Enkhuizen Marriages 1803 – 1805

Share and Like

Marriages Civil

Enkhuizen Civiel, Schepentrouwboek 1803-1805

Bij de Heeren Schepenen ingevolge het nieuwe reglement voor het stadsbestuur:

15-01-1803

Sipke de Vries, meerderjarig jongman gebooren te Hoorn dog sedert een geruime tijt woonagtig alhier en Maria van Huizen, minderjarige jongedogter gebooren en woonagtig alhier en beijde voorzien met behoorlijk consent van hunne ouders, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

15-01-1803

Arent van Swol, minderjarig jongman gebooren alhier en Pietertje Speldt, meerderjarige jongedogter gebooren te medemblik, eerstgenoemde voorzien met behoorlijk consent van zijn vader, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

22-01-1803

Johannis Eijsel minderjarig jonkman gebooren te Aarnhem, blijkens behoorlijk transport uijt dienst ontslagen als behoort, hebbende tot het 2e Comp. 24 Batt. 4 halve brigadier en Wilhelmina Gerards, minderjarige jongedochter gebooren alhier te Wognum met behoorlijke toestemming van haar vader, worden geconsenteert om na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

05-02-1803

Pieter Mazurel, meerderjarig jongman, gebooren te Leijden, corporaal bij ’t Duijtse Bataafsche Jagers binnen dese stad in Guarnisoen, voorzien met behoorlijk consent van Commandant Roberz Sackson en Trijntje Thepen, meerderjarige jongedochter gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

05-02-1803

Jan van der Heijde, minderjarige jonkman en aaltje Oukama, minderjarige jongedochter beijde gebooren en woonachtig binnen dese stad, de eerstgenoemde voorzien met behoorlijk consent van desselfs moeder, worden geconsenteert om na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

05-02-1803

Jacobus smits, meerderjarig jongman gebooren te Zwolle en harmina Visser, meerderjarige jongedochter gebooren alhier en beijde woonagtig binnen deze stad, worden geconsenteert om na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

12-02-1803

Ouker Rondhout, minderjarig jongman en Meinoutje Vijzelaar, minderjarige jongedochter gebooren en woonagtig binnen dese stad en beijde voorsien van behoorlijk consent van hunne ouders worden geconsenteert om na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

26-02-1803

Cornelis Huis, minderjarig jongman gepensioneert jager in dienst van den Republiek en Geertje Bakker, meerderjarige jongedogter beijden gebooren en woonagtig binnen deze stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

Willem Koopman, minderjarig jongman gebooren binnen deze stad en voorzien met behoorlijk consent van desselve ouders en Aaltje Jans, voor desen getrouwt, gebooren te Grootebroek, beijde woonagtig binnen dese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

19-03-1803

Luit Blom, meerderjarig jongman en Eva Dirks, meerderjarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen dese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

08-04-1803

Jan Langedijk, jongman en Hillegonda Krol, jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deze stad, worden geconsenteert om na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

09-04-1803

Gerrit Jansz, voordezen getrouwt, gebooren te Noorder Dragten in Vriesland, en Harmina van den Boer, jongedogter gebooren alhier dog beijde woonagtig binnen deze stad, worden geconsenteert om na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

09-04-1803

Harmanus Knaap, jongman gebooren te — Lieuttenant bij ’t Corps Artilleriste Guarnisoun houdende binnen deze stad en Alias Wilhelmina van Vossen, jongedogter gebooren alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

16-04-1803

Cornelis Kleijn, voordesen getrouwt en Trijntje Slok, jongedogter beijde gebooren binnen deze stad, als mede woonagtig, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

30-04-1803

Pieter Daniels, meerderjarig jongman gebooren alhier en Trijntje Jans, meerderjarige jongedogter gebooren te Stavoren, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

14-05-1803

Gerrit de Graaff, voordesen getrouwt en Trijntje Alberts, jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen dese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

 

21-05-1803

Abraham de Groot, voordezen getrouwt en Hendrikje de Griek, jongedogter beijde woonagtig binnen deze stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

Willem Langedijk, jongman en Aariana Groen, jongedogter, beijde gebooren en woonagtig binnen dese stad, worden geconsenteert om na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

02-07-1803

Andries Aalk, jongman en Grietje van der Wielle, jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen dese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

