Enkhuizen Huwelijken 1640 – 1641

Share and Like

Civiele Trouwboeken Enkhuizen 1640-1641.

06-01-1640 Michguel Pietersz woonende in die Kuijnder ende Maritje Pieters in die Toorenstraat. Moeten bescheit toonen, het 3e gebodt. Getrouwt den 29 januarij 1640. [Huwelijk gesloten door Hacus]
06-01-1640 Jueriaen Moll van Ausburgh onder die compangij van Capeteijn Steenwijck ende Beijke Seijnes van Oostlant woonen beijde op het Bolwarck. Getrouwt den 22 januarij 1640. [huwelijk gesloten door Heindricus]
06-01-1640 Reijner Poppersz ende Trin Jans woonen beijde op het Hoornse Veer. Op het stadhuijs.
06-01-1640 Pieter Luijtsz van Warvershoof woonende bij die Nieuwe Hange ende Griet Wouters tot Warvershoof. Het 3e gebodt. Betoogh gegeven om tot Warvershoof te trouwen.
13-01-1640 Ebeke Eckema woonende in die Oude Westerstraat ende Pietertjen Pieters Seemans in die Toorenstraat. Getrouwt den 29 januarij 1640. [huwelijk gesloten door Isacus]
13-01-1640 Pieter Cornelisz Buttercoat, luijtenant onder die compangij van capeteijn Smit wonende in de Peeperstaet ende Cornelisjen Gerrits Hoecke op die Nieuwehaven. Getrouwt den 29 januarij 1640.
13-01-1640 Lourens Heindricksz ende Brecht Meijnarts woonende beijde op die Oude Doele. Getrouwt den 29 januarij 1640.
13-01-1640 Harcke Jansz woonende op die Nieuwedijck ende Maritjen Tuenis op die Suijder Hooge Havendijck. Getrouwt den 29 januarij 1640.
13-01-1640 Reijer Allertsz ende Dieutje Pieters woonende beijde in ’t Westeijnde. Op het stadhuijs.
20-01-1640 Tijs Sijmoonsz woonende op die Breestraet ende Aef Pouwels in de Vieselstraet. Getrouwt door Abramus den 5 februarij 1640.
20-01-1640 Jacop Cornelisz woonende in ’t Westeinde ende Dieu Pieters in Grootebroeck. Op het stadhuijs.
20-01-1640 Egbert Meijnertsz van Embden ende Teetjen Alerts woonende beijde bij Heeris Taenhuijs. Getrout den 5 februarij 1640.
20-01-1640 Baren Dircksz ende Meijnuij Sijmoens woonende beijde in ’t Westeinde. Op het stadhuijs.
20-01-1640 Ricket Pietersz van Hoesum woonende in die Tuijnstraet ende Meunu Cornelis bij die Osseschueren. Getrout den 5 februarij 1640.
20-01-1640 Ette Aggersz woonende in die Vrijdum ende Ariaentjen Jaspers tot Staveren. Op het statshuijs.
20-01-1640 Jan Pietersz van Weesp woonende tot Sartogenbos ende Griet Volckers op die Nieuwe Ossenmarckt. Moeten bescheijt toonen. Betoogh gegeven om in de streeck te trouwen in Grootebroeck. Getrout van Adrianus Teclaer in ’t jaar 1640.
20-01-1640 Jan Jacopsz ende Vilck Doedes woonen beijde op die Noorder Boerevaert. Getrout den 5 februarij 1640.
20-01-1640 Pouwels Freecksz ende Nanke Jans beijde van Aertswou woonen beijde bij die Osseschuijeren.
27-01-1640 Gerrit Pietersz Clooster woonende in die Nieuwe Westerstraet ende Truijtjen Freecks op die Nieuwe Haven. Getrout den 12 februarij 1640 door Vogelius.
27-01-1640 Rijcket Danielsz Geernria van Pameren, soldaet onder die companghij van capeteijn steenwijck woonende in die Ciststeijger ende Geesjen Carstens op die Nieuwe Riedijck. Getrout den 12 februarij 1640.
03-02-1640 Pieter Jansz woonende op het Suijd ende Dieu Harckes op die Vissersdijck. Het 3e gebodt. Getrout den 21 februarij 1640 door Pippius.
03-02-1640 Egbert Willemsz van Woerden woonende tot Woerden ende Meesjen Claes op het Hoornse Veer. Moeten bescheijt toonen. Getrout den 19 februarij 1640 door Pippius.
03-02-1640 Egbert Vlijpsz woonende bij die Noorde Mollen ende Antjen Jacops op die Nieuwe Riedijck. Getrout den 19 februarij 1640.
03-02-1640 Nanne Dircksz woonende in ’t Westeijnde ende Meij Harckes bij die Nieuwe Doelen. Op het statshuijs.
03-02-1640 Jan Harmsz van Diepen ende Anne Jans woonen beijde in de Nieuwe Harckesteijger.

