Enkhuizen Marriages 1790 – 1792

Share and Like

Marriages Civil 1790-1792

02-01-1790            Ferdinant Boesken voor desen getrout, van Enckhuijsen en Hendrina Elbers jonge dochter van Haarlem, alhier een geruijme tijt gewoont, geadsisteert met haar vader Coenraat Elbers, werden geconsenteert

06-01-1790            Gerrit Koster jongman en Hendrikjen Bloem jongedochter, beijde voor haar gelt en van Enchuijsen werden geconsenteert

06-02-1790            Nantje Jaspers en Wobbje Lammerts, beijde voor dezen getrouwt, van Enkhuijzen, werden geconsenteert etc.

06-02-1790            Hendrik Jansz en Antje Engels, beijden voor dezen getrouwt, van Enkhuijzen, werden geconsenteert etc.

13-02-1790            Klaas Helmting en Fempje Nankijns ,beijden voor dezen getrouwt, van Enkhuijzen, werden geconsenteert etc.

13-02-1790            Jan Jansz Bot jongman geadsisteert met zijn moeder Diewertje Leijnders en Aaltje Jans Balksdr voor dezen getrouwt, beijde uijt het westeijnde dezer stad, werden geconsenteerd

20-02-1790            Abraham Haanekraaij jongman, geadsisteert met zijn vader Theunis Hanekraaij ende Aaltjen Palensteijn jongedochter, geadsisteert met haar moeder Marijtjen Wormer beijde van Enchuijsen werden geconsenteert

06-03-1790            Hendrik Schuijt Roelofsz, jongman voor hem selfs en van Enchuijsen ende Maria Gatjaar voor desen getrouwt, van Medemblik werden geconsenteerd

20-03-1790            Willem Bloemendaal, jongman, geadsisteert met zijn vader Jan Bloemendaal en Trijntje Ossen, jongedochter, geadsisteert met haar vader Maarten Ossen, beijden van Enchuijsen, werden geconsenteerd

20-03-1790            Hendrik Laasz, jongman, geadsisteert met sijn vader Laas Prolens en Pietertje Johannis voor desen getrouwt beijden van Enchuijsen, werden geconsenteerd

03-04-1790            Jan Knol Jansz jongman voor hem selfen en Cornelia Nauta, jongedochter, geadsisteerd van haar vader Nanning Nauta beijde van Enchuijsen, werden geconsenteerd

10-04-1790            Barent Mart, jongman van Enchuijsen, geadsisteert met sijn vader Laas Mart en Barendina van Engbrink, jongedochter van Kampen, alhier een geruijme tijde gewoont, geadsisteert met sijn vader Adrianus van Engbrinx, werden geconsenteerd

10-04-1790            Gerrit Fransz Kuaad, voor desen getrouwt en Trijntje Frans Ligthart jongedochter voor haar self beijde van Enchuijsen, werden geconsenteerd

10-04-1790            Cornelis Pieter Baan jongman van boven Carspel en Aafje van der Wiele, jongedochter uijt het westeijnde deses stads, beijde voor haar selfe werden geconsenteerd

17-04-1790            Nicolaas Abraham van Rijnevelt, jongman, geadsisteert met sijn vader de heer Samuel Jan van Rijnevelt en Johanna Rijs, jongedochter geadsisteert met sijn vader Sieuwert Ris beijde van Enchuijsen, werden geconsenteerd

17-04-1790            IJpe Hoeing jongman, geadasisteert met sijn moeder Cornelisje Backer en Johanna Gijsberts, jonge dochter, voor haar selfs, beijde van Enchuijsen, werden geconsenteerd

17-04-1790            Theunis Gerritsz Doggenaar, jongman van Swartsluijs, alhier een geruijme tijt gewoont, geadsisteert met sijn vader Gerrit Theunis Doggenaar en Ammerensje Bakhuijsen, jonge dochter van Enchuijsen, voor haar selfs, werden geconsenteerd

01-05-1790            Hendrik van der Velden, jongman van Enchuijsen, geadsisteert met sijn vader Jan van der Velden en Marijtje Hendriks, jonge dochter Steenwijk, alhier een geruijme tijt gewoont, geadsisteert met haar vader Wicher Kolk, werden geconsenteerd

01-05-1790            Johannes Helder, jongman, geadsisteerd met sijn moeder, Jannette Catharina Smet en Dieuwertje Alberts, jongedogter, beide van Enkhuijsen, geadsisteerd met sijn vader Albert Theunisz werden geconsenteerd

01-05-1790            Jan Huijbertsz Laborius, jongman van Enkhuijsen, geadsisteerd met sijn vader Huijbert Laborius en Barendina Press, jonge dogter van Campen, dog alhier een geruijme tijd gewoont hebbende, geadsisteerd met haar vader Jan Press, werden geconsenteerd

 

01-05-1790            Meijndert Eijbersz Tonneboeijer, jongman van Enkhuijsen, geadsisteerd met sijn vader Eijbert Tonneboeijer en Hendrikjen Johannes, jonge dogter van de Lemmer, dog alhier een geruijme tijd gewoont hebbende, geadsisteerd met haar vader Johannes Nuarden?,

01-05-1790            Harmen Agges, jongman, geadsisteerd met sijn vader Agge van Doornik en Antje Leenderts, jonge dogter voor haar selfs, beide van Enkhuijsen, werden geconsenteerd

01-05-1790            Johannes Wilderman, jongman van Nijkerk, geadsisteerd met sijn vader G. Wilderman en Neesje Sanders, jonge dogter van Stavoren, dog alhier eenige tijd gewoont hebbende, voor haar zelfs, werden geconsenteerd

08-05-1790            Maarten Boon, jongman van Enkhuijsen, geadsisteerd met sijn vader Sieuwert Boon en Geesje Sterke, jonge dogter van Swol, edog een geruimen tijd alhier gewoont hebbende, geadsisteerd met haar vader Jan Sterke, werden geconsenteerd

08-05-1790            Hendrik Reve, jongman van Nieuwitz. , dog alhier een geruimen tijd gewoont hebbende geadsisteerd met zijn vader Joost Reve en Aaltje Belters, jonge dogter van Appeldoorn dog een geruimen tijd mede alhier gewoont hebbende, geadsisteerd met haar moeder Antonia Mullers, werden geconsenteerd

15-05-1790            Hendrik van Loosen, jongman, geadsisteerd met zijn vader Jan Albertsz van Loosen en Antje Ruurds, jonge dogter, beide van Enkhuijsen, geadsisteerd met haar vader Ruurd Pietersz, werden geconsenteerd

15-08-1790            Meijndert Gast, jongman, geadsisteerd met zijn vader Jacob Gast en Amalia Stubke, jonge dogter, beide van Enkhuijsen, geadsisteerd met haar moeder Elisabet Gouwenaar, werden geconsenteerd.