15-07-1803

Levi Assur en Rachel Levi, beijde van de Joodsche Gemeente en beijde woonagtig binnen dese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

20-07-1803

Lodewijk Herman de Wolff van Winterberg, voor dezen getrouwt van Medemblik en Adriana Petronella van Bleiswijk, jongedogter gebooren en woonagtig alhier worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

23-07-1803

Paulus Kramer, voor dezen getrouwt, gebooren te Serusterveen in Vriesland en trijntje Backer, meerderjarige jongedogter van hier worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

23-07-1803

IJsbrand Cornelisz Nieuweboer, jongman gebooren te Luk, dog thans woonagtig te Grootebroek en Trijntje Keijsers, gebooren te Twisk dog thans woonagtig binnen deze stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

30-07-1803

Pieter Krol, jongman en Fockje Jans ten Kate, jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deze stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

30-07-1803

Hendrik Bakewel en Jantje Theunis, beijde voor dezen getrouwt en beijde woonagtig binnen dese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

06-08-1803

Pieter Muis, jongman gebooren alhier en Vrouwtje IJsbrands, jongedogter gebooren te medemblik beijde woonagtig binnen dese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

Juriaan Stapert, minderjarig jongman en Aaltje Quaad, minderjarige jongedogter beijde voorzien met behoorlijk consent van hunluder ouderen, als mede gebooren en woonagtig binnen deze stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt

 

13-08-1803

Dirk Groen, jongman van Wieringen en Grietje Douwesz de Vries, minderjarige jongedochter gebooren te Leeuwarden, sedert heruime tijt woonagtig alhier voorzien met behoorlijk consent van haar ouders worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt

 

27-08-1803

Lammert Koopman, minderjarig jongman en Vrouwtje Plugger, minderjarige jongedochter beijde voorzien van behoorlijk consent van hunne ouders en groot ouders, beijde gebooren en woonagtig alhier worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt

 

09-09-1803

Matthijs Korver Reijersz, jongman en Johanna Theresia de Goede, jongedochter beijde gebooren en woonagtig binnen dese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt

 

09-09-1803

Bernhard Anthon Joseps Haakman, jongman gebooren te Ibbenburn in ’t Graafschap Lingen, dog sedert jaaren woonagtig binnen dese stad en Jacoba Catharina Reijtjert gebooren en woonagtig alhier worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt

 

10-09-1803

Bouwe Engelbregt Broers, voor dezen getrouwt woonagtig alhier en Catharina Pronk, mede voor dezen getrouwt, gebooren te Amsterdam tans woonagtig te Hoorn, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt

 

10-09-1803

Koert Ohlsen, jongman gebooren binnen de jurisdictie deser stad, voorzien met behoorlijk consent van zijn vader en margaretha Elisabeth van Toorenburg, minderjarige jongedochter, ontslagen uit ’t Arme Weeshuijs in Den Haag, en aldaar gebooren worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt

 

17-09-1803

Jan Barendsz, minderjarig jongman en Catharina van Loo, minderjarige jongedochter, de eerstgenoemde gebooren alhier en de laatstgemelde te Leeuwarden, dog beijde woonagtig alhier, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt

 

Sipke Hoogeveen, minderjarig jongman en Fempje Bakewel, minderjarige jongedochter beijde gebooren en woonagtig alhier en beijde voorzien met behoorlijk consent van desselfs ouders, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt

 

24-09-1803

Johan Jacob Launspach, minderjarig jongman, bombardier onder het 4e Comp. Bataafsche Artillerie, thans in Garnisoen te Durgerdam en Swaantje Koster, jongedochter gebooren en woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert als beijde voorzien zijnde met behoorlijk consent omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

01-10-1803

Meijer Nathan, weduwnaar van Grootebroek, thans woonagtig te Bovencarspel en Reijntje Meijer, minderjarige jongedochter gebooren te Amsterdam woonagtig binnen deese stad, beijde van de Joodsche Gemeente, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

07-10-1803

Johannis Boenders, jongman gebooren en woonagtig te Amsterdam en Johanna Anthonia Strooband, minderjarige jongedochter gebooren en woonagtig alhier, geadsisteert met desselfs ouders, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

08-10-1803

Klaas Theunisz, voor dezen getrouwt en Aafje Mol, jongedochter gebooren te Broekerhaven, beijde woonagtig binnen dese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