 

Het 3e gebodt.
03-02-1640 Freeck Giesbertsz woonende op die Suijder Havendijck ende Marij Pieters op het Bolwarck. Getrout den 19 februarij 1640.
03-02-1640 Roelif Jansz woonende in de Nieuwe Mollenstraet ende Willemtje Carstens op die Nieuwe Riedijck. Getrout den 19 februarij 1640.
10-02-1640 Reijner Albertsz woonende op het Bolwarck ende Geertjen Claes op die Vissersdijck. Getrout den 26 februarij 1640.
10-02-1640 Jan Jansz van Grueningen woonende in de Nieuwe Westerstraet ende Trin Claes in ’t Clooster, vaders consent moet voor die troudach blijcke vaders consent is gebleken. Het 3e gebodt
17-02-1640 Jan Albertsz woonende bij die Nieuwe Hange ende Sijtje Jelles bij het Hoornse Veer. Getrout den 4 martius 1640 door Isacus.
17-02-1640 Wijte Folckersz woonende op die Nieuwe Marckt ende Dieu Pieters op die Suijder Boerevaert. Getrout den 4 martius 1640.
17-02-1640 Jan Pietersz woonende op die Nieuwe Dijck ende Hiltjen Heindricks in de Prinsestraet. Getrout den 4 martius 1640.
17-02-1640 Albert Christiaensz van Sessex in Engelant, soldaet onder die compangij van capeteijn Steenwijck ende Liesbet Jans woonen beijde in ’t Clooster. Getrout den 4 martius 1640.
24-02-1640 Heindrick Jansz van Loosen woonende in de Packtuijnen ende Geertjen Sijmons op die Ooster Haven. Het 3e gebod, getrout den 20 martius door Abramus.
24-02-1640 Heindrick Jansz van Harvoort woonende op die Nieuwedijck ende Jantjen Daniels woonende bij die Suijder Karck. Getrout den 20 martius 1640.
02-03-1640 Auke Jansz woonende in de Sijnt Jansstraet ende Acht Jans op die Oude Riedijck. Getrout den 18 martius 1640 door Abramus.
02-03-1640 Cornelis Pietersz Taanman woonende bij die Overtoom ende Grietje Willems op die Nieuwe Haven. Getrot den 18 martius 1640.
02-03-1640 Stevues Jansz uijt die Beetu, soldaet onder die compangij van capeteijn Steenwijck ende Jacomijn Jans op die Nieuwe Riedijck. Getrout den 18 martius 1640.
09-03-1640 Willem Davitsz van Harlem woonende tot Harlem ende Geertjen Roelifs in die Nieuwe Westerstraet. Op het statshuijs.
16-03-1640 Gerrit Reijnersz Engelant woonende in de Oude Westerstraet ende Neeltjen Maertensz op die Breestraet. Getrout den 1 april 1640 door Heinricus.
16-03-1640 Sieuwert Cornelisz ende Trin Sieuwerts woonende beijde op die Drie Bane. Getrout den 1 april 1640.
16-03-1640 Jan Jansz van Brunswick woonende op die Nieuwe Marckt ende Griet Jacops op die Spaense Burghwal. Getrout den 1 aprilus 1640.
16-03-1640 Agge Sijtiesz woonende op die Karnemelcksluis ende Aeltjen Wiggers van Medeblick woonende op die Nieuwestraet. Op het statshuijs.
16-03-1640 Harme Jansz woonende in de Vieselstraet ende Geert Dirckx op die Vissersdijck. Getrout den 1 aprilus 1640.
16-03-1640 Olfert Willemsz woonende op die Karnemelcksluijs ende Atjen Teewes in ’t Mollenpat. Getrout den 1 aprilus 1640.
16-03-1640 Harcke Gerritsz woonende op die Karnemelcksluijs ende Sijbrich Pieters in de Oude Westerstraet. Getrout den 1 aprilus 1640.
23-03-1640 Jan Sijmoonsz woonende in de Sint Jansstraet ende Maritje Jans op die Noorderboerevaert. Getrout den 8 april 1640 door Pipius.
23-03-1640 Daniel Pietersz van Leijden ende Aeltjen Guijrts van Campen woonen beijde tot Campen. Betoogh gegeven om tot Campen te trouwen.
23-03-1640 Jacop Freecksz ende Suijsanne Joseps woonen beijde in de Oude Westerstraet. Getrout den 8 april 1640.
23-03-1640 Evert Claesz Seewolf woonende in de Nieuwe Westerstraet ende Tetje Heertjes op die

 

