Enkhuizen Marriages 1642 – 1643

Share and Like

Marriages Civil Enkhuizen 1642-1643.

03-01-1642 Cornelis Cornelisz Noortwest woonende in de Koninclstraet en Meijnu Cornelis op die Nieuwe Haven. Getrout den 19 januarij 1642 door Pippius.
03-01-1642 Pieter Garbrantsz woonende in de Sint Jacopstraet ende Hillegontje Claes op die Suijder Boerevaert. Op het statshuijs.
03-01-1642 Pieter Maertsz ende Swaentjen Claes woonende beijde in ’t Westeijnde. Getrout den 19 januarij 1642.
03-01-1642 Willem Egbertsz woonende op die Breestraet ende Marijtjen Pieters in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 19 janaurij 1642.
03-01-1642 Hilbrant Pietersz woonende in Bovencarspel ende Griet Doedes in ’t Westeijnde. Op het statshuijs.
10-01-1642 Jan Freecksz woonende bij die Oude Gousboom ende Jantjen Andries op die Noorder Boerevaaert. Op het stathuijs.
10-01-1642 Claes Willemsz woonende in de Botstraet ende Trijn Jans ’t Noord bedijcke, getrout den 26 januarij 1642 door Henricus.
10-01-1642 Sijtje Sipkesz woonende op Veneedie ende Aeltjen Everts tot Boolswaert [Bolsward]. Op het stathuijs.
10-01-1642 Willem Freecksz woonende in de Botstraet ende Garbrich Michiels in de Penstraet. Getrout den 6 januarij 1642.
10-01-1642 Jan Jansz Potjes woonende bij die Noorderpoort ende Aeff Jans woonende op die Nieuwe Haven. Getrout den 26 januarij 1642.
10-01-1642 Harme Jansz ende Anne Jans woonende beijde in Jan Otsesteijger, het 3e gebodt. Getrout den 28 januarij 1642 door Henricus.
17-01-1642 Arijaen Arensz woonende in ’t oude proovenhuijs ende Hendrickjen Jans in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 2 februrij 1642 door Isaacus.
17-01-1642 Claes Roelifsz ende Claesje Jans van Gasthuijs woonende beijde in Harme Jans steijger. Getrout den 2 februarij 1642.
17-01-1642 Gosen Willemsz woonende in de Nieuwe Westerstraet ende Niesjen Garbrants op die Nieuwe Rijdijck. Getrout den 2 februrij 1642.
17-01-1642 Alert Sijbrantsz van Esens in Emderlant woonende in ’t Clooster ende Trijn Harmans op die Oude Doele. Getrout den 2 februarij 1642.
17-01-1642 Jan Jacobsz woonende in de Oude Westerstraet ende Dirckjen Tames bij die Nieuwe Doele. Op het stathuijs.
17-01-1642 Claes Jansz woonende in de Nieuwe Westerstraet ende Itjen Pouwels op die Nieuwe Haven. Op het stathuijs.
17-01-1642 Sijmoon Olfertsz woonende over het Hoornse Veer ende Brecht Sijmons in de Vrijdum. Getrout den 2 februarij 1642.
17-01-1642 Bastijaen Abrahamsz woonende op die Nieuwe Haven ende Hiltjen Pieters in Bovencarspel. Betoogh gegeven om in Bovencarspel te trouwen 1642.
17-01-1642 Pieter Jacobsz woonende in de Kiststeijger ende Jitjen Tierts in de Blau Mollensteijger. Getrout den 2 februarij 1642.
17-01-1642 Jan Jansz woonende op de Nieuwedijck ende Geesjen Jans in de Sijnt Jansstraet. Getrout den 2 februarij 1642.
17-01-1642 Heere jansz woonende in Annemoerssteijger ende Griet Willems in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 2 februarij 1642.
17-01-1642 Jan Harmsz van Diepen woonende in de Burghstraet ende Machtel Arijaens bij die Oude Modderpomp, het 3e gebodt. Deese mogen niet trouwen, die bruijdgom moet eerst [restant niet leesbaar]. Comesarissen hebben geconsenteert dat hare mag trouwen.

Getrout den 9 februarij 1642.

17-01-1642 Lourens Cornelisz woonende in de Hanepootsteijger ende Trijn Pieters in de Hoghstraet. Getrout den 9 februarij 1642.
17-01-1642 Sijmon Meijnertsz woonende in ’t oude proovenhuijs ende Geertjen Pieters op die Breestraet. Getrout den 9 februarij 1642.

 

