Enkhuizen Huwelijken Civiel 1587

Share and Like

Enkhuizen Huwelijksafkondigingen 1587.

1587  
04-01-1587 Jan Cornelisz van Antwerpen, soldaet onder hopman Jakis Muer ende Geertgin Balfers woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 15-01-1587
04-01-1587 Dirck Polsz woonde op Suijdende ende Jacop Sijbtants van Der Schelling woonde op die Noorderhavendick. Het 3e bodt. getrout 15-01-1587
04-01-1587 Leijve Ariaensz woonde in die Komenstraet ende Neel Wijllems woonde op Noordende. Het 3e bodt. getrout 18-01-1587
04-01-1587 Dirck Albertsz woonde op die Reijedick ende Hesse Gerrits woonde op die Havendick. Het 3e bodt. getrout 15-01-1587
04-01-1587 Jan Jacopsz ende Neel Claes beijde woonde op Suijdende. Het 3e bodt. getrout 05-02-1587
11-01-1587 Claes Hendricksz ende Jan Claes beijde woonde in Harckesteijger. Het 3e bodt. getrout 26-02-1587
11-01-1587 Maerthen Jacopsz woonde op Suijdende ende Welmet Maerthens woonde Suijdende in die Buis. Het 3e bodt. getrout 20-01-1587
11-01-1587 Zeeger Sijmson woonde in die Doelesteijger ende Albert Floris woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt. getrout 25-01-1587
11-01-1587 Gerrit Wijllemsz woonde op die Noordehavendick ende Claes Gerrits woonde op die Oude Doelen. Het 3e bodt. getrout 25-01-1587
18-01-1587 Jacop Garbrantsz ut Bovencarspel ende Trijn Jacops woonde in die Westende. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout 29-01-1587
18-01-1587 Wijllem Cornelisz woonde in die Westerstraet ende Albert Luitgis woonde op die Noorder Havendick. Het 3e bodt. getrout 01-02-1587
18-01-1587 Thomis Barensz woonde in die Westerstraet ende Aecht Wijllems woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 01-02-1587
18-01-1587 Rijncke Takisz van Warns ende Lijesbet Dircks woonde bij die Waegh. Het 3e bodt. getrout 29-01-1587
18-01-1587 Pieter Jansz ende Vrou Jacops beijde woonde an die Oosterhaven. Het 3e bodt. getrout 01-02-1587
18-01-1587 Jan Cornelisz ut Bovencarspel ende Eijtgin Pouvels woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt. getrout 01-02-1587
18-01-1587 Wijllem Sijmson van Wessane ende Guiert Jacops woonde op die Westerkerckhof.  Het 3e bodt. Dese sijn toe Wessane getrout
18-01-1587 Reijner Jacopsz woonde op die Carmelcksluis ende Luief Pieters woonde op die Rijedick. Het 3e bodt. getrout 01-02-1587
25-01-1587 Cornelis Cornelisz van Wessaen ende Griet Jochems woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 08-02-1587
25-01-1587 Jan Pietersz van Deldt ende Alijdt Wijllems van Egmondt op See woonde op die Carmelcksluis . Het 3e bodt.
25-01-1587 Wijllem Cornelisz van Grootebroeck ende Anne Wijllems woonde in Westende. Het 3e bodt. getrout 18-02-1587
25-01-1587 Tonis Pietersz woonde op die Nijestraet ende Meijnu Fongers woonde op Suijdende. Het 3e bodt. getrout 08-02-1587
25-01-1587 Claes Jansz woonde op die Noorderhavendick ende Maddele Frecks woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 08-02-1587
01-02-1587 Doede Harmensz woonde op die Noorderhavendick ende Dijnnege Maerthens ut Grootebroeck. Het 3e bodt. getrout 12-02-1587
01-02-1587 Luijtgin Gerritsz woonde in die Westerstraet ende Foeck Louts woonde in Sint Jansstraet. Het 3e bodt. getrout 15-02-1587
01-02-1587 Sijpss Fransz woonde op die Oude Doelen ende Griet Claes woonde in Sint Jansstraet. Het 3e bodt. getrout 12-02-1587
01-02-1587 Frerickx Jorisz woonde an die Oosterhaven ende Welmet Jans woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt. getrout 12-02-1587
