Enkhuizen Marriages 1644 – 1645

Share and Like

Marriages Civil 1644-1645

 

02-01-1644 Jan Otsz ende Geertjen Harmans woonende beijde buijten die Noordepoort. Getrout den 17 januarij 1644 door Pippius.
02-01-1644 Jan Jansz woonende op die Noorderhavendijck ende Lubrich Cornelis op die Nieuwe Haven. Getrout den 17 januarij 1644.
02-01-1644 Jan Cornelisz Kluft woonende in de Cabeljauwstraet ende Trijntjen Everts op die Nieuwe Buijssehaven. Getrout den 17 januarij 1644.
02-01-1644 Crijn Jansz woonende op Sint Jacobs Burghwal ende Nanne Alerts bij die Noorder Molen. Op het statshuijs.
02-01-1644 Jan Harmansz van Hooghstraeten ende Grietjen Hannes woonende bij die Nieuwe Doele. Getrout den 17 januarij 1644.
02-01-1644 Gerrit Egbertsz van Weijdum [thans Weidum, Friesland] woonende tot Weijdum ende Marijtjen Jans in de Cabbeljaustraet. Getrout den 17 januarij 1644.
02-01-1644 Garbrant Andriesz woonende in Bovencarspel ende Neeltjen Harvitje in ’t Westeijnde. Op het statshuijs.
02-01-1644 Barent jansz van Caldenbutel ende Trijntjen sijbrants woonende beijde bij die Wagens. Getrout den 17 januarij 1644.
09-01-1644 Maerten Jansz woonende op die Breestraet ende Trijntjen Pieters in de Langebrughsteijger. Getrout den 24 januarij 1644 door Henricus.
09-01-1644 Claes albertsz woonende op die Nieuwe Haven ende Aeffjen Dirckx in de Oude Westerstraet. Getrout den 24 januarij 1644.
09-01-1644 Willem Thamesz van Stockum [onder Ludinghausen, Nordrhein-Westfalen, DL] ende Grietjen Olvers woonende beijde in de Wollen Weversteijger. Getrout den 24 januarij 1644.
09-01-1644 Lourens Jansz van Ochollum [thans Ockholm, Sleeswijk-Holstein, DL] woonende bij die Osse Schuieren ende Weijntjen Jans van Huesum bij die Nieuwe Doelen. Getrout den 24 januarij 1644.
09-01-1644 Hendrick Jansz ende Griet Jans woonende beijde in ’t Oude Provenhuijs. Getrout den 24 januarij 1644.
09-01-1644 Hendrick Claesz Voorst van Breemen woonende bij die Wagens ende Annetjen Marckes bij die Nieuwe Doelen. Getrout den 24 januarij 1644.
09-01-1644 Jacob Maertsz Butman woonende in Bovencarspel ende Dieutjen Claes op die Suijder Boerevaert. Op het statshuijs.
16-01-1644 Garbrant Jansz woonende op die Vissersdijck ende Cornelis Jans op die Nieuwedijck. Getrout dem 31 januarij 1644 door Isaacus.
16-01-1644 Cornelis Sarackeliesz ende Femmetjen Jans bijde op die Nieuwe Haven. Getrout den 31 januarij 1644.
16-01-1644 Cornelis Jacobsz woonende aen de Nieuwe hange ende Nies Meijnerts op het Bolwarck. Op het statshuijs.
16-01-1644 Jan Harmansz woonende op die <elckmarckt ende Griet Rickets buijten die Noorderpoort. Op het statshuijs.
16-01-1644 Claes jansz woonende op die Nieuwedijck ende Barentjen Pieters in de Oude Harckesteijger. Getrout den 31 januarij 1644.
16-01-1644 Gerrit Heertjes woonende in de Sint Jansstraet ende Brechjen Jans bij die Groote Craen. Getrout den 31 januarij 1644.
16-01-1644 Jan Jansz van Bislich [onder Rees, Nordrhein-westfalen, DL] woonende op die Oude Riedijck ende Cornelis Beerens van Huijssen woonende op het Bolwarck. Getrout den 31 januarij 1644l
16-01-1644 Pieter Woutersz van Lijer in Brabant [thans Lier, Belgie] endeClaertjen Sentens woonende beijde in de Packtuijnen. Op het statshuijs.
16-01-1644 Jan Tijmonsz woonende op het Bolwarck ende Marijtjen Freeckx in de Botstraet. Getrout den 31 januarij 1644.
15-01-1644 Barent Nannesz ende Jantjen jans woonen beijde op het Hoornse Veer. Getrout den 31 januarij 1644.

