Hoorn Huwelijksafkondigingen 1683

Share and Like

Hoorn – Huwelijksafkondigingen 1681-1714.

Periode 1683

02-01-1683 Claes Dircksz Abbas, weduwnaer van Hoorn wonende in de Muntstraet ende Antje Alberts, weduwe van Hoorn wonende op de Haven.
02-01-1683 Albert Jansz van Dam, weduwnaer van Hoorn wonende in de Nieuwesteegh ende Sijtje Dircks, jongedochter van Medenblick wonende mede in de Nieuwesteegh.
02-01-1683 Abraham Jansz Groen, jongman van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Grietje Alberts, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Verckemarckt.
02-01-1683 Govert Ellertsz Brom, kongman van Hoorn wonende in de Warmoesstraet ende IJtje Jacobs, weduwe mede van Hoorn wonende op ’t Achterom. Attestatie tot trouwen op het raethuijs.
02-01-1683 Maerten Harmansz, jongman van Grootbroeck wonende in den Dal ende Geertje Hendricks, jongedochter van Edam wonende in ’t Pietershof.
02-01-1683 Jan Harmansz, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Achterom ende Marij Pieters, weduwe van Scharwoud wonende mede op ’t Achterom.
02-01-1683 Gerrit Marcus, jongman van Amsterdam wonende tot Purmerent ende Adriaentje Dircks, weduwe van Purmerent en daer wonende. Attestatie om tot Purmerent te trouwen.
02-01-1683 Willem Broersz, jongman van Bentem wonende op ’t Nieuwe Noort ende Angnietje Dircks, weduwe van Hoorn wonende in de Groote Havesteegh.
02-01-1683 Wigger Cornelisz, jongman van Keern wonende aldaer ende Geertje Pieters, jongedochter van Hoorn wonende op de Venenlaen.
09-01-1683 Sijbrant Schot, jongman van Purmerent wonende op ’t Oude Noort ende Lijsabet Jans, weduwe van Hoorn wonende mede op ’t Oude Noort.
09-01-1683 Cornelis de Jong, weduwnaer van Medenblick en daer wonende ende Aeghje Lastdragers, weduwe van Hoorn wonende op de Gerritslant.
09-01-1683 Meijnart Wijbrantsz, jongman van Hoorn wonende in de Pompsteegh ende Jannetje Harmens, jongedochter van Hoorn wonende op de Haven.
09-01-1683 Jacob Jansz, jongman van Hoorn wonende op ’t Nieuwe Noort ende Willempje Hanses, jongedochter van Leeuwarden wonende mede op ’t Nieuwe Noort.
09-01-1683 Rem Dircksz, jongman van Hoorn wonende in de Achterstraet ende Jannetje Ijsbrants, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Muntstraet.
09-01-1683 Cornelis Coningh, weduwnaer van Hoorn wonende in de Peerdesteegh ende Ebeltje Jans, weduwe mede van Hoorn wonende tussen de Oosterpoorten.
09-01-1683 Jan Evertsz Domine, jongman van Hoorn wonende op de Venuslaen ende Machtelt Jans, jongedochter van Blocker en daer wonende. Attestatie om tot Blocker te trouwen.
16-01-1683 Sijvert Dircksz, weduwnaer van Hoorn wonende bij de Westerpoort ende Marijtje Adriaans, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Oude Noort. Attestatie om buijten de stadt te trouwen gegeven.
16-01-1683 Elbert Willemsz van Zuijlen, jongman van Buntschoten wonende ane de Roode Steen ende Neeltje Adriaans, jongedochter van Hoorn wonende op ’t Munnikevelt. Een gebodt in de week gehat. Attestatie om in huijs te trouwen gegeven.
16-01-1683 Willem Jansz Manevelt, jongman van Purmerendt en daer wonende ende Angnietje Pouwels, jongedochter van Hoorn wonende op den Dal. Attestatie om tot Purmerent te trouwen.
16-01-1683 Willem Jansz Ravenek, weduwnaer van Bergen op Zoom wonende op ’t Gerritslant ende Trijntje Jans, weduwe van Hoorn wonende in de Duijnsteegh.
16-01-1683 Jacob Hendriksz, jongman van Hoorn wonende in de Nieuwesteegh ende Neeltje Claas, weduwe mede van Hoorn wonende in de Borstelsteegh.
16-01-1693 Cornelis Miesz, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Oude Noort ende Mari Jans, weduwe mede van Hoorn wonende bij de Coepoort.
16-01-1683 Jan Tijm, weduwnaer van Enkhuijsen wonende op ’t Oude Noort ende Hiltje Wijers, jongedochter van Medenblik wonende mede op ’t Oude Noort. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
23-01-1683 Jacob Cornelisz Bent, jongman van Hoorn wonendeop de Breestraet ende Jannetje Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Oost.
23-01-1683 Pieter Jansz, weduwnaer van Ceulen wonende op de Verckemarckt ende Antonette Jacobs, weduwe van Brugge wonende achter de Noorderkerck.
23-01-1683 Lucas Claesz Seijlmaker, jongman van Medenblick wonende op de Zeedijk ende Pietertje Sijmons, jongedochter van Hoorn wonende mede op de Zeedijck.