01-02-1587 Claes Dircksz van Vollenhoof ende Jouke Nannis woonde op die Rijedick. Het 3e bodt. getrout 15-02-1587
01-02-1587 Wessel Albertsz woonde op die Carmelcksluis ende Trijn Cornelis woonde bij die Nije Doelen. Het 3e bodt. getrout 12-02-1587
01-02-1587 Albert Pietersz, burgemeijster woonde op die Breestraet ende Reijnst Jans woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt. getrout 12-02-1587
08-02-1587 Meijnert Harcksz woonde in die Comenstraet ende Meijs Sijverts woonde in die Baensteijger. Het 3e bodt. getrout 15-02-1587
08-02-1587 Hans Jacopsz van Eijbit, soldaet onder hopman Jakis Krijstal ende Jantgin Pieters woonde achter die Westerkerck. Het 3e bodt. getrout 19-02-1587
15-02-1587 Tonis Jacopsz woonde in Westende ende Fokel Marckx woonde over die Westerbrugh. Het 3e bodt. getrout 00-03-1587
15-02-1587 Marthen Jacopsz woonde in Westende ende Lijesbet Reijners woonde buiten die Westerpoort. Het 3e bodt. getrout 00-03-1587
15-02-1587 Koenraet Berk van Bergen, soldaet onder hopman Jakis Krijstal ende Riem Jans van Stellingwerf woonde in Harckessteijger. Het 3e bodt. getrout 00-03-1587
15-02-1587 Sijmon Harinsz woonde an die Westerbrugh ende Welmet Claes woonde in Monickeklooster. Het 3e bodt. getrout 00-03-1587
15-02-1587 Krijn Daneieiss van Stahl, soldaet onder hopman Jakis Muer ende Gees Arens woonde in Harckesteijger. Het 3e bodt. getrout 07-04-1587
15-02-1587 Jan Entson woonde in die Westerstraet ende Trijn Joris woonde op die Havendick. Het 3e bodt. getrout 26-02-1587
22-02-1587 Jettgin Sijckisz woonde op die Rijedick ende Trijn Cornelis woonde ock op die Rijedick. Het 3e bodt. getrout 05-03-1587
22-02-1587 Drick Ewoutsz woonde in ‘t Monickeklooster ende Claes Douves woonde in ‘t Monickeklooster. Het 3e bodt. getrout 05-03-1587
22-02-1587 Folker Cornelisz van Mudawoudt [Midwoud] ende Lief Jans woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. Dese sijn toe Midwoud getrout 08-03-1587
01-03-1587 Jacop Jansz ende Wouter Hessels beijde woonde op die Noorderhavendick. Het 3e bodt. getrout 12-03-1587
01-03-1587 Luijtgin Jansz woonde in die Baensteijger ende Garbrich Aris woonde an die Oosterhaven. Het 3e bodt. getrout 15-03-1587
01-03-1587 Eijsbrant Wijntgisz ende Trijn Luijtgis beijde woonde op die Nije Rijedick. Het 3e bodt. getrout 15-03-1587
08-03-1587 Jan Jacopsz woonde in ‘t Monickeklooster ende Welmet Pieter van Hooren. Het 3e bodt. Dese sijn toe Hooren getrout 22-03-1587
08-03-1587 Gerrit Cornelisz van Leijen ende Lijesbet Barens woonde in Stoeltjessteijger. Het 3e bodt
08-03-1587 Pieter Pietersz woonde op die Sijbrinsdick ende Trijn Harcks woonde op die Rijedick. Het 3e bodt. getrout 22-03-1587
15-03-1587 Pouvels Hendricksz van Ghent ende Jantgin Jans beijde woonde op die Oude Doele. Het 3e bodt. getrout 26-03-1587
15-03-1587 Dirck Jansz ende Stijn Vochters beijde woonde an die Vestingh. Het 3e bodt. getrout 02-04-1587
22-03-1587 Johannis Nanninsz woonde op die Viersprong ende Pieter Rijcks woonde in de Baensteijger. Het 3e bodt. getrout 23-04-1587
29-03-1587 Jan Reijnersz woonde op die Carmelcksluis ende Geert Ottens woonde op die Noorderhavendick. Het 3e bodt. getrout 23-05-1587
05-04-1587 IJsbrant Pietersz woonde an die Nijedick ende Anne Reijners woonde buiten die Westerpoort. Het 3e bodt. getrout 16-04-1587
05-04-1587 Pibbe Jochumsz ende Jelke Takis beijde woonde in die Brugstraet. Het 3e bodt. getrout 23-04-1587
05-04-1587 Wigger Pietersz woonde op die Breestraet ende Geert Wijllems van Amsterdam. Het 3e bodt. getrout 21-04-1587