 

 

23-01-1644 Pieter Jochemsz van Harlingen ende Willemtjen Arens woonende beijde in de Tuijnstraet. Getrout den 7 februarij 1644 door Abrahamus.
23-01-1644 Crijn Adriaensz woonende op die Sint Jacobs Burghwal ende Marijtjen Boijs in de Sint Jansstraet. Getrout den 7 februarij 1644.
23-01-1644 Michiel jansz woonende bij die Wagens ende Annetje Pieters in de Keijserstraet. Getrout den 7 februarij 1644.
23-01-1644 Pieter Elbertsz woonende in ’t Westeijnde ende Eeffke Jans in Bovencarspel. Betoogh gegeven om in Grootebroeck te trouwen 1644.
30-01-1644 Cornelis Pietersz van Sweeden woonende in ’t Clooster ende Geesjen Pieters in de Oude Harckesteijger. Getrout den 14 februarij 1644 door Vogelius.
30-01-1644 Evert Barensz woonende in de Torenstraet ende Annetjen Jochems in de Packtuijnen. Getrout den 14 februarij 1644.
06-02-1644 Reijer Pietersz Oudewagen woonende in de Oude Westerstraet ende Dieuwertje Willems op die Nieuwe Havan. Getrout den 21 februarij 1644 door Pippius.
06-02-1644 Claes Jansz ende Cornelisje Claes woonende beijde op die Breestraet. Getrout den 21 februarij 1644.
06-02-1644 Adriaen Jacobsz woonende op die Nieuwe Riedijck ende Vroutjen Jueriaens in Sint Nicolaesstraet. Getrout den 21 februarij 1644.
06-02-1644 Willem Pietersz woonende op die Breestraet ende Aeffjen Gerrits op het Hoorense Veer. Getrout den 21 februarij 1644.
06-02-1644 Ijde Gerritsz woonende in de Packtuijne ende Meijnou Heeris in de Sint Niclaesstraet. Getrout den 21 februarij 1644.
06-02-1644 Albert Gerritsz woonende in de Packtuijne ende Gertjen Claes op die Suijderboerevaert. Getrout den 21 februarij 1644.
13-02-1644 Claes Woutersz woonende op die Suijder Hoogehavendijck ende Pietertje Jans over het Hoornse Veer. Getrout den 28 februarij 1644 door Henricus.
20-02-1644 Abraham Tjercksz ende Aeltjen Thoomas woonende beijde in de Vrijdum. Betoogh gegeven om in de Streeck te trouwen 1644.
27-02-1644 Auke Olbrantsz Emijf woonende op die Breestraet ende Baertjen Gerrits op die Nieuwedijck. Getrout den 13 martius 1644 door Abraham.
27-02-1644 Harman Jacobsz woonende in de Waghstraet ende Sijtje Claes in de Nieuwe Westerstraet.
05-03-1644 Gerrit jansz woonende in ’t Mollenpat ende Geesje Harmans in ’t Oude Provenhuijs. Getrout den 20 martius 1644 door Vogelius.
12-03-1644 Gerrit Florisz woonende op die Oude Rijdijck ende Jacob Jans in de Toorenstraet. Getrout den 27 martius 1644 door Vogelius.
12-03-1644 Willem Claesz van Cunningshaven ende Aeltje Gerrits woonende beijde in de Nieuwe Harckesteijger. Getrout den 27 martius 1644.
12-03-1644 Giesbert Jochemsz woonende bij die Suijder karck ende Teetje Jans woonende tot Amsterdam, het 3e gebodt. Getrout den 5 april 1644 door Isacus.
12-03-1644 Pouwels Jacobsz Deen woonende in de Prinsestraet ende Dieutje Harmans op die Nieuwehaven. Op het statshuijs.
12-03-1644 Jan Haijesz woonende bij die Oude Gousboom ende aeff Meijnerts op Sint Jacobsburghwal. Getrout den 27 martius 1644.
19-03-1644 Tijman Cornelisz woonende in ’t Westerclooster ende Weijntje Agges in ’t die Burghstraet, het 2e gebodt is op gehouden. Het 2e gebodt is geconsenteert den 2e april. Getrout den 29 maijus 1644 door Abrahamus.
19-03-1644 Jan Dirckxsz woonende in de Nieuwe Westerstraet ende Maritje Jans bij die Noordermolen, het 3e gebodt. 1644 den 3 april betoogh gegeven om in Grootebroeck te trouwen.
19-03-1644 Sijmon Pietersz woonende in ’t Westeijnde ende Trijntje Tijs woonende in Bovencarspel. Op het statshuijs.

 

 

