Enkhuizen Huwelijken Civiel 1584

Share and Like

Enkhuizen Huwelijksafkondigingen 1584.

1584  
01-01-1584 Hendrick Jansz ende Meijnu Pieters beijde woonde buijten die Noorderpoort. Het 3e bodt. Ghetrout 15-01-1584
01-01-1584 Joest Scepens ende Marijthen Haerijnck woonde in ’t Oude Provenhuis. Het 3e bodt. Ghetrout 15-01-1584
01-01-1584 Claes Frecksz ende Garrit Sijmons woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. Ghetrout 12-01-1584
01-01-1584 Jan Harmensz van Baren ende Geert Claes van Blocksijl. Het 3e bodt ghetrout 16-01-1584
01-01-1584 Jacop Cornelis ut Lutkebroeck ende Dieu Freck woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt. Ghetrout 15-01-1584 tot Lutkebroeck.
01-01-1584 Garrit Jochumsz woonde op die Vijssersdick ende Tijmmin Pieters van Blocksijl. Het 3e bodt. Ghetrout 15-01-1584
08-01-1584 Wijllem Garritsz woonde bij die Nije Doelen ende Su Pieters woonde op Sijbrantsdick. Het 3e bodt. Ghetrout 19-01-1584
08-01-1584 Tijmen Nollisz ut Lemmer ende Dieu Jans op die Carmelcksluis. Het 3e bodt
15-01-1584 Foppe Abelsz ende Griet Claes, beijde woonde op Noordend. Het 3e bodt. Ghetrout 31-01-1584
15-01-1584 Claes Ariaensz woonde op die Rijedick ende Aeff Hendricks woonde in ‘t Monickeklooster. Het 1e bodt. [bruidegom overleden]
15-01-1584 Harme Harcksz ende Reijnu Sijverts beijde woonde op die Vijsserdick. Het 3e bodt. Ghetrout 29-01-1584
22-01-1584 Harme Jansz ende Trijn Harmens woonde bij Oude Provenhuis. Het 3e bodt. Ghetrout 05-02-1584
22-01-1584 Freck Ariaensz op die Vijssersdick ende Aeff Harmens woonde in die Peeperstraet. Het 3e bodt. Ghetrout 09-02-1584
29-01-1584 Maerthen Tonisz ende Frou Jans beijde woonde in Gosen Janssteijger. Het 3e bodt. Ghetrout 16-02-1584
29-01-1584 Wijllem Woutersz woonde op Sijbrantsdick ende Tet Frericks woonde op die Vijssersdick. Het 3e bodt. Ghetrout 12-02-1584
29-01-1584 Cornelis Lambertsz woonde op die Suijder Havendick ende Meijnu Garbens op die Vijssersdick. Het 3e bodt. Ghetrout 09-02-1584
05-02-1584 Ariaen Cornelisz van Rotterdam ende Geert Claes beijde woonde op die Suijder Havendick. Het 3e bodt. Ghetrout maart 1584
05-02-1584 Jan jansz bij die Nije Doelen ende Sijdt Garrits woonde in Annemoersteijger. Het 3e bodt. Ghetrout 26-02-1584
05-02-1584 Gerrit Hendricksz van Alckmaer ende Geert Lamberts van Alckmaer. Het 3e bodt. Ghetrout 10-05-1584
05-02-1584 Drick Dricksz woonde op die Vijssersdick ende Eijthin Pieters woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. Ghetrout 00-00-1584
12-02-1584 Jan Maerthensz van steenwijck, soldaet onder hopman Jan garbensz ende Wijllem Claes beijde woonde in die Baenstraet. Het 2e bodt.
19-02-1584 Freck Garbensz ende Stijn Sijbrants woonde op die Vijssersdick. Het 3e bodt. Ghetrout 01-03-1584
19-02-1584 Jan Jansz, lijndraijer ende Hijllegondt Garbens woonde in Sint Jansstraet. Het 3e bodt. Ghetrout 04-03-1584
19-02-1584 Gabrel van Doren, soldaet onder hopman Rolant Foester ende Sijnthin Elia van Keulens. Het 3e bodt.
19-02-1584 Cornelis Rutgersz van Asterdam ende Griet Pieters woonde bij die Westerkarck. Het 3e bodt. Ghetrout 04-03-1584
