Hoorn Huwelijksafkondigingen 1682

Share and Like

Hoorn – Huwelijksafkondigingen 1681-1714.

Periode 1682

03-01-1682 Jan Deubensz Post, jongman van Barrevelt wonende alhier op ’t Oude Noort ende Maritje Tjebbed, weduwe van Hoorn wonende mede op het Oude Noort.
10-01-1682 Cornelis Jansz Groen, jongman van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Guertje Jans, jongedochter van Opmeer wonende op het Oost. Getrout den 25 januarij 1682.
10-01-1682 Jan Hendricksz Steman, weduwnaer van Fredrickstadt wonende in de Kruijsstraet ende Trijntje Hertogs, jongedochter van Hoorn wonende in de Nieuwesteegh.
10-01-1681 Pieter Barentsz, jongman van Hoorn wonende op de Gerritslant ende antje Krijns, jongedochter van Enckhuijsen wonende bij de Oosterpoort.
10-01-1682 Dirck Danielsz Ben, jongman van Hoorn wonende in de Vijselstraet ende Meijnoutje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende mede in de Vijselstraet.
10-01-1682 Jouwes Andriesz, jongman van Hoorn wonende op de Bierkaij ende Hendrickje Barents, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Appelsteegh.
17-01-1682 Cornelis Outgers Zwitser, jongman van Hoorn wonende op Smerighorn ende Lijsbet Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Oude Noort. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
17-01-1682 Claes Veldemuijs, jongman van Hoorn wonende in de Packtuijnen ende Neeltje Frances Bruijninghs, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Luijendijck. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
17-01-1682 Pieter Claesz, jongman van Alckmaer wonende aen de Packtuijnen ende Maritje Hiddinghs, weduwe van Hoorn wonende op het Oude Noort.
17-01-1682 Pieter Jacobsz, jongman van Alckmaer wonende op de Bierkaij ende Marijtje Jacobs, jongedochter ven Enckhuijsen wonende op het Oost.
17-01-1682 Pieter Jacobsz, jongman van Leijerdorp wonende op ’t schotlant ende Risje Tiedes, jongedochter van Hoorn wonende in de Schellinghoutersteegh.
17-01-1682 Gerrit Jacobsz, weduwnaer van Hoorn wonende in de Proossteegh ende Maritje Sijvers, weduwe mede van Hoorn wonende op ’t West.
24-01-1682 Jan Vechtersz Berckhout, jongman van Hoorn wonende op het Oost ende Catarina Haringhkarspel, jongedochter van Petten wonende tot alckmaer. Attestatie om tot Alckmaer te trouwen.
24-01-1682 Pieter Jacobsz Bakker, jongman van Hoorn wonende coor de Noorderkerck ende Vroutje Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Nieuwelant.
24-01-1682 Jan Arentsz Koningh, weduwnaer van Steenwijck wonende op de Drieboomde Singel ende Clara Roo-Klaes, jongedochter uijt ’s Gravenhage wonende in de Ramen.
24-01-1682 Dirck Alofsz, jongman van Ditmolt wonende in de Havesteegh ende Maritje Jacobs, weduwe van Hoorn wonende mede in de Havesteegh.
24-01-1682 Cornelis Reijersz Bos, weduwnaer van Hoorn wonende in de Achterstraet ende Hester Cornelis, jongedochter mede van Hoorn wonende mede in de Achterstraet.
24-01-1682 Teunis Pietersz, jongman van der Lip wonende in de Oude Pompsteegh ende Breghje samuels, jongedochter van Hoorn wonende mede in de Oude Pompsteegh.
24-01-1682 Claes Sijmonsz Taenman, jongman van Hoorn wonende bij ’t Hooft ende Aefje Lourens, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Nieuwe Noort.
24-01-1682 Cornelis Gijsbertsz, jongman van Hoorn wonende op ’t smerighorn ende Weijntje Gerbrants, jongedochter van Enckhuijsen wonende voor de Vismarkt.
31-01-1682 Albert Groes, weduwnaer van Hoorn wonende op het Oude Noort ende Hillegontje Spelt, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Groote Havesteegh.
31-01-1682 Fredrick van der Burgh, jongman van Hoorn wonende op het Oost ende Lijntje Willems, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Oude Noort.
31-01-1682 Cornelis Pietersz, jongman van Hoorn wonende bij de Westerpoort ende Berber Claes, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Verckemarkt.
31-01-1682 Hendrick Dircksz, weduwnaer van Campen wonende in de Achterstraet ende Maritje Dircks, weduwe van Hoorn wonende mede in de Achterstraet.
31-01-1682 Jan Jansz Houtgraef, jongman van Hoorn wonende op de Statssingel ende Trijntje Tesselaers, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Turfhaven.
31-01-1682 Cornelis Roelofsz, weduwnaer van Vlecker wonende op de Haven ende Berber Lourens, jongedochter van Westerijsen wonende in de Wijbrughsteegh.
07-02-1682 Tijs Cornelisz Raer, jongman van Hoorn wonende aen de noortzij van de Grootekerck ende Marijtje Outgers Switsers, jongedochter van Hoorn wonende op ’t Smerighorn. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
07-02-1682 Johannes Jansz Bruijn, jongman van Hoorn wonende op het Oost ende Maritje Gerrits, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Venuslaen.
14-02-1682 Jan Huisker, weduwnaer van Hoorn wonende in de Gravestraet ende Aefje Sijbrants, weduwe van Twisck wonende op de Nieuwendam.
14-02-1682 Jacob Reijndersz Rin, jongman van Alckmaer en daer wonende ende Angnietje Davits van der Mijl, jongedochter van Hoorn wonende op het Achterom.
14-02-1682 Joost Jansz, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Smerichorn ende Grietje Wiggers, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Keijserinnestraet.
