Hoorn Huwelijksafkondigingen 1687

Share and Like

Hoorn – Huwelijksafkondigingen 1681-1714.

Periode 1687

04-01-1687 Joan van Leijen, out burgemeester en raedt  der stat Weesp en daer wonende ende Catarina Bruijnvis, jongedochter van Hoorn wonende aen de Hooge Brugh. Attestatie om in haer huijs te trouwen den 21 januarij 1687.
04-01-1687 Adriaen Teunisz, jongman van Eerswoud en daer wonende ende Grietje Joris, jongedochter van Hoorn wonende op de Hooge Veste. Getrout den 21 januarij 1687.
04-01-1687 Jochem Eversz, jongman van Swartsluijs wonende op het West ende Grietje Albers, weduwe van Andries Arentsz Wolf, van Hoorn wonende mede op het West. Getrout den 19 januarij 1687.
04-01-1687 Hendrick Fredricksz, jongman van Amstelveen wonende op de Turfhaven ende Maritje Reijers, weduwe van Jan Ewoutsz van Loosdreght wonende mede op de Turfhaven. Getrout den 19 januarij 1687.
04-01-1687 Lourens Jansz, jongman van Westerijsen wonende op de Zeedijk ende Cornelis Jans, jongedochter van Hoorn wonende mede op de Zeedijk. Getrout den 19 januarij 1687.
04-01-1687 Jan Jansz, jongman van Hoorn wonende op de Haven ende Dirckje Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Achterstraet. Getrout den 19 januarij 1687.
11-01-1687 Coert Hendricksz, jongman van Hoorn wonende op de Breestraet ende Geertje Jacobs, weduwe van Jacob Tomesz Muijs, mede van Hoorn wonende mede op de Breestraet. Getrout den 26 januarij 1687.
11-01-1687 Evert dircksz Olij, weduwnaer van Hoorn wonende in de Hanekamsteegh ende Stijntje Moenes, weduwe van Jan Claesz, van Hoorn wonende op ’t Watertje. Getrout den 26 januarij 1687.
11-01-1687 Willem Cornelisz Oomes, jongman van Hoorn wonende op de Nieuwendam ende Trijntje Claes, jongedochter mede van Hoorn wonende buijten de Noorderpoort. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 26 januarij 1687.
18-01-1687 Maerten Jansz van der Nolle, weduwnaer van Alckmaer en daer wonende ende Wijbrich Jans, jongedochter van Hoorn wonende in de Muntstraet. Attestatie om tot Alckmaer te trouwen den 7 februarij 1687.
18-01-1687 Jacob Janz Backer, jongman van Hoorn wonende op het Oost ende Maritje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Bierkaij. Getrout den 2 februarij 1687.
18-01-1687 Jacob Michielsz, jongman van Dansich wonende op ’t Achterom ende Marijtje Jans, jongedochter van Hoorn wonende mede op het Achterom. Getrout den 2 februarij 1687.
18-01-1687 Albert Reijniersz Haes, jongman van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Stijntje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de Turfhaven. Getrout den 2 februarij 1687.
18-01-1687 Hendrick Pietersz Edingh, jongman van Hoorn wonende in de Muntstraet ende Aeltje Jans Heijns, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Gerritslant. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 2 februarij 1687.
18-01-1687 Tijs Gerrits, jongman van Hoorn wonende op de Venenlaen ende Antje Teunis, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Breestraet. Getrout den 2 februarij 1687.
18-01-1687 Pieter Cornelisz, weduwnaer van Hoorn wonende bij de Noorderkerck ende Aeltje Jans, weduwe van Teunis Juriaensz, van Swol wonende mede bij de Noorderkerck. Getrout den 2 februarij 1687.
25-01-1687 Jan Cornelisz, jongman van Hoorn wonende op de Timmerwerven ende Maritje Reijers, jongedochter mede van Hoorn wonende tussen de Oosterpoorten. Getrout den 9 februarij 1687.
25-01-1687 Jacob Jansz Kos, weduwnaer van Westerblocker wonende op de Gerritslant ende Grietje Jacobs, jongedochter van Hoorn wonende mede op de Gerritslant. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 9 februarij 1687.
25-01-1687 Nanningh Cornelisz, jongman van Grosthuijsen en daer wonende ende Maritje Lourens, jongedochter van Hoorn wonende in de Gouw. Getrout den 9 februarij 1687.
