Enkhuizen Marriages 1806 – 1808

Share and Like

Marriages Civil

04-01-1806

Wichert Herksz Kruk, gebooren aan de Noorderdijk, doch thans woonachtig buiten de Noorderpoort onder de jurisdictie dezer stad, meerderjarig jonkman en Vrouwtje Broersen Aian, geboren te Hoogkarspel, dan thans mede woonende buiten de Noorderpoort boven gemeld, neerderjarige jongedochter, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt.

 

10-01-1806

Theunis van Berkum, minderjarig jonkman, beroepen predikant bij de Gereformeerde Gemeente te Schoorl Groet in Kamp en Leentje Jans, minderjarige jongedochter, beijde geboren binnen deze stad geadsisteerd door hunne ouders, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt.

 

04-01-1806

Jan Mangel, minderjarig jonkman beroepen predikant te Sijbekarspel, gebooren binnen dese stad en Antje van Wiet, minderjarige jongedochter gebooren te Keeren onder de stad Hoorn, doch zedert een geruime tijd woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt.

 

11-01-1806

Fredrik Brinkmeijer, weduwnaar en Sharetje Hommes, weduwe bijde woonachtig binnen deze stad worden geconenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt.

 

11-01-1806

Jan Ariensz Kooman, minderjarig jongman van Westwoud en Fronika van Krochten, minderjarige jongedochter gebooren en woonachtig binnen deze stad, voorzien van behoorlijk consent van hunne ouders worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt.

 

16-01-1806

Joris van Pimmerens, minderjarig jongman en Maria Petronella Houtkamp, minderjarige jongedochter, de eerstgenoemde gebooren alhier en de laatstgenoemde te Leijden, doch thans beijde woonachtog binnen deze stad worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt.

 

18-01-1806

Aart Pietersz de Boer, minderjarig jongman en Antje Stoffels, voor dezen getrouwt, beijde gebooren en woonachtig binnen deze stad, eerstgenoemde voorzien van behoorlijk consent van aartse ouders worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt.

 

Gerrit Pietersz, minderjarig jongman en Jantje Buik, minderjarige jongedochter beijde gebooren en woonachtig alhier en beijden voorzien van behoorelijk consent van ouders en voogden, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt.

 

25-01-1806

Douwe Pietersz, voor dezen getrouwt en Guurtje Ommedijk, jongedochter beijde van hier worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt.

 

01-02-1806

Pieter Degelink, minderjarig jongman gebooren en woonaschtig alhier en met behoorlijk consent voorzien en Alida Jans, jongedochter gebooren te Hoorn thans mede alhier woonachtig, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt.

 

22-02-1806

Roelof Fransz, minderjarig jongman gebooren en woonachtig alhier en Elisabeth Dirks, minderjarige jongedochter gebooren te Koudum in Friesland doch thans woonende binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt.

 

22-02-1806

Egbert de Graaf, minderjarig jongman en Jacoba Gerrits, minderjarige jongedochter beide gebooren en woonachtig alhier en beide voorzien van behoorlijk consent van hunne ouders, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt.

 

22-03-1806

Herke Jansz Hans, minderjarig jongman gebooren te Oosterleek doch thans woonachtig inhet Westeinde onder de jurisdictie dezer stad en Elisabeth Willems Nieuwboer, minderjarige jongedochter gebooren te Hem doch thans wonende te Wognum, beide voorzien van behoorlijk consent van hunne ouders, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt.

 

22-03-1806

Jan Lacet, jongman gebooren alhier en Everhardina Jurriaans, minderjarige jongedochter gebooren te Harderwijk, beide woonachtig binnen deze stad en laatstgenoemde voorzien met behoorlijk consent van haar ouders worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt.

 

Hannes Watsetsz, minderjarig jongman en Anna Berkhout, minderjarige jongedochter beide gebooren en woonagtig alhier en de laatstgenoemde voorzien met behoorlijk consent van hare moeder worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt.

 

05-04-1806

Maarten de Boer, jongman en Geertje Bijl, minderjarige jongedochter, dog voorzien van behoorlijk consent van hare moeder, beide gebooren en woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt.

 

05-04-1806

Bartel Hendriksz, minderjarig jongman en Liepje de Jong, minderjarige jongedochter beide gebooren en woonachtig binnen deze stad en beide voorzien van behoorlijk consent van hunne ouders worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt.