14-02-1682 Pieter Hendricksz, weduwnaer van Enckhuijsen wonende op het Nieuwe Noort ende Albertje Carstens, weduwe mede van Enckhuijsen wonende op het Oude Noort.
14-02-1682 Dirck Jansz, weduwnaer van Hoorn wonende in de Nieuwesteegh ende Claertje Roelofs, weduwe mede van Hoorn wonende mede in de Nieuwesteegh.
14-02-1682 Jan Pietersz, jongman van Hoorn wonende in de Hoedemakerssteegh ende Engeltje Lourens, weduwe mede van Hoorn wonende mede in de Hoedemakerssteegh.
21-02-1682 Dirck Jansz Deckers, jongman van Hoorn wonende op de Luijendijck ende Teetje Hens, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Nieuwe Pompsteegh.
21-02-1682 Teet Pietersz, jongman van de Eijder wonende aen de zuijtzijd van de Grootekerck ende Antje Willems, jongedochter van Hoorn wonende op de Nieuwendam.
21-02-1682 Adriaen Gerritsz, jongman van Hoorn wonende aen de Veste ende Madeleentje Jacobs, jongedochter van Hoorn wonende op de Appelhaven.
21-02-1682 Jan Cornelisz Weij, jongman uijt de Rijp wonende op ’t Oude Noort ende Duijfje Claes, jongedochter van Hoorn wonende mede op het Oude Noort.
28-02-1682 Jan Outgersz Glaij, weduwnaer van Hoorn wonende op het Oude Noort ende Stijntje Lulofs, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Oost. Attestatie gegeven om in huijs te trouwen.
28-02-1682 Stoffel Hartman, weduwnaer van Hoorn wonende bij de Westerpoort ende Jannetje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende voor de Vismarkt.
28-02-1682 Isbrant Claesz Schoon Blau, jongman van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Annetje Mattijs, jongedochter van Wormer en daer wonende. Attestatie om tot Wormer te trouwen.
07-03-1682 Benjamin van Doorn, jongman van Amsterdam en daer wonende ende Geertruij Gaarman, weduwe van Hoorn wonende op de Gerritslant. Dese geboden sijn geschied. Attestatie gegeven om in’t lant te trouwen.
14-03-1682 Meindert Cornelisz Sluijs, jongman van Hoorn wonende op de Oude Doelen ende Baefje Pieters, weduwe mede van Hoorn wonende in de Groote Havesteegh.
14-03-1682 Sijbrant Sijbrantsz, weduwnaer van Hoorn wonende op het Nieuwe Noort ende Jannetje Cornelis, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op het Nieuwe Noort.
14-03-1682 Pieter Tijmonsz, weduwnaer van Hoorn wonende op de Venuslaen ende Antje Sijmons, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de Venuslaen.
21-03-1682 Jan Laeckeman, jongman van Medenblick wonende op het Oude Noort ende Elsje Claes, jongedochter wonende in de Kercksteegh.
28-03-1682 Wormbout van Hogen, jongman van Hoorn wonende op het Oost ende Aefje Ben, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Karperkuijl.
28-03-1682 Jan Claesz, weduwnaer van Hoorn wonende op het Oude Noort ende Geertje Jans, weduwe mede van Hoorn wonende in de Baenstraet. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
04-04-1682 Jan Barentsz van der Schuer, weduwnaer van Hoorn wonende op het Achterom ende Antje Stevens, weduwe van Grosthuijsen en daer wonende. Dese personen ontvangen volgens ordre van de edele achtbaere Heeren burgemeesteren. Haer derde gebodt.
04-04-1682 Dr. Martinus Eleman, jongman van Hoorn wonende in de Wisselstraet ende Geertje Bol, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Karperkuijl. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
04-04-1682 Hendrick Gerritsz, jongman van Hoorn wonende op de Kuijl ende Aeltje Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende buijten de Noorderpoort. Al getrout voor Do. Hondius. Dese personen moeten een gebodt in de weeck hebben gehadt.
04-04-1682 Jan Meijndertsz Bontekoe, jongman van Hoorn wonende op het Oost ende Breghje Koenes, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Gerritslant. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
04-04-1682 Herck Reijndersz, weduwnaer van Oldenborgh wonende op het Oude Noort ende Jannetje Franses, weduwe van Hoorn wonende in den Dal.
04-04-1682 Jan Juriaensz, jongman van Hoorn wonende in de Peperstraet ende Aeltje Cornelis, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Oude Noort.
11-04-1682 Theunis Dircksz, weduwnaer van Groningen wonende bij de Noorderpoort ende Aefje Pieters, jongedochter van Hoorn wonende op het Oude Noort. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
11-04-1682 Harmen Jansz, weduwnaer van Medenblick wonende in de Ramen ende Lijsabeth Beuckelmans, jongedochter van Hoorn wonende mede in de Ramen. In de vroeg prediking getrout.
11-04-1682 Jan Lievesz, weduwnaer van Hoorn wonende op de Timmerwerven ende Trijntje Cornelis, jongedochter van Keern en daer wonende.
11-04-1682 Volckert Reindersz, weduwnaer van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Maritje Jans, weduwe mede van Hoorn wonende in de Nieuwesteegh.
11-04-1682 Jacob Jansz, weduwnaer uijt de Eijder wonende in de Vrouwensteegh ende Wijbrigh Jans, weduwe van Ditmaren wonende achter de Noorderkerck.
11-04-1682 Sijmon Willemsz, weduwnaer van Korteraer wonende op de Turfhaven ende Trijntje Dingnoms, weduwe van Hoorn wonende in den Dal. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
11-04-1682 Reijnder Tijmonsz, jongman van Groningen wonende in de Ramen ende Aefje Klaes, jongedochter van Hoorn wonende in de Achterstraet.
