Enkhuizen Huwelijken Civiel 1585

Share and Like

Enkhuizen Huwelijksafkondigingen 1585.

1585  
06-01-1585 Tonis Jansz woonde op die Suijderkarckhoef ende Anne Gerrits van Amsterdam ock woonde op ‘t Suijderkerckhoef. Het 3e bodt. getrout 20-01-1585
06-01-1585 Jan Jansz van Uijtter, soldaet onder hopman Jan Tonis ende Gees Tijmons beijde woonde in Harckesteijger. Het 3e bodt. getrout 20-01-1585
06-01-1585 Maerthen Louverensz, soldaet onder hopman Jan Tonisx ende Geert Sijmons beijde woonde in Harckesteijger. Het 3e bodt. getrout 17-01-1585
06-01-1585 Hijlbrant Jansz van Staveren ende Stijn Luijtgis woonde op die Breestraet. Het 3e bodt.
13-01-1585 Hans Parsson van Hamborg ende Tanne Arens beijde woonde op die Vijsmarckt. Het 3e bodt. getrout 20-05-1585
13-01-1585 Claes Pietersz woonde op ‘t Westerkerckhof ende Geert Jops woonde op die Vijsmarckt. Het 3e bodt.
13-01-1585 Pouvels Tonisz woonde op die Carmelcksluis ende Aeff Alberts woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt. getrout 27-01-1585
13-01-1585 Bartel Luijthisz woonde op die Vijsserdick ende Aecht Pouvels woonde op die Vijsmarckt. Het 3e bodt. getrout 27-01-1585
13-01-1585 Wijllem Hendricksz, hoedemaecker ende Machtel Gerrit van Swolle. Het 3e bodt. getrout 10-03-1585
20-01-1585 Jan Jacopsz ende Aeff Jans beijde woonde buiten die Noorderpoort. Het 3e bodt. getrout 10-02-1585
20-01-1585 Maerthen Sijrneij, soldaet onder hopman Jakis Krijstal ende Pirin van der Hage. Het 3e bodt. getrout 31-01-1585
20-01-1585 Hendrick Claesz van Hamburg, soldaet onder hopman Jan Tonis ende Trijn Dircks woonde in ‘t Monickeklooster. Het 3e bodt. getrout 31-01-1585
20-01-1585 Ector die Wielbos, soldaet onder hopman Jakis Krijstal ende Maricke Skeijsers woonde bij die Nije Doele. Het 3e bodt. getrout 14-02-1585
27-01-1585 Jan Jacopsz Moller ende Marij Claes beijde woonde bij die Steenmolen. Het 3e bodt. getrout 10-02-1585
27-01-1585 Lauverens van Bargerhout, soldaet onder hopman Jan Tonisz ende Oetgin Leenaerts van Eoven woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 10-02-1585
27-01-1585 Dirck Reijnersz woonde op die Carmelcksluis ende Dieu Luijgis woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt. getrout 10-02-1585
27-01-1585 Tijmen Jansz woonde op die Havendick ende Hijlle Cornelis woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 07-02-1585
27-01-1585 Maerthen Cornelisz ende Dieu Claes beijde woonde in Sint Jansstraet. Het 3e bodt.
03-02-1585 Pieter Saefersz woonde op die Carmelcksluis ende Trijn Jans woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 03-03-1585
03-02-1585 Jacop Sijboutsx van Petten woonde op die Vijssersdick ende Nel Hendricks ock woonde op die Vijssersdick. Het 3e bodt.
03-02-1585 Hendrick Leenaertsz woonde bij die Nije Doelen ende Luijtgen This woonde op die …. Straet [door vlek niet te lezen]. Het 3e bodt. getrout 17-02-1585
03-02-1585 Pieter de Roeij, soldaet onder hopman Jakis Krijstal ende Marijthin Ariaens van Bergen op Soom. Het 3e bodt. getrout 14-02-1585
03-02-1585 Huijbert Jansz, knopenmaecker woonde in die Westerstraet ende Suijsanna Moesster van Alckmaer. Het 3e bodt. Dese sijn tot Alckmaer getrout 24-02-1585
03-02-1585 Nanne Tonisz woonde bij die Westerkerck ende Marij Claes woonde bij die Kanuniksbrug. Het 3e bodt.Dese sijn op ‘t stadtshuis getrout.
