Enkhuizen Huwelijken Civiel 1589

Share and Like

Enkhuizen Huwelijksafkondigingen 1589.

1589  
01-01-1589 Tonis Bartelsz, scoolmeijster ende Roelof Pieters woonde op die Rijedick. Het 3e bodt. getrout 12-01-1589
01-01-1589 Pieter Cornelisz woonde buiten die Noorderpoort ende Janmoer Claes woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt. getrout 15-01-1589
01-01-1589 Gerben Wijllemsz ende Hijlegont Sijverts beijde woonde op die Vijsserdick. Het 3e bodt. getrout 15-01-1589
01-01-1589 Alert Albertsz woonde in die Westerstraet ende Griet Jans woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout.
01-01-1589 Pieter Ariaensz woonde op Suijdende ende Marij Pouvels ock woonde op Suijdende. Het 3e bodt. getrout 12-01-1589
01-01-1589 Pieter Olfertsz woonde op die Breestraet ende Aefft Sweers woonde bij die Nije Doelen. Het 3e bodt. getrout 15-01-1589
01-01-1589 Jan Jansz woonde in Sint Jansstraet ende Lijesbet Sijverts woonde bij die Nije Doelen. Het 3e bodt. getrout 15-01-1589
08-01-1589 Evert Jansz woonde op die Vijsmarckt ende Albert Freckx woonde bij die Vijssersbrug. Het 3e bodt. getrout 19-01-1589
08-01-1589 Folker Ariaensz woonde bij die Westerpoort ende Im Cornelis woonde bij die Westerkerck. Het 3e bodt. getrout 14-12-1589
08-01-1589 Baren Ariaensz woonde op die Carmelcksluis ende Aeltgin Bruinis woonde in Monickeklooster. Het 3e bodt. getrout 22-01-1589
08-01-1589 Drick Pietersz woonde bij die Westerkerck ende Griet Cornelis woonde op die Vijssersdick. Het 3e bodt. getrout 22-01-1589
08-01-1589 Cornelis Dricksz woonde in Harckesteijger ende Maertgin Pieters woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt. getrout 22-01-1589
08-01-1589 Baren Sweersz woonde bij die Nije Doelen ende Lijesbet Zegers woonde op die Melck Marckt. Het 3e bodt. getrout 22-01-1589
08-01-1589 Meijnert Jansz woonde in die Westerstraet ende Aeff Sijmons woonde op Noordende. Het 3e bodt. getrout 22-01-1589
08-01-1589 Claes Jansz ende Marij Pieters beijde woonde an die Westerhaven. Het 3e bodt. getrout 22-01-1589
15-01-1589 Pieter Jansz woonde op die Rijedick ende Lijesbet Jans woonde op die Vijsmarckt. Het 3e bodt. getrout 29-01-1589
15-01-1589 Jan Jansz woonde Gosen Janssteijger ende Doettgin Wijbrants ock in Gosen Janssteijger. Het 3e bodt. getrout 29-01-1589
15-01-1589 Jan Meijnertsz woonde in Westende ende Anne Jans in Grootebroeck. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout
15-01-1589 Pouvels Pouvelsz woonde in die Westerstraet ende Dieu Tomis woonde bij Canunningsbrugge. Het 3e bodt. getrout 29-01-1589
15-01-1589 Jochum Prins woonde op die Breestraet ende Marijtgin van Tongerin woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 29-01-1589
15-01-1589 Drick Eijsbrantsz ende Aeff Zefers beijde woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 29-01-1589
22-01-1589 Cornelis Franszwoonde in Harckesteijger ende Anne Luijtgis woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 05-02-1589
22-01-1589 Jan Remitsz woonde an die oosterhaven ende Geert Takis woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 05-02-1589
22-01-1589 Cornelis Jansz ende Barber Oegis beijde woonde buiten die Noorderpoort. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout
22-01-1589 Harke Jansz woonde op die Havendick ende Lijesbet Cornelis woonde op die Vijssersdick. Het 3e bodt. getrout 05-02-1589
22-01-1589 Pieter Wijllemsz van Serdam ende Brecht Eijfis woonde bij die Rosmolen. Het 3e bodt. getrout 09-02-1589
22-01-1589 Jan Hendrickcz woonde op die Havendick ende Dieu Dricks woonde bij Oude Provenhuis. Het 3e bodt. getrout 05-02-1589
