Grootebroek Dopen Gereformeerd 1770-1794

Share and Like

Grootebroek Gereformeerde Dopen 1770 – 1794

Periode 1770 – 1794.

14-01-1770 Jan van Regteren en Geertruij Tromp haar kindt gedoopt genaamt Cathrine.
04-03-1770 Jan Hansen en Aafjen Teunis haar kindt gedoopt genaamt Jantje.
18-03-1770 Nanne Jansz Tromp en Geertje Simons haar kindt gedoopt genaamt Jan Verwiel.
08-04-1770 Barent van Lingen (roomsgezint) en Lijsbet Jacobs haar kindt ten H: doop gehouden door Trijntje Jans en is ’t kindt genaamt Geertruij.
29-04-1770 Aris Freeksz Bil en Marijtje Jans Conink haar kindt gedoopt genaamt Dieutje.
13-05-1770 Jacob Pietersz Kort en Sijbrigje Pieters haar kindt gedoopt genaamt Vokeltje.
25-06-1770 Klaas Dirksz Conink en Grietje Gorter haar kindt gedoopt genaamt Antje.
05-08-1770 Kornelis Pietersz Wagemaker en Trijntje Dirks Conink haar kindt gedoopt genaamt Antje.
05-08-1770 Gerrit Jacobsz en Trijntje Simons haar kindt gedoopt genaamt Reijnder.
26-08-1770 Andries Kok en Geertje Jans haar kindt gedoopt genaamt Reijnder.
02-09-1770 Cornelis Dirksz Raven en Aaltje Jans haar kindt gedoopt genaamt Aafje.
16-09-1770 Teunis Dol en Maartjen Henriks haar kindt gedoopt genaamt Maarten.
23-09-1770 Jan Cornelisz Koter en Trijntje Hermons haar kindt gedoopt genaamt Jan.
07-10-1770 Jan Klaasz van der Meer en Aafje Jacobs haar kindt gedoopt genaamt Klaas.
05-11-1770 Den 5e 9ber 1770 zijnde woensdag Sijmon Jansz Groot en Sijtje Jans Dools haar kindt gedoopt genaamt Jan.
10-02-1771 Den Heer Pieter Schotsman (organist) en juffr. Sijtje Pr. Deure haar kindt gedoopt genaamt Dirk.
17-03-1771 Jan van Regteren en Geertruij Tromp haar kindt gedoopt genaamt Cornelis.
07-04-1770 Cornelis Jansz, diender en Rensje Haaijes haar kindt gedoopt genaamt Haaij.
21-04-1771 Maartje Meijnders, oud negenoeg 22 jaren, woont in ’t weeshuijs alhier is op haar belijdenis bij ons leraar gedaan (soo hij betuijgde) in ons kerk gedoopt op den 21e april 1770 en daar volgens de naam behouden van Maartje Meijnders.
16-06-1771 Klaas Cornelisz en Reijnoutje Pieters haar kindt gedoopt genaamt Maartjen.
04-08-1771 Pieter Jansz Deugt en Marijtje Pieters Ham haar kindt gedoopt genaamt Antje.
11-08-1771 Dirk Pietersz Baanman en Regina Hartman haar kindt gedoopt genaamt Pieter.
15-09-1771 Frederik Roemer en Jannetje Barents haar kindt gedoopt genaamt Matthijs.
29-09-1771 Aris Freeksz Bil en Marijtje Jans Konink haar kindt gedoopt genaamt Jan.
03-11-1771 Nanne Jansz Tromp en Geertje Simons haar kindt gedoopt genaamt Aaltjen.
13-11-1771 Gerrit Jacobsz en Trijntje Simons haar kindt gedoopt genaamt Jan.
18-12-1771 Den 18 xber 1771 Jacob Kort en Sijbregje Pieters haar kindt gedoopt genaamt Pieter.
01-01-1772 Jan Cornelisz Kooter en Trijntje Hermons haar kindt gedoopt en genaamt Jan.
09-02-1772 Pieter K: Hoek en Geertje Jans haar kindt gedoopt genaamt Jan. (doop-ceel geligt).
08-03-1772 Jan Swier en Maartje Vreeks haar kindt gedoopt genaamt Gerrit.
03-05-1772 Sijmon Jansz Groot en Sijtje Jans Dools haar kindt gedoopt genaamt Aefje.
16-08-1772 De Hr. Pieter Schotsman (organist) en juffrouw Zijtje P: van der Deure haar kindt gedoopt met de naam Dieuwertje.
04-10-1772 Simon Puijman en Dieuwtje Isbrants haar kind gedoopt genaamt Grietje.
