Enkhuizen Marriages 1809 – 1810

Share and Like

Enkhuizen – Register van huwelijksproclamatien voor de Commissarissen 1809 – 1810

22-01-1809

Wilhelmus Cornelis Holl meerderjarig jonkman geboren in Den Haag en Marijtje Beddeman meerdejarige jongedochter geboren te Bovenkarspel doch zedert vele jaren woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

29-01-1809

Jan Watses, minderjarig jonkman en Christina Geerhards, minderjarige jongedochter beiden geboren en woonachtig binnnen deze stad, worden na alvorens behoorlijk consent van voogden en vader te hebben bezorgd geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

25-02-1809

Theunis Wiggertsz Waker, meerderjarig jonkman geboren aan de Noorderdijk en Impje hendriksdr Koster, meerderjarige jongedochter geboren alhier en beiden woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

25-02-1809

Volkert Artienrooij, minderjarig jonkman ende Anna Margaretha van den Zeil, minderjarige jongedochter voorzien van behoorlijk consent, beiden geboren en woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

11-03-1809

Hirchel Lehren Mosesz van Amsterdam voor dezen getrouwd en Jantje Simons, minderjarige jongedochter voorzien met consent harer ouders en woonachtig binnen deze stad worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

18-03-1809

Klaas Brand, voor dezen getrouwd en Antje de Bruin, mede voor dezen getrouwd, beiden woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

18-03-1809

Jan Hendriksz, minderjarig jonkman en Geertrui Wijnstok, meerderjarige jongedochter, eeerstgemelde geboren alhier en laatstgemelde te Bovenkarspel, beiden woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

Jochem Jochemsz Edelenbosch, meerderjarig jonkman en Wiebregje Steenhoven, meerderjarig jongedochter beiden geboren en woonachtig binnen deze stad worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

01-04-1809

Hendrik Arentsz, minderjarig jonkman en Marijtje Meinis voor dezen getrouwd, beiden geboren en woonachtig bonnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

01-04-1809

Klaas de Vries, jonkman geboren en woonachtig binnen deze stad en Cornelisje Peeters metselaar, minderjarige jongedochter geboren en woonachtig te Binnenwijzend worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

01-04-1809

Klaas Jansz Dekema, minderjarig jonkman en Hendrica van Braak, minderjarige jongedochter beiden geboren en woonachtig binnen deze stad, voorzien met consent van wederzijdsche ouders worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

08-04-1809

Jan Coen, meerderjarig jonkman en Theunisje Schokker, minderjarige jongedochter beiden geboren en woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

14-04-1809

Jan Jansz de Boer, meerderjarig jonkman en Lijsbeth Koomen, meerderjarige jongedochter eerstgemelde geboren alhier en laatstgemelde geboren te Monnickendam, doch beiden thans woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

15-04-1809

Maarten Ossen, minderjarige jongedochter beiden geboren en woonachtig binnen deze stad worden, na alsvorens behoorlijk te hebben bezorgd, geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

15-04-1809

Lambertus Lourens Ruijl, meerderjarig jonkman en Vrouwtje gerbrands, voor dezen getrouwd en beiden geboren en woonchtig binnen deze stad worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

Bernardus Booms, voor dezen getrouwd, en Jeltjen van der Velden, meerdejarige jongedochter, beiden geboren en woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

22-04-1809

Gerrit Steenhoven, meerderjarig jonkman en Gerrarda Burgers, meerderjarige jongedochter, eerstgemelde geboren binnen deze stad en laatstgemelde te ’s Heerenberg in het Departement Gelderlan, doch beiden woonachtig alhier, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

22-04-1809

Pieter van der Smacht, jonkman geboren in de Haag en Elisabeth van Gemeren, jongedochter geboren van hier, beiden binnen deze stad woonachtig, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

29-04-1809

Jan van Rijselberg, minderjarig jonkman geboren te Maassluis en Trijntje Boerman, minderjarige jongedochter geboren te Lutjebroek, beide zedert eenige jaren woonachtig binnen deze stad, voorzien met consent hunner ouders worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