22-01-1589 Rijckit Hendrickxz woonde op die Breestraet ende Cornelis Jacops woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 02-02-1589
22-01-1589 Gerrit Egbertsz woonde in die Koomenstraet ende Marij Cornelis van Tessel. Het 3e bodt.  Dese sijn op Texel getrout
22-01-1589 Jan Wijllemsz woonde in Pancaesstraet ende Sijbrich Dirckx woonde over die Westerbrugge. Het 3e bodt. getrout 05-02-1589
22-01-1589 Ariaen Pietersz, luitenant van Joncker aert van Duivenvooren ende Sijttgin Hendrickx van Amsterdam. Het 3e bodt. Dese sijn tot Amsterdam getrout
29-01-1589 Jan Jansz van Swolle woonde in ‘t Provenhuis ende Frou Rolof woonde in Oude Provenhuis. Het 3e bodt. getrout 12-02-1589
29-01-1589 Jacop Ariaensz woonde op die Vijsmarckt ende Meijnu Freckx woonde op die Rijedick. Het 3e bodt. getrout 12-02-1589
29-01-1589 Albert Albertsz woonde op die Havendick ende Tet Sijmons ock op die Havendick. Het 3e bodt. getrout 12-02-1589
29-01-1589 Jacop Hijllebrantsz ende Aeff Jans beijde woonde op die Havendick. Het 3e bodt. getrout 12-02-1589
29-01-1589 Jan Harmensz ende Keenu Jans beijde woonde op die Vijssersdick. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout
29-01-1589 Garben Sijmsoon woonde op die Havendick ende Meijnu Harmens woonde in die Koomenstraet. Het 3e bodt. getrout 12-02-1589
05-02-1589 Cornelis Cornelisz woonde in Stoeltjessteijger ende Jacop Jacops woonde an die Nije Haven. Het 3e bodt. getrout 19-02-1589
05-02-1589 Claes Thisz woonde op die Carmelcksluis ende Jantgin Pieters woonde an die Oosterhaven. Het 3e bodt. getrout 19-02-1589
05-02-1589 Wouter Wijnnisz woonde in Sint Jansstraet ende Lijesbet Everts woonde in die Packhuijsen. Het 3e bodt. getrout 19-02-1589
05-02-1589 Albert Arisz woonde in Sint Jansstraet ende Floer Wijllems woonde in Pancraesstraet. Het 3e bodt. getrout 19-02-1589
05-02-1589 Hendrick Cornelisz woonde op die Vijsmarckt ende Anne Claes woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 19-02-1589
05-02-1589 Jacop Jansz woonde op die Carmelcksluis ende Anne Jans woonde tot Hooren. Het 1e bodt. [huwelijksinschrijving doorgehaald]
05-02-1589 Freck Freckxz woonde op die Breestraet ende Aeff Maerthens woonde in die Waech. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout
05-02-1589 Jan Pietersz woonde bij Oude Provenhuis ende Aeltgin Luckas woonde op die Nijestraet. Het 3e bodt. getrout 16-02-1589
12-02-1589 Joest Klaerrist, soldaet onder hopman Pieter van Dorp ende Aeltgin Gerrits van Amsterdam woonde an die Nije Haven. Het 3e bodt. getrout 26-02-1589
12-02-1589 Pieter Thisz ende Geert Pieters beijde woonde in Westeinde. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout
12-02-1589 Pieter Jansz ende Reijnu Jans beijde woonde bij die Westerkerck. Het 3e bodt. getrout 23-02-1589
12-02-1589 Pieter Jansz woonde op die Oosterhaven ende Albert Reijners woonde op die Noorderhavendick. Het 3e bodt. getrout 23-02-1589
12-02-1589 Jan Tonisz ende Machtel Cornelis beijde woonde op die Nije Doelen. Het 3e bodt. getrout 02-03-1589
19-02-1589 Jacop Albertsz woonde op die Vijsmarckt ende Eefke Harckis woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 05-03-1589
19-02-1589 Luij Jansz ut Scotlandt, soldaet onder hopman Pieter van Dorp ende Rijncke Martens woonde bij die Nije Doelen. Het 3e bodt. getrout 05-03-1589
26-02-1589 Jan Louwerensz van Meenu, soldaet onder hopman Joncker Aert van Duivenvooren ende Geert Tottgis woonde bij die Suijderkerck. Het 3e bodt. getrout 12-03-1589
26-02-1589 Jan Jeelisz ende Frou Dirckx beijde woonde bij die Westerpoort. Het 3e bodt. getrout 12-03-1589
26-02-1589 Sijvert Joriaensz woonde bij die Westerbrugge ende Cornelis Folkers woonde in die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 12-03-1589