13-10-1803

Johannis Schumacher, minderjarig jongman gebooren en woonagtig te Amsterdam en adriana Maria van Rijneveld, minderjarige jongedochter gebooren en woonagtig alhier, beijde geadsisteert door hare ouders en naastbestaande vrienden, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

15-10-1803

Gerrit Klerk, meerderjarig jongman gebooren aan de Schagerbrug in de Zijp en Maike Jans, minderjarige jongedochter gebooren te Woudsend in Vriesland, beijde sedert een geruime tijt woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

 

15-10-1803

Pieter Hiemes, jongman gebooren te Groningen, corporaal bij ’t Dupot Colloniaale Troupes, gedestineert voor de Westindische Collonien dezer Republiek, voorzien met behoorlijk consent van desselfs capiteijn Robert Jackson, thans in garnisoen te Naarden en Dina Overmarsch, jongedochter gebooren te Zwolle dog sedert een geruime tijt woonagtig binnen deeze stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

Hendrik Bakker, jongman en Antje Klaas Hen, jongedochter beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

15-10-1803

Gerrit ja Watering, jongman gebooren en woonagtig binnen deeze stad en Antje Jans, jongedochter gebooren te Woudsend in Vriesland, dog sedert een geruime tijt woonagtig alhier, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

05-11-1803

Tjeert de Vries, voor deezen getrouwt en Jeltje van der Vegt, jongedochter beijde woonagtig binnen deeze stad worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

05-11-1803

Jan Fluiter, jongman en Marijtje van Rijssel, jongedochter beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

05-11-1803

Adam Meijer, jongman en Hendrikje de Groot, jongedochter beijde woonagtig alhier, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

12-11-1803

Jan Liefhebber, voor deezen getrouwt woonagtig alhier en Impje Jelles, jongedochter gebooren te Stavooren dog sedert een geruime tijt mede alhier woonagtig, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

12-11-1803

Hendrik Hesselbeen, meerderjarig jongman gebooren en woonagtig alhier en Catharina Ridder, minderjarige jongedochter van Zwolle, voorzienmet behoorlijk consent, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

03-12-1803

Pieter Jansz Kip van Meida bij Groningen, jongman en Meinoutje Wouters, jongedochter van hier beijde woonagtig binnen dese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

03-12-1803

Albert Schuit, jongman en Dirkje Wouters, jongedochter beijde gebooren en woonagtig binnen deeze stad worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

Maarten Willemsz, jongman gebooren alhier en Sietsche Scheltus, jongedochter gebooren te Edam, beijde woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

26-01-1804

Abel van der Willige, minderjarig jongman gebooren alhier dog thans woonagtig te Amsterdam en Adriana Petronella Slijper, minderjaarige jongedochter gebooren en woonagtig binnen dese stad, beijden geadsisteerd met hunne voogden, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

26-01-1804

Klaas Horz, minderjarig jongman gebooren alhier dog thans woonagtig te Zwolle en Adriana Monsieur, minderjarige jongedochter mede gebooren binnen dese stad dog thans woonagtig te Alkmaar, worden op betoog van laatstgenoemde plaats geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

04-02-1804

Dirk Bloemendaal, voor dezen getrouwt en Magteltje Heering, meerdejarige jongedochter beijde gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

24-02-1804

Jan Pietersz de Jongh, voor dezen getrouwt, gebooren en woonagtig alhier en Johanna Hillegonda Jongeneel gebooren te Amsterdam, dog thans woonagtig alhier, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

24-02-1804

Jacob den Haan en Weijntje Jans, beijde voor dezen getrouwt en beijden woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

02-03-1804

Michiel de Goede, meerderjarig jongman en Reijnoutje van der Velden, minderjarige jongedochter beijden gebooren en woonagtig binnen deese stad en beijden geadsisteert met hun beiden ouderen, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

03-03-1804

Theunis Blikkenhorst en Marijtje Bosch, minderjarige jongman en jongedochter, beijde gebooren en woonagtig binnen deese satd, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

10-03-1804

Jan Blom en Elisabeth Mulder, meerderjarig jongman en jongedochter beijden gebooren en woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

Ipe Heering en Grietje Pieters, beijde voor deezen getrouwt en beijden gebooren en woonagtig binnen deese stad, orden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

