Grootebroek Trouwen Civiel 1695-1704

Share and Like

Grootebroek Trouwen Civiel 1669-1723

Periode 1695 – 1704.

03-01-1695 Luijtjen Pietersz, jongesel woonachtich tot Grootebroek met Trijntjen Willems, weduwe woonachtich tot Hoorn. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 3e januarij 1695.
10-01-1695 Pieter Jansz, jongesel woonachtich tot Binnewijsent met Marij Jans. Jongedochter woonachtich aan Broeckoort. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 10e januarij 1695.
17-01-1695 Jan Jansz, jongesel woonachtich tot Broeckoort met Aaf Heertjes, jongedochter woonachtich aan de Noorderdijk. [In de kantlijn: Dese op gestelde datum niet getrouwt door gaat weer en staat op den 31e dito].
17-01-1695 Dirck Sijmsz, jongesel met Marij Cornelis, jongedochter beijde woonachtich tot Grootebroek. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 17e januarij 1695.
17-01-1695 Cornelis Sijmsz, jongesel met Selij Luijtjes, jongedochter beijde woonachtich tot Lutjebroek. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 17e januarij 1695.
17-01-1695 Pieter Cornelisz, jongesel woonachtich tot Lutjebroek met Dieuw Wouters, jongedochter woonachtich aan Broeckoort. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 17e januarij 1695.
17-01-1695 Pieter Sijmonsz, jongesel woonachtich tot Lutjebroek met Teet Alberts, jongedochter woonachtich tot Grootebroek. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 17e januarij 1695.
17-01-1695 Nanne Vreecksz, jongesel met Marij Meinerts, weduwe beijde woonachtich tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 17e januarij 1695.
17-01-1695 Jan Tijsz, jongesel met Hiltjen Cornelis, jongedochter beijde woonachtich tot Lutjebroek. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 17e januarij 1695.
17-01-1695 Jan Hercksz, jongesel woonachtich tot Grootebroek met Brecht Jans, jongedochter woonachtich tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 17e januarij 1695.
24-01-1695 Cornelis Jansz, weduwnaar met Trijn Lauwes, jongedochter beijde woonachtich op Swagedijk. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 24 januarij 1695.
31-01-1695 Jan Jansz, jongesel woonachtich tot Berckhout met Aaf Heertjes, jongedochter woonachtich aan de Noorderdijk. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 31e januarij 1695.
31-01-1695 Pieter Cornelisz, jongesel woonachtich tot Hem met Anne Jans, jongedochter woonachtich tot Lutjebroek. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 31e januarij 1695.
07-02-1695 Dirck Jacobs, weduwnaar woonachtich tot Bovenkarspel met Geesjen Rutgers, weduwe woonachtich tot Enckhuijsen. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 7e februarij 1695.
14-02-1695 Ollefert Heertjesz, jongesel met Cornelis Jans, jongedochter beijde woonachtich aan de Noorderdijk. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 14e februarij 1695.
14-02-1695 Cornelis Woutersz, jongesel woonachtich tot Lutjebroek met Trijn Pieters, weduwe woonachtich tot Hooghkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 14e februarij 1695.
11-04-1695 Willem Teunisz, weduwnaar met Griet Adrijaans, weduwe beijde woonachtich aan Broeckerhaven. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 11 april 1695.
18-04-1695 Jacob Nanningsz Smit, jongesel woonachtich tot Woggenum met Marij Jacobs, jongedochter woonachtich tot Hooghkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 18 april 1695.
11-05-1695 Jan Siewertsz, jongesel woonachtich aan de Noorderdijck op de Bangert met Anna Pieters, jongedochter tot Onderdijck in de banne van Medenbliq. . Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 11 maij 1695.
04-07-1695 Jan Heijndricksz Spiel, jongesel met Geert Adrijaans, weduwe beijde woonachtich aan de Noorderdijck tot Broeckoort. . Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 4e julij 1695.
05-09-1695 Jan Claasz, jongesel met Trijn Gerrids, jongedochter beijde woonachtich tot Grootebroeck. . Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 5 september 1695.
05-09-1695 Adriaan Volkersz, weduwnaar woonachtich aan de Noorderdijck met Aaf Pieters, weduwe tot Lutjebroeck. . Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 5 september 1695.
11-09-1695 Jacob Gerridsz, jongesel met Marij Jans, jongedochter beijde woonachtich tot Bovenkarspel. . Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 11e september 1695.
19-09-1695 Heijndrick Gerridsz, jongesel uijt ’t Munsterlandt woonachtich tot Lutjebroeck met Marij Jans, jongedochter mede woonachtich aldaar. . Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 19 september 1695.
03-10-1695 Siwert Jansz, weduwnaar woonachtich aan de Noorderdijck met Alijdt Broers, weduwe tot Grootebroeck. . Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 3e october 1695.
03-10-1695 Robbert Jansz, jongesel woonachtich tot Hooghkarspel met Aaf Sijmons, weduwe tot Lutjebroeck. . Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 3e october 1695.