25-01-1687 Sijmon Jansz Staet, weduwnaer van Hoorn wonende op de hoek van de Schellinghoutersteegh ende Bregje Pieters, weduwe van Cornelis Keetman, mede van Hoorn wonende op het Watertje. Getrout den 9 februarij 1687.
25-01-1687 Abraham Abrahamsz, jongman van Rotterdam wonende op de Gerritslant ende Jacomijntje Allers, jongedochter van Hoorn wonende mede op de Gerritslant. Getrout den 9 februarij 1687.
25-01-1687 Adriaen Teunisz, jongman van Hoorn wonende in de St.Claessteegh ende Anna Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Timmerwerven. Getrout den 9 februarij 1687.
01-02-1687 Martijn Juriaensz, jongman van Hoorn wonende op ’t Achterom ende Marijtje Leenders, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op ’t Achterom. Getrout den 16 februarij 1687.
08-02-1687 Mr. Albert Sonck, reat deser stede, jongman van Hoorn wonende op het Oost ende Elisabet Coninck, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op het Oost. Getrout den 23 februarij 1687.
08-02-1687 Matteus Fredricksz Bonck, jongman van Hoorn wonende op het Oost ende Marijtje Claes Schouten, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op het Oost. Getrout den 23 februarij 1687.
08-02-1687 Jan Jacobsz, jongman van Henstee uijt Holsteijn wonende in de Ramen ende Geertje Hendricks, jongedochter van Hoorn wonende in de Groote Havesteegh. Getrout den 23 februarij 1687.
08-02-1687 Pieter Cornelisz, jongman van Hoorn wonende tussen de Oosterpoorten ende Welmoet Hendricks, jongedochter mede van Hoorn wonende mede tussen de Oosterpoorten. Getrout den 23 februarij 1687.
08-02-1687 Joost Jansz, weduwnaer van Amsterdam wonende op het Oude Noort ende Belij Jans, jongedochter van Hoorn wonende voor de Groote kerck. Getrout den 23 februarij 1687.
08-02-1687 Cornelis Jansz, weduwnaer van Hoorn wonende in de Peperstraet ende Berber Gerrits, weduwe van Cornelis Cornelisz, mede van Hoorn wonende op de Koornmarkt. Getrout den 23 februarij 1687.
15-02-1687 Andries Jacobsz, jongman van Vlecker wonende op de Haven ende Trijntje Roelofs, weduwe van Jacob Jansz, van Hoorn wonende mede op de Haven. Getrout den 2 maert 1687.
15-02-1687 Teunis Jansz van der Wolf, jongman van Medenblick wonende op de Zeedijck ende Aeltje Jans Hens, weduwe van Cornelis Jansz Swan, mede van Medenblick wonende in de Nieuwe Pompsteegh. Getrout den 2 maert 1687.
15-02-1687 Willem van Zuijlen, weduwnaer van Amersfoort wonende aen de Roode Steen ende Aefje Sijmons, weduwe van Ellert Cornelisz, van Venhuijsen wonende op de Modderbacken. Getrout den 2 maert 1687.
15-02-1687 Allert Dircksz Wittingh, jongman van Alckmaer wonende tussen de Oosterpoorten ende Grietje Marckus, weduwe van Cornelis Calcker, van Hoorn wonende mede tussen de Oosterpoorten. Getrout den 2 maert 1687.
22-02-1687 Arent Luijcasz, jongman van Hoorn wonende op ’t Achterom ende Griet Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op ’t Achterom. Getrout den 9 maert 1687.
22-02-1687 Jacob Jansz Vennes, jongman van Vennes wonende tot Medenblick ende Trijntje dircks, jongedochter van Hoorn wonende buijten de Noorderpoort. Getrout den 11 maert 1687.
22-02-1687 Claes Mes, jongman van Bovencarspel en daer wonende ende Catarina Marius, weduwe van Hoorn wonende in de Ramen. Attestatie om tot Bovencarspel te trouwen den 9 maert 1687.
01-03-1687 Barent Bouw, jongman van Hoorn wonende op het Oost ende Lijsbet Dircks Abbas, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Luijendijk. Getrout den 16 maert 1687.
08-03-1687 Pieter Maertsz Cravoet, jongman van Hoorn wonende bij het Oost Indische Packhuijs ende Grietje Claes, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Gravestraet. Getrout den 23 maert 1687.
08-03-1687 Pieter Cornelisz Lelij, jongman van Hoorn wonende op het Oude Noort ende Diwertje Cornelis Oogh, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Oude Doelen. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 23 maert 1687.
