Enkhuizen Huwelijken Civiel 1591

Share and Like

Enkhuizen Huwelijksafkondigingen 1591.

1591  
06-01-1591 Pieter Olbransz woonde in Stoeltjessteijger ende Marij Dircks woonde bij Weeshuis. Het 3e bodt. getrout 17-01-1591
06-01-1591 Jan Dircksz Rondel, soldaet onder hopman Jan Tonis ende Arentgin Klements woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 20-01-1591
06-01-1591 Gerrit Jacobsz woonde op die Vijssersdijck ende Eefke Alberts woonde an die Oosterhaven. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout.
06-01-1591 Joriaen Pietersz woonde op die Havendijck ende Lijesbet Pieters woonde bij Oude Provenhuis. Het 3e bodt. getrout 20-01-1591
06-01-1591 Ruggert Gisbertsz woonde in die Peeperstraet ende Geert Alberts woonde achter Grote Scool. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout
13-01-1591 Lambert Dircksz ende Aeff Pieters beijde woonde in die Kerckstraet. Het 3e bodt. getrout 27-01-1591
13-01-1591 Gerrit Kostz woonde in Westende ende Trijn Hendricks woonde in Grootebroeck. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout
13-01-1591 Teert Teertsz woonde op die Nijestraet ende Trijn Hendricks woonde in Bovencarspel. Het 3e bodt. getrout 10-02-1591
13-01-1591 Jacob Jacobsz woonde in die Westerstraet ende Eijtgin Pieters woonde bij die Westerkerck. Het 3e bodt. getrout 27-01-1591
13-01-1591 Jan Hendricksz woonde bij die Westerkerck ende Geert Jans woonde tot Medemblick. Het 3e bodt. getrout 03-02-1591
20-01-1591 Tonis Pietersz woonde buiten die Noorderpoort ende Anne Gerrits woonde in Bovenkarspel. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout
20-01-1591 Hijllebrant Wobbisz, soldaet onder hopman Jan Wijt ende Lijntgin Hendricks woonde op die Oude Doelen. Het 3e bodt. getrout 03-02-1591
20-01-1591 Folker Thisz woonde in die Koninckstraet ende Geert Claes woonde an die Oosterhaven. Het 3e bodt. getrout 03-02-1591
20-01-1591 Ths Jansz woonde op die Havendijck ende Aeltgin Pieters woonde op die Melckmarck. Het 3e bodt. getrout 03-02-1591
20-01-1591 Jan Meijnertsz woonde in Westend ende Aeff Dircks woonde in Grootebroeck. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout
27-01-1591 Claes Jansz, soldaet onder hopman Jan die Wijt ende Anne Jans woonde op die Oude Doele. Het 3e bodt. getrout 07-02-1591
27-01-1591 Claes Arensz, soldaet onder hopman Jan die Wijt ende Gees Marthens woonde bij die Nije Doele. Het 3e bodt. getrout 07-02-1591
27-01-1591 Jan Gerritsz woonde in Sint Jansstraet ende Achgin Wijllems woonde bij die Suijderkerck. Het 3e bodt. getrout 10-02-1591
27-01-1591 Albert Harmensz woonde op Suijdende ende Dieu Gerrits woonde op die Vijssersdijck. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout.
27-01-1591 Claes Jansz van Der Gaeds ende Geert Cornelis van Amsterdam. Het 3e bodt. Dese sijn tot Amsterdam getrout.
03-02-1591 Jacob Ariaensz woonde in die Baensteijger ende Marij Jans woonde op Wijringen [Wieringen]. Het 3e bodt. Dese sijn tot Wieringen getrout.
03-02-1591 Gerrit Harmensz woonde in die Coninckstraet ende Vroutgin Femmis woonde op die Oude Doele. Het 3e bodt. getrout 17-02-1591
03-02-1591 Hendrick Wesselsz van Apeldoorn, soldaet onder hopman Jan Tonis ende Griet Harmens woonde an die Steevesten. Het 3e bodt.
03-02-1591 Thomas Sweersz woonde Achterom ende Dieu Claes woonde in Gosen Janssteijger. Het 3e bodt. getrout 14-02-1591
03-02-1591 Dirck Cornelisz woonde in Westende ende Angeniete Meijnerts woonde in Bovenkarspel. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout.
03-02-1591 Dirck Jacobsz woonde op die Carmelcksluis ende Trijn Outgers woonde in Westwoude. Het 3e bodt. Dese sijn tot Westwoude getrout.