03-02-1585 Dirck Wijllemsz woonde op die Westerstraet ende Cornelis Sijmons woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 20-02-1585
10-02-1585 Pieter Cornelisz van Westsanen, soldaet onder hopman van Vijerste Vendel ende Trijn Jans van Avenhoren woonde bij die Nije Doelen. Het 3e bodt
17-02-1585 Baren Jansz woonde bij die Westerpoort ende Jantgin Jans woonde buiten die Keetpoort. Het 3e bodt. getrout 03-03-1585
17-02-1585 Folker Ariaensz woonde op die Havendijk ende Jantgin Jans woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 03-03-1585
24-02-1585 Jan Gaukisz woonde in Stoeltjessteijger ende Griet Frecks woonde bij die Westerpoort. Het 3e bodt. getrout 10-03-1585
24-02-1585 Claes Cornelisz woonde bij die Suijderkerck ende Guert Harpers woonde op Suijdende. Het 3e bodt. getrout 10-03-1585
24-02-1585 Pieter Jansz, besemmaecker woonde buiten die Noorderpoort ende Marij Jans ut Lutkebroeck. Het 3e bodt. getrout 19-03-1585
03-03-1585 Joriaen Maerthensz van Stockhollum ende Trijn Wijllems beijde woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 14-03-1585
03-03-1585 Huijge Eijsbrantsz van Assedelft ende Trijn Jans woonde bij die Grote Kraen. Het 3e bodt. getrout 17-03-1585
03-03-1585 Egbert Lubbertsz, soldaet onder hopman Claes Goris ende Aeff Jans van Blocksijl. Het 3e bodt.
03-03-1585 Gerrit Jansz, vijspacker ende Maddele Gerrits woonde op die Rijedick. Het 3e bodt. getrout 24-03-1585
03-03-1585 Heert Heertsz van Bolswerd ende Mijnke Piers ock van Bolswerd woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt
03-03-1585 Cornelis Sijvertsz woonde in Westende ende Teet Nannis ut Bovencarspel. Het 3e bodt. Dese sijn in Broeck getrout [Grootebroeck] 24-03-1585
10-03-1585 Koen Jansz van Hoorn, soldaet onder hopman Jakis Krijstal ende Jantgin Jans woonde bij die Westerkerck. Het 3e bodt. getrout 31-03-1585
17-03-1585 Frans Jansz van Oostersee, soldaet onder die overste Wendel ende Anne Pieter van Hoorn. Het 3e bodt. Dese sijn toe Hoorn getrout 31-03-1585
17-03-1585 Helias Wijtginstal van Lingen, soldaet onder hopman Jakis Krijstal ende Hijlgont Jaspers woonde op Westerkerckhoef. Het 3e bodt. getrout 04-04-1585
17-03-1585 Claes Dircksz, houtsager woonde bij Kanuningsbrug ende Reb Andries woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 31-03-1585
17-03-1585 Pieter Jansz van Staveren ende Marij Jans woonde bij die Noorder Spui. Het 3e bodt. getrout 28-03-1585
24-03-1585 Meijnert Frecks ut Grootebroeck ende Aeff Ellincks in ‘t Westende. Het 3e bodt. Dese sijn tot Grootebroeck getrout 07-04-1585
24-03-1585 Tomis Jacopsz, soldaet onder overste Wandel ende Stijn Alberts woonde in Sint Jansstraet. Het 3e bodt. getrout 04-04-1585
24-03-1585 Jasper Voerensteijn ende Trijn Claes van Campen woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 23-04-1585
24-03-1585 Sijmon Jacopsz woonde op die Oosterhaven ende Jacop Sijmons woonde ock op die Oosterhaven. Het 3e bodt. getrout 23-04-1585
24-03-1585 Andris Maerthensz van Mijckebergh, soldaet onder het vaendel van Jakis Krijstal ende Harme Barens van Blocksijl. Het 3e bodt. getrout 04-04-1585
31-03-1585 Jan Jansz woonde op die Carmelcksluis ende Maertgin Pieters woonde op die Nije Haven. Het 3e bodt. getrout 14-04-1585