17-10-1695 Dirck Bot, jongesel woonachtich tot Bovenkarspel met Griet Teunis, jongedochter tot Grootebroeck. . Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 17e october 1695.
31-10-1695 Jan Pietersz, jongesel met Lijsebeth Gerrids, jongedochter beijde woonachtich tot Grootebroeck. . Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 31e october 1695.
07-11-1695 Jan Harmsz, jongesel met Anna Teunis, jongedochter beijde woonachtich tot Lutjebroeck. . Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 7 november 1695.
07-11-1695 Jan Pietersz, jongesel woonachtich tot Hooghkarspel met Sijbrich Claas, jongedochter woonachtich op de Ouwedijck. . Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 7 november 1695.
07-11-1695 Jan Roelofsz, jongesel woonachtich tot Hooghkarspel met Dieuw Pieters, jongedochter woonachtich tot Lutjebroeck. . Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 7 november 1695.
25-11-1695 Jan Reijnersz Boerman, jongesel met Lijsebet Hendricks, jongedochter beijde woonaghtigh tot Grootebroeck. . Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 25 november 1695.
28-11-1695 Cornelis Broersz, weduwnaar woonaghtigh tot Lutjebroeck met Aaf Jans, jongedochter woonaghtigh tot Grootebroeck. . Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 28 november 1695.
05-12-1695 Sijmon Gerritsz, weduwnaar tot Bovenkarspel met Trijn Harckes, weduwe tot Grootebroeck. . Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 5e december 1695.
12-12-1695 Dirck Dircksz Keijser, jongesel woonaghtigh tot Lutjebroek met Marij Dircks, weduwe tot Grootebroeck. . Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 12 december 1695.
19-12-1695 Carel Sijmsz Houtjager, jongesel met Trijn Willems, jongedochter beijde woonaghtigh tot Lutjebroeck. . Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 19 december 1695.
19-12-1695 IJsbrant Pietersz Brantjes, jongesel met Sijtjen Cornelis, jongedochter beijde woonaghtigh tot Grootebroeck. . Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 19 december 1695.
19-12-1695 Jasper Jansz Domine, jongesel woonaghtigh tot Hooghkarspel met Marij Alders, jongedochter tot Hauwert. . Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 19 december 1695.
09-01-1696 Pouwels Barensz, jongesel met Jantjen Jacobs, jongedochter beijde woonaghtigh tot Grootebroeck. . Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 9 januarij 1696.
09-01-1696 Cornelis Gerritsz, weduwnaar met Anna Claas, weduwe beijde woonaghtigh tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 9 januarij 1696.
23-01-1696 Adrijaan Michielsz, jongesel woonaghtigh in de Abbekerckermeere met Breght Dircks, jongedochter op de Swagedijck. [in de kantlijn: Nota, Dese nevenstaande personen sijn hier niet getrouwt maar hebben attestatie gehaald dat hare proclamatien waren verloopen].
23-01-1696 Pieter Jansz, jongesel met Meijnouw Jans, jongedochter beijde woonaghtigh aan de Noorderdijck op de Bangert. . [in de kantlijn: Nota, Dese nevenstaande personen sijn hier niet getrouwt maar hebben attestatie gehaald dat hare proclamatien waren verloopen].
23-01-1696 Pieter ClaasZ, jongesel met Teet Jans, jongedochter beijde woonaghtigh aan de Noorderdijck op de Bangert. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 23 januarij 1696.
23-01-1696 Vreeck Jansz, jongesel met Trijn Jans, jongedochter beijde woonaghtigh aan de Noorderdijck op de Bangert. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 23 januarij 1696.
23-01-1696 Jan Volckersz, jongesel met Teet Jacobs, jongedochter beijde woonaghtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 23 januarij 1696.
23-01-1696 Jan Cornelisz, jongesel met Dieuw Pieters, jongedochter beijde woonaghtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 23 januarij 1696.
23-01-1696 Maarten Woutersz, jongesel met Cornelisjen Pieters, jongedochter beijde woonaghtigh tot Lutjebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 23 januarij 1696.
23-01-1696 Vreeck Volckersz, jongesel met Grietjen Sijmons, jongedochter beijde woonaghtigh tot Lutjebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 23 januarij 1696.
23-01-1696 Nanne Remmetsz, jongesel met Meijnouw Pieters, weduwe beijde woonaghtigh tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 23 januarij 1696.
23-01-1696 Jacob Teunsz, jongesel met Teet Dircks, jongedochter beijde woonaghtigh aan de Noorderdijck op de Bangert. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 23 januarij 1696.
23-01-1696 Toomes Joosten, jongesel met Diewtjen Maartens, weduwe beijde woonaghtigh tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 23 januarij 1696.
23-01-1696 Pieter Siewertsz, jongesel woonaghtigh tot Westwoud met Anna Pieters, jongedochter woonaghtigh tot Hooghkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 23 januarij 1696.
23-01-1696 Pieter Pietersoon, jongesel woonachtich tot Swagedijck met Trijntje Pieters, jongedochter woonachtich tot Binnewijsent. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 23 januarij 1696.
06-02-1696 Cornelis Helsz, weduwnaar met Dingen Adrijaans, jongedochter beijde woonaghtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 6 februarij 1696.
