Egmond aan Zee Huwelijken Gereformeerd 1731-1755

Share and Like

Egmond aan Zee-Huwelijken  Gereformeerd 1624-1655

Periode 1731– 1755.

20-01-1731 De 20 januarij bij mij ingetekent tot den houwelijken staat Hendrik Garbrantsz, jongman van Egmond aan Zee met Maartje Teunis, jongedochter tot Hargen liggende onder ’t dotp Groet. Bij en door mij na vereist wettig betoog en drie behoorlijke voorstellingen getrouwt op de 4 februarij 1731.
01-04-1731 De 1 april bij mij ingetekent tot den houwelijken staat Pieter Jansz de Koen, jongman van Egmond aan Zee met Aagtje Cornelis, jogedochter inschelijks van Egmond aan Zee. Door mij getrouwt na den wettige voorstellingen op de 15 april 1731.
26-05-1731 De 26 mei bij mij ingetekent tot den houwelijken staat Ollebrant Aldersz, jongman van Krommenie met Niesje Cornelis, weduwe te Egmond op Zee. Door mij getrouwt na een vereist wettige betoog en drie voorstellingen de 16 junij 1731.
23-06-1731 Na voorgaande aangevingen op de taxus van dertig gulden tot den houwelijken staat aangetekent Adolphus Tieleman, predikant en jongman van Egmond aan Zee met Margaretha Zuzanna van Oudensteijn, jongedochter te Alcmaer. In verwagting van des alderhoogsten zin op den 10 julij 1731 na drie wettige voorstellingen in de egten staat verbonden door den Eerwaarde Hr. Altius, gelieft predikant te Heilo.
26-01-1732 De 26 januarij bij mij ingeteket tot den houwelijken staat Japek Japekse Roos, weduwnaar met Jannetje Jans, weduwe beide van Egmond op Zee. Bij mij na drie wettige voorstellingen getrouwt de 10 februarij 1732.
09-02-1732 De 9 februarij bij mij ingetekent tot den huwelijken staat Gerrit Jacobsz Swaan, jongman van Egmond aan Zee met Lijsbet Jacobs, jongedochter insgelijks van Egmond op Zee.
09-02-1732 Nog Huibert Gerritsz, jongman met Rachel Gerrits, jongedochter beide van Egmond aan Zee. Bij mij alle vier na drie wettige voorstellingen getrouwt de 24 februarij 1732.
25-10-1732 De 25 october bij mij aangetekent tot den houwelijken staat Dirk Huibertsz van der Hart, jongman met Rachel Jacobs Planteijt, jongedochter beide van Egmond aan Zee. Door mij na drie wettige voorstellingen getrouwt de 9 november 1732.
25-10-1732 Nog op die ijge dag in den egten staat onder toewensching van alle zegen ingewijt nadat mij het wettig betoog en behoorlijke aangeving gebleken was Jan Kromhout, jongman met Alida Goethart, jongedochter beide van Alcmaar.
01-11-1732 De 1 november bij mij ingetekent tot den houwelijken staat Dirk Leendertsz Halv, weduwnaar met Annetje Jans, jongedochter beide van Egmond op Zee. Door Ds. Sijlman, predikant te Schoorl alhier getrouwt de 16 november 1732.
13-12-1732 De 13 december bij mij ingetekent tot den houwelijken staat Maarten Jacobsz, jongman met Guurtje Leenders, weduwe beide van Egmond aan Zee. Door mij getrouwt op nieuwjaarsdag van ’t jaar 1733.
06-02-1733 Den 6 februarij Pieter Huijbertsz van der Hart, jongman van hier met Maartje Klaas, jongedochter van Petten en sijn op vertoon van hunne drie proclamatien te Petten getrouwt.
26-06-1733 Den 26 junij Jan Klaasz Schol, jongman van hier met Cornelia Cornelis, jongedochter van Wijk op Zee en zijn op vertoon van hunne drie proclamatien tot Wijk op Zee getrouwt.