06-05-1809

Jan Keijzer, voor dezen getrouwd, en Anna Thijs, meerderjarige jongedochter geadsisteerd eertgemelde met deszelfs moeder en laatstgemelde met hare zuster, beiden geboren en woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

12-05-1809

Willem Schuijt en tetje Dekker, meerderjarig jonkman en jongedochter, beiden geboren en woonachtig binnen deze stad en geadsisteerd met wederzijdsche ouders, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

13-05-1809

Minne Sluiter, voor dezen getrouwd, geboren alhier en Ebeltje Cornelis, jongedochter geboren te Oudetrum bij Wolvega in Vriesland, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

Hendrik Kok, minderjarig jonkman en marijtje Thimons, meerderjarige jongedochter beiden geboren en woonachtig binnen deze stad en geadsisteerd met hunne moeder, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

13-05-1809

Casper Beumer, meerderjarig jonkman en Grietje Lourens Ruijl, meerderjarige jongedochter de eerstgemelde woonachtig te Nieuwpoort en de laatstgemelde geboren en woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

03-06-1809

Arend Frankfort en Meinoutje Blom, beiden voor dezen getrouwd en woonachtig binnen deze stad, geadsisteerd met wederzijdsche getuigen worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

17-06-1809

Maarten Wind, meerderjarige jonkman, geboren en woonachtig binnen deze stad en Grietje Barends Vloot, meerderjarige jongedochter vanNes op het eiland Ameland, de eerstgemelde geadsisteerd met deszelfs vader en de laatstgemelde voorzien met behoorlijk consent van hare ouders, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

24-06-1809

Cornelis Broersz Nieuwland, minderjarig jonkman en Aaltje Rienderhof, meerderjarige jongedochter beiden geboren en woonachtig binnen deze stad, geadsisteerd met wederzijdsche moeders, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

01-07-1809

Simon Reindertsz, jonkman en Vrouwtje Alberts Landman, jongedochter beiden geboren en woonachtig binnen deze stad, geadsisteerd met wederzijdsche ouders, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

01-07-1809

Solke Haijesz, minderjarig jonkman geboren binnen deze stad en Klaasje de Vries, minderjarige jongedochter geboren in de Lemmer in het Departement Vrieslan, doch zedert eenen geruimen tijd woonachog alhier, eertsgemelde geadsisteer met deszelfs moeder, zijnde de laatstgemelde reeds voor eenige jaren overleden, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

Fokke Hubbeling, voor dezen getrouwd en Klaasje Hiskes, jongedochter beiden geboren en woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

08-07-1809

Simon Bais, meerderjarig jonkman geboren te Wieringen doch zedert 13 jaren woonachtig binnen deze stad en Aaltje Thomas, jongedochter geboren alhier en geadsisteerd met hare moeder, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

15-07-1809

Pieter Dirksz Nooij en Liepje Theunis, beiden voor dezen getrouwd en geboren en woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

15-07-1809

Johannes Paltsgraaf, meerderjarig jonkman en Grietje van den Berg, minderjarige jongedochter beiden geboren en woonachtig binnen deze stad en geadsisteerd met wederzijdsche ouders, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

15-07-1809

Cornelis Fluiter, meerderjarig jonkman en Impje Langedijk, meerderjarige jongedochter beiden geboren en woonachtig binnen deze stad, en geadsisteerd met wederzijdsche ouders, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

22-07-1809

Anthonij Bazerga, meerderjarige jonkman geboren te Kommen in Italien, voorzien met schriftelijk consent van zijne ouders en Johanna Makker, meerderjarige jongedochter geboren binnen deze stad en geadsisterd met haar vader, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

29-07-1809

Klaas Maas de Jonge, minderjarige jonkman en Harmina Hartog, meerderjarige jongedochter beiden geboren en woonachtig binnen deze stad, geadsisteerd met wederzijdsche ouders, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