 

11-04-1806

Simon Moses, weduwnaar wonend binnen deze stad en Judie Edersheim, weduwe woonende te Meppel in het landschap Drente, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt.

 

12-04-1806

Jan Dirksz, minderjarig jongman en Abeltje Rondhout, minderjarige jongedochter beide gebooren en woonachtig binnen deze stad, eerstgemelde voorzien van behoorlijk consent van de moeder, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt.

 

12-04-1806

Klaas Ossebaer, weduwnaar en Trijntje Gerbrends, weduwe beijde woonende binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt.

 

12-04-1806

Berend Hendrik Wiebols, weduwnaar van hier en Anna Catharina Knijzel, jongedogter gebooren te Amsterdam, dog zedert veele jaaren woonachtig alhier, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

Klaas Pietersz Bakker, jongman geboren en woonachtig in het Westeinde onder de jurisdictie dezer stad, en Marijtje Poulus Zilver, minderjarige jongedogter, gebooren en woonachtig te Grootebroek worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt.

 

12-04-1806

Simon Pietersz Bakker, jongman gebooren in het Westeinde onder de jurisdictie van dezer stad en Grietje Dirks Koning, minderjarige jongedogter gebooren te Binnenwijsend doch thans woonachtig te Hoogkarspel, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt.

 

12-04-1806

Jacob Gerritsz Hasselman, gebooren en woonachtig te Bovenkarspel en Trijntje Pieters Bakker, minderjarige jongedogter gebooren en woonagtig in het Westeinde onder de jurisdictie van dezer stad voorzien van behoorlijk consent worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

19-04-1806

Theunis van Hees, jongman en Tekela van Krochten, minderjarige jongedogter beijde gebooren en woonachtig binnen deze stad, en voor zo veel des noods voorzien van behoorlijk consent van hunne ouders, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

19-04-1806

Willem Akkerman, minderjarig jongman en Teetje Willems, minderjarige jongedogter, beijde gebooren en woonagtig binnen deze stad en beijden voorzien met behoorlijk consent van hunne ouders, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

19-04-1806

Douwe Johannisz, weduwnaar van hier en Marigje Gerrits, jongedogter woonende te Oude Ambo in Friesland, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

26-04-1806

Jan over de Linde, minderjarig jongman en Antje Goedmaat, minderjarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deze stad en voorzien met genoegzaam consent van hunne ouders worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

Hendrik Kuiper, minderjarig jongman en Dina Akkerman, minderjarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deze stad en beijde met genoegzaam consent voorzien, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

26-04-1806

Gerrit van der Lee, minderjarige jongman gebooren alhier en Wilhelmina Wooldrink, jongedogter geboortig van Hellendoorn in het departement Overijsel, beijde woonende binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

26-04-1806

Jan Enselin, jongman gebooren te Hoorn dog geduurende de tijt van vier jaaren alhier woonagtig en Grietje Mosch, jongedogter gebooren en woonagtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

26-04-1806

Jan Dirksz Kok, weduwnaar van hier en Marijtje Theunisz, jongedogter beide gebooren en woonagtig alhier worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

03-05-1806

Anthonij Smallenburg, jongman gebooren te Hilversum en Anna Fokker, jongedogter mede te Hilversum gebooren doch zedert dertien jaaren woonende binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

03-05-1806

Jan van der Heide, weduwnaar van hier en Baldina van Gemeren, jongedogter gebooren en woonachtig binnen deze syad, en zedert enige jaaren ontslagen van de directie van Regenten van ’t

O.A. weeshuis, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

03-05-1806

Meindert Hart simonsz, minderjarig jongman en Aaltje Makker, minderjarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deze stad en beide voorzien van behoorlijk consent van hunne ouders, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

Gerrit Anthonijsz Kwaad, jongman en Cornelis Haijes, jongedogter beide gebooren en woonagtig alhier en laatstgemelde voor zo veel des noods voorzien van behoorlijk consent van deszelfs vader, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

10-05-1806

Pieter Jacobusz, minderjarig jongman en Anna ter Velde, minderjarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deze stad en beijde voorzien met behoorlijk consent van hunne ouders, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

16-05-1806

Wander Lakeman, jongman en Hindrikje Wesselman, jongedogter beijde gebooren en woonagtig alhier en beijde geadsisteerd met hunne ouders en famille worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

