Enkhuizen Huwelijken 1800 – 1802

Share and Like

Enkhuizen Trouwen Civiel 1640 – 1810

periode 1800-1803

 

 

04-01-1800           Jan Pietersz Deugt, minderjarig jongman en Aafje Bakker, mnderjaarig jongedogter, de eerstgenoemde gebooren te Grootebroek dog sedert een geruime tijt woonagtig binnen deese stad en de laast gemelde gebooren en woonagtig alhier beijde voorzien met behoorlijk consent van hun lieder ouders, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

04-01-1800           Gerbrand Bakker, jongman gebooren en woonagtig binnen dese stad en Jacoba Johanna Poel, jongedogter van Amsterdam worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

11-01-1800           Hendrik van Willige, jongman van Hoorn en Jannetje Jacobs, jongedogter gebooren en woonagtig alhier en voorzien met nehoorlijk consent van desselfs vader, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

11-01-1800           Philippus Broers, jongman en Fempje Doedes, jongedogter beijde gebooren en woonagtog binnen deese stad en beijde voorzien met nehoorlijk consent van desselfs ouders, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

11-01-1800           Pieter Heinsz Dekker, minderjaarig jongman van Wijdenes en Aaltje Eriks Bok, minderjaarige jongedogter van hier worden geconsenteert na dat dezelve hadden geproduceert behoorlijk consent van derzelver ouders omme om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

25-01-1800           Carel Corpar, jongman geboortig van Altekerken gelegen in de nabijheid van Keulen, Fusilier bij het 2e battaljon 2e halve brigade, in dienst der Bataafsch Republieq, en Margaretha van Haaten, jongedogter, beijde voorzien met behoorlijk consent worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

22-02-1800           Jacob de Jongh, minderjaarig jongman gebooren alhier en Hillegonda van Gemeren, minderjarige jongedogter gebooren aan Huige Waard dog sedert een geruime tijd woonagtig alhier, beijde voorzien met behoorlijk consent, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

22-02-1800           Harme Last, minderjaarig jongman en Teetje de Boer, jongedogter gebooren te Waarns in het voormalig gewest Friesland dog sedert een geruime tijd woonagtig binnen deese stad en zijnde de eerstgenoemde voorzien met behoorlijk consent van desselfs ouders worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

22-03-1800           Arien Kloppenburg, jongman en Theunisje Stant, jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad en voorzien met behoorlijk consent van desselfs ouders, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

27-03-1800           Jan Bruin, minderjaarig jongman en Antje Gerrits, minderjaarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad en beijde geadmiteerd door hunne ouders, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

 

 

12-04-1800           Jan de Clereq, jongman gebooren in de Beets bij Oosthuizen en Engeltje de griek, jongedogter gebooren te Medemblijk dog sedert eengeruime tijt woonagtig binnen deese stad worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

19-04-1800           Jan Dirksz de Vries, jongman en Jantje Pieters, jongedogter beijde gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

03-05-1800           Frans Gerritsz Quaad, jongman en Johanna Molenaar, jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

17-05-1800           Roelof Schut Dirksz, jongman en Hendrikje Hoogeveen, jongedogter beijde gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

17-05-1800           Ruben Nathan Gans, jongman en Geertje Hartog, jongedogter beijde behoorende tot de Joodsche Gemeente alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

23-05-1800           Maarten Ruijen Engelsman, minderjaarig jongman gebooren te Bovencarspel en geadsisteert met desselfs ouders en Margaretha Appelman, meerderjaarige jongedogter gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

31-05-1800           Harme Mes, voor deezen getrouwt en sibregje Hollander, jongedogter gebooren te Stavooren, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

31-05-1800           Lucas Broers, jongman en Antje Scheffer, jongedogter beijde gebooren en woonagtig alhier en beijde voorzien met behoorlijk consent van derzelver ouders, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

31-05-1800           Maarten Leendertsz, jongman en Bregje Theunis, jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deeze stad em beijde voorzien met nehoorlijk consent van derzelver ouders, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

07-06-1800           Rijkert Pieters Frankfort, voor deezen getrouwt en Tjeske Kleistra, jongedogter gebooren te Stavooren in het voormalig gewest Friesland dog sedert eenige tijd woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

27-06-1800           Cornelis Butet, jongman gebooren te Utrecht dog sedert eenige tijt woonagtig binnen deeze stad en Anna Maria Struivenberg, jongedogter gebooren en woonagtig alhier en geadsisteerd door desselfs ouders, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

 

 

28-06-1800           Dirk Jansz Fijn en Maartentje Jans, beijde voor deesen getrouwt en beijde woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

11-07-1800           Pieter Mooi, jongman te Amsterdam en Grietje Stant, jongedogter alhier, geadsisteerd door derselfe moeder, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

12-07-1800           Gerrit Blom, minderjaarig jongman dog voorzien met behoorlijk consent van desselfs ouders en Aaltje Bos, jongedogter beijde gebooren en woonagtig binen deese stad, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

26-07-1800           Gerrit Degeling, jongman en Aaltje Cordes, jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