11-04-1682 Claes Jacobsz Tuijnman, weduwnaer van Hoorn wonende op de Venuslaen ende Wijbrigh Sickes, jongedochter van Franeker wonende mede op de Venuslaen.
18-04-1682 Claes Volckertsz, jongman van Amsterdam en daer wonende ende Geertje Cornelis, jongedochter van Hoorn wonende in de Mallagomsteegh. Attestatie om tot Amsterdam te trouwen.
18-04-1682 Jan Arentsz van der Vlecken, jongman van Hoorn wonende in de Kruijsstraet ende Beeckje Dircks, jongedochter mede van Hoorn wonende op het West.
18-04-1682 Diedlof Heijnsz, jongman van Hamborgh wonende voor de Groote kerck ende Elsje Jacobs, jongedochter van Heemstede wonende op het Oost.
18-04-1682 Cornelis Pietersz, jongman van Hoorn wonende bij de Overtoom ende Trijntje Jacobs, jongedochter mede van Hoorn wonende bij de Noorderkerck.
18-04-1682 Jan Hendricksz, jongman van Haerlem wonende op de Veermanskaij ende Griet Pieters, weduwe van Hoorn wonende mede op de Veermanskaij.
25-04-1682 Johan van Elslant, jongman van Hoorn wonende in de Pieteroelistraet ende Lijsabeth de Keijser, jongedochter van Gorichem en daer wonende. Attestatie om in ’t lant te trouwen.
25-04-1682 Herman Claesz, jongman van Hoorn wonende in de Gravestraet ende Trijntje Claes, jongedochter van Schermerhorn wonende voor de Groote kerck.
25-04-1682 Dirck Jansz, jongman van enckhuijsen wonende in de Achterstraet ende Elsje Lourens, jongedochter van Hoorn wonende op het Oude Noort.
25-04-1682 Claes Jansz, jongman van Hoorn wonende op het Oude Noort ende Diewertje Pieters Cos, jongedochter van Schagen en daer wonende. Attestatie om tot Schagen te trouwen.
25-04-1682 Jan Cornelisz Ruijter, jongman van Swaegh wonende tot Westwoude ende Dirckje Pieters Moens, jongedochter van Hoorn wonende op de Zeedijk. Attestatie om tot Westwoud te trouwen.
25-04-1682 Pieter Jansz, weduwnaer van Hulst wonende op de Turfhaven ende Antje Hendricks, jongedochter van Hoorn wonende mede op de Turfhaven.
25-04-1682 Dirck Jacobsz, weduwnaer van Hoorn wonende op de Dijck ende Engeltje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Oude Doelen.
02-05-1682 Jacob Cornelisz Taij, jongman van Hoorn wonende op het Oost ende Aefje Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Oude Turfhaven. Getrout den 18 maij 1682.
02-05-1682 Reijnier Woutersz, weduwnaer van Barrevelt wonende in de Duijnsteegh ende Trijntje Jans, jongedochter van Groningen wonende op ’t Nieuwe Noort. Getrout den 18 maij 1682.
02-05-1682 Willem Sijbrantsz, jongman van Twisck wonende in de Kruijsstraet ende Cornelisje Cornelis, jongedochter van Medenblick wonende op de Oude Turfhaven.
02-05-1682 Pieter Roesier, jongman van Mastricht wonende in de Meulesteegh ende Cornelis Jochems, jongedochter van Enckhuijsen wonende mede in de Meulesteegh. Niet getrout.
09-05-1682 Dr. Georgius Goethals, raedt en oud schepen deser stede Hoorn wonende op de Oude Turfhaven ende Margareta van Schoonen, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Oude Veermanskaij. Attestatie om in huijs te trouwen.
09-05-1682 Cornelis Cornelisz Kaen, weduwnaer van Hoorn wonende tusschen de Oosterpoorten ende Geertje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Oude Noort.
09-05-1682 Tijs Jansz, jongman van Venlo wonende buijten de Noorderpoort ende Appeleuntje Andries, jongedochter van Enckhuijsen en daer wonende. Attestatie om tot Enckhuijsen te trouwen.
16-05-1682 Willem Doncker, jongman van Hoorn wonende op de Timmerwerven ende Trijntje Edam, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de Timmerwerven.
16-05-1682 Jacobus van Gelder, weduwnaer van Hoorn wonende op de Karperkuijl ende Martina de Roeck, weduwe mede van Hoorn wonende in de Achterstraet.
16-05-1682 Cornelis Gerbrantsz, jongman van Hoorn wonende op het Kerckhof ende Geertje Cornelis, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Gravestraet.
16-05-1682 Claes Leendersz, weduwnaer van Egmont op Zee wonende in de Gravestraet ende Neeltje Claes, weduwe van Hoorn wonende op ’t Schotlant.
16-05-1682 Claes Claesz, jongman van Hoorn wonende op de Oude turfhaven ende Maritje Hendricks, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Haven.getrout den 31 maij 1682.
16-05-1682 Jacob Jacobsz Taeij, weduwnaer van Hoorn wonende op het West ende Lijsbet Gerrits Grau, weduwe mede van Hoorn wonende in de Melcknapsteegh.
23-05-1682 Outger Hercksz Kock, jongman van Hoorn wonende op het Oude Noort ende Lijsabet Outgers Switsers, weduwe mede van Hoorn wonende in de Bostelsteegh. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
23-05-1682 Theunis Opkesz, weduwnaer van Hoorn wonende in de Achterstraet ende Fijtje Cornelis, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Turfhaven. Getrout den 7 junij 1682.
23-05-1682 Jan Arentsz, jongman van Hoorn wonende op ’t Munnickevelt ende Lijsbet Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Gouw. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
23-05-1682 Pieter Jansz, jongman van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Adriaentje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de Turfhaven.