13-02-1696 Cornelis Willemsz, weduwnaar met Griet Harmes, weduwe beijde woonaghtigh aan de Noorderdijck op de Boede. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 13 februarij 1696.
20-02-1696 Sijmon Jansz Schots, jongesel met Griet Baarts, weduwe beijde woonaghtigh tot Hooghkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 20 februarij 1696.
20-02-1696 Pieter Sijmonsz, jongesel woonaghtigh in ’t Westendt van Enckhuijsen met Ripperighjen Gijs, jongedochter woonaghtigh tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 20 februarij 1696.
27-02-1696 Jan Claasz, jongesel woonaghtigh tot Hooghkarspel met Marij Willems, jongedochter tot Lutjebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 27e februarij 1696.
05-03-1696 Pieter Dircksz, weduwnaar woonaghtigh tot Venhuijsen met Teet Adrijaans, weduwe woonaghtigh aan de Noorderdijck op de Boede. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 5e maart 1696.
05-03-1696 Jacob Pietersz Krieck, weduwnaar woonaghtigh tot Grootebroeck met Vreeckjen Pieters, weduwe tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 5 maart 1696.
30-04-1696 Albert Pietersz, jongesel met Weent Jans, weduwe beijde woonaghtigh tot Grootebroek. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 30 april 1696.
28-05-1696 Arijaan Olferts, weduwnaar met Wal Pieters, weduwe beijde woonaghtigh aan Noorderdijck op de Boede. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 28 meij 1696.
01-07-1696 Daniel Claasz Nierop, regerent schepen en raat deser stede, weduwnaar met Antjen Jans, jongedochter beijde woonachtich tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt ten haren huijsen op den 1e julij 1696.
02-07-1696 Dirck Pietersz Klooster, weduwnaar met Cornelis Pieters Blocker, weduwe beijde woonachtich tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 2e julij 1696.
16-07-1696 Jacob Dircksz, weduwnaar woonaghtigh tot Lutjebroeck met Wab Reijners, jongedochter tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 16e julij 1696.
27-08-1696 Gerrit Outjersz van IJsen, weduwnaar met Cornelis Jans, weduwe beiijde woonaghtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 27e augustij 1696.
03-09-1696 Claas Pietersz, weduwnaar met Trijn Gerrits, jongedochter beijde woonaghtigh aan de Noorderdijck op de Bangert. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 3e september 1696.
01-10-1696 Aarnhout van Rijswijck, weduwnaar met Dieutjen Pieters, jongedochter beijde woonachtich tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 1e october 1696.
15-10-1696 Jan Dircksz, jongesel woonaghtigh tot Bovenkarspel met Sijberigh Adrijaans, jongedochter woonaghtigh tot Enckhuijsen. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 15e october 1696.
15-10-1696 Cornelis Outersz, jongesel met Neltjen Jans, weduwe beijde woonaghtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 15e october 1696.
22-10-1696 Broer Segersz, weduwnaar woonaghtigh tot Enckhuijsen met Elickjen Jans, jongedochter tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 22e october 1696.
12-11-1696 Adam Jansz Backer, weduwnaar met Meijnouw Jans, weduwe beijde woonaghtigh tot Hooghkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 12e november 1696.
10-12-1696 Hermen Albertsz, weduwnaar met Marij Pieters, weduwe beijde woonaghtigh tot Lutjebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 10e december 1696.
14-01-1697 Adrijaan Claasz, jongesel woonaghtigh in Hem met Griet Sijmons, weduwe woonaghtigh aan de Noorderdijck op Broeckoortr. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 14e januarij 1697.
14-01-1697 Meijnert Pietersz, weduwnaar met Marij Volckers, jongedochter beijde woonaghtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 14e januarij 1697.
14-01-1697 Dirck Broersz, jongesel met Dieuwtjen Dircks, jongedochter beijde woonaghtigh tot Lutjebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 14e januarij 1697.
14-01-1697 Adrijaan Willems, jongesel woonaghtigh tot Hooghkarspel met Aaf Pieters, jongedochter tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 14e januarij 1697.
14-01-1697 Jan Jansz Broers, jongesel met Dieuwtjen Cornelis, jongedochter beijde woonaghtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 14e januarij 1697.
14-01-1697 Dirck Broersz, jongesel met Anna Cornelis, jongedochter beijde woonaghtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 14e januarij 1697.
14-01-1697 Gerrit Pietersz, jongesel met Marij Alberts, jongedochter beijde woonaghtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 14e januarij 1697.
14-01-1697 Maarten Pietersz Kraijer, jongesel met Marij Pieters, jongedochter beijde woonaghtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 14e januarij 1697.
14-01-1697 Cornelis Dircksz, jongesel woonaghtigh tot Lutjebroeck met Trijn Pieters, jongedochter woonaghtigh op de Swagedijck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 14e januarij 1697.
21-01-1697 Jan Claasz, jongesel met Cornelisjen Lammers, jongedochter beijde woonaghtigh tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 21 januarij 1697.