24-03-1804

Jan Olphertsz Keun, voor deesen getrouwt van Hobreede en Wapje Mol, minderjarige jongedochter gebooren en woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

07-04-1804

Michiel Dirksz, voor desen getrouwt, gebooren te Bolswaart dog woonagtig alhier en Elisabeth Broers, mede voor desen getrouwt, gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

07-04-1804

Sijbrand Smit, minderjarig jongman, gebooren te Hoorn dog sedert eenigen tijt woonagtig binnen deze stad en Jantje Oukes, minderjarige jongedochter gebooren en woonagtig alhier, beijden voorzien met behoorlijk consent van deselfs ouders, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

14-04-1804

Floris Molenaar, meerderjarig jongman gebooren te Groothuijzen, dog sedert een geruijme tijt woonagtig binnen dese stad en Francijna Bok, minderjarige jongedochter gebooren en woonagtig alhier en voorzien met behoorlijk consent van deselfs ouders worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

14-04-1804

Jacob Karemaker, minderjarig jongman en Swaantje Frankfort, minderjarige jongedochter beijde gebooren en woonagtig binnen dese stad en beijde voorzien met behoorlijk consent van desselfs ouders worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

21-04-1804

Jan Barendsz, minderjarige jonkman dog ontslagen van de directie van ’t Aelmoeseniers en Nieuwe Arme Weeshuijs alhier en Hendrika Boekel, meerderjarige jongedochter beijde gebooren en woonagtig binnen dese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

21-04-1804

Hendrik Busker, meerderjarig jongman gebooren alhier en Johanna van Weegel, gebooren te Wije in Overijssel dog sedert geruijme tijt woonagtig binnen dese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

26-04-1804

Jan van Romond Dirksz en Bregje Botjager, beijden voor deezen getrouwt en beijde woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

Evert Waning, minderjarig jongman gebooren en woonagtig alhier, voorzien met behoorlijk consent van zijne ouders en Trijntje Ham, meerderjarige jongedochter gebooren en woonagtig te Bovencarspel, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

28-04-1804

Pieter Waterman, meerderjarig jongman en Hendrikje de Wit, minderjarige jongedochter beijde gebooren en woonagtig binnen dese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

28-04-1804

Pieter Frankfort, minderjarig jongman en Dirkje Nooij, minderjarige jongedochter beijde gebooren en woonagtig alhier en beijde voorzien met behoorlijk consent van derselver ouders, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

28-04-1804

Gerrit Scholte, meerderjarig jongman gebooren te Mittingen in het graafschap Linge en Anna Catharina Meijring gebooren te Ibebuuren in het selver graafschap, woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

12-05-1804

Lammert Hendriksz, meerderjarig jongman gebooren en woonagtig alhier en Antje Oukers Smit, meerderjarige jongedochter gebooren te Balk in Vriesland, dog sedert een geruijme tijt woonagtig binnen dese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

12-05-1804

Pieter Valk, minderjarig jongman en Saartje Dogger, minderjarige jongedochter beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad en beijden voorzien met behoorlijk consent van hunlieder ouders, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

26-05-1804

Cornelis Bakker en Pietertje Kleijn, beijden voor deezen getrouwt en beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

26-05-1894

Pieter Reijndertsz, minderjarig jongman voorzien met behoorlijk consent van deselfe ouders en Maria Wedemeijer, minderjarige jongedochter, ontslagen van de Directie van de Luthersche Armezorgen, beijde gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

Joris Jansz Koorn, meerderjarig jongman en Marken, minderjarige jongedochter, beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad en de laatstgenoemde voorzien met behoorlijk consent van desselve ouders, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

02-06-1804

Jan Willemsz Puijt, meerderjarig jongman en Harmina Blikkenhorst, meerderjarige jongedochter, beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

09-06-1804

Jacob Kouwenhoven, jongman gebooren te Maassluijs dog seedert eenige jaaren woonagtig binnen deese stad en Antje Lub, minderjarige jongedochter gebooren en woonagtig alhier en voorzien met behoorlijk consent van desselfe ouders, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

16-06-1804

Willem Laborius, voor deezen getrouwt en Maartje de Wit, minderjaarige jongedochter beijde gebooren en woonagtig alhier, de laatstgenoemde voorzien met nehoorlijk consent van desselfe ouders, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