17-05-1806

Hendrik Jansz, minderjarig jongman gebooren alhier en voorzien met behoorlijk consent van deszelfs moeder en Wiebje Jans, voor dezen getrouwt, beijde woonagtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

21-05-1806

Isaac Michael Weil, jongman te Amersfoort en Saartje Simons, minderjarige jongedogter gebooren en woonagtig binnen deze stad, laatstgenoemde voorzien met behoorlijk consent van deszelfs vader, geadsisteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

24-05-1806

Jacob Fredriksz Goos, minderjarig jongman en Grietje hendriks, minderjarige jongedogter beide gebooren en woonagtig binnen deze stad en beide voorzien met behoorlijk consent hun beider ouders, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

31-05-1806

Johannis Hendriksz Gutter, jongman gebooren alhier en Willempje Jacobs Manzander, jongedogter gebooren en woonagtig aan de Noorderdijk worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

Cornelis Tonneboeijer, woonende aan ’t Nieuwe Wirk op de Helder en Antje den Berger, woonagtig binnen deze stad, beiden voor dezen getrouwt, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

28-06-1806

Meindert Hart Arisz, minderjarig jongman en Dirkje Bakewel, minderjarige jongedogter beide gebooren en woonagtig binnen deze stad en bijde met behoorlijk consent van hunne ouders voorzien, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

12-07-1806

Christiaan Swartsenburg, minderjarig jongman en Johanna Catharina Bochta, minderjarige jongedogter, beijde gebooren en woonagtig alhier en beide voorzien van behoorlijk consent hunner ouders, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

12-07-1806

Maarten Witlam, minderjarig jonkman en Antje Barends, minderjarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deze stad en beijde voorzien met behoorlijk consent van hunne ouders, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

12-07-1806

Volkard van Ommen, jongman en Gezina Hofman, jongedogter, de eerstgenoemde gebooren alhier en de laatstgemelde te Zutphen, beijde woonagtig binnen deze stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

26-07-1806

Jan Nanningsz Zweep woonagtig te Andijk onder Grootebroek, doch sedert eenige tijt dienstbaar te Wervershooft en Dina Warnaars, woonagtig binnen deze stad, beijde voor dezen getrouwt, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

26-07-1806

Jacob Jansz Smit, minderjarig jongman en Willempje Jans Bakker, minderjarige jongedogter, de eertgenoemde gebooren te Hoogkarspel en de laatstgenoemde alhier, beide woonagtig binnen dezer stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

Pieter Latour en Anna Christina Meijer, beijden voor dezen getrouwt en beijden woonachtig, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

09-08-1806

Thijs Jacobsz woonagtig te Grootebroek en Trijntje Theunis woonagtig alhier, beide voor dezen getrouwd, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

15-08-1806

Pieter Salm, minderjarig jongman van Medemblik en Theunisje Groen, minderjarige jongedogter gebooren en woonagtig alhier, eerstgemelde voorzien van behoorlijk consent van deszelfs voogd en laatstgemelde geadsisteerd met haare ouders en familie, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

23-08-1806

Hessel Veldhuis, minderjarig jongman en Jacoba Blikkenhorst, minderjarige jongedogter, beijde met behoorlijk consent van hunne voogden, beijde gebooren en woonagtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

23-08-1806

Jacob Dirksz van Egmond en Guurtje Hendriks, jongedogter van hier, beijde woonagtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

13-09-1806

Jan Maaertensz Klopman, minderjarig jongman gebooren alhier dog sedert eenige tijt Dienstbaar in de Beemster en Lijsbet Gijzen, jongedogter van Warder bij Oosthuijsen, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

04-10-1806

Fredrik Laborius, jongman en Trijntje Aling, jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deze stad worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

Enkhuizen – Register van huwelijksproclamatien voor de Commissarissen 1806 – 1808

 

11-10-1806

Pieter Theunis, weduwnaar van hier en Frederica Sluiter, jongedogter van Amsterdam worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

25-10-1806

Thimon Jochemsz, minderjarig jongman en Marijtje Zwakenburg, minderjarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deze stad en beijde met behoorlijk consent voorzien, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

01-11-1806

Roelof Oukama, jongman en Fempje Buisman, minderjarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deze stad, laatstgemelde voorzien van behoorlijk consent van deszelfs moeder, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

01-11-1806

Jacob Postma, jongman en Willempje Swart, jongedogter beide gebooren en woonagtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