23-05-1682 Barent Diedlofsz, jongman van Hoorn wonende in de Achterstraet ende Duijfje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Kruijsstraet.
30-05-1682 Jan Fransz Bruijnvis, jongman van Hoorn wonende op de Luijendijck ende Aefje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Haven. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
30-05-1682 Claes Jansz Bleecker, jongman van Alckmaer wonende op ’t Achterom ende Francijntje Claes, weduwe van Hoorn wonende mede op ’t Achterom.
30-05-1682 Jacob Willemsz van Zuijlen, jongman van Bunschoten wonende aen de Roode Steen ende Guertje Willems, jongedochter van Hoorn wonende in de Nieuwe Pompsteegh.
30-05-1682 Pouwels Jansz, jongman uijt Vranckrijck wonende op het Oost ende Antje Cornelis, jongedochter van Hoorn wonende op het West.
06-06-1682 Jan Hermensz Haes, weduwnaer van Hoorn wonende op de Gerritslant ende Geertje Pieters Egmont, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Turfhaven. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen den 21 junij 1682.
13-06-1682 Mr. Nicolaes van Suchtelen, jongman, regerend schepen der stadt Hoorn wonende op de Zeedijk ende Aleda Blauwenhelm, jongedochter van Amsterdam en daer wonende. Attestatie om tot Amsterdam te trouwen.
13-06-1682 Pieter Gerbrantsz, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Nieuwe Noort ende diewertje Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende aen de zuijtzijd van de Groote kerck.
13-06-1682 Jan de Vrij, jongman van Hoorn wonende tot Haerlem ende Eva Jans, jongedochter van Haerlem en daer wonende.
13-06-1682 Jan Evertsz, weduwnaer van Hoorn wonende in de Muntstraet ende Tijsje Hendricks, weduwe mede van Hoorn wonende mede in de Muntstraet.
13-06-1682 Albert Hendricksz, weduwnaer van Born wonende achter de Noorderkerck ende Belij Teunis, jongedochter van Amsterdam wonende mede achter de Noorderkerck.
13-06-1682 Johannes Brant, jongan, predicant van de remonstratse kerck alhier wonende in de Gravestraet ende Willemina Kloppers, jongedochter van Amsterdam en daer wonende. Attestatie om tot Amsterdam te trouwen.
13-06-1682 Jan Teunisz Haek, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Nieuwelant ende Geert Jans, jongedochter van Enckhuijsen en daer wonende. Attestatie om tot Enckhuijsen te trouwen.
20-06-1682 Evert Albertsz, jongman van Embden wonende op ’t hoeckje van de Slijcksteegh ende Maritje Hendricks, weduwe van Amsterdam wonende mede op ’t hoekje van de Slijcksteegh.
27-06-1682 Franchoijs van Bredehoff, Heere van Pijlswaert etc wonende tot Hoorn ende juffrouw Cecilia de Jonge van Ellemeet wonende in Den Briel. Attestatie om in Den Briel te trouwen.
27-06-1682 Dirck Jansz Appelboom, weduwnaer van Hoorn wonende op de Nieuwendam ende Pietertje Alberts, weduwe mede van Hoorn wonende in de Gravestraet.
27-06-1682 Pieter Dircksz, jongman van Bobeldijck wonende op ’t Achterom ende Antje Juriaens, weduwe van Hoorn wonende mede op het Achterom.
27-06-1682 Cornelis Jacobsz, weduwnaer van Hooghtwoudt en daer wonende ende Grietje Jacobs, weduwe van Hoorn wonende op ’t Oost. Attestatie om op Hooghtwout te trouwen.
27-06-1682 Jan Thijsz, weduwnaer van de Venuslaen en daer wonende ende Elsje Thijses, jongedochter van Hoorn wonende in de Geldersesteegh.
27-06-1682 Albert Jansz, jongman van Groningen wonende op ’t hoekje van de Gravestraet ende Grietje Pouwels, weduwe van Muijen wonende mede op ’t hoekje van de Gravestraet.
27-06-1682 Cornelis Jansz, weduwnaer van Hooghwoudt en daer wonende ende Aeltje Andries, jongedochter van Hoorn wonende in de Botersteegh. Attestatie om tot Hooghtwoudt te trouwen.
27-06-1682 Stoffel Jansz, weduwnaer van Regensborg wonende op de Gerritslant ende Angnietje Gerrits, weduwe van Bergen op Zoom wonende op de Modderbacken.
04-06-1682 Thijmon Fopsz, weduwnaer van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Maritje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de Turfhaven.
04-06-1682 Jan Hendricksz, jongman van Loenen wonende op het Watertje ende Elsje Jans, jongedochter van Frederickstadt wonende op de Modderbacken.
04-06-1682 Claes Jansz, weduwnaer van Hoorn wonende in de Peerdesteegh ende Maritje Pieters, weduwe mede van Hoorn wonende op het West.
04-06-1682 Jan Allertsz, weduwnaer van Hoorn wonende buijten de Noorderpoort ende Trijntje Hendricks, weduwe mede van Hoorn wonende in de Vijselstraet.
04-06-1682 Pieter Jacobsz, jongman van Hoorn wonende op de Gerritslant ende Ebeltje Jurcks, jongedochter mede van Hoorn wonende in den Dal.
11-07-1682 Nicolaes Wijntgis, jongman van Hoorn wonende in de Munstraet ende Alida Tedingh Berckhout, jongedochter mede van Hoorn wonende op de nieuwestraet. Attetstie om in huijs te trouwen.
11-07-1682 Gerrit Cornelisz, jongman van Hoorn wonende op de Bierkaij ende Jannetje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Appelhaven.
11-07-1682 Pieter Jansz Olifant, jongman van Hoorn wonende op de Haven ende Trijntje Sijbrants, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de Haven.