30-08-1800           Wigger van Rienderhoff, jongman en Neeltje Gerrits, jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

13-09-1800           Karst Simonsz, jongman gebooren en woonagtig alhier en Thijmentje de Jongh, jongedogter woonagtig te Hilversum, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

20-09-1800           Willem Laborius, jongman en Leentje Aling, jongedogter beijde gebooren en woonagtig alhier en beijde voorzien met behoorlijk consent, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

26-09-1800           Hendrik Jansz Blomberg, minderjaarig jongman gebooren te Amsterdam, dog sedert een geruime tijt woonagtig alhier en met behoorlijk consent zoorzien en Geertrui Catharina Struivenberg, jongedogter gebooren en woonagtig binnen deese stad, geadsisteerd met desselfs ouders, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

02-10-1800           Johan Fredrik Scholtsz, gebooren te Wesel, voordien getrouwt met Aaltje Franx, fusilier in de Compagnie van de Maijor van Lenthe van het Tweede Regiment van de vorst van Waldek in dienst van de Bataafsche Republieq, en Maria Elisabeth Franx, jongedogter gebooren en woonagtig alhier, worden na bekomende en geproduceerde dispensatie van de Politique Ordonnantie op het middel van het trouwen ingevolge genomen resolutie bij het de eerste kamer van het vertegenwoordigende lichaam der Bataafsche volk in dato 15 september en bij de tweede kamer bekragtigt den 26e daaraanvolgende zijnde de eerste genoemde voorzien met behoorlijk consent van desselfs commandant en de laatstgenoemde geadsisteerd met desselfs vader, geconsenteert omme na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

04-10-1800           Arend Nauta, jongman en Theunisje Edelenbosch, voor deezen getrouwd, beijde gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

 

 

11-04-1800           Jan de Vries, jongman, gebooren en woonagtig alhier en Anna Langedijk, jongedogter gebooren te Edam, dog sedert een geruime tijd woonagtig binnen deese stad, zijnde de laastgemelde voorzien met behoorlijk consent van deselfs ouders, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

11-04-1800           Johannis Barendsz, jongman en Hiltje de Vries, jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

18-10-1800           Simon Reindertsz, minderjaarig jongman en Aaltje Geruds, minderjaarig jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad en beijde voorzien met behoorlij consent van desselfs ouders, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

18-10-1800           Klaas Dirksz Kooiman, jongman geboortig van Wijdenes dog sedert eenige tijt woonagtig te Bovencarspel en Aaltje Reindertsz Kooiman, voor deesen getrouwt en woonagtig in ’t Westeijnde deeser stad, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

25-10-1800           Hendrik dirksz Schooneman, jongman gebooren te Broekerhaven dog thans woonagtig in ’t Wesyeijnde deezer stad, en Grietje Claas Schouten, jongedogter gebooren te Andijk dog sedert een geruime tijd woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

01-11-1800           Johannis Reolet, jongman geboortig vab Weenen dog sedert eenige tijt woonagtig alhier en Alida Hundepo, jongedogter gebooren te Grootebroek dog sedert diverse jaaren woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

01-11-1800           Jan Dirksz Krul, jongman geboortig van Wieringen dog sedert een geruime tijt woonagtig alhier en Grietje Hekkerveld, jongedogter gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

08-11-1800           Aart Jansz, voor deezen getrouwt en Jantje de Bruin, minderjaarige jongedogter, beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad en zijnde de laastgenoemde voorzien met behoorlijk consent van haar ouders, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

06-12-1800           Theunis Takesz, minderjaarig jongman en Jantje Groes, meerderjaarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

10-01-1801           Dirk Cornelisz Schooneman, meerderjaarig jongman gebooren te Grootebroek en Zuzanna Bruininkbolt, meerderjaarige jongedogter gebooren en woonagtig binnen deeze stad, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

 

 

17-01-1801           Gerrit Jansz voor deezen getrouwt te Noorder Drachten in ’t voormalig gewest Friesland en Geertje Annes, jongedogter gebooren te Bolsward mede in ’t voormalig gewest Friesland, dog beijde thans woonagtig binnen deese stad. worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

17-01-1801           Evert van der Vliet, minderjaarig jongman gebooren te Keeren eeven buiten de stad Hoorn doch sedert eenig tijt woonagtig alhier en Doortje Ossebaer, minderjaarige jongedogter gebooren en woonagtig alhier, beijde voorzien met behoorlijk consent van hunne ouders, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

24-01-1801           Pieter van Papendorp, voor deezen getrouwt woonagtig binnen deeze stad en Aaltje Jans, mede voor deezen getrouwt en woonagtig te Lutjebroek, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

28-03-1801           Hendrik Klaasz, meerderjarig jongman gebooren te Agtkarspelen in het voormalig gewest Vriesland en Janke Feitses, meerderjarige jongedogter geboortig van Stavooren, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

04-04-1801           Jan Willem Mogin, meerderjarig jongman en Jannetje Wils, minderjarige jongedogter dog met behoorlijk consent van haar vader voorzien, de eerstgemelde gebooren alhier en de laastgemelde aan de Oude Vesting, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