16-06-1804

Jan Melschide, voor deesen getrouwt gebooren te Frankfort aan den Main en Doortje Hendriks gebooren en woonagtig alhier, voorzien met behoorlijk consent van haar naastbestaanden, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

23-06-1804

Simon Thimonsz Thoma, meerderjarig jongman an Aaltje Aardes, meerderjarige jongedochter, beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

30-06-1804

Jan Weselman, meerderjarig jongman en Kaatje Verschuur, meerderjarige jongedochter beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

13-07-1804

Johan Wilhelm Schnauffer van Baden Durlandt in Duijtschland, voor deesen getrouwt en Reinerigje Hendrina Ruurdsen, mede voor deesen getrouwtgebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

19-07-1804

Mr. Dirk Pieter Ris,meerderjarig jongman en Clara Margaretha van Rijneveld, jongedochter beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad en geadsisteerd met desselfs ouders, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt

 

Gerbrand de Boer, minderjarig jongman ontslagen van de directie van ’t Aalmoesseniers ende Nieuwe Weeshuijs alhier, woonagtig binnen deese sad en Helena Hauwert, minderjarige jongedochter gebooren en woonagtig te Medemblik, voorzien met behoorlijk consent, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt..

 

04-08-1804

Hendrik Adamsz Degelink, minderjarig jongman en Elisabeth Helmsing, mindejarige jongedochter beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad en voorzien met behoorlijk consent van desselfs ouders, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

11-08-1804

Pieter Jobsen, voor deesen getrouwt en Trijntje Jans, meerderjarige jongedochter, beijde woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

11-08-1804

Pieter Boendermaker, meerderjarig jongman gebooren te Medemblik dog sedert een geruijme tijt woonagtig binnen deese stad en Jannetje mens, meerderjarige jongedochter woonagtig te Medemblik, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

11-08-1804

Willem Harmsz, meerderjarig jongman gebooren en woonagtig alhier en Sandrina van Koste gebooren te Vlaarding, dog sedert eenige jaaren woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

16-08-1804

Lambertus van Wagtendonk en Johanna Vlasbloem, beijde voor deesen getrouwt en beijde woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

25-08-1804

Jacob Gerritsz Bouman, jongman gebooren en woonagtig op ’t eijland Urk en Lammertje Frans Stookebrand, jongedochter gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

25-08-1804

Cornelis Blom, jongman en Margarieje Bendelicht, jongedochter beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

01-09-1804

Jacob de Graaff, minderjarig jongman en Grietje Ulseboom, meerderjarige jongedochter beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

Dirk Swakenburg, minderjarig jongman en Marijtje Jans, minderjarige jongedochter beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

29-09-1804

Hendrik Haas, jongman van Loon op ’t Zand en Reijnoutje Heijligers, jongedochter gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

04-10-1804

Frand de Wit, minderjarig jongman gebooren tot Hoorn voorzien met behoorlijk consent van desselfs ouders en Aaltje Bakker, minderjarige jongedochter gebooren en woonagtig alhier en geadsisteert met desselfs vader, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

13-10-1804

Hindrik Boter, meerderjarige jongman gebooren en woonagtig alhier en Pietertje Nannings, meerderjarige jongedochter gebooren te Koudum in Friesland dog sedert een geruijme tijt woonagtig alhier worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

20-10-1804

Albert Hendriksz Horsman, minderjarig jongman gebooren en woonagtig alhier en Johanna Kroese, meerderjarige jongedochter gebooren te Ommen in ‘Overijsseland dog sedert een geruijme tijt woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

27-10-1804

Gipe Watsetsz, minderjarig jongman en Johanna Maria gerard, minderjarige jongedochter beijde gebooren en woonagtig alhier worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

03-11-1804

Stoffel Johannesz, jongman gebooren alhier en Trijntje Zwerts, jongedochter gebooren te Harlingen, beijde woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

10-11-1804

Maarten Mes, minderjarig jongman dog ontslagen van de directie van ’t Aalmoesseniers en Nieuwe Arme Weeshuijs alhier eb Saartje Willinkvoor deesen getrouwt beijde gebooren en woonagtig alhier. Worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

01-12-1804

Cornelis de Graaff, jongman en Neeltje de Groot, jongedochter, de eerstgenoemde gebooren alhier en de laatstgemelde te Amsterdam, beijde woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