26-03-1644 Sijmon Lourensz woonende in ’t Waterpoortje ende Meijnu Pieters in de Hooghstraet. Getrout den 10 april 1644 door Vogelius.
26-03-1644 Pieter Dirckxsz woonende in de Molenstraet ende Grietje Roelifs in de Baensteijger. Getrout den 10 april 1644.
02-04-1644 Seeger Willemsz woonende op die Nieuwe Haven ende Aghjen Olijfjers in de Oude Westerstraet. Getrout den 17 april 1644 door Vogelius.
02-04-1644 Egbert Remmetsz Bushuijsen woonende op die Oude Doele ende Grietje Tjarcks in de sint Jansstraet. Getrout den 17 april 1644.
02-04-1644 Harman Haijesz woonende in de Bagijnestraet ende Pietermoer Harckes op die Nieuwe Riedijck. Getrout den 17 april 1644.
02-04-1644 Sieuwert Jacobsz woonende op die Oude Rijedijck ende Maritje Sijmons op het Bolwarck. Getrout den 17 april 1644.
02-04-1644 Jan Barensz woonende in de Nieuwe Westerstraet ende Ijm Sijmons in ’t Westeijnde. Betoogh gegeven om in Bovencarspel te trouwen den 17 april 1644.
02-04-1644 Claes Cornelisz woonende op die Oosterhaven ende Jannetje Pieters aen die Nieuwe Hange. Op het statshijs.
02-04-1644 Vreeck Pietersz ende Jacobje Everts woonende beijde op die Nieuwestraet. Getrout den 17 april 1644.
02-04-1644 Schuck Gerritsz ende Liesbet Jans woonende beijde bij die Noorderpoort. Getrout den 17 april 1644.
02-04-1644 Jan Pietersz woonende in de Nieuwe Westerstraet ende Trijntje Wijnants in de Roomeijnstraet. Getrout den 17 april 1644.
02-04-1644 Jan Pouwelsz woonende op die Suijder Havendijck ende Teetjen Jans in Moijkemanssteijger. Getrout den 1 april 1644.
02-04-1644 Dirck Jacobsz woonende op die Melckmarckt ende Saeck Luijtjes op die Melckmarckt. Getrout den 17 april 1644.
09-04-1644 Matijs ten Broeck ende Judich Jans woonende beijde in de Oude Westerstraet. Getrout den 24 april 1644 door Abrahamus.
09-04-1644 Jan Jansz ende Vroutjen Reijners woonende beijde op die Suijder Hoogehavendijck. Getrout den 24 april 1644.
09-04-1644 Hendrick Gerritsz woonende in de Harpstraet ende Geesje Dirckx op het Noordt. Getrout den 1 maijus 1644 door Vogelius.
09-04-1644 Adriaen Hendricksz van Blicksum [thans Blexen, Duitsland] endeJisjen Gerrits woonende beijde op die Oude Melckmarckt. Getrout den 24 april 1644.
09-04-1644 Jan Pietersz van Vlecker in Noorwegen [thans Flekkerö, Noorwegen] woonende in de Wollenweverssteijger ende Angeniet Jans op die Nieuwedijck. Getrout den 24 april 1644.
09-04-1644 Jacob Willemsz Nobelet woonende in de Oude Westerstraet ende Juttemoer Tuenis in de Barndesteijger. Getrout den 24 april 1644.
09-04-1644 Jacob Jacobsz woonende op het Suijdeijnde van die Breestraet ende Geertje Jans op die Vissersdijck. Getrout den 24 april 1644.
09-04-1644 Broer Dircksz ende Dieu Harmans woonende beijde in ’t Westeijnde. Den 24 april 1644 betoogh gegeven om in Bovenkarspel te trouwen.
09-04-1644 Dirck Prijs van Westchester in Engelant ende Jannetje Clair van Dublin in Ierlant, beijde woonende tot Amsterdam sijn alhier in onse karck getrout van Hijranomius Vogelius met betoogh van haer drie onverhinderde geboden tot Amsterdam en sijn getrout den 14 april 1644.
16-04-1644 Webbe Jansz woonende op die Breestraet ende Wabjen Cornelis op het Noordt. Getrout den 1 maijus 1644 door Vogelius.
16-04-1644 Hendrick Jansz van Rostijck [thans Rostock, Duitsland] woonende op die Nieuwe Marckt ende Vock Voukes op die Karnemelcksluijs, het 3e gebodt. Getrout den 13 september 1644.
16-04-1644 Sijbrant Jansz van Rijpen [thans Ribe, Denemarken] woonende bij die Wagens ende Annetje Pouwels van Hoesum, meede bij die Wagens. Getrout den 1 maijus 1644.

 

 