30-01-1683 Jan Pietersz Opperdoes, jongman van Hoorn wonende op de Oude Luijendijck ende Diewertje Volckerts Brouwers, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Modderbacken. Attestatie om in huijs te trouwen den 14 februarij 1684.
30-01-1683 Rutger Volckertsz Brouwer, jongman van Hoorn wonende op de Modderbacken ende Annetje Cornelis, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Turfhaven. Attestatie om in huijs te trouwen.
30-01-1683 Johannes Sachariasz Dellingh, jongman van Sneeck wonende op het Oude Noort ende Cornelia Boogh, jongedochter van Amsterdam wonende op de Gerritslant.
30-01-1683 Claes Volckertsz, weduwnaer van Tonningen wonende op de Turfhaven ende Guertje Pieters, jongedochter van Berckhout wonende tussen de Oosterpoorten.
30-01-1683 Daniel Jansz, jongman uijt Schotlant wonende op de Westerdijck ende Trijntje Jacobs, jongedochter van Hoorn wonende mede op de Westerdijck.
30-01-1683 Willem Cornelisz, weduwnaer van Dirckshorn wonende op de Haven ende Geertje Reijnders, jongedochter van Hoorn wonende mede op de Haven. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
30-01-1683 Luijtje Jansz, jongman van Medenblick en daer wonende ende Sijtje Claes, jongedochter van Hoorn wonende bij de Oosterpoort. Niet getrout.
30-01-1683 Jan Cornelisz, jongman van Coppenhagen wonende tussen de Oosterpoorten ende Marijtje Sircks, weduwe van Hoorn wonende mede tussen de Oosterpoorten.
30-01-1683 Andries Pietersz, weduwnaer van Sneeck wonende bij de Westerpoort ende Lijsbet Gerrits Lam, weduwe uijt ’t Reenseveen wonende tot Grootebroeck.
06-02-1683 Philips Jacobsz, jongman van Hoorn wonende op de Koepoort ende Madeleentje Cornelis, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Baenstraet.
06-02-1683 Cornelis Hendricksz, jongman van Hoorn wonende op ’t Baetlant ende Aeltje Jacobs, jongedochter mede van Hoorn wonende tussen de Oosterpoorten.
06-02-1683 Maerten Jansz, jongman van Hoorn wonende op ’t Nieuwe Noort ende Antje Claes, weduwe mede van Hoorn wonende op de Timmerwerven.
13-02-1683 Jan Jacobsz Klijfhuijs, jongman van Hoorn wonende op het Oude Noort ende Annetje Jacobs Roosekrans, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op ’t Oude Noort. Attestatie om in huijs te trouwen.
13-02-1683 Jan Adriaensz Lampen, jongman van Hoorn wonende in de Ramen ende Neeltje IJves Keijsers, weduwe mede van Hoorn wonende tot Edam. Attestatie om tot Edam te trouwen.
13-02-1683 Jan Jansz, jongman van ’s Gravesant wonende achter de Noorderkerck ende Claesje Jacobs, jongedochter van Amsterdam wonende mede achter de Noorderkerck.
13-02-1683 Jan Dircksz, jongman van Frederickstadt wonende op de Veermanskaij ende Jannetje Cornelis, jongedochter van Rijswijck wonende op de Zeedijck.
13-02-1683 Lammert Jansz Boomgaert, weduwnaer van ’s Hertogenbosch wonende op ’t Achterom ende Grietje Teunis, jongedochter van Amsterdam wonende aldaer. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
20-02-1683 Andries Ellertsz, jongman van Vlecker wonende in de St. Teunissteegh ende Trijntje Roelofs, jongedochter van Westerijsen wonende in de Jeroensteegh.
27-02-1683 Jan Munt, jongman van Hoorn wonende in de Gravestraet ende Marijtje Langewagen, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Oost.
27-02-1683 Willem Dircksz Jukkenmaker, jongman van Hoorn wonende op de Ashoop ende Trijntje Dircks de Vries, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Koorenmarkt.
27-02-1683 Wouter Jacobsz Bouwer, weduwnaer van Uijtrecht wonende op ’t Smerichorn ende Lijsabeth Sijms, weduwe van Hoorn wonende op de Nieuwendam. Attestatie om in haer huijs te trouwen.
27-02-1683 Pieter Willemsz, jongman van Enckhuijsen wonende op de Zeedijck ende Maritje Jelles, jongedochter van Hoorn wonende op de Nieuwendam.
27-02-1683 Cornelis Cornelisz Berckhout, weduwnaer van Hoorn wonende in de Kleijne Havesteegh ende Geert Jans, weduwe van Enckhuijsen wonende mede in de Kleijne Havesteegh.
27-02-1683 Reep Tijsz, jongman van Hoorn wonende op ’t Smerichorn ende Anna Vermerck, jongedochter van Haerlem ende daer wonende. Attestatie om tot Haerlem te trouwen.
27-02-1683 Claes Gerritsz, jongman van Hoorn wonende op de Oude Doelen ende Aeltje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Bierkaij.
27-02-1683 Cornelis Jansz van Tuijnen, weduwnaer van Hoorn wonende op de Nieuwestraet ende Lijsbet Dircks van Koorn, jongedochter van Monickendam en daer wonende. Attestatie om tot Monickendam te trouwen.