11-04-1801           Jan Schut, minderjarig jongman en Saartje Willems, minderjarige jongedogter, de eerstgemelde voorzien met behoorlijk consent van desselfs vader en de laastgemelde van wegens regenten van het Oude Armenhuis uijt hunne directie ontslagen, beijde gebooren en woonagtig binnen deeze stad, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

11-04-1801           Jan Oenen, meerderjarig jongman gebooren re Fragten in ’t voormalig gewest Vriesland, en Neeltje Keetman, voor deezen getrouwt, beijde woonagtig alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

17-04-1801           Jacob Buisman, voor deezen getrouwt, gebooren en woonagtig alhier en Wijbregje Posthuma, minderjaarige jongedogter, voorzien met behoorlijk consent van haar moeder, gebooren te Makkum dog seedert een geruime tijt woonagtig alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

18-04-1801 Jan Paardeman, jongman, gebooren te Amsterdam dog sedert een geruime tijt woonagtig alhier en Willemijntje Geerding, jongedogter gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

18-04-1801           Cornelis Brouwer, meerderjarig jongman gebooren in den Briel en Elisabeth Speelleveld, minderjarige jongedogter gebooren te Vlaardingen, voorzien met behoorlijk consent van haar ouders, beijde seedert een geruime tijd woonagtig alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

 

 

18-04-1801           Ruts Groen, meerderjarig jongman, gebooren en woonagtig alhier, en Cornelia Johannis, jongedogter gebooren te Oosterzee in het voormalig gewest Friesland, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

25-04-1801           Hendrik Degelink, meerderjarig jongman, gebooren en woonagtig alhier, en Hiltje Schram, jongedogter gebooren te Stavooren in het voormalig gewest Friesland, dog sedert een geruime tijt woonagtig alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

18-04-1801           Klaas Quast, jongman en Geertje Kalverboer, jongedogter beijde gebooren en woonagtig alhier, de laastgenoemde voorzien met behoorlijk consent van desselfs voogden, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

30-04-1801           Wouter Roeloff van der Gronden, voor deezen getrouwt, gebooren en woonagtig te Hoorn en Petronella Anthonia Brandenburg, minderjaarige jongedogter, gebooren en woonagtig alhier, geadsisteert met desselfs moeder, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

02-05-1801           Dirk Schouw, minderjaarig jongman en Geesje Barends, minderjarig jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad en beijde uijt de directie van Regenten van het Oude Arme Weeshuis ontslagen, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

02-05-1801           Albert Sweersz, minderjarig jongman gebooren en woonagtig alhier en Anne Jacobs, minderjarige jongedogter gebooren te Hoogcarspel dog sedert een geruime tijt woonagtig binnen deese stad, beijde voorzien met behoorlijk consent van hunne ouders, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

02-05-1801           Juriaan Jansz, minderjarig jongman en Wiebje Jansz, jongedogter, de eerstgnoemde gebooren Lioiffens en de laastgenoemde in de Lemmer beijde geleegen in ’t voormalig gewest Friesland, dog sedert een geruime tijt woonagtig alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

09-05-1801           Jacob Bruin, meerderjarig jongman gebooren en woonagtig alhier en Cornelia de Vries, minderjarige jongedogter gebooren te Bovencarspel dog sedert een geruime tijt woonagtig binnen deeze stad, beijde voorzien met behoorlijk consent van hunne ouders en voogden, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

16-05-1801           Anthonij van Rijsselberg, minderjaarig jongman, geboortig van Maaslandsluis dog sedert een geruime tijt woonagtig alhier en Antje Jellis, minderjarige jongedogter gebooren te Harlingen dog meede sedert een geruime tijt alhier woonagtig, beijde voorzien met behoorlijk consent van hunne ouders, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

16-05-1801           Klaas Windt, jongman en Trijntje jans, jongedogter beijde gebooren en woonagtig alhier en voorzien met behoorlijk consent van hunne ouders, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

 

 

23-05-1801           Klaas Rijkertsz, minderjaarig jongman en antje Ossekooper, jongedogter beijde gebooren en woonagtig alhier en beijde voorzien met behoorlijk consent van hunne ouders, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

30-05-1801           Jan van Rijssel, minderjaarig jongman en Marijtje Hendriks, minderjaarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deeze stad en beijde voorzien met behoorlijk consent van hunne ouders, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

30-05-1801           Michiel Marchart, minderjaarig jongman en Johanna Levens, meerderjarige jongedogter beijde van hier, de eerstgenoemde voorzien met behoorlijk bewijs van toestemming van zijn ouders, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

30-05-1801           Michiel Goemaat, jongman geboortig van Vlaardingen dog sedert een geruime tijt woonagtig binnen dese stad, voorzien met behoorlijk consent van zijn vader, en Jantje van der Veen, jongedogter gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

06-06-1801           Fredrik Greve, meerderjaarig jongman geboortig van Osnabrug dog sedert een geruimte tijt woonagtig alhier en Reinoutje Buisman, voor deesen getrouwt, gebooren binnen deese stad, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