16-04-1644 Pieter Lourensz woonende op die Suijder Havendijck ende Marijtje Cornelis in de Raemstraet. Getrout den 1 maijus 1644.
16-04-1644 Jacob Gerritsz woonende op die Vissersdijck ende Risje Everts in de Annemoersteijger. Getrout den 1 maijus 1644.
23-04-1644 Jacob Jacobsz Wit woonende in de Corte Tuijnstraet ende Stijntje Jans op die Vissersdijck. Getrout den 8 maijus 1644 door Pippius.
23-04-1644 Gerrit Claesz woonende in de Nieuwe Molenstraet ende Ebel Jacobs op het Hoornse Veer. Getrout den 8 maijus 1644.
23-04-1644 Pieter Cornelisz woonende in de Vrijdum ende Liesbet Jacops in de Sint Antoniusstraet. Getrout den 8 maijus 1644.
23-04-1644 Franck Tijsz woonende in de Vrijdum ende Marijtje jans in de Oude Westerstraet. Getrout den 8 maijus 1644.
23-04-1644 Cornelis Crijns woonende op Texsel ende Trijn Jans op die Breestraet, het 3e gebodt. Betoogh gegeven om op Texsel te trouwen 1644.
23-04-1644 Gerrit Lubbertsz woonende in de Oude Molenstraet ende Sijtje Dirckx op die Nieuwe Rijedijck. Getrout den 8 maijus 1644.
23-04-1644 Reijer Pietersz woonende op het Noordt ende Claesje Cornelis op die Karnemelcksluijs. Getrout den 8 maijus 1644.
23-04-1644 Jan Robbertsz van Backingam [thans Buckingham, Engeland] woonende in de Burghstraet ende Annetje Willems van der Gou woonende in de Sint Janstraet., het 3e gebodt.
30-04-1644 Evert Jansz woonende in de Vrijdum ende Liesbet Gerrits op die Wijerdijck. Getrout den 15 maijus 1644 door Pippius.
30-04-1644 Jan Andriesz woonende in ’t Westerclooster ende Aeltje Hendrickx op die Nieuwedijck. Getrout den 15 maijus 1644.
30-04-1644 Jan Jansz woonende in de Oude Molenstraet ende Aghje Maertens in ’t Clooster. Getrout den 15 maijus 1644.
30-04-1644 Dries Jacobsz ende Jannisje Arens woonende beijde aen die Nieuwe Hange, het 3e gebodt. Getrout den 26 maijus 1644 door Pippius.
30-04-1644 Jochem Jansz woonende in de Olijslagerspoort ende Trijn Goosens in de Wachtmeijsterssteijger, het 3e gebodt. Getrout den 2 augustij 1644 door Vogelius.
07-05-1644 Pieter Heddesz woonende tot Warfershooff ende Marijtje Alberts op die Karnemelcksluijs. Getrout den 22 maijus 1644 door Isaacus.
07-05-1644 Dirck Maertsz woonende in de Doelesteijger ende Grietje Harmsnz in ’t Oude Provenhuijs. Getrout den 22 maijus 1644.
07-05-1644 Jacob Cornelisz ende Geert Meijnerts woonende beijde buijten die Noorderpoort. Getrout den 22 maijus 1644.
14-05-1644 Tomas Abrahamsz van Hooren woonende bij die Westerpoort ende Aeltje Adriaens woonende bij die Westerpoort. Getrout den 29 maijus 1644 door Abrahamius.
21-05-1644 Jacob Sieuwertsz woonende in de Sint Jansstraet ende Marijtje Outgers in de Toorenstraet. Getrout den 5 junij 1644 door Vogelius.
21-05-1644 Willem Jansz woonende bij Heeres Taenhuijs ende Griet Cornelis in ’t Westeijnde. Getrout den 5 junij 1644.
21-05-1644 Jan Olffersz woonende in de Oude Westerstraet ende Grietje Tuenis op die Breestraet. Getrout den 5 junij 1644.
21-05-1644 Jan Hendricksz woonende in de Nieuwe Westerstraet ende Griet Jans in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 5 junij 1644.
04-06-1644 Dirck Jansz woonende in de Packtuijne ende Trijntje Jans in de Vrijdum. Getrout den 19 junij 1644 door Henricus.
04-06-1644 Claes Dircksz Jonas woonende op die Nieuwe Haven ende Aeffje Tijmons in de Wijdesteijger. Getrout den 19 junij 1644.

 

 

