Egmond aan Zee – Dopen Gereformeerd 1674-1682

Share and Like

Egmond aan Zee – Dopen Gereformeerd 1645-1730

Periode 1674– 1682.

13-05-1674 Den 13 maij op pinksterdagh na-middags is door Lijsbet Jacobs, des moeders suster, ten doop gehouden een kind van Aerian Teunisz Planteijt en Rachel Jacobs en in sijnen doop geheeten Jacobus.
24-06-1674 Den 24 junij is ten doop gebracht door des vaders suster Anne een kint van Jacob Jacobsz eb Abe Crelis en wierde het kint (de vader na den haring vertrokken zijnde) genaemt Crelisje.
15-07-1674 Den 15 julij wierde door Aechtje Cornelis tot den doop gebracht ende gehouden een kint van Jan Baartsz en Grietje Pieters en het kint (de vader ook staande over den doop) geheeten Pieter Jansz.
01-08-1674 Den 1 augusti wierde door Esther Jans, des vaders suster, ten doop gebracht ende gehouden een kind van schout Huibert Jansz Molebeek en IJsbrandje Cornelis ende het kindt in sijnen christelijcken doop geheeten Gerrit.
14-10-1674 14 octobris wierde van Maritje Willems ten doop gebracht ende gehouden een kint van Cornelis Baasz en Annetje Willems, haer suster het kint is in sijne doop, de vader ook daer over staande, genaamt Aaltje Crelis.
21-10-1674 Den 21 octobris is door Baatje Willems tot den heijligen doop gebracht een kint van Huibert Ariaansz en Maritje Willems ’t welk in sijnen doop (de vader ook daer present zijnde) genaemt Aaltje Huiberts segge Aechje Huijberts.
28-10-1674 Den 28 octobris wierde van Sijtje Dirkx ten doop gebracht ende gegeven een kindt van Claas Jansz en Trijn Crelis, is gedoopt (de vader ten haring zijnde) Jan Claasz.
04-11-1674 Den 4 november is door Maritje Jacobs, des moeders suster, tot den christelijcken doop gebracht ende gehouden een kint van Barent Jansz en Grietje Jacobs en in sijnen doop (de vader ook present zijnde) geheeten Jan Barentsz.
13-01-1675 Den 13 januarij wierde tot den doop gebracht ende gedoopt een kint van Jacob Ariensz en Neel Crelis ende in den doop ( de vader daer over staande) geheeten Annetje.
16-06-1675 Den 16 junij wierde gedoopt een kind van Engel Jacobsz Swaen en Edel Gerrits ende in den doop genaamt Diewertje.
07-07-1675 Den 7 julij is door Claasje Henriks ten doop gebracht ende van Claes Henriksz alias Klaes Oom gegeven een kind van Pieter Henriksz ende Neeltje Andries ’t welk in sijnen doop wierde genaamt Trijntje.
04-08-1675 Den 4 augusti is door Aefje Dirks, des kints meij, ten doop gebracht ende gehouden een kindt van Claas Dirksz, geseijt Trommel-kaijer en Jobje Jans ’t welk in sijnen doop wierde genaamt Dirk Claasz.
03-11-1675 Den 3 novembris zijn 2 kinderen tot den christelijcken doop gebracht teweten een van Cent Jansz en Klaasje Henriks ten doop gehouden van de oom Pieter Henriksz Popman en in den doop geheeten Lijsbet Centen.

Een van Engel Teunisz en Sijbrig Leenerts door Helena Bruno in den doop genaamt Annetje Engele. NB Beijde de vaders stonden mede over den doop van hun kint.