Hendrik Reuvens, voor dezen getrouwd en Fokeltje Horsman, meerderjarige jongedochter beiden geboren en woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

26-08-1809

Cornelis Jacobsz, meerderjarige jonkman en Hester Kleinis, minderjarige jongedochter beiden geboren en woonachtig binnen deze stad, geadsisteerd met wederzijdsche ouders, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

16-09-1809

Dirk Klopper, woonachtig in het Westeinde dezer stad en Aaltje de Boer, woonachtig alhier, beiden voor dezen getrouwd, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

23-09-1809

Pieter Goedmaat, meerdejarig jonkman geboren te Vlaardingen, doch zedert een geruime tijd woonachtig alhier en Sijtje de Ringh, minderjarige jongedochter geadsisteerd met ouders en getuigen worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

28-09-1809

Mr. Frederik Hendrik van der Kop, meerderjarig jonkman woonachtig te Woubrugge en Chatarina Theodora Elisabeth Brandenburg, meerderjarige jongedochter van hier, geadsisteerd met hare moeders en verdere famille, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

30-09-1809

Jan Dienst, meerderjarig jonkman geboren te Hattersheim bij Mentz, zijnde deszelfs ouders overleden en Geertruid Watses, meerderjarige jongedochter geboren en woonachtig alhier geadsisteerd met getuigen, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

07-10-1809

Aris Kazemaker, voor dezen getrouwd en Lammertje Koopman, meerderjarige jongedochter beiden woonachtig binnen deze stad worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

Dirk Cornelisz Bot, voor dezen getrouwd, woonachtig te Wervershoof en Naatje Wender, meerderjarige jongedochter geboren in het Westeinde voorzien met behoorlijk consent van ouders en voogden, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

28-10-1809

Jan van der Heiden, voor dezen getrouwd en geadsisteerd met deszelfs moeder enGeesje Halfweg, meerderjarige jongedochter geboren te Hoorn. Doch zedert lang woonachtig binnen deze stad, zijnde hare ouders overleden, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

04-11-1809

Hedde de Ringh en Doortje Klaas, beiden voor dezen getrouwd en geboren en woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

18-11-1809

Simon Jansz Dekema, minderjarig jonkman en Johanna Bekker, minderjarige jongedochter beiden geboren en woonachtig binnen deze stad, de eerstgemelde geadsisteerd met deszelfs vader en laatstgemelde met haar moeder, als zijnde weduwe, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

06-01-1810

Pieter Andriesz over de linden, meerderjarig jonkman en Lijsbeth Pieters de Boer, minderjarige jongedochter, geadsisteerd met hare voogd, beiden geboren en woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

13-01-1810

Hille Tjebbesz geboren te makkum en aldaar tot heden woonachtig, meerderjarig jonkman en Pietertje hendriks van Dam, meerderjarige jongedochter geboren en woonachtig binnen deze stad, de eerstgenoemde voorzien van behoorlijk atest van deszelfs woonplaats en de laattgemelde geadsisteerd met haar broeder, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

13-01-1810

Hendrikus Terschuur, minderjarig jonkman geboren te Andijk doch thans woonachtig aan de Oosterdijk en Aaltje paltsgraaf, meerderjarige jongedochter geboren binnen deze stad, doch thans mede woonende aan de oosterdijk, zijnde de eerstgemelde geadsisteerd met deszelfs voogden, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

Roelof Coenraads, meerderjarig jonkman en Aaltje hendrik, voor dezen getrouwd, beiden geboren en woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

03-02-1810

Bernardus Fredriksz Henning, voor dezen getrouwd, woonachtig te Hoorn en Jantje Hajos, meerdejarige jongedochter geboren en woonachtig binen deze stad, geadsisteerd met haar vader worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

24-02-1810

Aart Pietersz de Boer en Geertje Jans Koorn, beiden voor dezen getrouwd en geboren en woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

24-02-1810

Harme last en Willempje Hendriks, beiden voor dezen getrouwd en beiden geboren en woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