19-02-1584 Garrit Cornelisz, soldaet onder hopman Claes Gorisz ende Marij Frericks. Het 3e bodt. Ghetrout 00-03-1584
19-02-1584 Nijclaes Louverensz, soldaet onder hopman Beresteijn ende Gees Stevens. Het 3e bodt. Ghetrout 01-03-1584
19-02-1584 Garrit Harmensz, soldaet onder hopman Pieter Beresteijn ende Trijn Reijers woonde op ‘t Westerkarckhoef. Het 3e bodt. Ghetrout 02-08-1584
19-02-1584 Rijtsert Penninck, soldaet onder hopman Pieter Beresteijn ende Sijnthin Jans woonde in ‘t Pesthuis. Het 3e bodt. Ghetrout 01-03-1584
19-02-1584 Pieter Thisz ende Freeck Pieters beijde woonde op die Vijssersdick. Het 3e bodt. Ghetrout 04-03-1584
26-02-1584 Cornelis Sijvertsz ende Anne Wijllems beijde van Vlijelandt. Het 3e bodt. Ghetrout 18-03-1584
26-02-1584 Jan Luijnthisz in Stoeltjessteijger ende Neel Jans woonde opdie Rijedick. Het 3e bodt. Ghetrout 01-04-1584
26-02-1584 Steven Arensz woonde op die Vriese Marckt ende Welmet Jans woonde op die Vriese Marckt. Het 3e bodt. Ghetrout 08-03-1584
04-03-1584 Garrit Gosensz, scoenmaecker ende Griet Harckis beijde woonde in ’t Westende. Het 3e bodt. Ghetrout 15-03-1584
04-03-1584 Jan Maerthensz, soldaet onder hopman Pieter Beresteijn ende Anne Cornelis van Sutven. Het 3e bodt. Ghetrout 15-03-1584
04-03-1584 Jacop Wijllemsz, soldaet onder hopman Pieter van Beresteijn ende Lijnthin Wijllems woonde in die Komenstraet. Het 3e bodt.
04-03-1584 Hendrick Gosensz, stoeldraijer ende Claes Arinens woonde in ‘t Molenpadt. Het 3e bodt. Ghetrout 15-03-1584
11-03-1584 Aris Garritsz van Amsterdam, soldaet onder hopman Roelandt Foster ende Sijsalij Koenraet woonde in ’t Sint Jansstraet. Het 3e bodt. Ghetrout 22-03-1584
11-03-1584 Jan Mijchgielsz woonde in die Westerstraet ende Marij Claes van Urck. Het 3e bodt. Ghetrout 03-04-1584
11-03-1584 Krin Jacopsz van Oosterhout, soldaet onder hopman Pieter van Beresteijn ende Marij Cornelis van Haerlem. Het 3e bodt.
18-03-1584 Wouter Jansz, soldaet onder hopman Claes Gozisz ende Jutte Barens woonde in die Baenstraet. Het 3e bodt. Ghetrout 29-03-1584
18-03-1584 Claes Egbertsz ende Neel Alberts woonde op die Oude Doelen. Het 3e bodt.
25-03-1594 Wijllem Jacopsz woonde in die Westerstraet ende Griet Jans op die Havendick. Het 3e bodt. Ghetrout 05-04-1584
25-03-1584 Jan Garritsz van Scotlant ende Magdalena Stoeffels. Het 3e bodt. Dese sijn tot Medemblick gheboden en hier ghetrout 25-03-1584
25-03-1584 Outgert Jansz ende Eijtgen Sijmons van Amsterdam. Het 3e bodt. Dese sijn tot Amsterdam ghetrout 00-00-1584
01-04-1584 Garrit Jansz van Emden, soldaet onder hopman Pieter van Beresteijn ende Feijck Jacops van Sneeck. Het 3e bodt. Dese sijn tot Campen ghetrout.
08-04-1584 Jakop Mijchielsz van Dordrecht ende Geert Jans van Stijenwijck woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. Ghetrout 26-04-1584
08-04-1584 Hendrick Jansz, stoeldraeger ende Anne Gerrits. Het 3e bodt. Ghetrout 19-04-1584
08-04-1584 Harme Dricksz van Urck ende Griet Pieters woonde bij die Vijssersbrug. Het 3e bodt. Ghetrout 24-04-1584