11-07-1682 Reijer Vredricksz Visser, weduwnaer van Purmerent wn daer wonende ende Maritje Pieters, weduwe van Hoorn wonende in de Kruijsstraet. Attestatie om tot Purmerent te trouwen.
11-07-1682 Gerbrant Sijmonsz Swart, weduwnaer van Hoorn wonende in de Nieuwesteegh ende Meijnutje Maertens, weduwe mede van Hoorn wonende op het Oude Noort.
11-07-1682 Jacob Lodewijcksz, weduwnaer van Hoorn wonende voor de Groote kerck ende Jannetje Hendricks, weduwe mede van Hoorn wonende mede voor de Groote kerck.
11-07-1682 Cornelis Hermansz, weduwnaer van Hoorn wonende op het Nieuwe Noort ende Trijntje Pieters Tonninges, weduwe van Monickendam en daer wonende. Attestatie om tot Monickendam te trouwen.
11-07-1682 Albert Jansz, jongman van Groningen wonende in de Gravestraet ende Grietje Pouwels, weduwe van Hoorn wonende mede in de Gravestraet.
25-07-1682 Dirck Tonisz, weduwnaer van Enckhuijsen wonende op de Modderbacken ende Antje Gerrits, jongedochter van Hoorn wonende bij de Koepoort.
25-07-1682 Dirck Meijer, jongman van Paterborn wonende in de Lelijstraet ende Marij Adams, weduwe van Doesburgh wonende mede in de Lelijstraet.
25-07-1682 Jacob Michielsz, jongman van Hoorn wonende bij de Westerpoort ende Grietje Cornelis, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Wisselstraet.
25-07-1682 Jacob Jacobsz Jel, jongman van Hoorn wonende op de Verckemarkt ende IJtje Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Dijck.
01-08-1682 Claes Jansz, jongman van Hoorn wonende op het Oost ende Marijtje Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Achterom. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
01-08-1682 Pieter Moningnon, jongman van Calis wonende op ’t Achterom ende Marij Jans, jongedochter van Haerlem wonende mede op ’t Achterom.
08-08-1682 Gerrit Claesz, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t achterom ende Trijntje Cornelis, weduwe mede van Hoorn wonende mede op ’t Achterom. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
08-08-1682 Claes Gerritsz, jongman van Hoorn wonende op ’t Achterom ende Maritje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op ’t Achterom. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
15-08-1682 Albert Claesz Pet, jongman van Oostsanen wonende op ’t Nieuwelant ende adriaentje Cornelis Avenhorn, jongedochter van Hoorn wonende op de Ashoop.
15-08-1682 Pieter Hermensz Nannis, weduwnaer van Benningbroeck wonende op ’t Nieuwelant ende Antje Teunis, jongedochter van Hoorn wonende in de Gouw.
22-08-1682 Johannes Erhart, jongman van Bergen op Zoom wonende op de Zeedijck ende Dirckje Pieters, weduwe van Hoorn wonende in de Kruijsstraet.
22-08-1682 Cornelis Willemsz Hellinghman, weduwnaer van Hoorn wonende op de Timmerwerven ende Lijsabet Bel, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Oude Noort. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
22-08-1682 Claes Bel, jongman van Hoorn wonende op het Oude Noort ende Neeltje Willems, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Timmerwerven. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
22-08-1682 IJsbrant Dircksz, jongman van Hoorn wonende op ’t Schotlant ende Griet Claes, weduwe van Amsterdam mede wonende op ’t Schotlant.
22-08-1682 Jan Claesz, jongman van Hoorn wonende op het Achterom ende Antje Adriaens, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op het Achterom.
22-08-1682 Claes Michielsz, weduwnaer van Wijdenes en daer wonende ende Lijsbet Arents, jongedochter van Venhuijsen wonende alhier op ’t Nieuwe Noort. Attestatie om tot Wijdenes te trouwen.
29-08-1682 Jan Prins, weduwnaer van Havelen wonende tot Winckel ende Trijntje Teunis, weduwe van Hoorn wonende in de Appelsteegh. Attestatie om tot Winckel te trouwen.
29-08-1682 Michiel Cornelisz Suerlant, jongman van Hoorn wonende tussen de Oosterpoorten ende Maritje Cornelis, weduwe mede van Hoorn wonende mede aldaer.
29-08-1682 Jan Pietersz Tuijnman, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Smerichorn ende Cornelisje Gerrits, weduwe mede van Hoorn wonende op de Varckemarkt. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
29-08-1682 Jacob Jansz de Mooij, weduwnaer van Hoorn wonende bij de Koepoort ende Sijntje Cornelis, weduwe mede van Hoorn wonende in de Achterstraet.
29-08-1682 Pieter Jacobsz, jongman van Hoorn wonende in de Achterstraet ende Antje Tobias, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Zeedijck.
05-09-1682 Jan Jansz, weduwnaer van Enckhuijsen wonende hier op de Timmerwerven ende Krijntje Jans, weduwe van Hoorn wonende mede op de Timmerwerven. Nota, dese bruijdegom is overleden derhalve het derde gebodt uijtgegaen.
05-09-1682 Cornelis Jansz Nieustadt, jongman van Fredrickstadt wonende bij de Noorderpoort ende Dieuw Claes, jongedochter van Venhuijsen en daer wonende.
12-09-1682 Jan Jansz, jongman van Alckmaer wonende op ’t Baetlant ende Meijnsje Riemer, jongedochter van Hoorn wonende op de Turfhaven.
12-09-1682 Jan Arentsz, weduwnaer van Emmerich wonende in ’t St. Pietershof ende Lijsbet Jans, weduwe van Hoorn wonende op ’t Nieuwe Noort.