08-03-1687 Dirck Hermensz Groot, weduwnaer van Hoorn wonende op het West ende Madeleentje Ernst, weduwe van Harman Feijkesz, mede van Hoorn wonende op ’t Oude Noort. Getrout den 23 maert 1687.
08-03-1687 Jan Pietersz, jongman van Hoorn wonende achter de Veste ende Grietje Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Lelijstraet. Getrout den 23 maert 1687.
15-03-1687 Abraham Andriesz, jongman van Hoorn wonende op het West ende Trijn jans, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Peperstraet. Getrout den 31 maert 1687.
15-03-1687 Sipke Cornelisz Cuijper, weduwnaer van Enckhuijsen en daer wonende ende Jannetje Dircks, jongedochter van Hoorn wonende in de Nieuwe Vijselstraet. attestatie om tot Enckhuijsen te trouwen den 4 april 1687.
15-03-1687 Jan Jansz, jongman van Hoorn wonende in de Peperstraet ende Trijn Gaves, weduwe van Twisck en daer wonende. Attestatie om tot Twisck te trouwen den 30 maert 1687.
22-03-1687 Abraham Hoogerhuijs, weduwnaer van Hoorn wonende op het Oude Noort ende Jannetje Coops, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Kerckstraet. Getrout den 6 april 1687.
22-03-1687 Willem Campen, jongman van Hoorn wonende op de Nieuwestraet ende Grietje Edam, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Timmerwerven. Getrout den 6 april 1687.
22-03-1687 Claes Jansz, weduwnaer van Hooghtwoudt wonende bij de Timmerwerven ende Aefje Gerrits, jongedochter van Hoorn wonende tussen de Oosterpoorten. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 6 april 1687.
22-03-1687 Claes Jacobsz, weduwnaer van Hoorn wonende op het Oude Noort ende Aefje Adriaens, weduwe van Christiaen Willemsz, mede van Hoorn wonende in den Dal. Getrout den 6 april 1687.
22-03-1687 Hermen van Helsloot, jongman van Vianen wonende in de Diemermeer ende Duijfje Adorp, jongedochter van Hoorn wonende in de Baenstraet. Attestatie om in de Diemermeer te trouwen den 15 april 1687.
29-03-1687 Arent Pietersz Tomas, jongman uijt de Rijp wonende op het Oude Noort ende Aeltje Jacobs Hulchers, jongedochter van Hoorn wonende in de Trommelstraet. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 13 april 1687.
29-03-1687 Pieter Cornelisz Bors, jongman van Hoorn wonende in de Groote Havesteegh ende Antje Hermes, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Achterom. Getrout den 13 april 1687.
29-03-1687 Cornelis Cornelisz, jongman uijt de Wael wonende op ’t Eijlant ende Trijntje Jacobs, jongedochter van Hoorn wonende mede op het Eijlant. Getrout den 13 april 1687.
29-03-1687 Moses Linge, jongman uijt Languedoc wonende in de Peerdesteegh ende Juliana Guilliame, jongedochter van Sedan wonende in de Nieuwesteegh. Attestatie om in de Franse kerk te trouwen den 2 maij 1687.
29-03-1687 Lucas Stawitski, jongman uijt Polen wonende in de Botersteegh ende Fijtje Jans, weduwe van Hoorn wonende mede in de Botersteegh. Dese sijn op den 1 april door ordre van burgemeesteren getrouwt.
05-04-1687 Volckert Blaeu, jongman van Hoorn wonende op ’t Baetlant ende Catarina Hinlopen, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op ’t Baetlant. Getrout den 20 april 1687.
05-04-1687 Pieter Remmersz Nubixwoud, weduwnaer van Nibixwoud en daer wonende ende Adriana van Stormen, weduwe van Pieter Clock van Hoorn wonende op ’t Oude Noort. Attestatie om in haer huijs te trouwen den 20 april 1687.
12-04-1687 Claes Hinlopen, jongman van Hoorn wonende in de Gouw ende Adriaentje Groes, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Luijendijk. Getrout den 27 april 1687.
19-04-1687 Jan Claesz, jongman van Hoorn wonende aen de zuijtzijd van de Groote kerck ende Grietje Willems, jongedochter van Enckhuijsen wonende voor de Groote kerk. Getrout den 4 maij 1687.
19-04-1687 Jan Albertsz, jongman van Warder en daer wonende ende Trijntje Hendricks, jongedochter van Hoorn wonende mede tot Warder. Attestatie om tot Warder te trouwen den 10 maij 1687.
