17 junij 1691.
16-06-1691 Teunis Cristiaensz, jongman van Coperwijck wonende in de Malgomsteegh ende Catterina Carstens, jongedochter van Westerijsen wonende mede in de Malgomsteegh. Getrout den 1 julij 1691.
16-06-1691 Cornelis Jansz Ouwerkerck, weduwnaer van Ouwerkerck wonende op de Oude Doelen ende Grietje Jans, weduwe van Enckhuijsen wonende op het Oost. Getrout den 1 julij 1691.
16-06-1691 Frans Willemsz van Livorne wonende in de Banestraet ende Geertje Meijnders, weduwe van Hoorn. Getrout den 1 julij 1691.
23-06-1691 Adriaen Abelsz de Leeuw, jongman van Hoorn wonende tot Amsterdam ende Annetje Pieters, jongedochter van West Vlielant wonende mede tot Amsterdam. Attestatie om op De helder te trouwen den 24 junij 1691.
23-06-1691 Philip van den Velde, jongman van Hoorn wonende op ’t Oude Noort ende Maria Clock, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Kerkstraet. Getrout den 8 julij 1691.
23-06-1691 Jan Jansz, jongman van Hoorn wonende in de Kerksteegh ende Grietje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende mede in de Kerksteegh. Getrout den 8 julij 1691.
23-06-1691 Jacobus Engelen, wduwnaer van Uijtreght wonende op ’t Achterom ende Antje Juriaens, weduwe van Hoorn wonende mede op ’t Achterom. Getrout den 8 julij 1691.
23-06-1691 Daniel Jansz Vree, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Munnickevelt ende Antje Vredricks, weduwe mede van Hoorn wonende op de Drieboomdesingel. Getrout den 8 julij 1691.
23-06-1691 Christiaen Jansz, jongman uijt Noorwegen wonende in de Sack ende Sijtje Pieters, jongedochter van Hoorn wonende op het Oude Noort. Getrout den 8 julij 1691.
23-06-1691 Jan Meijndersz, jongman van Amsterdam en daer wonende ende Antje Jans, jongedochter mede van Amsterdam en daer wonende. Attestatie om tot Amsterdam te trouwen den 28 junij 1691.
30-06-1691 Jan jansz Duijts, jongman van Bergen op Zoom wonende op het Achterom ende Catarina Hendriks, jongedochter van Hoorn wonende op de Westerdijk. Niet getrout.
30-06-1691 Cornelis Cornelisz Kist, jongman van Hoorn wonende op ’t Nieuwelant ende Lijsbet Sijmons, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op ’t Nieuwelant. Getrout den 15 julij 1691.
30-06-1691 Jan Hermensz Smit, jongman van Hoorn wonende op de Varkemarkt ende Diewertje Cornelis Boots, jongedochter van Texel wonende tot Medenblick. Attestatie om tot Medenblick te trouwen den 20 julij 1691.
30-06-1691 Christiaen Sijversz, jongman van Westerijsen wonende op de Veermanskaij ende Marijtje Carstens, jongedochter van Hoorn wonende mede op de Veermanskaij. Getrout den 15 julij 1691.
07-07-1691 Arent Jansz Palmetier, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Achterom ende Trijntje Pouwels, weduwe mede van Hoorn wonende mede op ’t Achterom. Getrout den 22 julij 1691.
07-07-1691 Meijndert Hendriksz, jongman van Bijlevelt wonende op de Oude Turfhaven ende Trijntje Ellers, jongedochter van Hoorn wonende in de Proossteegh. Getrout den 22 julij 1691.
07-07-1691 Pieter Hermensz Smit, jongman van Hoorn wonende op de Varkemarkt ende Ermpje Dircks Verburgh, jongedochter van Naerden wonende mede op de Varkemarkt. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 22 julij 1691.
07-07-1691 Jan Ellersz Spanjaert, jongman van Hoorn wonende op de Luijendijk ende Pietertje Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Timmerwerven. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 22 julij 1691.
07-07-1691 Pieter Claesz Pauw, jongman van Hoorn wonende in de Groote Havesteegh ende Meijnutje Maertens Clapmuts, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Vullersweel. Getrout den 22 julij 1691.
14-07-1691 Mattijs Jansz van der Beeck, weduwnaer van Venlo wonende onder de Hooge Veste ende Hillegontje Vredricks de Jongh, jongedochter van Haerlem wonende op de Bierkaij. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 29 julij 1691.
14-07-1691 Dirck Danielsz Broekingh, jongman van Hoorn wonende in de Vijselstraet ende Weijntje Gijsberts, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Peerdesteegh. Getrout den 29 julij 1691.