12-09-1682 Jan Hendricksz, weduwnaer van Hoorn wonende in de Vijselstraet ende Barentje Toemes, jongedochter van Campen wonende mede in de Vijselstraet.
12-09-1682 Willem Hermensz, jongman van Warsou wonende op ’t Achterom ende Maritje Jacobs, weduwe van Amsterdam wonende mede op ’t Achterom.
12-09-1682 Gerrit Hendricksz Praler, jongman van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Stijntje Sentes, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Nieuwe Noort.
12-09-1682 Evert Davitsz, jongman van Hoorn wonende in de lelijstraet ende Stijntje Dircks, jongedochter mede van Hoorn wonende tussen de Oosterpoorten.
19-09-1682 Michiel Benedictus, weduwnaer van Alckmaer wonende op de Kuijl ende Neeltje Everts, jongedochter van Ameijden wonende op ’t Achterom.
19-09-1682 Jan Claesz Tuijnman, weduwnaer van Ditmarssen wonende op ’t Kruijtmolenpat ende Antje Cornelis, jongedochter van Hoorn wonende mede op ’t Kruijtmolenpat.
19-09-1682 Reep Teunisz, jongman van Hoorn wonende aen de Veste ende Aefje Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende mede aen de Veste.
19-09-1682 Claes Cornelisz, weduwnaer van Bergerveen wonende op de Nieuwendam ende Marij Jans, weduwe van Hoorn wonende op ’t Achterom.
19-09-1682 Huijbert Huijbertsz, weduwnaer van Alckmaer wonende op de Turfhaven ende Claesje Jans, weduwe van Hoorn wonende op het Nieuwe Noort.
26-09-1682 Willem van Polckhoven, jongman van Buijcksloot en daer wonende ende Marijtje van Schinnen, jongedochter van Hoorn wonende in de Gravestraet. Attestatie om tot Buijcksloot te trouwen.
26-09-1682 Ellert Jacobsz, jongman van Hoorn wonende op ’t Oude Noort ende Lijsabet Jacobs, weduwe van Enckhuijsen wonende achter de Noorderkerck.
26-09-1682 Pieter Jansz, weduwnaer van Hoorn wonende aen de Veste ende Stijntje Gerrits, weduwe mede van Hoorn wonende in de Achterstraet.
26-09-1682 Gerrit Hendricksz, jongman van Zutfen wonende aen de Veste ende Aeltje Pieters, weduwe van Hoorn wonende mede aen de Veste.
26-09-1682 Abraham Willemsz, weduwnaer van Hoorn wonende op de Oosterpoort ende Saertje Dircks, weduwe van Hoorn wonende op ’t Achterom.
26-09-1682 Jan Claesz, jongman van Hoorn wonende bij de Hooge Brugh ende Griet Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Nieuwelant.
26-09-1682 Teunis Teunisz, weduwnaer van Hamborgh wonende op de Koepoortswegh ende Aeltje Cornelis, weduwe van Enckhuijsen wonende op ’t Achterom.
26-09-1682 Fredrick The, jongman van Sleeswijck wonende tot Edam ende Lijsbeth Cornelis, jongedochter van Hoorn wonende op ’t Oude Noort.
26-09-1682 Jacob Teunisz Brouwer, jongman van Hoorn wonende op de Oude Timmerwerven ende Guertje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Nieuwe Vijselstraet.
03-10-1682 Maerten Pietersz Houttuijn, jongman van Hoorn wonende op ’t Baetlant ende Trijntje Willems Bol, jongedochter van Alckmaer wonende aldaer. Attestatie om tot Alckmaer te trouwen.
03-10-1682 Jan Sijbrantsz Schouten, jongman van Enckhuijsen en daer wonende ende Claesje Jans, jongedochter van Hoorn wonende op de Vulderswael.
03-10-1682 Maerten Sijmonsz, weduwnaer van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Jannetje Gerrits, weduwe mede van Hoorn wonende op de Ashoop.
03-10-1682 Coert Barentsz, jongman van Hoorn wonende bij de Timmerwerven ende Antje Bremers, jongedochter mede van Hoorn wonende bij de Waij-op-brugh.
10-10-1682 Claes Claesz, jongman van Stockholm wonende op ’t West ende Guertje Willems, weduwe van Hoorn wonende voor de Groote kerck.
17-10-1682 Jan Willemsz Kuijper, jongman van Hoorn wonende in de Groote Havesteegh ende Luijduwtje Dircks de Vries, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Koornmarckt.
17-10-1682 Jacob Sijmensz Poelman, weduwnaer van Medenblick wonende tot Abbekerck ende Margrietje Jacobs Opperdoes, weduwe van Hoorn wonende op het Weijtje. Attestatie om tot Abbekerck te trouwen.
17-10-1682 Joris Antonisz, jongman uijt het lant van der Marck wonende op ’t Achterom ende Trijntje Fredricks, weduwe van Amsterdam wonende mede op ’t Achterom. Dese persoon versta ick dat noch een getroude vrou heeft welckers naem is Elween van Herfort.
17-10-1682 Jan Bats, jongman van Duijnkercken wonende op de westerdijck ende Jannetje Adriaens, jongedochter van Hoorn wonende mede op de Westerdijck.
17-10-1682 Hendrick Jansz, jongman van Hoorn wonende op de Bierkaij ende Geesje Juriaens, weduwe mede van Hoorn wonende bij de Westerpoort.
17-10-1682 Jan de Wit, jongman van Hoorn wonende in de Achterstraet ende Swaentje Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende mede in de Achterstraet.
17-10-1682 Carsten Jans, jongman van Hoesem wonende in de Gravestraet ende Antje Roelofs, jongedochter van Oosterijsen wonende mede in de Gravestraet.
17-10-1682 Leendert Harmansz, jongman van Amsterdam en daer wonende ende Beatris Jacobs, jongedochter van Hoorn wonende mede tot Amsterdam.