10-02-1591 Tonis Jansz woonde in Oude Provenhuis ende Talle Haijkiss woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 24-02-1591
10-02-1591 Karst Gottgisz woonde op die Carmelcksluis ende Cornelis Pieters woonde in Annemoersteijger. Het 3e bodt. getrout 24-02-1591
10-02-1591 Tade Cornelisz ende Hijlle Alberts beijde woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt. getrout 24-02-1591
10-02-1591 Cornelis Jansz ende Abel Gerrits beijde woonde in Westende. Het 3e bodt. getrout 21-02-1591
17-02-1591 Jan Jansz van Handwerpen ende Barber Gerrits woonde bij die Westerkerck. Het 3e bodt. getrout 03-03-1591
17-02-1591 Dirck Hendricksz woonde op Westerkerckhof ende Griet Jans woonde bij die Westerkerck. Het 3e bodt. getrout 19-03-1591
24-02-1591 Jan Jansz woonde over die Westerbrugge ende Dieu Pieters woonde in Oude Provenhuis. Het 3e bodt. getrout 10-03-1591
24-02-1591 Jan Jansz ende Engel Jans beijde woonde achter die Westerkerck. Het 3e bodt. getrout 10-03-1591
24-02-1591 Nies Cornelisz woonde bij die Doelesteijger ende Wijbrich Jans woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 10-03-1591
24-02-1591 Jacob Heijnsz woonde in Westende ende Meijnu Pieters woonde in Bovenkarspel. Het 3e bodt. getrout 07-03-1591
24-02-1591 Roelof Roloefsz woonde buiten die Keetpoort ende Aeff Pieters woonde bij die Melckmarckt. Het 3e bodt. getrout 10-03-1591
03-03-1591 Barent Jansz uit Deventer ende Aeltgin Jans van Emden woonde an die Steevesten.. Het 3e bodt. getrout 17-03-1591
03-03-1591 Gerrit Jansz van Duijnkercken, soldaet onder hopman Joncker Aert van Duivenvooren ende Trijn Dircks woonde bij die Nije Doelen. Het 2e bodt. [huwelijksinschrijving doorgehaald]
03-03-1591 Jan Hendricksz woonde op Suijderkerckhof ende Pieter Hijlbrants woonde ock bij die Suijderkerck. Het 3e bodt. getrout 17-03-1591
03-03-1591 Pieter Albertsz woonde op die Vijsmarckt ende Marij Cornelis woonde bij die Grote Kraen. Het 3e bodt. getrout 17-03-1591
10-03-1591 Claes Jellisz woonde op die Havendijck ende Anne Maerthens woonde op die Vijsmarckt. Het 3e bodt. getrout 24-03-1591
10-03-1591 Vijctor Gheser, soldaet onder hopman Jan die Wijt ende Trutgin Sijmons woonde in Oude Weeshuis. Het 3e bodt. getrout 31-03-1591
10-03-1591 Marthen Sijrach, soldaet onder hopman Jan de Wijt ende Marij Jans van Hoorn. Het 3e bodt. getrout 21-03-1591
10-03-1591 Pieter Takisz ende Geert Gerrits beijde woonde in Harckesteijger. Het 3e bodt.
10-03-1591 Lijeke Lijekesz woonde an die Oosterhaven ende Aeff Gerrits woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 24-03-1591
10-03-1591 Arent Romboltsz van Rotterdam, soldaet onder hopman Jan Tonis ende Anne Goverts woonde in Gosen Jans Steijger. Het 3e bodt.
17-03-1591 Michael Jansz van Uttert, soldaet onder hopman Jan die Wijt ende Anne Jacobs beijde woonde in Harckesteijger. Het 3e bodt. getrout 28-03-1591
17-03-1591 Jellis van Koevorden, soldaet onder hopman Jan die Wijt ende Anne Jacobs van Aemersfoort woonde bij die Nije Doelen. Het 3e bodt. getrout 28-03-1591
17-03-1591 Joriaen Jansz, soldaet onder hopman Jan die Wijt ende Aeltgin Wijllems woonde bij die Nije Doelen. Het 3e bodt. getrout 28-03-1591
17-03-1591 Andries Bartelsz, soldaet onder hopman Jan Tonis ende Machteld Cornelis woonde an die Steevesten. Het 1e bodt. [huwelijksinschrijving doorgehaald]
17-03-1591 Hendrick Jansz van Utrecht, soldaet onder hopman Jan Tonis ende Gees Dircks van Campen. Het 3e bodt.