17-03-1810

Lodewijk Bartels, meerderjarig jonkman en jantje Harmsz, minderjarige jongedochter, beiden geboren en woonachtig binnen deze stad en geadsisteerd met vader en moeje, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

17-03-1810

Rieuwert Jacobsz, meerderjarige jonkman en geboren binnen deze stad en Immetje Engel, van Harmon geboren op het eiland Wieringen, minderjsrige jongedochter, de eerstgenoemde geadsisteerd met deszelfs vader en laatstgemelde voorzien met betoog van voornoemd eiland, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

07-04-1810

Jan van Reen, meerderjarig jonkman, geboren te Bolsward en Fokje Ides Moor, meerderjarige jongedochter geboren te Franeker doch beiden thans woonachtig alhier, zijnde geëmploijeerd bij het Koninklijk Instituut voor de marine en voorzien met behoorlijk consent van den Commandant Directeur de Heer J.T.L. Schröder, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

Jan Plugger, minderjarig jonkman geboren en woonachtig binnen deze stad geadsisteerd met deszelfs moeder en Maria Slaghuizen, meerderjarige jongedochter geboren in den Ham doch zedert 17 jaren woonachtig alhier, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

21-04-1810

Pieter Jansze rn Geertje Theunis Thuin beiden voor dezen getrouwd komende laatstgemelde te Medemblik, worden geconsenteerd, mits dat de geboden behoorlijk ook daar haren loop hebben, en daarvan wettelijk betoog inbrengende, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

21-04-1810

Reindert Kok de Jonge, meerderjarig jonkman geboren binnen deze stad, geadsisteerd door naastbestaande en Elisabeth Roemer, meerderjarige jongedochter geboren te Grootebroek geadsisteerd door hare moeder, worden geconsenteerdd, mits de geboden te Grootebroek mede haren loop hebben en daarvan wettelijk betoog inbrengende, omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

21-04-1810

Jan Barendsz Tol, minderjarig jonkman geboren en wonende binnen de jurisdictie dezer stad en Neeltje Jans Blaauw, minderjarige jongedochter geboren te Bovenkarspel, eerstgemelde geadsisteerd met deszelfs vader en laatstgemelde voorzien met behoorlijk consent harer ouders, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

21-04-1810

Sieuwert Hilbrantd Thakesz, meerderjarig jonkman en Jannetje Thepen, meerderjarige jongedochter beide geboren en woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

28-04-1810

Isaak Pietersz, meerderjarig jonkman geboren te Amsterdam, doch zedert lang woonachtig binnen deze stad en Johanna Houkes, meerderjarige jongedochter geboren en woonachtig alhier, geadsisteerd met haar vader Simon Houkes, worden geadsisteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

28-04-1810

Cornelis Kuiper, meerderjarig jonkman geboren en woonachtig binnen deze stad, geadsisteerd met deszelfs vader en Jantje de Bruijn, voor dezen getrouwd,geadsisteerd met haar moeder, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

Jan Klaasz Molchers, minderjarig jonkman geadsisteerd met deszelfs vader Klaas Jelkes, en Aaltje Lubbertsz, meerderjarige jongedochter geadsisteerd door naastbestaanden, beiden geboren en woonachtig binnen deze stad worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

05-05-1810

Hendrik Fop, voor dezen getrouwd te Amsterdam en woonachtig alhier en Theunisje van Dam, jongedochter woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

12-05-1810

Anthonij Bazerga, voor dezen getrouwd en Wiebrigje Simons, meerderjarige jongedochter geboren alhier en beiden woonachtig binnen deze stad worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

12-05-1810

Gerbrand Jansz, minderjarig jonkman en Johanna Maria Gerards, voor deze getrouwd, beiden geboren en woonachtig binnen deze stad en geadsisteerd met deszelfs ouders, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

17-05-1810

Pierre Fredrik Erdbrink, meerderjarig jonkman geboren te Amsterdam en Vrouwtje van der Velden, meerderjarige jongedochter geboren alhier en beiden woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