06-12-1772 Wouter Sleutel en Antje Tromp haar kind gedoopt genaamt Trijntje.
25-12-1772 Den 25 december zijnde kerstdag, Jan Christiaansz Bakker en Aafje Hendriks haar kind gedoopt genaamt Anna.
27-12-1772 Nanna Jansz Tromp en Geertje Simons haar kind gedoopt genaamt Magteltje.
10-01-1773 Cornelis dirksz Raven en Aaltje Jans Dool haar kind gedoopt genaamt Dirk.
13-01-1773 Actum 13 januarij 1773 zijnde woensdag, Jan van der Meer en Aafje Jacob s haar kind gedoopt genaamt Jacob.
20-01-1773 Actum den 20 januarij (woensdag avond), Pieter Kuiper en Aaltje G: Semein haar kind gedoopt genaamt Aafje.
04-04-1773 Cornelis Wagemaker en Trijntje Coning haar kind gedoopt genaamt Vrouwtje.
25-04-1773 Grootebroek den 25 april 1773, Pieter Hoek en Geertje Jans haar kind gedoopt genaamt bij den H: doop Klaas.
27-06-1773 Teunis Dol en Marijtje Hendriks haar kind bij den H: doop genaamt Lijsbet.
11-07-1773 Cornelis Germ: Raven en Lijsbet Everts Klomp haar kind bij den H: doop genaamt Evert.
18-07-1773 Jan Gravemaker en Aaltje Dirks Best haare kind gedoopt genaamt Claas.
26-09-1773 Dirk P: Baanman en Regina Hartman haar kind bij den H: doop genaamt Bouke.
08-12-1773 Actum den 8 december (woensdag avond) Sijmon Groot en Sijtje Dool haar kindt bij den H: doop genaamt Jacob.
19-12-1773 Pieter Jansz Deugt en Maerijtje Ham haar kind gedoopt genaamt Jan.
30-01-1774 Jan Ham en Antje Foekema haar kind gedoopt met de naam van Zijtje.
20-02-1774 Nanne Jansz Tromp en Geertje Sijmons haar kind gedoopt genaamt Nanna.
06-03-1774 Aris Vr: Bil en Marijtje Jans haar kind gedoopt met de naam van Dieuwtje.
13-03-1774 Pieter Hoek en Geerje Jans haar kind bij den H: doop genaamt Trijntje.
20-03-1774 Wouter Sleutel en Antje Tromp haar kind bij den H: doop genaamt Trijntje.
27-03-1774 Pieter Pietersz Mol en Fokeltje Pieters haar kind bij den H: doop genaamt Aavje.
03-04-1774 Jacob Kort en Sijbrigje Pieters haar kind bij den H: doop genaamt Pieter.
10-04-1774 Andries Kok en Geertje Jans haar kind bij den H: doop genaamt Marijtje.
01-05-1774 Actum Grootebroek 1 maij 1774, Jan van Regteren en Geertruij Tromp haar kind bij den H: doop genaamt Claas.
23-05-1774 Jan Cornelisz Kooter en Trijntje Hermons haar kind bij den H: doop genaamt Aafje.
17-07-1774 Cornelis Dirksz Raven en Aaltje J: Dool haar kind bij den H: doop genaamt Gerritje.
20-07-1774 Claas Cornelisz Smit en Reijnoutje Pieters haar kind bij den H: doop genaamt Aafje.
19-02-1775 Teunis Dol en Marijtje Hendriks haar kind bij den H: doop genaamt Jacob.
19-02-1775 Pieter Hoek en Geertje Jans haar twee kinderen bij den H: doop genaamt Claas en Aavje.
12-03-1775 Jan van der Meer en Aefje Jacobs haar kind bij den H: doop genaemt Maerten.
26-03-1775 Jacob Kort en Sijbrigje Pieters haar kind bij den H: doop genaamt Pieter.
14-05-1775 Jan Gravemaker en Aaltje Dirks Best haar kind gedoopt genaamt Pieter.
21-05-1775 Wouter Sleutel en Antje Tromp haar kind gedoopt genaamt Cornelis.
13-08-1775 Pieter Pietersz Mol en Fokeltje Pieters haar kind gedoopt genaamt Pieter.
20-08-1775 Nanne Jansz Tromp en Geertje Simons haar kindt gedoopt genaamt Marijtje.
29-10-1775 Luitje Boerman (rooms gezint) en IJtje Olpherts de Pange haar kindt ten H: doop gehouden door Marijtje Reijndertsen genaamt Aaltje.