05-03-1589 Jan Claesz woonde op die Carmelcksluis ende Geert Jans woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt. getrout 10-03-1589
05-03-1589 Jacop Jansz woonde buiten die Noorderpoort ende Marij Jacops woonde bij Warvershoef. Het 3e bodt. Dese sijn tot Lutjebroeck getrout 19-03-1589
05-03-1589 Doede Thisz ende Griet Frecks beijde woonde in Westende. Het 3e bodt. Dese sijn op ‘t stadshuis getrout
05-03-1589 Heertgin Jansz woonde op die Havendick ende Nanke Pieters woonde op die Rijedick. Het 3e bodt. hetrout 19-03-1589
05-03-1589 Albert Claesz ende suster Tonis beijde woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt. getrout 19-03-1589
05-03-1589 Cornelis Pietersz woonde op die Breestraet ende Griet Folkers woonde op Suijdende. Het 3e bodt. getrout 19-03-1589
05-03-1589 Pieter Sijmson ende Jan Takis beijde woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt. getrout 19-03-1589
12-03-1589 Jacop Gerritsz  woonde bij die Westerpoortende Meijnu Drickx woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt. getrout 26-03-1589
12-03-1589 Pieter Jansz woonde op die Rijedick ende Reijmerich Claes woonde op Noordende. Het 3e bodt. getrout 19-03-1589
12-03-1589 Wijllem Gerbensz ende Marij Jans beijde woonde in Kraelsteijger. Het 3e bodt. Dese sijn tot Amsterdam getrout.
12-03-1589 Mente Pietersz woonde op Suijdende ende Ariaentgin Jans woonde tot Hauwert. Het 3e bodt. Dese sijn tot Hauwert getrout
12-03-1589 Meijnert Sijmonsz ende Jantgin Jans woonde in Sint Jansstraet. Het 3e bodt. getrout 26-03-1589
12-03-1589 Ghies Wijllemsz woonde bij die Vijssersbrugge ende Griet Heddis woonde op die Noorderhavendick. Het 3e bodt. getrout 26-03-1589
12-03-1589 Sijmon Frecksz woonde in die Westerstraet ende Meijnu Marthens woonde op die Nijestraet. Het 3e bodt. getrout 26-03-1589
19-03-1589 Maerthen Wijllemsz woonde an die Nije Haven ende Heijltgin Gerrits woonde bij die Oude Provenhuis. Het 3e bodt. getrout 30-03-1589
19-03-1589 Albert Jansz woonde bij die Vijssersbrugge ende Jan Jans woonde op die Vriesse Maclt. Het 3e bodt. getrout 02-04-1589
26-03-1589 Claes Meijnertsz woonde buiten die Noorderpoort ende Dieu Roulofs woonde in Westende. Het 3e bodt. getrout 09-04-1589
26-03-1589 Alert Jansz ende Jacop .. beijde woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 09-04-1589
26-03-1589 Jan Jacopsz ende Pietertgin Jans beijde woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 09-04-1589
02-04-1589 Cornelis Fransz woonde op die Breestraet ende Lijesbet Jans woonde op die Rijedick. Het 3e bodt. getrout 16-04-1589
02-04-1589 Gerrit Wijllemsz ende Sijbrich Wijllems woonde op die Rijedick. Het 3e bodt. getrout 23-04-1589
09-04-1589 Pieter Dricksz woonde op Noordende ende Drick Jans woonde op die Rijedick. Het 3e bodt. getrout 23-04-1589
09-04-1589 Jacop Jansz woonde in die Westerstraet ende Lijesbet Olferts woonde op die Rijedick. Het 3e bodt. getrout 16-04-1589
09-04-1589 Cornelis Cornelisz ende Fokel Frecks beijde woonde bij die Nije Doelen. Het 3e bodt. getrout 01-06-1589
16-04-1589 Wijllem Jansz van Vollenhoef ende Geertgin Jans woonde op Suijdende. Het 3e bodt. getrout 30-04-1589
16-04-1589 Benedictus Jansz van Franeker ende Aeltgin Jans woonde bij die Groote Kraen. Het 3e bodt. getrout 30-04-1589
16-04-1589 Claes Hendrickxz ende Jantgin Jochums beijde woonde op Noordende. Het 3e bodt. getrout 27-04-1589
16-04-1589 Jacop Gerritsz, kuijper woonde op Noordende ende Anna Jans van Venhuisen. Het 3e bodt. Dese sijn tot Venhuijsen getrout
23-04-1589 Tarck Claesz woonde in die Komenstraet ende Tonis Jans van Swolle. Het 3e bodt. Dese sijn tot Swolle getrout.