Jan Hendriksz Bolman, minderjarig jongman gebooren en woonagtig binnen deese stad en Hiltje Jans Ham, jongedochter gebooren te Venhuijzen dog thans woonagtig in ’t Westeijnde deeser stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

22-12-1804

Pieter Cornelisz Bakker, jongman gebooren en woonagtig alhier en Antje Dirks van Meijer, minderjarige jongedochter gebooren te Hem dog thans woonagtig binnen deese stad, voorzien met consent van haare voogden, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

29-12-1804

Hendrik van den Braber, minderjarig jongman gebooren te Haarlem dog sedert een geruijme tijt woonagtig alhier en Aaltje Degelink, minderjarige jongedochter gebooren en woonagtig alhier worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

05-01-1805

Jan Waterman, minderjarig jongman en Aaltje van Dam, minderjarige jongedochter beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad en voorzien met behoorlijk consent van hun lieder ouderen, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

05-01-1805

Pieter jansz Metselaar, voor deesen getrouwt, woonagtig on ’t Westeijnde deeser stad en Marijtje Dirks Ligthart mede voor deesen getrouwt, woonagtig te Lutjebroek worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

05-01-1805

Harm Klaasz jongman gebooren alhier dog thans woonagtig te Swolle en Hendrica Ester voor deesen getrouwt mede woonagtig te Swolla, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

12-01-1805

Gerrit Schaap en Antje Jans, beijde voor deesen getrouwt en beijde woonagtig binnen deese stad worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

26-01-1805

Cornelis Wijnstok, minderjarig jongman gebooren in ’t Westeijnde deeser stad en Oukje Jacobs de Vries, minderjarige jongedochter gebooren en woonagtig alhier beijde voorzien met behoorlijk consent van hunne ouders, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

22-02-1805

Op heeden den 22 februarij 1805 zijn door heeren commissarissen tot de huwelijksche zaaken in ondertrouw genomen

Den Heer en Meester Thade de Vries, weduwnaar van Edam en Mejuffrouw Anthonia Maria Jungius, jongedochter van Enkhuijzen. C0nform de publicaties van Profisioneele Acpractentanten

 

 

van ’t Volk van Holland in dato 7 meij 1795.

Op ’t raadhuijs der stad Edam in kennis van mij Dirk Pos.

 

02-02-1805

Dirk Blankert, jongman en Johanna van Huijzen, jongedochter beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

22-02-1805

Reijnder Huijbertsz en Foekje Pieters, beijde voor deese getrouwt en beijde woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

23-02-1805

Hermanus Wedemeijer, jongman gebooren en woonagtig alhier en Adriana van Hulst, jongedochter gebooren en woonagtig te Hoorn, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

27-02-1805

Mr. Thade de Vries, voor deesen getrouwt gebooren alhier dog thans woonagtig te Edam en Anthonia Maria Jungius, jongedochter gebooren te Amsterdam dog thans alhier present, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

02-03-1805

Jacob Gerrids, voor deesen getrouwt en Geesje Muis, jongedochter beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

09-03-1805

Joan Philip Selsman, jongman gebooren te Weilburg dog sedert geruijme tijt woonagtig alhier en Stijntje Jans, voor deesen getrouwt gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

09-03-1805

Gerrit Jansz Waterhaalder, voor deesen getrouwt en Cornelisje Claas Spaan, jongedochter beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

16-03-1805

Hendrik Kruijswijk, jongman gebooren te Velsen dog seedert een geruijme tijt woonagtig alhier en Antje Nauta, jongedochter gebooren en woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

30-03-1805

Pieter Wesselsz Smit en Vrouwtje Dijkveld, beijde voor deezen getrouwt en beijde gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert ome na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

Jan Fransz Stookebrand, minderjarig jongman en Antje Pieters, meerderjarige jongedochter beijde gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

13-04-1805

Pieter Bezaan de Jong, voor deesen getrouwt en Brandje Aardenburg, jongedochter beijde gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

13-04-1805

Arien Klaasz Klopper, minderjarig jongman gebooren te Hoorn dog sedert een geruijme tijt woonagtig alhier en Hiltje Veldhuijs, minderjarige jongedochter gebooren en woonagtig binnen desen stad, beijde genoegsaam tot het aangaan van een wettig huwelijk gequalificeert, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