20-06-1801           Volkert Pots, meerderjaarig jongman en Eva Wilhelmina van Schaeck (boven de 20 dog binnen de 25 jaaren oud) beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad, zijnde de laastgenoemde onvoorzien van behoorlijk consent van desselfs ouders, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

 

Op zaterdag den 20 junij 1801 is Volkert Pots en Eva Wilhelmina van Schaeck, ofschoon laastgenoemde met een behoorlijk consent bewijs van haar ouders voorzien, door commissarissen van de huwelijsche zaken (zijnde Gecommitteerden uit de Municipaliteijt op speciale authorisatie van dezelve Municipaliteijt deeser stad in ondertrouw opgenomen, dan uijt kragt van het 3e artikel van de Politique Ordonnantie heeft men in het afkondigen der huwelijksch Proclamatien gedifficulteert – vervolgens is een der stads secretarissen gequalificeert – zig te begeeven na de ouders van de voornoemde bruid, en dezelve versogt tegen een gefixeerde tijt zig te sistueren voor een Commissie van Commissarissen tot de huwelijksche Zaken.

Vervolgens den advocaat Roldanus, in naam van de ouders, gecompareert zijnde wiert aan dezelve te kennen gegeven – dat de ondertrouw en gepasseerde zaterdag den 20 junij had plaats gehad; dan dat de eerste huwelijsche proclamatien in ’t kragt van het 3e artikel van de Politique Ordonnantie geen voortgang haf gehad dat al wijders uit kragte van het voorschreven artikel commissarissen als daar toe van wegens het bestuur deeser stad speciaal verzogt en gequalificeert, de ouders van dit gepasseerde niet alleen kennisse te geven maar dezelve af te vragen de redenen van disconsent, en wel omme dezelve binnen den tijt van veertien dagen in scriptie aan commissarissen te cyhiberen – de advocaat Roldanus na dankzegging voor gegeven ouvertuures, zigt in dezelve qualiteijt in substantie, dat men de

 

 

reedenen van disconsent binnen den tijt van veertien dagen zouden opgeven, te rekenen van gepasseerde zaterdag den 20 junij deezes jaars 1801. Hierop is gevolgt dat van de zijde der ouders de redenen bij form van missere (ingevolge resolutie van 20 deese) zijn opgenomen in eene enveloppe, geachetteert en aan commissarissen van de Huwelijksche Zaaken geadresseert.

(Hierna volgt nog een lange brief aan de commissarissen van de ouders van Eva welke ik in dit bestand niet zal opnemen, heeft u wel interesse voor deze brief, even een mailtje sturen is genoeg).

04-07-1801           Johannis Wittebols, minderjaarig jongman en Hendrikje Gerrits, meerderjaarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad en beijde voorzien met behoorlijk consent van hunne ouders,worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

18-07-1801           Hendrik ten Kaate en Tetje de Zeeuw, beijde voor deesen getrouwt en beijde van hier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

25-07-1801           Jacob Schuit, voor deesen getrouwt, gebooren en woonagtig alhier en Johanna Kramer, jongedogter gebooren en woonende te Rotterdam, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

30-07-1801           Theodorus Arnoldus Fabritius en Petronella Kuiper, eerstgemelde gebooren te Genemuiden dan sedert onderschijden jaaren woonagtig aan te Amsterdam en dan binnen deese stad, en laastgemelde gebooren en woonagtig alhier, beijde voor deesen getrouwt, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

N.B. Voor het in ondertrouw opneemen werd van de zijde van Petronella Kuiper aan Commissarissen tot de Huwelijksche zaaken vertoont een instrument het welk copielijk bij deese word geinsereert.

Op een zegel van f 16. – . –             Extract uit de gepreerileerde Rolle der stad Amsterdam in dato primo april 1800.

Petronella Kuiper, gesepareerde huisvrouw van Machiel Ombrijt, thans woonende te Enkhuizen dog haar domicilium citandi et exicutant hier ten huize van den Procureur Mr. Jan Klinkhamer, woonende alhier op de Heeregragt, over de Warmoesgragt

Contra

Dezelve Machiel Ombrijt, omme afte pleijten op enne als bij de ordonantie. Het Committe van Justitie dissolveert de band der huwelijk tusschen haar eisscheresse en den gedaagde als subsisturend ter saake van der gedaagde begaane overspel, admitteert de eisscheresse omme des begeerende

wederom met een ander te mogen trouwen en authiriseert secretarissen van dit Committe omme daar van de gewoone publicatie in forma te doen, condemneert de gedaagde in de kosten van deesen processe mitsgaaders in de kosten van de zegels ter somme van f 40 – 12 –  het zegel tot dit vonnis daar onder begrepen.

Aldus gearresteert 15 julij 1800 bij de leden Visscher, de Melander, gales, Brender – Brander ende van der Marck, juncto van Harten. Was getekent H.Helder.