19-11-1775 Claas Cornelisz Smit en Reijnoutje Pieters haar kind bij H: doop genaemt Pieter.
26-11-1775 Andries Kok en Geertje Jans haar kind gedoopt genaamt Zijtje.
04-02-1776 Gerrit Ruiter en Geertje Slagter haar kind bij den H: doop genaemt Grietje.
21-02-1776 Actum den 21 februarij 1776 zijnde dank, vast en bedendag, Jacob Jacobsz en Cornelisje Jacobs haar kind bij den H: doop genaemt Geertje.
31-03-1776 Jacob Kort en Sijbrigje Pieters haar kind gedoopt genaamt Dirk.
08-04-1776 Actum den 8 april 1776 zijnde paaschmaandag. Pieter Deugt en Marijtje Ham haar kind bij den H: doop genaamt Pieter.
06-11-1776 Nanne Jansz Tromp en Geertje Simonds haar kind gedoopt genaamt Nanne.
05-01-1777 Claas Abelsz en Trijntje Jongejan haar kind gedoopt genaamt Trijntje.
16-02-1777 Aris Vreeksz Bil en Marijtje J: Koning haar kind bij den H: doop genaamt Jacob.
23-03-1777 Luijtje Boerman (roomsgesint) en IJtje Olpherts de Lange haar kind ten H: doop gehouden door Marijtje Reijnderts en daar bij de naam bekomen van Vreekje.
01-06-1777 Jacob Ellerbroek en Lijsbet J: Brouwer haar kind gedoopt genaamt Jan.
22-06-1777 Andries Kok en Geertje Jans haar kind gedoopt tot Bovenkarspel bij gelegenheid dat alhier tot Grootebroek den predikdienst niet wierd waargenomen, genaamt Zijtje.
29-06-1777 Jacob Jacobsz en Cornelisje Jacobs haer kind bij den H: doop genaamt Geertje.
06-07-1777 Cornelis Dirksz Raven en Aaltje J: Dool haar kind bij den H: doop genaamt Dirk.
16-11-1777 Jan van der Meer en Aafje Jacobs haar kind bij den H: doop genaamt Barbertje.
14-12-1777 Teunis Dol en Marijtje Hendriks haar kind bij den H: doop genaamt Hendrik.
04-01-1778 Evert Brouwer en Antje Dirks Spijkers haar kind gedoopt genaamt Jan.
22-03-1778 Jan Zilver Junior en Meinoutje Pool haar kind bij den H: doop genaamt Trijntje.
09-08-1778 Gerrit Ruiter en Geertje Slagter haar kind bij den H: doop genaamt Teunis.
25-10-1778 Andries Kok en Geertje Jans haar kind gedoopt, genaamt Teunis.
22-11-1778 De Heer Teunis Pool, adjunct secretaris en mejuffr. Johanna Alders haar kind bij den H: doop genaamt Elizabeth.
16-12-1778 Jacob Kort en Sijbregtje Pieters haar kint bij den H: doop genaamt Teunis.
14-02-1779 Jan Zilver Junior en Meijnoutje Pool haar kind bij den H: doop genaamt Pieter.
07-03-1779 Cornelis dirksz Raven en Aaltje Dool haar kind bij den H: doop genaamt Bregtje.
18-04-1779 Jacob Jacobsz en Cornelisje Jacobs haar kind bij den H: doop genaamt Jacob.
23-05-1779 Jan van Rechteren en Geertruij Tromp haar kind bij den H: doop genaamt Jacob.
27-06-1779 Evert Brouwer en Antje Dirks Spijker haar kind gedoopt genaamt Grietje.
24-10-1779 Pieter Deugd en Marijtje Ham haar kind gedoopt genaamt Willem.
08-12-1779 Jan Christiaen Bakker en Aavje Hendriks haar kind gedoopt genaemt Geertje.
06-01-1780 Jan Zilver en Meijnouwtje Pool haar kind bij den H: doop genaemt Marijtje.
23-01-1780 Aris Vr: Bil en Marijtje Koning haar kind gedoopt genaemt Aavje.
07-05-1780 Teunis Dol en Marijtje Hendriks haar kind gedoopt genaamt Jan.
20-08-1780 Jacob Jacobsz en Cornelisje Jacobs haar kint bij den H: doop genaemt Jacob.
27-08-1780 De Heer Teunis Pool, secretaris en Mejuffr. Johanna Alders haar kind bij den H: doop genaemt Suzanna.
06-12-1780 Luijtje Boerman (roomsgezind) en IJtje Olpherts de Lange haar kind ten doop gehouden door Vokeltje Jacobs Ham en doen genaemt Grietje.