27-02-1683 Pieter Evertsz Vlaer, jongman van Opmeer en daer wonende ende Diewertje Joosten, jongedochter van Hoorn wonende mede tot Opmeer. Attestatie om tot Opmeer te trouwen.
27-02-1683 Seger Jansz, jongman van Harderwijck en daer wonende ende Vroutje Dircks, jongedochter van Hoorn wonende op het West.
27-02-1683 Teunis Willemsz, jongman van Stavanger wonende op de Haven ende Trijntje Davits, jongedochter van Westerijen wonende op de Oude Doelen. Getrout op den 10 december 1684.
06-03-1683 Jan van Beeckhoven, jongman van Amsterdam en daer wonende emde Maritje Adriaans Oostenhout, jongedochter van Hoorn wonende op de Turfhaven. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 21 maert 1683.
13-03-1683 Lenart Jacobsz, weduwnaer van Enckhuijsen wonende in de Kleijne Havesteegh ende Trijntje Pieters, jongedochter van Hoorn wonende mede in de Kleijne Havesteegh.
20-03-1683 Gerrit Willemsz Hellingman, jongman van Hoorn wonende op de Timmerwerven ende Jannetje Bel, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Oude Noort. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
20-03-1683 Jan Jansz Pijl, weduwnaer van Hoorn wonende in de Achterstraet ende Antje Robberts, jongedochter van Hoorn wonende op de Zeedijck.
20-03-1683 Pieter Andriesz, jongman van Hoorn wonende op de Bierkaij ende Jefje Robberts, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Zeedijck.
20-03-1683 Sijvert Adriaensz, jongman van Hoorn wonende op de Gerritslant ende Aefje Hermes, jongedochter mede van Hoorn wonende in de St. Teunissteegh.
20-03-1683 Christiaen Jansz, jongman van Hoorn wonende op ’t Achterom ende Antje Barents, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Hoedemackersteegh.
27-03-1683 Leendert Jansz de Wit, weduwnaer van Hoorn wonende in de Gravestraet ende Geertje Herckes, weduwe mede van Hoorn wonende op de Westerdijk.
27-03-1683 Jacob Jansz Vroegh-op, jongman uijt de Beverwijck en daer wonende ende Lijsbet Sijmons, jongedochter van Hoorn wonende in de Nieuwe Vijselstraet. attestatie om tot Beverwijck te trouwen.
27-03-1683 Jan Barentsz, jongman van Campen wonende in de Meulesteegh ende Rinsje Hietses, jongedochter van Collem wonende mede in de Meulesteegh.
27-03-1683 Willem Servaes, jongman van Hoorn wonende op ’t Achterom ende Saertje Coertes, weduwe van Vlissingen wonende mede op ’t Achterom.
27-03-1683 Dirck Claesz, jongman van Hoorn wonende in de Peperstraet ende Geertje Tijsses, weduwe mede van Hoorn wonende op de Zeedijck.
27-03-1683 Olphert Claesz, jongman van Hoorn wonende op ’t Schotlant ende Antje Cornelis, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Turfhaven.
03-04-1683 Jan Cornelisz, jongman van Hoorn wonende op het Oude Noort ende Aefje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op ’t Oude Noort.
03-04-1683 Krijn Pietersz, jongman van Dordreght wonende op het Nieuwe Noort ende Stijntje Cornelis, jongedochter van Hoorn wonende mede op het Nieuwe Noort.
10-04-1683 Mr. Nicolaes Crap, jongman van Hoorn wonende op het Oost ende Johanna Livius, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Zeedijck. Attestatie om buijten de stadt te trouwen.
10-04-1683 Do. Johannes van der Vorm, jongman van Naerden wonende in de Kruijsstraet ende Niesje Livius, jongedochter van Hoorn wonende op de Zeedijck. Attestatie om buijten te trouwen.
10-04-1683 Abraham de Wit, weduwnaer van Enckhuisen en daer wonende ende Geertje Luijts, jongedochter van Hoorn wonende op het Weijtje. Attestatie om tot Twisck te trouwen.
10-04-1683 Cornelis Maertsz, jongman van Hoorn wonende op het Achterom ende Jannetje Gerrits, jongedochter van Bergen op Zoom wonende mede op het Achterom.
10-04-1683 Harman Dircksz Renghrigh, jongman van Gelsar wonende op ’t Oude Noort ende Wijve Claes, weduwe van Hoorn wonende mede op het Oude Noort.
10-04-1683 Dirck Claesz Lijn, jongman van Risdam wonende tussen de Oosterpoorten ende Maritje Jacobs Naemsloot, weduwe van Hoorn wonende in den Dal. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
17-04-1683 Cornelis Jansz Obdam, jongman van Hoorn wonende in de Ramen ende Antje IJsbrants, jongedochter van Hoorn wonende op de Baenstraet.
17-04-1683 Cornelis Jansz Prook, weduwnaer van Hoorn wonende achter de Vulderswael ende Reijnutje Nanninghs, weduwe mede van Hoorn wonende in de Gouw.
24-04-1683 Jacob Gouwenbergh, weduwnaer van Hoorn wonende op het Oude Noort ende Welmoet Adriaens, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Kerckstraet. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
24-04-1683 Adam Claesz, jongman van Hoorn wonende in de Peperstraet ende Vroutje Lourens, weduwe mede van Hoorn wonende op de Turfhaven.