08-11-1806

Johannes kroese, jongman gebooren in de nabuurschap van Omme in het Overijsselsche dig, sedert een geruime tijt woonagtig binnen deze stad en Kins Johannis, voor dezen getrouwt mede thans alhier woonagtig, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

15-11-1806

Robbert Adrianus Dijkman, minderjarig jongman en Aaltje Meinderts, minderjarige jongedogter beijde alhier gebooren en alhier woonagtig en beide met behoorlijk consent van hunne ouders voorzien, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

29-11-1806

Andries Nieuwenhof, voor dezen getrouwt en trijntje Bakker, jongedogter beijden gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

Stoffel Douwesz, minderjarig jongman en Freekje Rieuwerts, minderjarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deze stad en beijde met behoorlijk consent van hun beide ouders voorzien, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

06-12-1806

Klaas Engelbregt, minderjarig jongman en Trijntje Bloem, minderjarige jongedogter beide gebooren en woonagtig binnen deze stad en bijde voorzien van behoorlijk consent van hunne ouders, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

27-12-1806

Hendrik Bloemendaal, minderjarig jongman gebooren alhier en Niesje Wal, minderjarige jongedogter gebooren te Hoorn, doch thans woonagtig te Broekerhaven, beide voorzien van behoorlijk consent van hunne ouders, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

09-01-1807

Jan Peters van de Beld, jongman van Dinxterreen en Femmetje Theunis Roosendaal, jongedogter van hoer worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

17-01-1807

Jan Herman Metting, jongman gebooren te Mettingen in het Grootschap Lingen thans woonachtig alhier en Susanna Berkhout, minderjarige jongedogter gebooren en woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

24-01-1807

Arien Ewoud en Cornelia Ossen, minderjarige jongedogter beijde gebooren en woonachtig binnen deze stad en beijde voorzien met behoorlijk consent hunner ouders, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

24-01-1807

Johannes Watsetsz de Vries, minderjarig jongman en Maria Winders, minderjarige jongedogter beijde gebooren en woonachtig alhier worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

Luit Roosendaal, voor dezen getrouwd en Trijntje Volgers, meerderjarige jongedogter gebooren en woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

31-01-1807

Adam Werff, minderjarig jongman en Judina Geertrui over de Linde, minderjarige jongedogter beijden met voldoende consent hunner ouders voorzien beijde gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

14-02-1807

Willem Gerritsz en Engeltje Barends, minderjarig jongman en minderjarige jongedogter, eerstgemelde voorzien met consent van deszelfs ouders, en laatstgenoemde over eenige weinige jaren van de directie van het Oude Arme Weeshuis ontslagen, beijde gebooren en woonachtig alhier, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

14-02-1807

Dirk Kooijman woonachtig te Bovencarspel behoorende onder de stede Grootebroek en Grietje Roosendaal woonachtig in het Westeinde dog onder de jurisdictie deser stadt, beijde voor dezen gehuwt, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

19-02-1807

Jan Bruin, jongman van Amsterdam en Sebilla Helena Bruin, voor dezen getrouwt, woonachtig alhier, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

28-02-1807

Jan H: van Elst, minderjarig jongman van hier en Gerritje Rijkes, jongedogter van Sneek, laatstgemelde bij behoorlijke schriftelijke procuratie gepasseerd voor schepenen der stad Sneek, vertegeneswoordigd door de persoon van Jan Remmert Donker woonagtig binnen den stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

28-03-1807

Jan Jacobsz Smit, voor dezen getrouwt van Lutjebroek doch sedert vele jaaren woonagtig binnen deze stad en Maritje Jacobs Schipper mede voor dezen getrouwt van Bovencarspel, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

Enkhuizen – Register van huwelijksproclamatien voor de Commissarissen 1806 – 1808

 

11-04-1807

Theunis Blikkenhorst, voor dezen getrouwt en Grietje de Vries, minderjarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig alhier worden na behoorlijk consent te hebben geproduceert, geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

11-04-1807

Frans Groenewoud, meerderjarig jongman gebooren te Hoorn dog sedert een geruime tijd woonagtig alhier en Geertrui Schuuring, meerderkarige jongedogter gebooren en woonagtig binnen deze stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

11-04-1807

Hendrik Horsman, minderjarig jongman en Antje Lub, minderjarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deze stad, beijden voorzien met behoorlijk consent hunner ouders, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