17-01-1642 Volcker Maertensz woonende in Grootebroeck ende Jantjen Cornelis aen die Oosterdijck. Op het statshuijs.
17-01-1642 Albert Jansz woonende in de Claes Ulleborghsteijger ende Marijtjen Abrahams in de Sint Jansstraet. Getrout den 9 februarij 1642.
17-01-1642 Roemer Jacobsz woonende op die Karnemelcksluijs ende Liesbet Jans in de Vieselstraet. Getrout den 9 februarij 1642.
17-01-1642 Jan Meijnertsz woonende in ’t Clooster ende Guertjen Baltjes in de Packtuijnen. Betoogh gegeven om in Bovencarspel te trouwen. 1642.
31-01-1642 Sijmon Arensz woonende in de Tuijnstraet ende Vrouwtjen Tijs op die Nieuwedijck. Getrout den 16 februarij 1642 van Vogelius.
31-01-1642 Jan Jacobsz woonende op die Oude Doele ende Vrou Pieters in de Doelesteijger. Getrout den 16 februarij 1642.
31-01-1642 Heertjen Meijnertsz Pols woonende in de Burghstraet ende Dieutjen Pieters in de Lange Brughsteijger. Getrout den 16 februarij 1642.
31-01-1642 Lubbert Jansz van Emden woonende op die Nieuwedijck ende Willemtjen Windels op die Nieuwestraet. Getrout den 16 februarij 1642.
31-01-1642 Pieter Louwerensz woonende in ’t Waterpoortjen ende Brecht Pieters op het Noord. Getrout den 16 februarij 1642.
31-01-1642 Geert Sieuwertsz woonende in de Wollenweeverssteijger ende Geertjen Andries bij Heeris Taenhuijs. Getrout den 16 februarij 1642.
31-01-1642 Jacob Hendricksz Roos woonende op Sint Jacobs Burghwal ende Gerritjen Alberts in de Sint Jansstraet. Getrout den 16 februarij 1642.
07-02-1642 Sieuwert Garbrantsz woonende op die Vissersdijck ende Aeff Jacops in de Sint Nijclaesstraet. Betoogh gegeven om in de Streeck te trouwen 1642.
07-02-1642 Dirck Dirckxz Jonas woonende in de Nieuwe Westerstraet ende Hillegont Meijnerts op de Nieuwedijck. Getrout den 23 februarij 1642 door Pippius.
07-02-1642 Tade Jacobsz woonende op die Noeiwe Haven ende Meijnu Egberts woonende in ’t Westeijnde. Getrout den 23 februarij 1642.
07-02-1642 Jacob Leenertsz woonende op die Oosterhaven ende Neeltjen Everts meede op die Oosterhaven. Getrout den 23 februarij 1642.
07-02-1642 Broer Jochemsz woonende in de Nieuwe Harckesteijger ende Aeltjen Hendrickx in de Roemeijnstraet. Getrout den 23 februarij 1642.
07-02-1642 Claes Jansz woonende bij die Noordermolen ende Trijn Jans bij het armehuijs. Op het sttshuijs.
07-02-1642 Harme Gerritsz woonende op die Noorderhavendijck ende Sijtjen Abrahams in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 23 februarij 1642.
14-02-1642 Pieter jansz woonende in ’t westeijnde ende Aeff IJsbrant tot Broeckerhaven. Betoogh gegeven om in Bovencarspel te trouwen 1642.
14-02-1642 Cornelis Gerritsz ende Cornelisjen Js woonende beijde bij Cunlickx Brouwaij. Getrout den 1 martius 1642 door Henricus.
14-02-1642 Ouker Luijtjesz woonende op die Vissersdijck ende Griet Panckeris op die Nieuwe Rijedijck. Getrout den 1 martius 1642.
14-02-1642 Jan Jansz ende Trijntjen Harmans woonende beijde in de Oude Harckesteijger. Getrout den 1 martius 1642.
14-02-1642 Gerrit Tadesz woonende in de Botstraet ende Tetjen Maertens op die Vissersdijck. Getrout den 1 martius 1642.
14-02-1642 Wouter Roelifsz ende Trijn Meijnerts woonende beijde op die Suijder Berevaert. Getrout den 1 martius 1642.
14-02-1642 Claes Roelifsz woonende op die Suijder Boerevaert ende Geesjen Gosens op het Bolwarck. Getrout den 1 martius 1642.

 

14-02-1642 Jacob Pietersz woonende over Heeris Taenhuijs ende anne adams achter die Westerkarck. Getrout den 1 martius 1642.
14-02-1642 Bastijaen Jansz woonende in de Oude Westerstraet ende Liesbet Verneije en de Varwerij. Getrout den 1 martius 1642.
21-02-1642 Jochem Huijtesz woonende bij die Groote Cranen ende anne Folckersz in de Baensteijger. Getrout den 9 martius 1642 door Isaacus.
21-02-1642 Roemer Albert woonende achter die Westerkarck ende Griet Ariaens in de Nieuwe Harckesteijger. Getrout den 9 martius 1642.
21-02-1642 Joost Cornelisz woonende in ’t Slechtsteijgertje ende Hillegont Pieters op die Karnemelcksluijs. Getrout den 9 martius 1642.
21-02-1642 Jan Jellesz woonende op het Noord bij die Hangbrugh ende Aeltjen Jans in de Oude Westerstraet. Getrout den 9 martius 1642.
21-02-1642 Pieter Egbertsz ende Reijnu Alberts woonende beijde op die Breestraet. Getrout den 9 martius 1642.
21-02-1642 Jan Willemsz Nabelet woonende in de Hooghstraet ende Aeff Pieters op die Nieuwedijck. Getrout den 9 martius 1642.
21-02-1642 Sieuwer Tadesz woonende tot Harlingen ende Aefjen Folckers op het Suijd, het 3e gebodt. Getrouwt den 16 martius 1642 door Abrahamus.
21-02-1642 Machiel Corstijaensz van Hoesum woonende in de Wollenweversteijger ende Imtjen Reijners in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 9 martius 1642.
28-02-1642 Arent Jansz woonende in de Waghstraet ende Etjen Cornelis over ’t Jacobs Burghqal. Getrout den 16 martius 1642 door Abrahamus.
28-02-1642 Willem Albertsz woonende op die Suijder Boerevaert ende Jitjen Tomas in de Roobrughstraet. Getrout den 18 martius 1642 door Abrahamus.
07-03-1642 Otto Cornelisz woonendde in de Cuinder ende Liesbet Reijners in de Burghstraet. Getrout den 23 martius 1642 door Pippius.
07-03-1642 Jan Albertsz woonende op het Noordt ende Jantjen Claes in de Burghstraet. Getrout den 23 martius.
14-03-1642 Cornelis Dircksz Kuijltjen, capeteijn woonende tot Alckmaer ende Edel Seegers op die Breestraet, het 3e gebodt. Getrout den 8 april 1642 door Henricus.
14-03-1642 Jacob Pietersz woonende in ’t Spaens Leeger ende Hillegont Jans bij die Noorder Mollen. Getrout den 30 martius door Pippius.
14-03-1642 Pieter Lammertsz woonende op die Dijck bij die groote Cranen ende Aeffjen Jans in de Bagijnestraet.
14-03-1642 Jan Pietersz woonende op die Nieuwe Marckt ende Etjen Willems in de Roobrughstraet. Getrout den 30 martius 1642.
14-03-1642 Dirck Willemsz woonende op die Suijder Boerevaert ende Aeffjen Baltijs bij die Overtoom. Getrout den 30 martius 1642.
14-03-1642 Claes Alijwijnsz woonende tot Aelsmeer ende Aeltjen Sijmons op die Oude Doele, het 3e gebodt. Getrout den 8 april 1642 door Henricus.
14-03-1642 Jelle Tijssesz woonende op het Noordt ende Hiltjen Hendrickx bij het Noorder Spuij. Getrout den 30 martius 1642.
21-03-1642 Dirck Jostensz van Durtmunt woonende in de Oude Harckesteijger ende Trijn Dirckx in de Sint Niclaesstraet, het 3e gebodt. [trouwdatum staat niet vermeld].
21-03-1642 Rutger Albertsz van Breemen woonende in de Nieuwe Westerstraet ende Gerritjen Jacobs in de Packtuijne. Getrout den 6 april 1642 door Henricus.
21-03-1642 Claes Dircksxz woonende in de Oude Harckesteijger ende Eefjen Frans meede in die Oude Harckesteijger. Getrout den 6 april 1642.
21-03-1642 Dockter Bolswert Cornelis Jacobsz woonende in de Packtuijne ende Swaentjen Everts woonende in de Nieuwe Molenstraet. Getrout den 6 april 1642.