05-04-1587 Cornelis Jansz woonde in Westende ende Anne Davits van Lubbickswoudt. Het 3e bodt
12-04-1587 Hugo Wijllemsz, soldaet onder hopman Jakis Muer ende Elsijn Mijchgiels woonde bij die Westerkerck. Het 3e bodt. getrout 15-01-1589
12-04-1587 Harme Barensz woonde bij Oude Provenhuis ende Griet Hendricks. Het 3e bodt
19-04-1587 Maerthen Pietersz woonde op die Carmelcksluis ende Marijtgin Hendricks woonde in Westende. Het 3e bodt. getrout 30-04-1587
19-04-1587 Garben Reijnersz woonde in Westende ende Aefmoer Cornelis woonde op die Oude Doelen. Het 3e bodt. getrout 30-04-1587
26-04-1587 Govert Jansz van Amsterdam ende Neeltgin Dirckx van Alcmaer woonde an die Vesten. Het 3e bodt. getrout 08-05-1587
26-04-1587 Romer Frecksz woonde bij die Lange Brugge ende Su Jans in Westende. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadsjuis getrout 07-05-1587
26-04-1587 Anne Claesz woonde an die Nijedick ende Aecht Harckis woonde over die Westerbrugh. Het 3e bodt. getrout 07-05-1587
26-04-1587 Ouger Claes woonde in die Westerstraet ende Eefke Gerrits woonde op die Nije Rijedick. Het 3e bodt. getrout 10-05-1587
26-04-1587 Claes van der Huef, soldaet onder hopman Jakis Krijstal ende Griet Jans woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 07-05-1587
26-04-1587 Dirck Evertsz, soldaet onder hopman Joriaen Roedt ende Griet Jans woonde in de Harckesteijger. Het 1e bodt. Dese boede houd op die loodt maecker. [afkondiging doorgehaald, bruidegom en/of bruid overleden]
03-05-1587 Cornelis Jacopsz van Harkum ende Im Jans woonde in Trijn Neeldoessteijger. Het 3e bodt. getrout 17-05-1587
03-05-1587 Rolof Andriesz ende Hendrick Lamberts beijde woonde op die Oude Doelen. Het 3e bodt. getrout 07-06-1587
03-05-1587 Cornelis Ariaensz woonde in Sint Jansstraet ende Trijn Claes woonde op die Havendick. Het 3e bodt. getrout 17-05-1587
17-05-1587 Tonis Bonifaesz van Hooren, soldaet onder hopman Jakis Krijstal ende Belij Jans woonde in die Baensteijger. Het 3e bodt. getrout 31-05-1587
17-05-1587 Lawijs Boon, soldaet onder hopman Joriaen Roedt ende Anna Tallinx woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt.
17-05-1587 Hans Jonblodt, soldaet onder hopman Joriaen Roedt ende Elsijn Hendricks woonde in die Harckesteijger. Het 3e bodt. getrout 28-05-1587
17-05-1587 Salmon Claes Fijlij Antony woonde op die Vijsserdick ende Stijn Folkers ock woonde op die Vijssersdick. Het 3e bodt. getrout 31-05-1587
17-05-1587 Gerrit Cornelisz, timmerman ende Ebel Huigis beijde woonde in die Komenstraet. Het 3e bodt. getrout 31-05-1587
17-05-1587 Garben Pietersz, soldaet onder hopman Joriaen Roedt ende Anne Cornelis woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 28-05-1587
24-05-1587 Jan Arensz woonde an die Oosterhaven ende Hijlle Hendricks ock woonde an die Oosterhaven. Het 3e bodt. getrout 07-06-1587
24-05-1587 Jan Jansz van Sutfen, soldaet onder hopman Joriaen Roedt ende Trijn Jans woonde in Steoltjessteijger. Het 3e bodt. getrout 24-05-1587
24-05-1587 IJsbrant Jansz van Blokzijl, soldaet onder hopman Joriaen Roedt ende Geert Andris woonde bij die Nije Doelen. Het 3e bodt.
24-05-1587 Maerthen Folkersz ende Lijesbet Ariaens beijde woonde in Westende. Het 3e bodt. getrout 07-06-1587
24-05-1587 Hessel Jacopsz ende Dieu Pieters beijde woonde op die Vijssersdick. Het 3e bodt. getrout 07-06-1587
24-05-1587 Scerip Aukis van Sneeck ende Trijn Rutgers woonde op die Noorderhavendick. Het 3e bodt. getrout 07-06-1587
31-05-1587 Aleckxsander Lodewickssoen, soldaet onder hopman Jakis Krijstal ende Machtel Jans woonde in Harckesteijger. Het 3e bodt. getrout 11-06-1587