Oude Doele. Getrout den 8 april 1640.
23-03-1640 Jan Jacopsz woonende in de Peeperstraet ende Aeltjen Michiels in de Wiedesteijger. Getrout den 8 april 1640.
23-03-1640 Meister Cornelis die Jonge woonende in den Hagh ende jonckvrou Barbara Wijnhuijsen van Enckhuisen woonende op die wierdijck. Op het statshuijs.
23-03-1640 Crin Woutersz ende Griet Pieters woonen beijde in de Roemeijnstraet. Het 3e gebod, getrout den 22 april 1640 door Henricus.
30-03-1640 Harme Melgersz uit het lant van der Marck ende Anne Asmus woonen beijde in die Nieuwe doelesteijger. Getrout den 15 april 1640 door Pippius.
30-03-1640 Jacop Cornelisz woonende in de Nieuwe Westerstraet endeJoosken Tierts woonende in de Ridderstraet. Het 3e gebod, getrout den 9 april 1640 door Pippius.
30-03-1640 Harme Barentsz ten Uithuisen uijt Grueningerlant ende Rickmoer Heindrickx woonende beijde in de Mollenstraet. Het 3e gebodt. Getrout den 21 junius 1640 door Pippius.
30-03-1640 Jacop Tuenisz woonende in ’t Oude Provenhuijs ende Vroutjen Claes in de Olislagerspoort. Getrout den 15 aprilus 1640.
30-03-1640 Micgiel Heindricksz woonende op het Bolwarck ende Maartjen Jans bij die Overtoom. Getrout den 15 aprilus 1640.
30-03-1640 Dr gerhardus Schootius woonende op die Nieuwe Haven ende Dirckje Sijmons op die Breestraet. Op het statshuijs.
06-04-1640 Dirck Jansz van Aterdorp woonende in ’t Oude Provenhuijs ende Wibrich Tijs achter het Provenhuijs. Het 3e gebodt, getrout den 6 maijus 1640 door Pippius.
13-04-1640 Baert Claesz ende Geesjen Harmis woonen beijde in de Nieuwe Westertraet. Getrout den 29 april 1640 door Vogelius.
13-04-1640 Heindrick Jansz woonende in Grootebroeck ende Maritjen Reijners in de Vieselstraet, het 3e gebodt. Betoogh gegeven om in Grootebroeck te trouwen.
13-04-1640 Albert Jacopsz Poele woonende in de Hoghstraet ende Dieu Jans op die Nieuwe Riedijck. Op het statshuijs.
13-04-1640 Garbrant Govertsz ende Jantjen Jacops woonen beijde bij die Nieuwe Doele. Getrout den 29 april 1640.
13-04-1640 Heindrick Reijnersz van Worckum in Frieslant ende Geesjen Jans woonen beijde achter die Wester kerck, moeten bescheijt toonen. Het 3e gebodt, getrout den 12 junius 1640 door Isaacus.
20-04-1640 Evert Cornelisz woonende op die Oosterhaven ende Ewoutje Maartens op de Suijder Hoogehavendijck. Op het statshuijs.
20-04-1640 Olbrant Sijmoonsz woonende in de Sint Jansstraet ende Antjen Freericks in de Oude Westerstraet. Getrout den 6 maius 1640.
20-04-1640 Cornelis Isbrantsz woonende in de Vrijdum ende Femtje Huijberts in ’t Moollenpadt. Getrout den 6 maius 1640 door Pippius.
27-04-1640 Magiel Jacopsz woonende op die Nieuwe Riedijck ende Niesje Ottes op die Breestraet. Getrout den 13 maius 1640 door Abramus.
04-05-1640 Heindrick Heindricksz uijt het sticht van Munster ende Dieutjen Goosens woonen beijde in die Sinte Nicolaesstraet. Getrout den 20 maijus 1640.
04-05-1640 Pieter Jacopsz Oom woonende in de Stoeltjessteijger ende Geertje Jochems bij die Suijder kerck. Getrout den 20 maijus 1640.
04-05-1640 Willem Evenhout van Brussel woonende op die Vismarckt ende Ante Natemecke achter die Wester kerck. Het 3e gebodt, getrout den 24 maijus 1640 door Pippius.
04-05-1640 Jacop Alertsz woonende bij die Vissersbrugh ende Harmtje Jans op die Nieuwe Riedijck. Getrout den 20 maijus 1640.
11-05-1640 Ariaen Claes van Nieuwe Nierop woonende bij die Koepoort ende Anne Breijkes woonende tot Barsingerhorn. Het 3e gebodt. Betoogh gegeven om tot Barsingerhorn te trouwen.

