Hoorn Huwelijksafkondigingen 1681

Share and Like

Hoorn – Huwelijksafkondigingen 1681-1714.

Periode 1681

27-09-1681 Jan Aggesz, jongman van Enckhuijsen en daer wonende ende Aeltje Jans, jongedochter van Hoorn wonende op de Timmerwerven. Soo ick versta heb sijn dese in den muunisten preken getrout.
17-09-1681 Gerrit Jansz, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t west ende Marij Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Nieuwe Noort.
27-09-1681 Fredrick Jochemsz, jongman van Amsterdam wonende achter de Hooge Veste ende Maritje Jacobs, weduwe van Hoorn wonende achter de Noorderkerck. Attestatie gegeven om op ’t stathuijs te trouwen.
04-10-1681 Cornelis Moijevries, jongman (oud schepen der stadt Monickendam) wonende alhier op de Oude Doelen ende Trijntje Groots, jongedochter van Hoorn wonende op de Bierkaij.
04-10-1681 Jan Engelsz, jongman van Luijckstadt wonende bij ’t Hooft ende Aeltje Mangelis, jongedochter van Hoorn wonende in de Melcknapsteegh.
04-10-1681 Jan Jansz Slijp, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Nieuwelant ende Aef Claes, jongedochter mede van Hoorn wonende achter de Noorderkerck. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
04-10-1681 Hendrick Jansz, jongman van Hoorn wonende in de Appelsteegh ende Maritje Adriaens, jongedochter van Enckhuijsen wonende mede in de Appelsteegh.
04-10-1681 Jacob Jansz Vlaer, jongman van Hoorn wonende op de Kuijl ende Diewertje Ottes, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Achterom.
11-10-1681 Dirck Pietersz, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t west ende Madeleentje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende aen de Groote kerck.
11-10-1681 Jan jansz Broer, weduwnaer van Blockzijl en daer wonende ende Neeltje Hermes, jongedochter van Hoorn wonende op de Dijck.
11-10-1681 Jan Woutersz, jongman van Hoorn wonende op de Karperkuijl ende Grietje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Nieuwe Vijselstraet.
18-10-1681 Gerbrant Claesz, jongman van Hoorn wonende op de Timmerwerven ende Aefje Cornelis, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Oude Noort. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
18-10-1681 Claes Hertog, weduwnaer van Hoorn wonende in de Groote Havesteegh ende Arentje Arents, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Nieuwesteegh.
18-10-1681 Gerrit Willemsz van Laer, jongman van Hoorn wonende op de Koornmarkt ende Maritje Cornelis, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Nieuwestraet.
18-10-1681 Jacob Pouwelsz Rex, jongan van Purmerendt en daer wonende ende Barbertje van Schinnen, weduwe van Hoorn wonende in de wisselstraet.
18-10-1681 Frans Mattijsz, jongman van Hoorn wonende in de Schellinghoutersteegh ende Trijntje Hendricks, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Ramen.
18-10-1681 Hans Gerritsz, weduwnaer van Enckhuijsen wonende in de Proossteegh ende Aeltje Arents, weduwe van Amsterdam wonende op de Veermanskaij.
18-10-1681 Joost Jansz, jongman van Amsterdam wonende achter de Noorderkerck ende Grietje Gerrits, weduwe van Antwerpen wonende in de Hoedemaeckersteegh.
25-10-1681 Dirck Gerritsz, weduwnaer van Hoorn wonende in de Peerdesteegh ende Marij Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Kerckstraet.
25-10-1681 Lourens Cornelisz, Lourens Cornelisz, jongman van Hoorn wonende in de Baenstraet ende Rijcke Pouwels, weduwe mede van Hoorn wonende in de Kruijsstraet.
25-10-1681 Sijbrant Pouwelsz, weduwnaer van Hoorn wonende op de Stadtssingel ende Sijberigh Pieters, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op de stadtssingel.
25-10-1681 Antoni Willemsz, jongman van Zandia wonende op den Dam ende stijntje Levijns, jongedochter van Hoorn wonende mede op den Dam.
25-10-1681 Tijs Pouwelsz, jongman van Hoorn wonende in de Ramen ende Saertje abrahams, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Munstraet.