15-04-1584 Jan Wijchgersz in die Steehuijsen ende Claes Cornelis woonde bij die Suijderkarck. Het 3e bodt. Ghetrout 26-04-1584
15-04-1584 Cornelis Cornelisz, panneboeter woonde in Sint Jansstraet ende Sijbrich Jacops woonde op Noordend op die Havendick. Het 3e bodt. Ghetrout 08-07-1584
15-04-1584 Thonis Wijllemsz, soldaet onder hopman Jan Garbensz ende Stijncken Barens van Campen. Het 3e bodt. Ghetrout 15-04-1584
22-04-1584 Ariaen Albertsz woonde in Molenpadt ende Meijnu Claes woonde bij Oude Provenhuis. Het 3e bodt. Ghterout 03-05-1584
22-04-1584 Jan Jorisz woonde bij Knonckebrug ende Freck Maerthens op die Vijssersdick. Het 3e bodt. Ghetrout 08-07-1584
22-04-1584 Tonis Dricksz, vleeshouwer ende Anne Lamberts woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. Dese sijn op Steenhuisen ghetrout 00-00-1584
22-04-1584 Helmer Harmensz ende Lijesbet Wijllems woonde op Noordende. Het 3e bodt. Ghetrout 19-11-1584
22-04-1584 Drick Krinsz, soldaet onder hopman Pieter van Beresteijn ende Griet Mijchgiels van Harlin [Harlingen]. Het 3e bodt.
22-04-1584 Claes Albertsz woonde op die Rijedick ende Janthin Pieters van Ghent. Het 3e bodt. Ghetrout -6-05-1584
29-04-1584 Kan Jacopsz ende Lijesbet Tonis beijde woonde op die carmelcksluis. Het 3e bodt. Ghetrout 13-05-1584
29-04-1584 Goeijke Sijbouts van Molkwerum ende Geert Jans woonde in Westende. Het 3e bodt. Ghetrout 06-05-1584
29-04-1584 Sijvert Luijthisz woonde bij Oude Provenhuis ende Pietermoer Poppis woonde  om die Nije Haven. Het 3e bodt. Ghetrout 10-05-1584
06-05-1584 Lenaert Ariaensz woonde an die Nije Haven ende Griet Folkers woonde an die Oude Doelen. Het 3e bodt. Ghetrout 06-05-1584
06-05-1584 Jan Cornelisz ende Griet Dricks beijde woonde op die Westerstraet. Het 3e bodt. Ghetrout 20-05-1584
06-05-1584 Jan Ariaensz van Delft ende Belij Pieters van Kempe. Het 3e bodt. Ghetrout 17-05-1584
06-05-1584 Hendrick Hendricksz van Groningen ende Welmet Louvers van Quadick. Het 3e bodt. Ghetrout 17-05-1584
06-05-1584 Jan Outgersz woonde op suijdende ende Cornelis Jacops woonde op Sijbrantsdick. Het 3e bodt. Ghetrout 17-05-1584
06-05-1584 Ouger Claesz, smit woonde op die Havendick ende Aelit Pieters van Edam. Het 3e bodt. Ghetrout 20-05-1584
06-05-1584 Albert Thisz, soldaet onder hopman Stuijver ende Aeff Jacops woonde op die Oude Doelen. Het 3e bodt. Ghetrout 13-05-1584
13-05-1584 Eijsbrant Claesz woonde op die Vijsserdick ende Sijmon Frecks woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt. Ghetrout 27-05-1584
20-05-1584 Hans die Vorers, soldaet onder hopman Jakis Krisstal ende Liesbet die Derdelin woonde op die Rijedick. Het 3e bodt. Ghetrout 31-05-1584
20-05-1584 Dirck Dricksz woonde in ‘t Packhuis ende Dieu Frericks woonde bij Oude Provenhuis. Het 3e bodt. Ghetrout 03-06-1584
27-05-1584 Dirck Jansz ende Dieu Pieters woonde op die Rijedck. Het 3e bodt. Ghetrout 07-06-1584
27-05-1584 Claes Sijmonsz, soldaet onder hopmasn Pieter Beresteijn ende Anne Goverts woonde in die Doelesteijger. Het 3e bodt. Ghetrout 07-06-1584
03-06-1584 Wijllem Jansz van Mastricht, soldaet onder den overste Vadel toe Hoorn ende Alijdt Cornelis van Breda. Het 3e bodt