23-04-1589 Aris Gosijnsz woonde bij die Carmelcksluis ende Trijn Pieters woonde op die Rijedick. Het 3e bodt. getrout 07-05-1589
23-04-1589 Jan Efrat woonde op die Vijsmarckt ende Jantgin Jans woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 07-05-1589
23-04-1589 Garben Wijllemsz woonde op die Carmelcksluis ende Cornelis Lubberts woonde op die Noorderhavendick. Het 3e bodt. getrout 07-05-1589
23-04-1589 Jacop Jansz woonde tot Hooren ende Freck Harmens woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout
30-04-1589 Luijtgin Aentgisz van Sneeck woonde bij Oude Provenhuis ende Pieter Jans woonde op Noorderhavendick. Het 3e bodt. getrout 14-05-1589
30-04-1589 Feijte Freckxz woonde op die Breestraet ende Griet Sijmons van Hooren. Het 3e bodt. Dese sijn tot Hooren getrout.
07-05-1589 Hendrick Jansz van Delfhaven ende Brecht Pieters woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 23-05-1589
07-05-1589 Sijmon Abrahamsz woonde bij die Westerpoort ende Alijdt Jans woonde op die Westerstraet. Het 3e bodt. getrout 21-05-1589
14-05-1589 Frans van Oldenburg, soldaet onder hopman Joncker Aert van Duivenvooren ende Jantgin Rolof woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 28-05-1589
14-05-1589 Claes Freckxz woonde bij Oude Provenhuis ende Claes Wijllems van Haerlem. Het 3e bodt. Dese sijn tot Haerlam getrout
21-05-1589 Joris Joestsz woonde in ‘t Molenpadt ende Baef Jellis woonde in Monckeklooster. Het 3e bodt. getrout 04-06-1589
21-05-1589 Cornelis Hendrickxz woonde op die Carmelcksluis ende Doede Gerrits woonde in Sint Jansstraet. Het 3e bodt. getrout 01-06-1589
21-05-1589 Pieter Jan Dirckxz ende Griet Folkers beijde woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout
28-05-1589 Drick Pietersz woonde op die Rijedick ende Alijdt Gerrits Daenenberch woonde op Suijdend. Het 3e bodt. getrout 11-06-1589
28-05-1589 Claes Jacopsz woonde op die Breestraet ende Oede Jans woonde op die Vijssersdick. Het 3e bodt. getrout 11-06-1589
28-05-1589 Jan Harmensz woonde op die Carmelcksluis ende Geert Pieters woonde op die Rijedick. Het 3e bodt. getrout 13-06-1589
28-05-1589 Claes Drickxz woonde op die Havendick ende Folku Claes woonde op die Havendick. Het 3e bodt. getrout 11-06-1589
28-05-1589 Harcke Claesz woonde in Pancraesstraet ende Brecht Everts. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout
28-05-1589 Cornelis Jans woonde in die Westerstraetz ende Knier Pieters van Schellingwout. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout
04-06-1589 Douve Pietersz woonde bij Oude Provenhuis ende Trijn Jans woonde in Molenpadt. Het 3e bodt. getrout 18-06-1589
04-06-1589 Tonis Koelsel, soldaet onder hopman Joncker Aert van Duivenvooren ende Lijntgin Ariaens woonde in Westerklooster. Het 3e bodt.