14-07-1691 Jacob Claesz Boekhout, jongman van Hoorn wonende op ’t Schotlant ende Trijntje Jans, weduwe mede van Hoorn wonende in de Schellinkhoutersteegh. Getrout den 29 julij 1691.
21-07-1691 Jan Groenevelt, jongman van Hoorn wonende in de Achterstraet ende Lijsbet Etzen, jongedochter mede van Hoorn wonende mede in de Achterstraet. Attestatie om buijten de stat te trouwen den 5 augustij 1691.
21-07-1691 Frans Poelenburgh, jongman van Hoorn wonende op het Oost ende Antje Aris Roos, weduwe mede van Hoorn wonende mede op het Oost. Getrout den 5 augustij 1691.
21-07-1691 Cornelis Jochemsz van der Laen, jongman van Hoorn wonende tussen de Oosterpoorten ende Grietje Jans van den Bergh, jongedochter mede van Hoorn wonende achter de Gebroken Hart. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 5 augustij 1691.
21-07-1691 Pieter Dircksz, jongman van Hoorn wonende in de Hoedemakersteegh ende antje Michiels, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t achterom. Getrout den 5 augustij 1691.
21-07-1691 Dirck Albertsz Lieurick, jongman van Benthem wonende op ’t achterom ende IJtje Cornelis, weduwe van Hoorn wonende in de Duijnsteegh. Getrout den 5 augustij 1691.
28-07-1691 Claes Hendricksz, weduwnaer van Hoorn wonende bij de Koepoort ende Geert jans, jongedochter mede van Hoorn wonende mede bij de Koepoort. Getrout den 12 augustij 1691.
28-07-1691 Claes Johannesz, jongman van Hoorn wonende in de Ramen ende Antje Johannes, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Achterstraet. Getrout den 12 augustij 1691.
04-08-1691 Beeck Pietersz, jongman van Hoorn wonende op ’t Nieuwe Noort ende Antje Abrahams, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op ’t Achterom. Getrout den 19 augustij 1691.
04-08-1691 Maerten Jacobsz Ben, jongman van Hoorn wonende op ’t Achterom ende Maritje Hendriks, weduwe mede van Hoorn wonende mede op ’t Achterom. Getrout den 19 augustij 1691.
04-08-1691 Sijon Philipsz, jongman van Ditmolt wonende aen de Roode Steen ende Geertruij Lucas, jongedochter van Lagen wonende op ’t Munnickevelt. Getrout den 26 augustij 1691.
11-08-1691 Jan Arentsz Akersloot, jongman van Hoorn wonende op de Haven ende Guertje Cornelis Lelij, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Oude Noort. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 26 augustij 1691.
11-08-1691 Herck Reijndersz, weduwnaer van Hoorn wonende bij de Noorderpoort ende Maritje Lourens, weduwe mede van Hoorn wonende aen de Roode Steen. Getrout den 26 augustij 1691.
11-08-1691 Abraham Cornelisz Proock, jongman van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Grietje Meijnders, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Peerdesteegh. Getrout den 26 augustij 1691.
18-08-1691 Jan Egbertsz Graef, jongman van Hoorn wonende op de Gerritslant ende Diewertje Jacobs, jongedochter mede van Hoorn wonende aen de Swansmolen. Getrout den 2 september 1691.
18-08-1691 Pieter Jansz, jongman van Hoorn wonende in de Kruijsstraet ende Catalijntje Jacobs, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Nieuwe Noort. Getrout den 2 september 1691.
18-08-1691 Jacobus Niengh, jongman van Hoorn wonende op ’t Achterom ende Aefje Willems, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Nieuwe Noort. Getrout den 2 september 1691.
18-08-1691 Jacobus Proost van Hoorn wonende bij de Noorderpoort ende IJtje Albers, jongedochter mede van Hoorn wonende mede bij de Noorderpoort. Getrout den 2 september 1691.
25-08-1691 Dirck Spijker, jongman van Hoorn wonende op ’t Oude Noort ende Hillegontje Hoogtwout, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Achterstraet. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 9 september 1691.
25-08-1691 Hermen Jacobsz, jongman van Hoorn wonende op de Gerritslant ende Aeltje Bartels, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Zeedijk. Getrout den 9 september 1691.