17-10-1682 Hendrick Groothuijs, weduwnaer van Embden wonende op ’t Achterom ende Elsje Hendricks, weduwe van Ditmarsen wonende op ’t Munnickevelt.
17-10-1682 Andries Jansz, jongman van Hoorn wonende in de Trommelstraet ende Grietje Gerrits, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Kuijl.
17-10-1682 Jan Jansz Met, weduwnaer van Berckhout en daer wonende ende Trijn Jacobs, weduwe van Bennebroeck wonende alhier op ’t Oude Noort. Attestatie om tot Berckhout te trouwen.
24-10-1682 Hendrick Tobiasz Stael, jongman van Hoorn wonende op de Gerritslant ende Grietje Jacobs, weduwe mede van Hoorn wonende mede op de Gerritslant.
24-10-1682 Claes Cornelisz, jongman van Aendijck bij Medenblick wonende op Keern ende Antje Dircks, jongedochter van Enckhuijsen wonende op de Nieuwestraet.
31-10-1682 Cornelis Pietersz, jongman van Hoorn wonende op het Oost ende Martijntje Affet, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Vulderswael. Attestatie om in haer huijs te trouwen.
31-10-1682 Jacob Backer, jongman van Hoorn wonende op de Italiaanse Zeedijck ende Geertje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Oude Noort.
31-10-1682 Govert Teunisz Fortuijn, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Baetlant ende IJtje Pieters Wits, weduwe mede van Hoorn wonende op de Gerritslant. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
31-10-1682 Pieter Heddinghsz, jongman van Toningen wonende in de Jan van Necksteegh ende Engeltje Cornelis, jongedochter van Hoorn wonende mede in de Jan van Necksteegh.
31-10-1682 Gerrit Gerritsz, jongman van Hoorn wonende bij de Vusmarckt ende Trijntje Ernst, jongedochter mede van Hoorn wonende mede bij de Vismarckt. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
31-10-1682 Lourens Pietersz, jongman van Enckhuijsen wonende op de Luijendijck ende Grietje Willems, jongedochter mede van Enckhuijsen wonende op de Karperkuijl.
31-10-1682 Pieter Cornelisz, weduwnaer van Hauwert wonende voor de Groote kerck ende Neeltje Gerrits, weduwe van Hoorn wonende op ’t Nieuwe Noort.
31-10-1682 Mourits Mouritsz, jongman van Hoorn wonende op ’t Schotlant ende Teunisje Hendricks, jongedochter van Medenblick wonende in de Mostertsteegh.
31-10-1682 Pieter Jansz Avenhorn, weduwnaer van Avenhorn wonende op ’t Watertje ende Trijntje Wiggers, jongedochter van Hoorn wonende in de Keijserinnestraet.
07-11-1682 Jan Tijmonsz Brant, jongman van Hoorn wonende buijten de Noorderpoort ende Aefje Olfers, weduwe mede van Hoorn wonende op de Venuslaen.
07-11-1682 Claes Jacobsz Geusebroek, weduwnaer van Hoorn wonende op de Bierkaij ende Meijnutje Joris, weduwe mede van Hoorn wonende op de Zeedijck. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
07-11-1682 Gerrit Jansz Hoetjes, jongman van Hoorn wonende op de Zeedijck ende Maritje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Kuijl.
07-11-1682 Pieter Jansz Vroegh-op, weduwnaer uijt de Beverwijck en daer wonende ende Neeltje sijmons, jongedochter van Hoorn wonende in de Nieuwe Vijselstraet. attestatie om ot Beverwijck te trouwen.
07-11-1682 Gerrit Jacobsz, jongman van Hoorn wonende in de Nieuwesteegh ende Macjtelt Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende bij de Hooge Brugh.
07-11-1682 Albert Jansz, jongman van Hoorn wonende op de Timmerwerven ende Maritje Reijnders, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Gouw.
07-11-1682 Tames Claesz, jongman van Hoorn wonende bij de Noorderpoort ende Maritje Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende bij de westerpoort.
07-11-1682 Claes Jacobsz Wormer, jongmn van Hoorn wonende in de Borstelsteegh ende Trijntje Herckes, jongedochter mede van Hoorn wonende aen de Veste.
14-11-1682 Sijbrant Schagen, jongman van Hoorn wonende op de Karperkuijl ende Trijntje Ben, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de Karperkuijl.
14-11-1682 Daniel Claesz Nierop, jongman van Hoorn wonende bij de Oosterpoort ende Aeltje Elias, jongedochter van Bovenkarspel en daer wonende. Attestatie om tot Bovenkarspel te trouwen.
14-11-1682 Dirck Ben, convoijmeester, weduwnaer van Hoorn wonende op de Karperkuijl ende Trijntje Cornelis Lantsman, weduwe van Enckhuijsen en daer wonende.
14-11-1682 Tijmon Gerbrantsz, jongman van Hoorn wonende op ’t Oost ende Maritje IJsbrants, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Nieuwe Noort.
14-11-1682 Cornelis Martensz, jongman van Westwoud wonende op ’t Nieuwe Noort ende Geertje Hendricks, jongedochter van Hoorn wonende op de Luijendijck.
14-11-1682 Pieter Pietersz Dux, jongman van Edam wonende op de Nieuwe Veermanskaij ende Cornelisje Cornelis, jongedochter van Hoorn wonende mede op de Nieuwe Veermanskaij.
14-11-1682 Cornelis Compostel, jongman van Hoorn wonende in de Kercksteegh ende Maritje Pieters, jongedochter van Texel wonende alhier op ’t Nieuwelant.
21-11-1682 Drs. Theodorus Hoogendorp, predikant tot Opperdoes ende Lijsbeth Goverts ’t Hoen, jongedochter van Hoorn wonende op de Turfhaven. Attestatie om tot Opperdoes te trouwen.