17-11-1675 Den 17 novembris is door Guertje Pieters, de huijsvrouw van Engel Jansz Schoenmaker, tot den christelijcken doop gebracht ende gehouden een kint van Jan Baartsz Benoorde en Grietje Pieters in den doop geheeten (de vader ten haring zijnde) Guert Jans.
24-11-1675 Den 24 novembris is door Jaapje Teunis, des kints moeij, ten doop gebracht en gehouden een kint van Jan Almersz Schol en Gerritje Teunis in den doop (de vader ook daer over gestaan hebbende) geheeten Teunis Jansz.
04-12-1675 Den 4 decembris op dinsdag is tot den heijligen doop gebracht ende gehouden door Guert Jans een kint van Claas Engelsz en Trijn Jacobs woonende op de Hoeff ende wierde het kint (de vader present zijnde) in sijne doop geheeten Maritje Claas.
23-01-1676 Den 23 januarij zijnde donderdag avonds wierde tot den christelijcken doop gebracht een kint van Huibert Jansz Molebeek onse schout ende IJsbrandje Cornelis ten doop gehouden door de meij IJfjen Jans ende in den doop (de vader daer ook over staande) geheeten Jacobus.
08-03-1676 Den 8 maert is door Dirkje Willems, des kints moeders suster, tot den christelijcken doop gebracht een kint van Huijbert Ariaansz en Maritje Willems in sijnen doop geheeten Willem Huijbertsz.
22-03-1676 Den 22 martij wierde door Baafje Willems, des kints moeders suster, ten doop gebracht ende gehouden een kint van Cornelis Baartsz en Annetje Willems ende in sijnen doop (daer de vader ook over stond) geheeten Aaltje Cornelis.
03-05-1676 Den 3 maij wierde van Duijf Jacobs ten doop gebracht ende gehouden een kint van Barent Jansz en Guurtje Jacobs in sijnen doop (de vader mede present zijnde) geheeten Dirkje.
09-08-1676 Den 9 augusti wierde van Lijsbet Jacobs, des kints moeders suster, tot den heijligen doop gebracht ende gehouden een kint van Arien Theunisen Planteijt ende Rachel Jacobs in den doop genaamt Stijntje Ariens.
27-09-1676 Den 27e septembris een kint door Anne Jacobs, vader suster, ten doop gebracht van Jacob Jacobsz en Anne Crelis ende in sijnen doop geheeten Jacob.
06-12-1676 Den 6 decembris na-middags wierde met den heijligen doop gebracht van Aechje Claas een kint van Lucas Leenertsz ende Lijsbet Crelis en in den doop (de vader ook present zijnde) geheeten Grietje.
01-01-1677 Op nieuwe jaarsdagh wierde tot den christelijcken doop gebracht een kindt van Jan Almersz Schol en Gerritje Theunis ’t welk van Kniertje Jacobs (in presentie van de vader) ten doop gehouden in sijnen doop genaamt is Jacob.
21-01-1677 Den 21 januarij na proefpredicatie des avonds is tot den christelijcken doop gebracht een kind van Engel Jacobsz Swaen en Edel Gerrits in den doop (die van D. collega Laarkom wierde) geheeten Guertje.
07-04-1677 Den 7 april is ten doop gebracht ende gehouden door Edel Gerrits een kint van Thomas Jacobsz Vis en Maritje Tijs Dijn in sijnen doop (de vader ook daer over staande) geheeten Jacob.
27-05-1677 Den 27 maij zijnde hemelvaartsdagh is door Maritje Dirkx een kint ten doop gebracht ende gehouden een kint van Cornelis Dirksz en Geertje Pieters ’t welk in sijnen doop wierde genaamt Guertje.
18-07-1677 Den 18 julij is ten doop gebracht een kint van Jacob Jacobsz en Trijntje Aalberts ’t welk in sijnen doop wierde genaamt Aechje of Aecht.
19-08-1677 Den 19 augusti wierde door Maritje Willems ter doop gebracht ende gehouden een kint van Jacob Ariansz en Neel Crelis van Vlielant ’t welk gedoopt is met de naam van Annetje.
05-09-1677 Den 5 septembris is door Helena Bruno ten doop gebracht een kindt van Meester Maarten Jacobsz Harp en Maritje Jans ’t welk in den doop wierde genaamt Lijsbet.
03-10-1677 Den 3 octobris wierde ten doop gebracht een kindt van Aalbert Pietersz Smit en Celitje Crelis ende in sijnen christelijcken doop geheeten Pieter.