18-04-1805

Dirk Pieter Farret, jongman gebooren te Amsterdam, predicant te Westwoud en Binnenwijzend dog thans beroepen te Bennebroek in Zuijd Holland en Catharina Cornelia Zoutmaat, jongedochter gebooren en woonagtig binnen deeze stad en voor so veel des noods geadsisteert met desselfs moeder en naaste bestaande vrinden, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

20-04-1805

Willem Geerdink, minderjarig jongman dog sedert eenige tijt ontslagen van de directie van het Oude Arme Weeshuijs alhier en Ariaantje Thijs, jongedochter gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

20-04-1805

Maarten Johannes Kok, jongman gebooren alhier en Baukje Tades Posthuma, jongedochter gebooren te Sneek in Vriesland dog sedert een geruijme tijt woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

20-04-1805

Willem Jansz Keman, voor deezen getrouwt, gebooren te Lutjebroek dog thans woonagtig te Grootebroek en Trijntje Schooneman, jongedogter gebooren te Bovencarspel dog thans woonagtig in het Westeijnde deeser stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

20-04-1805

Willem Martensz, voor deezen getrouwt, gebooren te Nijmegen dog sedert veele jaaren woonagtig binnen deese stad, en Geertruij van Raalte, jongedogter gebooren te Zwol dog sedert een geruijme tijt gewoont hebbende alhier, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

Jacob van de Velde, minderjarig jongman gebooren te Bovencarspel dog thans woonagtig binnen dese stad en Maria Hillegonda Klooster, minderjarige jongedogter gebooren en woonagtig alhier, beijde voorzien met behoorlijk consent van wederzijdsche ouders, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

04-05-1805

Johannes Woolderink, gebooren te Riessen in Overijssel dog sedert een geruime tijt woonagtig alhier en Maria Koopmans, gebooren in Tubbergermeen in Overijssel, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

04-05-1805

Jan Snoek, minderjarige jonkman en Grietje Voorn, minderjarige jongedogter, beijde gebooren en woonagtig alhier, en beijde voorzien met behoorlijk consent van hunne ouders, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

04-05-1805

Sijbrand Wietsetsz Stooker, gebooren te Warndorp in Vriesland dog sedert een geruijme tijt woonagtig alhier en Aaltje Everts, gebooren en woonagtig alhier worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

04-05-1805

Beene Jansz Smit, jongman en Antje Luijtjes Smit, jongedogter worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

04-05-1805

Klaas Vader, gebooren te Oosterleek dog thans woonagtig te Hoorn en Saartje van Ommen, jongedogter gebooren en woonagtig alhier worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

10-05-1805

Andries Swartsenburg, jongman en Jantje Lakeman, jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen dese stad worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

11-05-1805

Evert van Heerde, jongman gebooren te Hattem dog sedert een geruijme tijt woonagtig binnen deese stad en Hiltje Loots, minderjarige jongedogter gebooren en woomagtig a;hier, voorzien met voldoende consent van haar ouder, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

11-05-1805

Jan Vis, jongman en Trijntje Jacobs, jongedogter, beijde gebooren en woonagtig binnen deeze stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

 

11-05-1805

Jacob Waterman, jongman en Gerritje van donk Spijkerman, minderjarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig alhier en de laatstgenoemde voorzien van behoorlijk consent van hare moeder, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

17-05-1805

Johan Remmert Donker, jongman gebooren te Anten in het Osnabrugse dog sedert veele jaaren woonagtig binnen deese stad en Trijntje van Elst, minderjarige jongedogter gebooren en woonagtig alhier, voorzien met genoegsaam consent van desselfs vader, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

18-05-1805

Juriaan van Berk, jongman gebooren en woonagtig alhier en Dirkje Mourik, jongedogter beijde voorzien met genoegsaam bewijs tot consent van hun luider ouders, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

24-05-1805

Joseph Abraham, jongman van Hoorn en Saartje Benjamin, jongedogter van hier, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

01-06-1805

Meijer Marcus, jongman van ’t Hoogeveen en Vrouwtje Gombers, jongedogter gebooren te Harlingen dog sedert een geruijme tijt woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

01-06-1805

Pieter Pietersz, jongman en Christina van Stuivenberg, jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt..