26-06-1733 Den selve dito Eijsbrant Cornelisz, jongman van hier met Annetje Cornelis, jongedochter van Wijk op Zee en zijn op vertoon van hunne drie proclamatien tot Wijk op Zee getrouwt.
24-04-1735 Den 24 april Pieter Jansz de Koene, weduwnaar van hier met Antje Gerritse, jongedochter van Bergen en na drie behoorlijke voorstellinge soo te Bergen als hier, zijn te samen door mij alhier in den huwelijken staat bevestigt den 8 maij 1735.
24-07-1735 Den 24 julij zijn hier ingetekent om sig in den houwelijken staat te begeven Freerik Jeuriansche Pluijs, jongman van Aeken met Engeltje Pieters, jongedochter van Egmond op Zee welke bijde na drie behoorlijke houwelijks proclamatien op attestatie tot Alckmaar zijn getrouwt.
29-04-1736 Den 29 april sijn door mij na drie behoorlijke proclamatien getrouwt Cornelis Klaasz, jongman met Maartje Jacobs, jongedochter bijde woonende alhier.
03-06-1736 Den 3 junij zijn hier in de kerk door mij getrouwt Jacob Gerbrandse Smit, jongman van hier met Trijntje Jans Snijder, jongedochter van Wijk op Zee hebbende van de predikanr van Wijk op Zee een behoorlijk vertoog ontfangen dat de drie gebooden onverhindert daar gegaan zijn.
03-02-1737 Den 3 februarij zijn door mij in den houwelijken staat bevestigt na voorafgehat te hebben drie houwelijkse voorstellinge tempera coroq solito Huijbert Gerritsz Molenbeek, weduwnaar met Neeltje Cornelise, jongedogter, bijde hier woonachtig.
12-05-1737 Den 12 meij zijn door mij getrouwt na drie behorlijke houwelijkse voorstellingen Jan Gerritsz, jongman met Trijntje Jacobse Molenbeek, jongedogter bijde van Egmond op Zee.
25-08-1737 Den 25 augusti sijn door mij getrouwt na drie behoorlijke houwelijkse voorstellingen soo hier als te Petten Pieter Willemse, weduwnaar van Egmond op Zee met Eelke Cornelise, jongedogter van Petten.
15-12-1737 Den 15 december sijn door mij getrouwt na drie behoorlijke houwelijkse voorstellingen soo hier als in de Binnen Egmonden Dirck Cornelisz Bakker, weduwnaar van Egmond op Zee met Jannetje Jans, jongedochter van Egmond op den Hoef.
02-02-1738 Den 2 februarij zijn door mij getrouwt na drie behoorlijke houwelijkse voorstellingen Jan Maartensz Buijs, jongman met Ariaantje Jacobs, jongedochter bijde van hier.
20-04-1738 Den 20 april zijn door mij getrouwt na drie behoorlijke houwelijkse voorstellingen Maarten Dirksz Half, jongman met Lijsbet Cornelis, jongedogter bijde van hier.
04-05-1738 Den 4 meij zijn door mij getrouwt na drie behoorlijke houwelijkse voorstellingen soo hier als op den Hoef Teunis Jacobsz Swaan, jongman van Egmond op Zee met Aagje Cornelis Smak, jongedogter vab Weemenum.
11-05-1738 Den 11 meij sijn door mij getrouwt na drie behoorlijke houwelijkse voorstellinge soo hier als te Petten Jan Cornelisz Koedijk, weduwnaar van Egmond op Zee met Maartje Hillebrands, weduwe van Petten.
24-05-1739 Den 24 meij sijn door mij hier getrouwt na drie behoorlijke houwelijkse voorstellinge soo hier als op den Hoef Klaas Cornelisz Smak, jongman van Wimmenum met Anne Jans, weduwe van Egmond op Zee.
17-04-1740 Den 17 april sijn door mij hier getrouwt Dirk Huijbertsz van der Hart, weduwnaar met Neeltje Jans, jongedogter bijde wonende alhier.