 

21-03-1642 Mr. Harme Jansz woonende in de Scharmer ende Dirckjen Wessels op de Breestraet. Getrout den 6 april 1642.
28-03-1642 Willem Willemsz woonende op die Suijder Havendijck ende Cornelisjen Jans in de Packtuijne. Getrout den 13 april 1642 door Isaacus.
28-03-1642 Jan Adriaensz van Warverhuijsen woonende op die Suijder Havendijck ende Anne Jans woonende tot Alckmaer. Betoogh gegeven 1642.
28-03-1642 Cornelis Roemersz woonende achter die Westerkarck ende Trijn Jans in de Prinsestraet. Getrout den 13 april 1642.
28-03-1642 Jan Jacobsz Cleijer woonende op die Nieuwe Haven ende Freeckjen Sieuwerts in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 13 april 1642.
28-03-1642 Ide Pietersz van Enckhuisen op die Nieuwe Riedijck ende Maritjen Gerrits bij die Nieuwe Rame. Getrout den 13 april 1642.
28-03-1642 Olfert Pietersz woonende in de Vrijdum ende Grietjen Jans in de Cloppersteijger. Getrout den 13 april 1642.
28-03-1642 Pieter Sijbrantsz woonende op het Noordt ende Sus Jans over die Drie Bane. Getrout den 13 april 1642.
28-03-1642 Tiel Jueriaensz van Varel [Nedersaksen] woonende bij die Wagens ende Aeffjen Hendrickx achter die Prinsestraet, het 3e gebodt.
04-04-1642 Pieter Ariaensz woonende op die Nieuwestraet ende Antjen Cles in Harme Janssteijger. Getrout den 20 april 1642 door Henricus.
04-04-1642 Jan Tuenisz van Norden woonende op die Breestraet ende Ariaentjen Jans in Sint Nijclaesstraet, het 3e gebodt. Getrout den 1 maijus 1642 door Henricus.
11-04-1642 Jan Olfertsz Druijff woonende in die Oude Westerstraet ende Aeltjen Jacobs Mentjes in de Packtuijne. Getrout den 27 april 1642 door Abramus.
11-04-1642 Adam Hesterman woonende in de Packtuijne ende Joffrau Beatrix van Arkel woonende tot Leijden, het 3e gebodt. Betoogh gegeven om tot Leijden te trouwen 1642.
11-04-1642 Lourens Maertensz woonende op die Nieuwe Riedijck ende Brecht Maertens in ’t Slecht steijgertjen. Getrout den 27 april 1642.
11-04-1642 Jan Arensz ende Jantjen Jans woonende beijde op die Nieuwedijck. Getrout den 27 april 1642.
11-04-1642 Sijbrant Claesz ende Anne Jans woonende beijde in ’t Wesyeijnde. Op het statshuijs.
11-04-1642 Jan Pietersz van Rijpen ende Stintjen Claes woonende beijde bij de Wagens. Getrout den 27 april 1642.
11-04-1642 Pouwels Jacobsz woonende op Venedien ende Maritjen Jacobs in de Munt. Getrout den 27 april 1642.
11-04-1642 Hendrick Hendricksz woonende op die Karnemelcksluijs ende Jantjen Cornelis in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 27 april 1642.
11-04-1642 Pieter Kienhoff, soldaet onder die compagnij van Capeteijn Steenwijck woonende tot Breeda ende Jeltjen Lamberts op die Nieuwe Riedijck. Getrout den 13 maijus 1642.
11-04-1642 Garbrant Jansz woonende op die Karnemelcksluijs ende Grietjen Herritjes in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 27 april 1642.
18-04-1642 Gerrit Claesz Proolo van Leeuwerden ende Gertruijt Isaacx beijde in de Burghstraet, het 3e gebodt. Getrout den 22 maijus 1642 door Isaacus.
18-04-1642 Wicke Douwesz van Franecker ende Sientjen Harmes woonende beijde in de Oude Westerstraet. Getrout den 4 maijus 1642 door Vogelius.
18-04-1642 Velie Fransz van Stavoren woonende tot Stavoren ende Sijtjen Alberts op die Oude Ossemarckt. Getrout den 4 maijus.
25-04-1642 Burgemeester Crijn Tacosz woonende op die Karnemelcksluijs ende Reijnutjen Andries in de Oude Westerstraet. Getrout den 11 maijus 1642 door Pippius.
25-04-1642 Cornelis Pietersz woonende in de Pronsestraet ende Tuenis Pouwels op die Vriessemarckt. Getrout den 11 maijus 1642.