31-03-1585 Joriaen Engelbach, soldaet onder hopman Jan Tonisz ende Jacop Barens woonde in Sint Jansstraet. Het 3e bodt. getrout 11-04-1585
31-03-1585 Jan Sijmson van Den Hof, soldaet onder den overste Wandel ende Doede Doedes woonde op die Nije Rijedick. Het 3e bodt. Hoorn getrout 21-04-1585
31-03-1585 Jan Jansz woonde in ‘t Westerklooster ende Eva Ariaens. Het 3e bodt. getrout 30-04-1585
07-04-1585 Jan Tonisz woonde op die Breestraet ende Iedts Douves ock op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 18-04-1585
07-04-1585 Hendrick Evertsz, kuijper woonde in Bovencarspel ende Alijt This woonde in Sint Jansstraet. Het 3e bodt. getrout 18-04-1585
07-04-1585 Jan Hendricksz van Ooster Blocker ende Engel Roeloef beijde woonde op die Havendick. Het 3e bodt. getrout 18-04-1585
14-04-1585 Alert Arensz woonde in die Westerstraet ende Anne Rijnerts woonde op die Rijedick. Het 3e bodt. getrout 28-04-1585
14-04-1585 Albert Pouvels van Campen, soldaet onder hopman Jan Tonisz ende Wijlemtgen Cornelis van Nimmenge [Nijmegen]. Het 3e bodt. getrout 07-05-1585
14-04-1585 Sijbrant Harcksz, snijder ende Trijn Harmens woonde tot Amsterdam. Het 3e bodt. Dese sijn tot Amsterdam getrout 28-04-1585
14-04-1585 Geelis Tonisz van Petten ende Jan Doedes woonde op die Noorder Havendick. Het 3e bodt
21-04-1585 Harme Nansz van Dockum ende Narber Joris woonde op die Melckmarckt. Het 3e bodt. getrout 02-05-1585
21-04-1585 Gerrit Leenaertsz, soldaet onder hopan Jakis Krijstal ende Griet Harmens woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. Dese sijn tot Blocksijl getrout 17-06-1585
21-04-1585 Eijsbrant Traexsz woonde op die Vijsmarckt ende Griet Jans woonde bij die Vrieschemarckt. Het 3e bodt. getrout 12-05-1585
21-04-1585 Joncker Luijert Manninga ut Ost Vrieslandt ende joffrou Emrinsijaen Sonsij. Het 3e bodt. getrout 28-04-1585
28-04-1585 Pieter Harckesz ende Aeff Dircks beijde woonde op die Nije Rijedick. Het 3e bodt. getrout 22-10-1585
28-04-1585 Andris van den Haech ut Brabant ende Femme Claes van Campen woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 12-05-1585
28-04-1585 Jan Arensz, kuijper woonde op Suijdende ende Marij Jacops woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt. getrout 12-05-1585
28-04-1585 Jan Traersz woonde in ‘t Monickeklooster ende Jantgn Everts woonde ock in ‘t Monickeklooster. Het 3e bodt. getrout 12-05-1585
28-04-1585 Arent Arentsz woonde op die Carmelcksluis ende Trijn Everts woonde op die Nijestraet. Het 3e bodt. getrout 19-05-1585
28-04-1585 Jacop Din, soldaet onder hopman Nijesbet ende Aeltgin Allers woonde in Stoeltjessteijger. Het 3e bodt. getrout 30-07-1585
05-05-1585 Jacop Leemaertsz, boeckbinder woonde in die Westerstraet ende Evere Jans woonde op die Nijestraet. Het 3e bodt. getrout 19-05-1585
12-05-1585 Koert Wijtte van Haselhune, soldaet onder hopman Jan Tonis ende Jantgin Jans van Stijenwijck. Het 3e bodt. getrout 26-05-1585
12-05-1585 Jan Morten ut Scotlandt, soldaet onder hopman Nijebert ende Dirck Wijllems woonde op die Nije Rijedick. Het 3e bodt
12-05-1585 Albert Gerritsz scoenmaecker woonde bij die Westerbrug ende Stijn Tonis van Hoorn. Het 3e bodt. getrout 26-05-1585
12-05-1585 Wijllem Maertsz woonde op die Carmelckssluis ende Pieter Meijnerts. Het 3e bodt.