24-04-1683 Dirck Sijbrantsz Kloover, jongman van Hoorn wonende in de St. Claessreegh ende Trijntje Frances, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Achterstraet.
24-04-1683 Herman Steurenburgh, jongman van Hoorn wonende in de Pompsteegh ende Stijntje Jans Kramer, jongedochter van Amsterdam en daer wonende.
24-04-1683 Claes Gerritsz, jongman van Hoorn wonende op de Venuslaen ende Willempje Hendricks, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Oost.
24-04-1683 Claes Hendricksz, weduwnaer van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Trijn Sijmons, weduwe mede van Hoorn wonende in de Nieuwesteegh.
01-05-1683 Tjerck van der Heijde, jongman van Rotterdam en daer wonende ende Catrina van Someren, jongedochter van Hoorn wonende in de Peperstraet. Attestatie om buijten te trouwen.
01-05-1683 Mr. Thomas Nierop, jongman van Hoorn wonende op het Oost ende Elisabeth Boogh, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Gouw. Attestatie om in sijn huijs te trouwen.
01-05-1683 Jan Sijmonsz Visser, jongman van Hoorn wonende op de Nieuwendam ende Geertje Cornelis, jongedochter mede van Hoorn wonende voor de Vismarckt.
01-05-1683 Cornelis van Sanen, jongman van Hoorn wonende bij het Hooft ende Lijsbet Gouwenbergh, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Oude Noort. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
01-05-1683 Jan Claesz, weduwnaer van Hamborgh wonende in de Lelijstraet ende Anna Jans, weduwe van Hoorn wonende mede in de Lelijstraet. Getrouwt den 16 maij 1683.
01-05-1683 Sander Claesz, weduwnaer van Bodegrave wonende op de Kuijl ende Elbrigh Ennes, weduwe van Mercken wonende in de Nieuwesteegh. Dese moeten morgen 2 geborden hebben hebbent gehat.
01-05-1683 Adriaen Pietersz, jongman van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Maritje Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Nieuwelant.
01-05-1683 Willem Claesz Pijper, weduwnaer van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Trijntje Carels, weduwe van Hoorn wonende mede op de Turfhaven.
08-05-1683 Antoni Conies, jongman van Garnsey wonende in de Meulesteegh ende Susanna Cornelis, jongedochter uijt Noorwegen wonende mede in de Meulesteegh.
15-05-1683 Dirck Heijnsz Visser, weduwnaer van Harlingen wonende op de Haven ende Trijntje Jelles, weduwe van Hoorn wonende mede op de Haven. Attestatie om buijten te trouwen.
15-05-1683 Cornelis Outgersz, jongman van Quadijck wonende in de Nieuwesteegh ende Claesje Claes, jongedochter van Hoorn wonende mede in de Nieuwesteegh.
15-05-1683 Fredrick Jansz de Jongh, jongman van Hoorn wonende op de Zeedijck ende Aefje Willems, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Nieuwe Pompsteegh.
15-05-1683 Fredrick Claesz, jongman van Hoorn wonende in de Schellinghoutersteegh ende Aeltje Reijers, jongedochter mede van Hoorn wonende mede in de Schellinghoutersteegh.
15-05-1683 Gerrit Jansz, weduwnaer uijt Munsterlant wonende op de Gerritslant ende Stijntje Pieters, weduwe van Hoorn wonende mede op de Gerritslant. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
15-05-1683 Jacob Jacobsz, weduwnaer van Hoorn wonende bij de Vismarckt ende Trijntje Lammers, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Wijdesteegh.
22-05-1683 Cornelis Jacobsz Nagel, jongman van Hoorn wonende in de Borstelsteegh ende Geertje Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende in den Dal.
22-05-1683 Jacob Willemsz van Zuijlen, weduwnaer van Hoorn wonende op het Achterom ende Antje Nannings Beets, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Varckemarckt.
22-05-1683 Jan Jacobsz, weduwnaer van Hoorn wonende in de Kleijne Havesteegh ende Marij Pieters, weduwe van Scharwoud wonende op het West.
22-05-1683 Jacob Jansz, jongman van Dublin wonende bij de Westerpoort ende judith Jans, jongedochter van Oldenborgh wonende mede bij de Westerpoort. Getrout den 25 maij 1683.
29-05-1683 Willem Gerritsz, jongman van Hoorn wonende voor de Grootekerck ende Antje Michiels, weduwe van Tonningen wonende mede voor de Grootekerck.
29-05-1683 Gerrit Jansz, jongman van Hoorn wonende in de Bottersteegh ende Trijn Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende bij de Noorderpoort.
29-05-1683 Evert Sijmonsz, jongman van Hoorn wonende op de Modderbacken ende Neeltje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Peperstraet.
29-05-1683 Hendrick van den Bergh, jongman van Campen wonende in de Kercksteegh ende Lijsbet Bel, weduwe van Hoorn wonende mede in de Kercksteegh.
29-05-1683 Luijkas Coertsz, jongman van Hoorn wonende op het Achterom ende Fijtje Cornelis, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op het Achterom.