 

25-04-1642 Cornelis Andriesz ende Sasjen Tewes woonende beijde in die Rosmolenbrugh. Getrout den 11 maijus 1642.
02-05-1642 Martinis Roemersz ende Marijtjen Hendrickx woonende beijde in de Roobrighstraet. Getrout den 18 maijus 1642 door Henricus.
02-05-1642 Andries Dircksz woonende in de Nieuwe Westerstraet ende Liesbet Claes op die Suijder Boerevaert, het 3e gebodt. Getrout den 22 maijus 1642 door Isaacus.
02-05-1642 Carsten Pouwelsz van Vuer woonende bij die Wagens ende Antjen Hendrickx op die Nieuwe Haven, het 3e gebodt. Getrout den 10 augustij 1642 door Abrahamus.
02-05-1642 Willem Gerritsz woonende in de Nieuwe Mollenstraet ende Swaentje Abrahamus tot Hooren, het 3e gebodt. Betoogh gegeven om tot Hooren te trouwen den 19 maij 1642.
02-05-1642 Gerrit jansz Metselaer ende Ariaentjen Jans woonende beijde op Sijbrantsdijck. Getrout den 18 maijus 1642 door Henricus.
09-05-1642 Egbert Egbertsz Guldenarm woonende in de Nieuwe Westerstraet ende Grietjen Cornelis op die Vissersdijck. Getrout den 25 maijus 1642 door Pippius.
09-05-1642 Pieter Pietersz woonende in ’t Westeijnde ende Jide Willems in Grootebroeck. Op het statshuijs.
09-05-1642 Tuenis Jansz woonende op het Bollwarck ende Grietje Pieters in de Viesselstraet. Getrout den 25 maijus 1642.
09-05-1642 Melcher Isrelsz woonende tot Amsterdam ende Geertjen Jans van Hamburgh in de Oude Westerstraet, het 3e gebodt. Getrout den 27 maijus 1642 door Pippius.
16-05-1642 Jacob Jansz Cat woonende in de Ridderstraet ende Anne Sieuwerts achter die Westerkarck. Getrout den 1 junij 1642 door Henricus.
16-05-1642 Hilbrant Stoffelsz woonende tot Hoorn ende Grietjen Pieters op die Oude Rijdijck, het 3e gebodt. Betoogh gegeven om tot Hoorn te trouwen den 1 junij 1642.
23-05-1642 Hemke Jacobsz ende Annetjen Lammes woonende beijde in de Sint Nijclaesstraet. Getrout den 8 junij 1642 door Abrahamus.
23-05-1642 Hendricks Louwerensz van Huijer woonende achter die Westerkarck ende Aeffjen Tijs woonende mede in Uijlebaghsteijger. Getrout den 8 junij 1642.
30-05-1642 Isaacus Roelifsz woonende tot Amsterdam ende Brechjen Jans in de Comanstraet. Getrout den 15 junij 1642 door Pippius.
30-05-1642 Jueriaen Gerritsz woonende in de Waghstraet ende Imtjen Jans in de Vrijdum, het 3e gebodt. Getrout den 10 augustij 1642 door Abrahamus.
06-06-1642 Pieter Leenertsz woonende in de Breestraet ende Aght Jans in de Sint Jansstraet. Getrout den 22 junij 1642 door Henricus.
13-06-1642 Meijnert Willemsz woonende in de Sint Janstraet ende Anna Sems in de Harpstraet. Getrout den 29 junij 1642 door Isacus.
13-06-1642 Meijnert Meijnertsz van Emden woonende in de Keiserstraet ende Grietjen Lubberts in de Vrijdom. Getrout den 29 junih 1642 door Isaacus.
20-06-1642 Sijbrant Albertsz van Muijden woonende tot Muijden ende Dieutjen Ariaens op het Bolwarck. Betoogh gegeven om tot Muijden te trouwen 1642.
27-06-1642 Jan Tuenisz woonende achter die Westerkarck ende Grietjen Gerrits bij die Overtoom. Getrout den 13 julij 1642 door Vogelius.
27-06-1642 Jacob Maertsz woonende tot Medemblick ende Saertjen Cornelis tot Enchuijsen op die Nieuwe Haven. Op het statshuijs.
27-06-1642 Jan Cornelisz uijt Grueningerlant woonende in ’t Wester Clooster ende Anne Jans op die Toorenstraet. Getrout den 13 julij 1642.
05-07-1642 Hendrick Jansz woonende op die Suijder Hooge Havendijck ende Jantjen Jochems op die Breestraet. Getrout den 20 julij 1642 door Pippius.
05-07-1642 Claes Tomesz ende Dingena Wiggers woonende beijde in ’t Provenhuijs. Op het statshuijs.