12-05-1585 Gerrit Claesz woonde op die Carmelcksluis ende Rijcke Sijverts woonde op die Noorderhavendijck. Het 3e bodt. getrout 26-05-1585
19-05-1585 Jan Meijnertsz ende Su Pouvels woonde in ‘t Westende. Het 3e bodt. getrout 30-05-1585
19-05-1585 Harme Jansz ende Aeltgin Gerrits beijde van Oldesael. Het 3e bodt. getrout 18-06-1585
19-05-1585 Tijmmen Pietersz van Harlem, soldaet onder hopman Claes Gosisz ende Lijesbet Meijnerts van Amsterdam. Het 3e bodt. Dese sijn tot Amsterdam getrout.
19-05-1585 Hendrick Hendricksz van Bergen Noorwegen, soldaet onder hopman Jan Tonisz ende Jacopmijnne Wijllems van Armuijden. Het 3e bodt. [Bij de bruidegom staat in kantlijn ‘dese is ghehangen’]
19-05-1585 Jan Fransz woonde in ’t Oude Provenhuis ende Nanne Luijtgis woonde in Sint Jansstraet. Het 3e bodt. getrout 30-05-1585
26-05-1585 Pieter Fransz, tijmmerman ende Jacop Dircks van Amsterdam beijde woonde op die Carmelcksluis.. Het 3e bodt. getrout 06-06-1585
26-05-1585 Sijvert Aemkisz, tijmmerman ende Garbrich Eijsbrants beijde woonde op Suijdende. Het 3e bodt. getrout 06-06-1585
26-05-1585 Jan Sijmonsz ende Applonij Luckas beijde woonde in die Nije Doelen. Het 3e bodt. getrout 06-06-1585
02-06-1585 Freck Jansz ende Knijer Claes woonde over die Westerbrug. Het 3e bodt. getrout 16-06-1585
02-06-1585 Jacop Jansz woonde op Suijdende ende Trijn Harmens woonde achter die Groote Scool. Het 3e bodt. getrout 16-06-1585
02-06-1585 Nanne Reijnersz van Oostwout, soldaet onder hopman Claes Gorisz ende Reijst Barens woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 13-06-1585
09-06-1585 Sijvert Marcusz woonde over die Westerbrug ende Marijtgin Wijllems woonde op die hoeck van Stoeltjessteijger. Het 3e bodt. getrout 05-12-1585
16-06-1585 Pieter Gerritsz van Rotterdam, soldaet onder hopman Jan Tonisz ende Marij Pieter van Vlijlant woonde in Annemoersteijger. Het 3e bodt. getrout 27-06-1585
16-06-1585 Dirck Willemsz, gouesmit ende Lijesbet Heijns beijde woonde over het Groote Scool. Het 3e bodt. getrout 04-07=1585
23-06-1585 Claes Albertsz woonde op die Rijedick ende Lijesbet Jans woonde bij Stoeltjessteijger. Het 3e bodt. getrout 04-07-1585
23-06-1585 Jan Wijbrantsz woonde achter Groote Scool ende Griet Hijlbrants woonde in die Breestraet. Het 3e bodt. stadshuis getrout
23-06-1585 Claes Dircksz woonde in Westende ende Trijn Jans ut Grootebroeck. Het 3e bodt. getrout 21-07-1585
23-06-1585 Rutger Pruus van Hoorn ende Trijn Andries van Staveren. Het 3e bodt. Dese sijn tot Hoorn gheboden ende hier getrout.