24-03-1591 Jeelis Ariaensz woonde in die Doelesteijger ende Albert Pieters woonde bij die Nije Doelen. Het 3e bodt. getrout 07-04-1591
24-03-1591 Johannis Feijkisz ende Frou Hendricks beijde woonde bij die Westerpoort. Het 3e bodt. getrout 04-04-1591
31-03-1591 Barent Tonisz ende Jantgin Jans beijde woonde an die Steevesten. Het 3e bodt. getrout 02-06-1591
31-03-1591 Lambert Jansz woonde n Harckesteijger ende Alijdt Pieters woonde bij die Noorderpoort. Het 3e bodt. getrout 11-04-1501
31-03-1591 Jelle Hendricksz woonde over die Westerbrugge ende Lijesbet Andries woonde in die Koomenstraet. Het 3e bodt. getrout 14-04-1591
31-03-1591 Cornelis Aellertsz woonde in Westende ende Stijn Jacobs woonde in Hoogcarspel. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout
31-03-1591 Hopman Jan Tonisz ende Jantgin Tottis beijde woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 21-04-1591
07-04-1591 Cornelis Jacobsz van Tessel ende Marij Meijs woonde in Sint Jansstraet. Het 3e bodt. getrout 21-04-1591
14-04-1591 Jan Arensz ende Femme Hendricks beijde van Deventer woonde an die Steevesten. Het 3e bodt. getrout 05-05-1591
21-04-1591 Melger Jorisz Verbrug van Antwerpen woonde op die Havendijck ende Willemijn Jans woonde op die Vijsmarckt. Het 3e bodt. getrout 05-05-1591
21-04-1591 Hendrick Claesz woonde op die Nije Rijedick ende Marij Hendricks woonde op die Vijsmarckt. Het 3e bodt. getrout 02-05-1591
21-04-1591 Sijbrant Harckisz woonde bij die Noorderpoort ende Reijnu Jans woonde buiten die Noorderpoort. Het 3e bodt. getrout 05-05-1591
21-04-1591 Evert Jansz woonde in Harckesteijger ende Lijesbet Jans woonde in Westend. Het 3e bodt. Dese sijn tot Bovancarspel getrout
21-04-1591 Bruijn Nollisz woonde op die Carmelcksluis ende Teet Sijmons woonde in Monkeklooster. Het 3e bodt. getrout 05-05-1591
21-04-1591 Evert Luijtgisz woonde in die Baensteijger ende Geert Ariaens woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt. getrout 05-05-1591
21-04-1591 Claes Harckisz  ende Geert Heertgis beijde woonde in Westend. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout
28-04-1591 Balser Fransz, soldaet onder hopman Jan die Wijt ende Hijlle Jans woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 16-05-1591
28-04-1591 Sent Jansz, soldaet onder hopman Jan die Wijt ende Trijn Pieters woonde tot Edam. Het 3e bodt. getrout 12-05-1591
28-04-1591 Steven Harmensz, woonde op Westerkerckhof ende Alijdt Wijllems woonde tot Campen. Het 3e bodt.
28-04-1591 Jan Krinsz woonde bij die Westerbrugge ende Atten Sijpkis woonde in die Komenstraet. Het 3e bodt. getrout 12-05-1591
05-05-1591 Egbert Andriesz ende This Gerrits beijde woonde bij die Westerkerck. Het 3e bodt. getrout 19-05-1591
05-05-1591 Isack Cornelisz woonde bij die Westerkerck ende Marij Theus woonde bij die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 19-05-1591
05-05-1591 Lubbert Harmensz van Harderwijck, soldaet onder hopman Jan de Wijt ende Hendrick Luijtgis woonde in Harckesteijger. Het 3e bodt. getrout 19-05-1591
05-05-1591 Maerthen Reijmertsz woonde op die Dick ende Aef Isbrants woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 19-05-1591
05-05-1591 Wijllem Thonisz woonde bij die Westerkerck ende Rijckele Thonis woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 19-05-1591
05-05-1591 Jacob Ariaensz woonde op die Carmelcksluis ende Jantgin Jacobs woonde tot Harlem. Het 3e bodt. getrout 13-06-1591
12-05-1591 Esau Jacobsz woonde an die Oosterhaven ende Marij Frans woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 26-05-1591
12-05-1591 Gerrit Dircksz van Harderwijck, soldaet onder hopman Jan die Wijt ende Marij Hendriicks woonde in Harckesteijger. Het 3e bodt. getrout 26-05-1591
12-05-1591 Agge Tarxz woonde op die Breestraet ende Aleide Eelkis woonde ock op die Breestraet. Het 3e bodt.