05-06-1683 Pieter Lourensz, weduwnaer van Hoorn wonende op het Baetlant ende Aefje Jans, weduwe mede van Hoorn wonende op de Modderbacken. Attestatie om te trouwen in haer huijs.
05-06-1683 Hendrick Antonisz, jongman van Bergen op Zoom wonende in de Bagijnesteegh ende Antje Huijgens, jongedochter van Oudt Beijerlant wonende in de Groote Klampsteegh.
05-06-1683 Michiel Jansz, jongman van Parijs wonende op ’t Achterom ende Maritje andries, jongedochter van Amsterdam wonende op de Westerdijck. Nta, dese persoon heeft noch een getrouwde vrouw. Ergo niet getrout.
05-06-1683 Stoffel Jansz, jongman van Hoorn wonende tussen de Oosterpoorten ende Grietje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Gerritslant.
05-06-1683 Jan Jansz, jongman van Hoorn wonende op ’t Achterom ende Grietje Willems, jongedochter mede van Hoorn wonende bij de Oosterpoort.
05-06-1683 Jan Claesz, weduwnaer vvan Oude Nierop wonende in de Gouw ende Maritje Claes, jongedochter van Nieuwe Nierop wonende op de Turfhaven. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
05-06-1683 Pieter Tijmonsz, weduwnaer van Hoorn wonende op de Venuslaen ende Annetje Jans, jongedochter van Medenblick en daer wonende.
12-06-1683 Jan Tijmonsz, jongman van Hoorn wonende in de Vijselstraet ende Eefje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Melcknapsteegh. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
12-06-1683 Pieter Pietersz, weduwnaer van Hoorn wonende in de Bagijnesteegh ende Grietje Cornelis, weduwe mede van Hoorn wonende in de St. Claessteegh.
03-07-1683 Barent Claesz Bouwen, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t West ende Antje Cornelis, weduwe mede van Hoorn wonende in de Melcknapsteegh.
03-07-1683 Fredrik Jochemsz, jongman van Amsterdam wonende bij de Noorderkerck ende Lijsbet Hermes, jongedochter van Hoorn wonende mede bij de Noorderkerck.
03-07-1683 Hendrik Hermensz, jongman van Hoorn wonende achter de Veste ende Berber Cornelis, jongedochter mede van Hoorn wonende in den Dal. Getrout den 18 julij 1683.
10-07-1683 Henricus van Hoolwerf, jongman van Hoorn wonende op ’t Oude Noort ende Hillegonda Schagen, jongedochter van Amsterdam wonende op het Oost. Attestatie om tot Alckmaer te trouwen.
10-07-1683 Jacob Jansz, jongman van Enkhuijsen wonende in de Hanekamsteegh ende Antje Pieters, jongedochter van Hoorn wonende in de Gravestraet.
10-07-1683 Claes Pietersz, weduwnaer van Hoorn wonende in de Langewagen ende Geertje Jans, weduwe mede van Hoorn wonende in de Lelijstraet.
17-07-1683 Jan de Pot, weduwnaer van Hoorn wonende  op de Italiaense Zeedijck ende Sara Denijs, jongedochter van Amsterdam en daer wonende. Attestatie om tot Amsterdam te trouwen.
17-07-1683 Maerten Cornelisz Huijser, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Achterom ende Aeltje Sentes, weduwe mede van Hoorn wonende op ’t West.
24-07-1683 Hendrik Cornelisz Suerlant, jongman van Hoorn wonende in de Munstraet ende Stijntje Hendriks Compost, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Zant.
24-07-1683 Pieter Gerritsz Mol, jongman van Hoorn wonende in de Nieuwe Vijselstraet ende Neeltje Cornelis, weduwe mede van Hoorn wonende in de Nieuwe Peerdestaagh. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
31-07-1683 Mr. Jacob van Sander, out borgemeester en raet deser stadt wonende op ’t Oude Noort ende Geertruij Jonk, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Oost. Attestatie om buijten te trouwen.
31-07-1683 Hendrik Claesz, jongman van Crookeruij wonende op de Haven ende Maritje Dircks, jongedochter van Dronten wonende mede op de Haven.
07-08-1683 Adriaen Scheen, jongman van Deventer wonende in de Wisselstraet ende Niesje Eleman, jongedochter van Hoorn wonende mede in de Wisselstraet. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
14-08-1683 Carel Danielsz, weduwnaer van London wonende achter de Noorderkerck ende Maritje Jans, weduwe van Bergen wonende mede achter de Noorderkerck.
14-08-1683 Pieter de Broeder, weduwnaer van Casselbergh wonende in de Nieuwesteegh ende Saertje Aernouts, jongedochter van Ter Goes wonende op ’t Achterom.
21-08-1683 Arent Jansz Groen, weduwnaer van Hoorn wonende op de Varckemarckt ende Etje Jans Avenhorn, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Luijendijck. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
21-08-1683 Cornelis Cornelisz, jongman van Wieringen wonende op de Haven ende Geertje Cornelis, weduwe van Hoorn wonende in de Bagijnesteegh.
21-08-1683 Dirck Braak, jongman van Hoorn wonende op de Zeedijck ende Jannetje Stevens, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de Zeedijck.
04-09-1683 Jan Arentsz, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Munnickevelt ende Grietje Claes, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Breed.