11-06-1644 Sieuwert Jacobsz woonende op die Suijder Havendijck ende Annetje Frans in de Hooghstraet. Op het statshuijs.
11-06-1644 Mangerus Sieuwertsz woonende bij die Wagens ende Guirtjen Jans in de Nieuwe Molenstraet. Den 20 junij 1644 betooghgegeven om op Texsel te trouwen
11-06-1644 IJsbrant Kalfhoorn woonende tot Amsterdam ende Dieuwertje Timmans in de Cappeljaustraet. Getrouwt den 28 junij 1644 door Vogelius.
18-06-1644 Pieter Cornelisz woonende over sint Jacobsburghwal ende Maritje Gerrits op die Breestraet. Getrout den 3 julij 1644 door Henricus.
18-06-1644 Jan Sentens woonende in de Packtuijnen ende Stijntje Jans op die Vismarckt. Op het statshuijs.
18-06-1644 Christiaen Schacsen van Meskiel woonende tot Amsterdam ende Grietje Adriaens van Enckhuijsen woonende tot Enckhuijsen. Den 4 julij 1644 betoogh gegeven om tot Amsterdam te trouwen.
25-06-1644 Cornelis Jansz woonende op die Karnemelcksluijs ende Griet Luijckas in de Reijsende Manssteijger, het 3e gebodt. Getrout den 29 september 1644 door Nanninges.
25-06-1644 Gerrit Jansz ende Marij Pieters woonen beijde in ’t Westeijnde. Getrout den 10 julij 1644 door Hacus.
02-07-1644 Jan Hendricksz Buijs woonende in ’t Molenpadt ende Teetje Marckx woonende op die Suijder Hoogehavendijck. Op het statshuijs.
09-07-1644 Willem Alertsz woonende op die Vissershaven ende Liesbet Egnerts in de Moijkemanssteijger. Getrout den 24 julij 1644 door Henricus.
16-07-1644 Lourens Slomenlijs van Dancksij ende Barentje Corbanis woonende beijde op het Bolwarck. Het 3e gebodt. Getrout den 2 augustij 1644 door Vogelius.
16-07-1644 Cornelis Jansz woonende op die Nieuwe Haven ende Aeffje Broers in de Hooghstraet. Getrout den 31 julij 1644 door Haacus.
30-07-1644 Isaac Mathisz ende Luijsje Folckers woonende beijde tot Leijden buijten die Seikerpoort, het 3e gebodt. Den 31 julij 1644 betoogh gegeven om tot Leijden te trouwen.
06-08-1644 Jan Jansz Harder van Ditmers ende Willemtje Melis woonende beijde in de Botstraet. Getrout den 21 augustij 1644 door Isaacus.
13-08-1644 Joannus Vogellius bedienaer des Goddelijcken woorts ende Susanna Willems beijde bij het arme Weeshuijs. Getrout den 28 augustij 1644 door Pippius.
13-08-1644 Jan Albertsz woonende in ’t Molenpat ende Aeltjen Eijdriaens op die Breestraet. Getrout den 28 augustij 1644 door Abrahamus.
13-08-1644 Daniel Rissen van Schotlant ende Barber Andries uijt Hogh Duijtslant woonende beijde in de Roemeijnstraet. Getrout den 28 augustij 1644.
13-08-1644 Pieter Andriesz ende Marija Mathis woonende beijde op die Nieuwe Haven, getrout den 28 augustij 1644.
13-08-1644 Otte Danielsz woonende bij die Oude Gausboom ende Pietertje Melgers woonende in de Packtuijnen. Getrout den 28 augustij 1644.
13-08-1644 Hendrick Pietersz van Meldurp woonende op die Oude Doele ende Luijtje Sijmens in de Packtuijnen. Getrout den 28 augustij 1644.
20-08-1644 Robbert Wiltsz van Schotlant ende Barbar Jans van Medemblick woonende beijde in de Roemeijnstraet. Getrout den 4 september 1644 door Haacus.
27-08-1644 Tiekeman Jansz ende Claesjen Andries woonende beijde in de Oude Westerstraet. Getrout den 11 september 1644 door abrahamus.
27-08-1644 Wessel Tuenisz van Campen woonende op die Nieuwedijck ende Aeltjen Jans op die Suijder Boerevaert. Getrout den 11 september 1644.
27-08-1644 Harman Jansz woonende op die Vissersdijck ende Grietje Toebijas in de Harpstraet. Getrout den 11 september 1644 door Abrahamus.
27-08-1644 Anna Liefjes uijt die Rijp in Vrieslant ende Marijtje Remmits woonen beijde in de Molenstraet, het 3e gebodt. Den 11 september betoogh gegeven om in de Streeck te trouwen.

 

 