28-08-1740 Den 28 augustus sijn door mij getrouwt sijmen Krelisz, jongman van Egmond aan Zee met Leentje Freriks, jongedogter van Petten.
30-10-1740 Den 30 october zijn door mij getrouwt Cornelis Dirksz Half, jongman met Annetje Jacobs Swaan, jongedogter bijde van hier.
02-07-1741 Den 2 julij sijn door mij getrouwt na drie behoorlijke houwelijkse voorstellinge Engel Gerritsz, jongman met Trijntje Jacobs Swaan, jongedogter bijde van Egmond.
23-12-1744 Den 23 december zijn na drie wettelijke huwelijks proclamatien in den huwelijken staat bevestigt Jan Gerritsz Molenbeek, jongman van Egmond op Zee met Maartje Jacobs Planteijt, jongedogter van Egmond op Zee.
27-02-1745 Staande de vacature hebben zij aangegeven tot den huwelijken staat Jan Jacobsz Zwaan met Maartje Cornelis, jongman van Egmond op Zee., jongedogter van Egmond op Zee.
27-02-1735 Den 27 februarij Jacob Claasz, jongman van Egmond op Zee met Maartje Claas, jongedogter van Groet welka na drie wettige proclamatien door mij den 14 maart zijn bevestigt den huwelijken staat.
27-03-1745 Den 27 maart zijn mij verschenen om in den huwelijken staat te worden aangetekent Jan Jacobsz Comanus, jongman met Jannetje jans, jongedogter bijde van Egmond op Zee welke met consent van de regenten van Egmond op de Zee proclamatien hebben ontfangen op eenen dag omdat de bruijdegom naar Groenlandt moest en den 28 door mij zijn getrouwt
17-07-1745 Den 17 julij verschenen voor mij om zig tot den huwelijken staat te laten intekenen Theunis Jacobsz Zwaan, weduwnaar met Trijntje Jans, jongedogter bijde van Egmond op Zee welke van mij naa drie wettige proclamatien den 8 augustus in den huwelijken staat zijn ingesegent.
13-03-1746 Den 13 maart hebben zig laten aantekenen om in den huwelijken staat bevestigt te worden Huijbert Cornelisz Afslager, jongman met Maartje Jacobs Zwaan, jongedogter bijde van Egmond op Zee welke den 27 maart naa drie wettige proclamatien getrouwt zijn.
03-04-1746 Den 3 april hebben zig om in den huwelijken staat bevestigt te worden bij mij aangegeven Gerrit Cornelisz, weduwnaar met Annetje Pieters Schar, jongedogter bijde van Egmond op Zee welke naa drie wettelijke voostellinge ook den 17 april door mij den huwelijken staat zijn bevestigt.
24-04-1746 Den 24 april hebben zig om in den houwelijken staat bevestigt te worden bij mij aangegeven Hendrik Gerbrandsz Smit, weduwnaar van Egmond op Zee met Regina Pluijs, weduwe te Alkmaar de welke naa drie wettige proclamatien hier en te Alkmaar in de Gereformeerde kerke gehadt te hebbe ’t welk mij door een vertoog gebleken is bij mij op den 8 maij zijn getrouwt.
23-10-1746 Den 23 october hebben zig om in den egten staat verenigt te worden aangegeven Jan Muesz, jongman met Maartje Claas, jongedogter bijde van Egmond op Zee welke ook den 6 november naa drie wettige proclamatien door mij zijn getrouwt.
29-04-1747 Den 29 april hebben zig om in den huwelijken staad bevestigt te worden bij mij aangegeven Jan Jacobsz Zwaan, weduwnaar van Egmond op Zee met Trijntje Cornelis Petten, jongedogter van Petten welke naa drie wettige en naa malkander volgende proclamatien in deze kerke te Egmond op Zee en te Petten gehadt te hebben en op ’t van mijn gegeven vertoog in de kerk te Petten door Drs. Havinga getrouwt zijn.