22-08-1790            Hendrik Bos, jongman van Leeuwarden, alhier een geruijmen tijt gewoont, geadsisteerd met zijn moeder Geertje Wemssels ende Petronella Maartens, voor desen getrout van Enchuijsen, werden geconsenteerd

29-08-1790            Gijsbertus Ruijtenburg, jongman, geadsisteerd met zijn moeder Elisabeth Claas Beek en Antonia Boekhouder, geadsisteerd met haar moeder Dieuwertje Boekhouder, beijden van Enchuijsen, werden geconsenteerd

05-06-1790            Pieter Bijl, jongman, voor hem selfs en Lisake Jaaring, jonge dogter, geadsisteerd met haar moeder Trijntje Segers, beijde van Enkhuijzen, werden geconsenteert etc.

19-06-1790            Dirk Hant, jongman, geadsisteerd met sijn vader Bastiaan Hant en Harmpjen van der Velden, geadsisteerd met haar vader Gerrit van der Velden, beijde van Enchuijsen, werden geconsenteerd

26-06-1790            Geert Hoevenier, jongman van Dirckerstenveer? voor hem selfs en Neeltje Backer, jonge dogter van Enchuijsen, geadsisteert met haar vader Swerus Backer, werden geconcenteerd

03-07-1790            Den Jonkheer M(ogende) Pieter van der Willige, jongman, drossaard der eijland ten Schelling en Griend, geadsisteert met desselfe vader den Jonkheer M(ogende) Abel van der Willige, Raad deser stadt, mitsgaders, bewindhebber van Oost Indische Compagnie ten camer, alhier ende jonkvrouwe Maria Margaretha van Vossen, geadsisteerd met haar moeder vrouwe Henrita Johanna Verbruggen, weduwe wijlen den heer Hilbrand Willem van Vossen in leven Raad en oud president, burgemeester deses stadt, mitsgaders ontfanger generaal der admiralitijt in Westvriesland en Noorderquartier, beijde voor Enchuijsen, werden geconsenteerd

03-07-1790            Jan Rondekrans, jongman van Enchuijsen, geadsisteerd met zijn moeder Aagela Bagge en Hendrietta Wilhelmina Arents, voor deze getrouwt, van Venlo, alhier een geruime tijt gewoont, werden geconsenteerd

03-07-1790            Albert Albers jongman, geadsisteert met zijn vader Albert Ulham en Grietje Sietses, jonge dogter, geadsisteert met haar vader Sijstse Grelds, beijde van Enchuijsen, werden gecosenteerd

17-07-1790            Jan Mangel, jongman, geadsisteert met zijn moeder Elsje Wesselman en Leentje Petten, jonge dogter, geadsisteert met haar vader Claas Petten, beijde van Enchuijsen, werden geconsenteerd

 

24-07-1790            Pieter Franx, jongman, geadsisteerd met sijn vader Cornelis Franx en Geertje Stort, jonge dochter, geadsisteerd met haar vader Willem Stort, beijde van Enchijsen, werden geconsenteert.

24-07-1790            Jan Hendriksz, jongman, geadsisteert met sijn vader Hendrik Lams en Hijntje Pieters, jonge dochter, geadsisteert met haar moeder Hendrikje Simons, beijde van Enchuijsen, werden geconsenteerd

31-07-1790            Meijndert Jansz, jongman, geadsisteerd met sijn behuuwde vader Dirk Gerritsz Hulst en Wiggertje Brouwers, jonge dochter, voor haar selfs, beijde van Enchuijsen

07-08-1790            Heertje Verhuijzen, jongman van Medemblik, dog alhier een geruijmen tijd gewoont hebbende, geadsisteert met sijn vader Sieuwert Verhuijzen en Antje Hijzelaar, jonge dochter van Enkhuijsen, geadsisteerd met haar vader Pieter Hijzelaar, werden geconsenteerd

07-08-1790            Gerrit ter Beest, voor dezen getrouwt, van Enkhuijsen en Rinkje Sandents, jonge dogter van Stavoren, dog een geruijmen tijd alhier gewoont hebbende, beide voor haar zelf, werden geconsenteert

07-08-1790            Johannes Bruijninkhoff, jongman van Enkhuijsen, geadsisteerd met sijn vader Frans Bruijninkhoff en Hendrika van Velsen, jonge dogter van ’t Loo, dog een geruijmen tijd alhier gewoont hebbende, voor haar zelfs, worden geconsenteert

21-08-1790            Harme Willemsz van Emmerloort, dog een geruijmen tijd alhier gewoont hebbende, geadsisteerd met zijn vader Gerbrand Jansz en Aagje Rijselenberg, jonge dogter, geadsisteerd met haar vader Cornelis van Rijsselenberg, van Enkhuijsen, worden geconsenteert

21-08-1790            Willem van Dok, jongman, geadsisteerd met sijn moeder Willempje Heddes en Wiepke Postma, jonge dogter, beide van Enkhuijsen, geadsisteerd met haar behuwde vader Hendrik Claasz, worden geconsenteert

28-08-1790            Melis Jansz, jongman, en Lena Kok, jonge dogter, beide van Enkhuijsen, zijnde de laastgenoemde, geadsisteerd met haar vader Jurriaan Kok, werden geconsenteert

11-09-1790            Wilhelmus Rabe, jongman tot Medemblik, geadsisteerd met zijn moeder Maria Reijnders Deeves en Maria Louisa Driehuijs, jonge dogter van Enkhuijsen, geadsisteerd met haar moeder Dirkje Versteeg, worden geconsenteert