14-11-1677 Den 14 novembris wierde door Dirkje Willems, des moeders suster, ten doop gebracht ende gehouden een kint van Crelis Baartsz en Annetje Willems in den doop geheeten Neeltje.
12-12-1677 Den 12 decembris is door Grietje Cornelis de Brouwer ten doop gebracht en gegeven een kint van Engel Teunisz en Sijbrig Lennaerts ’t welk in sijnen doop (de vader daer over staande) geheeten wierden Lenert.
01-01-1678 Den 1 januarij is door Jannetje Cornelis, jongedochter ten doop gebracht ende gehouden een kint van Jan Baartsz alias Benoorden en Grietje Pieters ’t welk (de vader ook over den doop gestaen hebbende) genaamt wierde Baart.
20-01-1678 Den 20 januarij, na de avond predicatie, is gedoopt van Grietje-moer ten doop gebracht ende gehouden zijnde een kint van Huijbert Ariensz en Maritje Willems in sijnen christelijcken doop geheeten Willem.
03-02-1678 Den 3den februarij in de late avond-predicatie is door Theunisje Teunis, ’s kints meuij, ten doop gebracht een kindt van Jan Almersz Schol ende Gerritje Teunis, het kint wierde in sijnen doop genaamt Jannetje.
06-02-1678 Den 6 februarij na-middags is tot den christelijcken doop door Kniertje Jacobs gebracht ende gehouden een kint van Arien Teunisz Planteijt en Rachel Jacobs ’t welk in sijnen doop genaamt wierd Teunis.
20-03-1678 Den 20 maert voormiddag door Annetje Dirkx ten doop gebracht ende gehouden een kint van Claes Dirksz en Jobje Jans en wierde in sijnen doop geheeten Dirk.
03-04-1678 Den 3 april is ten doop gebracht ende gehouden van Lijsbet Jans, des vaders suster, een kint van schout Huijbert Jansz Molebeek en IJbrandje Cornelis in den doop geheeten Pieter.
17-04-1678 Den 17 april is door Neeltje Jacobs,des kints meuij, ten doop gebracht ende gegeven een kint van Barent Jansz en Grietje Jacobs ’t welk in sijn christelijcken doop wierde genaamt Jacob.
21-08-1678 Den 21 augusti is door Maritje Willems ten doop gebracht ende gegeven een kint van Jacob Ariaansz en Neel Cornelis van Vlielant, in den doop geheeten Gerrit.
16-10-1678 Den 16 october heeft Maritje Ariens, de Koomens dochter, ten doop gebracht ende gehouden een kint buijten echt geteelt van Vlilander Willemje Henrik bij haer suster Guertje Ariens, het kint wierde in sijnen doop genaamt Krijntje.
30-10-1678 Den 30 octobris door Annetje Willems ten doop gebracht en gehouden een kint van Mies Ariaansz en Baafje Willems in den doop geheeten Job.
30-10-1678 Item door Maritje Pieters een kint van Lucas Leenertsz en Lijsbet Crelis in sijnen doop genaamt Maarten.
06-11-1678 Den 6 novembris door Anne Jacobs, des kints meuij, ten doop gebracht ende gehouden een kint van Jacob Jacobsz (te haring zijnde) en van Anna Cornelis en wierde het kint in sijnen doop genaamt Jan.
15-12-1678 Den 15 decembris wierde door Trijn Crelis ten doop gebracht ende gehouden een kint van Willem Cornelisz en Kniertje Jacobs ’t welk in sijn doop na de avond-predicatie genaamt is Aechje.
22-12-1678 Den 22 decembris wierd door Maritje Stoffele ten doop gebracht en gehouden een kint van Aris Stoffele en Kniertje Ariens ’t welk in sijnen doop, na de avond-predicatie, geheeten is Claes.
12-02-1679 Den 12 februarij is door Maritje Dirks ten doop gebracht en gehouden een kint van Cornelis Dirksz haer Broer en van Geertje Pieters, het kint wierde in sijnen doop geheeten Haesje.
19-02-1679 Den 19 februarij door Maritje Tijs ten doop gebracht ende gehouden een kint van Teunis Aalbertsz Pot en Kniertje Engele ’t welk in sijn doop (de vader ook daer over staande) genaamt wierde Claasje.
15-04-1679 Den 15 april zijn, door toestaen? Van ’t versoek ten christelijke doop gebracht en wegens haer flauwigheijt, na het gebedt voor de predicatie gedoopt twee nieuwboren seuntjes van Pieter Henriksz Koopman en Neeltje Andries, ’t eene door Michiel Henriksz ten doop gehouden en wierde genaamt Andries, ’t andere door Claasje Henriksgehouden wierde geheeten Cornelis.
