Egmond aan Zee – Dopen Gereformeerd 1683-1694

Share and Like

Egmond aan Zee – Dopen Gereformeerd 1645-1730

Periode 1683– 1694.

17-01-1683 Den 17 januarij is gedoopt het kindt van Hendrick Dircksz en Kniertje Leenders en is genaemt Grietje, de getuijge was Trijn Cornelis.
21-01-1683 Den 21 januarij heb ick gedoopt een kindt van Cornelis Gerritsz en Maritje Stoffelen en is genaemt Gerrit, de getuijge was Annetje Dirckx.
30-05-1683 Den 30 maij is gedoopt het kindt van Mr. Claes de Graef en Grietje Cornelis en is genaemt Hester Claes, de getuijge was Trijn Cornelis.
10-10-1683 Den 10 october is van mij gedoopt het kind van Cornelis Baertsz en Annetje Willems en is genaemt Aechtje Cornelis, de getuijge was Dirckje Willems.
14-11-1683 Den 14 november heb ick gedoopt het kindt van Engel Jacobsz Swaen en Edel Gerrits en is genaemt Grietje Engelen, de getuijge was Maritje Stoffels.
14-11-1683 Den 14 november heb ick gedoopt het kindt van Jacob Jacobsz en Annetje Cornelis en is genaemt Lijsbet Jacobs, de getuijge was Trijntje Teunis.
05-12-1683 Den 5 december heb ick gedoopt het kindt van Jan Thijssen en Trijntje Adriaens en is genaemt Adriaen Jansz, de getuijge was Jannetje Cornelis.
19-12-1683 Den 19 december heb ick gedoopt het kindt van Engel Leenerts en Neeltje Claes en is genaemt Aefje Engelen, de getuijge was Trijntje Cornelis.
16-01-1684 Den 16 januarij is gedoopt het kindt van Jan Baertsz en Grietje Jans en is genaemt Gerrit Jansz, de getuijge was Annetje Willems.
23-02-1684 Den 23 februarij heb ick gedoopt het kindt van Adriaen Jacobsz en Guertje Willems en is genaemt Willem Adriaensz, de getuijge was Kniertje Jacobs.
26-03-1684 Den 26 maert is ten doop gebracht het kindt van Cent Jansz en Claesje Hendrickx en is genaemt Hendrick Centen, de getuijge was Grietje Cornelis.
28-05-1684 Den 28 meij heb ick gedoopt het kindt van Sijmon Jansz en Guurtje Jacobs eb is genaemt Annetje Sijmons, de getuijge was Aeltje Jacobs.
04-06-1684 Den 4 junij is van mij gedoopt het kindt van Willem Cornelisse van Catwijck en Kniertje Jacobs eb is genaemt Jacob Willems, de getuijge was Jaapje Teunis.
23-07-1684 Den 23 julij is gedoopt het kindt van Albert Miesse en Trijntje Cornelis en is genaemt Mies, de getuijge was Meijnsje Miesse.
23-09-1684 Den 23 september heb ick gedoopt het kindt van Aris Stoffelen Crab en Kniertje Adriaens en is genaemt Jan, de getuijge was Kniertje Joppe.
22-10-1684 Den 22 october is van mij gedoopt het kindt van Hendrick Dirksz en Kniertje Leenders en is genaemt Maritje, de getuijge was Jannetje Pieters.
12-11-1684 Den 12 november een kindt van Willem Jacobsz en Grietje Adriaens en is genaemt Annetje, de getuijge was Leentje Adriaens.
30-11-1684 Den 30 november is ten doop gebracht het kindt van Hendrick Harmensz en Guurtje Adriaens en is genaemt Jacob, de getuijge was Trijntje Adriaens.
14-12-1684 Den 14 december is gedoopt het kindt van Maerten Jansz en Jannetje Cornelis en is genaemt Aegtje, de getuijge was Neeltje Cornelis.
28-01-1685 Den 28 januarij is gedoopt het kindt van Barent Jansz en Grietje Jacobs  en is genaemt Claes, de getuijge was Neeltje Jacobs.
18-02-1685 Den 18 februarij is gedoopt het kindt van Do. Jacobus van Lanckom en wijnanda Schaep en is genaemt Claes, de getuijge die de vader en moeder [resenteerde waeren Adriaen van Thijsse en sijn huijsvrouw Neeltje Auwels Prins.
22-04-1685 Den 22 april is gedoopt het kindt van Claes Dircksz, trommelslaeger en Jobje Jans en is in sijn doop genaemt Engeltje, de getuijge neffens de vadder was Aegje Aerjans.