 

08-06-1805

Klaas Schraal, minderjarig jongman en Aleijdes Veen, minderjarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad en beijde voorzien met genoegzaam bewijs van consent van hunne voogden, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

15-06-1806

Fredrik Bouwman, jongman en Eeltje Witlam, jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

28-06-1805

Jacob Zeldenrijk van Nigtevegt, jongman en Aaltje Vos, jongedogter van Staphorst dog sedert een geruijme tijt gewoond hebbende alhier, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

Pieter Eendebak, voor deesen getrouwt en Ebeltje Swartenburg, jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

29-06-1805

Jan Jansz de Boer, jongman en Antje Pranger, jongedogter beijde gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

06-07-1805

Klaas de Wit, minderjarig jongman en Janke Deugt, jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad, eerstgemelde voorzien met consent van desselfs ouders worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

06-07-1805

Pieter Halfweeg, jongman gebooren te Hoorn dog thans woonagtig alhier en Barbera Hermanus, jongedogter gebooren en woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

20-07-1805

Klaas Jochemsz Edelenbosch, minderjarig jongman en Pietertje Barends Boot, minderjarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

10-08-1805

Jan Gardinsius, voor deesen getrouwt en Antje Deugt, jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

17-08-1805

Gerrit Fabritius, jongman en Dieuwertje Bruin, jongedogter beijde gebooren en woonagtig alhier worden geconsentreert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

24-08-1805

Meijndert Roosendael, minderjarig jongman en Evertje Jonkman, minderjarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad en beijde voorzien met nehoorlijk consent van hun lieder ouders, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

07-09-1805

Louis Jacobusz, minderjarig jongman en Grietje Alberts Johannis, minderjarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad en beijde voorzien met nehoorlijk consent van hunne ouders, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

Harmanus de Vries, minderjarig jongman en Maria Dogger, minderjarige jongedogter beijden gebooren en woonagtig binnen deese stad en beijde met behoorlijk consent van hunne ouders voorzien, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

17-09-1805

Egbeert ten Zweegs, jongman woonagtig te Zwolle en Aagje Loots, jongedogter gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

05-10-1805

Dirk Voster, jongman en Antje Smit, jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

12-10-1805

Klaas Jansz Kruk, jongman te Schellingwout en Neeltje Koster, jongedogter te venhuijzen worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

19-10-1805

Jan Gerritsz, jongman en Geertje Koorn, jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

02-11-1805

Gerrit Evertsz Pottebakker, voor deesen getrouwt en Aagje Daniels, jongedogter gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

09-11-1805

Theunis Jacobsz, minderjarig jongman en Vrouwtje Meijnderts, minderjarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

09-11-1805

Cornelis Bakker, jongman gebooren te Bovencarspel en Reijntje Gosses, jongedogter gebooren te Harlingen en beijde sedert eenige jaaren gewoont hebbende alhier, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

23-11-1805

Jan Jacobsz de Boer, voor deezen getrouwt en Hiltje Pottebakker, jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

29-11-1805

Siebe Henrdiksz Rinkema, jongman en Antje Bakker, jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

Jan Marchant, jongman en Klaasje de Bruin, jongedogter beijde gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

07-12-1805

Hendrik Kouwenhoven, jongman gebooren te Maassluijs dog sedert eenige jaaren woonagtig alhier en Grietje Stoffels Blom, jongedogter gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

14-12-1805

Jan Klaasz Hen, jongman en Elisabeth Koning, jongedogter beijde woonagtig binnen deese stad worden geconsenteert omme na drie voorgaande Huwelijksche Proclamatien alhier in den Huwelijken Staat te worden bevestigt.

 

 

Betekenis moeilijke woorden:

Geconsenteerd: goedgekeurd, toestemming verlenen Geadsisteerd: aanwezig bij

Consent: toestemming Gemunieerd: beschermd

 

Transcription: GeneaData

Date: 01-01-2009

GeneaData

Copying (downloading) this file is only permitted for personal use, but distribution in any form (commercial or non-commercial) is explicitly not permitted. If you use data from this transcription for genealogical or historical purposes, a reference to this transcription is appreciated. When using data from this transcription for publications, in any form, an adequate reference to this transcription must be indicated.

This data is entered manually by volunteers, people who also sometimes make a mistake. It is therefore always advisable to check the data in the archives.

 

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.