 

18-05-1640 Claes Jansz Uijl woonende in de Nieuwe Westerstraet ende Ade Pieters op die Breestraet, getrout den 3 junius 1640 door Isaacus.
25-05-1640 Gerrit Heindricksz ende Aecht Alerts woonen beijde achter die Westerkerck. Getrout den 10 junius 1640 door Pippius.
25-05-1640 Frans Jansz woonende op die Breestraet ende Geertje Cornelis bij die Nieuwe Hange. Op het statshuijs.
25-05-1640 Abram de Lavie woonende op die Breestraet ende Pietertje Pieters op die Vissersdijck. Op het statshuijs.
01-06-1640 Tuenis Jacopsz van Schagen woonende op die Oude Doele ende Neeltje Gerrits bij die Suijder karck. Den 17 junij 1640 betoogh gegeven om in Hoochkarspel te trouwen.
01-06-1640 Cornelis Eduwaertsz Voster woonende in de Eenhoornsteijger ende Sijbrich Jans op die Biercaeij. Getrout den 17 junius 1640 door Abramus.
01-06-1640 Joris Jansz woonende in de Westerstraet ende Hillegonde Jochims op de Breestraet. Getrout den 17 junius 1640.
01-06-1640 Claes Dierten van Steenbargen woonende tot Delft ende Sijtje Sieuwerts Wall op die Karnemelcksluijs. Betoogh gegeven om in Steenbargen te trouwen. 17 junius 1640.
01-06-1640 Jacop Pietersz Blaeuhulck woonende in de Nieuwe Westerstraet ende Jentjen Alerts in de Camenstraet. Op het statshuijs.
08-06-1640 Freeck Jansz woonende op het Noordende van die Breestraet ende Grietjen Claes in de Olislagerspoort. Getrout den 24 junius 1640 door Haacus.
08-06-1640 Jan Roelifsz woonende op die Nieuwe Haven ende Etjen Everts in de Keijserstraet. Getrout den 24 junius 1640.
08-06-1640 Barent Jochemsz Ackermans woonende op die Breestraet ende Heiltjen Pieters op die Noorder Boerevaert. Het 3e gebodt, getrout den 23 augustij 1640 door Pippius.
15-06-1640 Dirck Jansz van Soest woonende op die Vriessemarckt ende Marijtjen Swetsers woonende in de sint Nijcolaesstraet. Getrout den 1 julij 1640 door Abramus.
15-06-1640 Sijbrant Eggesz woonende in Jan Joppesteijger ende Barber Heindrickx mede in die Jan Joppessteijger. Het 3e gebodt, getrout den 14 januarij 1642.
22-06-1640 Harme Wijbrantsz woonende op die Vissersdijck ende Geert Ottis op die Suijder Hooge Haven. Getrout den 8 julij 1640 door Henricus.
06-07-1640 Albert Isbrantsz uijt Grunningerllant woonende in de Mollenstraet ende Neeltjen Heeris op die Vismarckt. Het 3e gebodt, getrout den 5 augustij 1640 door Henricus.
20-07-1640 Pieter Harckesz woonende achter die Westerkerck ende Ene Pieters woonende in de Roemeijnstraet. Het 3e gebodt, betoogh gegeven om in de Streeck te trouwen.
20-07-1640 Claes Harmusz woonende bij Heeris Taenhuijs ende Liesbet Sitjes meede bij Heeris Taenhuijs. Getrout den 5 augustij 1640 door Henricus.
27-07-1640 Jorasmus Elutsz woonende op die Hooge Havendijck ende Femtje Goosens meede op die Hooge Havendijck. Getrout den 12 augustij 1640 door Vogelius.
27-07-1640 Henricus Westius, bediender des goddelicken woorts ende Aeffjen Heindrickx woonen beijde in de Westerstraet. Getrout den 12 augustij 1640 door Vogelius.
27-07-1640 Jan Wijbrantsz woonende op die Vissersdijck ende Brecht Jacops bij die Westerpoort. Getrout den 12 augustij 1640.
27-07-1640 Cornelis Jansz Leijen ende Geertje Pieters woonen beijde op die Oude Melckmarckt. Getrout den 12 augustij 1640.
03-08-1640 Cornelis Jansz Lastdrager van Hoorn woonende in de Oude Westerstraet ende Maritje Cornelis woonende op die Karnemelcksluijs. Getrout op 19 augustij 1640 door Pippius.
10-08-1640 Maerten Woutersz van Potslant woonende in ’t Slickweghje ende Antje Gerrits woonende in ’t Clooster. Betoogh gegeven om in de streeck te trouwen.
10-08-1640 Barent Claesz woonende in de Nieuwe Westerstraet ende Garbrich Pieters op de Nieuwe Haven. Getrout den 26 augustus 1640 door Henricus.
10-08-1640 Jacop Heindricksz woonende achter de Westerkarck ende Aef Alberts woonende