18-04-1807

Gerrit Pool, meerderjarig jongman gebooren op Colhorn dog thans zedert eenige jaaren van Medemblik woonagtig alhier en Hendrikje Degelink, meerderjarige jongedogter gebooren en woonagtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

25-04-1807

Tjepke de Wit en Jantje de Clerq, minderjarig jongman en jongedogter beijde gebooren en woonagtig alhier, de eerstgenoemde voorzien met consent van deszelfs ouders, zijnde de laatstgemelde sedert eenige tijt ontslagen uijt de directie van ’t Aalmoessiniers en Nieuwe Arme Weeshuis, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

25-04-1807

Simon Pietersz en jantje Plugger, minderjarig jongman en jongedogter de eerstgenoemde gebooren in de Lemmer en de laatstgemelde alhier, beijde woonagtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

02-05-1807

Jan Vis Dirksz, minderjarig jongman gebooren binnen deze stad en Pietertje Zalm, jongedogter gebooren te Vlaardingen, beijde woonagtig alhier, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

Dirk Sietsesz, minderjarig jongman en Trijntje Goos, minderjarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deze stad en beijde voorzien met behoorlijk consent hunner ouders worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

02-05-1807

Jacob Mantel, jongman gebooren te Andijk onder Grootebroek en Outje Sietses, minderjarige jongedogter gebooren en woonagtig alhier, voorzien van een behoorlijk van toestemming hunner ouders, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

09-05-1807

Neile Hoekman, gebooren en woonagtig alhier en Cornelia Hoffman, jongedogter gebooren te Zutphen dog sedert vele jaaren woonagtig alhier, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

09-05-1807

Cornelis Coorn, jongman en Zwaantje Anthonijs, jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

09-05-1807

Maarten Albertus Wolvendijk, jongman en Trijntje Pieters Hen, jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

16-05-1807

Evert Knol, minderjarig jongman voorzien van behoorlijke toestemming van deszelfs vaders en Maria Mol, meerderjarige jongedogter, de eerstgenoemde gebooren alhier en de laatstgemelde te Blokzijl, beijde woonagtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

16-05-1807

Pieter Vijzelaar, minderjarig jongman en Allertje Bevoort, minderjarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deze stad, en beijde voorzien met behoorlijk consent hunner ouders, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

Cornelis Hokkeling, minderjarig jongman en Mientje Mulder, minderjarige jongedogter beijde van behoorlijk schriftelijke toestemming van hunne ouders voorzien, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

23-05-1807

Philip Hendrik Greinier, voor dezen getrouwd en Hendrikje Mulsteeg, jongedogter gebooren alhier, beijde woonagtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

02-06-1807

Cornelis Slijper, minderjarig jongman en Frederika Anthonia van der Willige, meerderjarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deze stad, de eerstgenoemde geadsisteert door deszelfs vader, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

06-06-1807

Juriaan van Eerden, meerderjarig jongman en Pietertje Deugt, minderjarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig alhier en voorzien van voldoend consent van hunne ouders, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

20-06-1807

Rieuwert Mes en Aaltje Aardenburg, beijde voor dezen getrouwt en beijde alhier woonagtig, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

18-07-1807

Gerrit van Gulik en Geesje Koning, beijde voor dezen getrouwt en beijde woonagtig binnen deze stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

25-07-1807

Josepp Fransz Kuiper, jongman en Trijntje Andries, jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deze stad en beijde met genoegsaam consent van hunne ouders voorzien, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

Cornelis Andringa, minderjarig jongman en Johanna Terweij, minderjarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deze stad en beijde voorzien van consent van voogden en ouders, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

14-08-1807

Cornelis Lub, jongman gebooren en woonagtig alhier geadsisteerd met deszelfs moeder en Jannetje van Duin, jongedogter van Alkmaar, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

15-08-1807

Hendrik Kruisbrink, jongman gebooren alhier dog thans woomagtig binnen de stad Hoorn, voorzien van behoorlijk consent van zijne ouders en Neeltje Visser, jongedogter gebooren en woonagtig te Hoorn, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

22-08-1807

Leendert Jansz Smit, minderjarig jongman en Judina Geertrui van den Belt, minderjarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deze stad, eerstgenoemde sedert eenige tijt ontslagen uit de directie van ’t Aelmoessiniers en Nieuwe weeshuis en de laatstgemelde voorzien van behoorlijk consent van deszelfs ouders worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