 

05-07-1642 Laurens Reijnersz Woonende bij die Osseschuijre ende Trin Carstens in de Craelsteijger. Getrout den 20 julij 1642.
12-07-1642 Joost Heijkesz Boode woonende in Grootebroeck ende Etjen Everts op die Nieuwe Haven. Betoogh gegeven om in Grootebroeck te trouwen den 27 julij 1642.
12-07-1642 Freeck Dirckxz woonende in de Tuijnstraet ende Trintjen Freeckx bij die Kalckooven. Getrout den 27 julij 1642 door Abrahamus.
19-07-1642 Cristiaen Schepenburgh van Grueningen ende Aeltjen Alberts woonende beijde tot Grueningen, het 3e gebodt.
26-07-1642 Jan Jansz ende Antje Jans woonende beijde in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 10 augustij 1642 door Abrahamus.
26-07-1642 Willem Lourensz woonende bij die Nieuwe Doele ende Neeltjen Pieters in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 10 augustij 1642.
26-07-1642 Jan Maertsz van Oldeburgh ende Antjen Jans woonende beijde in de Oude Harckesteijger, het 3e gebodt. Getrout den 31 augustij 1642 door Isaacus.
26-07-1642 Jan Cornelisz van Hamburgh ende Aeltjen Tuenis woonende beijde bij die Wagens. Getrout den 10 augustij 1642.
02-08-1642 Tjarck Sieuwersz ende Elsje Willems woonende beijde in de Baensteijger, het 3e gebodt. Betoogh gegeven om in Hoochkarspel te trouwen 1642.
02-08-1642 Gerrit Fransz woonende in de sint Jansstraet ende Griet Jans meede in de sint Jansstraet. Deese Gerrit Fransz is gesturven eer sij gebodig sijn.
02-08-1642 Reijer Cornelisz ende Griet Andries woonende beijde in ’t Westeijnde. Geyrout den 17 augustij 1642.
09-08-1642 Dierck Lieps van Oosterwick woonende op die Nieuwedijck ende Liesbet Cornelis van Delft in de Vieselstraet. Getrout den 24 augustij 1642.
09-08-1642 Cornelis Jansz woonende op die Vismarckt ende Trintjen Lourens in de Sint Jansstraet. Getrout den 24 augustij 1642.
09-08-1642 Sijmoen Dirckx woonende in de Mollenstraet ende Metjen Stevers in de Torenstraet, het 3e gebodt. Getrout den 28 september 1642 door Pippius.
09-08-1642 Meijnert Cornelisz Bol van Oosterick, boode tot Enchuijsen woonende in de Vrijdom ende Saertjen Heindrickx in de Boeckebinderssteijger. Getrout den 24 augustij 1642.
16-08-1642 Lubbert Thomesz woonende in de Roobrughstraet ende Engeltjen Jueriaens in die Bagijnestraet. Getrout den 31 augustij 1642 door Isaacus.
16-08-1642 Isbrant Olefsz woonende op die Karnemelcksluijs ende Brecht Hendricks bij die Nieuwe Hange, het 3e gebodt. Getrout den 12 october 1642 door Isaacus.
16-08-1642 Folckert Adriaensz Schram woonende op die Nieuwe Haven ende jantjen Cornelis op die Nieuwe havendijck. Getrout den 31 augustij 1642.
16-08-1642 Harcke Tijsz woonende op die Toorenstraet ende Liesbetje Cornelis op die Oude Riedijck. Getrout den 31 augustij 1642.
16-08-1642 Sieuwert Olfersz woonende op die Noorder Boerevaert ende Dieutjen Gerrits op die Noorder Boerevaert. Getrout den 31 augustij 1642.
23-08-1642 Jan Claesz van Ditmar ende Trintjen Sijbrants woonende beijde op het Noordt. Getrout den 7 september 1642 door Isaacus.
23-08-1642 Luijtje Hendrickxsz woonende bij die Wagens ende Jintje Reijners in de Burghstraet, het 3e gebodt. Getrout den 14 september 1642 door Henricus.
23-08-1642 Ricket Danielsz Geeren uijt Pameren woonende in de Hanghsteijger ende Trintjen Claes op die Noorder Havendijck, het 3e gebodt. Getrout den 28 september 1642 door Pippius.
23-08-1642 Jan Jacobsz woonende op die Karnemelcksluijs ende Saertjen Roelifs in de Penstraet. Getrout den 7 september 1642.
30-08-1642 Jan Hendricksz woonende in de Packtuijne ende Stintje Ariaens bij de Wagens. Getrout dden 14 september 1642 door Henricus.

 