21-01-1697 Gerrit Jansz, jongesel met Grietjen Pieters, jongedochter beijde woonaghtigh tot Lutjebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 21 januarij 1697.
21-01-1697 Jan Jacobsz, jongesel woonaghtigh tot Hooghkarspel met Griet Claas, jongedochter woonaghtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 21 januarij 1697.
21-01-1697 Jan Allertsz Borst, jongesel met Grietjen Heijndricks, jongedochter beijde woonaghtigh tot Hooghkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 21 januarij 1697.
21-01-1697 Cornelis Adrijaansz Knijn, jongesel woonaghtigh tot Grootebroeck met Grietjen Cornelis, jongedochter woonaghtigh tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 21 januarij 1697.
28-01-1697 Jan Gerridsz, jongesel met Griet Jans, jongedochter beijde woonachtich aan de Noorderdijck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 28e januarij 1697.
22-04-1697 Wouter Cornelisz Groot, jongesel met Marij Jans, jongedochter beijde woonaghtigh tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 22e april 1697.
29-04-1697 Adrijaan Jansz Mosch, weduwnaar met Griet Jans, jongedochter beijde woonaghtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 29e april 1697.
02-12-1697 Jacob Dircksz, weduwnaar met Geert Jans, jongedochter beijde woonachtich tot Lutjebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 2 december 1697.
06-01-1698 Cornelis Pietersz, jongesel met Trijn Willems, jongedochter beijde woonaghtigh aan de Noorderdijck op de Boede. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 6e januarij 1698.
13-01-1698 Cornelis Claasz, jongesel woonaghtigh in de Goorn met Geert Heertjes, jongedochter woonaghtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 13e januarij 1698.
13-01-1698 Jan Dircksz, weduwnaar met Anna Jans, weduwe beijde woonaghtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 13e januarij 1698.
13-01-1698 Cornelis Dircksz, weduwnaar woonaghtigh in de Oosterhout met Sijberig Luijtjes, jongedochter op de Wester Swaagdijck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 13e januarij 1698.
13-01-1698 Claas Jansz Schouten, jongesel woonaghtigh op de Bangert met Trijn Reijlofs, jongedochter woonaghtigh aan de Noorderdijck op Broeckoort. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 13e januarij 1698.
13-01-1698 Pieter Jansz, jongesel met Anna Jans, jongedochter beijde woonaghtigh aan de Noorderdijck op de Bangert. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 13e januarij 1698.
13-01-1698 Willem Meijndertsz, jongesel met Aaf Jans, jongedoghter beijde woonaghtigh aan de Noorderdijck op de Bangert. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 13e januarij 1698.
13-01-1698 Jacob Jansz, jongesel met Geert Dircks, jongedoghter beijde woonaghtigh aan de Noorderdijck op de Bangert. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 13e januarij 1698.
13-01-1698 Gerrit Volckersz, jongesel met Arijn Jans, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Grootebroeck, Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 13e januarij 1698.
13-01-1698 Pieter Outjersz, jongesel met Dieuw Pieters, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 13e januarij 1698.
13-01-1698 Jan Volckersz, jongesel met Marij Cornelis, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 13e januarij 1698.
13-01-1698 Jan Outjersz, jongesel met Barber Meijnders, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Lutjebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 13e januarij 1698.
13-01-1698 Freeck Dircksz, jongesel met Lijsebet Cornelis, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Lutjebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 13e januarij 1698.
13-01-1698 Pieter Tijsz, jongesel woonaghtigh tot Lutjebroeck met Lijsebet Dircks, jongedoghter woonaghtigh aan de Noorderdijck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 13e januarij 1698.
20-01-1698 Jacob Pietersz, jongesel woonaghtigh op de Ooster Swagedijck met Marij Jacobs, jongedoghter tot Binnewijsent. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 20e januarij 1698.
20-01-1698 Dirck Sijmonsz, jongesel woonaghtigh in ’t Westendt van Enckhuijsen met Geertjen Gijs, jongedoghter oonaghtigh tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 20e januarij 1698.
20-01-1698 Wouter Hendricksz, weduwnaar met Trijn Jacobs, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Hooghkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 20e januarij 1698.
27-01-1698 Jan Bartsz, jongesel met Lijsebeth Jans, jongedoghter beijde woonaghtigh aan de Noorderdijck in de Boght. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 27e januarij 1698.
27-01-1698 Cornelis Pietersz, jongesel met Aaf Cornelis, jongedoghter beijde woonaghtigh aan de Noorderdijck op Broeckoort. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 27e januarij 1698.
31-01-1698 Pieter Jacobsz Decker, jongesel met Geert Cornelis, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Hooghkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 31 januarij 1698.
03-02-1698 Claas Pietersz, weduwnaar met Marij Jans, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 3e februarij 1698.
03-02-1698 Maarten Meijndersz, jongesel met Anna Dircks, weduwe beijde woonaghtigh tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 3e februarij 1698.
17-03-1698 Jan Dircksz, jongesel met Aaltje Pieters, jongedoghter bejde woonaghtigh tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 17 maart 1698.