25-10-1681 Maarten Dingnumsz, weduwnaer van Corteraer wonende op de Turfhaven ende Marijtje Teunis, jongedochter van Uijtregt wonende mede op de Turfhaven.
01-11-1681 Pieter Vredricksz Swart, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Breed ende Lijsbet Claas, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Baenstraet.
01-11-1681 Cornelis Sijmonsz de Geus, jongesel van Hoorn wonende in de Gouw ende Lijsbet sijmons, jongedochter van Edam en daer wonende. Attestatie om tot Edam te trouwen.
01-11-1681 Pieter Jansz Saal, jongman van Hoorn wonende op ’t Oost ende Hendrikse Heijtes, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op ’t Oost.
08-11-1681 Jacob Langevelt, jongan van Egmont Binnen en daer wonende ende Geertruij Waijop, jongedochter van Hoorn wonende op ‘tOost. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
08-11-1681 Hendrick Willemsz, jongman van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Trijntje Gerrits, jongedochter van Medenblick wonende mede op de Turfhaven.
08-11-1681 Jan Jansz, weduwnaer van Purmerlant wonende tot Monickendam ende Annetje Coertes, jongedochter van Hoorn wonende mede tot monickendam. Dese personen sijn al tot Monickendam getrout door ordre van burgemeester.
08-11-1681 Cornelis van der Meer, weduwnaer van Hoorn wonende op ’t Oude Noort ende Grietje Oudeklaes, jongedochter van Ouderkerck en daer wonende. Attestatie om tot Ouderkerck te trouwen.
08-11-1681 Gerrit Jansz uit de Ruijgen, jongman van Hoorn wonende in de Kruijsstraet ende Lijsbet Joosten, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Bagijnesteegh.
08-11-1681 Hendrick Hendricksz, jongman van Amsterdam en daer wonende ende Annetje Lourens, jongedochter van Hoorn wonende mede tot Amsterdam. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
15-11-1681 Hendrick Gerritsz, jongman van Hoorn wonende op de Turfhaven ende Hillegont Frances, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Ramen.
15-11-1681 Juriaen Adriaensz, jongman van Westerijsen wonende op de Haven ende Engeltje Carstens, jongedochter van Vlecker wonendeop ’t Baetlant.
15-11-1681 Gerrit Sijmonsz, jongman van Hoorn wonende op de Modderbacken ende Trijntje Adriaens, jongedochter mede van Hoorn wonende op Kackedam.
15-11-1681 Pieter Adriaensz, jongman van Hoorn wonende op Kackedam ende Trijntje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende op de Turfhaven.
15-11-1681 Andries Jansz, weduwnaer van Hattem wonende in de Achterstraet ende Antje Dubbels, jongedochter van Hoorn wonende op ’t West.
15-11-1681 Steven Claesz, weduwnaer van Medenblick wonende in de Peerdesteegh ende antje Lammers, jongedochter van Hoorn wonende op ’t West.
22-11-1681 Willem Hercksz Botterboer, weduwnaer van Hoorn wonende bij de Noorderpoort ende Maritje Jans, weduwe mede van Hoorn wonende op ’t Oude Noort. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
22-11-1681 Cornelis Adriaensz Boes, jongman van Hoorn wonende op ’t Achterom ende Aefje Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende mede op ’t Achterom.
22-11-1681 Pieter Hendricksz Lodder, jongman van Hoorn wonende in de Halvemaensteegh ende Lijsbet Jans, jongedochter mede van Hoorn wonende in de Botersteegh.
29-11-1681 Jan Hermensz, jongman van Scharwoud wonende in de achterstraet ende Reijnoutje Jans, jongedochter van Hoorn wonende op de Turfhaven.
29-11-1681 Claes Adriaensz, jongman van Westerblocker en daer wonende ende Grietje Pieters, jongedochter van Hoorn wonende bij de Westerpoort. Attestatie om op ’t stathuijs te trouwen.
29-11-1681 Lambert Boejesz, jongman van Hoorn wonende in de Geldersesteegh ende Jeltje Dircks, weduwe mede van Hoorn wonende op ’t Achterom.