03-06-1584 Harme Dricksz, pottebacker ende Trijn Jacops beijde woonde buiten die Noorderpoort. Het 3e bodt
03-06-1584 Rijcke Feddisz van Harlingen ende Trijn Cornelis woonde op ‘t Bolwarck. Het 3e bodt. Ghetrout 17-06-1584
10-06-1584 Louverens Jansz van Alckmaer, soldaet onder hopman Jakis Krystal ende Geert Pieters woonde opdie Carmelcksluis. Het 3e bodt. Ghetrout 28-06-1584
10-06-1584 Pieter Thiemsz ende Evert Sijverts beijde woonde op Noorder Havendick. Het 3e bodt. Ghetrout 01-07-1584
10-06-1584 Jan Dricksz, tijmmerman ende Griet Hendricks beijde woonde in die Boeckbijnderssteijger. Het 3e bodt. Ghetrout 21-06-1584
17-06-1584 Jan Jacopsz van Groningen, soldaet onder hopman Jakis Kristal ende Pieters Jochums beide woonde in Harckesteijger. Het 3e bodt. Ghetrout 01-07-1584
17-06-1584 Hans Starck, soldaet onder hopman Jakis Krystal ende Aelthin Maerthens van Kampen. Het 3e bodt. Ghetrout 28-06-1584
17-06-1584 Jan Barensz ende Griet Harckis beijde woonde op die Rijedick. Het 3e bodt. Ghetrout 01-07-1584
24-06-1584 Ellert Willemsz van den Dam ende Hillegont Sijbers van Wessanen. Het 3e bodt. Dese sijn tot Hoorn gheboden an hier ghetrout 24-06-1584
24-06-1584 Peter Jakobsz van Grootegast ende Toenis Gerrits van Beesterswaag. Het 3e bodt. Dese sijn tot Hoorn gheboden en hier ghetrout 24-06-1584
24-06-1584 Daniel Louverensz ut Noorwegen ende Meijnu Egberts samen woonde in ‘t Provenhuis. Het 3e bodt. ghetrout 06-07-1584
24-06-1584 Pieter Cornelisz, rogdrager in Annemoersteijger ende Baef Jellis woonde in ‘t Molenpadt. Het 3e bodt. ghetrout 05-07-1584
24-06-1584 Arijaen die Grebber van Persijn, adelborst onder hopman Pieter van Beresteijn ende Anne Danneberch woonde op die Baansteijger. Het 3e bodt. ghetrout 15-07-1584
24-06-1584 Meijnert Frecksz, tijmmerman ende Meijnu Jacops beijde woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. ghetrout 08-07-1584
24-06-1584 Jan Pietersz, soldaet onder hopman Jakis Krisstal ende Neel Dirckx woonde in ’t Oude Weeshuis. Het 3e bodt. ghetrout 05-07-1584
24-06-1584 Dirck Dirckxz, soldaet onder hopman Pieter Beresteijn ende Anne Thonis woonde in Annemoersteijger. Het 3e bodt. ghetrout 16-10-1584
24-06-1584 Hendrick Jansz ut Bovencarspel ende Griet Sijbrandts in ‘t Westende. Het 3e bodt. ghetrout 08-07-1584
24-06-1584 Jobb Rinckisz van Oudemirdum, soldaet onder hopman Pieter van Beresteijn ende Jannetgin Thonijs. Het 3e bodt. ghetrout 08-07-1584
01-07-1584 Jacop Ferniaertens, schrijver onder hopman Jakis Kristall ende Aecht Nannes van Alckmaer. Het 3e bodt. ghetrout 15-07-1584
01-07-1584 Reijer Jacopsz van Wiering ende Knier Harppes woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. ghetrout 08-07-1584
01-07-1584 Roeloef Roeloefsz ende Aelthin van Danwijck. Het 3e bodt.
08-07-1584 Hendrick Jansz ende Jacop Jans, dese sijn gheboden op het bescheijt van die predekant van Hattum. Het 3e bodt.
15-07-1584 Maerthen Stevensz, soldaet onder hopman Pieter van Beresteijn ende Sijthin Dricks van Groningen. Het 3e bodt. ghetrout 22-07-1584