04-06-1589 Lambert Fockxz woonde in Harckessteijger ende Aeltgin Cornelis woonde an die Nije Dick. Het 3e bodt. getrout 18-06-1589
04-06-1589 Pieter Jansz woonde an die Oosterhaven ende Wab Wijbrins woonde op die Vijssersdick. Het 3e bodt. getrout 18-06-1589
11-06-1589 Thimen Jansz woonde op die Havendick ende Alijdt Cornelis woonde op die Vijssersdick. Het 3e bodt. getrout 25-06-1589
11-06-1589 Drick Jansz woonde op die Nije Rijedick ende Anne Fijlijps woonde op die Nije Rijedick. Het 3e bodt. getrout 25-06-1589
11-06-1589 Tonis Tonisz woonde op die Havendick ende Brecht Andries woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 25-06-1589
11-06-1589 Luijtgin Jacopsz ende Anne Wijllems beijde woonde bij die Nije Doelen. Het 3e bodt. getrout 25-06-1589
18-06-1589 Albert Jansz ende Anne Wijllems beijde woonde op die Nijestraet. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout
25-06-1589 Hans Wijllemsz van Machelse ende Eijef Gaukis woonde in Monckeklooster. Het 3e bodt. getrout 09-07-1589
25-06-1589 Jakis Kier ut Scotlandt, soldaet onder hopman Duts die toe Hooren leijdt ende Marijtgen Jans woonde bij die Westerpoort. Het 3e bodt. getrout 09-07-1589
25-06-1589 Gerrit Egbertsz ende Im Pieters beijde in Sijman Olfertssteijger. Het 3e bodt. getrout 09-07-1589
25-06-1589 Pieter Wijbrintsz woonde op die Nijestraet ende Griet Jacops woonde in die doelen. Het 3e bodt. Dese sijn tot Amersfoort getrout
25-06-1589 Reijner Faecksz woonde op die Carmelcksluis ende Rijckele Meijnerts  woonde op Suijdende. Het 3e bodt. getrout 09-07-1589
02-07-1589 Albert Wijbrantsz van Steenwijck ende Griet Thomas woonde bij die Westerkerck. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout
09-07-1589 Claes Cornelisz van Wijck op See, soldaet onder hopman Joncker Aert van Duivenvooren ende Aeff Pieters woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt. getrout 23-07-1589
09-07-1589 Wijllem Maertensz woonde in Monckeklooster ende Suster Cornelis woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 21-07-1589
09-07-1589 Hendrick Jansz van Wijck in Drent ende Beeli Gerrits woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt. getrout 30-07-1589
16-07-1589 Jacop Jacopsz van Stavoren ende Geertgin Wijllems van Campen. Het 3e bodt. Dese sijn in Campen geboden ende alhier getrout
16-07-1589 Mijchgiel Mijchgelsz woonde op die Breestraet ende Susanken van Tongen woonde  ock op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 30-07-1589
16-07-1589 Gerrit Jansz woonde op die Breestraet ende Brecht Drickx woonde op die Vijssersdick. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout
23-07-1589 Jacop Cornelisz, soldaet onder hopman Joncker Aert van Duivenvooren ende Anne Sijmons beijde woonde bij die Nije Doelen. Het 3e bodt. getrout 03-08-1589
23-07-1589 Claes Jansz, timmerman ende Rijckele Luijtgis beijde woonde in Sint Jansstraet. Het 3e bodt. getrout 06-08-1589
06-08-1589 Harme Harmensz woonde an die Nije Haven ende Engel Hendrick van Campen. Het 3e bodt. getrout 20-08-1589
13-08-1589 Pieter Jansz woonde op Oosterhaven ende Reijns Harmens ock op die Oosterhaven. Het 3e bodt. getrout 27-08-1589
13-08-1589 Jacop Broersz woonde op die Rijedick ende Rolof Eijs woonde bij die Nije Doelen. Het 3e bodt. getrout 24-08-1589