19-05-1810

Louis van der Meulen, meerderjarig jonkman geboren te Zutphen doch thans woonachtig binnen deze stad en Aleida Hadewich Wijnanda van der Wijck, meerderjarige jongedochter geboren te Raalte doch woonende Zutphen, zijn op overlegd betoog dat dezelve te Zutphen in ondertrouw zijn opgenomen, geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

19-05-1810

Jan Botman Junior, voor dezen getrouwd, geboren en woonachtig binnen deze stad en Catharina Adriana Palm, mede voor dezen getrouwd en wonende op de Helder, worden, mits de huwelijksproclamatien ook aan de Helder gaan, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

Jacob Dogger, meerderjarig jonkman en Geertje Fluiter, meerderjarige jongedochter beiden geboren en woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

02-06-1810

Jan Jansz, minderjarig jonkman en Debora Beerling, minderjarige jongedochter beiden geboren en woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

16-06-1810

Dirk van Dijk, minderjarig jonkman geadsisteerd met deszelfs vader en Jantje Edelenbosch, minderjarige jongedochter geadsisteerd met hare moeder en beiden geboren en woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

16-06-1810

Willem van Velden, minderjarig jonkman en Jeltje Tonneboeijer, meerderjarige jongedochter, beiden geboren en woonachtig binnen deze stad, eerstgemelde geadsisteerd met deszelfs vader en laatstgemelde voorzien met genoegzaam consent van hare moeder, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

30-06-1810

Thomas Pietersz, meerderjarig jonkman en Tempje de Graaf, meerderjarige jongedochter beiden geboren en woonachtig binnen deze stad en geadsisteerd door wederzijdsche ouders, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

30-06-1810

Willem Klaasz, minderjarig jonkman geboren binnen deze stad en Dirkje Boon, meerderjarige jongedochter geboren te Schellinkhout, de eerstgemelde geadsisteerd met deszelfs oom en de laatstgemelde voorzien met consent worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

07-07-1810

Gerrit Jansz,meerderjarig jonkman te Oosterbeek onder Arnhem en Gerritje Hesselman, minderjarige jongedochter, geadsisteerd met haar moeder, geboren en woonachtig alhier, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

Johannes Jacobus Scheffer, minderjarig jonkman, geboren en woonachtig te Amsterdam en Immagonda Sara Klasina Duijvensz, meerderjarige jongedochter geboren en woonachtig alhier, geadsisteerd met wederzijdsche ouders en famille, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

14-07-1810

Hendrik Thimonsz, minderjarig jonkman en Antje Gerrits de vente, meerderjarige jongedochter, eerstgemelde geadsisteerd met deszelfs moeder en laatstgemelde met naastbestaande, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

21-07-1810

Meindert Andries, minderjarig jonkman en Trijntje Meinderts, minderjarige jongedochter beiden geboren en woonachtig binnen deze stad en geadsisteerd met wederzijdsche famille, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

28-07-1810

Jan Kramer, meerderjarig jonkman en Beletje de Boer, meerderjarige jongedochter, beiden geboren en woonachtig binnen deze stad en geadsisteerd met wederzijdsche moeders als zijnde de vaders overleden, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

04-08-1810

Gerrit Muis, voor dezen getrouwd en Harmina Pool, meerderjarige jongedochter beiden geboren en woonachtig alhier binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

04-08-1810

Cornelis de Graaf Jacobsz, minderjarig jonkman en Anthonia Voorn, meerderjarige jongedochter beiden geboren en woonachtig binnen deze stad en geadsisteerd met wederzijdsche vaders, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

11-08-1810

Jan Mens, minderjarig jonkman, zedert eene geruime tijd alhier woonachtig en Aaltje Tobias geboren en woonachtig binnen deze stad geadsisteerd met wederzijdsche ouders, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

Jan Meindertsz, minderjarig jonkman en Grietje Hendriksz, minderjarige jongedochter beide geboren en woonachtig binnen deze stad en geadsisteerd met wederzijdsche ouders worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