31-05-1587 Pouvels Hendricksz woonde op die Oosterhaven ende Jantgin Gerrits woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 26-07-1587
07-06-1587 Cornelis Claesz woonde in Monickeklooster ende Geert Arens woonde bij Oude Provenhuis. Het 3e bodt. getrout 21-06-1587
07-06-1587 Jan Schellin van Doornick, soldaet onder hopman Jonker Aert van Duijvenvoeren ende Pieter Karst woonde achter die Groote Scool. Het 3e bodt. getrout 18-06-1587
07-06-1587 Jan Lambertsz van Gassen, soldaet onder hopman Jonker Aert van Duijvenvoren ende Marijtgin Frans woonde op die Steevesten. Het 3e bodt. getrout 21-06-1587
14-06-1587 Pieter Jansz woonde bij die Vissersbrug ende Claessijn Claes woonde op Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 28-06-1587
21-06-1587 Karst Jacopsz ende Anne Pieters beijde woonde in ‘t Monickeklooster. Het 3e bodt. getrout 21-07-1587
21-06-1587 Ulke Harms woonde op Pancaesstraet ende Jacop Harmens woonde op Westerkerckhof. Het 3e bodt. getrout 28-07-1587
21-06-1587 Tonis Gerritsz van Deventer ende Trijn Cornelis woonde in Westende. Het 3e bodt. getrout 02-07-1587
05-07-1587 Jan Fransz, smit ende Trijn Alberts woonde in Westende. Het 3e bodt. getrout 16-07-1587
05-07-1587 Haija Jacopsz woonde bij die Westerpoort ende Alijdt Barens van Deventer. Het 3e bodt. getrout 19-07-1587
05-07-1587 Jacop Jansz, smit woonde in Sint Jansstraet ende Alijdt Hendricks woonde an die Vesten. Het 3e bodt. getrout 26-07-1587
12-07-1587 Govert Vasersz van Lier woonde op die Breestraet ende Pitertgin Michgiels woonde op die Oude Doelen. Het 3e bodt. getrout 23-07-1587
19-07-1587 Anthonis van Steenbergen, soldaet onder hopman Jonker Aert van Duijvenvoren ende Jantgin Jans. Het 3e bodt. Dese sijn toe Haerlem gheboden ende hier getrout 09-08-1587
26-07-1587 Jacop Gerritsz woonde bij die Noorder Spuij ende Sij Remmits woonde in ‘t Molenpadt. Het 3e bodt. getrout 09-08-1587
02-08-1587 Gerrit Jansz woonde op ‘t Noordende ende Claes Jacops woonde op die Rijdick. Het 3e bodt. getrout 16-08-1587
02-08-1587 Jan Gelisz woonde in die Vijsselstraet ende Trijn Sijmons woonde op Suijdende. Het 3e bodt. getrout 27-03-1588
02-08-1587 Heere Wijllemsz woonde op die Noorderhavendick ende Dieu Jans woonde bij die Suijderkerck. Het 3e bodt. getrout 13-08-1587
09-08-1587 Joest Arensz ende Gees Frecks beijde woonde op ‘t Westerkerckhof. Het 3e bodt. getrout 23-08-1587
09-08-1587 Jacop Koenertsz woonde op die Carmelcksluis ende Griet Harmens woonde op die Nije Rijdick. Het 3e bodt. getrout 23-08-1587
09-08-1587 Ouger Olbrensz woonde op die Oude Doelen ende Meijnu Pieters woonde ock op die Oude Doelen. Het 3e bodt. getrout 23-08-1587
09-08-1587 Wijllem Jansz van Barnefeldt, soldaet onder hopman Jonker Aert van Duijvenvoren ende Pieter Jans woonde in Sint Jansstraet. Het 3e bodt. getrout 20-08-1587
16-08-1587 Dolgin Benardusz, soldaet onder hopman Jonker Aert van Duijvenvoren ende Claes Wijbis woonde in Harckesteijger. Het 3e bodt. getrout 30-08-1587
16-08-1587 Pieter Boldewijnsz woonde in Sint Jansstraet ende Eijtte Aeijtstens woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 06-09-1587
16-08-1587 Cornelis Claesz woonde op die Oude Doelen ende Janmoer Ellerts woonde op die Havendick. Het 3e bodt. getrout 30-08-1587
16-08-1587 Gerrit Jacopsz woonde op die Carmelcksluis ende Nel Jans woonde achter die Groote Scool. Het 1e bodt. [bruidegom en/of bruid overleden]