25-08-1691 Barent Hendriksz, jongman van Hoorn wonende in de Vijselstraet ende Antje Egberts, weduwe mede van Hoorn wonende in de Wijdesteegh. Getrout den 9 september 1691.
08-09-1691 Maerten de Vrij, jongman van Hoorn wonende op de Nieuwendam ende Trijntje Abrahams, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Pompsteegh. Getrout den 23 september 1691.
08-09-1691 Cornelis Pietersz Snaeck, weduwnaer van Medenblick en daer wonende ende Weijntje Dircks, jongedochter van Hoorn wonende mede tot Medenblick. Getrout den 16 september 1691.
15-09-1691 Arent Jansz  Groen, weduwnaer van Hoorn wonende op de Varkemarkt ende Lijsbet Dircks, weduwe mede van Hoorn wonende in de Ramen. Attestatie om in haer huijs te trouwen den 30 september 1691.
15-09-1691 Pieter Jansz, weduwnaer van Hoorn wonende bij de erpoort ende Antje Claes, weduwe mede van Hoorn wonende op de Bierkaij. Getrout den 30 september 1691.
15-09-1691 Pieter Jorisz Wagenaer, jongman van Hoorn wonende bij de Oosterpoort ende Trijntje Dircks, weduwe van Quadijck wonende in de Schellinkhoutersteegh. Getrout den 30 september 1691.
15-09-1691 Jan Jansz, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Achterom ende Neltje Gijsberts, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Dijksteegh. Getrout den 30 september 1691.
15-09-1691 Michiel Michielsz, jongman van Hoorn wonende op ’t Schotlant ende Jannetje Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende bij de Kraen. Getrout den 30 september 1691.
22-09-1691 Frans Jansz Compas, jongman van Hoorn wonende in de Ramen ende Adriaentje Aris, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Buijten Luijendijk. Getrout den 7 october 1691.
22-09-1691 Hendrick Jansz, weduwnaer van Hoorn wonende op het West ende Antje Gerrits, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Gouw. Getrout den 7 october 1691.
22-09-1691 Claes Luijkasz, jongman van Medenblick wonende bij de Waijopsbrugh ende Cornelisje Gerrits, jongedochter mede van Medenblick wonende mede bij de Waijopsbrugh. Getrout den 23 september 1691.
06-10-1691 Samuel Cornelisz, jongman van Scharwoud wonende op het Eijlant ende Aeghje Jans, jongedochter van Hoorn wonende tussen de Oosterpoorten. Getrout den 21 october 1691.
13-10-1691 Adriaen Claesz Langereijs, weduwnaer van Schagen wonende tot Avenhorn ende Aefje Cornelis, weduwe van Enkhuijsen wonende op ’t Nieuwelant. Attestatie om tot Avenhorn te trouwen den 28 october 1691.
13-10-1691 Jan Eekhoff, jongman van Hoorn wonende op ’t Nieuwelant ende Maritje Andries, weduwe mede van Hoorn wonende op de Binnen Luijendijk. Getrout den 16 october 1691.
13-10-1691 Abraham Jorisz, jongman van Alckmaer wonende op het Nieuwelant ende Grietje Jans, jongedochter van Hoorn wonende op de Binnen Luijendijk. Getrout den 16 october 1691.
20-10-1691 Jan Jacobsz Molewerf, jongman van Hoorn wonende in de Vijselstraet ende Neeltje Huijgens, jongedochter mede van Hoorn wonende mede in de Vijselstraet. Getrout den 4 november 1691.
20-10-1691 Pieter Jochemsz Reus, jongman van Hoorn wonende in de Bagijnesteegh ende Jannetje Jans van Boeckum, jongedochter van Uijtrecht wonende op de Turfhaven. Getrout den 4 november 1691.
20-10-1691 Eldert Albertsz Gram, weduwnaer van Fredrikstat wonende op ’t Baetlant ende Marijtje Gerrits, jongedochter van Munster wonende mede op ’t Baetlant. Getrout den 4 november 1691.
27-10-1691 Jan Willemsz Quartel, jongman van Hoorn wonende op het Oude Noort ende Meijnsje Pieters Munt, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Oude Turfhaven. Getrout den 11 november 1691.
27-10-1691 Jan Queeck, jongman van Hoorn wonende op de Nieuwendam ende Trijntje Dirks, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Achterom. Getrout den 25 november 1691.
27-10-1691 Leendert Claesz, weduwnaer van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Trijntje Willems, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de Turfhaven. Getrout den 11 november 1691.
27-10-1691 Sijmon Muesz, weduwnaer van Oost Zanen wonende op het Oude Noort ende Maritje Jans, jongedochter van Hoorn wonende in de Groote havesteegh. Getrout den 11 november 1691.