15-07-1584 Gerrit Roloefsz, soldaet onder hopman Jakis Krisstal ende Sare Jans van Harlijn [Harlingen]. Het 3e bodt. ghetrout 29-07-1584
15-07-1584 Dirck Jacopsz van Alckmaer, soldaet onder hopman Jakis Krijsstal ende Diever Pieters ock van Alckmaer. Het 3e bodt.
22-07-1584 Lijefuer Harmensz, soldaet onder hopman Roelant Forster ende Geert Claes van Alckmaer. Het 3e bodt. ghetrout 22-07-1584
22-07-1584 Dirck Dircksz woonde op die Laage Havendick ende Jacop Bolis woonde in Sint Jansstraet. Het 3e bodt. ghetrout 00-08-1584
29-07-1584 Jan Dircksz, soldaet onder hopman Pieter van Beresteijn ende Lijesbet Ariaens woonde bij die Nije Doelen. Het 3e bodt.
29-07-1584 Pieter Jansz, straetemacker ende Anne Hijlbrants beijde woonde in ‘t Monckeklooster. Het 3e bodt. ghetrout 12-08-1584
29-07-1584 Dirck Maertensz op die Breestraet ende Eesdel Sijmons ock op die Breestraet. Het 3e bodt. Dese sijn op dat Stadthuis getrout.
05-08-1584 Mijgcjiel Frecksz ut Ruslant ende Alijt Gerrits woonde bij die Nije Doelen. Het 3e bodt. getrout 19-08-1584
05-08-1584 Adam Dircksz, soldaet onder hopman Rolant Foster ende Nijes Wouters van Alckmaer. Het 3e bodt. getrout 19-08-1584
12-08-1584 Tarck Jansz, brouwer woonde in die Westerstraet ende Meijnert Sijmons woonde op die Rijedick. Het 3e bodt. getrout 26-08-1584
19-08-1584 Warnaer Jansz, sargeant onder hopman Dach die nu tertit toe Brussel leijdt ende Sijmon Jans van Balck. Het 3e bodt. getrout 26-08-1584
19-08-1584 Drick Dricksz woonde op die Oude Doelen ende Marijt Cornelis woonde ock op die Oude Doelen. Het 3e bodt. getrout 13-09-1584
19-08-1584 Jacop Jacopsz van Swolle, soldaet onder hopman Roelant Forster ende Jelle Everts woonde in Harckesteijger. Het 3e bodt
19-08-1584 Hendrick Harmensz, slotenmaecker ende Griet Hilbrants beijde van Vollenhoef. Het 3e bodt. getrout 02-09-1584
19-08-1584 Cornelis Jansz woonde op die Nije Riedick ende Eefke Jacops bij die Westerpoort. Het 3e bodt. getrout 30-08-1584
26-08-1584 Wijbrant Wijbrantsz woonde op die Carmelcksluis ende Reijer Alberts op die Vijssersdick. Het 3e bodt. getrout 00-09-1584
26-08-1584 Joriaen Gorisz van die Reijde ende Trijn Tonis beijde woonde bij die Blaupoort. Het 3e bodt. getrout 00-09-1584
02-09-1584 Pieter Frecksz ende Freck Jacops beijde woonde op ‘t Noordende. Het 3e bodt. getrout 00-09-1584
02-09-1584 Albert Albertsz van Berkom ende Nijes Reijners woonde in Pancraetsstraet. Het 3e bodt. getrout 00-12-1584
02-09-1584 Wouter Jansz woonde op die Oude Doelen ende Pieter Zegers woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 21-09-1584 stadhuis
02-09-1584 Garrit Dirckxz ende Marij Reijners. Het 3e bodt. Dese sijn op ‘t stadthuis getrout 25-09-1584
09-09-1584 Meijster Harme, veltscerer onder hopman Rolant Foester ende Anne Jan beijde woonde bij die Lange Brugge. Het 3e bodt.
09-09-1584 Jacop Arensz woonde op die Rijedick ende Eijdt Wouters op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 18-09-1584
16-09-1584 Cornelis Claesz woonde in Sint Jansstraet ende Aeff Jochums woonde bij die suijderkarck. Het 3e bodt. getrout 18-09-1584
16-09-1584 Claes Haeijsz woonde in Harckessteijger ende Engel Maerthens. Het 3e bodt. getrout 00-09-1584