02-10-1807

Jan Loots, voor dezen getrouwt en Hendrikje Wiggers, jongedogter gebooren te Gaasterlos dog sedert veele jaaren woonagtig alhier, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

22-10-1807

Anthonij Poort, minderjarig jongman gebooren en woonagtig alhier en Maria Blok, meerderjarige jongedogter gebooren en woonagtig alhier, de eerstgenoemde voorzien van behoorlijk consent van deszelfs moeder en de laatstgemelde geadsisteert door deszelfs moeder, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

24-10-1807

Harme Andriesz Jongman en Wiebje Boetselaar, jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

David Wolvendijk, minderjarig jongman en Antje Hilleman, minderjarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deze staden beijde voorzien van behoorlijk consent van hunne ouders, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

24-10-1807

Dirk Ruitenburg, voor desen getrouwt, gebooren alhier en Jantje van Kosten, gebooren te Vlaardingen, beijde woonagtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

29-10-1807

Rijnhardus Johannis Jungius, voor desen getrouwt en Elisabeth Cornelia Rijneveld, meerderjarige jongedogter gebooren te Wormer, dog thans woonagtig binnen dese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

14-11-1807

Harke Buis, meerderjarig jongman en Neeltje Meiloff, meerderjarige jongedogter, de eerstgenoemde gebooren te oosterblokker en de laatstgemelde te Blokzijl dog beijde zedert eenige jaaren woonagtig binnen deze stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

20-11-1807

Pieter Hendrik van genderen, minderjarig jongman en Jeltje Ruurdsen, voor desen getrouwt beijden gebooren en woonagtig binnen deze stad en geadsisteerd met deszelfs moeders, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

28-11-1807

Maarten Jansz Bruin, voor desen getrouwt, gebooren en woonagtig te Lutjebroek en Jeske Maarten Louerman, jongedogter gebooren in het Westeijnde onder de jurisdictie deser stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

12-12-1807

Johannes Nicolaas Krul, meerderjarig jongman gebooren te Aarnum en Theunisje Andries, minderjarige jongedogter gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

Andries van den Stempel, voor dezen getrouwt, gebooren aan den Helder en Dina van Abba, gebooren te Amsterdam, beijde woonagtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

16-01-1808

Klaas Dogger en Dieuwertje Jacobsz Berg, beiden voor dezen getrouwd en beiden laast van hier worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

16-01-1808

Jan Thimonsz Koopman, meerderjarig jongman geboren en woonachtig binnen deze stad en Pieterje Isje de Vries, meerderjarige jongedochter geboren te Andijk onder Lutjebroek, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

23-01-1808

Johan Lub, minderjarig jongman en Anna Elisabeth Huffelman, jongedochter, de eerstgenoemde geboren alhier en de laatstgemelde te Amsterdam beiden aldaar woonachtig, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

30-01-1808

Pieter Dirksz Oudes, jongman geboren te Medemblik woonachtig te Hoorn en Marijtje Jans de Jong, jongedochter geboren en woonachtig alhier, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

05-03-1808

Albert Hendrik Dettingmeijer meerderjarig jongman geboren te Amsterdam doch zedert vele jaren woonachtig binnen deze stad en Lucia Dorothea Mulder, jongedochter geboren binne deze stad en voorzien met behoorlijk consent van Heeren Weesmeesteren alhier, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

12-03-1808

Sinne Jellesz de Vries, meerderjarig jonjman geboren te Enkhuizen en Cornelis Alida van der Veen, geboren te Amsterdam worden, op betoog van Commissarissen van de Huwelijkse Zaken der stad Amsterdam geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

Pieter Woutersz Bakker, meerderjarig jonkman en Gerritje Rooseboom, meerderjarige jongedochter voorzien met behoorlijk consent harer ouders, beiden geboren en woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

16-04-1808

Pieter de Groot, meerderjarig jonkman en Cornelia Botjager, minderjarige jongedochter, laatstgemelde voorzien met behoorlijk consent van hare voogden, beiden geboren en woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

16-04-1808

Sjouk Maartensz de Vries, meerderjarig jonkman geboren alhier en Freekje Jansz Reus, jongedochter geboren te Grotebroek doch thans beiden woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

23-04-1808

Pieter Reindersz, voor dezen getrouwd en Elisabeth Stellingwerf, meerderjarige jongedochter geboren te Medemblik, doch thans woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