06-05-1685 Den 6 meij is gedoopt het kindt van Simon Jansz en Guurtje Jacobs en is in sijn doop genaemt Jan Simonsz, de getuijge neffens de vader was Lijsbet Jacobs.
27-05-1685 Den 27 maij is gedoopt het kindt van Thomas Jacobsz en Maritje Tijssen en is genaemt Pietertje, de getuijge was Jannetje Cornelis.
31-06-1685 Den 31 junij heb ick gedoopt het kindt van Leendert Jacobse en Annetje Dirckx en is sijn doop genaemt Jacob Leendersz, de getuijge was Sara Jans.
19-08-1685 Den 19 agusti is gedoopt geworden het kindt van Arij Claesse en Jobje Pieters en is in zijn doop genaemt Claes Arijsse, de getuijge neffens de vader was Neeltje Jacobs.
04-11-1685 Den 4 november heb ick gedoopt het kindt van Cornelis Thijssen en Jobje Engelen en is genaemt Thijs, de getuijge neffens de vader was Maritje Tijsse.
29-11-1685 Den 29 november is ’s avonts van mij gedoopt het kindt van Jan Baertsz en Grietje Pieters en is genaemt Aelbertje Jans, de getuijge was Jannetje Cornelis.
18-12-1685 Den 13 december is ’s avonts van Do. Lanckom alsoo hij in de kerck was, gedoopt het kindt van Teunis Jacobsz en Neeltje Jans en is genaemt Daniel, de getuijge neffens de vader was Neeltje Dirckx.
31-03-1685 Den 31 maert is gedoopt het kindt van Willem Cornelisse van Catwijck en Annetje Willems en is genaemt Meerten, de getuijge neffens de vader was Meijnsje Miessen.
02-06-1685 Den 2 junij is gedoopt het onecht kindt van Sara Jans alias Sara Barents waer van vader was Hendrick Willemsz van Amsterdam en is genaemt Isaack Hendricksz, de getuijge was Trijn Cornelis.
18-08-1685 Den 11 augusti is gedoopt het kindt van Jan IJven en Hillegont Jans en is genaemt Adriaan, de getuijge was Neeltje Adriaans, dit kindt quam van den Hoef.
29-09-1685 Den 29 september is gedoopt het kindt van Hendrick Harmense en Guertje Adriaens en is genaemt Pieter Hendricksz.
01-10-1685 Den 1 october is gedoopt het kindt van Aris Stoffelen en Cnier en is genaemt Stoffel Arisse, de getuijge was Maritje Stoffelen.
03-11-1685 Den 3 november is gedoopt het kindt van Jan Cornelisse en Meijnsje Miessen en is genaemt Gerritje, de getuijge was Annetje Willems.
01-12-1685 Den 1 december is gedoopt het kindt van Leendert Jacobsz en Anne Dirckx en is genaemt Jan, de getuijge was Maritje Stoffele.
00-12-1688 Is gedoopt door Do. Lanckom een kindt genaemt Maertje waer hiet geboeckt staet Claes Dircksz alias Trommelslager en moeder Jopje Jans
00-03-1689 Is gedoopt door mij J.T. een kindt genaemt Jan Cornelisz waarvan als vader hier geboeckt staet Cornelis Gerritsz als moeder Maertje Stoffele.
00-03-1689 Is door mij J.T. gedoopt een kind genaemt Jan waer van als vader hier geboeckt staet Willem Jacobs ende moeder Grietje Arians.
00-09-1689 Is door mij gedoopt een kindt genaemt Roockes waer van als vader geboeckt staet Hendrick Dircksz ende moeder Guertje Leenderts.
00-10-1689 Is door mij gedoopt eenkindt genaemt Claes waer van als vader geboeckt staet Jacob Jacobsz en de moeder Annetje Cornelis.
00-10-1689 Is door mij gedoopt een kind genaemt Arien waar als vader hier geboeckt staet Aris Stoffelsz Krab en de moeder Kniertje Ariens.
00-11-1689 Is door mij gedoopt een kind genaemt Guertje waer van als vader geboeckt staet Leendert Jacobsz en de moeder Annetje Dircks.
00-01-1690 Is gedoopt een kind genaemt Cornelis waer van als vader geboeckt staet Maerten Ariensz alias Jansz en de moeder Jannetje Cornelis.
00-02-1690 Is gedoopt een kind genaemt Maerten waer van als vader hier geboeckt staet Jan Cornelis alias Engelsman en de moeder Mensje Miessen en ten doop gehouden van Annetje Willemz.