26-04-1687 Pieter Edam, jongman van Hoorn wonende op de Timmerwerven ende Maritje Wijnkoop, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Gerritslant. Getrout den 11 maij 1687.
26-04-1687 Jan Cornelisz, jongman van Hoorn wonende in de Baenstraet ende Maritje Hermes, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Duijnsteegh. Getrout den 11 maij 1687.
26-05-1687 Joris Pietersz, weduwnaer van Keern en daer wonende ende Jannetje Cornelis, weduwe van Fredrick Gerritsz, van Opmeer wonende op de Haven. Attestatie om tot Swaegh te trouwen den 11 maij 1687.
03-05-1687 Adriaen Pietersz, weduwnaer van Hoorn wonende in de Kerkstraet ende Aeltje Hagen, jongedochter van Putten wonende op de Zeedijk. Getrout den 10 maij 1687.
03-05-1687 Cornelis Jacobsz, jongman van Hoorn wonende op ’t Munnickevelt ende Geertje Claes, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Oude Noort. Getrout den 19 maij 1687.
03-05-1687 Pieter Cornelisz, weduwnaer van Hoorn wonende op de Gerritslant ende Neeltje Cornelis, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Oude Noort. Getrout den 19 maij 1687.
10-05-1687 Cornelis Reijersz Tasman, jongman van Hoorn wonende op de Oude Veermanskaij ende Trijntje Tedingh berckhout, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Zeedijk. Getrout den 25 maij 1687.
10-05-1687 Jacob Jansz Vos, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Oude Noort ende Breghje Hendricks, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Gerritslant. Getrout den 25 maij 1687.
17-05-1687 Dirck Barentsz, jongman van Hoorn wonende op het Oost ende Neeltje Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende in den Dal. Getrout den 1 junij 1687.
24-05-1687 Lourens Jansz, jongman van Hasselt wonende in de Nieuwesteegh ende Hiltje Fredricksz, weduwe van Adam Bartelsz van Stavoren wonende in de Wijbrughsteegh. Getrout den 8 junij 1687.
31-05-1687 Hendrick Jacobsz Bos, jongman van Hoorn wonende in de Nieuwesteegh ende Saertje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Turfhaven. Getrout den 15 junij 1687.
31-05-1687 Ruth Pietersz, jongman van Hoorn wonende op ’t Nieuwe Noort ende Antje Lammers, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Smerichorn. Getrout den 15 junij 1687.
14-06-1687 Claes Veldermuijs, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Baetlant ende Aeltje Schellingers, weduwe van Lammert Brouwer, mede van Hoorn wonende op het Oude Noort. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 29 junij 1687.
14-06-1687 Lammer Jansz Boomgaert, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Achterom ende Aeltje Teunis, weduwe van Dirck Jansz, mede van Hoorn wonende mede op ’t Achterom. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 29 junij 1687.
14-06-1687 Jacob Dircksz Molewerf, jongman van Hoorn wonende op de Gerritslant ende Grietje Claes, weduwe van Gerrit Cornelisz Calker, mede van Hoorn wonende in de Nieuwesteegh. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 29 junij 1687.
21-06-1687 Mr. Nicalaes van Suchtelen, out schepen deser stede, weduwnaer van Hoorn wonende aen de noortzij van de Groote kerk ende juffrouw Eva Lamberta Wijntgis, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Nieuwestraet. Attestatie om in haer huijs te trouwen den 6 julij 1687.
28-06-1687 Cornelis Claesz Rood, jongman van Hooghtwoud en daer wonende ende Maritje Jans, jongedochter van Hoorn wonende op ’t Smerichorn. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 13 julij 1687.
28-06-1687 Antoni Osseweijer, jongman van Hoorn wonende op het Oude Noort ende Catarina Croock, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Modderbacken. Attestatie om in haer huijs te trouwen den 13 julij 1687.
05-07-1687 Claes Druijst, jongman van Monickendam wonende op de Timmerwerven ende Welmoetje Edam, jongedochter van Hoorn wonende mede op de Timmerwerven. Getrout den 20 julij 1687.
05-07-1687 Jan Arentsz van der Vlecke, weduwnaer van Hoorn wonende op de Nieuwestraet ende Maritje Teunis, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de Nieuwestraet. Getrout den 20 julij 1687.
05-07-1687 Andries Jansz Keijser, jongman van Hoorn wonende in de Melknapsteegh ende Claesje Willems, jongedochter mede van Hoorn wonende mede in de Melknapsteegh. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 20 julij 1687.