18-08-1810

Jan Herkes, minderjarig jonkman en Geertje Louerman, minderjarige jongedochter beiden geboren en woonachtig binnen deze stad en geadsisteerd met wederzijdsche vaders, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

18-08-1810

Lammert de witt, voor dezen getrouwd en Trijntje Toppes, jongedochter laatstgemelde voorzien met consent van Heeren Commissarissen van de Weeskamer dezer stad, en beiden geboren en woonachtig alhier, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

25-08-1810

Koert Ruiter, minderjarig jonkman en Aafje Krol, meerderjarige jongedochter beiden geboren en woonachtig binnen deze stad en geadsisteerd met vader en moeje als wederzijdsche famille, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

01-09-1810

Jan Broersen, meerderjarig jonkman van Oostzaandam en Aaltje Pan, geboren en beiden woonachtig binnen deze stad, zijnde voor dezen getrouwd, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

15-09-1810

Willem Koopman en Alida Jans, beiden voor dezen getrouwd de eerstgemelde geboren alhier en de laatstgemelde te Hoorn doch thans woonachtig aan de tent worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

20-09-1810

Willem Diederick Vincent de Graaff, voor dezen getrouwd en Cornelia Rijzen van der Willige meerderjarige jongedochter beiden woonachtig binnen deze stad voorzien de eerstgemelde met consent van deszelfs moeder en hare voogden en beiden geadsisteerd met famille worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

Cornelis Pijl en Alida Kruijff beiden voor dezen getrouwd en beiden woonachtig binnen deze stad worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

22-09-1810

Gosem Knol, meerderjarig jonkman en Duifje Watering, meerderjarige jongedochter beiden geboren en woonachtig binnen deze stad, eerstgenoemde voorzien met consent van deszelfs ouders, zijnde die der laatstgenoemde overleden, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

22-09-1810

Jan Gerritsz Watering, meerderjarig jonkman en Cornelia kalverboer, meerderjarige jongedochter beiden geboren en woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

06-10-1810

Frans Voorn, meerderjarig jonkman en Grietje Entes, meerderjarige jongedochter, eerstgemelde geboren binnen deze stad en zedert eenige jaren uit het Oude armenhuis ontslagen en laatstgemelde geboren te Oldemarkt doch zedert vijf woonachtig alhier en voorzien met consent van hare ouders worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

06-10-1810

Franciscus van Viersen, meerderjarig jonkman geboren in den Haag en Maria Beekhuizen, meerderjarige jongedochter geboren te Rotterdam doch beiden zedert eenigen tijd woonachtig binnen deze stad en voorzien met behoorlijk consent van deszelver ouders, worden geconsenteerd omme na drie voorafgaande huwelijksproclamatien alhier in den echten staat te worden bevestigd.

 

13-10-1810

Albert van Dijk, minderjarig jonkman en Stijntje Broers, meerderjarige jongedochter beiden geboren en woonachtig binnen deze stad en eerstgemelde geadsisteerd met deszelfs vader, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

13-10-1810

Hermanus Gastman, voor dezen getrouwd woonachtig te Nijkerk en Maria Meijn mede voor dezen getrouwd en woonachtig binnen deze stad zijn na geproduceerd betoog van Nijkerk geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

Fredrik Boon, meerderjarig jonkman en Jaaijtje Schuijt, minderjarige jongedochter beide geboren en woonachtig binnen deze stad en beiden voorzien met behoorlijk consent van wederzijdsche voogden worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

27-10-1810

Jacob Molenberg, jonkman van hier en Geertje Klaassen jongedochter van Cuinre zijn, na behoorlijk geproduceerd betoog van Cuinre geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

03-11-1810

Adam Lak de Jonge, jonkman van Medemblik en Jacoba Zwart, jongedochter woonachtig binnen deze stad, zijn na geproduceerd betoog van Medemblik geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

03-11-1810

Miente Maartensz, voor dezen getrouwd geboren te Groningen doch zedert lang gewoond hebbnde alhier en Sjoukje Noordkaap, meerdejarige jongedochter geboren te Stavoren, doch zedert 25 jare mede gewoond hebbende alhier, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