00-02-1690 Is gedoopt een kind genaemt Jan waar van als vader geboeckt staet Mr. Aeriaan Torment, de moeder Neeltje Jacobs en ten doop gehouden van IJtje Torment presenterende de plaets van haer moeder Magdalena Boele.
12-03-1690 Is gedoopt een kind genaemt Pieter waar van als vader hier geboeckt staet Jan Tijsz en de moeder Trijn Ariens, wierde ten doop gehouden van Grietje Cornelis.
26-03-1690 Is gedoopt een kind genaemt Aeltje waer van als vader hier geboeckt staet Crelis Gerritsz en de moeder Maertje Stoffelz, wierde ten doop gehouden van Annetje Dirkz.
23-04-1690 Is gedoopt een kind genaemt Teunis waer van als vader geboeckt staet Cornelis Tijsze en de moeder Jobje Engels, wierde ten doop gehouden van Maertje Tijsze.
21-05-1690 Is gedoopt een kind genaemt Jan waer van als vader geboeckt staet Arien Jansz en de moeder Trijntje Gerrits, wierde ten doop gehouden van Grietje Aris.
19-07-1690 Is gedoopt een kind genaemt Elisabeth waer van als vader geboeckt staet Johannes Takel, predicant alhier en de moeder Alida Swart, wierde ten doop gehouden van haer grootmoeder Suzanna Swart in plaets van des selve suster Elisabeth Swart, huijsvrouw d’ Hr. Frederick Roest.
27-08-1690 Is gedoopt een kind genaemt Maertje waer van als vader geboeckt staet Willem Jacobsz en de moeder Grietje Arienz, wierde ten doop gehouden van Annetje Arienz.
27-08-1690 Is gedoopt een kind genaemt Geertje waer van als vader geboeckt staet Cornelis Cornelisz en de moeder Neeltje Corneliz, wierde ten doop gehouden van Neeltje Maertens.
17-09-1690 Is gedoopt een kind genaemt Neeltje waer van als vader hier geboeckt staet Arien Claes en de moeder Jobje Pieters, wierde ten doop gehouden door Maertje Claez.
01-10-1690 Is gedoopt een kind genaemt Creijlisje waer van als vader geboeckt staet Hendrick Aariensz en de moeder Geertje Arienz, wierde ten doop gehouden van Teunisje Cornelis.
00-01-1691 Is gedoopt een kind genaemt Grietje waer van als vader geboeckt staet Aris Stoffelsz Krab eb de moeder Guertje Arienz, wierde ten doop gehouden van Maertje Stoffelz.
00-09-1691 Is gedoopt een kind genaemt Aeltje waar van als vader hier geboeckt staet Cornelis Gerritz en de moeder Maertje Stoffelz, wierde ten doop gehouden van Annetje Dirckz.
00-09-1691 Is gedoopt een kind genaemt Dirck waer van als vader hier geboeckt staet Johannes Willemz en de moeder Marretje beijde van den Hoeff, wierde ten doop gehouden van Aeltje Gerritz.
00-09-1691 Is gedoopt een kind genaemt Grietje waer van als vader hier geboeckt staet Claes Dirckz alias Trommelslager ende de moeder Jobje Jans, wierde ten doop gehouden van Fijtje Dirckz.
18-10-1691 Is gedoopt een kind genaemt Baefje waer van als vader hier geboeckt staet Jan Cornelisz alias Engelsman en de moeder Menssje Miessen, wierde ten doop gehouden van Annetje Willemz.
03-01-1692 Is gedoopt een kind genaemt Magdaleentje waer van als vader hier geboeckt staet Jacob Jacobsz en de moeder Annetje Cornelisz, wierde tenn doop gehouden van Grietje Arienz.
03-01-1692 Is gedoopt een kind genaemt Maertje waer van als vader hier geboeckt staet Jan Huijbertsz en de moeder Guertje Cornelisz, wierde ten doop gehouden van Cornelisje Cornelisz.
21-01-1692 Is gedoopt een kind genaemt Sijbregje waer van als vader hier geboeckt staet Arien Jansz en de moeder Trijntje Gerrits, wierde ten doop gehouden van Ariaentje Maertens.
21-01-1692 Is gedoopt een kind genaemt Gerretje waer van als vader hier geboeckt staet Cornelis Cornelisz en de moeder Neeltje Cornelis, wierde ten doop gehouden van Neeltje Maertenz.