21-05-1679 Den 21 maij op pinksterdag zijn twee kinderen ten doop gebracht ende gedoopt namelik een voor-middags van Claas Dirksz en Jobje Jans in den doop geheeten Engeltje, na-middags een van Cornelis Baarsz en Annetje Willems in sijnen doop genaamt Claas.
25-06-1679 Den 25 junij is hier ten doop gebracht en met den christelijcken doop xxx een kint van Jan Pietersz, schoenmaker op den Hoef en Marijtje Jans ende in den doop (de vader ook daer over staande) geheeten Aefje.
09-07-1679 Den 9den julij is gedoopt een kint van burgemeester Cens Jansz en Clartje Henrikse ten doop gebracht ende gehouden door suster moij over den doop gehouden de vader. Het kindt wierde in sijnen doop naer vaders moeder genaamt Kniertje.
01-10-1679 Den 1 october is gedoopt (door Do. Lanckom) het kint van den officier Huijbert Molenbeeck en IJsbrantje Cornelis en genaemt Maria Molenbeeck, de getuijge neffens de vader was Guertje Cornelis.
11-02-1680 Den 11 februarij is gedoopt (door Do. Christianus) het kint van Jan Baertse en Grietje Pieters en genaemt Annetje, de getuijge was Maritje Stoffels.
25-02-1680 Den 25 februarij gedoopt het kint van Hendrick Harmensz en Guertje Adriaens en genaemt Petrus of Pieter, de getuijge was Annetje Vinke, jongedochter.
25-02-1680 En op den selve namiddag is gedoopt het kint van Michiel Hendricksz Sluijter en Grietje Hendrikx en genaemt Hendrick, de getuijge was Hendrick Hendrikx. Dit kint wiert gebracht van den Hoef.
25-02-1680 Den 25 februarij is gedoopt het kint van Jacob Gerritsz en Mert Jans en genaemt Jan, de getuijge was Neel Pieters woonende in de Egmonder Meer.
15-09-1680 Den 15 september heb ik gedoopt het kint van Jacob Jacobsz en Annetje Cornelis en is in den doop genaemt Meert Jacobs, de getuijge was Annetje Jacobs.
06-10-1680 Den 6 october is ten doop gebracht het kint van Gerrit Jansz en Aechje Cornelis en is in den doop genaemt Annetje Gerrits, de getuijge was Edel Gerrits.
27-10-1680 Den 27 october is tot den heijligen doop gebracht het kint van Jacob van Egmont en Marritje Alberts en in sijn doop genaemt Albert, de getuijge was Teunisje Miessen. Dit quam van buijten van den Hoef.
08-12-1680 Den 8 december is gedoopt het kindt van Cornelis Dicksz en Geertje Pieters en is genaemt Haesje, de getuijge was neffens de vader, Maritje Dirckx.
12-01-1681 Den 12 januarij is (door Do. Lanckom) gedoopt het kindt van Lucas Louertsz en Lijsbet Joris en genaemt Lucas, de getuijge was Neeltje Dirckx.
26-01-1681 Den 26 januarij is gedoopt het kindt van Cornelis Gerritsz en Maritje Stoffele en is genaemt Guertje, de getuijge was neffens de vader Edel Gerrits.
16-03-1681 Den 16 martij is gedoopt het kindt van Barent Jansz en Grietje Jacobs en is genaemt Jacob Barentsz, de getuijge was neffens de vader Anne Dirckx.
04-05-1681 Den 4 meij heb ick gedoopt het kindt van Jacob Adriaensz alias Reijen en Neeltje Cornelis of anders Vlielander Neel en is genaemt Willem, de getuijge was Maritje Willems.
22-06-1681 Den 22 junij is ten doop gebracht het kindt van Engel Jacobsz Swaen en Edel Gerrits en is in sijn doop genaemt Jacob, de getuijge was Jannetje Cornelis.
27-07-1681 Den 27 julij is gedoopt het kindt van Hendrick Dircksz en Kniertje Leenders en is genaemt Nelletje, de getuijge was Grietje Adriaens.
21-08-1681 Den 21 augusti is ten doop gepresenteert een kindt van Albert Miessen en Trijntje Cornelis, en is genaemt Aegje, de getuijge was Jaepje Teunis doch was in onecht geteelt en zijn getrouwt den 14 december.
31-08-1681 Den 21 augusti heb ick gedoopt het kindt van Hendrick Harmense Prol en Guertje Adriaens enn is genaemt Pieter, de getuijge was Annetje Dirckx.
21-09-1681 Den 21 september zijn van mij gedoopt de tweelingen van Willem Jacobsz  en Maritje Dirckx en zijn genaemt, de eerste Huijbert, de getuijge was Aegje Dirckx, de tweede Jacob, de getuijge was Anne Jacobs.