28-04-1808

Hendrik Jacob Kleijnhens, minderjarig jonkman en Elisabeth Engelsman, minderjarige jongedochter geboren en woonachtig binnen deze stad beiden geadsisteerd met hunne wederzijdsche ouders, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

30-04-1808

Geert Jacobsz, voor dezen getrouwd en Christina Hofman, jongedochter geboren te Zutphen doch thans woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

30-04-1808

Pieter de leur, minderjarig jonkman en Aafje Kempen, minderjarige jongedochter beiden geboren en woonachtig binnen deze stad en voorzien met behoorlijk consent van wederzijdsche voogden, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

Jan Bloemendaal, jonkman en antje Wal, jongedochter de eerstgemelde geboren alhier en de laatstgemelde geboren te Hoorn, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

07-05-1808

Gerrit de Groot, jonkman en Jantje Uil, jongedochter beiden geboren en woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

07-05-1808

Pieter Arendsz Veen, jonkman en Klaasje gerbrandsz, minderjarige jongedochter voorzien met behoorlijk consent van harer ouders, beiden geboren en woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

02-06-1808

Albert Wagenmaker, meerderjarig jonkman geboren te Boveldijk en Antje Wiebesz Postumus, voor dezen getrouwd geboren te Makkum, beiden woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

NB: voor het in ondertrouw opnemen wierd van de zijde van Antje Wiebesz Postuma aan Commissarissen tot de Huwelijksche Zaken overlegd een instrument, hetwelk bij dezen worden geinseerd.

 

Gratis en vrij van het Zegel

Extract uit de Gepriviligeerde Rolle der Stad Amsterdam in dato 15 februarij 1808 No.15 Sub 61

 

Antje Wiebes Postuma, gesepareerde huisvrouw van Sijbrand Fransen, woonachtig te Veenhuijzen doch ten dezen haar domicilium citandi en exequendi kiezende, ten kantore van den Procruer

M.B.S. Sinkel Contra

Denzelven Sijbrand Franssen woonachtig alhier.

Omme het ter Vierschaal van den 9, 11 en 12 februarij 1808 verleende vellig bloedschuldig te purgeren en als nog te antwoorden en verder voort te procederen op den eisch en conclusie ter zelven Vierschaar gedaan en genomen met de kosten

Uitgeroepen niemand gecompareerd en in statie om bij Intendit te worden gejustisiceerd.

Amsterdan den 17 februarij 1808 . Praesent de schepenen Gales, Clifford, Glimmen, Carp en Betmer. [was get.] Hk: Helder

 

Enkhuizen – Register van huwelijksproclamatien voor de Commissarissen 1806 – 1808

 

In naam des konings.

Schepenen regt doende bij Intendit dit solveren den band des Huwelijk tusschen de eischeresse en de gedaagde subsisterende uit hoofde en ter zake van des gedaagde geplaagd overspel en verklaren voorts den gedaagde vervallen en verstoken te zijn van alle baten en voordelen des huwelijks admitteren de eischeresse om, des begerende, wederom met een ander een wettig huwelijk te onogen, aangaan, auctoriseren. Secretarissen van dit College om daarvan de gewone publicatie in forma te doen, en condemneren laatstelijk den gedaagde propter contumaciam in de kosten van den processe, mitsgaaders in de kosten der zegels ter somma van f 20:16:0 het zegel tot het vonnis daaronder begrepen.

Aldus gearr: 19 mei 1808 bij de Heeren Gales van der Muelen, van Persijn, Fabricius en van der marck schepenen. En geprononceerd 25 mei 1808. Praessent de Hr. Mr. Gr. Clifford als stedehouder van den heer Mr. R.W. Fadama Hoofd officier dezer stad en de Heeren Gales, van der Muelen,

Fabricius, van der Marck en Betmer, schepenen [was get.] Hk:Helder

 

  • note van de editor: met Boveldijk zal waarschijnlijk Bobeldijk bedoeld worden. domicilium citandi = woonplaats gekozen

 

 

09-07-1808

Jan Eldertsz, minderjarig jonkman en Johanna Sweers, minderjarige jongedochter beide geboren te amsterdam doch thans zints een geruime tijd woonachtig binnen deze stad, met consent van wederzijdsche ouders worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

09-07-1808

Cornelis Landman, minderjarig jonkman voorzien met consent van deszelfs ouders en Aaltje Semeins, jongedochter beiden geboren en woonachtig binnen deze stad, worden geconenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