05-07-1687 Dirck Cornelisz, jongman van Hoorn wonende in de St. Claessteegh ende Maritje Adriaens, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Nieuwe Noort. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 20 julij 1687.
05-07-1687 Dirck Jansz, weduwnaer van Hoorn wonende in de Nieuwesteegh ende Weijntje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende mede in de Nieuwesteegh. Getrout den 20 julij 1687.
12-07-1687 Jan Cornelisz, jongman van Hoorn wonende in de Kerksteegh ende Aefje Tijmons, jongedochter mede van Hoorn wonende voor de Groote kerk. Getrout den 27 julij 1687.
19-07-1687 Albert Groes, weduwnaer van Hoorn wonende op de Luijendijk ende Elberichje Toorns, weduwe van Elbert Langewagen, mede van Hoorn wonende op de Zeedijk. Getrout den 3 augusti 1687.
19-07-1687 Willem Hermensz, jongman van Hamborgh wonende op ’t Achterom ende Annetje Jans, weduwe van Hoorn wonende op de Westerdijk. Niet getrout.
19-07-1687 Cornelis Jansz Louw, weduwnaer uijt de Berkmeer wonende in de Baenstraet ende Diewertje Joosten, weduwe van Pieter Eversz Vlaer van Opmeer wonende tot Opmeer. Attestatie om tot Opmeer te trouwen den 3 augusti 1687.
19-07-1687 Albert Willemsz, jongman van Hoorn wonende in de Duijnsteegh ende Grietje Jacobs, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Turfhaven. Getrout den 3 augusti 1687.
19-07-1687 Cornelis Flipsz Jongh, jongman van Hoorn wonende op de Modderbacken ende Teunisje Willems, jongedochter van Amsterdam wonende op de Zeedijk. Getrout den 3 augusti 1687.
19-07-1687 Jan Gerbrantsz Craneman, weduwnaer van Hoorn wonende op de westerdijk ende Aefje Dirks, weduwe van Medenblick wonende op het Achterom. Getrout den 3 augusti 1687.
26-07-1687 Jan Maertsz Cravoet, jongman van Hoorn wonende op ’t Munnisckevelt ende Grietje Dirks Abbas, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Luijendijk. Getrout den 10 augusti 1687.
26-07-1687 Joannes  Hulscher, jongman, predicant tot Berckhout en daer wonende ende Grietje Willems, jongedochter van Hoorn wonende op ’t Oude Noort. Attestatie om tot Berckhout te trouwen den 10 augusti 1687.
02-08-1687 Johannes de Ruijter, weduwnaer van Muijden en daer wonende ende Geertje Goorns, jongedochter van Hoorn wonende bij de Hooge Brugh. Attestatie om tot Muijden te trouwen den 17 augusti 1687.
16-08-1687 Jan Cornelisz Benningbroek, jongman van Hoorn wonende op de Nieuwestraet ende Elsje Roos, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Gerritslant. Getrout den 31 augusti 1687.
16-08-1687 Dirck Pieterz, jongman uijt Sleeswijck in Holsteijn wonende op de Zeedijk ende Marijtje Marinis, weduwe van Coert Claesz van Middelburgh wonende op de Nieuwendam. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 31 augusti 1687.
16-08-1687 Gerrit Jansz, jongman van Hoorn wonende op ’t Nieuwelant ende Liefje Etses, jongedochter mede van Hoorn wonende aen de Roode Steen. Getrout den 31 augusti 1687.
23-08-1687 Jacob Jansz, weduwnaer van Hoorn wonende op de Oude Turfhaven ende Trijntje Christiaens, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Ramen. Getrout den 7 september 1687.
23-08-1687 Dirck Jansz, jongman van Hoorn wonende op ’t Munnickevelt ende Trijntje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Nieuwelant. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 7 september 1687.
23-08-1687 Rippert Cornelisz, jongman van Blocker wonende op de Oude Timmerwerven ende Maritje Gerrits, jongedochter van Hoorn wonende bij de Kraen. Getrout den 7 september 1687.
23-08-1687 Pieter Pietersz, weduwnaer van Hoorn wonende in de St. Claessteegh ende Antje Feddes, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Baenstraet. Getrout den 7 september 1687.
23-08-1687 Willem Jansz, weduwnaer van Amsterdam wonende op de Turfhaven ende Antje Jans, jongedochter van Hinlopen wonende mede op de Turfhaven. Geschut.
30-08-1687 Joris Moor, jongman van Hanover wonende op ’t Achterom ende Grietje Hendriks, jongedochter van Amersfoort wonende mede op ’t Achterom. Getrout den 14 september 1687.