 

 

01-08-1801           Pieter Jacobsz Admiraal, meerderjaarig jongman woonende te Vollendam en Grietje Kroes, minderjaarige jongedogter, voorzienmet behoorlijk consent van haar moeder, gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

07-08-1801           Baart Knol, meerderjaarig jonkman en Aafje van Romond, meerderjaarige Jongedogter beide gebooren en woonagtig alhier, beijde voor zo veel des noode geadsisteert met desselfs ouders, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

08-08-1801           Lammert Waterman, meerdejaarige jongman en Dieuwertje Hart, meerderjaarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

08-08-1801           Arend Bloemhorst, meerderjaarig jongman en Christina IJsbrands, meerderjaarige jongedogter, de eerstgenoemde gebooren binnen deese stad en de laastgenoemde te Medemblik, dog beijde woonende alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

15-08-1801           Siebe de Ring, meerderjaarig jongman en Leentje Knol, minderjaarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad en laastgenoemde voorzien met behoorlijk consent van desselfs moeder, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

22-08-1801           Ambrosius Ruiters, meerderjaarig jongman, Fusilier in de Compagnie van het 3e Battaillon geboortig in Nederweijsen in de Wiltschau in Duitschland, voorzien met behoorlijk consent van het hoofdbestuur van het voormelde Bataillon en Grietje Jans Smit, meerderjaarige jongedogter gebooren en woonagtig binnen deese stadt, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

29-08-1801           Willem Dirksz Visser, meerderjaarig jongman en Anna Krijgsman, meerderjaarige jongedogter geijde gebooren en woonagtig binnen dese stad, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

29-08-1801           Harme Bevoort, minderjaarig jongman en Marijtje Nieman, minderjaarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad en beijde voorzien met behoorlijk consent van ouders en voogden, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

12-09-1801           Marcus Emanuel, voor deesen getrouwt, gebooren en woonagtig alhier en Fokeltje Heimans, jongedogter te Amsterdam, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

25-09-1801           Willem Duivensz, meerdejaarig jongman en Harmina van der Velden, meerderjaarige jongedogter, beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad, laatstgenoemde voor zo veel des worde geadsisteerd met desselfe vader, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

26-09-1801           Jan Hauwert, voor deesen getrouwt, van Lutjebroek en Trijntje Schuit, mede

 

 

voor deesen getrouwt van hier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

17-10-1801           Willem Slok, meerderjaarig jonkman en Marijtje Jacobs, meerderjaarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

24-10-1801           Jan Hokkeling, voor deezen getrouwt en Freekje Ridders, meerderjaarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

24-10-1801           Julius Brouwer, meerderjaarig jongman en Trijntje Groes, meerderjaarige jongedogter, de eerstgenoemde gebooren te Leeuwarden dog sedert een geruime tijd woonagtig binnen deese stad laastgenoemde gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

07-11-1801           Matthijs van der Mooren, minderjaarig jongman geboortig van Heusden, voorzien met nehoorlijk consent van desselfs ouders en Grietje Holstein, jongedogter gebooren te Hoorn, dog sedert eenigen tijt woonagtig binnen deese stad geadsisteert met desselfs vader, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

07-11-1801           Jan Paulus Kramer minderhaarig jongman voorzien met behoorlijk consent van desselfs vader en Dieuwtje Mes, minderjaarige jongedogter dog ontslaan uit de directie van Regenten van ’t Aa;moeseniers en Nieuwe Arme Weeshuis binnen deese stad, bijde gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

07-11-1801           Jan Cornelisz, minderjaarig jongman gebooren te Grootebroek dog sedert een geruime tijt woonagtig binnen deese stad en Alida Theunis, meerderjaarige jongedogter gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

14-11-1801           Barend Smoes, meerderjarig jongman en Dieuwertje de Ring, minderjarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deese stad en laastgenoemde voorzien met behoorlijk consent van hare ouders, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

21-11-1801           Pieter Ariensz Koomen, meerderjaarige jongman, geboortig van Lutjebroek en Seeske Best, meerderjarige jongedogter gebooren in ’t Westeinde deezer stad, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

26-11-1801           Cornelis Sebille Roos, voor deezen getrouwt van Amsterdam en Geertrui Ida van Genderen, meerderjarige jongedogter van hier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

12-12-1801           Anthonij Porteur gebooren in Duitsland dog thans alhier woonagtig, meerderjarig jonkman en Geertje Degelink, minderjarige jongedogter dog voorzien met behoorlijk consent van haare ouders, worden geconsenteert om

 

 

na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

02-01-1802           Cornelis Dekker, voor deezen getrouwt gebooren te Noordwijk en Maria van Rijsselberg mede voor deezen getrouwt gebooren te Maaslandsluis, beijde woonagtig binnen deeze stad, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

16-01-1802           Jan Scholten, voor deezen getrouwt en Aafje Bakewel, meerderjaarige jongedogter beijde woonagtig binnen deeze stad, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

16-01-1802           Carl Fredrik Weegers, voor deezen getrouwt en woonagtig alhier en Alida Velthuis meerderjarige jongedogter woonagtig te Amsterdam, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

06-02-1802           Jan Cornelisz Buis, jongman en Louisa Busker, jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deeze stad, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