19-05-1591 Claes Gerbersz woonde achter die Groote Scool ende Alijdt Cornelis woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt. getrout 06-06-1591
19-05-1591 Jan Krijnsz woonde op die Nije Rijedick ende Alijdt Hendricks woonde op die Vijsserdick. Het 3e bodt. getrout 02-06-1591
19-05-1591 Jan Jansz woonde buiten die Noorderpoort ende Anne Jans ock buiten die Noorderpoort. Het 3e bodt. getrout 02-06-1591
26-05-1591 Jan Claesz woonde achter die Westerkerck ende Aecht Engels woonde in die Vijsselstraet. Het 3e bodt. getrout 12-06-1591
02-06-1591 Wijllem Pietersz woonde op die Breestraet ende Knijer Karels woonde tot Amsterdam. Het 3e bodt. Dese sijn tot Amsterdam getrout
02-06-1591 Hans Konaertsz, soldaet onder hopman Jan die Wijt ende Geertruit Goosens woonde op die Nije Doelen. Het 3e bodt.
02-06-1591 Hijllebrant Harckisz woonde op die Rijedick ende Pieter Sijmons woonde op Noordende. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout
09-06-1591 Cornelis Isbrantsz woonde op die Vijsmarckt ende Lijesbet Cornelis woonde op die Havendick. Het 3e bodt. getrout 23-06-1591
09-06-1591 Jan Garbensz woonde op die Carmelcksluis ende Griet Jans woonde in Sint Jansstraet. Het 3e bodt. getrout 23-06-1591
09-06-1591 Arent Jansz woonde op die Havendick ende Aeff Cornelis woonde op die Vijsmarckt. Het 3e bodt. getrout 28-07-1591
16-06-1591 Jacob Pietersz woonde in Sint Jansstraet ende Alijdt Jans woonde in Harckesteijger. Het 3e bodt. getrout 25-08-1591
16-06-1591 Kristtiaen Staetsz van Antwerpen woonde in die Westerstraet ende Geertgin Gerrits woonde over die Westerbrugge. Het 3e bodt. getrout 27-06-1591
23-06-1591 Jan Meeusz, soldaet onder hopman Jan die Wit ende Trijn Jans beijde woonde bij die Westerkerck. Het 3e bodt.
23-06-1591 Reijner Pietersz woonde over die Westerbrugge ende Machtel Jans woonde in Annemoersteijger. Het 3e bodt. getrout 04-07-1591
23-06-1591 Borrit Cornelisz van Alckmaer ende Lijesbet Jans woonde achter die Westerkerck. Het 3e bodt. getrout 14-07-1591
23-06-1591 Claes Florisz van Harlem ende Trijn Ariaens ock van Harlem woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 07-07-1591
30-06-1591 Marck Bolisz ende Wijbrich Jochums beijde woonde bij die Westerpoort. Het 3e bodt. getrout 14-07-1591
30-06-1591 Pieter Sijvertsz van Fraker, soldaet onder hopman Jan die Wijt ende Barber Arens woonde bij die Nije Doelen. Het 3e bodt. getrout 14-07-1591
07-07-1591 Jan Pietersz van Workum ende Marij Lijeus woonde op Suijder Kerckhof. Het 3e bodt. getrout 18-07-1591
14-07-1591 Hendrick Claesz, soldaet onder hopman Jan die Wijt ende Meijs Sijbrins woonde bij die Westerkerck. Het 2e bodt. [bruid overleden]
14-07-1591 Lubbert Pietersz woonde op die Melckmarckt ende Engel Jans woonde bij die Westerkerck. Het 3e bodt. getrout 28-07-1591
21-07-1591 Olfert Frecksz woonde op die Nijestraet ende Luijtgin Jans woonde bij Oude Provenhuis. Het 3e bodt. getrout 02-08-1591
21-07-1591 Pieter Jacobsz woonde op die Vijsmarckt ende Geert Jans woonde op Suijdende. Het 3e bodt. getrout 02-08-1591
21-07-1591 Jan Sijmonsz woonde in die Westerstraet ende Wab Jans woonde op die Rijedick. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout
21-07-1591 Hendrick Sweersz woonde an die Oosterhaven ende Trijn Cornelis woonde buiten die Westerpoort. Het 3e bodt.