16-09-1584 Dirck Ruggersz, messelaer ende Geert Cornelis woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt. getrout 00-09-1584
16-09-1584 Brack Andriesz, snijder ende Aecht Koorsijn beijde woonde op die Havendick. Het 3e bodt.
16-09-1584 Wijbrant Sijmonsz woonde op ‘t Noordende ende Geert Lamberts woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt. getrout 30-09-1584
16-09-1584 Harcke Cornelisz woonde in Bovencarspel ende Brecht Zegers woonde in Westende. Het 3e bodt. Dese sijn in Bovencarspel getrout 30-09-1584
16-09-1584 Gerrit Pietersz, pottebacker ende Eijf Jans woonde bij Kanunisbrug. Het 3e bodt. getrout 30-09-1584
23-09-1584 Arijaen Jacopsz ende Marij Frans beijde woonde op Suijdende. Het 3e bodt. getrout 04-10-1584
23-09-1584 Pieter Wijllemsz woonde bij die Westerkarck ende Pieter Maerthens woonde op die Vijssersdick. Het 3e bodt. getrout 04-10-1584
23-09-1584 Lubbert Gerritsz ende Hendrick Jans beijde woonde bij die Westerkarck. Het 2e bodt. [bruidegom overleden]
23-09-1584 Allert Heertsz ende Albert Frecks beijde woonde op die Vijssersdick. Het 3e bodt. getrout 07-10-1584
23-09-1584 Luckas Hendricksz van Harling ende Drick Sijmons woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt. Dese sijn toe Harlingen getrout 07-10-1584
23-09-1584 Harme Jarichsz woonde op Noordende ende Kenu Jans woonde op die Vijssersdick. Het 3e bodt. Dese sijn op stadtshuis getrout.
30-09-1584 Pieter Karstsz ende Sijpke Frerickx woonde op die Laage havendick. Het 3e bodt. getrout 28-10-1584
30-09-1584 Joris Wager van Scotlandt, soldaet onder hopman Gernu ende Marij Jacops van den Neijkerck. Het 1e bodt.
30-09-1584 Lodewick Huibertsz, soldaet onder hopman Jan Tonisz ende Trijn Cornelis. Het 3e bodt. getrout 11-10-1584
07-10-1584 Hendrick Jansz van Dockum, soldaet onder hopman Jakis Kristal ende Anne Jans van Amsterdam. Het 3e bodt. getrout 15-11-1584
07-10-1584 Geelis Goversz ende Geert Dirckx. Het 3e bodt. getrout 25-10-1584
07-10-1584 Cornelis Egbertsz van Vlijlant ende Lijesbet Ariaens woonde op die Vijssersdick. Het 3e bodt. getrout 26-05-1585
07-10-1584 Pieter Fransz van Sevenhuijse ende Janthin Pouvels woonde bij die Nije Doelen. Het 3e bodt. getrout 18-10-1584
07-10-1584 Harcke Jansz woonde op ’t Suijder karckhoef ende Lijesbet Cornelis woonde bij Oude Provenhuis. Het 3e bodt. getrout 18-10-1584
14-10-1584 Egbert Fijlipsz woonde bij Noorder Moelen ende Geert Pieters woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 00-10-1584
21-10-1584 This Dircksz, kuijper woonde in ’t Sint jansstraet ende Hendrick Joriaens ut die Lemmer. Het 3e bodt. getrout 30-11-1584
21-10-1584 Baren Jansz van Koesfelt, soldaet onder hopman Jakis Krijstal ende Suster Jarich beijde woonde in Harckesteijger. Het 3e bodt.
28-10-1584 Mijchgiel Andriesz van Stockholm ende Anne Rijckits woonde bij die Westerkerck. Het 3e bodt. getrout 06-11-1584
28-10-1584 Heijn Jansz, glasemaecker ende Neel Jans woonde bij die Westerpoort. Het 3e bodt. getrout 18-11-1584