28-04-1698 Heertje Cornelisz, weduwnaar met Alijt Doedes, jongedoghter beijde woonaghtigh aan de Noorderdijck op Broeckoort. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 28e april 1698.
05-05-1698 Pieter Gerritsz Vrienden, jongesel met Meijnouw Outjers, weduwe beijde woonaghtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 5e maaij 1698.
22-06-1698 Jan Pietersz Ton, jongesel met Trijntje Teunis Bomijs, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 22e junij 1698.
19-08-1698 Volcker Cornelisz, jongesel woonaghtigh tot Grootebroeck met Anna Pieters, jongedoghter tot Woggelem. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 19e augustus 1698.
10-11-1698 Anna Claasz, jongesel met Anna Heijndricks, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 10e november 1698.
17-11-1698 Teunis Jansz, jongesel woonaghtigh tot Berckhout met Aaght Claas, jongedoghter tot Hooghkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 17e november 1698.
24-11-1698 Willem Jansz, jongesel woonaghtigh aan de Noorderdijck op Broeckoort met Antjen Teunis, jongedoghter woonaghtigh tot Hem. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 24e november 1698.
12-01-1699 Jacob Jansz Eecken, weduwnaar met Griet Cornelis, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Lutjebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 12e januarij 1699.
12-01-1699 Jan Cornelisz, jongesel met Trijn Pieters, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Lutjebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 12e januarij 1699.
12-01-1699 Harme Pieters, jongesel met Hil Adrijaans, jongedoghter beijde woonaghtigh aan de Noorderdijck op Broeckoort. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 12e januarij 1699.
12-01-1699 Dirck Pietersz, jongesel met IJtjen Jans, jongedoghter beijde woonaghtigh aan de Noorderdijck op Broeckoort. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 12e januarij 1699.
12-01-1699 Cornelis Jacobsz den Haan, jongesel van de Ade met Marij Jans, jongedoghter aan Broeckerhaven. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 12e januarij 1699.
12-01-1699 Cornelis Pietersz, weduwnaar met Jantjen Hendricks, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 12e januarij 1699.
12-01-1699 Tijs Meijnertsz, jongesel woonaghtigh tot Bovenkarspel met Sijberigh Cornelis, jongedoghter tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 12e januarij 1699.
12-01-1699 Jacob Claasz, jongesel met IJtjen Volckers, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 12e januarij 1699.
12-01-1699 Cornelis Claasz, jongesel met Anna Bartels, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Lutjebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 12e januarij 1699.
19-01-1699 Pieter Sieuwersz, jongesel woonaghtigh tot Bovenkarspel met Trijn Meijnderts, jongedoghter in ’t Westeijnde van Enckhuijsen. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 19e januarij 1699.
19-01-1699 Jan Jansz, jongesel woonaghtigh tot Lutjebroeck met Anna Willems, jongedoghter aan Broeckoort. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 19e januarij 1699.
19-01-1699 Pieter Geersz, jongesel woonaghtigh tot Lutjebroeck met Cniertjen Baarts, weduwe tot Hooghkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 19e januarij 1699.
19-01-1699 Jasper Pietersz, jongesel woonaghtigh tot Lutjebroeck met Tet Pieters, jongedoghter tot Hem. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 19e januarij 1699.
26-01-1699 Pieter Dircksz, jongesel woonaghtigh aan de Noorderdijck op de Bangert met Griet Jans, jongedoghter mede woonaghtigh aldaar in de Boght. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 26e januarij 1699.
26-01-1699 Olfert Heertjesz, weduwnaar woonaghtigh aan de Noorderdijck op Driehuijsen met Teet Meijnderts, jongedoghter mede woonaghtigh aldaar op de Bangert. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 26e januarij 1699.
26-01-1699 Gerrit Meijndertsz, jongesel woonaghtigh aan de Noorderdijck op de Bangert met Lijsebeth Jans, jongedoghter tot Enckhuijsen. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 26e januarij 1699.
02-02-1699 Gerrit Volckersz, jongesel met Aaght Jans, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Hooghkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 2 februarij 1699.
09-02-1699 Jacob Outjersz, jongesel woonaghtigh tot Bovenkarspel met Trijn Alberts, jongedoghter woonaghtigh in ’t Westeijnde van Enckhuijsen. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 9 februarij 1699.
16-02-1699 Aldert Adrijaansz Bontekoe, jongesel woonaghtigh tot Medenbliq met Elberighje Cornelis, jongedoghter tot Hooghkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 16e februarij 1699.
16-02-1699 Jan Gerritsz, jongesel met Anna Pieters, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 16e februarij 1699.
27-04-1699 Gerrit Pietersz Langedijck, jongesel woonaghtigh tot Bovenkarspel met Anna Pieters, jongedoghter tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 27e april 1699.
27-04-1699 Maerten Pietersz Kruijer, weduwnaar met Marijtje Gerrits, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 27e april 1699.
18-05-1699 Albert Jansz Klooster, jongesel woonaghtigh tot Bovenkarspel met Anna Pieters, jongedoghter tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 18 maij 1699.