28-07-1591 Jan Jacobsz woonde in Westende ende Aeff Ruggerts woonde op die Rijedick. Het 3e bodt. getrout 11-08-1591
04-08-1591 Meijnert Harkisz woonde op die Vijsserdick ende Im Pieters woonde an die Oosterhaven. Het 3e bodt. getrout 18-08-1591
04-08-1591 Claes Jansz woonde in Sint Jansstraet ende Guiert Nannijnx woonde tot Harlem. Het 3e bodt. Dese sijn tot Haarlem getrout
11-08-1591 Pieter Jacobsz ende Trijn Sijverts beijde woonde op die Vijsmarckt. Het 3e bodt. getrout 22-08-1591
11-08-1591 Albert Drickxz woonde op Suijdende ende Gerrit Andries woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 25-08-1591
11-08-1591 Tonis Jansz ende Jantgin Gerrits beijde woonde tot Amsterdam. Het 3e bodt. getrout 22-08-1591
18-08-1591 Evert Pietersz woonde op die Nije Rijedick ende Dieu Everts woonde in Westende. Het 3e bodt. getrout 01-09-1591
18-08-1591 Victor Quijntginsz woonde op die Nijestraet ende Garbrich Wijllems woonde op Tessel. Het 3e bodt. Dese sijn op Tessel getrout
18-08-1591 Luijtgin Pietersz van Oosterblicker ende Griet Gerrits woonde op Suijdende. Het 3e bodt. getrout 01-09-1591
18-08-1591 Jasper Gijsbertsz, soldaet onder hopan Wijlle, heer van Nijfelt ende Hijllegon Geert woonde op die Noorderhavendijck. Het 3e bodt. getrout 19-08-1591
18-08-1591 Sijmon Pietersz woonde op die Havendick ende Jantgin Jans woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 19-08-1591
25-08-1591 Ruggert Jansz ende Tonis Jans beijde woonde in Harckesteijger. Het 3e bodt. getrout 24-11-1591
01-09-1591 Jan Jansz ende Swaen Cornelis beijde woonde achter die Westerkerck. Het 3e bodt. getrout 15-09-1591
01-09-1591 Dirck Roeloefsz ende Marij Zegers beijde woonde op die Melckmarckt. Het 3e bodt. getrout 15-09-1591
08-09-1591 Pieter Arensz woonde in Munickeklooster ende Jantgin Rens woonde in Sint Jansstraet. Het 3e bodt. getrout 17-09-1591
15-09-1591 Pieter Dircksz van Haerlem ende Tet Pieters woonde in Stoeltjessteijger. Het 3e bodt. getrout 24-11-1591
15-09-1591 Jan Jacobsz woonde op die Havendick ende Fem Tonis woonde op  het Suijderkerckhof. Het 3e bodt. getrout 26-09-1591
15-09-1591 Cornelis Jansz woonde over die Westerbrugge ende Aeff Hendricks woonde in die Peeperstraet. Het 3e bodt. getrout 29-09-1591
15-09-1591 Luijtgin Jansz woonde over die Westerbrugge ende Pieter Pieters woonde op die Vijssersdick. Het 3e bodt. getrout 29-09-1591
15-09-1591 Cornelis Pietersz woonde tot Venhuisen ende Aeff Harckis woonde in Westende. Het 3e bodt. getrout 29-09-1591
22-09-1591 Hans van Hamburch, soldaet onder hopman Jan die Wijt ende Hendrick This woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt. getrout 06-10-1591
29-09-1591 Folker Sijmonsz woonde op die Vijsserdick ende Duief Jacobs woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt. getrout 13-10-1591
29-09-1591 Jacob Jansz van der Feer woonde in Sint Jansstraet ende Marijtgen Joris van Antwerpen woonde op die Oosterhaven. Het 3e bodt. getrout 13-10-1591
29-09-1591 Pieter Jansz Trijel, soldaet onder hopman Jan die Wijt ende Reijtgin Labbers woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt. getrout 10-10-1591
29-09-1591 Krijstoffel Vijsser, soldaet onder hopman Wijllem van Nijfelt ende Gaertrut Hendricks van Swolle woonde op die Vijsmarckt. Het 3e bodt.