11-09-1683 Claes Pietersz Mops, jongman van Hoorn wonende in de Bagijnesteegh ende Reijnoutje Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende in de St. Claessteegh.
11-09-1683 Jacob Theunisz, jongman van Enckhuijsen en daer wonende ende Antje Jelis, jongedochter van Hoorn wonende op ’t Nieuwe Noort. Niet getrout.
18-09-1683 Outger Molewerf, jongman van Hoorn wonende op het Oost ende Geertruij Crap, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op ’t Oost.
18-09-1683 Hedde Jacobsz Buijs, jongman van Hoorn wonende op ’t Smerichorn ende Reijnoutje Claes Niengs, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Oude Noort. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
18-09-1683 Harmen Jansz, weduwnaer van Hoorn wonende tussen de Poorten ende Jannetje Cornelis, weduwe mede van Hoorn wonende op ’t Nieuwe Noort.
18-09-1683 Jan Egbertsz Pitoen, jongman van Enckhuijsen en daer wonende ende Aefje Everts, jongedochter van Hoorn wonende in de Vijselstraet.
18-09-1683 Reijnier Westerop, jongman van Hoorn wonende op de Verckemarckt ende Lijsbet IJsaacs, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Bierkaij.
25-09-1683 Jan Heijcksz, weduwnaer van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Trijntje Jelis, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de Turfhaven.
02-10-1683 Willem Hermensz, weduwnaer van Hoorn wonende tussen de Oosterpoorten ende Appeleuntje Jonas, weduwe mede van Hoorn wonende mede tussen de Poorten.
02-10-1683 Jan Pietersz, jongman van Hoorn wonende op de Groote Havesteegh ende Annetje Teunis, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Turfhaven.
02-10-1683 Jan Pietersz, jongman van Hoorn wonende in de Appelsteegh ende antje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Trommelstraet.
02-10-1683 Jacob Woutersz, jongman van Schellinghout wonende op ’t Achterom ende Antje Bastiaens, jongedochter van Hoorn wonende op de Gerritslant.
09-10-1683 Abraham Roelofsz, jongman van Vlecker wonende op de Haven ende Engeltje Stoffels, weduwe van Westerijsen wonende mede op de Haven.
09-10-1683 Claes Fredriksz, weduwnaer van Enckhuijsen wonende op de Turfhaven ende Beertje Tomas, weduwe van Christiaenstadt wonende op de Modderbacken.
09-10-1683 Claes Claesz, jongman van Leijden wonende tussen de Oosterpoorten ende Ermpje Jans, jongedochter van Enckhuijsen wonende in de Jeroensteegh.
09-10-1683 Steven Reijndersz, weduwnaer van Zutphen wonende in de Kercksteegh ende Trijntje Davits, jongedochter van Hoorn wonende op ’t Achterom. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
09-10-1683 Cornelis Veen, weduwnaer van Hoorn wonende buijten de Koepoort ende Neeltje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Nieuwestraet.
09-10-1683 Andries Teunisz, jongman van Amsterdam wonende op de Nieuwendam ende Neeltje Jans, jongedovchter van Medenblick wonende op de Timmerwerven.
16-10-1683 Cornelis Dircksz, jongman van Weneveen wonende in de Vijselstraet ende Trijntje jans, jongedochter van Hoorn wonende mede in de Vijselstraet. attestatie om tot Amsterdam te trouwen.
16-10-1683 Jan Dircksz Smit, jongman van Hoorn wonende in de Baenstraet ende Maritje Gerrits, jongedochter mede van Hoorn wonende mede in de Baenstraet.
16-10-1683 Hendrick Jansz, jongman van Hoorn wonende in de Gouw ende Annetje Jacobs, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Achterom.
16-10-1683 Pieter Jansz Coorn, jongman van Hoorn wonende op de Oude Doelen ende Etje Dircks de Vogel, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Wijdebrugsteegh.
16-10-1683 Lourens Andriesz, jongman van Drammen wonende in de Trommelstraet ende Aeghje Jans, jongedochter van Hoorn wonende op ’t Oost.
16-10-1683 Jan Jansz Schagen, jongman van Hoorn wonende tot Alckmaer ende Aefje Karels, jongedochter van Alckmaer en daer wonende. Attestatie om tot Alckmaer te trouwen.
23-10-1683 Hermen Jansz, jongman van Hoorn wonende in de Vijselstraet ende Saertje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende mede in de Vijselstraet.
23-10-1683 Sijvert Cornelisz, jongan van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Immetje Jacobs, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de Turfhaven.
30-10-1683 Claes Andriesz, jongman van Hoorn wonende in de St. Janssteegh ende Jannetje Abrahams, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Achterom.
30-10-1683 Jan Willemsz Eswijler, weduwnaer van Wesel wonende in de Achterstraet ende Antje Alberts, jongedochter van Enkhuijsen wonende op de Haven.
06-11-1683 Douwe Ipesz Backer, jongman van Amsterdam ende daer wonende ende Trijntje Jacobs Nopper, jongedochter van Hoorn wonende op de Jodestraet. Attestatie om op ’t raethuijs te trouwen.
06-11-1683 Jan Gerritsz Muijs, jongman van Hoorn wonende op de Oude Veermanskaij ende Lijsbet Jacobs Schouten, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Karperkuijl. Attestatie om op ’t raethuijs te trouwen.