09-11-1699 Reijner Sijmonsz, jongesel met Griet Garbrants, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 9e november 1699.
11-11-1699 Jacob Dircksz Jol, jongesel woonaghtigh tot Grootebroeck met Trijn Jans Cools, weduwe tot Oosterleeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 11e november 1699.
16-11-1699 Jan Ollefertsz, jongesel met Trijn Pieters, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Lutjebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 16e november 1699.
16-11-1699 Pouwels Pietersz, jongesel met Trijn Heijndricks, jongedoghter beijde woonaghtigh aan de Noorderdijck op Broeckoort. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 16e november 1699.
11-01-1700 Jan Jacobsz, jongesel woonaghtigh tot Lutjebroeck met Trijn Pieters, jongedoghter tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 11e januarij 1700.
11-01-1700 Allert Broersz, jongesel woonaghtigh tot Lutjebroeck met Geert Jans, jongedoghter tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 11e januarij 1700.
18-01-1700 Jan Luijtjesz, jongesel woonaghtigh op de Wester Swaagedijck onder Oosterblocquer met Jantjen jans, jongedoghter tot Hooghkarspel . Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 18e januarij 1700.
18-01-1700 Harme Pietersz, jongesel met Jantjen Claas, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 18e januarij 1700.
18-01-1700 Jan Cornelisz, jongesel met Antjen Louwerens, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 18e januarij 1700.
18-01-1700 Jan Heijnsz, jongesel met Marij Jans, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Lutjebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 18e januarij 1700.
18-01-1700 Jan Jansz Molenaar, jongesel met Cornelisjen Cornelis, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 18e januarij 1700.
25-01-1700 Pieter Gerridsz, jongesel woonaghtigh tot Enckhuijsen met Reijnouwtjen Gijs, jongedoghter tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 25e januarij 1700.
25-01-1700 Tijmon Jansz, jongesel met Zij Jans, jongedoghter beijde woonachtich tot Hooghkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 25e januarij 1700.
08-02-1700 Jan Jacobsz, jongesel met Trijn Jans, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Hooghkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 8e februarij 1700.
08-02-1700 Jacob Gijsz, weduwnaar met Lijsebeth Jans, weduwe beijde woonaghtigh tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 8e februarij 1700.
08-02-1700 Jan Vreecksz Hendrick, jongesel met Vreeckjen Tulp, weduwe beijde woonaghtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 8e februarij 1700.
03-05-1700 Aris Jacobsz Mol, jongesel met Aafjen Maartens Blaauwhulcks, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 3e maij 1700.
24-05-1700 Cornelis IJsbrantsz Knop, jongesel woonaghtigh tot Grootebroeck met Aaf Jacobs, jongedoghter tot Oosterbloquer. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 24e maij 1700.
19-07-1700 Volcker Jansz Molenaar, jongesel met Aaf Claas, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 19e julij 1700.
23-08-1700 Jan Pieters, jongesel met Marij Volckers, weduwe beijde woonaghtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 23e augustij 1700.
01-11-1700 Jan Cornelisz, jongesel woonaghtigh op de Blockdijck met Anna Adrijaans, jongedoghter tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 1e november 1700.
13-11-1700 Jan Dircksz, weduwnaar met Jantjen Tijs, weduwe beijde woonachtich tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 13e november 1700.
10-01-1701 Gerrid Meinersz, weduwnaar woonachtich aan de Noorderdijck op de Bangert met Luijdouw Jans, jongedoghter mede woonachtich aldaar beoosten Driehuijsen. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 10e januarij 1701.
10-01-1701 Cornelis Jansz, jongesel met Alijd Broers, jongedoghter beijde woonachtich tot Lutjebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 10e januarij 1701.
17-01-1701 Cornelis Jansz, jongesel met Antjen Meijnderts, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 17e januarij 1701.
17-01-1701 Gerrit Meijndertsz, weduwnaar met Eeltje Hermis, weduwe beijde woonaghtigh tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 17e januarij 1701.
17-01-1701 Volckert Allertsz Kaeghman, jongesel met Trijn Volckers, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 17e januarij 1701.
17-01-1701 Harmen Jansz Schouten, weduwnaar woonaghtigh aan de Noorderdijck op de Bangert met Anna Pieters, jongedoghter tot Hooghkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 17e januarij 1701.
17-01-1701 Cornelis Jansz, jongesel met Dingen Gerrits, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Lutjebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 17e januarij 1701.
17-01-1701 Sijmen Jansz, jongesel met Geert Cornelis, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Lutjebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 17e januarij 1701.
24-01-1701 Teunis Joghemsz, jongesel woonaghtigh tot Lutjebroeck met Stijntjen Jans, jongedoghter tot Spierdijck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 24e januarij 1701.
24-01-1701 Cornelis Dircksz Smit, jongesel woonaghtigh tot Asdorp met Marijtjen Sijmons, jongedoghter tot Lutjebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 24e januarij 1701.
31-01-1701 Cornelis Claasz, jongesel met Trijn Meijnderts, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Hooghkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 31e januarij 1701.