10-11-1810

Hedde Muis, meerderjarig jonkman en Suster Blok, voor dezen getrouwd beiden geboren en woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

10-11-1810

Lammert Jacobsz meerderjarig jonkman geboren te Hoogcarspel en Elisabeth Bos minderjarige jongedochter geboren alhier en beiden woonachtig binnen deze stad, geadsisteerd met wederzijdsche ouders worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

17-11-1810

Cornelis Voorn, minderjarig jonkman geboren binnen deze stad en Johanna Maria van Schaick, meerderjarige jongedochter geboren te Utrecht doch zedert eenige jaren woonchtig binnen deze stad, de eerdtgemelde geadsisteerd met deszelfs vader en de laatstgenoemde gemunieerd met behoorlijk consent van Heeren Regenten van het gereformeerd Burger Weeshuis te Utrecht, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

Jan Jacobsz, minderjarig jonkman en Atrix Hendriks Klaassen, minderjarige jongedochter beiden geboren en woonachtig binnen deze stad en geadsisiteerd met wederzijdsche ouders worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

17-11-1810

Gerrit Jansz Slort, meerderjarig jonkman en Jantje Pieters, minderjarige jongedochter beiden geboren en woonachtig binnen deze stad en geadsisteerd met de wederzijdsche moeders als zijnde de vaders overleden, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

24-11-1810

Klaas Bijl, minderjarig jonkman en Neeltje Jans Fasol, minderjarige jongedochter beiden geboren en woonachtig binnen deze stad, consenterende de vader van den eerstgemelden en de laatstgemelde geadsisteerd met hare moeder worden mitsdien ook geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

24-11-1810

Cornelis Johannes Wendels, minderjarig jonkman en Bregje Cornelis Herder, meerderjarige jongedochter beiden geboren en woonachtig binnen deze stad en geadsisteerd met wederzijdsche moeders worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

24-11-1810

Jan Pietersz Bronstring, meerderjarig jonkman en Grietje Winders, meerderjarige jongedochter, eerstgemelde geadsisteerd met deszelfs vader en laatstgemelde voorzien met consent van haar voogd zijnde beiden van hier, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

24-11-1810

Hendrik Cornelisz Kok, meerderjarig jonkman geboren te Egmond op Zee en maritje Jans Buis, meerderjarige jongedochter geboren binnen deze stad, doch beiden alhier zedert lang woonachtig, eerstgemelde voorzien met consent van deszelfs vader en laatstgemelde met deszelve geadsisteerd, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

01-12-1810

Pieter van Bleesem, meerderjarig jonkman en Eva Bijl, meerderjarige jongedochter beiden geboren en woonachtig binnen deze stad, eerstgemelde geadsisteerd met hare moeder, hebbende de laatstgemelde geene ouders, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

Jan Arendsz van Angeren van Medemblik en Margaretha Kules, geboren te Enschede doch zedert gewoond hebbende binnen deze stad, beiden voor dezen getrouwd, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

01-12-1810

Pieter Slot, meerderjarig jonkman geboren alhier en Maria Geertruida Spekman, minderjarige jongedochter geboren te Nieuwkerk in Munsterland zedert lang alhier woonachtig en geadsisteerd met wederzijdsche vaders, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

01-12-1810

Harke Slot, minderjarig jonkman en Maria Johanna Damman, minderjarige jongedochter beiden geboren en woonachtig binnen deze stad en geadsisteerd met wederzijdsche ouders worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

01-12-1810

Pieter Jacobsz, minderjarig jonkman geboren te Hoogkarspel doch zedert lang woonachtig alhier en Clasina Hendriks Reuvers, meerderjarige jongedochter geboren binnen deze stad, beiden geadsisteerd met wederzijdsche ouders worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