03-09-1644 Jan Sijbrantsz ende Eefje Hendrickx woonen beijde in de Nieuwe Wetsretraet. Getrout den 18 september 1644 door henricus.
03-09-1644 Adriaen Marijnesz van Brouwershaven ende Willemtje Lamberts woonen beijde in de Molenstraet, het 3e gebodt. Getrout den 25 september 1644 door Pippius.
03-09-1644 Andries Sieuwertsz ende Sijtje Ellerts woonen beijde bij Heeris Taenhuijs. Getrout den 18 september 1644.
03-09-1644 Luijsje Pietersz van Termuntersijl [onder Groningen] ende Heijltjen Barens woonende beijde op die suijder Havendijck. Getrout den 18 september 1644.
10-09-1644 Willem Claesz van der Wincke van Harken ende Jannetje Jans woonen beijde in de Oude Westerstraet, het 3e gebodt. Getrout den 9 october 1644 door Haacus.
17-09-1644 Haije Reijnersz woonende in de Davitstraet ende Aeltjen Meijnerts op die Nieuwedijck. Getrout den 2 october 1644.
17-09-1644 Marckes Jacobsz woonende in de Sint Jansstraet ende Bartjen Lubberts op het Suijd in de Bocht.getrout den 20 october 1644.
24-09-1644 Cornelis Jansz uijt de xxx [onleesbaar] woonende bij die Osseschueren ende annekjen Pieters bij de Rosmullensbrugh, het 3e gebodt. Getrout den 27 november 1644 door Abrahamus.
24-09-1644 Jan Dircksz woonende op ’t Bolwarck ende Griet Cornelis achter de Raemen. Op het statshuijs.
01-10-1644 Dirck Jacobsz woonende op die Nieuwedijck ende Grietje Dooijs op die Vissresdijck. Getrout den 16 october 1644 door Henricus.
01-10-1644 Meijnert Garbrantsz woonende op die Oude Rijdijck ende Anne Jelles in ’t Clooster. Getrout den 16 october 1644.
01-10-1644 Winant Jansz van der Putten woonende tot Alckmaer ende Guijke Wittjes in de Roemeijnstraet, het 3e gebodt. Getrout den 20 october 1644 door Henricus.
01-10-1644 Boute Lourensz van Noorweegen ende Vockeltjen Pieters van Hoosum woonende beijde bij die Wagens, het 3e gebodt. Betoogh gegeven om op het Vlijelant te trouwen den 3 november 1644
01-10-1644 IJsbrant IJsbrantsz woonende in de Peeperstraet ende Marijtjen Claes in Jan Otsoonssteijger. Getrout den 16 october 1644.
08-10-1644 Tiekeman Maertsz woonende op het Noordt ende Aeffjen Cornelis in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 23 october 1644 door Isaacus.
08-10-1644 Jan Reijmersz ende Guertjen Jacobs woonende beijde in de Nieuwe Westerstraet, het 3e gebodt. Getrout den 6 november 1644 door Pippius.
08-10-1644 Luijtje Cornelisz woonende in de Oude Westerstraet ende Hiltjen Harckes in de Vieselstraet. Getrout den 23 october 1644.
08-10-1644 Gijssen Claesz woonende op die Suijder Havendijck ende Luijtjen Jans in de Oude Westerstraet. Betoogh gegeven om in Grootebroeck te trouwen op 23 october 1644.
08-10-1644 Johan van Indijck, notaris en prockurur woonende op die Breestraet ende Marija Davits tot Amsterdam. Op het statshuijs.
08-10-1644 Jan Jansz van Oldenburgh ende Geertjen Gerrits woonende beijde achter die Westerhaven. Getrout den 23 october 1644 door Isaacus.
15-10-1644 Hendrick Ras woonende op die Breestraet ende Adriaentje Barckels woonende tot Delft, het 3e gebodt. Betoogh gegeven om tot Delft te trouwen den 1 november 1644.
15-10-1644 Barent Jansz woonende in de Sint Jansstraet ende Trijntje Jochems op die Nieuwestraet. Getrout den 30 october 1644 door Abrahamus.
15-10-1644 Meijnert Gerritsz ende Marijtje jans woonen beijde in ’t Oude Provenhuijs. Getrout den 30 october 1644.
15-10-1644 Gerrit Freecksz woonende in de Oude Harckesteijger ende stijntje Freeckx in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 30 october 1644.
22-10-1644 Adriaen Jansz woonende op die Nieuwe haven ende Neeltjen Cornelis in de Cabeljauwstraet. Getrout den 6 november 1644 door Pippius.

 

 

22-10-1644 Cornelis Jansz woonende bij die Overtoom ende Griet Jans in de Annemoersteijger. Getrout den 6 november 1644.
22-10-1644 Otto Jansz ende Maritje Folckers woonende beijde op die Nieuwe Rijdijck. Getrout den 6 november 1644.
29-10-1644 Cornelis Crap van Hoorn woonende tot Hoorn ende Eijtjen Noortlants woonende op die Breestraet, het 3e gebodt. Getrout den 15 november 1644 door Arnoldus.
29-10-1644 Egbert Sijmonsz woonende in de Oude Harckesteijger emde Beolijtjen Jans achter die Wester Karck, het 3e gebodt. Getrout den 1 december 1644 door Pippius.
29-10-1644 Jan Hendricksz woonende op die Suijder Boerevaert ende Trijntje Jans meede op die Suijder Boerevaert. Getrout den 13 november 1644 door Henricus.
29-10-1644 Pouwels Freecksz Sijmeijn woonende op die Suijder Hooge Havendijck ende Liesbet Ockemas woonende in de Oude Westerstraet. Getrout den 13 november 1644.
05-11-1644 Jan Thijsz woonende in de Thoorenstraet ende Trijntje Heertjes op die Nieuwe Haven. Getrout den 20 november 1644.
05-11-1644 Roemer Fransz Cant woonende op die Breestraet ende Dieutje Wichers aen die Nieuwe Buijsse Haven. Getrout den 20 november 1644.
05-11-1644 Roelif Jochemsz ende Griet Jans Koomen beijde in ’t Provenhuijs. Getrout den 20 november 1644.
05-11-1644 Evert Huijgh woonende in ’t Oude Provenhuijs ende Reebecke Foppes op die Oude Ossemarckt, het 2e gebodt is opgehouden. Getrout den 5 februarij 1645 door Abrahamus.
05-11-1644 Meijnert Thijsz ende Pietertje Davits woonende beijde op het Noordt. Getrout den 20 november 1644.
05-11-1644 Gerrit Jansz Schuijt woonende op die Karnemelcksluijs ende Stijntje Jacobs op die Nieuwestraet. Getrout den 20 november 1644.
05-11-1644 Jan Freecksz ende Neeltje C;aes woonende beijde buijten die Noorderpoort. Getrout den 2- november 1644.
05-11-1644 Dirck Cornelisz van Noorwegen woonende bij die Nieuwe Ossemarckt ende Engeltje Jans bij de Wagens. Getrout den 20 november 1644.
05-11-1644 Nicolaes van Elft woonende in Den Haagh ende Cornelisje Jacobs in de Oude Westerstraet. Getrout den 20 november 1644.
12-11-1644 Claes Govertsz woonende op het Noordt ende Grietje Jellis in de Penstraet. Getrout den 27 november 1644.
12-11-1644 Rieuwert Gerritsz woonende in de Sint Jansstraet ende Annetje Claes op die Suijder Boerevaert. Getrout den 27 november 1644.
12-11-1644 Baert Bastijaensz woonende in de Vrijdum ende Grietje Pieters op die Oude Doele. Op het statshiijs.
12-11-1644 Willem Jansz woonende in die Nieuwe Westerstraet ende Geertje Pouwels op die Suijder Boerevaert. Getrout den 27 november 1644.
12-11-1644 Gerrit Harckesz woonende in de Botstraet ende Aeffje Pieters buijten die Noorderpoort. Getrout den 27 november 1644.
19-11-1644 Tijs Pietersz woonende op die Breestraet ende Tettje Remmits op die Noorder Boerevaert, het 3e gebodt. Getrout den 11 december 1644 door Pippius.
19-11-1644 Cornelis Dircksz ende Anne Pieterswoonende beijde in het Westeijnde. Op het statshuijs.
19-11-1644 Cornelis Pietersz woonende op die Oude Doele ende Minke Dirckx achter die Westerkarck. Hetrout den 4 december 1644 door Vogelius.
19-11-1644 Jan Jansz woonende in de Ridderstraet ende Claesje Cornelis op die Wierdijck. Getrout den 4 december 1644.
19-11-1644 Vreeck Reijnersz woonende in de Davitstraet ende Meijnu Cornelis in de Roobrughstraet, getrout den 4 december 1644.