13-02-1802           Johan Klaufers, meerderjaarig jongman dienende als Corporaal bij ’t Compagnie van ’t Battaillon Infanterie in dienst van de Bataafsche Republique, geboortig van ’s Hertogenbosch, en Catharina Margaretha Bult, minderjarige jongedogter gebooren en woonagtig alhier, beijde voorzien met de benodigde attestatien, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

19-02-1802           Jan van Stuivenberg, jongman en Antje Smit, jongedogter, de eerste gebooren en woonagtig alhier en de laastgenoemde van Bovencarspel, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

27-02-1802           Hendrik van Barkum, voor deezen getrouwt geboortig uijt Overijssel dog seedert veele jaare woonagtig binnen deeze stad en Geesje Bleek, meerderjarige jongedogter mede gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

19-03-1802           Hendrik Kruijff, meerderjarig jongman en Zusje Koster, meerderjaarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deeze stad, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

10-04-1802           Gerrit Pietersz Tons meerderjarige jongman van Andijk en Doortje Oukers, jongedogter gebooren en woonagtig binnen deeze stad, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

17-04-1802           Jan Sijmensz Koedooder, meerderjaarig jongman van Bovencarspel en Elisabeth Jans de Wit, minderjarige jongedogter woonagtig binnen deeze stad en voorzien met behoorlijk consent van haare ouders, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

17-04-1802           Fokke Geerding, minderjaarig jongman dog uijt de directie van Regenten van ’t Oude Arme Weeshuis binnen deeze stad ontslagen en Petronella Maroi,

 

 

minderjarige jongedogter mede uijt evengemelde directie ontslagen, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

17-04-1802           Cornelis Bakker, voor deezen getrouwt van Wervershoof dog sedert een geruime tijt woonagtig alhier en Willempje Hendriks, meerderjarige jongedogter gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

17-04-1802 Lambertus Pot, meerderjarig jongman te Medemblik gebooren en sedert een geruime tijd woonagtif binnen deeze stad en Marijtje Jagtman meerderjarige jongedogter gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

17-04-1802           Jan Pieter Brandsen, meerderjarig jongman van Lutjebroek en Hiltje Pieters meerderjarige jongedogter gebooren te Workum dog seedert een geruime tijt woonagtig alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

17-04-1802           Pieter Adriaans van Bleiswijk, minderjaarig jongman gebooren en woonagtig alhier en Sibilla Helena Bruin, minderjarige jongedogter gebooren te Amsterdam dog thans woonagtig te Utrecht, beijde met behoorlijke consent van derselver ouderen voorzien, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

24-04-1802           Andries Franciscus Stoffels, meerderjaarige jongman gebooren en woonagtig binnen deeze stad en Harmina Maria van Wijk, minderjarige jongedogter van Amsterdam, beijde met behoorlijke consenten voorzien, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

24-04-1802           Klaas Willemsz Tonneboeijer, minderjaarige jongman en Sijtje Arkenroo, minderjarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig alhier en beijde voorzien met behoorlijke consent, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

30-04-1802           Cornelis Butot, voor deezen getrouwt en Maria Groothuis, meerderjarige jongedogter beijde woonagtig binnen deeze stad, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

01-05-1802           Frans Roosendaal, minderjaarig jongman en Antje Helmsing, minderjaarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig alhier en beijde voorzien met behoorlijk consent, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

06-05-1802           Simon van der Velden, meerderjarig jongman en Suster Blok, meerderjarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deeze stad, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

08-05-1802           Frans Knegjes, voor deezen getrouwt woonagtig te amsterdam en Elisabeth Oosterhoff, meerderjarige jongedogter gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

 

 

15-05-1802           Ruurd Bijl, minderjarige jongman voorzien met behoorlijk consent van desselfs moeder en Willempje Vijzelaar, meerderjarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

15-05-1802           Albert Degelink, meerderjarig jongman en Pietertje Hoogeveen, meerderjarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

22-05-1802           Jan Jacobsz, voor deezen getrouwt gebooren en woonagtig onder Wervershoof en Grietje Hendriks, meerderjarige jongedogter gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

22-05-1802           Jan Bakker, meerderjarig jongman gebooren op ’t eiland Wieringen dog sedert een geruime tijt woonagtig binnen deeze stad en Aafje Kroes, meerderjarige jongedogter gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

29-05-1802           Jan van Zwol, meerderjarige jongman en Trijntje Schraal, minderjarige jongedogter dog voorzien met behoorlijk consent van haar ouders beijde gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

29-05-1802           Abraham Schuurman, jongman, Eerste Luitenant bij het 5e Battallion Jagers gedestineert in de Westindische Colonien in Garnizoen liggende alhier, gebooren te Amsterdam en Henrietta Clara Vervelt, minderjarige jongedogter gebooren te Groningen beijde voorzien met behoorlijke toestemming van derselver ouderen, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