29-09-1591 Wijllem Cornelisz van Delft ende Tanneken Jans woonde tot Delft. Het 3e bodt. getrout 31-10-1591
06-10-1591 Jan Harmens van Hoesen woonde in Oude Provenhuis ende Teet Jans woonde an die Oosterhaven. Het 3e bodt. getrout 09-10-1591
06-10-1591 Agge Aggesz van Stavoren woonde op die Nije Doelen ende Trijn Alberts woonde bij die Oosterhaven. Het 3e bodt. getrout 13-10-1591
06-10-1591 Jan Lubbertsz van Edam woonde over die Westerbrugge ende Femme Wessels woonde bij die Lange Brugge. Het 3e bodt. getrout 27-10-1591
06-10-1591 Claes Gerritsz woonde op Suijderkerckhof ende Reijmerich Alberts woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 20-10-1591
06-10-1591 Cornelis Dircksz woonde in Bovencarspel ende Alijdt Jacobs woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout
13-10-1591 Wijnholt Maertsz van Deventer ende Aeltgin Wijllems woonde an die Nije Haven. Het 3e bodt.
13-10-1591 Hans van Ghulkam, soldaet onder hopman Jan die Wijt ende Jantgin Pieters woonde achter die Westerkerck/. Het 3e bodt. getrout 17-10-1591
13-10-1591 Daniel Krijstiaensz, soldaet onder hopman Jan die Wijt ende Rijnck Scoltema woonde op Noordende. Het 3e bodt. getrout 03-11-1591
13-10-1591 Meijnert Hendricksz woonde op die Vijssersdick ende Pieter Jacobs woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt. getrout 27-10-1591
13-10-1591 Jan Lambertsz ende Anne Cornels beijde woonde op Suijdende. Het 3e bodt. getrout 27-10-1591
13-10-1591 Hendrick Jansz woonde op die Vijsmarckt ende Weemel Gosens woonde op die Vijsmarckt. Het 3e bodt.
13-10-1591 Folker Meijnertsz ende Brecht Zegers beijde woonde op die Vijsserdick. Het 3e bodt. getrout 27-10-1591
20-10-1591 Cornelis Harmensz van Duisselandt [Duitsland] ende Marij Garbens woonde op die Havendick. Het 3e bodt. getrout 28-11-1591
20-11-1591 Meijnert Dircksz ende Dirck Jans beijde woonde an die Steeveste. Het 3e bodt. getrout 03-11-1591
20-10-1591 Jan Doedisz woonde bij die Carmelcksluis ende Folker Jacobs woonde op Noordende. Het 3e bodt. getrout 03-11-1591
20-10-1591 Hedde Harmensz woonde op Noordende ende Machtel Dricks ock op Noordende. Het 3e bodt. getrout 03-11-1591
20-10-1591 Koert Bartelsz woonde in Monickeklooster ende Cornelis Jans woonde op Suijdende. Het 3e bodt. getrout 07-11-1591
20-10-1591 Wijllem Pietersz die smit woonde in Oude Provenhuis ende Jantgin Luckas woonde ock in Oude Provenhuis. Het 3e bodt. getrout 07-11-1591
20-10-1591 Drick Rijckisz woonde op die Carmelcksluis ende Griet Dricks woonde in Vrieslandt tot Abbega. Het 3e bodt. Dese sijn tot Vrieslandt getrout
17-10-1591 Louverens die Wael, soldaet onder hopman Jan die Wijt ende Jantgin Florijtgis woonde in Harckesteijger. Het 3e bodt. getrout 06-11-1591
17-10-1591 Jan Pietersz woonde op Fenedij ende Oede Pieters woonde bij die Melckmarckt. Het 3e bodt. getrout 10-11-1591.