08-12-1810

Cornelis Laan, minderjarig jonkman geboren en woonachtig alhier en Elisabeth Groot, meerderjarige jongedochter geboren te Hoorn, doch zedert twee jaar gewoond hebbende binnen deze stad, de eerste geadsisiteerd met deszelfs vader en de laatstgemelde voorzien met consent van hare ouders, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

08-12-1810

Klaas Broersz Nieuwland, minderjarig jonkman en Trijntje Makker, minderjarige jongedochter beiden geboren en woonachtig binnen deze stad en geadsisiteerd met wederzijdsche ouders, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

08-12-1810

Fredrik Cornelisz, meerderjarig jonkman van Edam doch zedert twee jaar woonachtig alhier en Fempje Roosendaal, voor dezen getrouwd, geboren en wooachtig binnen deze stad, laatstgenoemde voorzien met consent harer ouders, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

Jacob Hilleman en Aafje Moll beiden voor dezen getrouwd en woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

08-12-1810

Pieter Klaasz Kreiger, minderjarig jonkman van Venhuizen en Antje Alberts, minderjarige jongedochter geboren te Broekerhaven doch woonachtig binnen deze stad en beiden geadisteerd met wederzijdsche ouders worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

08-12-1810

Jacob Schouw, minderjarig jonkman en Metje Oukers, meerderjarige jongedochter beiden geboren en woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

08-12-1810

Cornelis Johannes Pannebakker geboren te Waalwijk in het Departement de Monden van den Rhijn Arrondissement ’s Hertogenbosch en Ivetha van der Woning, minderjarige jongedochter geboren alhier en beiden woonachtig binnen deze stad, voorzien met voldoende consenten van wederzijdsche ouders worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

08-12-1810

Bendert Vis, minderjarig jonkman geboren en woonachtig binnen deze stad en Lijsbeth, [Dekker] meerderjarige jongedochter geboren en woonachtig in het Westeinde dezer stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

15-12-1810

Albertus de vries, meerderjarig jonkman en Francijntje sterk, minderjarige jongedochter geadsisteerd met haar vader, beiden geboren en woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

15-12-1810

Willem Mosch, voor dezen getrouwd en Aaltje Schreuder, meerderjarige jongedochter geadsisteerd met haar moeder, beiden geboren en woonachtig binnen deze stad, worden geconenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

 

22-12-1810

Jacob Cornelisz Hansen, meerderjarig jonkman geboren te Vollendam en Vrouwtje Schokker, minderjarige jongedochter geboren en woonachtig binnen deze stad, de eerstgemlde voorzien met voldoend consent van zijn moeder en laatstgemelde met haar vader geadsisteerd, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

22-12-1810

Tjalling Woutersz voor dezen getrouwd, geboren binnen deze stad, thans woonachtig te Broekerhaven en hendrina Bouwhuis, meerderjarige jongedochter geboren te Wijhe, zedert 26 jaar woonachtig binnen deze stad worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

22-12-1810

Hendrik van Keulen, minderjarig jonkman en Elisabeth Kroes, meerderjarige jongedochter, beiden geboren en woonachtig binnen deze stad, eerstgemelde geboren en woonachtig binnen deze stad, eerstgemelde voorzien met consent van deszelfs voogd en laatstgemelde geadsisteerd met haar moeder, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande huwelijkseproclamatien alhier in den echtenstaat te worden bevestigd.

 

 

 

 

 

Betekenis moeilijke woorden:

Geconsenteerd:          goedgekeurd, toestemming verlenen Geadsisteerd:             aanwezig bij

Consent:                     toestemming

Gemunieerd:               beschermd

 

Transcription: GeneaData

Date: 01-01-2009

GeneaData

Copying (downloading) this file is only permitted for personal use, but distribution in any form (commercial or non-commercial) is explicitly not permitted. If you use data from this transcription for genealogical or historical purposes, a reference to this transcription is appreciated. When using data from this transcription for publications, in any form, an adequate reference to this transcription must be indicated.

This data is entered manually by volunteers, people who also sometimes make a mistake. It is therefore always advisable to check the data in the archives.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.