06-11-1683 Mr. Aernout Verschuer, jongman van Hoorn wonende op de Luijendijck ende Jacoba Catarina Triglandius, jongedochter van Harderwijck en daer wonende. Attestatie om tot Harderwijck te trouwen.
06-11-1683 Jacob Hendricksz Bont, jongman van Hoorn wonende op de Gerritslant ende Aeghje Tames, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Haven.
06-11-1683 Pieter Heijcksz, jongman van Hoorn wonende op de Modderbacken ende Teetje Ellers, jongedochter van Opperdoes wonende op de Koepoortswegh.
06-11-1683 Jan Pietersz, jongman van Hoorn wonende in de Achterstraet ende Teetje Tijmons, jongedochter mede van Hoorn wonende mede in de Achterstraet.
06-11-1683 Evert Gerbrantsz Bruijningh ende Trijntje Roghs met attestatie van Purmerent getrout den 21 november 1683.
06-11-1683 Andries Sijbrantsz, jongman van Hoorn wonende op de Ashoop ende Aeltje Bastiaens, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Nieuwe Noort.
06-11-1683 Meijndert Pieters Olij, jongman van Hoorn wonende op de Karperkuijl ende Sijberich Adriaens, jongedochter mede van Hoorn wonende op Kackedam.
06-11-1683 Dirck Jansz Baers, jongman van Westerblocker en daer wonende ende Trijn Pieters, jongedochter van Limmen wonende op de Drieboomdesingel. Attestatie om tot Blocker te trouwen.
06-11-1683 Vredrick Pietersz, jongman van Berckhout en daer wonende ende Trijntje Tijsses, jongedochter van Hoorn wonende op de Turfhaven. Attestatie om tot Berckhout te trouwen.
13-11-1683 Teunis Pietersz, jongman van Hoorn wonende op ’t Achterom ende Trijntje Tobias, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op ’t Achterom.
13-11-1683 Pieter Jansz Enigenburg, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Oude Noort ende Neeltje Cornelis, jongedochter van Hooghtwoudt en daer wonende.
13-11-1683 Jan Jansz Coster, weduwnaer van Hoorn wonende op het West ende Sijtje Sijmons, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Bottersteegh.
13-11-1683 Thijs Claesz Schagen, weduwnaer van Hoorn wonende in de Muntstraet ende Maritje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende mede in de Muntstraet. Getrout 4 weken na dato.
20-11-1683 Jacob Groot, jongman van Hoorn wonende op de Zeedijk ende Neeltje Eikenbooms, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Oude Turfhaven.
20-11-1683 Claas Roopsz Jager, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Oost ende Jannetje Hermes de Klerk, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op ’t Oost.
20-11-1683 Abram Davidz, jongman van Amsterdam wonende in de Gortsteegh ende Griet Jans, jongedochter van Hoorn wonende mede in de Gortsteegh. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
20-11-1683 Cornelis Sijmonsz, jongman van Hoorn wonende op ’t Nieuwe Noort ende Maritje Reijnders, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Nieuwesteegh.
20-11-1683 Claas Gerritsz, jongman van Hoorn wonende op de Zeedijk ende Maritje Willems, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Achterstraet.
20-11-1683 Hendrik Ottoz, jongman van Hoorn wonende op de Nieuwendam ende Lijsbeth Claas, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de Nieuwendam.
20-11-1683 Jan Juriaensz, jongman van Hoorn wonende in de Ramen ende antje Egbers, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Turfhaven.
20-11-1683 Flip Flipsz, weduwnaer van London wonende op de Westerdijck ende Antje Louris, jongedochter van Oude Nierop wonende mede op de Westerdijk.
20-11-1683 Pieter Maartsz, jongman van Hoorn wonende bij de Noorderpoort ende Lijsbet Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Haven. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
20-11-1683 Cornelis Sijmonsz, weduwnaer van Keern en daer wonende ende Geert Jans, weduwe van Hoorn wonende op het Oost.
27-11-1683 Jan Goethart, weduwnaer van Boskoop wonende bij de Hooge Brugh ende Trijntje Schepers, jongedochter van Hoorn wonende op de Veermanskaij. Attestatie om tot Boskoop te trouwen.
27-11-1683 Jan Basulie, jongman uijt Walslant wonende op de Westerdijck ende Catarina Ono, weduwe mede uijt Walslant wonende mede op de Westerdijck.
27-11-1683 Cornelis Heijnsz, jongman van Hoorn wonende op de Gerritslant ende Geertje Tijsses, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Geldersesteegh.
27-11-1683 Barent Jans, jongman van Hauwert en daer wonende ende Grietje Pieters, jongedochter van Hoorn wonende op het Nieuwelandt. Attestatie om tot Hauwert te trouwen.
04-12-1683 Jacob Lourensz, jongman van Hoorn wonende op ’t Nieuwe Noort ende Maritje Wilhems, jongedochter mede van Hoorn wonende bij de Oosterpoort.
04-12-1683 Abram Gerbrantsz, jongman van Hoorn wonende op de Oude Timmerwerven ende Antje Juriaens, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Oude Turfhaven.