27-10-1591 Heert Heertgisz woonde over die Westerbrugge ende Ettgin Egberts woonde op Noordende. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout
27-10-1591 Freck Pietersz ende Dieu Luijtgis beijde woonde op die Rijedick. Het 3e bodt. getrout 10-11-1591
03-11-1591 Jan Luijtgis woonde op die Lange Brugge ende Drick Jacobs woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 17-11-1591
03-11-1591 Hijllebrant Saskersz woonde op die Carmelcksluis ende Louverens Roloefs woonde over die Westerbrugge. Het 3e bodt. getrout 10-11-1591
03-11-1591 Jan Jansz woonde op die Carmelcksluis ende Alijdt Feddis woonde op die Nije Rijedick. Het 3e bodt. getrout 17-11-1591
03-11-1591 Maerthen Dricksz woonde op die Breestraet ende Trijn Jans woonde in Westende. Het 3e bodt. getrout 17-11-1591
10-11-1591 Luijtgin Harckisz woonde in Bovencarspel ende Fokel Gerrits woonde in Westend. Het 3e bodt. Dese sijn in Bovencarspel getrout
10-11-1591 Freck Jansz woonde bij die Rijedick ende Eijtgin Frans woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 24-11-1591
10-11-1591 Sijmon Broersz woonde op Noordende ende Drick Pieters woonde op die Noorder Havendick. Het 3e bodt. getrout 24-11-1591
10-11-1591 Jacob Jacobsz ebde Reijnu Jacobs beijde woonde in Sint Jansstraet. Het 3e bodt. getrout 21-11-1591
10-11-1591 Jan Jansz van Purmerlant, soldaet onder hopman Jan die Wijt ende Elsijn Wijngels van Deventer woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 24-11-1591
10-11-1591 Obbe Barensz van Norden, messenmaker ende Hendrick Joriaens van Oldesael woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 03-12-1591
10-11-1591 Jacob Hendricksz woonde op die Havendick ende Dieu This woonde op die Vijssersdick. Het 3e bodt. getrout 24-11-1591
10-11-1591 Baren Barensz woonde op die Havendick ende Neeltgin Hendricks woonde in die Baensteijger. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stradshuis getrout
17-11-1591 Jan Claesz woonde in die Westerstraet ende Jacob Jacobs woonde op die Vijssersdick. Het 3e bodt. getrout 01-12-1591
17-11-1591 Tacke Jansz van Vlielant ende Lijesbet Claes woonde in Sint Jansstraet. Het 3e bodt. getrout 01-12-1591
17-11-1591 Lambert Egbertsz van der Maberch, soldaet onder hopman Jan Tonis ende Machtel Cornelis woonde an die Steeveste. Het 3e bodt. getrout 01-12-1591
17-11-1591 Pieter Nansz ende Eefke Sijmons beijde woonde in Westende. Het 3e bodt. getrout 01-12-1591
17-11-1591 Jan Pietersz woonde op die Carmelcksluis ende Reijnu Barents woonde ock op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 01-12-1591
17-11-1591 Floris Pietersz woonde bij die Vijssersbrugge ende Trijn Garbens woonde op die Vijssersdick. Het 3e bodt. getrout 01-12-1591
24-11-1591 Pieter Jacobsz woonde buiten die Keetpoort ende Aecht Luijtgis woonde op die Vijssersdick. Het 3e bodt. getrout 01-12-1591
24-11-1591 Jan Hendricksz, soldaet onder hopman Jan die Wijt ende Marij Marthens woonde in Harckesteijger. Het 3e bodt.
24-11-1591 Asmus Gerloefsz ende Trijn Hoeijtgis. Dese sijn in Franecker in Vrieslant geboden ende hier getrout 27-11-1591
24-11-1591 Jan Arensz woonde in die Westerstraet ende Trijn Jans woonde an die Nije Haven. Het 3e bodt. getrout 08-12-1591
24-11-1591 Isbrangt Hendricksz woonde op die Noorder Havendick ende Claes Broers woonde op Noordende. Het 3e bodt. getrout 08-12-1591
24-11-1591 Harme Harmens woonde op Nije Rijedick ende Marij Pieters woonde in Annemoersteijger. Het 3e bodt. getrout 08-12-1591
24-11-1591 Cornelis Baertsz woonde op die Carmelcksluis ende Marij Gerrits woonde ock op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 01-12-1591
24-11-1591 Cornelis Wijggersz van Harlem ende Aeff Roelof woonde bij die Oude Doelen. Het 3e bodt. getrout 08-12-1591
24-11-1591 Luijtgen Thisz woonde op die Vijssersdick ende Griet Luijtgis woonde op die Rijedick. Het 3e bodt. getrout 08-12-1591
24-11-1591 Jan Jansz van Onna woonde in Sint Jansstraet ende Trijn Taems woonde ock in Sint Jansstraet. Het 3e bodt. getrout 22-03-1592
24-11-1591 Jacob Pouvelsz woonde op die Noordende ende Geert Claes woonde tot Hooren. Het 3e bodt. getrout 08-12-1591
24-11-1591 Albert Pietersz woonde in die Westertraet ende Marij Cornelis woonde bij die Rosmolen. Het 3e bodt. getrout 08-12-1591
01-12-1591 Romer Jacobsz woonde op die Breestraet ende Drick Pieters woonde ock op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 15-12-1591
01-12-1591 Hendrick Hendricksz ende Foekel Jacobs beijde woonde op die Vijssersdick. Het 3e bodt. getrout 15-12-1591
01-12-1591 Cornelis Jansz woonde op die Vijssersdick ende Haes Hendricks woonde in Mooijkemansteijger. Het 3e bodt. getrout 15-12-1591
01-12-1591 Jan Luijtgisz, soldaet onder hopman Jan die Wijt ende Marij Oedis woonde bij die Lange Brugge. Het 3e bodt. getrout 15-12-1591
01-12-1591 Wijllem Jansz van Hassel woonde in die Westerstraet ende Marij Hemlus woonde op Suijdende. Het 3e bodt. getrout 15-12-1591
01-12-1591 Cornelis Jacobsz woonde op die Havendick ende Sij Femmis woonde tot Venhuijsen. Het 3e bodt. [Trouwdatum door vlek onleesbaar].