12-10-1681 Den 12 october is ten doop gebracht het kindt van Aerjan Teunisz Planteijt en Rachel Jacobs en is genaemt Teunis, de getuijge was Kniertje Jacobs.
19-10-1681 Den 19 october is gedoopt het kindt van Claes Dircksz en Jopje Jans en is genaemt Engeltje, de getuijge was Maritje Stoffelen.
14-12-1681 Den 14 december heb ick gedoopt het kindt van Aris Harmensz en Teunisje Tijssen en is genaemt Teunis, de getuijge was Grietje Cornelis.
22-02-1682 Den 22 februarij is ten doop gebracht het kindt van Jacob Jacobsz en Annetje Cornelis en is genaemt Maertje, de getuijge was Anne Jacobs.
08-03-1682 Den 8 maert heb ick gedoopt het kindt van Jan Baertsz en Grietje Pieters en is genaemt Anne Jans, de getuijge was Annetje Dirckx.
26-04-1682 Den 26 april wiert ten doop gebracht het kindt van Pieter Jansz Smit en Trijntje Miessen en is genaemt Jan, de getuijge was de vader selfe van Egmond Binnen.
24-05-1682 Den 24 maij wiert gedoopt het kindt van Willem Cornelisse en Kniertje Jacobs en is genaemt Cornelis Willemsz, de getuijge was Neeltje Claes.
28-06-1682 Den 28 junij is gedoopt het kindt van Cornelis Baertsz en Annetje Willems en is genaemt Sijmon, de getuijge was Dirckje Willems.
13-09-1682 Den 13 september heb ick gedoopt het kindt van Huijbert Adriaensz en Maertje Willems en is genaemt Maertje, de getuijge was Baefje Willems.
27-09-1682 Den 27 september is gedoopt het kindt van Claes Huijgen en Grietje Leenders en is genaemt Claes, de getuijge was Trijn Cornelis.
22-06-1682 Den 22 junij is ten doop gebracht het kindt van Engel Jacobsz Swaen en Edel Gerrits en is in sijn doop genaemt Jacob, de getuijge was Jannetje Cornelis.
27-07-1682 Den 27 julij is gedoopt het kindt van Hendrick Dircksz en Kniertje Leenders en is genaemt Nelletje, de getuijge was Grietje Adriaens.
21-08-1682 Den 21 augusti is ten doop gepresenteert een kindt van Albert Miessen en Trijntje Cornelis en is genaemt Aagje, de getuijge was Jaepje Teunis doch was in oneght geteelt en zijn getrouwt den 14 december.
31-08-1682 Den 31 augusti heb ick gedoopt het kindt van Hendrick Harmens Prel en Guertje Adriaens en is genaamt Pieter, de getuijge was Annetje Dirckx.
21-09-1682 Den 21 september zijn van mij gedoopt de tweelingen van Willem Jacobse en Maritje Dirckx en zijn genaemt de eerste Huijbert, de getuijge was Aegje Dirckx, de tweede Jacob, de getuijge was Anne Jacobs.
12-10-1682 Den 12 october is ten doop gebracht het kindt van Aerjan Teunisse Plateijt en Rachel Jacobs en is genaemt Teunis, de getuijge was Cniertje Jacobs.
19-10-1682 Den 19 october is gedoopt het kindt van Claes Dircksz en Jopje Jans en is genaemt Engeltje, de getuijge was Maritje Stoffelen.
14-12-1682 Den 14 december heb ick gedoopt het kindt van Aris Hermensz en Teunisje Tijssen en is genaemt Teunis, de getuijge was Grietje Cornelis.
27-09-1682 Den 27 september heb ick gedoopt een kindt van Albert Miessen en Trijntje Cornelis en is genaemt Aerjaentje, de getuijge was Annetje Willems.
04-10-1682 Den 4 october is gedoopt het kindt van Gerrit Bruijning en Jannetje Jans en is genaemt Guertje, de getuige was Guertje Arents.
04-10-1682 Den 4 october heb ick gedoopt het kindt van Hendrick Harmensz Prel en Guertje Adriaens en is genaemt Adriaen, de getuijge was Trijntje Adriaens.
10-10-1682 Den 10 october heb ick gedoopt het kindt van Claes Dircksz en Jopje Jans en is genaemt Dirck, de getuijge was Seijtje Dirckx.
12-12-1682 Den 12 december is gedoopt het kindt van Aris Harmensz en Meert Jacobs en is genaemt Willemtje, de getuijge was Neeltje Jacbs.

 

Bron: Regionaal Archief Noord Holland – Inv.nr. 1a Egmond aan Zee.

Transcriptie: GeneaData 10-10-1682ata 07-01-2022

GeneaData

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.