28-10-1584 Pouvels Koersz van Moelen bij Luijbeck ende Mette Jans woonde an die Nije Haven. Het 3e bodt. getrout 16-12-1584
11-11-1584 Lambert Mijchgiels Pelser ende Aelthin Cornelis van Swaech woonde tot Hoorn. Het 3e bodt. Dese sijn tot Hoorn getrout 00-00-1584
11-11-1584 Jan Jansz Toe Heijls woonde achter Groote Scool ende Weijn Jacops woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. Dese sijn getrout op ‘t stadtshuis 06-12-1584
18-11-1584 Tijmen Albertsz woonde an die Nije Haven ende Albert Jans woonde op die Dick. Het 3e bodt. getrout 02-12-1584
18-01-1584 Dirck Jansz ende Trijn Jans beijde woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 02-12-1584
25-11-1584 Louverens Oelbert, soldaet onder overste Waesdel ende Marij Jans woonde an die Vesting. Het 3e bodt. getrout 21-01-1585
25-11-1584 Dirck Jorisz woonde bij die Oude Provenhuis ende Stijn Everts ock bij die Oude Prozenhuis. Het 3e bodt. getrout 09-12-1584
25-11-1584 Claes Dircksz woonde in ‘t Packhuis ende Griet Pieters woonde op Suijdende. Het 3e bodt. getrout 09-12-1584
25-11-1584 Joriaen Bijlefelt ende Aeff This beijde woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 23-12-1584
02-12-1584 Davit Vermolen, soldaet onder hopman Jakis Krijstal ende Frou Harmens woonde in ’t Oude Weeshuis. Het 2e bodt. [bruidegom overleden]
02-12-1584 Hans Jonckbloedt van Brugghe, soldaet onder hopman Jakis Krijstal ende Selij Wijllems van Amsterdam. Het 3e bodt. getrout 13-12-1584
02-12-1584 Jacop Claesz woonde op die Rijedick ende Marij Eijsbrantdts woonde op die Laage Havendick. Het 3e bodt. getrout 16-12-1584
02-12-1584 Willem Reijnersz woonde op die Vijsserdick ende Trijn Jans woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 07-04-1585
09-12-1584 Bartel Jansz van Stade ende Marij Jans woonde bij die Blauwe Poort. Het 3e bodt. getrout 20-12-1584
16-12-1584 Tonis Cornelisz ende Dieu Meijnerts beijde woonde buiten die Noorderpoort. Het 3e bodt. getrout 13-01-1585
16-12-1584 Jan Cornelisz, soldaet onder hopman Jakis Krijstal ende Griet Harmens. Dese sijn toe Kampen geboden ende hier getrout. Het 3e bodt.
23-12-1584 Evert Wijllemsz woonde op die Breestraet ende Maddeleentje Harmes woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 06-01-1585
23-12-1584 Sijbble Jansz van Workum ende Femtgen Eijthis woonde op die Melckmarckt. Het 3e bodt. getrout 06-01-1585
30-12-1584 Gelis Gelisz, soldaet onder hopman Jan Tonisz ende Liesbet Tonis beijde woonde in Sint Jansstraet. Het 3e bodt. getrout 10-01-1585
30-12-1584 Gerrit Wijbrantsz woonde achter Groote Scool ende Dirck Jacops woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 29-01-1585
30-12-1584 Claes Jansz woonde an die Nije Haven ende Brecht Gerrits woonde bij die Nije Rijedick. Het 3e bodt. getrout 13-01-1584
30-12-1584 Jan Danneberch woonde op die Breestraet ende Griet Leenaerts woonde toe Hoorn. Het 3e bodt.

 

 

Westfries Archief Hoorn. Inv.nr. 62

Transcriptie: GeneaData

Datum: 28-10-2019

 

Bron: Westfries Archief Hoorn. Inv.nr. 62

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

GeneaData

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.