30-08-1642 Gerrit Jacobsz op die Suijder Hooge Havendijck ende jantjen Barens op het Suijd. Getrout den 14 september 1642.
30-08-1642 Pieter Doefsz woonende bij die Nieuwe Hange ende Claesjen Pouwels in Cloppersteijger. Getrout den 14 september 1642.
30-08-1642 Christoftumus Pietersz ende Grietjen Frans woonende beijde in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 14 september 1642.
30-08-1642 Heere Cornelisz woonende op die Toorenstraet ende Trintjen Lourens in de Roomaerstraet. Getrout den 14 september 1642.
30-08-1642 Cornelis Ruijlifsz endeGeert Claes woonende beijde in ’t Westeijnde. Op het statshuijs.
30-08-1642 Ariaen Jacobsz woonende aen die Keete ende Marijtjen Dirckx bij die Groote Cranen. Getrout den 14 september 1642.
06-09-1642 Jan Fransz woonende over het Hoornse Veer ende neeltjen Eelkers tot Amsterdam, het 3e gebodt. Getrout den 28 september 1642 door Pippius.
06-09-1642 Jan Hendrick woonende op die Suijder Havendijck ende Machtel Cornelis in Jan Jopsesteijger. Op het statshuijs.
06-09-1642 Jan Freecksz van Stalham [onder Norfolk, UK] woonende op die Breestraet ende Dirckjen Lammerts achter die Westerkarck. Getrout den 21 september 1642 door Isaacus.
13-09-1642 Claes Dircksz Cruckes diener des goddelicken woorts aen den Burgh op het eijlant van Texsel ende Aeffjen Cornelis woonende in de Peeperstraet. Betoogh gegeven om op Texsel te trouwen den 2 december 1642.
13-09-1642 Jacob Maertsz van Huijsen woonende bij die Osse Schuijre ende Griet Jans van Freederickstat op die Nieuwe Haven, het 3e gebodt. Getrout den 30 november 1642 door Henricus.
13-09-1642 Tuenis Sijbrantsz woonende op die Nieuwedijck ende Foechjen Tjerts in de Davitstraet, het 3e gebodt. Getrout den 30 november 1642.
13-09-1642 Jan Tjarcksz van Wierom van Gruenigerlant woonende in de Oude Westerstraet ende Marijtjen Sijbrants op die Suijder Boerevaert. Vaders consent moet blicken, het 3e gebodt. Vaders consent is geblecken. Getrout den 16 october 1642 door Abrahamus.
20-09-1642 Jacob Outgersz woonende op die Oude Doele ende Geertjen Jacobs in de Keijserstraet. Getrout den 5 october 1642 door Henricus.
20-09-1642 Elbert Pietersz woonende in de Camenstraet ende Janmoer Michiels op die Nieuwedijck. Getrout den 5 october 1642.
20-09-1642 Tjarck Douwesz woonende op het Noordt ende Antjen Freecks in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 5 october 1642.
27-09-1642 Isbrant nansz ende Aeltjen Jaspers woonende beijde op het Noordt. Getrout den 12 october 1642 door Isaacus.
27-09-1642 Harmen Harmensz woonende op die Oude Doele ende Volcmoer Jans in de Wacht Weversteijger. Getrout den 12 october 1642.
27-09-1642 Garbrant Harmansz ende Aeltjen Harmans woonende beijde bij die Melckmarckt. Op het statshuijs.
04-10-1642 Jan Jansz Olij molenaer woonende buijten die Keetepoort ende Maritjen Goetjes tot Graft. Getrout den 19 october 1642 door Henricus.
11-10-1642 Tuenis Jansz woonende op die Oude Buijssehaven ende Maritjen Tijs tot Monkedam. Betoogh gegeven om tot Monckedam te trouwen den 26 october 1642.
11-10-1642 Barent Hardersz woonende in de Ridderstraet ende Anne Jans in de Packtuijne. Getrout den 26 october 1642 door Isaacus.
11-10-1642 Jacob Jacobsz woonende tot Oost Sardam ende Maertjen Dirckx op het Hoornse Veer. Getrout den 26 october 1642.
11-10-1642 Jan Abrahamsz woonende op die Boerevaert ende Stintjen Jans in de Packtuijne. Getrout den 26 october 1642.
11-10-1642 Jan Gerritsz van Vuerse ?? ende Annetjen Jans woonende beijde in de Wollenweeversteijger. Getrout den 26 october 1642.

 

18-10-1642 Jan Claesz ende Trintjen Hendrick woonende beijde in de Raemstraet. Betoogh gegeven den 4 november 1642.
18-10-1642 Reijner Jansz Block woonende op die Nieuwedijck ende Maritjen Lourens over het Hoornse Veer. Getrout den 2 november 1642 door Pippius.
18-10-1642 Jan Auwijn uijt Engelant ende Maritjen Dirckx woonende beijde in ’t Clooster. Getrout den 2 november 1642.
25-10-1642 Jacob Jansz woonende bij die Oude Modderpomp ende Guirtje Pieters. [Deze regel is doorgehaald].
25-10-1642 Jan Jueriaensz Tanijs van Lieuwerden ende Meinsjen Cornelis Jonghknecht in de Oude Westerstraet, het 3e gebodt. Betoogh gegeven om in de Streeck te trouwen den 2 december 1642.
25-10-1642 IJsbrant Freeckxz woonende in de harpstraet ende Anne Jans in die Oude Westerstraet, het 3e gebodt. Getrout den 2 december 1642 door Vogelius.
25-10-1642 Cornelis Elbertsz woonende op die Suijder Boerevaert ende Barber Jans op Sint Jacobs Burghwal, het 3e gebodt. Getrout den 9 april 1643.
25-10-1642 Wouter Adriaensz woonende in Lutjebroeck ende Grietjen Antonis in de Oude Westerstraet. Getrout den 9 november 1642 door Henricus.
01-11-1642 Claes Arensz woonende in de Oude Harckesteijger ende Dirckjen Tuenis bij die Noorderpoort. Getrout den 16 november 1642 door Isaacus.
01-11-1642 Baucke Cornelisz woonende achter die Westerkarck ende Geert Pieters aen die Nieuwe Hange. Getrout den 16 november 1642.
01-11-1642 Juerijaen Barensz van Stracknits in Boheemen ende Griet Hendrickx van Duesholt woonende beijde op die Noorder Havendijck. Getrout den 16 november 1642.
01-11-1642 Cornelis Pietersz Wijt woonende in de Oude Westerstraet ende Annetjen Cornelis ter Haer woonende tot Amsterdam, het 3e gebodt. Betoogh gegeven om tot Amsterdam te trouwen 1642.
01-11-1642 Sijbet Pietersz woonende op die Karnemelcksluijs ende Jacobjen Feijkes in de Toorenstraet. Getrout den 16 november 1642.
01-11-1642 Meijnert Fockesz woonende tot Diesum in Frieslant ende Marijtjen Fockes in de Oude Westerstraet. Betoogh gegeven om in Frieslant te trouwen 1642.
01-11-1642 Jan Freeckxsz woonende achter die Westerkarck ende Barbar Ates in Sint Jansstraet. Getrout den 16 november 1642.
08-11-1642 Pieter Woutersz woonende op die Nieuwe Riedijck ende Dieuwer jacobs Poen bij die Oude Modderpomp. Getrout den 23 november 1642 door Isaacus.
08-11-1642 Jacob Jansz Schick woonende bij die Oude modderpomp ende Guertjen Pieters tot Winkel, het 3e gebodt. Betoogh gegeven om tot Winckel te trouwen 1642.
08-11-1642 Wessel jansz van Campen woonende in de Oude Harckesteijger ende Hiltjen Gerrits achter die Westerkarck. Getrout den 23 npvember 1642.
15-11-1642 Jan Jansz woonende bij de Oude Gousboom ende Maritjen Ariens woonende in de Beemster, het 3e gebodt. Betoogh gegeven om in de Beemster te trouwen 1642.
15-11-1642 Jan Ijsbramtsz woonende op de Nieuwe Haven ende Liesbet Alberts op die Suijder Boerevaert. Getrout den 30 november 1642 door Henricus.
15-11-1642 Outger Claesz Bom woonende in Grootebroeck ende Rijdu Meijnerts woonende in ’t Westeijnde. Op het statshuijs.
15-11-1642 Jan Harmensz woonende buijten die Noorderpoort ende Dieuw Cornelis woonende in ’t Westeijnde. Getrout den 30 november 1642.
15-11-1642 Arien Pietersz uijt Veijverhorn woonende op die Suijder Boerevaert ende Maritjen Pieters in ’t Molenpat. Getrout den 30 november 1642.
15-11-1642 Adriaen Dirckxsz op die Breestraet ende Aeltjen Cornelis op die Oude Buijssehaven. Getrout den 30 november 1642.
15-11-1642 Wouter Dirckxsz uijt Oldenburgerlant ende Rickeltjen Freeckx in de Sint Nijclaesstraet. Getrout den 30 november 1642.