20-05-1747 Den 20 maij hebben zig om in den huwelijken staat bevestigt te worden aangegeven Jan Maartensz Buijs, weduwnaar te Egmond op Zee met Engeltje Willems, jongedogter te Egmond op Zee welke naa drie wettige proclamatien door mij op den 4 junij getrouwt zijn. Dit was ’t eerste paar dat in de nieuw geboude kerk getrouwt wordt.
15-07-1747 Den 15 julij hebben zich om in den huwelijken staat bevestigt te worden bij mij aangegeven Claas Jansz, weduwnaar van Zandvoort met Aagtje Willems, jongedogter van Egmond op Zee welke naa drie huwelijkse proclamatien hier en te Zandvoort gehad hebben en naa vertooning van mijn gegeven vertoog den 6 augusti te Zandvoort getrouwt zijn.
03-02-1748 Den 3 februarij hebben zig om in den huwelijken staat bevestigt te worden aangegeven Jan Jacobsz Molenbeek, jongman met Stijntje Gerrits Jook, jongedogter bijde van Egmond op Zee welke naa drie agtereen volgende wettelijke proclamatien door mij den 18 februarij in den huwelijken staat zijn bevestigt.
26-10-1748 Den 26 october hebben zig om in den huwelijken staat bevestigt te worden aangegeven Arien Jacobsz de Groot, jongman meet IJtje Jans van Dijk, jongedogter bijde van Egmond op Zee dewelke naa drie wettige en onverhinderde voorstellingen op den 10 november door mij in den huwelijken staat zijn bevestigt.
28-12-1748 Den 28 december hebben zig om in den huwelijken staat bevestigt te worden aangegeven Jan Gerritsz Kaal, weduwnaar met Annetje Alberts, jongedogter bijde van Egmond op Zee welke naa drie wettige en onverhinderde proclamatien in de gemeente op den 12 januarij 1749 zijn getrouwt.
26-04-1749 De 26 april hebben zig om in den huwelijken staat bevestigt te worden aangegeven Sijmon Jacobsz Planteijt, jongman van Egmond op Zee met Trijntje Pieters Oudenstam, jongedogter van Hargen welke naa drie agtereenvolgende proclamatien zoo hier als in de kerk te Groedt gehadt te hebben op vertoog van den schoolmeester van Groet en Kamp door mij op den 11 maij alhier in den huwelijken staat zijn bevestigt.
23-11-1749 Den 23 november zijn op betoog van schouwt Jan Moi dat hunne drie agtereenvolgende huwelijks proclamatien van ’t Regthuijs te Egmond op Zee zonder eenige verhindering gaan waaren getrouwt Cornelis Jansz Schoenmaker, jongman met Engeltje Joosten, jongedogter bijde van Egmond op Zee. Dat dezer gebooden op ’t regthuijs gingen was omdat de bruijd paaps en de bruijdegom gerformeerd heete te zijn maar dewelke hij selden of nooijt te kerk kwam.
06-12-1749 Den 6 december hebben zig om in den huwelijken staat bevestigt te worden bij mij aangegeven Jan Cornelisz alias Eijven, jongman met Annetje Claas Schol, jongedogter bijde van Egmond op Zee welke naa drie wettige en agtereenvolgende huwelijks proclamatien door mij op den 21 december getrouwt zijn.
04-07-1750 Den 4 julij hebben zig om in den huwelijken staat bevestigt te worden bij mij aangegeven Arien Cornelisz, jongman met Lijsbet Jacobs Planteijt, jongedogter bijde van Egmond op Zee welke naa drie agtereenvolgende wettige proclamatien in de kerke te Egmond op Zee gehadt te hebben den 19 julij door mij getrouwt zijn.
11-07-1750 De 11 julij hebben zig om in den huwelijken staat bevestigt te worden bij mij aangegeven Arien Booff, weduwnaar te Alkmaar ende Geertje Jacobs Planteijt, weduwe van Egmond op Zee welke naa drie agtereenvolgende proclamatien in inse kerk gehadt te hebben en op betoog dat de zelve te Alkmaar onverhindert gegaan waaren, door mij op den 26 julij getrouwt zijn.