16-08-1587 Jelle Jansz van Bolswert, soldaet onder hopman Jakis Krijstal ende Griet Dircks woonde op Suijdende. Het 3e bodt.
30-08-1587 Jakis van Cappel ende Trijn Jochumsbeijde woonde in Sint Jansstraet. Het 3e bodt. getrout 10-09-1587
30-08-1587 Pieter van der Meer, soldaet onder hopman Jakis Krijstal ende Anne Jans woonde in die Baensteijger. Het 3e bodt. getrout 17-09-1587
30-08-1587 Jan Pietersz woonde in Harckessteijger ende Moertgin Pieters woonde over die Westerbrugge. Het 3e bodt. getrout 13-09-1587
30-08-1587 Feijke Jacopsz woonde op die Nije Rijdick ende Marijtgin Dircks woonde in die Peperstraet. Het 3e bodt. getrout 15-09-1587
06-09-1587 Lambert Cornelisz woonde in Harckesteijger ende Griet Harmens. Het 3e bodt. getrout 17-09-1587
06-09-1587 This Jansz, slotemaecker ende Trijn Jans woonde over die Westerbrugge. Het 3e bodt. getrout 17-09-1587
06-09-1587 Hijbbele Aggisz woonde op Noordende ende Trijn Koers woonde toe sloten. Het 3e bodt. getrout 17-09-1587
06-09-1587 Alber Jansz ut Kuinre ende Bette Jans van Campen. Het 3e bodt. getrout 27-09-1587
13-09-1587 This Hendricksz van Sardam ende Hille Rolof woonde op die Vijschmarckt. Het 3e bodt. Dese sijn toe Sardam getrout
13-09-1587 Jacop Tonis woonde bij die Westerpoort ende Marij Frans woonde op die Rijedick. Het 3e bodt. getrout 24-09-1587
13-09-1587 Jan Nannincksz woonde op die Noorderhavendick ende Anne Freckx woonde bij die Noorder molen. Het 3e bodt. getrout 27-09-1587
13-09-1587 Pieter Bos, soldaet onder hopman Joncker Aert van Duvenvoren ende Jantgin Pieters woonde bij die Westerpoort. Het 3e bodt. getrout 27-09-1587
13-09-1587 Cornelis Jacopsz woonde bij die Melckmarckt ende Claessijn Pieters woonde op die Noorder Havendick. Het 3e bodt. getrout 27-09-1587
20-09-1587 Ellert Lubbertsz ende Lum Meijnerts beijde woonde in Harckesteijger. Het 3e bodt. getrout 01-12-1587
27-09-1587 Gerrit Egbertsz woonde in die Westerstraet ende Fem Barens woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 11-10-1587
04-10-1587 Claes Jelisz woonde op die Nijestraet ende Jaij Jans woonde op die Nijestraet. Het 3e bodt. getrout 11-02-1588
04-10-1587 Haije Jansz ende Trijn Gerrits beijde woonde op Noordeinde. Het 3e bodt. getrout 25-10-1587
04-10-1587 Gerrit Dircksz woonde op die Noorder Havendick ende Meijnu Gerrits woonde op die Nije Rijedick. Het 3e bodt. getrout 11-10-1587
04-10-1587 Marthen Jacopsz woonde op die Lage Havendick ende Geert Gerrits woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 18-10-1587
04-10-1587 Cornelis Maersz woonde op die Vismarckt ende Rist Jans woonde op die Nije Rijedick. Het 3e bodt. getrout 18-10-1587
11-10-1587 Pouvels Reijersz ende Ariaen Cornelis beijde woonde bij die Westerpoort. Het 3e bodt. getrout 22-10-1587
18-10-1587 Harme Jansz woonde an die Nije Haven ende Marij Dircks woonde op die Havendick. Het 3e bodt. getrout 29-10-1587
18-10-1587 Lubbert Gerritsz woonde an die Nije Haven ende Eisse Lamberts woonde in Monickeklooster. Het 3e bodt. getrout 24-11-1587
18-10-1587 Beijert Jansz woonde op die Melckmarckt ende Marij Jochums woonde in die Doelesteijger. Het 3e bodt. getrout 29-10-1587
25-10-1587 Tonis Wijllemsz woonde in Westende ende Wab This woonde in Harckesteijger. Het 3e bodt. getrout 05-11-1587
25-10-1587 Sijvert Pietersz woonde op die Havendick ende Aeff Gerrits woonde op die Vijssersdick. Het 3e bodt. getrout 08-11-1587
25-10-1587 Freck Reijnersz woonde in Bovencarspel ende Tet Rijgwerts woonde in Westende. Het 3e bodt. getrout 08-11-1587
01-11-1587 Claes Tonisz woonde an die Nije Haven ende Pieter Pieters woonde op Westerkerckhof. Het 3e bodt. getrout 15-11-1587