 

15-11-1642 Adriaen Hendricksz ende Teetjen Burgers woonende beijde bij de Oude Melckmarckt. Getrout den 30 november 1642.
15-11-1642 Pieter Pietersz woonende op het Noorder Spuij ende Cornelisje cornelis in de Peeperstraet. Getrout den 30 november 1642.
15-11-1642 Jan Pietersz Kegjes woonende in de Burghstraet ende Saertjen Adriaens in de Oude Westerstraet. Betoogh gegeven om tot Rotterdam te trouwen 1642.
22-11-1642 Jan Baucke uijt Gruningerlant ende Trijntjen Cornelis woonende beijde in de Hanepootsteijger. Op het statshuijs.
22-11-1642 Taco Crijnsz woonende op die Karnemelcksluijs ende Suster Cornelis in de Oude Westerstraet. Getrout den 7 december 1642 door Vogelius.
22-11-1642 Pieter Mattijsz uijt die Eijder woonende in de Wollenweeversteijger ende Grietjen Stoffels bij die Oude Modderpomp. Getrout den 7 december 1642.
22-11-1642 Meijnert Cornelisz woonende op Sint Jacobs Burghwal ende Brecht Jans in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 7 december 1642.
22-11-1642 Lourens Cornelisz ende Griet Jans woonende beijde in de Oude Westerstraet bij de Oude Westerpoort. Getrout den 7 december 1642.
22-11-1642 Hendrick Pietersz woonende in de Vrijdum ende Reijnsjen Sipkes op die Nieuwedijck, het 3e gebodt. Getrout den 14 december 1642 door Henricus.
22-11-1642 Jacob Jansz woonende op die Vissersdijck ende Griet Meijnerts in de Botstraet. Getrout den 7 december 1642.
22-11-1642 Willem Tuenisz woonende op die Suijder Hooge Havendijck ende Soutjen Pouwels in de Peeperstraet. Getrout den 7 december 1642.
29-11-1642 Carst Cornelisz woonende in de Kalksteijger ende Geesjen Jans op die Nieuwedijck. Getrout den 14 december 1642 door Henricus.
29-11-1642 Claes Harmansz woonende bij de Wagens ende Barentjen Claes in de Wollenweeversteijger. Getrout den 14 december 1642.
29-11-1642 Wessel Hendricksz woonende in de Baensteijger ende Trijntjen Willems in de Oude Molenstraet. Getrout den 14 december 1642.
29-11-1642 Stoffel Uldrichsz woonende in de Keijserstraet ende Aeff Claes op die Nieuwedijck. Getrout den 14 december 1642.
29-11-1642 Pieter Jansz woonende in de Baensteijger ende Geertjen Everts meede in de Baensteijger. Getrout den 14 december 1642.
29-11-1642 Buijser Ansesz woonende tot Egmont op See ende Neeltjen Jacobs in de Ridderstraet. Getrout den 14 december 1642.
29-11-1642 Reijner Pietersz woonende op die Noorderhavendijck ende Marijtjen Jacobs meede op die Noorderhavendijck. Getrout den 14 december 1642.
29-11-1642 Jan Jansz ende Metjen Cornelis woonende beijde op die Oosterhaven. Getrout den 14 december 1642.
29-11-1642 Garbrant Jansz ende Griet Jacobs woonende beijde op in Bovencarspel. Getrout den 14 december 1642.
29-11-1642 Pieter Cornelisz woonende in de Roemeijnstraet ende Geertjen Claes in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 14 december 1642.
29-11-1642 Leenert Adriaensz Sappes woonende op Sijbrantsdijck ende Hiltjen Tijs in de Boekebinderssteijger. Getrout den 14 december 1642.
29-11-1642 Gerrit Jansz ende Geertjen Pieters woonende beijde op die Nieuwedijck. Getrout den 14 december 1642.
29-11-1642 Sacke Jansz woonende op die Noorder Boerevaert ende Aeltjen Tomas op die Nieuwe Riedijck. Getrout den 14 december 1642.
29-11-1642 Sijbrant Pietersz ende Reijnu Jacobs woonende beijde in ’t oude Provenhuijs. Getrout den 14 december 1642.