00-02-1692 Is gedoopt een kind genaemt Johanna waer van als vader hier geboeckt staet Johannes Takel, predicant alhier, en de moeder Alida Swart, wierde ten doop gehouden van haer moeij Barbara Swart.
00-05-1692 Is gedoopt een kind genaemt Aefje waer van als vader hier geboeckt staet Cornelis Miessesz en de moeder Wullemoet Dirckz, wierde ten doop gehouden van Dirckje Dirckz.
00-05-1692 Is gedoopt een kind genaemt Neeltje waer van als vader hier geboeckt staet Arien Claesz en de moeder Annetje Arienz, wierde ten doop gehouden van Grietje Arienz.
00-09-1692 Is gedoopt een kind genaemt Rebecca waer van als vader hier geboeckt staet Mr. Adrianus Torment en de moeder Neeltje Jacobz, wierde ten doop gehouden van IJtje Torment presenteerende de plaets van haer moeij IJtje Boele.
20-11-1692 Is gedoopt een kind genaemt Mies waer van als vader hier geboeckt staet Jan Cornelisz alias Engelsman, de moeder Maertje Menssje, wierde ten doop gehouden van Maertje Miessen.
27-11-1692 Is gedoopt een kind genaemt Pieter wae van als vader hier geboeckt staet Jan Tijsz en de moeder Trijn Arians, wierde ten doop gehouden van Maertje Cornelisz.
15-07-1693 Is gedoopt een kindt genaemt Gerrit waer van als vader geboeckt staet Arian Jansz Wassenaar en de moeder Trijntje Gerrits, wierde ten doop gehouden van Grietje Cornelisz.
02-08-1693 Is gedoopt een kindt genaemt Engeltje waer van als vader hier geboeckt staet Hendrick Hermensz en de moeder Geertje Arienz, wierde ten doop gehouden van Annetje Arienz.
00-09-1693 Is gedoopt een kindt genaemt Brechje waer van als vader geboeckt staet Willem Pieters en de moeder Aeltje Jacobs, de peet was Diewertje Pieters.
00-10-1693 Is gedoopt een kindt fenaemt Arien waer van als vader geboeckt staet Aris Stoffelsz en de moeder Cnier Arienz, wierde ten doop gehouden van [geen naam vermeld].
00-11-1693 Is gedoopt een kindt genaemt Cornelis waer van als vader geboeckt staet Cornelis Cornelisz en de moeder Neeltje Cornelis, wierde ten doop gehouden van Neeltje Maertenz.
00-11-1693 Is gedoopt een kindt genaemt Anna Margareta waer van als vader geboeckt staet Johannes Takel en de moeder Alida Swart, de peter waren Daigman van Cuijk en sijn huijsvrouw Margareta Swart.
20-01-1694 Is gedoopt een kindt genaemt Willem waer van als vader geboeckt staet Hendrick Hendricksz en de moeder Annetje Pieters, wierde ten doop gehouden van Annetje Ariaenz.
20-01-1694 Is gedoopt een kind genaemt Leendert waer van als vader hier geboeckt staet Cornelis Leenderts en moeder Maerta Cornelis, wierde ten doop gehouden van Grietje Cornelis.
07-02-1694 Is gedoopt een kind genaemt Claes van Egmond Binnen waer van als vader hier geboeckt staet Jan Aeriaensz en de moeder Griet Jans.
19-09-1694 Is gedoopt een kind genaemt Lijsbet waer van als vader hier geboeckt staet Mr. Dirrick Nierop en de moeder Marijtje Theunis, wierde ten doop gehouden van Geertje Muesses.
03-10-1694 Is gedoopt een kind genaemt Adriaen waer van als vader hier geboeckt staet Lubbert van Kremck? En de moeder Dietje Willemz, de meet was Jannetje Willemz.
25-12-1694 Is gedoopt een kind genaemt Grietje, de vader daer van was Arian Jans Wassenaer en de moeder Trijntje Gerrits Bruijning, de peten waren Mr. Gerrit Bruijning met sijn huijsvrouw Grietje Cornelis.

 

Bron: Regionaal Archief Noord Holland – Inv.nr. 1a Egmond aan Zee.

Transcriptie: GeneaData  10-01-2022

GeneaData

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.