19-07-1781 Reijer Kruk en Jantje Hendriks haar kind bij den H: doop genaamt Wigger.
19-12-1781 Actum den 19 december zijnde woensdag avond, Jacob Kos en Cornelisje Jacobs haar kind bij den H: doop genaamt Antje.
25-12-1781 Actum den 25 december zijnde carsdag, Jan Zilver (junior) en meijnouwtje Pool haar kind bij den H: doop genaamt Trijntje.
10-01-1782 Actum 10 januarij 1782 sijnde woensdag avond, Sijmon Groot en Johanna Gerbrands haar kindt bij den H: doop genaamt Cornelisje.
03-02-1782 Aris Bil en Marijtje Koning haar kind bij H: doop genaamt Barbertje.
17-02-1782 Arie Jansz Nieuboer en Grietje Pieters Mol haar kind bij den H: doop genaamt Aafje.
31-03-1782 Actum den 31 maart 1782 sijnde ad 1 paaszdag, Jan van der Meer en Aafje Kruijers haar kind bij den H: doop genaamt Pieter.
31-03-1782 Actum den 31 maart 1782 sijnde de 1 paaszdag, Pieter Koning en Grietje Brouwer haar kind bij de H: doop genaamt Claas.
28-04-1782 Dk. Kwantes en Meijnouwtje Schipper haar kind bij den H: doop genaamt Cornelis.
21-07-1782 Lourens Elderbeek em Jansje Gans haar kind bij den H: doop genaamt Jacobus.
04-08-1782 Luijtje Boerman (roomsgezind) en IJtje Olpherts de Lange haar kindt ten doop gehouden door Meijnieuwtje Pieters en doen genaamt Grietje.
25-08-1782 Harmanus van Zetten en Doortje Jans Brouwer haar kind bij den H: doop genaamt Jannes.
01-09-1782 De Heer Teunis Pool (secretaris) en Mejuffr. Johanna Alderts haar kindt bij den H: doop genaamt Cornelia.
15-12-1782 Evert Brouwer en Antje Spijker haar kindt bij den H: doop genaamt Grietje.
26-01-1783 Jan Zilver (junior) en Meijnieuwtje Pool haar kindt bij den H” doop genaamt Johanna.
18-05-1783 Jan van Regteren en Geertruij Tromp haar kind bij den H: doop genaamt Jan.
07-09-1783 Pieter Coning en Grietje J: Brouwer haar kind bij den H: doop genaamt Grietje.
26-10-1783 Carsten Kruk en Jantje Hendriks Tromp haar kind bij den H: doop genaamt Hendrik.
25-12-1783 Den 25e december 1783 ijnde den 1e cersdag, Jan Zilver junior en Meijnieuwtje Pool haar kind bij den H: doop genaamt Jan.
01-01-1784 Den 1 januarij nieuw jaarsdag, Dirk Kwantes en Meijnieuwtje Schipper haar kind bij den H: doop genaamt Grietje.
07-03-1784 Poulus Zilver en Geertje Nannes haar kind bij den H: doop genaamt Trijntje.
04-04-1784 Carsten Kok en Antje W: Boot haar kind bij den H: doop genaamt Niesje.
25-04-1784 De heer Teunis Pool, secretaris, en mejuffr. Johanna Alderts haar kindt bij den H: doop genaamt Johannis.
02-05-1784 Gerrit Ruijter en Geertje Slagter haar kind bij den H: doop genaamt Jan.
05-09-1784 Cornelis Kruk en Jannetje Cleijers uijt Lutjebroek haar kindt bij den H: doop genaamt Aafje.
29-08-1784 Wouter Pluijm en Grietje Hendriks Tromp haar kind bij den H: doop genaamt Hendrik.
03-11-1784 Lourens Elderbeek en Jansje Gans haar kind bij den H: doop genaamt Theodorus.
28-11-1784 Jacob Kes en Cornelisje Jacobs haar kind bij den H: doop genaamt Geertje.
27-02-1785 Pieter Backer en Trijntje Backer haar kindt bij den H: doop genaamt Elizabeth.
10-07-1785 Poulus Zilver en Geertje Nannes haar kind bij den H: doop genaamt Marijtje.