03-11-1691 Albert Arisz Kaegman, jongman van Hoorn wonende op de Gerritslant en Marijtje Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de Gerritslant. Attestatie om te trouwen gratis in haer huijs den 18 november 1691.
10-11-1691 Wijbrant Jansz, jongman van Hoorn wonende op de Oude Doelen ende Jannetje Jans, weduwe mede van Hoorn wonende mede op de Oude Doelen. Getrout den 25 november 1691.
10-11-1691 Barent Sijbrantsz Schoot, jongman van Hoorn wonende in de Wijbrughsteegh ende Neeltje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Trommelstraet. Getrout den 25 november 1691.
10-11-1691 Cornelis Jansz, weduwnaer van Hoorn wonende op de Oude Doelen ende Geertje Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de Oude Doelen. Getrout den 25 november 1691.
17-11-1691 Lucas Saijer, weduwnaer van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Alida van Rijsendijk, weduwe mede van Hoorn wonende op ’t West. Dese geschut.
17-11-1691 Jan Christiaensz, weduwnaer van Duijnkerken wonende bij de Overtoom ende Annetje Pieters, weduwe uijt Holsteijn wonende op de Veermanskaij. Getrout den 2 december 1691.
17-11-1691 Tomas Sijtjesz, jongman van Hoorn wonende op de Gerritslant ende Catrina Jochems, jongedochter van Campen wonende aen de Groote kerk. Getrout den 2 december 1691.
17-11-1691 Pieter Jansz, weduwnaer van Hoorn wonende bij de Kraen ende Neeltje Jacobs, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Achterom. Getrout den 2 december 1691.
17-11-1691 Cornelis Dircksz, weduwnaer van St. Maerten en daer wonende ende Annetje Wiggers, jongedochter van Hoorn wonende in de Achterom. Getrout den 9 december 1691.
24-11-1691 Sijmon Sijmonsz Haringh, weduwnaer van Hoorn wonende op de Oude Doelen ende Neeltje Claes, weduwe mede van Hoorn wonende in de Baenstraet. Getrout den 9 december 1691.
24-11-1691 Mens Pietersz, weduwnaer van Hoorn wonende op het Nieuwelant ende Antje Jans, weduwe mede van Hoorn wonende in de Trommelstraet. Getrout den 9 december 1691.
24-11-1691 Juriaen Adriaensz, jongman van Westerijsen wonende op de Veermanskaij ende Maritje Teunis, jongedochter van Hoorn wonende op de Haven. Getrout den 25 december 1691.
01-12-1691 Willem Cornelisz, jongman van Winckel en daer wonende ende Jannetje Jans, jongedochter van Hoorn wonende in de Pouwsteegh. Attestatie om tot Winckel te trouwen den 20 december 1691.
15-12-1691 Jan Dircksz, weduwnaer van Hoorn wonende in de Baenstraet ende Trijntje Adriaens, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Weijtje. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 30 december 1691.
15-12-1691 Lucas Saijer, weduwnaer van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Alida van Rijsendijk, weduwe mede van Hoorn wonende op het West. Geschut.
22-12-1691 Cornelis Dico, jongman van Batavia wonende in de Kerksteegh ende Stijntje Kuijpers, jongedochter van Hoorn wonende op de Zeedijck. Getrout den 6 januarij 1692.
22-12-1691 Volckert Jansz Wiltschut, jongman van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Vroutje Hendricks, jongedochter van Berkhout wonende op het nieuwe Noort. Getrout den 6 januarij 1692.
29-12-1691 Jochem Jansz, jongman van Hoorn wonende in de Achterstraet ende Catalijntje Hendriks, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Baenstraet. Getrout den 13 januarij 1692.
29-12-1691 Jan Gerritsz Bierenbroodspot, jongman van Hoorn wonende in de Schellinkhoutersteegh ende Maritje Meijnders, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Proossteegh. Getrout den 13 januarij 1692.
29-12-1691 Pieter Heijcksz, weduwnaer van Hoorn wonende op de Modderbacken ende Aeltje Claes, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Oost. Getrout den 13 januarij 1692.

 

Transcriptie: GeneaData. Datum: 01-06-2020

GeneaData

Bron: Westfries Archief Hoorn – Inv.nr. 67

 

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

.

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.