Egmond aan Zee – Dopen Gereformeerd 1790-1797

Share and Like

Egmond aan Zee – Dopen Gereformeerd 1730-1797

Periode 1790– 1797.

20-01-1790 20 januarij een kind gedoopt genaamd Cornelis waar van moeder was Trijntje Jansdr Buis, de vader Ewit Ewitsz van der Schinkel, de getuige Engeltje Cornelis Halff.
24-01-1790 24 januarij een kind gedoopt van Egmond op den Hoef genaamd Gerrit waar van moeder was Willempje Koppers, de vader Tijs Roosinge, de getuige Haasje Vierhuijsen.
09-05-1790 9 mai een kind gedoopt genaamd Marijtje waar van moeder was Geertje Harmans Snijder, de vader Willem de Jong, de getuige Lijsbeth Simonsdr van der Nollen.
16-05-1790 16 mai een kind gedoopt genaams Albertje waar  van moeder is Jacobje Ariens Pinas, de vader Jan Jansz de Groot, de getuige Annetje Jans de Groot. Het kind wierd ten doop gehouden door Teetje Jans.
30-05-1790 30 mai een kind gedoopt genaamd Pieter waar van moeder is Dieuwertje van der Steen, vroedvrouw, de vader Jacob de Wolf, de getuige Neeltje de Wolf. Het kind wierdt ten doop gehouden door Rachel Koedijk, huisvrouw van Dirk Halff.
18-07-1790 18 julij een kind gedoopt dat de 12de geboren is, genaamd Maartje waar van de moeder is Neeltje Centen de Wit, de vader Klaas Jacobsz Schol, de doopgetuige Kniertje Jansdr Schol, huisvrouw van Albert Jansz Buis.
25-07-1790 25 julij een kind gedoopt dar gebooren is 23e , genaamd Trijntje waar van moeder is Dieuwertje Jansdr Zwaan, de vader Willem Klaasz Wijker, de getuige Geertje Harmens Snijder, huisvrouw van Willem de Jong.
22-08-1790 22 augustus door Ds. Van Weemen, veel geacht predikant te Oosterland, onder de classis van Schouwen en Duiveland, een kind gedoopt dat gebooren is 17 augustus genaamd Cornelis waar van moeder is Aaltje Dirksdr Rijk, de vader Jacob van Ham, de getuige Rachel van Ham.
03-10-1790 3 october een kind gedoopt van Wimmenum genaamd Saartje waar van de moeder is Jannetje Pietersdr Brood, de vader Andries Jansz van Werven, de getuige Geertje Hendriksdr Teegel.
10-10-1790 10 dito een kind gedoopt dat gebooren is 7 dito, genaamd Jan waar van moeder is Kniertje Jansdr Schol, de vader Albert Jansz Buis, de getuige Immetje Engelen Zwaan.
17-10-1790 17 dito een kind gedoopt door Ds de Wilde, veel geacht predikant te Alkmaar, dar gebooren is 15 dito genaamd Aaltje waar van moeder is Jannetje Raijersdr Koedijk, de vader Jacob Jansz Achol, de getuige Kniertje Jansdr Schol, huisvrouw van Albert Jansz Buis. Het kind wierdt ten doop gehouden door Jannetje Engelen Zwaan.
21-11-1790 21 november een kind gedoopt, dar gebooren is 18 dito, genaamd Klaartje waarvan de moeder is Geertje Ruiter, de vader Theunis Coendertsz, zijnde Roomsch, de getuige Geertje Dirks Bood. Het kind wierdt ten doop gehouden door de vroedvrouw Dieuwertje van der Steen.
30-01-1791 Den 30 januarij een kind gedoopt genaamd Albert waarvan de moeder is Engeltje Ariensdr Duiff, de vader Jan Gerritsz Halff, de getuige Annetje Huiberts Afslager, huisvrouw van Pieter Gerritsz Halff.
13-03-1791 13 maart een kind gedoopt, dat gebooren is 10 dito, genaamd Vrouwtje Cornelia waarvan de moeder is Anna Jacoba Knegjes, de vader Jacobus Weldijk, predikant alhier, die het zelf ten doop hieldt, en de plegtigheid des doops verigtte.
27-03-1791 17 maart een kind gedoopt, dat gebooren is 16 dito, genaamd Lijsbeth waarvan de moeder is Klaartje Simonsdr de Jager, de vader Theunis Cornelisz Halff, de getuige Engeltje Cornelisdr Halff, huisvrouw van Klaas Jansdr Buis.