 

Roolieuwsteiger. Getrout den 26 augustus 1640.
10-08-1640 Wigger Jacopsz woonende tot Blocksijl ende Heindrickje Heindricks woonende op het Noordt. Moeten bescheijt tonen. Getrout den 6 september 1640 van die predicant van Hem.
10-08-1640 Daniel Jansesz woonende op Sint Jacops Burghwal ende Achjen Arens woonende op de Noorder Burghwal. Getrout den 4 november 1640 door Haac.
10-08-1640 Goossen Montanus woonende in de Coomenstraet ende Catrijn Hemme in de Hooghstraet. Getrout den 28 augustus 1640 door Pippius.
17-08-1640 Cornelis Cornelisz Hooglant woonende op die Noorder Boerevaert ende Luijtjemoer Jans op die Nieuwe Doele. Het 3e gebodt. Getrout den 14 october 1640 door Henricus.
17-08-1640 Jan Jansz woonende in de Sint Jansstraet ende Grietje Olfertsz in de Toorenstraet. Getrout den 2 september 1640 door Haacus.
17-08-1640 Outger Reijnersz ende Ebeltjen Jans woonende beijde op die Nieuwe Haven. Getrout den 2 september 1640.
17-08-1640 Sijmoen Outgersz woonende in de Oude Westerstraet ende Maritjen Pieters in de Sluetelsteijger. Getrout den 2 september 1640.
17-08-1640 Jan Sijmoensz woonende op die Melckmarckt ende Trintjen Jacops op die Oosterhaven. Het 3e gebod, getrout den 14 october 1640 door Westius.
17-08-1640 Jacop Dirckxsz woonende bij die Overtoom ende Marij Folckers woonende in Bovencarspel. Op het statshuijs.
24-08-1640 Abel Asmusz woonende in de Oude Westerstraet ende Antjen Sijtjes meede in de Oude Westerstraet. Getrout den 9 september 1640 door Pippius.
24-08-1640 Jan Harmsz ende Swaentje Willems woonende beijde op die Karnmelcksluijs. Getrout den 9 september 1640.
24-08-1640 Jan Gerritsz Mollenaer woonende aen Colhoorner Mollens ende Aef Jans woonende meede aen Colhoorner Mollens. Op het statshuijs.
24-08-1640 Olke Ottensz van Norden ende Anken Mensens woonen beijde op die Suijder Hooge Havendijck, het 3e gebodt. Getrout den 18 november 1640 door Abram.
24-08-1640 Lourens Jansz van Amsterdam ende Barber Everts van Emden sijn tot Enckhijsen in onse karcke getrout met betoogh van haer drie nu verhinderde gebooden tot Purmerent daer sij beijde daer ter tijt woondig ende sijn den 19 augustijs anno 1640 getrout van Pippius.
31-08-1640 Jan Huijgen woonende in ’t Oude Provenhuijs ende Geertjen Harmus op die Oude Doele. Het 3e gebodt. Getrout den 2 november 1640 door Pippius.
31-08-1640 Jan Stevertsz van Koesvelt ende Teetjen Maertens wonende beijde op de Sint Jacobsburgwal. Getrout den 16 september door Henricus.
31-08-1640 Seefer Verhagen van Leijden ende Griet Jans woonen beijde in de Cloppersteijger. Getrout den 16 september 1640.
31-08-1640 Reijner Sijbrantsz woonende op die Breestraet ende Achjen Joostes op die Oude Doele. Getrout den 16 september 1640.
31-08-1640 Harme Doeckes woonende tot Groeningen ende Itjen Gerrits woonende in de Viesselstraet. Op het statshuijs.
07-09-1640 Olfert Roelifsz ende Dieutjen Sakels woonen beijde in de Westerstraet. Getrout den 23 september 1640 door Pippius.
07-09-1640 Dirck Jansz ende Imtjen Jans woonen beijde op die Nieuwe Haven. Betoogh gegeven om in de Streeck te trouwen.
07-09-1640 Jan Eltiesz ende Barber Meijnerts woonen beijde in de Oude Westerstraet. Getrout den 23 september 1640.
14-09-1640 Jan Lammertsz van Emdenlandt ende Sara Willems woonen beijde in Janmoer Slotsteijger. Getrout den 30 september 1640 door Henricus.
14-09-1640 Tijs Fransz woonende op de Carnemelcksluijs ende Jacopjen Jochems woonende bij die Suijder Karck. Getrout den 30 september 1640.