08-11-1587 Gillis de Jagere, soldaet onder hopman Joncker Aert van Duijvenvoren ende Jorijna Scerlijns. Het 3e bodt. Dese sijn toe Haerlem gheboden ende hier getrout.
08-11-1587 Alert Jansz ende Fijtgin Andris beijde woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 17-11-1587
15-11-1587 Hans Hork van Limburgh, soldaet onder hopman Joncker Aert van Duijvenvoren ende Jelle Jellis woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 26-11-1587
15-11-1587 Hans Spade ende Geert Gerrits woonde in die Peperstraet. Het 3e bodt. getrout 26-11-1587
22-11-1587 Jan Jansz van Leuven, soldaet onder hopman Jakis Krijstal ende Anna Jacops woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 01-12-1587
22-11-1587 Marthen Winck  van Drenaij, soldaet onder hopman Joncker Aert van Duijvenvoren ende Aecht Jacops van Alcmaer woonde bij die Westerpoort. Het 3e bodt. getrout 03-12-1587
22-11-1587 Jan Jansz woonde in Monickeklooster ende Aeltgin Lamberts woonde ock in Monickeklooster. Het 3e bodt. getrout 08-12-1587.
29-11-1587 Egbert Thimsz woonde over die Westerbrugge ende Aeff Folkers woonde opdie Rijedick. Het 3e bodt. getrout 13-12-1587
06-12-1587 Thonus Hilbrantsz ende Jantgin Jans beijde woonde op die Oude Doelen. Het 3e bodt. getrout 17-12-1587
06-12-1587 Wijllem Heijnsz woonde op die Carmelcksluis ende Sara Arens woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 20-12-1587
06-12-1587 Wijllem Meelisz ut Scotlandt ende Lijesbet Dircks woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 20-12-1587
13-12-1587 Jan Jansz ende Trijn Jansz beijde woonde op die Vijssersdick . Het 3e bodt. getrout 23-01-1588
20-12-1587 Eijsbrant Maertsz woonde op Noordende ende Albrich Heijns woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 03-01-1588
20-12-1587 Harme Harmensz ende Griet Egberts beijde woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt. getrout 31-12-1587
20-12-1587 Jan Luckasz woonde in Sint Jansstraet ende Griet Hendricks woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 31-12-1587
20-12-1587 Oenne Levisz ende Trijn Jans beijde woonde op die Oude Doelen. Het 3e bodt. getrout 00-01-1588
20-12-1587 Cornelis Arisz woonde op die Vijsserdick ende Marij Cornelis woonde op die Nijestraet. Het 3e bodt. getrout 07-01-1587
20-12-1587 Luijtgin Luijtgisz woonde op die Carmelcksluis ende Vrou Claes woonde op die Vriesche Marckt. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout 07-01-1588
20-12-1587 Claes Jacopsz woonde op die Vijssersdick ende Cornelis Sijmons woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 07-01-1588
27-12-1587 Albert Pietersz ende Griet Pieters woonde op die Vijssersdick. Het 3e bodt. getrout 10-01-1588
27-12-1587 Jacop Krinsz woonde in ‘t Molenpadt ende Aeff Pieters woonde in die Boeckbijnderssteijger. Het 3e bodt. getrout 10-01-1588
27-12-1587 Claes Dricksz woonde in ‘t Packhuis ende Haesgen Dricks van Leijden. Het 3e bodt
27-12-1587 Rolof Pietersz woonde op die Vijssersdick ende Jan Cornelis woonde bij die Melckmarckt. Het 3e bodt. Dese sijn toe Leijden getrout 10-01-1588
27-12-1587 Tarrick Annisz woonde op die Havendick ende Su Alberts woonde in die Boeckbijnderssteijger. Het 3e bodt. getrout 10-01-1588 

 

Westfries Archief Hoorn. Inv.nr. 62

Transcriptie: GeneaData

Datum: 09-11-2019

 

Bron: Westfries Archief Hoorn. Inv.nr. 62

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

GeneaData

 

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.