23-06-1585 Robbert Grien ut Scotlant, soldaet onder hopman Niesbet ende Sara Jacops van Antwerpen. Het 2e bodt. [bruijdegom en/of bruid overleden]
30-06-1585 Harijn Gerritsz, backer woonde bij die Westerbrug ende Im Joriaens woonde in die Vijsselstraet. Het 3e bodt. getrout 14-07-1585
30-06-1585 Hendrick Ellertsz ende Wijbbrich Hendricks beijde woonde in die Vijsselstraet. Het 3e bodt. getrout 14-07-1585
07-07-1585 Wijllem Kamersz, soldaet onder hopman Nijebert ende Geert Lamberts woonde in die Kercksteijger. Het 3e bodt. getrout 13-08-1585
07-07-1585 Janes Pens ut Scotlant, soldaet onder hopman Nijebert ende Lijesbet Dircks van Antwerpen. Het 3e bodt. getrout 28-07-1585
07-07-1585 Wijllem Rub ut cotlant, soldaet onder hopman Nijebert ende Aeff Wijbbis woonde in Harckesteijger. Het 3e bodt. getrout 02-11-1585
07-07-1585 Sijbrant Wijebisz woonde op die Breestraet ende Trijn Jippis woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 21-07-1585
07-07-1585 Claes Jochumsz woonde in die Nije Doelesteijger ende Jantgin Jeronimus van Grootebroeck. Het 3e bodt. getrout 21-07-1585
14-07-1585 Bart Simons Strael van Antwerpen, soldaet onder hopman Nijebert ende Marij Jans van Brakel. Het 3e bodt. getrout 25-07-1585
14-07-1585 Jan Claesz van Scoenhoven, soldaet onder hopman Pieter Beresteijn ende Aeltgin Tonis van Vollenhoef. Het 3e bodt
14-07-1585 Frans Pietersz van Amsterdam ende Nies Claes woonde op die Havendick. Het 3e bodt. getrout 26-07-1585
21-07-1585 Maerthen Pietersz woonde in ’t Oude Provenhuis ende Anne Lubberts woonde op die Rijedick. Het 3e bodt. getrout 01-08-1585
21-07-1585 Zeger Dircksz woonde op die Breestraet ende Marij Claes woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt. getrout 04-08-1585
28-07-1585 Cornelis Dircksz van Harlem ende Trijn Dircks woonde in die Harckesteijger. Het 3e bodt.
28-07-1585 Pieter Jansz ut ’t Oogh [Callantsoog] ende Marij Wouters van Amsterdam. Het 3e bodt. Dese sijn tot Amsterdam getrout 11-08-1585
04-08-1585 Arent Lambertsz, soldaet onder hopman Joriaen Roedt ende Marij Barens op die Rijedick. Het 3e bodt.
11-08-1585 Sijmon Albertsz woonde bij Oude Provenhuis ende Nijes Maerthens woonde in ‘t Monickeklooster. Het 3e bodt. getrout 22-08-1585
18-08-1585 Oenke Evertsz woonde an die Nije Haven ende Anne Pieters woonde in Stoeltjessteijger. Het 3e bodt. getrout 01-09-1585
18-08-1585 Nannij Stoffelsz van Medemblick, soldaet onder hopman Breme ende Jantgin Pieters van Campen woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt.
18-08-1585 Baren Barensz, scoenmaecker ende Aeltgin Bruins woonde in ‘t Monickenklooster. Het 3e bodt. getrout 01-09-1585
18-08-1585 Rijvert Aggisz van Sneeck ende Satgin Reijners beijde woonde in die Peeperstraet. Het 3e bodt. getrout 03-09-1585
18-08-1585 Esegias Kastrov, soldaet onder hopman Jan Tonisz ende Teet Jans woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 09-02-1585
25-08-1585 Tade Jansz woonde op die Vrijsche Marckt ende Marij Wijllems woonde op die Vijssersdick. Het 3e bodt. getrout 03-11-1585
25-08-1585 Jacop Hijddisz ut Scotlandt, soldaet onder hopman Joriaen Roedt ende Anne Lamberts. Het 3e bodt. getrout 05-09-1585
25-08-1585 Sijmon Jacopsz, glasemaecker ende Dieu Sijmons woonde op die Ooster Haven. Het 3e bodt. getrout 05-09-1585
25-08-1585 Gerrit Folkersz Pen, woonde op die Havendick ende Tettemoer Jans woonde op die Noorder Havendick. Het 3e bodt. getrout 10-09-1585
25-08-1585 Gerrit van Paterhooren, soldaet onder hopman Hendrick Breme ende Rijcke Louvens woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt
01-09-1585 Koert Allertsz woonde achter die Westerkerck ende Claes Annis woonde op die Oude Doelen. Het 3e bodt. getrout 21-11-1585
01-09-1585 Traerd Tijebbis ende Anne Kaspers beijde woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 15-09-1585
01-09-1585 Pieter Mente woonde op Suijdende ende Trijn Jans van Haerlem. Het 3e bodt. Dese sijn tot Haerlem getrout
08-09-1585 Claes Jansz Fransoeij, soldaet onder hopman Breme ende Nijes Jans woonde op die Nijedick. Het 3e bodt.