 

14-09-1640 Jacop Jansz woonende op die Oosterhaven ende Soutjen Pieters woonende in de Stoeltjessteijger. Het 3e gebodt. Getrout den 29 november 1640 door Henricus.
14-09-1640 Garbrant Outgersz woonende in ’t Westeijnde ende Suster Outgers woonende in Grootebroeck. Op het stathuijs.
21-09-1640 Jan Heijlsz ende Antjen Pieters van Emden woonen beijde op die Nieuwe Haven. Het 3e gebodt. Getrout den 18 november 1640 door Abrahamus.
21-09-1640 Claes Jansz woonende op Sint Jacops Burghwal ende Maritje Rickets woonende in de Ridderstraet. Getrout den 7 october 1640 dooor Pippius.
28-09-1640 Jan Reijnersz woonende in die Sint Jansstraet ende Geertjen Harmis in de Baensteijger. Getrout den 14 october door Henricus.
28-09-1640 Joris Jansz woonende bij die Overtoom ende Marij Claes meede bij die Overtoom. Getrout den 14 october 1640.
28-09-1640 Jan Olfsz woonende op die Karnemelcksluijs ende Dieutjen Ariaens in de Oude Westerstraet, het 3e gebodt. Getrout den 16 october 1640 door Pippius.
28-09-1640 Jan Claesz woonende in de Craelsteijger ende Anne Jacops in Jan Otsens steijger. Het 3e gebodt. Getrout den 25 november 1640 door Pippius.
12-10-1640 Jacop Cornelisz Pia van Calis ende Aeltjen Nannins woonen beijde over die Nieuwe Marckt. Getrout den 28 october door Pippius.
12-10-1640 Ariaen Harcksz woonende op die Visserdijck ende Aefjen Andris op die Oude Riedijck. Op het stathuijs.
12-10-1640 Jan Maertsz woonende op het Suijd ende Aeltjen Folckers in de Packtuijnen. Getrout den 28 october 1640.
19-10-1640 Reijmer Jihannisz woonende in de Bagijnestraet ende Trinn Everts in de Viesselstraet. Getrout den 4 november 1640 door Isaacus.
19-10-1640 Lourens Aarjansz van Holsteijn ende Antjen Jans woonen beijde op die Karnemelcksluijs. Getrout den 4 november 1640.
19-10-1640 Cornelis Sprinse woonende tot amsterdam ende Catrina Blaeus woonende in de Tuijnstraet. Betoog gegeven om tot Grootebroeck te trouwen den 4 november 1640.
26-10-1640 Claes Wiggersz woonende in de Annemoersteijger ende Grietjen Pieters op die Oude Riedijck. Het 3e gebodt. Getrout den 2 november 1640 door Pippius.
02-11-1640 Baren Tjarcksz Hockeling woonende in de Sint Jansstraet ende Fijtjen Jans bij die Westerkarck. Getrout den 18 november 1640 door Abramus.
02-11-1640 Tijs Meijnertsz ende Antjen Claes woonen beijde in de Craelsteijger. Getrout den 18 november 1640.
02-11-1640 Jan Pieter woonende op die Oude Doele ende Clare Toebijas in de Harpstraet. Getrout den 18 november 1640.
09-11-1640 Stoffel Jansz woonende in ’t Clooster ende Soutjen Reijmers bij het Westinjes huijs. Getrout den 25 november 1640 door Vogelius.
09-11-1640 Roemer Jaricksz woonende op die Oude Riedijck ende Machtel Jans achter die Westerkarck. Het 3e gebodt. Getrout den 2 november 1640 door Pippius. [De inschrijdfatum staat op de 9e, de trouwdatum op de 2e november, uiteraard klopt dit niet maar zo staat het wel in de bron vermeld].
09-11-1640 Pieter Pietersz ende Dirckjen Gerrits woonen beijde in de Roemeinstraet. Getrout den 25 november 1640.
09-11-1640 Jan Carstensz woonende in de Baensteijger ende Jantjen Cornelis in de Peekelsteijger. Getrout den 25 november 1640.
09-11-1640 Harme Harmsz woonende bij die Oude Gousboom ende Grietjen Tijmens op die Nieuwe Riedijck. Getrout den 25 november 1640.
09-11-1640 Heindrick Jansz uijt het lant van Kuijck ende Sijbrich Jans woonende beijde op die Nieuwedijck. Getrout den 25 november 1640.
09-11-1640 Jan Boelsz woonende bij die Suijder karck ende Aeltjen Freecks op die Nieuwedijck. Moet bescheit toonen voor het 3e gebodt. Getrout den 25 november 1640.