28-02-1701 Gerrit Sijbrantsz Koopman, weduwnaar woonaghtigh tot Lutjebroeck met Vrouwtjen Cornelis, jongedoghter woonaghtigh aan de Noorderdijck op Broeckoort. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 28e februarij 1701.
14-03-1701 Broer Jansz, jongesel met Jantjen Jans, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 14e maart 1701.
27-03-1701 Cornelis de Jongh, jongesel woonaghtigh tot Enckhuijsen met Trijntje Dircks Eenhoorn tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 27e maart 1701.
18-04-1701 Claas Dircksz Goethart, jongesel woonaghtigh tot Hooghkarspel met Neeltje Pieters, weduwe woonaghtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 18e april 1701.
25-04-1701 Pieter Cornelisz Pluijm, jongesel met Aaf Pieters, jongedoghter beijde woonachtich tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 25e april 1701.
10-10-1701 Pieter Outgersz, jongesel met Marij Pieters, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 10e october 1701.
06-11-1701 Pieter Bartels, jongesel met Geert Cornelis, jongedoghter beijde woonachtich tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 6e november 1701.
16-01-1702 Claas Outjersz, jongesel met Griet Sijmons, weduwe beijde woonaghtigh tot Lutjebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 16e januarij 1702.
16-01-1702 Jan Volckersz, jongesel met Anna Jans, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 16e januarij 1702.
16-01-1702 Pieter Pouwelsz, jongesel woonaghtigh tot Lutjebroeck met Reijnouw Pieters, jongedoghter woonaghtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 16e januarij 1702.
23-01-1702 Hendrick Jansz, jongesel woonaghtigh tot Hooghkarspel met Cornelisje Thijs, jongedoghter woonaghtigh tot Lutjebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 23e jaqnuarij 1702.
06-02-1702 Sijmon Jansz Molenaar, jongesel met Lijsebeth Cornelis Posch, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Hooghkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 6e februarij 1702.
13-02-1702 Sijmon Cornelisz, weduwnaar met Meijnouw Jans, weduwe beijde woonaghtigh tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 13e februarij 1702.
13-02-1702 Claas Cornelisz, jongesel woonaghtigh tot Hauwert met Maertjen Garbrants, jongedoghter woonaghtigh tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 13e februarij 1702.
08-05-1702 Gerrid Hendricksz, jongesel met Geert Jans, weduwe beijde woonaghtigh aan de Noorderdijck op Broeckoort. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 8e maij 1702.
21-05-1702 Jan Gijsz, jongesel woonaghtigh tot Enckhuijsen met Trijntje Cools, jongedoghter woonaghtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 21e maij 1702.
12-06-1702 Pieter Jansz Kecke, weduwnaar met Lijsebeth Glas, weduwe beijde woonagtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 12 junius 1702.
04-09-1702 Claas Cornelisz, jongesel woonagtigh tot Hooghkarspel met Hiltjen Pieters, jongedoghter in de Oosterhout. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 4e september 1702.
16-10-1702 Claes Cornelisz Mijsen, jongesel woonagtigh tot Westwoud met Cornelisjen Pieters, jongedoghter woonagtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 16e october 1702.
23-10-1702 Pieter Jansz Reus, jongesel woongtigh tot Enckhuijsen met Aafjen Pieters, jongedoghter woonagtigh tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 23e october 1702.
06-11-1702 Jacob Dircksz, weduwnaar woonagtigh in de banne van Nibbixwoud met Anna Pieters Mulders, weduwe woonagtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 6e november 1702.
13-11-1702 Claes Jansz Molenaer, jongesel met Antje Cornelis, jongedoghter beijde woonagtigh tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 13e november 1702.
20-11-1702 Sijmon Jansz Boerman, weduwnaar woonagtigh tot Bovenkarspel met Diewtjen Pieters, jongedoghter woonagtigh tot Hooghkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 20 november 1702.
27-11-1702 Andries Jansz, jongesel met Marijtje Jans, jongedoghter beijde woonagtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 27e november 1702.
18-12-1702 Jan Reijnersz, jongesel met Vroutjen Dircks, jongedoghter beijde woonachtich tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 18e december 1702.
19-12-1702 Goossen Jansz, jongesel met Antjen Jans, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 19e december 1702.
15-01-1703 IJsbrant Claesz, jongesel met Trijn Jacobs, weduwe beijde woonaghtigh aen de Noorderdijck op de Bangert. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 15e januarij 1703.
15-01-1703 Gerrit Albertsz, jongesel met Cornelisjen Jans, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Lutjebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 15e januarij 1703.
15-01-1703 Pieter Jacobsz, jonghgesel woonagtigh tot Grootebroeck met Meijnouw Elberts, jongedoghter woonagtigh tot Lutjebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 15e januarij 1703.
22-01-1703 Pouwels Jansz, jongesel met Anna Gerrits, jongedoghter beijde woonagtigh tot Lutjebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 22e januarij 1703.
22-01-1703 Dirck Cornelisz, jongesel woonagtigh tot Bovenkarspel met IJtje Garbrants, jongedoghter woonaghtigh tot Lutjebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 22e januarij 1703.