07-08-1785 Den 7 augustus is een kind gedoopt en genaamd Pieter waar van de vader was Jan Groen, de moeder Dieuwertje Ham en de dooppeet Aaltje Jans. Opgetekend in het doopboek van Bovenkarspel van Broekerhaven onder Bovenkarspel.
23-11-1785 Den 23 november op woensdag avond, Geert Hendriksz en Pietertje Alberts haar kind bij den H: doop genaamd Antje.
01-01-1786 Cornelis Raven en Aaltje Dool haar kind bij den H: doop genaamd Dirk.
11-01-1786 Den 11 januarij op woensdag avond, Reindert Kruk en Jantje Hendriks haar kind bij den H: doop genaamd Saartje.
19-03-1786 Pieter Koning en Grietje Brouwer haar kind bij den H: doop genaamd Ariaantje.
30-04-1786 Gerrit Ruijter en Trijntje Bil haar kind bij den H: doop genaamd Niesje.
15-10-1786 Jacob Kes en Cornelisje Jacobs haar kind bij den H: doop genaamd Dirk.
01-11-1786 Den 1 november op woensdag avond, Vreek Ruijter en Marijtje Koning haar kind bij den H: doop genaamd Klaas.
26-11-1786 Evert Roos en Dieuwertje Jans haar kind bij den H: doop genaamd Geertje.
18-02-1787 Dirk Abels en Aaltje Pieters Mulder haar kind bij den H: doop genaamd Trijntje.
11-03-1787 Sijmon Groot en Janna Gerbrants haar kind bij den H: doop genaamd Gerbrant.
28-03-1787 Den 23e maart zijnde biddag, de heer Teunis Pool (sevretaris) en mejuffr. Johanna Alders haar kind bij den H: doop genaamt Albert.
22-04-1787 Klaas Cornelisz en Antje Abels haar kind bij den H: doop genaamd Cornelis.
06-05-1787 Hermanus van Zetten en Doortje Jansz Brouwer haar kind bij den H: doop genaamd Johannes.
17-05-1787 5 mij hemelvaartsdag, Carsten Kok en Antje Boot haar kind bij den H: doop genaamd Sijmen Boot.
10-06-1787 Klaas Houtlosser en Geertje Ligtens haar kind bij den H: doop genaamd Hendrik Houtlosser.
09-09-1787 Bartel Stompedissel en Lijdia Sijbrants haar kind bij den H: doop genaamd Willem.
30-09-1787 Cornelis Som en Aafje Vreeks haar kind bij den H: doop genaamd Dirk.
14-10-1787 Cornelis Raven en Aaltje Dool haar kind bij den H: doop genaamd Jan.
14-10-1787 Reijndert Kruk en Jantje Hendriks haar kinderen bij den H: doop genaamd Herke en Willemtje.
18-11-1787 Poulus Zilver en Geertje Nannes haar kind bij den H: doop genaamd Jan.
25-11-1787 Cornelis Koolhaas en Reijnoutje Hasselman haar kind bij den H: doop genaamd Lijntje.
20-01-1788 Freek Ruijter en Marijtje Koning haar kind bij den H: doop genaamd Cornelis.
10-02-1788 Dirk Swart en IJtje Spaans haar kind bij den H: doop genaamd Pieter.
17-02-1788 De heer Jan Schotsman en juffrouw Maarthe Opperdoes Schenk haar kind bij den H: doop genaamd Pieter.
00-00-1788 Den [datum niet vermeld !] Pieter Velt en Grietje Jans haar kind bij den H: doop genaamd Aafje. Zijn deze behoorende onder de gemeente Hoogcarspel.
03-08-1788 Evert Roos en Dieuwtje Jans haar kind bij den H: doop genaamd Geertje.
24-08-1788 Jan Cornelis Noordeloos en Geert Floris haar kind bij den H: doop genaamd Antje. Zijn dito onder de gemeente van Lutjebroek behoorende.
21-09-1788 Klaas Houtlosser en Geertje Ligters haar kind bij den H: doop genaamd Dieuwertje.
28-09-1788 Klaas Cornelisz en Antje Abels haar kind bij den H: doop genaamd Abel.
26-10-1788 Jan van Regteren en Geertruij Tromp haar kind bij den H: doop genaamd Meijnouwtje.
10-12-1788 Woensdag avond den 10 december Poulus Zilver en Geertje Nannes haar kind bij den H: doop genaamd Nanne.
18-01-1789 Jacob Oostwouder en Trijntje Wagemaker haar kind bij den H: doop genaamd Pieter.