 

16-11-1640 Scheepenmeester Gerrit Jacop Glas ende Maritjen Gerrits woonen beijde in de Oude Westerstraet. Getrout den 2 november 1640 door Pippius. . [De inschrijdfatum staat op de 16e, de trouwdatum op de 2e november, uiteraard klopt dit niet maar zo staat het wel in de bron vermeld].
16-11-1640 Lou Garbrantsz woonende in de Sint Jacopstraet ende Madaleentje Ariaens op die Suijder Burghwal. Op het stathuijs.
16-11-1640 Sieuwert Albertsz woonende op het Bollwarck ende Marij Freecks bij die Nieuwe Hange. Getrout den 2 november 1640.
16-11-1640 Heindrick Pietersz woonende in de Leelijsteiger ende Harme Pieters op die Oude Riedijck. Getrout den 2 november 1640.
16-11-1640 Casper Heertjesz Neeldoe woonende op de Karnemelcksluijs ende Grietjen Jacops op die Nieuwe Haven. Getrout den 2 november 1640.
16-11-1640 Jan Steevesz woonende in de Toorenstraet ende Pietertjen Gerrits in de Oude Westerstraet. Betoogh gegeven om in de streeck te trouwen.
16-11-1640 Ouker Cornelisz woonende op die Vissersdijck ende Jantjen Jans in de Botstraet. Getrout den 2 november 1640.
16-11-1640 Dirck Jansz woonende in de Mollenstraet ende Cornelisjen Frans in de Raemstraet. Getrout den 2 november 1640.
23-11-1640 Otto Pietersz woonende in de Corte Tuijnstraet ende Griet Rutgers op die Nieuwe Riedijck. Getrout den 9 december 1640 door Henricus.
23-11-1640 Heindrick Roelifsz woonende op die Nieuwe Haven ende Hiltjen Olferts in de Nieuwe Westerstraet, getrout den 9 december 1640.
23-11-1640 Pieter Dircksz woonende bij die Nieuwe Doele ende Grietje Jans in de Sint Jansstraet. Getrout den 9 december 1640.
23-11-1640 Giesbert Jansz ende Hiltjen Heindrickx woonen beijde in de Harpstraet. Getrout den 9 december 1640.
23-11-1640 Aris Jansz woonende op die Vissersdijck ende Trin Harckis in de Waghstraet. Op het stathuijs.
23-11-1640 Jan Jansz woonende in die Nieuwe Westerstraet ende Trin Cornelis op het Noordeinde van die Breestraet. Het 3e gebot, getrout den 13 december 1640 door Abramus.
23-11-1640 Jan Jacopsz Compostel van Hooren woonende in de Oude Westerstraet ende Dieuw Heertjes Neelledoe op die Karnemelcksluijs, moeten bescheit toonen, het 3e gebot. Getrout den 20 december 1640 door Hacus.
23-11-1640 Wijbrant Sieuwertsz woonende op het Bolwarck ende Trin Jans buijten die Noorder poort. Getrout den 9 december 1640.
23-11-1640 Jan Freecksz woonende in de Nieuwe Harckesteijger ende Trijn Jans in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 9 december 1640.
23-11-1640 Dirck Willemsz woonende bij die Nieuwe Doele ende Geertjen Allerts op die Karnemelcksluijs. Getrout den 9 december 1640.
23-11-1640 Aris Evertsz woonende in de Roobrughstraet ende Aeltje Jacops op die Nieuwestraet. Getrout den 9 december 1640.
23-11-1640 Cornelis Jacobsz woonende in de Kifsteijger ende Griet Egberts in Moeikemansteijger. Getrout den 9 december 1649.
23-11-1640 Jan Pietersz woonende in de Nieuwe Westerstraet ende Vrou Sijtjes in de Baendestaeijger. Getrout den 9 december 1640.
23-11-1640 Dirck Roelifsz van Noorhus woonende op het Suijd ende Griet Jans in de Nieuwe Harckesteijger. Getrout den 9 december 1640.
23-11-1640 Namen Jansz woonende op het Medemblicker Veer ende Aeltjen Maartens in de packtuijnen. Het 3e gebot. Getrout den 20 december 1640 door Hacus.
23-11-1640 Jan Jansz van Emden ende Maritjen Jueriaens woonende beijde in ’t Clooster. Getrout den 9 december 1640.

 