11-09-1790            Jan Aldertsz Last, voor dezen getrouwt, van Enkhuijsen en Maritje Jans Regeling, meerderjaarige dogter van ’t land van Vollenhoven, dog een geruijmen tijd alhier gewoont hebbende, beide voor haar zelfs, worden geconsenteert

18-09-1790            Claas Jeldertsz, jongman van de Noorderdijk, geadsisteertdmet zijn vader Jeldert Jentjes en Antje Jans Capteijn, jonge dogter van Enkhuijsen, geadsisteerd met haar vader Jan Capteijn, worden geconsenteert

25-09-1790            Pieter van Doornik, voor desen getrouwt van Enchijsen en Reijnsje Sijbrant, jonge dogter van Waus in Friesland, dog een geruijme tijdt gewoont hebbende, voor haar zelffe, werden geconsenteert

02-10-1790            Philip Pietersz, jongman van Enkhuijsen, geadsisteerd met zijn vader Pieter Adolphs en Maria van der Meer, jonge dogter van Coudum in Vriesland, dog een geruijme tijd alhier gewoont hebbende, geadsisteerd met haar vader Dirk van der Meer, werden geconsenteert

02-10-1790            Matthijs Kip, jongman van Nassau Dilburg en Ester Mulder, jonge dogter van Enkhuijsen, beide voor haar zelf, werden geconsenteert

02-10-1790            Cornelis Boudewijn, jongman van Enkhuijsen, geadsisteerd met zijn moeder Bregjen Roelofs en Maria Fox, jonge dogter van Hattem, dog alhier een geruijmen tijd gewoont hebbende, worden geconsenteert

09-10-1790            Hendrik Maas, van Enkhuijsen en Trijntje van der Veen, van Oterp in Vriesland, dog alhier een geruijmen tijd gewoont hebbende, beide voor desen gehuwt geweest en beide voor haar zelf, worden geconsenteert

09-10-1790            Evert Hollander, jongman uit Groningerland en Johanna Stokker, jonge dogter van

 

Deventer, beide voor haar zelf en alhier een geruijmen tijd gewoont hebbende, werden geconsenteert

16-10-1790            Andries Reijndertsz jongman van Maastricht, dog alhier een geruijmen tijd gewoont hebbende, voor zig zelf en Christina Boekhouder, jonge dogter van Enkhuijsen, geadsisteerd met haar moeder Dieuwtje Fransdochter, worden geconsenteerd

23-10-1790            Pieter Johannes Untekamp van Wigerongen van Zeelaand jongman voor zig zelfs en Maartentje Meijnders, jonge dogter van Enkhuijsen, geadsisteert met haar vader Meijne Maartens, werden geconsenteert

23-10-1790            Hendrik Metterhof, jongman van Swolle en Maritje Andries , jonge dogter van de Lemmer, beide voor zelfs en alhier een geruijme tijd gewoond hebbende, worden geconsenteert etc.

30-10-1790            Jan Munster, jongman van Weersloe, dog alhier een geruijmen tijd gewoont hebbende, gadsisteerd met zijn moeder Swaantje Nusling en Aagjen Roos, jonge dogter van Enkhuijsen voor haar zelf, werden geconsenteert en zullen deze haare geboden gaan van ses weken tot ses weken om na verloop van nog ses weken na het derde gebod te mogen trouwen ingevolge ’t placaat van hun Ed(el) Groot Mo(gende) de dato 24 januari 1755

30-10-1790            Simon Vijselaar, jongman van Enkhuijsen, geadsisteerd met zijn vader Aron Vijselaar en Hendrikje Cornelis, jonge dogter van de Oude Marke, dog alhier een geruijmen tijd gewoont hebbende, geadsisteerd met haar moeder Aaltje Maartens, werden geconsenteert

13-11-1790            Sijbrand Brugman, jongman, geadsisteerd met deszelfs voogden, M Pieter van Bleiswijk, D Jacobus Tiedeman en Lucas Wakker en Meijnoutje Vijselaar, geadsisteerd met haar vader Joris Vijselaar, beide van Enkhuijsen, worden geconsenteerd

13-11-1790            Nanning Claasz, jongman van Enkhuijsen, geadsisteerd met zijn vader Claas Nanningsz en Timpje Theunis, jonge dogter van Harlingen, dog alhier een geruijme tijt gewoont hebbende, van haar zelfs, worden geconsenteerd

20-11-1790            Johannes Tober, jongman van Switserland, dog alhier een geruijme tijd gewoont hebbende en Aaltje Pas, jonge dogter, van Enkhuijsen beide voor haar zelfs, worden geconsenteert

27-11-1790            Jacob van Rees, voor desen getrouwt, van Enkhuijsen en Hendrikje van Riessen, jonge dogter van Amsterdam, dog alhier een geruijmen tijd gewoont hebbende, beide voor haar zelf, worden geconsenteerd

15-01-1791            Pieter Jansz, voor dezen getrouwt, van Venhuijsen en aldaar woonagtig, en Antjen Roelofs, jonge dogter van Enkhuijsen, beide voor haar zelf, worden geconsenteert

22-01-1791            Roelof Engel, jongman, geadsisteert met zijn moeder Jantje Roelofs en Aaltje van der Laan, voor dezen getrouwd. (Kantlijn: Provisioneel gestaakt omdat Mw. Laan geen bewijs had, van het overlijden van haar man, zie hier nevens 19 febr(uari) 1791

05-02-1791            Jan Melgertsz Swart, jongman van Hoorn, dog alhier een geruijmen tijd gewoont hebbende, geadsisteerd met zijn vader Melgert Swart en Ida Schram, voor dezen getrouwt, van Enkhuijsen, voor haar zelf, worden geconsenteert

05-02-1791            Jan Jansz, jongman van Enkhuijsen, geadsisteerd met zijn moeder Geertje Jans, wed(uwe) Jan Thimansz en Jantje de Jong, jonge dogter van Swoll, dog alhier een geruijmen tijd gewoont hebbende, geadsisteerd met haar vader Willem de Jong, worden geconsenteert

19-02-1791            Roelof Engel, jongman, geadsisteert met zijn moeder Jantje Roelofs en Aaltjen van der Laan voor dezen getrouwd, beide van Enkhuijzen, werden geconsenteerd

05-03-1791            Arend Doorenbish, jongman van Noordbroek, dog alhier een geruijmen tijd gewoont hebbende en Kaatje van Gemeren, voor dezen getrouwt, van Enkhuijsen, beide vor haa zelfs, worden geconsenteert

12-03-1791            Theodorus Johannes Holhaar Blinkvliet, jongman van Amsterdam, voor hem zelf en Maria Veltman, jonge dogter van Enkhujisen, geadsisteerd met haar vader Jan Veltman, worden geconsenteert om ?