24-10-1750 Den 24 october hebben zig om in den huwelijken staat bevestigt te worden bij mij aangegeven Gerrit Hendriksz, jongman en Neeltje Jans Bakker, weduwe bijde van Egmond op Zee welke naa drie wettige agtereenvolgende en onverhinderde gebooden in onse kerke gehadt te hebben op den 8 november door mij in den huwelijken staat zijn bevestigt.
20-11-1750 Den 28 november hebben zig om in den huwelijken staat bevestigt te worden bij mij aangegeven Maarten Laurensz Smit, jongman en Maartje Claas, jongedogter bijde woonende te Egmond op Zee welke naa drie wettellijke en agtereenvolgende proclamatien den 18 december door mij getrouwt zijn.
13-03-1751 Den 13 maart hebben zig om in den huwelijken staat bevestigt te worden bij mij aangegeven Willem Tijsz Booij, jongman te Egmond op Zee met Aaltje Jans Hoedt, jongedogter te Petten welke op betoog van Egmond op Zee en naa drie agtereenvolgende proclamatien in de gereformeerde kerke van Petten op den 4 april te Petten in d’ huwelijken staat bevestigt zijn.
28-03-1751 Den 28 maart zijn door mijn dienst die toen door den predicant Valkard Berkhout wierd waargenomen op vertoog dat hunne drie agtereenvolgende en onverhinderde proclamatien in de gereformeerde kerk te Egmond Binnen gegaan waren getrouwt Theunis Jansz Coger, jongman met Carolien Elisabeth Pouls, jongedogter.
24-04-1751 Den 24 april hebben zig om in den huwelijken staat bevestigt te worden bij mij aangegeven Jan Claasz Scol, jongman met Aaltje Willems Schar, jongedogter bijde van Egmond op Zee welke naa drie agtereenvolgende huwelijkse geboden in onse kerke onverhindert gehadt te hebben op den 9 maij door mij getrouwt zijn.
22-05-1751 Den 22 maij hebben zig om in den huwelijken staat bevestigt te worden bij mij aangegeven Guertje Cornelis Afslager, jongedogter met Jan Cornelisz, jongman bijden van Egmond op Zee en Leendert Claasz, jongman van Egmond op Zee met Anthonia Schut, jongedogter van den Hoeff welke het eerste paar door mij en ’t laast paar op betoog door Drs Hanedoes op den Hoeff naa voorgaande drie onverhinderde huwelijkse proclamatien op den 6 junij getrouwt zijn.
08-08-1751 Den 8 augustus zijn op betoog van den Hoeff door den weleerwaarde heer Adrianus de Helt, predikant te Limmen welk door mij den predikant waarnam, in den huwelijken staat ingesegent Pieter Dirksz, weduwnaar te Rinnegum met Maartje Dirks, jongedogter uijt de Egmonder Meer.
01-05-1752 Den 1 maij heb ik in ondertrouw opgeschreven om op die dag daar aan volgende zijnde den 7 dito haar eersten huwelijkse proclamatien te ontfangen jan Jacobsz Planteijt, jongman van Egmond op Zee met Leuwtje Pieters Boon, jongedogter van de Waal op Texel welke naa drie wettige huwelijksche proclamatien onverhindert hadt te hebben van mij een betoog ontfangen hebben en den 2 maij op de Waal te Texel in den huwelijken staat bevestigt zijn.
10-06-1752 Den 10 junij hebben zig in ondertrouw bij mij ingeschreven om in den huwelijken staat bevestigt te worden Aldert Ariensz Jonkman van Egmond op Zee met Lijsbeth Jans9, jongedogter mede van Egmond op Zee welke naa drie wettige huwelijkse proclamatien in onse kerke gehadt te hebben, door den eerwaarde Heer Adriaan de Hoedt, predikant te Limmen voor mij den predikdienst waarnemende in den huwelijken staat op den 25 junij zijn bevestigt.