 

 

19-11-1644 Frans Pietersz woonende in de Blaeumolensteijgger ende Meijnu Thijs bij de Noordermolen. Op het statshuijs.
26-11-1644 Harman Luijtjesz ende Geertje Nitters woonende beijde in de Tuijnstraet. Getrout den 11 december 1644 door Pippius
26-11-1644 Cornelis Egbertsz woonende op die Vissersdijck ende Claertjen Rickets in de Oude Harckesteijger. Getrout den 11 december 1644.
26-11-1644 Cornelis Meijnertsz Wit woonende in de Vieselstraet ende Madaleentje Maertens op die Oude Doele. Getrout den 11 december 1644.
26-11-1644 Tijete Jellisz woonende op die Suijder Boerevaert ende Aeffjen Sieuwerts over die Drie Baenen. Getrout den 11 december 1644.
26-11-1644 Gerrit Harmansz van Embden woonende op die Oude Doele ende Claesjen Adriaens op die Nieuwedijck. Getrout den 11 december 1644.
26-11-1644 Haijcke Meijnertsz woonende aen die Nieuwe Hange ende Claesje Sijmons op het Bollwarck. Getrout den 11 december 1644.
26-11-1644 Lourens Lourensz ende Stijntje Garbrants woonende beijde op Sint Jacobsburghwal. Getrout den 11 december 1644.
26-11-1644 Sijmon Jansz woonende bij die Noorderpoort ende Geertje Alberts op die Karnemelcksluijs. Op het statshuijs.
26-11-1644 Jacob Jansz woonende bij die Noorderpoort ende Anne Dirckx in de Nieuwe Molenstraet. Getrout den 11 december 1644.
26-11-1644 Adriaen Harmansz woonende op die Noorder Boerevaert ende Aeffje Cornelis in de Oude Molenstraet. Getrout den 11 december 1644.
03-12-1644 Hendrick van Gent de Jonghe woonende op die Breestraet ende Annetje Blauhulckx in de Paktuijne. Getrout den 18 december 1644 door Henricus.
03-12-1644 Maerten Jueriaensz woonende op die Breestraet ende Tademoer Jans op die Oosterhaven. Getrout den 18 december 1644.
03-12-1644 Pieter Maertsz woonende in de Tuijnstraet ende Guertje Pieters bij het Groote Rijet. Op het statshuijs.
03-12-1644 Maerten Pietersz woonende in de Sint Niclaesstraet ende Liesbet Dirckx in de Oude Westerstraet. Getrout den 18 december 1644.
03-12-1644 Joost Maertsz woonende op die Oude Riedijck ende Claesje Jans op die Vismarckt, het 3e gebodt. Getrout den 20 december 1644.
03-12-1644 Willem Heddesz woonende op Sijbrantsdijck ende Jannetje Harckes in de Botstraet. Getrout den 18 december 1644.
03-12-1644 Vreeck Fransz woonende in ’t Westeijnde ende Jannetje Cornelis in de Toorenstraet. Getrout den 18 december 1644.
03-12-1644 Joost Michielsz van Bothxx [onleesbaar] in Engelant ende Marij Jans woonende beijde in de Roemeijnstraet. Getrout den 18 december 1644.
03-12-1644 Jacob Cornelisz woonende bij die Drie baene ende Geertje Jans op die Vissersdijck. Getrout den 18 december 1644.
03-12-1644 Jan Jacobsz uijt Engelant ende Meijnu Cornelis woonende beijde bij die Tuijnstraet,, het 3e gebodt. Getrout den 25 december 1644 door Haacus.
10-12-1644 Dammas Cornelisz ende Janckje Jans woonende beijde op die Vissersdijck. Getrout den 25 december 1644 door Haacus.
10-12-1644 Maarten Jansz woonende in de Claes Lieuwoutsteijger ende Tettje Jans op het Bollwarck. Getrout den 25 december 1644.
10-12-1644 Cornelis Jansz woonende bij die Rosmolensbrugh ende Vroutje Claes in de Doelesteijger. Getrout den 25 december 1644.
10-12-1644 Adriaen Jansz ende Sanne Jueriaens woonende beijde op die Toorenstraet. Getrout den 25 december 1644.