 

19-03-1791            Jan Cornelisz Stellingh, van Wijdenes, geadsisteert met zijn vader Cornelis Stellingh en Hiltje Jans Duijns voor desen getrouwt, woonend aan de Oosterdlijk onder Enchuijsen, werden geconsenteert

26-03-1791            Pieter Jacobsz Man, jongman van de Oosterdijk onder de jurisdictie dezer stad, geadsisteerd met zijn vader Jacob Aaldertsz en Maritje Jans, jonge dogter van Andijk, geadsisteerd met haar vader Jan Visser, worden geconsenteert

09-04-1791            Claas Palensteijn, jongman, geadsisteert met zijn moeder Marijtje Warners en Trijntje Ruijter, jonge dogter, geadsisteert met haar vader Claas Mechelsz, beijde van Enkhuijsen, worden geconsenteert

16-04-1791            Pieter Pietersz, voor dezen getrouwt, van Steenwijk, dog alhier een geruijmen tijd gewoont hebbende, en Antje Jans, jonge dogter van Enkhuijsen, geadsisteerd met haar moeder Lijsabet Burgers, worden geconsenteert en zullen deze haare geboden gaan van ses tot ses weeken, om na verloop van nog ses weken na het derde gebod te mogen trouwen ingevolge ’t Macaat van Hun E(del) Groot Mog(enden) de dato 24 januari 1755

16-04-1791            Koene Metses, jongman van Gordijk, dog alhier een geruijmen tijd gewoont hebbende, geadsisteerd met zijn vader Metse Wijbrands en Vetje Jans, jonge dochter van Workum, dog alhier mede een geruijmen tijd gewoont hebbende, geadsisteerd met haar vader Jan Albertsz, worden geconsenteert

23-04-1791            Johan Herman Rudolph Breve, jongman uijt Pruijssen, dog alhier een geruijme tijdt gewoont hebbende en Johanna Maria Meijerink, jonge dogter ’t Amsteram, werde geconsenteert etc. (kantlijn: Op betoog ingeschreven)

23-04-1791            Pieter Jansz van Urk, jongman van Enkhuijzen, geadsisteerd met zijn vader Jan van Urk en Marijtje Bernardus, jonge dogter van Stavoren, dog alhier een geruijme tijdt gewoont hebbende, geadsisteert met haar vader Bernardus Barnvelt, werden geconsenteert etc.

23-04-1791            Gerrit Jansz Appelman, jongman van Enkhuijzen, geadsisteert met zijn vader Jan Appelman en Loutje Jans, jonge dogter, beijde van Enkhuijzen, geadsisteert met haar moeder Trijntje Dirks, werden geconsenteert etc.

23-04-1791            Jan Fabricius, jongman, voor hem zelf en Trijntje Pan,beijde van Enkhuijzen, jonge dogter, geadsisteert met haar voogden, den Heeren L. Westwoude en Hr A.?.O. Ramhorst Roldanus werden geconsenteert etc.

23-04-1791            Pieter Wetlam, jongman voor dezen getrouwt en Reijnoutje Bakenel, jonge dogter, geadsisteert met haar behuwde vader Jacob Knaap, beide van Enkhuijzen, worden geconsenteert

30-04-1791            Meester Johannis de Jongh, jongman van Saltbommel, geadsisteert met zijn vader de Heer Hendrik de Jongh en Wilhelmina Elisabeth Vaillant, jonge dogter van Enkhuijzen, geadsisteerd met haar voogden de Heeren Meester Thadepan en Meester Floris Abraham Vaillant, werden geconsenteert etc.

30-04-1791            Jan Brugman, jongman tot Zeist, voor hem zelf en Theodora Catharina Zoutmaat, jonge dogter, geadsisteerd met haar vader Clemens Zoutmaat, beide van Enkhuijsen, worden geconsenteert.

30-04-1791            Hendrik Theunis, jongman van Bremen, dog alhier een geruijmen tijd gewoont hebbende, geadsisteerd met zijn vader Willem Theunis en Adriana Heere, jonge dogter van Hessen Cassel, dog mede alhier een geruijmen tijd gewoont hebbende, worden geconsenteert.

30-04-1791            Aris Jacobsz Karemaker, voor dezen getrouwt, voor zig zelf, van Enkhuijsen en Barendje Cornelis, jonge dogter vand Oudemart, dog alhier een geruijmen tijd gewoont hebbende, deadsisteerd met haar moeder Aaltge Maartens, worden geconsenteert

30-04-1791            Evert Walter, jongman, geadsisteerd met zijn moeder Dorothea Verschuur en Grietje Groen, jonge dogter, geadsisteerd met haar vader Cornelis Groen, beide van Enkhuijsen worden geconsenteert

30-04-1791            Simon Seeman, jongman en Pietertje Kloppenburg, jonge dogter, beide van Enkhuijsen en voor hun zelve, worden geconsenteert

 

30-04-1791            Claas Scheer, jongman van Hessendarmstad, dog alhier een geruijmen tijd gewoont hebbende en Harmens Latour, jonge dogter, geadsisteerd met haar vader Gerrit van Egeren Latour, worden geconsenteerd

30-04-1791            Claas Gijsbrands jongman van Enkhuijsen, geadsisteerd met zijn moeder Geesje Doustes en Niesje Holberden, jonge dogter van Stavoren, dog alhier een geruijmen tijd gewoont hebbende, voor haar zelf, worden geconsenteert