22-02-1789 Geert Hendriks en Pietertje Alberts haar kind bij den H: doop genaamd Hendrik.
19-04-1789 Freek Ruijter en Marijtje Koning haar kind bij den H: doop genaamd Grietje.
14-06-1789 De heer Teunis Pool (secretaris) en mejuffr. Johanna Alders haar kind bij den H: doop genaamd Pieter.
19-07-1789 Jacob Keetman en Claasje Hommes haar kind bij den H: doop genaamd Cornelis.
02-08-1789 Cornelis Veer en Neeltje Leek haar kind bij den H: doop genaamd Pieter Cornelis. Deze behoorende onder de gemeente van Hoogcarspel.
09-08-1789 Cornelis Koolhaas en Reijnoutje Hasselman haar kind bij den H: doop genaamd Jan.
27-09-1789 Jacob Kes en Cornelisje Jacobs haar kind bij den H: doop genaamd Jan.
01-11-1789 De heer Jan Schotsman en juffrouw Maartje Opperdoes Schenk haar kind bij den H: doop genaamd Marijtje.
10-01-1790 Evert Roos en Dieuw: Jans haar kind bij den H: doop genaamd Jacob.
07-02-1790 Gerrit Ruijter en Trijntje Bil haar kind bij den H: doop genaamd Marijtje.
07-03-1790 Bartel Stompedissel en Lijdia Sijbrants haar kind bij den H: doop genaamd Dieuwertje.
14-03-1790 Cornelis Som en Aafje Vreeks haar kind bij den H: doop genaamd Vreek.
30-05-1790 Dirk Swart en IJtje Spaans haar kind bij den H: doop genaamd Dirk.
18-07-1790 Cornelis Willemsz en Antje Koomen haar kind bij den H: doop genaamd Willem.
01-08-1790 Klaas Leijen en Janna Lucas haar kind bij den H: doop genaamd Jan.
01-08-1790 Jacob Best en Cornelia Schotsman haar kind bij den H: doop genaamd Sijtje.
12-09-1790 Cornelia Zilver en Geertje Nannes haar kind bij den H: doop genaamd Nanne.
24-10-1790 Jacob Oostwouder en Trijntje Wagenmaker haar kind bij den H: doop genaamd Cornelis.
25-12-1790 Dirk Jansz Gravemaker en Hiltje Jansdr Zwier haar kind bij den H: doop genaamd Jan.
07-08-1791 Cornelis Som en Aafje Vreeks haar kind bij den H: doop genaamd Vreek.
11-09-1791 Jan Oostwouder en Antje Wagemaker haar kind bij den H: doop genaamd Pieter.
25-09-1791 Evert Roos en Dieuw Jans haar kind bij den H: doop genaamd Geertje.
07-12-1791 Woensdag avond den 7 december Cornelis Willemsz en Antje Koomen haar kind bij den H: doop genaamd Aarjen.
26-02-1792 Op zondag den 26 februarij is gebooren het kind van Jacob Oostwouder en Trijntje Wagemaker en op zondag den 4 maart bij den H: doop genaamd Aafje.
06-03-1792 Op dingsdag den 6 maart is gebooren het kind van Dirk Jansz Gravemaker en Hiltje Jans Swier en op zondag den 11 maart bij den H: doop genaamd Aaltje.
23-03-1792 Op vrijdag den 23 maart is gebooren het kind van Klaas Leijen en Janna Lucas en op zondag den 25 maart bij den H: doop genaamd Lucas.
30-03-1792 Op vrijdag den 30 maart is gebooren het kind van Jacob Kes en Cornelisje Jacobs en op zondag den 1 april bij den H: doop genaamd Floris.
01-04-1792 Op zondag den 1 april is gebooren het kind van Klaas Cornelisz en Antje Abels en op zondag den 8 dito bij den H: doop genaamd Abel.
23-04-1792 Op maandag den 23 april is gebooren het kind van den heer Jan Schotsman en juffrouw Maartje Opperdoes Schenk en op zondag den 29 april bij den H: doop genaamd Sijtje.
19-08-1792 Op zondag den 19 augustus is gebooren het kind van Luijtje Fransz en Antje Aarjens Bijl en op zondag den 26 augustus bij den H: doop genaamd Trijntje. Doopsgetuijge Trijntje Jans.