 

 

17-12-1644 Daniel Jansz woonende op die Noorder Havendijck ende Niesjen jans in de Viesselstraet. Getrout den 1 januarij 1645 door Abrahamus.
17-12-1644 Hendrick Gerritsz van Kempen woonende op die Spaenseburghwal ende Grietje Garbrants in de sint Jacobsstraet. Op het statshuijs.
24-12-1644 Lubbert Jansz van Aurich woonende in die Nieuwe Westerstraet ende Jannetje Harmans in de Drie Baene. Op het statshuijs.
24-12-1644 Docter Cornelis Valens woonende tot Lieuwerden in Frieslant ende Liesebet Stachauwers woonende in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 15 januarij 1645 door Pippius.
24-12-1644 Vreederick Jansz woonende in de Bughstraet ende Grietje Jans op die Nieuwedijck. Getrout den 8 januarij 1644 door Vogelius.
24-12-1644 Cornelis Jansz woonende op die Nieuwedijck ende Trijntje Nanninghs bij Heeris Taenshuijs. Getrout den 8 januarij 1644.
24-12-1644 Giesbert Jansz van Brouwershaven ende Vroutje Luijtjes woonende beijde op die Nieuwe Riedijck. Getrout den 8 januarij 1644.
24-12-1644 Jan Jansz van Delft ende Aeffje Slickes van Duijtskant woonende beijde in de Brughstraet, het 3e gebodt.
31-12-1644 Tamas Reijmersz woonende in de Davitstraet ende Claesje Jochems bij die Spaense Burghwal. Getrout den 15 januarij 1645 door Pippius.
31-12-1644 Otto Meijnertsz van Olant woonende bij die Wagens ende Lutgen Hendrickx in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 15 januarij 1645.
31-12-1644 Olfert Jansz ende Grietje Harmans woonende beijde buijten die Noorderpoort. Getrout den 15 januarij 1645.
31-12-1644 Jan Dircksz ende Trijntje Harmans woonende beijde buijten die Noorderpoort. Getrout den 15 januarij 1645.
31-12-1644 Pieter Antonisz van Wipwulsberg ende Pietertje Lamberts woonende beijde op ’t Baijertsteijgertje. Het 3e gebodt.
31-12-1644 Otto Meijnertsz van Olant woonende bij die Wagens ende Lutger Hendrickx in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 15 januarij 1645.
31-12-1644 Elbert Jansz ende Grietje Harmans woonende beijde buijten de Noorderpoort. Op het statshuijs.
31-12-1644 Jan Dirckxsz ende Trijntje Harmans woonen beijde buijten die Noorderpoort. Getrout den 15 januarij 1645.
31-12-1644 Dirck Jansz woonende op die Vissersdijck ende Dyngens Dirckx bij die Wagens. Op het statshuijs.
31-12-1644 Cornelis Jansz woonende op het Bollwarck ende Imtje Giels bij die Oude Gousboom. Getrout den 15 januarij 1645.
31-12-1644 Laes Tjertsz van Gruenningen woonende in de Vrijdum ende Aeltje Abbes meede in de Vrijdum. Getrout den 15 januarij 1645.
31-12-1644 Dirck Sijbrantsz woonende in Bovencarspel ende Trijntje Gerrits in ’t westeijnde. Op het statshuijs.

 

Archief: Noord Hollands Archief – Haarlem Plaats: Enkhuizen – inv.nr. 67

Transcriptie: GeneaData

Datum: 17-02-2011

Copying (downloading) this file is only permitted for personal use, but distribution in any form (commercial or non-commercial) is explicitly not permitted. If you use data from this transcription for genealogical or historical purposes, a reference to this transcription is appreciated. When using data from this transcription for publications, in any form, an adequate reference to this transcription must be indicated.

This data is entered manually by volunteers, people who also sometimes make a mistake. It is therefore always advisable to check the data in the archives.

GeneaData

 

 
 
Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.