30-04-1791            Hendrik van den Berg, jongman van Enkhuijsen, voor hem zelf en Trijntje Kersers, mede van Enkhuijsen, dog voor dezen getrouwt geweest, worden geconsenteert

07-05-1791            Dirk Dekker, meerderjaarig jongman en Jacobje Cornelis, meerderjaarige jonge dogter, beide van Enkhuijsen en voor haar zelf, worden geconsenteert

14-05-1791            Adrianus Broers, jongman, geadsisteerd met zijn vader Bouwe Engelbregt en Doortje Claas, jonge dogter, geadsisteerd met haare Voogden de Heeren Mr. Floris Abraham Vaillant en Dirk Botjager, beide van Enkuijsen, worden geconsenteert

14-05-1791            Barend Jan Ampsink, jongman op den Belt en Gesina Vedelaar, jonge dogter van Heemse, dog alhier een geruijmen tijd gewoont hebbende, worden geconsenteert

14-05-1791            Gerrit Jansz, jongman, geadsisteerd met zijn moeder Tjalsje Segers en Janke Blaauw, voor dezen getrouwt, beide van Enkhuijsen, worden geconsenteert. Somme

14-05-1791            Arien Ariensz, jongman van Enkhuijsen, voor zig zelf en Geesje Hendriks, jonge dogter van Steenwijk, dog alhier een geruijmen tijd gewoont hebbende, geadsisteerd met haar behuwde vader Wiggert Kolk, worden geconsenteert

04-06-1791            Claus Lub, voor dezen getrouwt en Simontje Pieters, mede voor dezen getrouwt en beide van Enkhuijsen, worden geconsenteert

11-06-1791            Adriaan Kuijper, jongman, geadsisteerd met zijn vader Roelof Aresz Kuijper en Maria Meijn, jonge dogter, geadsisteerd met haar behuwde vader Jan Thepen, beide van Enkhuijsen, worden geconsenteert

18-06-1791            Barend Evertsz Schoonebeek, jongman te BovenCarspel, geadsisteerd met zijn vader Evert Schoonebeek, woonende te Groningen en Engeltje Pieters Nooij, jonge dogter van Enkhuijsen, geadsisteerd met haar vader Pieter Nooij, worden geconsenteert

25-06-1791            Meindert Groen Cornelisz, jongman geadsisteert met zijn vader Cornelis Groen en Adriana Terweij, jonge dogter, geadsisteert met haar vader Jan Terweij, beide van Enkhuijzen, werden geconsenteert

25-06-1791            Jan Dirks, jongman van Leeuwarden, dog alhier een geruijmen tijdt gewoond hebbende, geadsisteert met zijn moeder Lisabet Sikkes en Cornelisje Jans, voor dezen getrouwt, van Enkhuijzen, werden geconsenteert

25-06-1791            Willem Jansz de Boer, jongman en Grietje Oosterhof, jonge dogter, beiden voor haar zelf en van Enkhijzen, worden geconsenteert

25-06-1791            Pieter van Praag, jongman, geadsisteert met zijn vader Lourens van Praag en Trijntjen van Dok, voor dezen getrouwt, beijde van Enkhuijzen, werden geconsenteert

02-07-1791            Cornelius Louron, Predikant te Hellevoetsluis, jongman, geadsisteerd met zijn vader Johannes Louron en Susanna van der Willige, jongedogter van Enkhuijsen, geadsisteerd met haar vader den Heer M Abel van der Willige, worden geconsenteert

09-07-1791            Jan Kroonstuijver, jongman, geadsisteerd met zijn moeder Anna Krijgsman, wed(uw)e Adolf Kroonstuijver en Jacoba Monsieur, jonge dogter, geadsisteerd met haaren voogden de Heeren Jan Blok, Broerius van den Velden en Meijndert Monsieur, beide van Enkhuijsen. Worden geconsenteert

16-07-1791            Jan Rinks, jongman van Enkhuijsen,, geadsisteerd met zijn vader Rinke Jans en Antje Carnerling, jonge dogter van Alkmaar, dog alhier een geruijmen tijd gewoont hebbende, voor haar zelfs, worden geconsenteert

23-07-1791            Pieter Smit, jongman van Enkhuijsen, geadsisteerd met zijn vader Wessel Smit en Anna Theunis, jonge dogter van Harlingen, dog alhier een geruijmen tijd gewoont hebbende, voor haar zelfs, worden geconsenteert

 

06-08-1791            Simon Schuijt, jongman van Enchuijsen, geadsisteert met zijn vader Claas Schuijt en Johanna Catharina Verlornen, jonge dogter van Hoorn, geadsisteert met haar vader M Pieter Verlornen, werden geconsenteert

06-08-1791            Bendert Vis, jongman geadsisteert met zijn moeder Sijtjen Bendert en Dirkje Roos, jonge dogter, voor haar zelve beijde van Enchuijsen, werden geconsenteert

13-08-91                Anthonij van Eijken, jongman, woonagtig te Rhijn zalenwoude, geadsisteerd met zijn vader Willem van Eijken en Bregge Meneelaar, voor dezen getrouwt, van Enkhuijsrn, werden geconsenteert

13-08-1791            Christoffel van Bruggen, jongman voor hem zelf en Elisabeth Salsman, jonge dogter, geadsisteerd met haar vader Philip Salsman, beide van Enkhuijsen, worden geconsenteert

20-08-1791            Claas Heijnis, Corn(elis), jongman van Alkmaar, geadsisteerd met zijn vader Cornelis Heijnis en Johanna Goudberg, voor dezen getrouwt, van Enkhuijsen, worden geconsenteert

20-08-1791            Hendrik Houtkamp, jongman van Renswoude, geadsisteerd met zijn vader Meijnardus Houtkamp en Theodora Goudberg, jong dogter van Enkhuijsen, geadsisteerd met haar moeder Alida Ridder, wed Fredrik Goudberg, worden geconsenteert

27-08-1791            Jelle Jelles, jongman van Sparendam, dog alhier een geruijmen tijd gewoont hebbende, geadsisteerd met zijn moeder Geertjen Sienes en Aafje Swart, jonge dogter van Enkhuijsen, geadsisteerd met haar moeder Grietje Joannes, worden geconsenteert