29-05-1791 29 mei een kind gedoopt genaamd Klaas waarvan de moeder is Jacobje Theunis Meivogel, de vader Theunis de Jongh, de getuige Lijsbeth van Duivenbooden. Het kind wierdt ten doop gehouden door Teetje Jans.
24-07-1791 24 julij een kind gedoopt, dat gebooren is 20 dito, genaamd Pieter waarvan de moeder is Maartje Pietersdr Vuijl, de vader Gerrit Jacobsdr Zwaan, de getuige Annetje Jansdr de Groot.
14-08-1791 14 augustus een kind gedoopt genaamd Gerrit waarvan de moeder is Jannetje Gerritsdr Vennik, de vader Hendrik Gerritsz, de getuige Rachel Reijersdr Koedijk, huisvrouw van Arie van ter Plas.
20-08-1791 20 dito een kind gedoopt genaamd Klaas waarvan moeder is Dieuwertje Zwaan, de vader Willem Klaasz Wijker, de getuige Geertje Harmens Snijder, huisvrouw van Willem de Jong.
16-10-1791 Den 16 october een kind gedoopt genaamd Neeltje waarvan moeder was Lijsbeth van der Nolle, de vader Arie Klaasz Wijker, de getuige Geertje Harmensdr Snijder.
23-10-1791 Den 23 dito eeen kind gedoopt genaamd Reier, de moeder is Jannetje Reiersdr Koedijk, de vader Jacob Jansz Schol, de getuige Rachel Reiers Koedijk.
23-10-1791 Dito een kind gedoopt genaamd Neeltje, de moeder is Rachel Reiers Koedijk, de vader Arie van der Plas, de getuige Jannetje Vennik.
01-01-1792 Den 1 januarij een kind gedoopt genaamd Geurtje waarvan moeder is Jacobje Pinas, de vader Jan Jansz Groot, de getuige Annetje Jans Groot.
08-01-1792 Den 8 januarij een kind gedoopt genaamd Huibert waarvan moeder is Annetje Afslager, de vader Jan Schar, de getuige Dirkje Pinar.
08-04-1792 8 april een kind gedoopt genaamd Jan waarvan moeder is Neeltje Swaluw, de vader Pieter Heere, de getuige Lijsbeth Pieters.
15-04-1792 Den 15 april een kind gedoopt genaamd Marijtje de moeder was [geen naam vermeld], de vader Jan Kuikelier, de getuige de moeder zelve.
15-04-1792 Dito een kind gedoopt genaamd Jan waarvan moeder was Rensje Cornelis Wijnia, de vader Jan Albertsz Stooker, de getuige Maartje Leenderts Spies.
06-05-1792 Den 6 mai een kind gedoopt genaamd Annetje waarvan moeder was Engeltje Cornelis Halff, de vader Klaas Jansz Buis, de getuige Aaltje Cornelis Halff.
13-05-1792 Den 13 dito een kind gedoopt genaamd Geertruida waarvan moeder was Rachel Planteijt, de vader Jacob Pluimgraaf, de getuige Willemtje Pluimgraaf.
02-09-1792 Den 2 september een kind gedoopt, dat gebooren is den 26 augustus, en genaamd Derk waarvan moeder is Juffrouw Antonetta Johanna Theodora Geertruid Nies, de vader Derk Hummelink, predikant alhier, zijnde het kind door de vader zelf gedoopt.
02-09-1792 Dito nog een kind gedoopt genaamd Annetje waarvan de moeder, die het kind zelve ren doop hield, is Dieuwertje Jans Zwaan, de vader Willem Klaasz Wijker.
21-10-1792 Den 21 october een kind gedoopt genaamd Simon waarvan vader was Antonie van Groningen, de moeder Hillegonda Planteijt, de getuige Antje Koedijk.
11-11-1792 Den 11 november een kind gedoopt genaamd Klaas waarvan vader was Jan Klaasz Kraaijnoord, de moeder Annetje Willems Prins, de getuige Maartje Aries Duijf.
26-12-1792 Den 26 december een kind gedoopt genaamd Trijntje waarvan vader was Klaas Jacobsz Schol, de moeder Neeltje Cente, de getuige Janna Reiers Koedijk.
26-12-1792 Dito een kind gedoopt genaamd Aaltje, vader Hendrik Jansz Schol, de moeder Immetje Engels Zwaan, de getuige Kniertje Jans Schol.
17-02-1793 Den 17 februarij een kind gedoopt genaamd Arend waarvan vader is Arie Schaap, de moeder Arendje van Rein, de getuige Adriaantje Spaanderman.