06-09-1687 Willem Willemsz, jongman van Hoorn wonende op het West ende Marij Dircks, weduwe mede van Hoorn wonende in de Peerdesteegh. Dese mogen niet voort gaen.
06-09-1687 Davit Albertsz Doncker, jongman van Hoorn wonende in de Brouwerijsteegh ende Adriaentje Willems, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Nieuwestraet. Getrout den 21 september 1687.
13-09-1687 Teunis Teunisz, jongman van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Grietje Reijnders, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de Turfhaven. Getrout den 28 september 1687.
13-09-1687 Jan Gerritsz, jongman van Hoorn wonende aen de zuijtzijd van de Groote kerk ende Trijntje Jarighs, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Appelhaven. Getrout den 28 september 1687.
13-09-1687 Leendert Andriesz, weduwnaer van Hoorn wonende op de Varckemarkt ende Jannetje Pouwels, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de Varckemarkt. Getrout den 28 september 1687.
20-09-1687 Reijer Dircksz, jongman van Hoorn wonende in de Achterstraet ende Stijntje Stoffels, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Lelijstraet. Getrout den 5 october 1687.
20-09-1687 Cornelis Jansz Bood, jongman van Hoorn wonende op het Breed ende Trijntje Jacobs, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op het Breed. Getrout den 5 october 1687.
27-09-1687 Jacob Sijmonsz, weduwnaer van Hoorn wonende buijten de Oosterpoort ende Trijntje Elberts, weduwe van Cornelis Claesz, mede van Hoorn wonende op ’t Watertje. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 12 october 1687.
27-09-1687 Pieter Jansz, jongman van Hoorn wonende op de Hooge Veste ende Griet Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Modderbacken. Getrout den 12 october 1687.
27-09-1687 Jan Juriaensz Swart, jongman van Hoorn wonende in de Brouwerijsteegh ende Wijbrigh Claes, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Nieuwesteegh. Getrout den 12 october 1687.
27-10-1687 Pouwels Claesz, jongman van Hoorn wonende in de Nieuwesteegh ende Grietje Elders, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Schellinghoutersteegh. Getrout den 12 october 1687.
04-10-1687 Jan Jacobsz, weduwnaer van Schermerhorn wonende aldaer ende Dirckje Arents, weduwe van Pieter Jacobsz van Hoorn wonende bij de Noorderkerk. Attestatie om tot Schermerhorn te trouwen den 19 october 1687.
04-10-1687 Jasper Jonasz Sluijk, jongman van Hoorn wonende in de Gravestraet ende Trijntje Teuwes, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Trommelstraet. Getrout den 19 october 1687.
04-10-1687 Roelof Sijmonsz, jongman van Bergen in Noorwegen wonende in de St. Claessteegh ende Doretha Adriaens, weduwe van Westerijsen wonende in de Schellinghoutersteegh. Getrout den 21 october 1687.
11-10-1687 Pieter Fransz, jongman van Hoorn wonende op de Westerdijk ende Grietje Michiels, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Nieuwendam. Getrout den 21 october 1687.
18-10-1687 Harmen Goorn, jongman van Hoorn wonende in de Baenstraet ende Marijtje Roskam, jongedochter van Amsterdam wonende tot Muijden. Attestatie om tot Muijden te trouwen.
18-10-1687 Elias Philipsz, jongman van Hoorn wonende op het Achterom ende Madeleentje Dirks, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Oude Noort. Getrout den 2 november 1687.
25-10-1687 Sijvert Beets, jongman van de Beets en daer wonende ende Fijtje Benningbroek, jongedochter van Hoorn wonende in de Baenstraet. Attestatie om op de Beets te trouwen den 9 november 1687.
25-10-1687 Teunis Govertsz Fortuijn, jongman van Hoorn wonende op de Luijendijk ende Maritje sijmons Pickman, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Oude Noort. Getrout den 9 november 1687.
25-10-1687 Pieter Gerritsz Bras, jongman van Hoorn wonende in de duijnsteegh ende Aeltje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Ramen. Getrout den 9 november 1687.
25-10-1687 Jan Vrederiksz, weduwnaer van Hoorn wonende op de Haven ende Trijn Jans, weduwe van Enkhuijsen en daer wonende. Getrout den 18 november 1687.
25-10-1687 Gijsbert Reijniersz, jongman van Hoorn wonende op het Achterom ende Jannetje Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Turfhaven. Getrout den 9 november 1687.