27-08-1791            Jacob Frederiksz ter Schuur, voor dezen getrouwt te Andijk en Maria Latour, jonge dogter, aan den Noordendijk, worden geconcenteert

03-09-1791            Pieter Jansz, Jongman, jongman geadsisteerd met zijn vader Jan Fokkesz en Jantje Jans Voster, jonge dogter, geadsisteerd met haar moeder Aafje Harmsz, beide van Enkhuijsen, worden geconsenteert

10-09-1791            Hendrik Dijkman, voor dezen getrouwt en Willempje Veen, jonge dogter, voor haar zelf, beide van Enkhuijsen, worden geconsenteert

10-09-1791            Cornelis Philips Brandaan, jongman van Enkhuijsen, voor hem zelf en Aaltje Luijtjes, jonge dogter van Harlingen, dog alhier een geruijmen tijd gewoont hebbende, geadsisteerd met haar vader Luijtjen Saskers, worden geconsenteert

24-09-1791            Jurriaan de Ring, van Enkhuijsen en Maria Kroon van Hoorn, beide voor dezen getrouwt, worden geconsenteert

24-09-1791            Gabriel Nooij, voor dezen getrouwt, van Enkhuijsen en Grietje Pieters Mignon, jonge dogter van BovenCarspel, geadsisteerd met haar vader Pieter Jansz Mignon, worden geconsenteert

24-09-1791            Dirk Sunstra en Marijtje Buijsman, beide voor dezen getrouwt en van Enkhuijsen, worden geconsenteert

01-10-1791            Cornelis Joppen Buijs, voor dezen getrouwt en Marijtje van Huijsen, jonge dogter, beide van Enkhuijsen, worden geconsenteert

08-10-1791            Dirk Dirks Jonker, voor dezen getrouwt en Elizabeth Stijntjes de Vries, jonge dogter, geadsisteert met haar moeder Antje Floris, beide van Enkhuijsen, worden geconsenteert

15-10-1791            Dirk Butter, van Enkhuijsen en Stijntje Foppes van Oosterwolde, dog alhier een geruijmen tijd gewoont hebbende, beide voor dezen getrouwt, worden geconsenteert

22-10-1791            Cornelis Broers, voor dezen getrouwt en Trijntje van Lit, jonge dogter, beide van Enkhuijsen, worden geconsenteert

22-10-1791            Jan Scholten, jongman van Reese, dog alhier een geruijmen tijd gewoont hebbende , geadsisteerd met zijn moeder Swaantje Snijders en Jacoba van Tessel, voor dezen getrouwt, van Enkhuijsen, worden geconsenteert

22-10-1791            Willem Waaijop, jongman van Hoorn en Lijsbet Kalshove, jonge dogter, mede van Hoorn, beide voor haar zelfs, worden geconsenteert

29-10-1791            Albert IJsbrandsz Brander, jongman te BovenCarspel, voor zig zelfs en Aafje Janse

 

Bleeker, voor dezen getrouwt, van Enkhuijsen, worden geconsenteert

29-10-1791            imon Volkertsz, jongman, voor zig zelf en Metje Meinderts, jonge dogter, geadsisteerd met haar vader Meindert Rinkes, beide van Enkhuijsen, worden geconsenteert

29-10-1791            Tjerk van Ommen, voor dezen getrouwt en Bartje Jans, jonge dogter, geadsisteerd met haar moeder Maritje Dirks, beide van Enkhuijsen, worden geconsenteert

05-11-1791            Jan Jansz, jongman, geadsisteerd met zijn vader Jan Fokkesz en Aagjen Bijl, jonge dogter, geadsisteerd met haar moeder Aafje Buijsman, beide van Enkhujisen ,worden geconsenteert

05-11-1791            Dirk Pieters Kort en Stijntje Schuijt, beide voor dezen getrouwt en van Enkhuijsen, worden geconsenteert

19-11-1791            Wichert Kikke, jongman tot Hasselt en Johanna Jans Veltman, jonge dogter van t Hoogeveen, dog alhier een geruijmen tijd gewoont hebbende, beide voor haar zelf, worden geconsenteert. Kantlijn: op betoog ingeschreven

26-11-1791            Cornelis Bakker en Susanna Vijselaar, beide voor dezen getrouwt en van Enkhuijsen, worden geconsenteert

31-12-1791            Arie van de Wetering, jongman van Enchuijzen, geadsisteert met zijn vader Thomas van de Wetering en Johanna Knaap, minderjarige jonge dogter van Zwol, dog alhier een geruijme tijd gewoont hebbende, geadsisteerd met haar vader Roelof Knaap, werden geconsenteert

31-12-1791            Meijndert Dirksz Schoneman van westeijnde, geadsisteerd met zijn moeder Aaltje Flot en Meijnoutje Meijnderts Hoosz, jonge dogter van BovenCarspel voor haar zelfs, werden geconsenteert

31-12-1791            Harme Joosten Bart, jongman van Opperdoes, dog alhier een geruijme tijdt gewoont hebbende, geadsisteerd met zijn vader Joost Abrahamsz Bart en Maroije Claas Groot, jonge dogter van HoogCarspel, geadsisteerd met haar vader Klaas Jans Groot, werden geconsenteert

28-01-1792            IJsbrand Jacobsz de Boer, minderjaarig jongman van Purmerende, geadsisteerd met zijne voogden Jan Mager en Jan Kampen en Anna Maria Tehela Petronella Schole, meerderjaarige jonge dogter van Enkhuijsen, geadsisteerd met haare moeder Anna Maria Steffens, worden geconcenteerd

28-01-1792            Cornelis Jacobsz Boter, jongman van Enkhuijsen, geadsisteerd met zijn vader Jacob Dirksz Boter en Grietje Luyts, jonge dogter van d’ Oldenmarkt, dog alhier een geruijmen tijd gewoont hebbende, geadsisteerd met haar vader Luytje Warners, worden geconsenteerd

28-01-1792            Reijndert Quast, jongman voor zig zelf en Aaltjen Deugdt, jonge dogter, beide van Enkhuijsen, de laastgemelde geadsisteerd met vaar vader Pieter Deugdt, worden geconcenteerd