 

06-12-1642 Jan Evertsz woonende op die Nieuwe Buijssehaven ende Griet Jans bij de Wgens, het 3e gebodt. Getrout den 28 december 1642 door Abrahamus.
06-12-1642 Otte Doetsz woonende op die Nieuwe Haven ende Maritjen Freeckx op die Ooster haven. Getrout den 21 december 1642 door Isaacus.
06-12-1642 Pieter Freeckxsz woonende in de Botstraet ende Falcmoer Jans in de Oude Molenstraet. Getrout den 21 december 1642.
06-12-1642 Jacob Cornelisz ende Liesbet Everts woonende beijde over Sint Jacobs Burghwal. Getrout den 21 december 1642.
06-12-1642 Pieter Sieuwertsz ende Suster Adriaensz woonende beijde op die Vissersdijck. Getrout den 21 december 1642.
06-12-1642 Cornelis Hendricksz woonende over die Nieuwe Marckt ende Wabjen Claes op die Karnemelcksluijs. Getrout den 21 december 1642.
13-12-1642 Albert Jacobsz woonende op die Suijder Boerevaert ende Soutjen Jans in de Molenstraet. Getrout den 28 december 1642 door Abramus.
13-12-1642 Hendrick Pietersz woonende in de Nieuwe Westerstraet ende Liesbet Jans op die Nieuwedijck. Getrout den 28 december 1642.
13-12-1642 Jacob Andriesz woonende in de Oude Westerstraet ende Hillegont Cornelis over die Nieuwemarckt. Getrout den 28 december 1642.
13-12-1642 Pouwels Reijnersz woonende op die Oosterhaven ende Liesbet Jans op die Toorenstraet. Getrout den 28 december 1642.
13-12-1642 Albert Cornelisz woonende in de Cuijnder ende Galandt Gerrits op die Noorder Havebdijck, het 3e gebodt. Betoogh gegeven om in de Cuijnder te trouwen.
13-12-1642 Salomoen Adriaensz woonende in de Nieuwe Doelesteijger ende Marijtjen Jacobs in ’t Molenpadt. Getrout den 28 december 1642.
13-12-1642 Dirck Jansz woonende op die Vismarckt ende Dirckjen Jans op die Biercaij. Getrout den 28 december 1642.
13-12-1642 Claes Pietersz van Enchuijsen ende Grietjen Harmans woonende beijde tot Hoorn. Getrout den 28 december 1642.
20-12-1642 Rutger Crijstijaensz ende Sijtjen Jans woonende beijde in ’t Clooster. Getrout den 4 januarij 1643 door Vogelius.
20-12-1642 Hendrick Witker van Breestat in Engelant ende Grietjen Hendrickx van Rijnsburgh woonende beijde op die Nieuwedijck, het 3e gebodt. Betoogh gegeven om in die Streeck te trouwen 1643.
20-12-1642 Burret Dirckxsz woonende bij die Groote Craen ende Aeffjen Tijs op die Suijder Havedijck. Op het statshuijs.
20-12-1642 Harman Claesz woonende in de Doelesteijger ende Wolk Douwes op die Nieuwe Riedijck. Getrout den 4 januarij 1643.
20-12-1642 Sieuwert Hendricksz ende Trijntjen Luijtjes woonende beijde tot Medemblick, het 3e gebodt. Betoogh gegeven om tot Medemblick te trouwen 1643.
20-12-1642 Willem Hendricksz woonende in ’t Molenpadt ende Annetjen Tijs in de Vrijdum. Getrout den 4 januarij 1643.
20-12-1642 Jan Coertsz woonende in de Packtuijne ende Anne Pieters bij die Gortersbrugh. Getrout den 4 januarij 1643.
27-12-1642 Gerrit Sijmonsz ende Anne Cornelis woonende beijde in ’t Westeijnde. Op het statshuijs.
27-12-1642 Hendrick Isbrantsz woonende op die Oude Riedijck ende Marijtjen Pieters op die Mastewarff. Getrout den 11 januarij 1643 door Pippius.
27-12-1642 Lambert Gerritsz van Boort woonende in de Hooghstraet ende Grietjen Pieters op die Mastewarff. Getrout den 11 januarij 1643.
27-12-1642 Tuenis Albertsz woonende in ’t Molenpadt ende Trijntjen Lamberts in de Prinsestraet. Op het statshuijs.
27-12-1642 Jan Pietersz ende Aeltjen Frans woonende beijde op die Nieuwedijck. Op het statshuijs.

 

27-12-1642 Jan Barensz van Coesselt ende Pietertjen Cles woonende beijde achter het Provenhuijs. Getrout den 11 januarij 1643.
27-12-1642 Wouter Ricketsz woonende op die Noorder Boerevaert ende Hiltjen Jans in de Oude Molenstraet. Getrout den 11 januarij 1643.
27-12-1642 Maerten Dirckxsz Brouwer van Medemblick woonende tot Medemblick ende Pietertjen Oukers in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 11 januarij 1643.

 

 

Archief: Noord Hollands Archief – Haarlem Plaats: Enkhuizen – inv.nr. 67 Transcriptie: GeneaData

Datum: 21-11-2010

 

Copying (downloading) this file is only permitted for personal use, but distribution in any form (commercial or non-commercial) is explicitly not permitted. If you use data from this transcription for genealogical or historical purposes, a reference to this transcription is appreciated. When using data from this transcription for publications, in any form, an adequate reference to this transcription must be indicated.

This data is entered manually by volunteers, people who also sometimes make a mistake. It is therefore always advisable to check the data in the archives.

GeneaData

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.