23-11-1640 Jan Cornelisz van Hoesum ende Grietjen Carstens meede van Hoesum, beijde bij die Wagens. Getrout den 9 december 1640.
30-11-1640 Jan Gerritsz woonende op die Nieuwe Haven ende Griet Cornelis op die Suijder Hoogehavendijck. Getrout den 16 december 1640 door Hacus.
30-11-1640 Jan Lourensz woonende op die Karnemelcksluijs ende Antjen Bentis in de Sint Niclaesstraet. Getrout den 16 december 1640.
30-11-1640 Pieter Hayesz van Hoesum, woonende in de Wollenweeversteijger ende Stijntjen Cornelis op die Nieuwe Ossemarckt. Getrout den 16 december 1640.
30-11-1640 Pieter Gerritsz woonende in de Sint Jansstraet ende Liesbet Pieters op die Oude Ossemarckt. Getrout den 16 december 1640.
30-11-1640 Willem Willemsz woonende in de Botstraet ende Aeff Jans in de Sint Nicolaesstraet. Getrout den 16 december 1640.
30-11-1640 Seeger Isbrantsz woonende in ’t Westeinde ende Marij Albertsz in Grootebroeck, het 3e gebodt. Betoogh gegeven om in Grootebroeck te trouwen.
30-11-1640 Luijckes Sijmonsz van Lintholm ende Grietjen Claes van Nieuwelt woonende beijde op die Oosterhaven. Getrout den 16 december 1640.
30-11-1640 Gerrit Eduwaertsz Voster woonende op die Breestraet ende Liesbet Daniels meede op die Breestraet. Getrout den 16 december 1640.
30-11-1640 Bauke Sijbrantsz woonende op die Nieuwe Rijedijck ende Vroutjen Nanninghs in de Viesselstraet. Getrout den 16 december 1640.
30-11-1640 Abram Tamesz woonende in de Roemeinstraet ende Grietjen Dirckx in de Mollenwech. Getrout den 16 december 1640.
30-11-1640 Wouter Rickersz woonende op die Noorde Boerevaert ende Trin Jans op die Toorenstraet. Getrout den 16 december 1640.
30-11-1640 Jan Dirckxz ende Hendrickle Jacobs woonen beijde bij die Rosmollensbrugh. Getrout den 16 december 1640.
07-12-1640 Bauke Poppesz woonende in de Ridderstraet ende Aeff Pieters in de Coomenstraet. Getrout den 23 december 1640 door Abramus.
07-12-1640 Jacob Ericksz Bock woonende in de Costinjase tooren ende Liesbetjen Joostens bij die Suijder Karck. Getrout den 23 december 1640.
07-12-1640 Claes Jansz woonende in ’t Wester Clooster ende Jantjen Everts in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 23 december 1640.
14-12-1640 Pieter Heindricksz woonende op die Suijder Burghwal ende Griet Everts in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 30 december 1640 door Vogelius.
14-12-1640 Pieter Pietersz woonende bij die Oude Gousboom ende Iefjen Frans bij die Oude Westerpoort. Getrout den 30 december 1640.
14-12-1640 Aeriaen Pieters ende Anne Jans woonen beijde in Bovencarspel. Betoog gegeven om in Bovencarspel te trouwen 1641.
14-12-1640 Jan Cornelisz ende Meijnu Tuenis woonen beijde in die Vieselstraet, het 3e gebodt. Getrout den 13 januarij 1641 door Henricus.
14-12-1640 Willem Meijnertsz uijt Jeverlant ende Willemtje Claes woonen beijde in ’t Mollenspat. Vaders consent moet voor die troudach blicke, vaders consent is gebleecken. Getrout den 30 december 1640.
21-12-1640 Pouwel Carstensz woonende in ’t Oude Proovenhuijs ende Hillegont Jueriaens op die Nieuwe Riedijck. Getrout den 6 januarij 1641 door Pippius.
21-12-1640 Sieuwert Jansz woonende achter die Botstraet ende Griet Cornelis op het Bolwarck. Getrout den 6 januarij 1641.
28-12-1640 Sijbrant Pietersz woonende in de Barndesteijger ende Grietjen Hessels in de Cloppersteijger. Getrout den 13 januarij 1641 door Wessius.
28-12-1640 Roemer Jansz woonende aen die Sinte Pietershaven ende Jantjen Jans op die Nieuwe Haven. Op het stathuijs.

 

28-12-1640 Luijtje Claesz woonende in ’t Blaauwe Cruijssteijger ende Meijnu Pieters op die Vissersdijck.
28-12-1640 Baren Barensz woonende in de doelesteijger ende Trin Pieters op die Karnemelcksluijs. Getrout den 13 januarij 1641.
28-12-1640 Wessel Wijbrantsz woonende in de Botstraet ende Pietertje Tijs in de Boeckebinderssteijger. Getrout den 13 januarij 1641.
28-12-1640 Claes Pietersz woonende in de Oude Westerstraet ende Dieutjen Jeltis op het Noort. Getrout den 13 januarij 1641.

 

 

 

*) Opmerking:

In de maand november 1640 staan in een groot aantal records de trouwdatum op 2 november terwijl de inschrijfdatum later is. Vermoedelijk heeft de schrijver hier een fout gemaakt en moet de trouwdatum 2 december zijn.

 

Archief: Noord Hollands Archief – Haarlem Plaats: Enkhuizen – inv.nr. 67 Transcriptie: GeneaData

Datum: 15-10-2010

 

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie

op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

GeneaData

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.