17-03-1793 Den 17 maart een kind gedoopt genaamd Dirk waarvan de vader is Arie Klaasz Wijker, doch wegens zwakheid van de moeder Lijsbeth van der Nolle, niet bij den doops-plegtigheid tegenwoordig, zijnde het kind ten doop gehouden door de getuige Dieuwertje Jans Zwaan.
05-05-1793 Den 5 maij een kind gedoopt genaamd Klaas waarvan vader is Albert Jansz Buis, de moeder Kniertje Jans Schol, de getuige Trijntje Jans Buis.
22-05-1793 Den 22 maij een kind gedoopt genaamd Arie waarvan vader is Jan Gerritsz Halff, de moeder Engeltje van Duivenboode, de getuige Maartje van Duivenboode.
14-07-1793 Den 14 julij en kind gedoopt dat gebooren was den 8e dito, waarvan vader is Jacob Jansz Schol, de moeder Jannetje Reijersdogter Koedijk, de getuige Immetje Engelsdr. Zwaan en het kind Reijer.
21-07-1793 Den 21 julij een kind gedoopt dar gebooren was den 20e dito, de vader zijnde van de Roomsche godsdienst was genaamt Stoffel Stoffelsz, de moeder Cornelisje Ariesdr Pinas, de getuige Dirkje Ariesdr Pinas en het kind Arendje.
01-09-1793 Den eerste september een kind gedoopt, dat gebooren was den 31 augustus, waarvan vader is Hendrik Gerritsz Frans, de moeder Jannetje Gerrits Vennik, de getuige Leentje Willems Schuit en het kind Gerrit.
01-09-1793 Den eersten september een kind gedoopt dat gebooren was den 27 augustus, waarvan de vader is Jacob Leendertsz Pluijmgraaf, de moeder Rachel Planteijt, de getuige Maartje Planteijt en het kind Jan.
29-09-1793 Gebooren den 23 september, gedoopt den 29 dito Koendert, zoon van Jan Buis en Annetje Jans de Groot. Getuige Jacobje Ariens Pinas.
29-09-1793 Gebooren den 26 september, gedoopt den 29 dito de dogter van Gerrit Jacobsz Zwaan en Maartje Pieters Vuijl. Getuige Jobjen Gerrits Halff. Het kind Lijsbeth.
27-10-1793 Gebooren den 21 october, gedoopt den 27 dito Jannetje, dogter van Arie Cornelisz van der Plas en Rachel Reiersdr Koedijk. Getuige Stijntje Jansdr Koedijk.
27-11-1793 Gebooren in onecht den 13 november, gedoopt den 27 dito Stijntje, dogter van Jantje Jobsdr de Jongh, de vader is, volgens ’s moeders opgave Arie Scharenberg, zijnde het kind door den moeder ten doop gehouden.
15-12-1793 Gebooren den 12 december, gedoopt den 15 dito, Geertje dogter van Teunis Halff en Klaartje de Jager. De dooppeet Jannetje de Jager.
02-02-1794 Gebooren denn 2 februarij, gedoopt den zelven dag, Neeltje, dogter van Jan Nottelman en Rachel van der Hart. De dooppeet IJsland Molenbeek.
09-03-1794 Gebooren den 9 maart, gedoopt den zelven dag Reier, zoon van Jan Jansz de Groot en Jacobje Ariens Pinas. De getuige Annetje Jans de Groot.
16-03-1794 Gebooren den 11 maart, gedoopt den 16 dito, Maartje, dogter van Pieter Ariensz Heere en Neeltje Pieters Zwaluw. De getuige Lijsbeth Pieters.
13-04-1794 Gebooren den 11 april, gedoopt den 13 dito Job, zoon van Pieter Gerritsz Halff en Annetje Huiberts Afslager. Getuige Jacobje Ariens Pinas.
11-05-1794 Gebooren den 6 maij, gedoopt den 11 dito Engeltje, dogter van Klaas Jacobsz Schol en Neeltje Cente. Getuige Kniertje Jans Schol.
25-05-1794 Gebooren den 24 maij, gedoopt den 25 dito Sophia Agatha, dogter van den Wel Eerwaarde Heer D. Hummelinck, predikant alhier en Juffrouw Antonetta Johanna Theodora Geertruid Nies, zijnde het kind door de vader zelf ten doop gehouden en gedoopt.
31-08-1794 Gebooren den 28 augustus, gedoopt den 31 dito Annetje, de dogter van Willem Klaasz Wijker en Dieuwertje Jans Zwaan. De getuige Lijsbeth van der Nolle.
14-09-1794 Gebooren den 13 september, gedoopt den 14 dito Jacob, zoon van Gerrit Jacobsz Zwaan en Maartje Pieters Vuil. De getuige Immetje Engels Zwaan.