10-06-1802           Jean Jaque Engelbert Le Ferre de Forest, meerderjarige jongman, Capiteijn van den Compagnie behoorende tot het 7e Battallion Bataafsche Jagers gedestineert na de Westindische Colonien in Garnizoen liggende alhier en Maria Elisabeth Hubener minderjarige jongedogter geboortig van Middelburg dog thans alhier present, voorzien met behoorlijk schriftelijk consent van haare ouders en voor so veel des noode geadsisteert met haare moeder, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

25-06-1802           Joachim Bouwesz Wils geboortig van Middelburg dog sedert een geruime tijd woonagtig binnen deeze provincie, tweede Lieuttenant onder het 7e Battallion Jagers alhier in Garnizoen liggende, minderjarig jongman voorzien met behoorlijk consent van desselfs vader en Geertuid Ris, minderjarige jongedogter gebooren en woonagtig alhier, geadsisiteert met haare vader, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

26-06-1802           Cornraad Hazer, jongman geboortig uijt Duitschland en Fusilier en Geweermaker bij het Battallion Baraafsche Jagers gedestineert als boven en Catharina Veitin, mede uijt Mentsz in Duitschland geboortig, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

03-07-1802           Lambertus Vermaase geboortig van Leijden, meerderjarig jongman Lieuttenant Quartiermeester bij het Battaillon Bataafsche Jagers gedestineert na de

 

 

Westindische Collonien garnizoen houdende binnen deeze stad en Anna Margaretha van Hoff, minderjarige jongedogter seedert een geruime tijt gewoont hebbende binnen deeze stad, geadsisteert met desselfs tante als voogdes, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

10-07-1802           Lubbert Roelofsz, voor deezen getrouwt gebooren van Urk dog seedert een geruime tijt woonagtig alhier en Gerritje Bleekers gebooren te Stavoren dog mede woonagtig binnen deeze stad, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

17-07-1802 Sipke Kramer, meerderjarig jongman en jantje Mes, minderjarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deeze stad, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

31-07-1802           Jan Over de Linde, meerderjarig jongman en Johanna Blikkenhorst, meerderjarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deeze stad, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

07-08-1802           Jan Sentelaar, meerderjarig jongman en Jannetje Goedmaat, meerderjarige jongedogter de eerstgenoemde gebooren en woonagtig alhier en de laastgenoemde gebooren te Vlaardingen dog sedert een geruime tijd woonagtig binnen deeze stad, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

28-08-1802           Jan Scholten, voor deezen getrouwt, gebooren in de Beemster dog sedert een geruime tijt woonagtig binnen deeze stad en Marijtje Ruijtenburg mede voor deezen getrouwt gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

28-08-1802           Hendrik Hulsman, meerderjarig jongman gebooren te Zwolle, tweede Lieuttenant onder de Mariniers garnisoen houdende te Hellevoetsluis en Anna Plugger, minderjarige jongedogter gebooren alhier, voorzien met behoorlijk consent van desselfs moeder, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

03-09-1802           Nante Gossen Joustra meerderjarig jongman gebooren en woonagtig te Sneek in ’t voormalig gewest Friesland voorzien van behoorlijk consent van desselfs ouders en Elisabeth Bakker, minderjarige jongedogter gebooren en woonagtig binnen deese stad, geadsisteert met desselfs ouders, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

04-09-1802           Dirk Modderman, minderjarig jongman en Impje Bakewel, minderjarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig binnen deeze stad en beijde met behoorlijk consent van hun lieder ouders voorzien, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

11-09-1802           Barend Torrenaar, jongman Corporaal van het Vierde Compagnie Colloniaal Artillerie gedestineert na de Westindische Colonie Curacao, thans in garnisoen liggende alhier, gebooren te Amsterdam en Sijtje Kruijger, meerderjarige jongedogter mede van Amsterdam dog sedert een geruime tijd alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den

 

 

huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

18-09-1802           Johannes Seekel, meerderjarig jongman gebooren te Lange Bronbach in het Graafschap Erburch thans buiten dienst en zich ophoudende binnen deeze stad en Femma Schreuder, meerderjarige jongedogter gebooren en woonagtig binnen deeze stad, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

18-09-1802           Theunis Fluiter, voor deezen getrouwt en Trijntje Swart, meerderjarige jongedogter, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

18-09-1802           Pieter Vis, minderjarig jongman en Gregje Quaad, minderjarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig alhier en beijde voorzien met behoorlijk consent van hunne ouders, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

02-10-1802           Hendrik Blikkenhout, minderjarig jongman en Adriana Waterman, minderjarige jongedogter beijde geboren en woonagtig binnen deeze stad en beijde voorzien met behoorlijk consent van voogden en ouders, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

08-10-1802           Jan West, voor deezen getrouwt en Ebeltje Schut, meerderjarige jongedogter beijde van hier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

09-10-1802           Gerrit Bitter, minderjarig jongman geboortig van Amsterdam voorzien met een behoorlijk paspoort blijkens welk hij als jager uijt ’s lands dienst is ontslagen en Barentje Edelenbosch, meerderjarige jongedogter gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

23-10-1802           Jan Thijsz Slot, meerderjarig jongman gebooren en woonagtig in ’t Westeinde deeses stad en Ariaantje Gosems, meerderjarige jongedogter gebooren en woonagtig binnen deeze stad, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