08-09-1585 Sweer Tomisz, scoenmaecker woonde op die Melckmarckt ende Marij Jans woonde op die Nije Rijedick. Het 3e bodt. getrout 19-09-1585
08-09-1585 Jan Stevensz van Campen, soldaet onder hopman Joriaen Roedt ende Trijn Barens woonde bij die Nije Doelen. Het 3e bodt.
08-09-1585 Davit Frecksz, tijmmerman woonde op die Westerstraet ende Trijn Hendricks van Staveren. Het 3e bodt. getrout 22-09-1585
08-09-1585 Gerrit Olfertsz woonde in die Peeperstraet ende Nijes Jans woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 22-09-1585
08-09-1585 Sijbrin Harkisz woonde op due Reijedick ende Tet Sijverts woonde bij die Vijsmarckt. Het 3e bodt. getrout 22-09-1585
08-09-1585 Jan Sijmonsz woonde op ‘t Suijdende ende Griet Jans woonde op die Vijsssersdick. Het 3e bodt. getrout 22-09-1585
08-09-1585 Pouvels Joesz, soldaet onder hopman Jan Tonisz ende Marij Roeloef woonde op die Vijssersdick. Het 3e bodt. getrout 22-09-1585
15-09-1585 Jasper Jaspersz, soldaet onder hopman Jakis Krijstal ende Lijesbet Jans woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt. getrout 22-09-1585. [in kantlijn: ghetrout met het 2e bodt met contsent van burgemejster]
15-09-1585 Roemer Fransz woonde an die Oosterhaven ende Aeff Sijbrins woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 01-12-1585
22-09-1585 Cornelis Jansz, veltscerer onder hopman Claes Gorisz ende Erm Hendricks. Het 3e bodt. getrout 03-10-1585
22-09-1585 Evert Jacopsz woonde bij die Suijderkerck ende Hots Jacops woonde op die Havendick. Het 3e bodt. getrout 03-10-1585
22-09-1585 Gerrit Hendricksz woonde in ‘t Monickeklooster ende Marijtgen Jacops van Leijen. Het 3e bodt. getrout 29-10-1585
29-09-1585 Cornelis Pietersz woonde in die Koomenstraet ende Eeltgin Jacops woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadtshuis getrout.
29-09-1585 Pieter van Gulck, soldaet onder hopman Claes Gorisz, woonde in ’t Oude Provenhuis ende Lam Arens in Molenpadt. Het 3e bodt
29-09-1585 Freck Zegersz woonde op die Carmelcksluis ende Marij Ariaens buten die Noorderpoort. Het 3e bodt. getrout 10-10-1585
29-09-1585 Lulef van Bremen, soldaet onder hopman Joriaen Roedt ende Aeltgin Cornelis van Oldemarckt. Het 3e bodt. getrout 10-10-1585
29-09-1585 Sijmon Dircksz ende Dieu Dircks beijde woonde bij die Westerpoort. Het 3e bodt.
29-09-1585 Jan Claesz woonde achter die Westerkerck ende Griet Ariaens van Haerlam. Het 3e bodt
06-10-1585 Albert Ariaensz ende Trijn Willems beijde woonde op die Havendick. het 3e bodt. getrout 20-10-1585
06-10-1585 Cornelis Damitsz ende Griet Engels beijde woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 27-10-1585
06-10-1585 Zeger Cornelisz woonde op die Vijssersdick ende Frou Luijtgis woonde op die Noorder Havendick. Het 3e bodt. getrout 20-10-1585
13-10-1585 Heertgin Jansz woonde an die Oosterhaven ende Sjtgin Abels ock an die Ooster haven. Het 3e bodt. getrout 24-10-1585
13-10-1585 Sijvert Lousz ende Jutte Jacops beijde van die Kuinre. Het 3e bodt.