26-08-1752 Den 26 augusti hebben zig bij mij in ondertrouw laaten aanschrijven om in den huwelijken staat bevestigt te worden Gerrit Hendriksz, weduwnaar te Egmond op Zee met Geertje Arijens Mooij, jongedogter van Egmond Binnen welke op een door mij gegeeven betoog op den 10 september tot Egmond Binnen getrouwt zijn.
30-12-1752 Den 30 december hebben zig om in den huwelijken staat bevestigt te worden bij mij aangegeven Pieter de Leeuw, jonkman van Alkmaar woonende alhier met Aagje Jans Vuijk, jongedogter van Egmond Binnen welke naa drie wettige en agtereenvolgende huwelijks proclamatien zoo hier als te Egmond Binnen (gelijk mij uijt het betoog gebleeken is) gehadt te hebben door mij op den 14 januarij 1758 getrouwt zijn.
29-04-1753 Den 29 april zijn door mij getrouwt Jan stuijt, weduwnaar van Alkmaar en Sara van den Heuvel, jongedogter van Alkmaar nadat mij uijt hun betoog gebleken was dat hunne drie agtereenvolgende huwelijkse proclamatien in de gereformeerde kerk te alkmaar onverhindert gegaan waaren en dat zij op ’t secretarije van Egmondt ’t regt op ’t middel van trouwen hadden voldaan.
26-08-1753 Den 26 augustus zijn op betoog dat haer drie agtereenvolgende huwelijksche proclamatien te Egmond Binnen en den Hoeff onverhindert gegaan waeren en zij ’t regt op ’t middel van trouwen hadden voldaen Jan Dijkman, weduwnaer op den Hoeff en Grietje Opmeer, weduwe te Egmond Binnen door mij in den huwelijken staet ingesegent alsoo er in de binnen Egmonden niet gepreedikt wierde.
05-03-1754 Op den 5 maert verscheenen voor mij om zig in den huwelijken staat met malkander te vereenigen Pieter Cornelisz, weduwnaar van Egmond op Zee en Willemje Jans, jongedogter van ’t eijlandt Wieringen welke ik na drie agtereenvolgende huwelijksche proclamatien die hier onverhindert in onse kerke gegaan waren een betoog heb toegezonden waarop zij waarschijnlijk op de eijlandt Wieringen zullen getrouwt zijn.
06-07-1754 Den 6 julij hebben zig om in den huwelijken staat te begeven bij mij in ondertrouw aangegeven Claas Claasz, weduwnaar van Egmond op Zee met Annetje Willems Schar, weduwe van Egmond op Zee welke naa drie agtereenvolgende onverhinderde proclamatien door mij op den 21 julij in den huwelijken staat bevestigt zijn.
05-04-1755 Den 5 april hebben zig om in den huwelijken staat bevestigt te worden aangegeven Cornelis Hoedt, jongman van Petten met Trijntje Hendriks, jongedogter van Egmond op Zee dewelke naa drie wettige huwelijkse en op malkander volgende proclamatien onverhindert gegaan waren door mij op den 20 april in den huwelijken staat bevestigt zijn.
26-04-1755 De 26 april hebbe ik in ondertrouw aangeschreven Cornelis Jansz Koedijk, jongman van Egmond op Zee met Maertje Claas, weduwe mede van Egmond op Zee en naa drie agtereenvolgende huwelijke voorstellen, die onverhinderd gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigt den 11 maij.
11-10-1755 De 11 october hebben zig in ondertrouw bij mij laten aantekenen Cornelis Jacobsz van Ham, jongman en Steijntje Jans Koedijk, jongedogter beiden van Egmond op Zee welke naa drie agtereenvolgende en onverhinderde huwelijkse proclamatien door mij op den 26 october getrouwt zijn.

 

Bron: Regionaal Archief Noord Holland – Inv.nr. 1b Egmond aan Zee.

Transcriptie: GeneaData 02-02-2022

GeneaData

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.