30-10-1802           Agge van Doornik, voor deesen getrouwt gebooren en woonagtig alhier en Hiltje Vos, meerderjarige jongedogter gebooren te Staphorst in Overijssel, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

30-10-1802           Dirk Hout, minderjarig jongman en Debora Pijnenberg, minderjarige jongedogter gebooren en woonagtig binnen deeze stad en beijde voorzien met behoorlijk consent van hunne lieder ouders, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

04-11-1802           Adriaan Wognum, meerderjarig jongman gebooren te Hoorn dog thans woonagtig binnen deese stad en Maria Geertruides Stoffels, voor deesen getrouwt gebooren en woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

06-11-1802           Jan Barendsz, minderjarig jongman gebooren en woonagtig alhier en Ida Janse van Amsterdam meerderjarige jongedogter, de eerstgenoemde voorzien met behoorlijk consent van desselfs vader, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen

 

 

worden bevestigt.

20-11-1802           Christiaan Bonner, meerderjarig jongman gebooren te Grisson in Zwitserland dog sedert een geruime tijd alhier en Trijntje Jans, meerderjarige jongedogter gebooren en woonagtig alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

20-11-1802           Cornelis Schokker, minderjarig jongman gebooren en woonagtig alhier en Martina Cornelia Houtkamp, minderjarige jongedogter gebooren te Hoogcarspel dog thans woonagtig alhier beijde voorzien met behoorlijk consent van hunne ouders, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

20-11-1802           Jan Selraat, geboortig van Zutphen, Bombardier onder het 4e Compagnie Bataafsche Artillerie, meerderjarig jongman voorzien met behoorlijk consent van de Capiteijn van voornoemde Compagnie en Elisabeth Rooseboom, minderjarige jongedogter gebooren en woonagtig alhier, voorzien met behoorlijk consent van haar vader, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

13-11-1802           Jan Bult, minderjarig jongman en Dieuwtje Jacobs de Vries, minderjaarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig alhier en beijde voorzien met behoorlijk consent van hunne ouders, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

27-11-1802           Tjark Buishand, meerderjarig jongman en Jantje Last, minderjarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig alhier en laastgemelde voorzien met behoorlijk consent van desselfs vader, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

27-11-1802           Gerrit Cornelisz, meerderjarig jongman en woonagtig alhier en Marijtje Pieters Tensen, minderjarige jongedogter gebooren aan de Noorderdijk in de nabijheid deeser stad, dog tgans sedert een geruijme tijt alhier woonagtig, voorzien van een behoorlijk consent van haare ouders, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

27-11-1802           Willem Clement, meerderjarig jongman en Canonier bij de Compagnie Bataafschen Artillerie, voorzien met behoorlijk consent van de Raad der Amerikaanschen Colonien de dato 23 november 1802, gebooren uit Borksland in Duitsland gedestineert na de Westindische Colonien thans garnisoen houdende alhier, en Catharina Clees, meerderjarige jongedogter gebooren bij de Graaff doch thans sedert een geruime tijd alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

27-11-1802           Jacob Floor, minderjarig jongman, Corporaal bij de 4e Compagnie Bataafsche Artillerie garnisoen houdende binnen deese stad en gedestineert na de Westindische Colonien, voorzien met behoorlijk consent van de Raad der Amerikaanschen Colonien in dato 23 november 1802, gebooren te Rotterdam en Hendrika Palschraaff minderjarige jongedogter gebooren en woonagtig alhier geadsisteert met haare vader, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

 

 

04-12-1802           Jan de Vries, meerderjarig jongman gebooren te Bovencarspel doch sedert een geruime tijd woonagtig alhier en Wiebregje Jarings, meerderjarige jongedogter gebooren en woonagtig alhier voor zo veel der noods voorzien met consent van hare moeder, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

13-12-1802           Frans Luts, meerderjarig jongman, geboortig van Venlo, Sergeant van het 4e Compagnie van het 6e Battaafsche Jagers in garnisoen alhier, voorzien met behoorlijk consent van deb Capiteijn Commandant des voornoemde Compagnie en Wilhelmina Sterk, meerderjarige jongedogter gebooren te Leerdam dog sedert een geruime tijd alhier, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

24-12-1802           Hendrik Brouwer, meerderjarig jongman en Swaantje Jonkman, minderjarige jongedogter beijde gebooren en woonagtig alhier en beijde voorzien met behoorlijk consent van hunne ouders, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

31-12-1802           Douwe Jansz Hage, meerderjarig jongman gebooren te Makkum in Vriesland doch thans sedert een geruime tijt alhier en Geertrui Muller meerderjarige jongedogter gebooren en woonagtig binnen deese stad, worden geconsenteert om na drie voorgaande huwelijksch proclamatien alhier in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt.

 

 

 

 

 

NH archief, Haarlem

Enkhuizen DTB – inv.nr, 85a – 85b Transcriptie: GeneaData

Datum: 14-09-2009

 

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven. Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

GeneaData

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.