21-11-1682 Pieter Olesz, jongman van Stavanger wonende in de St. Theunissteegh ende Antje jans, jongedochter van Westerijsen wonende in de Wijburgsteegh.
21-11-1682 Cornelis Govertsz, weduwnaer van Nieuwe Nierop en daer wonende ende Antje Jans, weduwe van Medenblick wonende op de Turfhaven. Attestatie om tot Nierop te trouwen.
21-11-1682 Roelof Dirksz, jongman van Dronthem wonende op ’t Watertje ende Engeltje Gerrits, weduwe van Westerijsen wonende op de Carperkuijl.
21-11-1682 Jonas Andriesz, jongman van Langesond wonende bij de Oosterkerck ende Aeltje Theunis, jongedochter van Westerijsen wonende in de Jeroensteegh.
21-11-1682 Roelof Jansz, jongman van Vlecker wonende tussen de oosterpoorten ende Maritje Pouwels, weduwe van Westerijsen wonende in de Jeroensteegh.
21-11-1682 Wigger Jansz Kos, weduwnaer van westerblocker en daer wonende ende Reijnouw Claes, weduwe van Hoorn wonende bij de Oosterpoort. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
21-11-1682 Bartel Bartelsz, jongman van Embden wonende op ’t Nieuwlant ende Marijtje Claas, jongedochter van Hoorn wonende op ’t Munnikkevelt.
21-11-1682 Poulus Willemsz, jongman van Coppenhagen wonende in de Gouweroksteeg ende Trijntje Hendriks, weduwe van Hoorn wonende aldaer
28-11-1682 Mr. Nanningh Hinlopen, jongman van Hoorn wonende op de luijendijck ende Luijduwijntje Dircks ertsen, jongedochter van Harderwijck en daer wonende. Attestatie om tot Harderwijck te trouwen.
28-11-1682 Adriaen Bastiaensz Bas, jongman van otterdam wonende in de Vijselstraet ende Maritje Lourens, weduwe van Stavanger wonende op de Nieuwendam.
28-11-1682 Zwen Dircksz, jongman van Langesondt wonende tussen de Oosterpoorten ende Engeltje Cornelis, weduwe van Hoorn wonende mede tussen de Oosterpoorten.
28-11-1682 Willem Cornelisz, weduwnaer van Hoorn wonende in de Nieuwe Pompsteegh ende Meijnuw Andries, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Nieuwe Vijselstraet. ttestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
28-11-1682 Arent Danielsz Bent, jongman van Hoorn wonende in de Nieuwe Vijselstraet ende Griet Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Peerdesteegh.
28-11-1682 Dirck Jansz, jongman van Berckhout wonende op de Verckemarkt ende Trijntje Pieters, jongedochter van Berckhout en daer wonende.
05-12-1682 Louris Jansz, weduwnaer van Tonninge ende Trijntje  Jacobs, jongedochter van Hoorn wonende beijde achter de Noorderkerck.
05-12-1682 Flips Harmensz de Wit, jongman van Hoorn wonende in de Trommelstraet ende Hillegontje Cornelis, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Warmoesstraet.
05-12-1682 Pieter Roelofsz, jongman van Stockholm wonende op de Gerritslandt ende Belijtje Dirks, jongedochter van Stavanger wonende in de Kleijne Havesteegh.
05-12-1682 Jan Dircksz, van Schellinghout ende Im Jans van Westerblocker sij op dato als boven getrout door attestatie.
12-12-1682 Andries Andriesz, jongman van Hoorn wonende op de Verkemarckt ende Hendrikje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Meulensteegh.
12-12-1682 Jacob Jacobsz, jongman van Hoorn wonende op de Appelhaven ende Susanna Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Appelsteegh.
12-12-1682 Jan Warnaar, jongman van Bourgonje wonende op de Luijendijck ende Grietje Jans, jongedochter van Zutphen wonende op ’t Oude Noort.
12-12-1682 Pieter Joosten, jongman van Blockzijl wonende op ’t Nieuwelant ende Aeltje Pieters, jongedochter van Hoorn wonende mede op ’t Nieuwelant.
19-12-1682 Hendrick Harmansz, jongman van Kempen wonende aen de Veste ende Neltje Goverts, weduwe van Hoorn wonende mede aen de Veste. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
19-12-1682 Hendrick Jansz de Boer, jongman van Hoorn wonende aen de Groote kerck ende Lijsbet Goverts, jongedochter mede van Hoorn wonende mede aen de Groote kerck.
19-12-1682 Sijmon Jacobsz, jongman van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Grietje Cornelis, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Peperstraet.
19-12-1682 Pieter Tieleman, weduwnaer van Hoorn wonende in de Slijcksteegh ende Marij Willems, weduwe mede van Hoorn wonende achter de Noorderkerck. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
24-12-1682 Cornelis Harmansz de Klercq, jongman van Hoorn wonende op het Oude Noort ende Aeghje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende op het Oost.
24-12-1682 Jan Willemsz Smit, weduwnaer van Akersloot wonende op het Oost ende Teetje Vredricks Bonck, jongedochter van Hoorn wonende mede op het Oost.
24-12-1682 Maerten Fransz, weduwnaer van Harderwijck wonende op de Gerritslant ende Grietje Antonis, weduwe van Hoorn wonende in de Duijnsteegh.
24-12-1682 Tijs Andriesz, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Nieuwelant ende Grietje Cornelis, weduwe mede van Hoorn wonende aen de noortzijde van de Groote kerck.

 

Transcriptie: GeneaData. Datum: 26-06-2020

GeneaData

Bron: Westfries Archief Hoorn – Inv.nr. 67

 

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

.

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.