26-10-1794 Geboren den 24 october, gedoopt den 26 dito Geertje, dogter van Jacob Jansz Schol en Jannetje Reijers Koedijk. De getuige Rachel Reijers Koedijk.
14-01-1795 Gebooren den 12 januarij, gedoopt den 14 dito Guurtje, dogter van Jan Buis en Annetje Jans. De getuige Maartje Pieters Vuil.
01-03-1795 Gebooren den 22 februarij, gedoopt den 1 maart Engel, zoon van Hendrik Jansz Schol en Immetje Engels Zwaan. Getuige Lijsbeth Pieters.
05-04-1795 Gebooren den 2 april, gedoopt den 5e dito Willem, zoon van Arie Klaasz Wijker en Lijsbeth van der Nollen. Getuige Dieuwertje Jansdr Zwaan.
07-11-1795 Den 7 november een kind gedoopt genaamd Lijsbeth, de ouders Arij Schaers en Arentje van Reijn. Doopgetuige Leentje Aris de Reus. Het kind is gebooren den 3 november.
22-11-1795 Den 22 november een kind gedoopt welk gebooren is den 19 november genaemd Jan. De ouders Willem Klaeze Wijker em Dieuwertje Jansdr Zwaan. Doopgetuige Lijsbeth van der Nollen.
06-12-1795 Den 6 december een kind gedoopt ’t welk gebooren is op den derden december gebaamd Gerret. De ouders Henderik Gerritsz Frans en Jannetje Vennik. De doopgetuige Trijntje Vennik.
06-12-1795 Den 6 december een kind gedoopt ’t welk gebooren was op den vierden december genaamd Klaesje. De ouders Teunis Planteijt en Sieuwtje Bak. De doopgetuige Aagtje Bonkenberg.
31-01-1796 Den 31 januarij een kind gedoopt ’t welk gebooren was den 23 sten januarij genaamd Catharina Agatha. De ouders Adrianus de Koning en Catharina van Borcx.
01-02-1796 Den 1 februarij een kind gedoopd ’t welk genaamd Arij. De ouders Cors Jansz Beerendrecht en Teunisje Jans. Doopgetuige Maertje van Duijvenboode.
17-02-1796 Den 17 februarij een kind gedoopt genaemd Arij. De ouders Jan De Groot en Jacobje Arens Pinas. Doopgetuijge Dirkje Pinas.
09-04-1796 Den 9 april een kind gedoopd ’t welk gebooren was den 5den april genaemd Christina. De ouders Jacob van Egmond en Alida Wagemaeker. Doopgetuijge Dina van Egmond.
24-04-1796 Den 24 april een kind gedoopt genaemd Anna Christina. De ouders Johanes George Weingarden en Maria Catharina van Kogge.
15-05-1796 Den 15 maij een kind gedoopt genaamd Dieuwertje. De ouders Jacob Groot en Maertje Louwens Knip. Doopgetuijge Geertje Jacobs Groot.
22-05-1796 Den 22 maij een kind gedoopd genaemd Maria Catharina. De ouders Willem Weber en Johanna Plomp.
05-02-1797 Den 5 februarij een kind gedoopt genaamd Guurtje. De ouders Jan Jansz Buijs en Annetje Jans Groot. Getuijgen Maartje Pieters.
12-02-1797 12 februarij een kind gedoopt genaamd Jan. De ouders Immetje Engelen Zwaan en Hendrik Jansz Schol. Getuigen Jannetje Reijers.
05-03-1797 5 maart een kind gedoopt genaamd Jacob. De ouders Klaas Jacobsz Schol en Neeltje Fente de Wit. Getuigen Jannetje Pieters Volkers.
19-03-1797 19 maart een kind gedoopt genaamd Jannetje. De ouders Hendrik Jacobsz Wijker en Annetje Jans Schol. Getuijgen Trijntje Cornelis Halff.
09-04-1797 9 april een kind gedoopt genaamd Wulmpie. De ouders Jacob Withuijzen en Maartje Cornelis Duijnmaijer. Getuijgen Jacoba Withuijzen.
17-04-1797 17 april een kind gedoopt genaamd Coendert. De ouders Pieter Gerritsz Halff en Annetje Afslager. Getuijgen Jaapie Ariens.
07-05-1797 7 maij een kind gedoopt genaamd Maartje. De ouders Arij Cornelis van der Plas en Rachel Reijers Koedijk. Getuigen Jannetje Reijers Koedijk.

 

Bron: Regionaal Archief Noord Holland – Inv.nr. 1d Egmond aan Zee.

Transcriptie: GeneaData  06-03-2022

GeneaData

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.