04-02-1792            Pieter Sipkesz en Hinke Stellinga, beide voor dezen getrouwt en beide van Enkhuijsen, worden geconsenteert

18-02-1792            Gerrit Westening, jongman van Raalte in Overijssel, dog een geruijmen tijd gewoont hebbende aan de Noorderdijk, geadsisteerd met zijn vader Jan Westening en Hiltje Swiers, jonge dogter van Enkhuisen, geadsisteerd met haar vader Olmer Gerrits, worden geconsenteert

25-02-1792            Thomas Bakker, jongman van Enkhuijsen, geadsisteerd met zijn moeder Aaltje Thomas Dijk, wed(uw)e Jan Jansz Bakker en Aaltje Myloff, jonge dogter van Blokzijl, dog een geruijmen tijd gewoont hebbende tot Hoorn, geadsisteerd met haar vader Albert Cornelis Mijloff, worden geconsenteert

25-02-1792            Wouter Sweer, jongman van Enkhuijsen, geadsisteerd met zijn vader Hendrik Sweer en Gerritje Riemerts, jonge dogter van Wouwsend, dog alhier een geruijmen tijd gewoont hebbende, geadsisteerd met haar vader Riemert Sjoerds, worden geconsenteert

03-03-1792            Cornelis Lodewijk Meulemeyer en Johanna Jansen, beide tot Amsterdam, worden geconsenteert. Kantlijn: Op een betoog van Amsterdam ingetekent

 

10-03-1792            Pieter Barends, jongman van Enkhuijsen en Anna Rebecca Elisabeth Zeeman, jonge dogter van America, dog alhier een geruijmen tijd gewoont hebbende, worden geconsenteert

14-04-1792            Jan Winder, voor dezen getrouwt en Harmina Westerhoff, jonge dogter, beide van Enkhuijsen en voor haar zelfs, worden geconsenteert

14-04-1792            Gerrit Etelenbos, jongman van Vollenhove, geadsisteerd met zijn vader Jan Etelenbos en Trijntje Jans, jonge dogter van Enkhuijsen, geadsisteerd met haar vader Jan Hendriksz, worden geconsenteert

14-04-1792            Jan Egbertsz, jongman, geadsisteerd met zijn vader Egbert Pietersz en Wybruggen Jans, jonge dogter, beide van Enkhuijsen, de laastgemelde geadsisteerd met haare voogden Sike Sikesz en Harke Wietsz, worden geconsenteert

14-04-1792            Reynder Janssen, jongman van Windesheim en Janna Egberts van ‘t Laar, thans alhier woonagtig, worden geconsenteert. Kantlijn: Op een betoog van Windesheim ingetekent

21-04-1792            Epke Epkema, jongman van Wirdum, dog alhier een geruijmen tijd gewoont hebbende, geadsisteerd met zijn moeder Grietje T Wyarda en Gesina Neledoe, jonge dogter van Enkhuijsen, geadsisteerd met haar moeder Jantje van der Vlugt, worden geconsenteert

21-04-1792            Adrianus Wilhelmus Kroesen, jongman van Rotterdam, geadsisteerd met zijn vader Willem Kroesen en Alida Maria Kramps, jonge dogter, geadsisteerd met haar vader Dirk Kamps, van Enkhuijsen, worden geconsenteert

21-04-1792            Barend van Brummen jongman en Becke Anskes, jonge dogter beide voor haar zelfs en van Enkhuijsen, worden geconsenteert

05-05-1792            Jan Mol, jongman uit de Rijp, dog alhier een geruijmen tijd gewoont hebbende, geadsisteerd met zijn vader Jan Dirksz Mol en Trijntje Stookman, jonge dogter van Enkhuijsen, geadsisteerd mat haar vader Jan Stookman, worden geconsenteert

05-05-1792            Pieter Halvemaan, jongman van Oterleek, geadsisteerd met zijn vader Maarten Halvemaan en Elisabeth Koorndijk, jonge dogter van BovenCarspel, dog alhier een geruijmen tijd gewoont hebbende, geadsisteerd met haare voogden Theunis Pool en Pieter Best, worden geconsenteert

05-05-1792            Christiaan Thijsz, jongman, geadsisteerd met zijne moeder Johanna van Delden wed(uw)e Thijs Christiaansz en Magteltje de Blikkenhorst, jonge dogter beide van Enkhuijsen, geadsisteerrd met haar vader Adrianus Blikkenhorst, worden geconsenteert

05-05-1792            Aaldert Slot, voor hem zelf en Hilgen IJsbrands, jonge dogter, beide van Enkhuijsen, geadsisteerd met haar vader IJsbrand Gerrits, worden geconsenteert

05-05-1792            Jetske Sipkes, jongman, geadsisteerd met zijn vader Sipke Jetskes en Aaltje Ruyters, jonge dogter, voor haar zelf, beide van Enkhuijsen, worden geconsenteert

09-06-1792            Mr. Andries Roelof Blok, jongman van Enkhuijsen en Alida Spanjaard, jonge dogter van Medemblik, worden geconsenteert. Kantlijn: Op een betoog van Medemblik ingetekent

09-06-1792            Jacob Vertaille, jongman van Alkmaar, geadsisteerd met zijn moeder Anna Belkmeer, wed(uw)e J. Vertaille en Maria Juliana Otte, jonge dogter van Sobernheem in de Keurpaltz, voor haar zelfs, beijde alhier een geruijmen tijd gewoont hebbende, werden geconsenteert

09-06-1792            Jurriaan Kok, voor dezen getrouwt, van Enkhuijsen en Maria Lieffyt, jonge dogter, van Campen, dog alhier een geruijmen tijd gewoont hebbende, geadsisteerd met haar vader Johannes Lieffyt, worden geconsenteert

07-07-1792            Johan de Jong, jongman van Veghel, geadsisteerd met zijn vader Benjamin de Jong en Pietronella Cornelia Vaillant, jonge dogter van Enkhuijsen, voor haar zelve, worden geconsenteert