16-07-1808

Klaas Stort, voor dezen getrouwd woonachtig te Zwolle en Theodora Gerharda van Genderen, meerderjarige jongedochter geboren en woonachtig alhier worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

16-07-1808

Riddewert Bok, voor dezen getrouwd en Marijtje Barends, minderjarige jongedochter voorzien met consent van hare ouders beiden geboren en woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

Fredrik Danielsz, minderjarig jonkman voorzien met consent van deszelfs ouders geboren en woonachtig alhier en Willempje Jans, meerderjarige jongedochter geboren te Stavoren in het Departement Vriesland, doch zedert verscheiden jaren woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

22-07-1808

Jacob Hendriksz Galten, jonkman geboren te Enkhuizen en Willemijntje Winnebest, jongedochter geboren te Zwaag, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

22-07-1808

Harme Bom, meerderjarig jonkman geboren te Enkhuizen en grietje de Groot, meerderjarige jongedochter geboren te Blokzijl doch beiden woonachtig alhier, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

05-08-1808

Hendrik van Willige en trijntje Thomas, beiden voor dezen getrouwd en woonachtig binnen deze stad worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

19-08-1808

Jan Loots Junior, minderjarig jonkman en Elisabeth Bakker, minderjarige jongedochter eerstgemelde geboren alhier en laatstgemelde geboren te Grotebroek doch beiden woonachtig binnen deze stad en geadsisteerd met derzelver ouders en naastbestaanden worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

27-08-1808

Dirk Cornelis School, voor dezen getrouwd geboren en woonachtig te Hem en Aafje Jans Watses, jongedochter geboren en woonachtig alhier worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

27-08-1808

Jan hendriksz Bos, meerderjarige jonkman geboren te Osnabrugge thans alhier woonachtig en Catharina Harmsz, meerderjarige jongedochter geboren en woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

Pieter Heijtes, minderjarig jonkman en Grietje Munninkhof, minderjarige jongedochter beiden geboren en woonachtig binnen deze stad en voorzien met consent van wederzijdsche ouders worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

10-09-1808

Cornelis Houtzager, voor dezen getrouwd en Fetje Jacobs, meerderjarige jongedochter beiden woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

22-10-1808

Godschalk Marcus Godschalk, meerderjarig jonkman geboren op het Hoogeveen in het Departement Vriesland thans woonachtig op de Nietop in het Karspel Raden en Hendrika Nathan Gans, geboren en woonachtig binnen deze stad, meerderjarige jongedochter worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

29-10-1808

Jan Makker, voor dezen getrouwd en Minke Sipkes, meerderjarige jongedochter geboren en woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

05-11-1808

Theunis Blikkenhorst, voor dezen getrouwd en Grietje Knoll, meerderjarige jongedochter beiden geboren en woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

19-11-1808

Adrianus Wils, meerderjarige jonkman geboren te Lillo en Maritje Buisman, meerderjarige jongedochter geboren alhier beiden thans woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

03-12-1808

Dirk Jansz, meerderjarig jonkman en Antje Russels, meerderjarige jongedochter beiden geboren en woonachtig binnen deze stad, worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

 

17-12-1808

IJsbrand Leendertsz, minderjarig jonkman en Barendje hendriks, minderjarige jongedochter voorzien met consent van wederzijdsche ouders worden geconsenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

24-12-1808

Jan de Graaf Hz. Meerderjarige jonkman en Elisabeth de Vos, meerderjarige jongedochter laatstgemelde geboren te Stavoren in het Deprtement Vriesland doch beiden woonachtig binnen deze stad, worden geconenteerd omme na drie voorgaande Huwelijken Proclamatien alhier in den huwelijken staat te worden bevestigt

 

 

 

 

 

Betekenis moeilijke woorden:

Geconsenteerd:          goedgekeurd, toestemming verlenen Geadsisteerd:             aanwezig bij

Consent:                     toestemming

Gemunieerd:               beschermd

 

Transcriptie: GeneaData

 Datum: 01-01-2009

GeneaData

Copying (downloading) this file is only permitted for personal use, but distribution in any form (commercial or non-commercial) is explicitly not permitted. If you use data from this transcription for genealogical or historical purposes, a reference to this transcription is appreciated. When using data from this transcription for publications, in any form, an adequate reference to this transcription must be indicated.

This data is entered manually by volunteers, people who also sometimes make a mistake. It is therefore always advisable to check the data in the archives.

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.