04-12-1683 Abram Andriesz Huller, jongman van Stockholm wonende op de Bierkaij ende Diewertje Willems, jongedochter van Hoorn wonende op ’t Oude Noort.
04-12-1683 Jacob Beertsz, jongman van Hoorn wonende op de Stadtssingel ende Trijntje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Kleijne havesteegh.
04-12-1683 Jan Claesz, jongman van Hoorn wonende op het Achterom ende Sijtje Davits, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op het Achterom.
04-12-1683 Gerrit Claesz, jongman van Hoorn wonende op het Nieuwe Noort ende Klaertje Jans, jongedochter  mede van Hoorn wonende in de Achterstraet.
11-12-1683 Cornelis Claasz, jongman van Eerswoud wonende op de Coepoortswegh ende Marijtje Juriaens, jongedochter van Hoorn wonende op de Turfhaven.
11-12-1683 Pieter Jacobsz El, jongman van Hoorn wonende op ’t Achterom ende Jannetje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op ’t achterom.
11-12-1683 Jan Claasz, jongman van Hoorn wonende op ’t smerighorn ende Neeltje Ariaans, jongedochter van Schagen en daer wonende.
11-12-1683 Hendrick Koppersz, jongman van Breemen wonende in de Gortsteeg ende Jannetje Jacobs, weduwe van Hoorn wonende op de Westerdijk.
18-12-1683 Jan Tjercksz, jongman van Hoorn wonende in de Vijselstraet ende Barentje Willems, jongedochter mede van Hoorn mede wonende in de Vijselstraet.
18-12-1683 Marten Pietersz, weduwnaer van Brugge wonende in de Dijksteegh ende Annetje Koopmans, weduwe van Lubeck wonende aen de Vismarckt.
18-12-1683 Dirck Jansz Rol, weduwnaer van Alckmaer wonende op de Hooge Veste ende Grietje Claes, weduwe van Hoorn wonende tussen de Oosterpoorten.
18-12-1683 Jan Dircksz, jongman van Hoorn wonende op de Veermanskaij ende Maritje Jacobs, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Oude Vijselstraet.
18-12-1683 Jan Jacobsz Sint, jongman van Hoorn wonende op de Bierkaij ende Aegje Jans Krieckebooms, jongedochter van Medenblick en daer wonende. Attestatie om tot Medenblick te trouwen.
18-12-1683 Claes Sijmonsz, jongman van Hamborg wonende op de Varckemarckt ende Lijsbet Cornelis, weduwe van Stockholm wonende mede op de Varckemarckt.
18-12-1683 Dirck Gerritsz, weduwnaer van Hoorn wonende op de Veermanskaij ende Aef Jacobs, weduwe van Hem en daer wonende. Attestatie om tot Hem te trouwen.
24-12-1683 Jan Gerritsz Veen, weduwnaer van Benningbroeck en daer wonende ende Jannetje Gerrits Hooghtwoudt, weduwe van Hoorn wonende op het Nieuwelant. Attestatie om tot Benningbroeck te trouwen.
24-12-1683 Arent Gerritsz, jongman van Hoorn wonende in de St. Claessteegh ende Grietje Foppes, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Munstraet.
24-12-1683 Adriaen Pietersz, jongman van Renswoude wonende op de Gerritslant ende Aef Claes, jongedochter van Eerswoud en daer wonende.
24-12-1683 Pieter Hendriksz, jongman van Hoorn wonende op ’t Oude Noort ende Goutje Dirks, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op het Oude Noort.
24-12-1683 Cornelis Cornelisz, jongman van Hoorn wonende achter de Noorderkerck ende Diewertje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Westerdijck.
31-12-1683 Gerrit Willemsz Seijlmaker, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Oude Noort ende Diewertje Ipes Backer, jongedochter van Amsterdam en daer wonende. Attestatie om in huijs te trouwen.
31-12-1683 Pieter Jansz, jongman van Bergen wonende op de Haven ende Engeltje Roelofs, weduwe van Vlecker wonende mede op de Haven.
31-12-1683 Claes Jansz Klaver, jongman van Hoorn wonende op de Gerritslant ende Trijntje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Peperstraet. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
31-12-1683 Lourens Cornelisz, jongman van Olburgh wonende op de Haven ende Trijntje Hendriks, weduwe van Hoorn wonende in de Achterstraet.
31-12-1683 Sijmon Gerritsz, jongman van Edam en daer wonende ende Trijntje Dircks, jongedochter van Hoorn wonende op het Oude Noort.
31-12-1683 Stoffel Caspersz, jongman van Hoorn wonende in de Achterstraet ende Antje Cornelis, jongedochter mede van Hoorn wonende mede in de Achterstraet.
31-12-1683 Heije Andriesz, weduwnaer van Collem wonende op het Oost ende Madeleentje Pieters, weduwe van Hoorn wonende op de Oude Turfhaven.
31-12-1683 Hendrik Dingnumsz, weduwnaer van Wognum en daer wonende ende Geertje Gerrits, jongedochter van Hoorn wonende op de Koepoortswegh. Attestatie om tot Wognum te trouwen.

 

Transcriptie: GeneaData. Datum: 29-06-2020

GeneaData

Bron: Westfries Archief Hoorn – Inv.nr. 67

 

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

.

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.