14-07-1792            Gerrit Krol, jongman, geadsisteerd met zijn vader Jan Gerritsz Crol en Cornelia van der Velden, jonge dogter, geadsisteerd met haar moeder Trijntje Spanjaart, beide van Enkhuijsen, worden geconsenteert

14-07-1792            Jan de Jongh, de jonge, jongman geadsisteerd met zijn vader Jan de Jongh en Grietje van der Velden, j.d. geadsisteerd met haar moeder Trijntje Spanjaard, beide van

 

Enkhuijsen, worden geconsenteert

14-07-1792            Cornelis Aries Bosselaar, voor dezen getrouwt en Hendrikje de Ring, jonge dogter, beide van Enkhuijsen, de laastgemelde, geadsisteerd met haar moeder Sytje Gerrits, worden geconsenteert

14-07-1792            Jacob Dogger ende Elsje Fredriks, beide voor dezen getrouwt en van Enkhuijsen, worden geconsenteert

14-07-1792            Johan Theobald Kroeb, jongman van Mommenheim, dog alhier een geruijmen tijd gewoont hebbende, voor zig zelf en Anna Maria Zelyn, jonge dogter van Enkhuijsen, geadsisteerd met haar vader Johannes Zelyn, worden geconsenteert

28-07-1792            Willem Marcelis en Grietje Jeronimus Heys, beyde voor dezen getrouwt en beyde van Enkhuijsen, werden geconsenteert

28-07-1792            Jacob Sikkes, j.m. geadsisteert met zijn vader Sikke Fredriks en Stijntje Jans, j.d., geadsisteert met haar moeder Lisabet Harmens, beijde van Enkhuijzen, werden geconsenteert

28-07-1792            Carel Rynars j.m. van Groningen, dog alhier een geruijmen tijd gewoont hebbende, voor zig zelfs en Ida de Ring, j.d. van Enkhuijzen, geadsisteert met haar vader Johannes de Ring, werden geconsenteerd

04-08-1792            Pieter Bezaan, jongman, geadsisteerd met zijn voogd Claas Schuyt en Clasina van Gennip, jonge dogter, geadsisteerd met haar moeder Henrica Schrader, beide van Enkhuijsen, worden geconsenteert

18-08-1792            Jacob Knip, van Grotebroek en Marytje Appelman, van Enkhuysen, beide voor dezen getrouwt, worden geconcenteert

25-08-1792            Jacob Spiegelmaker Spanjaart, jongman van Medemblik, geadsisteert met zijn aanbehuwde vader de Heer W. van Can en Hester Can, jonge dogter van Enchyzen, geadsisteerd met haar vader Mr. Thade Can, worden geconsenteert

08-09-1792            Mr. Daniel Hermanus Caneman, jongman van Leeuwarden, voor hem zelven en Margaretha Catharina Verschuer, jonged. Geadsisteert met haar vader de Heer Arnout Simon Verschuer, van Enchuyzen, worden geconcenteert

08-09-1792            Wietse de Jong, jongman Van Enchyzen, geadsisteert met zijn voogden, de Heer Rebe Rebesz en Harke Wietses en Styntje de Jager, jongedogter, geadsisteert met haar vader Barend de Jager, beide van Enchuyzen, werden geconsenteert

15-09-1792            Jacob Bruynier en Maria Nederberg, beide voor deezen getrouwt en beide van Enchuyzen, worden geconsenteert

15-09-1792            Harme van Els, voor dezen getrouwt en Anna Hamer, jonge dogter, beide van Enchuyzen, werden geconsenteert

29-09-1792            Claas Montanje en Maria Catharina Agterdenbosch, beide voor deezen getrouwt en van Enchuyzen, werden geconsenteert

13-10-1792            Jan Gerlofsz Vlug, j.m. en Pietertje Kleyn, j.d,. beide voor haar zelfs en van nchuyzen, werden geconsenteert

20-10-92                Hendrik Loukes, jongman van Hoorn, geadsisteert met zijn moeder Christina Ont en Reinoutje Janse, jonge dogter van Enchuyzen, geadsisteert met haar moeder Marytje van de Wetering, werden geconsenteert

20-10-1792            Evert Dekker, jongman van Hoorn, geadsisteert met zijn moeder Jannetje van den Berg en (Scherpenzeel, dog een geruyme tijd gewoond hebbende te) Geertje Krul, jonge dogter van Enchuyzen, geadsisteert met haar vader Hendrik Jans Krul, werden geconsenteert.

27-10-1792            Jan Davidsz, jongman, geadsisteert met zijn vader David Jansz en Fransyntje Gerrits, jonge dogter, geadsisteert met haar vader Gerrit Dirksz, beide van Enchuyzen, werden geconsenteert.

03-11-1792            Van Elshousen in Duytsland. Hendrik Bot, jongman en Elisabeth Jans, jonge dogter, voor haar zelve, beide alhier woonagtig, werden geconsenteert

 

22-12-1792            Jan Visser, jongman, geadsisteert met zijn moeder Anna Claasdr en Elisabeth Schuyt, voor deze getrouwt, beide van Enchuyzen, werden geconsenteert.

Kantlijn: op den 29 december 1792 voor de boode Gerbrand voorn interdict gedaan op nevenstaande gebooden, hier voor betaalt f –.18.- Comm: 12 st sarit? 6 st door dezelve boode het interdict ontslagen

29-12-1792            Cornelis Hunnink, j.m. voor zich zelve en Fopje Broers, jonge dogter, geadsisteert met haar vader Bouwe Engelbrecht, beide van Enchuijzen, werden geconsenteert.

 

 

Archief: Noord Hollands Archief Haarlem Enkhuizen – inv.nr, 84b

Transcriptie: GeneaData. Datum: 14-03-2010

 

 

Copying (downloading) this file is only permitted for personal use, but distribution in any form (commercial or non-commercial) is explicitly not permitted. If you use data from this transcription for genealogical or historical purposes, a reference to this transcription is appreciated. When using data from this transcription for publications, in any form, an adequate reference to this transcription must be indicated.

This data is entered manually by volunteers, people who also sometimes make a mistake. It is therefore always advisable to check the data in the archives.

GeneaData

 
 
Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.