05-02-1703 Cornelis Pietersz Keesman, jongesel met Trijn Broers, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 5e februarij 1703.
12-02-1703 Gerrit Cornelisz, jongesel met Marij Pieters, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 12e februarij 1703.
02-04-1703 Pieter Claesz Koninck, jongesel woonaghtigh tot Grootebroeck met Anna Hendricks, jongedoghter woonaghtigh tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 2e april 1703.
10-09-1703 Cornelis Volckersz Cosjen, jongesel woonagtigh tot Grootebroek met Marij Jans Buijsmans, weduwe woonaghtigh tot Enckhuijsen. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 10e september 1703.
19-11-1703 Claas Entesz Schuijt, jongesel woonachtich tot Bovenkarspel met Pietertjen Pieters, jongedoghter woonaghtigh tot Lutjebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 19e november 1703.
17-12-1703 Albert Jansz, jongesel met Marijtje Jans, jongedoghter beijde woonagtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 17e december 1703.
07-01-1704 Bertele Dircksz, jongesel met Aaf Hermis, jongedoghter beijde woonachtich tot Grootebroek. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 7e januarij 1704.
14-01-1704 Jan Adrijaensz Dol, jongesel woonaghtigh tot Grootebroeck met Marij Gerrits, jongedoghter woonaghtigh tot Lutjebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 14e januarij 1704.
14-01-1704 Jacob Jacobsz de Boer, jongesel met Aaf Pieters, jongedoghter beijde woonaghtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 14e januarij 1704.
14-01-1704 Jan Pouwelsz de Jongh, jongesel woonaghtigh tot Lutjebroeck met Trijntje Dircks, jongedoghter woonagtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 14e januarij 1704.
14-01-1704 Jan Outjersz, jongesel woonagtigh tot Grootebroeck met Trijntje Dircks, jongedoghter woonagtigh tot Lutjebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 14e januarij 1704.
14-01-1704 Jacob Luijtjes, jongesel woonagtigh tot Grootebroeck met Trijn Tijs, jongedoghter woonagtigh tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 14e januarij 1704.
27-01-1704 Hercke Dircksz Vicker, raadt en out schepen deser stede, weduwnaar met Neeltjen Cornelis, weduwe beijde woonagtigh tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt ten huijse van de bruijdegom op den 27e januarij 1704.
28-01-1704 Jan Remmitsz Jongh, jongesel met Garritjen Garbrants, jongedoghter beijde woonagtigh tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 28e januarij 1704.
28-01-1704 Claes Luijtjesz, jongesel met Aagt Adrijaens, jongedoghter beijde woonagtigh tot Hooghkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 28e januarij 1704.
04-02-1704 Gerrid Vreecksz, jongesel met Maartjen Pieters, jongedoghter beijde woonchtich tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 4 februarij 1704.
04-02-1704 Meijmert Garbrantsz, jongesel met Marij Jans, jongedoghter beijde woonachtich tot Hooghkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 4 februarij 1704.
04-02-1704 Jan Jansz Wagenmaker, jongesel woonachtich tot westwoude met Aaf Jacobs, jongedoghter tot Hooghkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 4 fbruarij 1704.
04-02-1704 Jan Jacobsz, jongesel met Grietjen Claas, jongedoghter beijde woonachtich tot Bovenkarspel. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 4 februarij 1704.
30-06-1704 Herme Sijmsz Blaack, weduwnaar woonachtich tot Grootebroeck met Trijntjen Jacobs, jongedoghter mede woonachtich tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 30e junij 1704.
21-07-1704 Gerrid Sijbrantsz, weduwnaar met Anna Willems, weduwe beijde woonachtich tot Lutjebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 21e julij 1704.
21-07-1704 Jan Cornelis Knecht, jongesel met Barber Jacobs, jongedoghter beijde woonachtich tot Lutjebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 21e julij 1704.
28-07-1704 Gerrid Pietersz Beertman, weduwnaar woonachtich tot Grootebroeck met Ludouwtjen Wouters, jongedoghter in ’t Westeijnde van Enckhuijsen. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 28e julij 1704.
20-10-1704 Theunis Adrijaansz, jongesel woonachtich tot Opmeer met Trijn Pieters, jongedoghter tot Lutjebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 20e october 1704.
17-11-1704 Pieter Jansz Molenaar, weduwnaar woonachtich tot Bovenkarspel met Geert Outgers, weduwe woonachtich tot Grootebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 17e november 1704.
21-12-1704 Baldus Joosten, jongesel woonachtich tot Hooghkarspel met Kniere Pieters, jongedoghter tot Westwoude. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 21 december 1704.
21-12-1704 Nanne Pietersz, jongesel woonachtich tot Grootebroeck met Alijdt Pieters, jongedoghter tot Lutjebroeck. Dese persoonen sijn te samen getrouwt op den 21 december 1704.

 

 

 

 

Transcriptie: GeneaData 25-04-2021

Bron: Westfries Archief Hoorn – Inv.nr. 15.

GeneaData

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

.

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.