13-08-1589 Reijner Gerritsz woonde in Harckesteijger ende Flortgin Hendricks woonde bij die Westerkerck. Het 3e bodt. getrout 27-08-1589
20-08-1589 Frans Andrisz woonde op die Breestraet ende Engel Hendrickx woonde an die Oosterhaven. Het 3e bodt. getrout 03-09-1589
20-08-1589 Hadtse Eggisz woonde an die Oosterhaven ende Marij Lamberts woonde bij die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 03-09-1589
27-08-1589 Heijn Pietersz woonde in die Westerstraet ende Trijn Eijppis woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 07-09-1589
27-08-1589 Jan Sijmonsz woonde an die Oosterhaven ende Cornelis Pietersz woonde op die carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 10-09-1589
03-09-1589 Allert Harmensz ende Su Pieters beijde woonde op die Rijedick. Het 3e bodt. getrout 17-09-1589
03-09-1589 Jacop Cornelisz, soldaet onder hopman Joncker Aert van Duivenvooren ende Marij Pieters van Amsterdam. Het 3e bodt. getrout 17-09-1589
03-09-1589 Bartel Thisz woonde bij die Suijderkerck ende Lijesbet Lubberts woonde op Noordende. Het 3e bodt. getrout 10-09-1589
10-09-1589 Jan Pietersz woonde op die Breestraet ende Lijesbet Joest woonde in ‘t Monickeklooster. Het 3e bodt. getrout 24-09-1589
17-09-1589 Freck Claesz woonde op Noordende ende Hijlle Rijckits woonde op die Vissersdick. Het 3e bodt. getrout 24-09-1589
17-09-1589 Karel Kakelsz Broger woonde op die Vijsmarckt ende Trijn Heerts woonde in Pesthuis. Het 3e bodt. getrout 02-11-1589
17-09-1589 Jan Timensz woonde an die Nije Dick ende Claes Innis woonde in Grootebroeck. Het 3e bodt. getrout 24-09-1589
24-09-1589 Hendrick Hendrickxz woonde in de Haege [Den Haag] ende Vroutgin Harmens woonde bij die Westerkercke. Het 3e bodt. getrout 15-10-1589
01-10-1589 Hans Hendricksz ut Sticht van Bremen ende Vroutgin Dricks woonde an die Nije Dick. Het 3e bodt. getrout 15-10-1589
22-10-1589 Jacop Pietersz woonde op die Rijedick ende Geert Frecks woonde op die Nije Rijedick. Het 3e bodt. getrout 29-10-1589
22-10-1589 Pieter Drickxz woonde op die Havendick ende Meijnu Drickx woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 05-11-1589
22-10-1589 Bruin Garbensz woonde op die Noorderhavendick ende Hendrick Jans woonde bij die Nije Doelen. Het 3e bodt. getrout 29-10-1589
29-10-1589 Drick Heertgisz woonde op Dick ende Griet Jans woonde op Suijdende. Het 3e bodt. getrout 09-11-1589
29-10-1589 Gerrit Jansz woonde in die Westerstraet ende Marij Jans woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 12-11-1689
29-10-1589 Hendrick Jochumsz ende Duief Arens beijde woonde bij die Westerkerck. Het 3e bodt. getrout 12-11-1589
29-10-1589 Jan Zegersz ende Marij Pieters beijde woonde op die Vijssersdick. Het 3e bodt.           
05-11-1589 Sijpke Hijddisz van Worckum in Vrieslandt ende Marij Cornelis woonde bij die Westerkerck. Het 3e bodt. getrout 16-11-1589
05-11-1589 Femme Cornelisz in Westende ende Im Sijbelis woonde in Bovencarspel. Het 3e bodt. getrout 19-11-1589
05-11-1589 Gerrit Jansz woonde op die Breestraet ende Jan Harmens woonde op Noordende. Het 3e bodt. getrout 19-11-1589
05-11-1589 Jan Pietersz woonde in die Westerstraet ende Anne Cornelis woonde op die Havendick. Het 3e bodt.