08-12-1591 Pieter Andriesz woonde in Molenpadt ende Trijn Tonis woonde in die Drie Haerringe. Het 3e bodt. getrout 22-12-1591
08-12-1591 Jan Tonisz van Swolle woonde op die Havendick ende Griet Remmits woonde in Jan van Leijenstuijn. Het 3e bodt. getrout 22-12-1591
08-12-1591 This Jansz woonde op die Havendick ende Janmoer Timens woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 22-12-1591
08-12-1591 Wijllem Reijnersz woonde op die Rijedick ende Bij Wijggers woonde in Oude Provenhuis. Het 3e bodt. getrout 19-12-1591
15-12-1591 Gerrit Arensz woonde in Molenpadt ende Griet Jacobs woonde op die Vijssersdick. Het 3e bodt. getrout 19-12-1591
15-12-1591 Wattgin Frecksz woonde an die Oosterhaven ende Marij Gerrits woonde tot Rotterdam. Het 3e bodt.
15-12-1591 Jan Claesz woonde op die Breestraet ende Marij Grotelants woonde op die Havendick. Het 3e bodt. getrout 22-12-1591. Die bruidt van Antwerpen.
15-12-1591 Teert Hansz woonde op die Havendick ende Vrou Teerts woonde in die Harckesteijger. Het 3e bodt. getrout 29-12-1591
15-12-1591 Jan Cornelisz woonde op Fenedij ende Anne Jacobs woonde bij die Westerbrugge. Het 3e bodt. getrout 29-12-1591
15-12-1591 Meijnert Meijnertsz van Emden ende Trijn Jans van Krommeniedijck woonde an die Nije Haven. Het 3e bodt. getrout 29-12-1591
22-12-1591 Drick Lijgisz woonde op die Oude Doelen ende Jan Gerrits woonde op die Melckmarckt. Het 3e bodt. getrout 05-01-1592
22-12-1591 Jan Arisz woonde op die Havendick ende Dieu Heijns woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 05-01-1592
22-12-1591 Wijllem Gerritsz woonde op die Carmelcksluis ende Lijntgin Jeelis van Mechelen woonde in die Vijsselstraet. Het 3e bodt. getrout 06-01-1592
22-12-1591 Gerrit Galisz van Alckmaer woonde bij die Westerkerck ende Wobbel Jelkis ock woonde bij die Westerkerck. Het 3e bodt. getrout 02-01-1592
22-12-1591 Gerrit Wijbrinsz ende Griet Jacobs beijde woonde in die Baensteijger. Het 3e bodt. getrout 06-01-1592
22-12-1591 Bartel Bartelsz woonde op die Breestraet ende Aeltgin Jans woonde tot Amsterdam. Het 3e bodt. Dese sijn tot Amsterdam getrout
29-12-1591 Jan Arisz woonde bij die Westerpoort ende Reijnu Harckis woonde in Bovencarspel. Het 3e bodt. getrout 12-01-1592
29-12-1591 Cornelis Cornelisz ende Aeltgin Cornelis beijde woonde bij Oude Provenhuis. Het 3e bodt. getrout 12-01-1592
29-12-1591 Jacob Folkersz woonde bij die Nijedick ende Tet Jans woonde in Pancraesstraet. Het 3e bodt. getrout 12-01-1592
29-12-1591 Jan Pietersz woonde in Craelsteijger ende Aeff Jacobs woonde in Harckesteijger. Het 3e bodt. getrout 12-01-1592
29-12-1591 Jan Dricksz woonde op die Melckmarckt ende Steven Grieres woonde opdie Vijssersdick. Het 3e bodt. getrout 12-01-1592
29-12-1591 Sijmon Isbrantsz woonde in die Westerstraet ende Wijllem Bareijs woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 12-01-1592

 

Bron: Westfries Archief Hoorn – Huwelijksinschrijvingen Enkhuizen 1590-1599. Inv. Nr. 43

Transcriptie: GeneaData

Datum: 27-11-2019

GeneaData

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven. Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.