29-11-1681 Luijtjen Luijtjesz, jongman van Blocksijl en daer wonende ende Herpje albers, jongedochter mede van Blockzijl en daer wonende. Volgens ordre van de heren burgemeesteren hebben dese personen haer tweede gebodt in de week gehadt en attestatie om tot Blockzijl te trouwen.
29-11-1681 Jan Willemsz, jongman van Akersloot wonende op het Oost ende Lijsbet Gerrits, weduwe van Hoorn wonende mede op het Oost.
29-11-1681 Jan Claesz, weduwnaer van Hoorn wonende op de Oude Turfhaven ende Marij Gerrits, weduwe mede van Hoorn wonende mede op de Oude Turfhaven.
29-11-1681 Jacob Olfersz, weduwnaer van Hoorn wonende in de Brouwerijsteegh ende Grietje Gerrits, weduwe mede van Hoorn wonende op de Gerritslant.
06-12-1681 Do. Johannis Klapmuts, jongman, predicant tot Berckhout en daer wonende ende Geertje Groots, jongedochter van Hoorn wonende op de Zeedijck.
06-12-1681 Jan Abrahamsz Glas, jongan van Hoorn wonende op de Hooge Veste ende Diewertje sickes, weduwe mede van Hoorn wonende op de Gerritslant.
06-12-1681 Sijmon Jansz ter Beeck, weduwnaer van Hoorn wonende in de Duijnsteegh ende Jannetje Wijers, jongedochter van de Oudendijck wonende in de Geldersesteegh.
06-12-1681 Jan Visser, weduwnaer van Hoorn wonende op de Oude Doelen ende Grietje Jans, jongedochter van Enckhuijsen wonende mede op de Oude Doelen.
06-12-1681 Sijmon Pietersz, jongman van enckhuijsen wonende in de Schoolsteegh ende Meijnsje Gijsberts, weduwe van Hoorn wonende mede in de Schoolsteegh.
06-12-1681 Arent Aldersz, jongman van Hoorn wonende op de Westerdijck ende Trijntje Jacobs, weduwe van Monickedam en daer wonende. Attestatie om tot monickendam te trouwen.
13-12-1681 Jochem Claesz, jongman van Windzen wonende op de Westerdijck ende Geertje Lammers, jongedochter van Hoorn wonende mede op de Westerdijck.
13-12-1681 Cornelis Dircksz, weduwnaer van Hoorn wonende bij de Kraen ende Grietje Pieters, weduwe mede van Hoorn wonende in de Ramen.
13-12-1681 Gerrit Joostensz, weduwnaer van Aarnhem wonende in de Botersteegh ende Hester Jans, weduwe van Hoorn wonende op ’t Munickevelt.
20-12-1681 Tames Jansz, jongman van Hoorn wonende op ’t Oude Noort ende Trijntje Pot, jongedochter mede van Hoorn wonende bij de Hoogebrugh.
20-12-1681 Meijndert Jansz, jongman van Oldenburgerlant wonende in de Proossteegh ende Trijntje Tjallings, jongedochter van Hoorn wonende in de Langewagen. Al getrout van Do. Hondius. Dese personen hebben haer tweede gebodt volgens ordre van de edele heren burgemeesteren in de weeck gehadt.
20-12-1681 Ernst Jansz, weduwnaer van Hoorn wonende in de Nieuwesteegh ende Janneken Servaes, jongedochter mede van Hoorn wonende mede in de Nieuwesteegh.
27-12-1681 Isaac Hermensz, jongman van Noorwegen wonende op de Gerritslant ende Sijtje Adriaens, jongedochter mede uijt Noorwegen wonende mede op de Gerritslant.
27-12-1681 Cornelis Jansz, jongman van Hoorn wonende op ’t Munnickevelt ende Marij Cornelis, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Oude Noort.
27-12-1681 Frans Pietersz, weduwnaer van Hoorn wonende op de Westerdijck ende Grietje Cornelis, weduwe mede van Hoorn wonende op de Oude Doelen.
27-12-1681 Jan Gommersz, weduwnaer van Hoorn wonende in de Wijdesteegh ende Hillegontje Karstens, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Nieuwe Noort.
27-12-1681 Pieter Gerritsz, jongman van Hoorn wonende op de Koepoortswegh ende Antje Jacobs, jongedochter van de Koepoortswegh en daer wonende.
27-12-1681 Cornelis Sijbransz, jongman van Winckel wonende buijten de Noorderpoort ende Anna Pieters, jongedochter van Swaegh en daer wonende. Attestatie om in Swaegh te trouwen.
27-12-1681 Teunis Samuelsz, jongman van Hoorn wonende in de Oude Pompteegh ende Maritje Klaes, jongedochter mede van Hoorn wonende op ’t Wesst.

 

Transcriptie: GeneaData. Datum: 22-06-2020

GeneaData

Bron: Westfries Archief Hoorn – Inv.nr. 67

 

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

.

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.