05-11-1589 Jelle Gelkesz van der Scellin [Terschelling] ende Gees Gosens woonde op Noordende. Het 3e bodt. getrout 21-12-1589
05-11-1589 Pieter Tjersz woonde in Harckesteijger ende Wipke Annis woonde op die Nije Rijedick. Het 3e bodt. getrout 19-11-1589
05-11-1589 Feijke Jacopsz woonde in Oude Provenhuis ende Anne Andries woonde op die Rijedick. Het 3e bodt. getrout 19-11-1589
12-11-1589 Gerrit Gerritsz Appelhoef van Steenwijck ende Griet Pouvels woonde bij die Suijderkerck. Het 3e bodt. getrout 11-01-1590  541
12-11-1589 Jan Claesz woonde in Westende ende Griet Harmens van Venhuijsen. Het 3e bodt. getrout 26-11-1589
12-11-1589 Kristiaen Joriaensz woonde op Suijdende ende Stijn Claes woonde op die Havendick. Het 3e bodt. getrout 23-11-1589
12-11-1589 Jacop Foppisz van Scellinkhout ende Vrou Cornelis woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 26-11-1589
12-11-1589 Reijner Arensz ende Jacop Claes beijde woonde in Harckesteijger. Het 3e bodt. getrout 26-11-1589
12-11-1589 Jacop Thisz woonde op Bolwerck ende Hijlle Hendrickx woonde op Noordende. Het 3e bodt. getrout 26-11-1589
12-11-1589 Andris Egbertsz woonde op die Nije Doelen ende Frouke Jacops woonde in die Komenstraet. Het 3e bodt. getrout 10-12-1589
12-11-1589 Pieter Jansz ende Lijsbet Hendrickx beijde woonde op die Nije Doelen. Het 3e bodt. getrout 23-11-1589
19-11-1589 Pouvels Hendrickxz ende Vrou Jans beijde woonde in Westende. Het 3e bodt. getrout 03-12-1589
19-11-1589 Jan Arisz woonde in Harckesteijger ende Dieu Reijners woonde in Westerstraet. Het 3e bodt. getrout 03-12-1589
19-11-1589 Albert Jansz woonde op die Rijedick ende Trijn Maerthens woonde op die Vijssersdick. Het 3e bodt. getrout 03-12-1589
19-11-1589 Luijtgin Woutersz woonde op die Carmelcksluis ende Cornelis Jans woonde in Sint Jansstraet. Het 3e bodt. getrout 03-12-1589
19-11-1589 Reijner Cornelisz woonde in Pancraesstraet ende Aeffmoer Pieters woonde in die Kerckstraet. Het 3e bodt. getrout 03-12-1589
26-11-1589 Albert Gerritsz woonde bij die Westerkerck ende Trin Gerrits woonde bij die Westerkerck. Het 3e bodt. getrout 07-12-1589
26-11-1589 Jan Jansz Flaer woonde in Westende ende Aeff Gerrits beijde woonde in Westende. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout
26-11-1589 Isbrant Cornelisz woonde an die Oosterhaven ende Alidt Gerrits woonde op Noordende. Het 3e bodt. getrout 10-12-1589
26-11-1589 Alber Pietersz ende Geert Dirckx beijde woonde op Harckesteijger. Het 3e bodt. getrout 10-12-1589
26-11-1589 Douve Jacopsz woonde op die Rijedick ende Tonis Gerbens woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 07-12-1589
26-11-1589 Wijllem Jacopsz woonde op die Vijssersdick ende Harme Cornelis woonde op die Rijedick. Het 3e bodt. getrout 10-12-1589
26-11-1589 Pieter Wijllemsz ende Neel Jans woonde in die Baensteijger. Het 3e bodt. getrout 10-12-1589
26-11-1589 Jan Cornelisz ende Trijn Jacops beijde woonde bij Oude Provenhuis. Het 3e bodt. getrout 10-12-1589
03-12-1589 Cornelis Isbrantsz, soldaet onder hopman Joncker Aert van Duivenvooren ende Anne Hendrickx woonde in Harckesteijger. Het 3e bodt. getrout 17-12-1589
03-12-1589 Jacop Sijmonsz ende Eijtgin Luijtgis beijde woonde op Noordende. Het 3e bodt. getrout 14-12-1589
03-12-1589 Arent Jansz, soldaet onder hopman Joncker Aert van Duivenvooren ende Tanken Grotes van Antwerpen woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 17-12-1589
03-12-1589 Gerrit Harmensz woonde op die Rijedick ende Jan jans woonde in Grootebroeck. Het 3e bodt. getrout 14-12-1589
03-12-1589 Pieter Jacopsz woonde an die Nijedick ende Gerrit Jans woonde op die Nijestraet. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout
03-12-1589 Albert Drickxz in Moncikeklooster ende Griet Andries in Sint Jansstraet. Het 3e bodt. getrout 17-12-1589
03-12-1589 Gerrit Gosensz woonde op die Carmelcksluis ende Beatris Harckis van Amsterdam. Het 3e bodt. getrout 26-12-1589
03-12-1589 Drick Pietersz woonde in Harckesteijger ende Jantgin Harmens woonde bij die Westerkerck. Het 3e bodt.