13-10-1585 Luijtgin Cornelisz, soldaet onder hopman Joriaen Roedt ende Anne Pieters beijde woonde bij die Westerkerck. Het 1e bodt. [bruid of bruidegom overleden]
20-10-1585 Cornelis Pietersz woonde in Annemoersteijger ende Stijn Jans woonde in die Packtuijn. Het 3e bodt. getrout 07-11-1585
20-10-1585 Pieter Dircksz woonde bij die Kanuningsbrug ende Jacop Jacops woonde bij die Rijedick. Het 3e bodt. getrout 07-11-1585
20-10-1585 Gheleaem Strekelin, soldaet onder hopman Joriaen Roedt ende Elsijn Jans woonde bij Monickeklooster. Het 3e bodt. getrout 00-11-1585
20-10-1585 Jan Glas, soldaet onder hopman Jan Tonisz ende Ariaen Tonis wwonde an die Vessten. Het 1e bodt. [bruidegom en/of bruid overleden]
27-10-1585 Jan Andriesz woonde op die Vijssersdick ende Anne Jacops ut Hoorn. Het 3e bodt. getrout 00-11-1585
27-10-1585 Arent Davitsz ut Scotlandt, soldaet onder hopman Joriaen Roedt ende Tanneken Cornelis ut Bergen op Soom. Het 3e bodt. getrout 00-11-1585
27-10-1585 Jan Jansz ende Nan Eijsbrants woonde op die Rijedick. Het 3e bodt. getrout 00-11-1585
27-10-1585 Pieter Olfertsz ende Hijllen Sijbrants beijde woonde in ‘t Westend. Het 3e bodt. getrout 07-11-1585.
27-10-1585 Jacop Pietersz woonde op die Vijssersdick ende Griet Garbens woonde bij die Oosterhaven. Het 3e bodt. getrout 01-02-1587
03-11-1585 Jan Sijmonsz alias Jan Heijnsz woonde op die Carmelcksluis ende Diuver Broeks woonde in die Vijsselstraet. Het 3e bodt. getrout 01-12-1585
03-11-1585 Jan Wijlson, soldaet onder hopman Joriaen Roedt ende Anne Jans woonde in Harckesteijger. Het 3e bodt. getrout 17-11-1585
03-11-1585 Jacop Folkersz woonde op ‘t suijdende ende Aeff Dircks woonde over die Westerbrug. Het 3e bodt. getrout 17-11-1585
10-11-1585 Louverens Jacopsz ende At Annes beijde woonde in ’t Oude Provenhuis. Het 3e bodt. getrout 21-11-1585
10-11-1585 Jan Jansz Wijnter woonde op die Carmelcksluis ende Griet Jacops woonde bij die Nije Doelen. Het 3e bodt. getrout 24-11-1585
17-11-1585 Cornelis Hendricksz vam Blocksijl, soldaet onder hopman Joriaen Roedt ende Griet Clemmets van Haerlem. Het 3e bodt. getrout 28-11-1585
17-11-1585 Gerrit Egbertsz ende Aeff Pieters beijde woonde in ‘t Westend. Het 3e bodt. getrout 28-11-1585
17-11-1585 Harcke Wiggersz woonde in ‘t Westend ende Cornelis Jacops ut Bovencarspel. Het 3e bodt. getrout 28-11-1585
17-11-1585 Sijmon Sijmonsz woonde bij die Waegh ende Baucke Aggis van staveren. Het 3e bodt. getrout 01-12-1585
17-11-1585 Jan Ariaensz van ’t Oogh [Callantsoog] ende Baert Harcks woonde op die Vijssersdick. Het 3e bodt. getrout 01-12-1585
17-11-1585 Remmet Jochumsz ende Neel Cornelis woonde in die Hoppesack. Het 3e bodt. getrout 01-12-1585
17-11-1585 Jacop die Rompe ut Scotlandt ende Dircktgin Jans hebe haer bode gehadt. Dese sijn toe sneeck gheboden ende daer van acte ghetoont van die predicant te handen. Het 3e bodt. getrout 17-11-1585
24-11-1585 Drick Pietersz woonde op die Havendick ende Hijle Sweers. Het 3e bodt. getrout 08-02-1585