25-10-1687 Andries Jansz, jongman van Hoorn wonende op de Oude Turfhaven ende Stijntje Dirks, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Ramen. Getrout den 9 november 1687.
01-11-1687 Mourits Brant, jongman uijt Gelderlant in den Ampte van Eede en daer wonende ende Catarina Bruijningh, jongedochter van Hoorn wonende op de Zeedijk. Attestatie om in Gelderlant te trouwen den 6 december 1687.
01-11-1687 Oense Lollekes, weduwnaer uijt de Beemster en daer wonende ende Neeltje Pieters, jongedochter van Oudendijk wonende op het Oost. Dese haer 3 geboden. Attestatie om in de Beemster te trouwen den 9 november 1687.
01-11-1687 Jacob Fredriksz, jongman van Hoorn wonende in Kruijsstraet ende Eefje Everts, jongedochter van Monickendam wonende in de Ramen. Getrout den 16 november 1687.
01-11-1687 Jacob Gerant, jongman van Rouaen wonende op de Ashoop ende Annetje Oliviers, jongedochter van Amsterdam wonende op de Westerdijk. Getrout den 16 november 1687.
01-11-1687 Jacob Sijmonsz, jongman van Hoorn wonende op de Statssingel ende Grietje Geerlofs, jongedochter van Hoorn wonende op het West. Getrout den 16 november 1687.
08-11-1687 Wouter Teunisz Leeuwaerden, weduwnaer van Enkhuijsen wonende op ’t Oude Noort ende Stijntje Tijsses, jongedochter van Hoorn wonende mede op ’t Oude Noort. Getrout den 23 november 1687.
08-11-1687 Pieter Reijersz, jongman van Hoorn wonende in de Achterstraet ende Aeltje Willems, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Varckemarkt. Getrout den 23 november 1687.
08-11-1687 Gerrit Cornelisz, jongman vab Hoorn wonende op de Turfhaven ende Geertje Hermes, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Zeedijk. Getrout den 23 november 1687.
08-11-1687 Cornelis Fredriksz Tergant, jongman en Jannetje Dirks, jongedochter sijn op den 23 november op attestatie hier getrout
15-11-1687 Claes Crab, jongman van Hoorn wonende in de Gravestraet ende Aeltje Langewagen, jongedochter mede van Hoorn wonende mede in de Gravestraet. Getrout den 30 november 1687.
15-11-1687 Remmet Maertsz, jongman van Esens in Oostvrieslant wonende op de Turfhaven ende Barentje Enne, jongedochter mede van Esens wonende mede op de Turfhaven. Getrout den 30 november 1687.
15-11-1687 Huijbert Pietersz Swerver, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Watertje ende Claesje Adriaens, jongedochter van Den Hoef wonende op Texel. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 2 december 1687.
15-11-1687 Jan Jansz, weduwnaer van Hoorn wonende tot Rotterdam ende Lijsbet Claes, jongedochter van Hoorn wonende mede tot Rotterdam. Attestatie om tot Rotterdam te trouwen den 30 november 1687.
22-11-1687 Pieter Weesbergh, weduwnaer van Leijden en daer wonende ende Diewertje de Krijt, weduwe van Hoorn wonende op de Oude Turfhaven. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 14 december 1687.
22-11-1687 Mr. Joan Schagen, out schepen, jongman van Hoorn wonende op de Luijendijk ende Antonetta Merens, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Oost. Getrout den 7 december 1687.
22-11-1687 Jacob Dircksz, jongman van Berckhout wonende op de Verkemarkt ende Lijsbet Claes, jongedochter van Hoorn wonende op ’t Nieuwelant. Getrout den 7 december 1687.
22-11-1687 Sijvert Cornelisz Cuijper, jongman van Hoorn wonende op de Oude Turfhaven ende Grietje Volckers, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Oude Doelen. Getrout den 7 december 1687.
22-11-1687 Cornelis Jansz, jongman van Hoorn wonende in de Achterstraet ende Hillegontje Abels, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Trommelstraet. Getrout den 7 december 1687.
22-11-1687 Sent Mellesz, jongman van Hoorn wonende in de Geldersesteegh ende Antje Hendriks, jongedochter mede van Hoorn wonende mede in de Geldersesteegh. Getrout den 7 december 1687.
29-11-1687 IJsbrant van der Hof, jongman van Hoorn wonende in de Muntstraet ende Lijsbet Cornelis Duringh, weduwe mede van Hoorn wonende op de Carpercuijl. Getrout den 14 december 1687.