22-09-1792 Op saturdag den 22 september is gebooren het kind van Bartel Willemsz Stompedissel en Lijdia Sijbrants Foekema en op sondag den 30 september bij den H: doop genaamd Trijntje. Doopsgetuijge Sijtje Pieters Spaans.
23-09-1792 Op sondag den 23 september is gebooren het kind van Cornelis Gerritsz Koolhaas en Reijnouwtje Jans Hasselman en op sondag den 30 september bij den H: doop genaamd Gerrit. Doopsgetuijge Aaltje Gerrits Koolhaas.
19-10-1792 Op vrijdag den 19 october is gebooren het kind van Poulus Zilver en Geertje Nannes en op zondag den 21 october bij den H: doop genaamd Sijmen. Doopsgetuijge Meijnouwtje Pieters Pool.
15-11-1792 Op donderdag den 15 november is gebooren het kind van Pieter Pool Joanniszoon en Maartje Wognum en op zondag den 18 november bij den H: doop genaamd Elizabeth. Doopsgetuijge Cornelis Pool, huisvrouw van Hendrik Rijxen Engelsman.
11-12-1792 Op dingsdag den 11 december is gebooren het kind van Jan Klaasz Koning en Sijtje Jans Ham en op sondag den 16 dito bij den H: doop genaamd Grietje. Doopsgetuijge Grietje Klaas Koning.
30-12-1792 Op zondag den 30 december is gebooren het kind van de heer Teunis Pool, secretaris, en mejuffrouw Johanna Alders en op sondag den 6 januarij 1793 bij den H: doop genaamd Johanna. Doopsgetuijge Susanna Flandre.
26-02-1793 Op dingsdag den 26 februarij 1793 is gebooren het kind van Evert Roos en Duuwtje Jans en op woensdag avond den 27 dito (zijnde bedestond) bij den H: doop genaamd Jan. Doopsgetuijge Aafje Jans.
25-03-1793 Op maandag den 25 maart is gebooren het kind van Pieter Klaasz Koning en Grietje Jans Brouwer en op woensdag avond (zijnde bedestond) den 27 dito bij den H: doop genaamd Klaas. Doopsgetuijge Dieuwertje Pieters Brugman.
04-04-1793 Op donderdag den 4 april is gebooren het kind van Freek Ruijter en Marijtje Koning en bij den H: doop genaamd Bregje (op sondag den 7 dito). Doopsgetuijge Bregje Tromp.
14-04-1793 Op zondag den 14 april is gebooren het kind van Dirk gravemaker en Hiltje Jans en bij den H: doop genaamd Gerrit op sondag den 21 dito. Doopsgetuijge Maartje Freeks Bil.
31-05-1793 Op vrijdag deb 31 meij is gebooren het kind van Jacob Oostwouder en Trijntje Wagemaker en op sondag den 2 junij bij den H: doop genaamd Trijntje. Doopsgetuijge Aafje Wagemaker.
20-07-1793 Op saturdag den 20 julij is gebooren het kind van IJsak Oostwouder en Dieuwtje Bil en op sondag den 21 dito bij den H: doop genaamd Pieter. Doopsgetuijge Trijntje Wagemaker.
13-01-1794 Op maandag den 13 januarij is gebooren het kind van Dirk Swart en IJtje Spaans en op woensdag avond den 15 dito bij den H: doop genaamd Kaatje. Doopsgetuijge Eeltje Lamberts.
22-06-1794 Op sondag den 22 junij is gebooren het kind van Evert Roos en Duuwtje Jans en dien selven dag bij den H: doop genaamd Cornelis. Doopsgetuijge Aafje Jans.
18-08-1794 Op maandag den 18 augustus is gebooren het kind van Dirk Jansz Graavemaker en Hiltje Jans Swier en op zondag den 24 augustus bij den H: doop genaamd Klaas. Doopsgetuijge Geertje Gerrits.

 

Transcriptie: GeneaData  03-05-2021

GeneaData

 

Bron: Westfries Archief Hoorn – Inv.nr. 4

 

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

.

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.