24-11-1585 Thomis Jansz ende Tonis Haijkis beijde woonde bij die Nije Doelen. Het 3e bodt. getrout 05-12-1585
24-11-1585 Otte Ottisz, soldaet onder hopman Jan Tonis ende Teet Claes woonde op due Rijedick. Het 3e bodt. getrout 05-12-1585
24-11-1585 Drick Heertesz woonde op die Oude Doelen ende Pietermoer Wijllems woonde op die Vijssersdick. Het 3e bodt. getrout 05-12-1585
24-11-1585 Remmit Warnaersz, soldaet onder hopman Jan Tonis ende Jeltgin Gerrits woonde op die Nije Rijedick. Het 3e bodt
24-11-1585 Baren Jacopsz van Delft, soldaet onder hopman Jan Tonis ende Lijesbet Cornelis woonde bij die Westerkerck. Het 3e bodt. getrout 05-12-1585
01-12-1585 Wijllem Jacopsz ende Neeltgin Cornelis beijde woonde op Noordende. Het 3e bodt. getrout 12-12-1585
01-12-1585 Jan Jansz woonde op die Carmelcksluis ende Fokel Luijtgis woonde op die Vijssersdick. Get 3e bodt. getrout 15-12-1585
01-12-1585 Pieter Harmensz woonde op die Vijssersdick ende Alijdt Cornelis woonde op Vijnegin [Venedie]. Het 3e bodt. getrout 15-12-1585
08-12-1585 Jacop Jacopsz van Groningen, soldaet onder hopman Jan Tonis ende Neeltgin Harmens van Amsterdam. Het 3e bodt. getrout 22-12-1585
08-12-1585 Trarrick Annesz, smit ende Meijnu Claes beijde woonde op die Havendick. Het 3e body. Getrout 19-12-1585
15-12-1585 Pieter Jansz woonde op die Noordehavendick ende Marij Pieters woonde op die Oosterhaven. Het 3e bodt. getrout 29-12-1585
15-12-1585 Sijmon Huijbertsz van Alckmaer ende Lijesbet Jacops woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. Dese sijn tot Alckmaer getrout 29-12-1585
15-12-1585 Pieter Claesz, vleijshouwer woonde in Sint Pancraesstraet ende Freck Claes woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt. getrout 29-12-1585
15-12-1585 Baren Thisz ende Roloef Jans beijde woonde bij die Westerbrugge. Het 3e bodt. getrout 05-01-1586
15-12-1585 Jacop Pietersz woonde achter Groote Scool ende Lubbertgin Hendricks van Swolle woonde bij die Waech. Het 3e bodt. getrout 29-12-1585
29-12-1585 Dirck Pietersz woonde op de Breestraet ende Ferdu Pieters woonde over die Westerbrug. Het 3e bodt. getrout 12-01-1586
29-12-1585 Albert Dircksz woonde achter die Groote Scool ende Garbrich Frans woonde op die Noorder Havendick. Het 3e bodt. getrout 12-01-1586
29-12-1585 Jan Allertsz woonde op die Carmelcksluis ende Geert Andries van Harderwijck. Het 3e bodt. getrout 12-01-1586
29-12-1585 Cornelis Jansz ende Saer Harpis beijde woonde op Suijdende. Het 3e bodt. getrout 12-01-1586
29-12-1585 Salle Tonis, soldaet onder hopman Jan Tonis ende Lijesbet Wijllems woonde op die Oude Doelen. Het 3e bodt. getrout 12-01-1586
29-12-1585 Peel Woutersz woonde op die Breestraet ende Griet Jans op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 09-01-1586

 

 

Westfries Archief Hoorn. Inv.nr. 62

Transcriptie: GeneaData

Datum: 02-11-2019

 

Bron: Westfries Archief Hoorn. Inv.nr. 62

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

GeneaData

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.