29-11-1687 Daniel Robbersz, weduwnaer van Hoorn wonende bij de Westerpoort ende Etje Claes, weduwe van Michiel Pietersz, mede van Hoorn wonende in de Kleijne Gortsteegh. Getrout den 14 december 1687.
29-11-1687 Mattijs Ablitas, jongman van Hoorn wonende in de Gravestraet ende Teunisje Pieters Wigmans, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Trommelstraet. Getrout den 14 december 1687.
29-11-1687 Alexander Jacobsz, jongman uijt Schotlant wonende op de Nieuwendam ende Catrina Jacobs, jongedochter van Amsterdam wonende op Kackedam. Getrout den 14 december 1687.
29-11-1687 Hendrik Pietersz, jongman van Amsterdam wonende op de Westerdijk ende Machteltje Salomons, jongedochter van Hoorn wonende mede op de Westerdijk. Getrout den 4 januarij 1688.
29-11-1687 Ervijn Sijmonsz Poort, jongman van Enkhuijsen wonende op de Koornmarkt ende Maritje Jans, jongedochter van Hoogtwout wonende op de Nieuwe Veermanskaij. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 21 december 1687.
29-11-1687 Pieter Jacobsz, jongman van Amsterdam wonende op ’t Achterom ende Trijn barens, jongedochter van Hoorn wonende mede op ’t Achterom. Getrout den 14 december 1687.
29-11-1687 Cornelis Pietersz Rood, weduwnaer van Keern en daer wonende ende Maritje Jans, weduwe van Hoorn wonende op de Turfhaven. Attestatie om tot Swaegh te trouwen op den 14 december 1687.
06-12-1687 Nicalaes Bastijn, jongman van Gent wonende in de Vinckebuert ende Hendrikje Jans, weduwe van Andries Swensz van Rhenen wonende mede in de Vinckebuert. Getrout den 21 december 1687.
06-12-1687 Egbert Jansz, jongman van Hoorn wonende in de Pompsteegh ende Diewertje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende op het West. Getrout den 21 december 1687.
06-12-1687 Claes Pietersz, jongman van Amsterdam wonende op de Zeedijk ende Ebeltje Roelofs, jongedochter van Hoorn wonende in de Kerksteegh. Getrout den 21 december 1687.
13-12-1687 Jan Gerritsz, jongman van Hoorn wonende op de Zeedijk ende Trijntje Hendricks, weduwe van Pieter Jansz, mede van Hoorn wonende in de Duijnsteegh. Getrout den 28 december 1687.
20-12-1687 Reijnder Barentsz Bouwmeester, jongman van Swartsluijs wonende op de Oude Turfhaven ende Trijntje Jacobs, jongedochter van Hoorn wonende mede op de Oude Turfhaven. Getrout den 4 januarij 1688.
20-12-1687 Claes Gerritsz, jongman van Hoorn wonende op ’t Achterom ende Huijbertje Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Slicksteegh. Getrout den 4 januarij 1688.
27-12-1687 Claes Pietersz Breebeert, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Baetlant ende Maritje Willems, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Groote Havesteegh. Getrout den 11 januarij 1688.
27-12-1687 Roelof Coster, jongman van Oldenburgh wonende in de Lelijstraet ende IJtje Cornelis, jongedochter van Hoorn wonende mede in de Lelijstraet. Geschut.
27-12-1687 Cornelis Adriaensz, jongman van Hoorn wonende op de Nieuwendam ende Aeltje Jeltes, weduwe mede van Hoorn wonende mede op de Nieuwendam. Getrout den 11 januarij 1688.
27-12-1687 Claes Jacobsz, jongman van Amsterveen wonende in den Dal ende Berber Cornelis, weduwe van Hendrick Harmensz van Hoorn wonende op de Turfhaven. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 11 januarij 1688.
27-12-1687 Dirck Gerritsz, weduwnaer van Hoorn wonende achter de Noorderkerk ende Trijntje Michiels, weduwe mede van Hoorn wonende mede achter de Noorderkerk. Getrout den 11 januarij 1688.
27-10-1687 Jan Dircksz, jongman van Emeloort wonende op de Haven ende Grietje Jacobs, jongedochter van Hoorn wonende op den Nieuwendam. Getrout den 11 januarij 1688.

 

Transcriptie: GeneaData. Datum: 06-07-2020

GeneaData

Bron: Westfries Archief Hoorn – Inv.nr. 67

 

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

.

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.