10-12-1589 Harcke Wijggersz woonde in Westende ende Aeff Eijsbrants woonde in Bovencarspel. Het 3e bodt. getrout 24-12-1589
10-12-1589 Magnus Gerritsz woonde in Monickeklooster ende Geert Jans woonde in Bovencarspel. Het 3e bodt. getrout 24-12-1589
10-12-1589 Jan Pietersz woonde op de Havendick ende Alijdt Cornelis woonde bij die Vijssersbrug. Het 3e bodt. getrout 24-12-1589
17-12-1589 Tonijs Lamberts woonde in Moncikeklooster ende Sijbbele Broers ock in Monickeklooster. Het 3e bodt. getrout 31-12-1589
17-12-1589 Egbert Wouvelsz woonde op die Carmelcksluis ende Wen Jacops woonde op die Rijedick. Het 3e bodt. getrout 31-12-1589
17-12-1589 Sent Albertsz woonde bij die Oosterhaven ende Jeltgin Alberts woonde in die Breestraet. Het 1e bodt. getrout 27-07-1603
17-12-1589 Pieter Bruijnsz woonde in Westende ende Fokel Marcks woonde ock in Westende. Het 3e bodt. getrout 24-12-1589
17-12-1589 Jan Claesz woonde op die carmelcksluis ende Aecht Claes woonde bij die Westerkerck. Het 3e bodt. getrout 24-12-1589
17-12-1589 This Folkersz woonde in Bovencarspel ende Marij Meijnerts woonde op Westende. Het 3e bodt.
24-12-1589 Pieter Teertsz woonde over die Westerbrugge ende Jan Jans woonde op de Rijedick. Het 3e bodt. getrout 07-01-1590
24-12-1589 Albert Roelofsz woonde an die Nijedick ende Dieu Drickx woonde ock bij die Nijedick. Het 3e bodt. getrout 04-01-1590
24-12-1589 Reijer Reijersz van Hooren ende Marij Jans woonde in die Kercksteijger. Het 3e bodt.
31-12-1589 Gerrit Jansz woonde in Westende ende Lijsbet Reijners woonde buiten die Westerpoort. Het 3e bodt. getrout 14-01-1590
31-12-1589 Jan Lambertsz, soldaet onder hopman Joncker Aert van Duivenvooren , woonde in Harckesteijger ende Wijllem Wreckx woonde in Monckeklooster. Het 3e bodt. getrout 11-01-1590
31-12-1589 Wijgger Claesz ende Trijn Gossens beijde woonde in Harckesteijger. Het 3e bodt. getrout 14-01-1590
31-12-1589 Reijner Jansz woonde op Suijdende ende Geert Luijtgis woonde op die Vijssersdick. Het 3e bodt. getrout 14-01-1590
31-12-1589 Sijbe Aelsz ende Teet Jans beijde woonde in Oude Provenhuis. Het 3e bodt. getrout 14-01-1590
31-12-1589 Douve Douvesz ende Geert Hendrickx beijde woonde bij die Vriesche Marckt. Het 3e bodt. getrout 11-01-1590
31-12-1589 Jan Cornelisz woonde tot Mudwoude ende Geert Drickx woonde in Westende. Het 3e bodt. getrout 14-01-1590
31-12-1589 Otte Hendrickxz woonde op die Carmelcksluis ende Lijsbet Jans woonde op die Rijedick. Het 3e bodt. getrout 14-01-1590
31-12-1589 Wijbrant Pietersz woonde in die Westerstraet ende Griet Aris woonde op die Nije Rijedick. Het 3e bodt. getrout 11-01-1590
31-12-1589 Drick Wijllemsz van Campen, soldaet onder hopman Jan Tonis, woonde in Harckesteijger ende Marij Sebes woonde bij die Westerkerck. Het 3e bodt.

 

 

Westfries Archief Hoorn. Inv.nr. 62

Transcriptie: GeneaData

Datum: 15-11-2019

 

 

Bron: Westfries Archief Hoorn. Inv.nr. 62

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

GeneaData

.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.