Driehuizen Members Reformed 1676 – 1717

Share and Like

Members Reformed municipality

 

Kerkeraadshandelingen der Gereformeerde kerk te Driehuijsen anno 1676 – 1717.

 

 

Lidmaten de Gereformeerde Kerk anno 1 januarij 1676

 

IJsbrandt Claesz Molenaar en Barber.

Jacob Pietersz ende Immetien IJsbrands, sijn huijsvrouw.

Claas Jacobsz ende Imme Jans, sijn huisvrouw. Theunis Jacobsz ende Diewer Aarjans sijn huijsvrouw.

Jacob Jaspersz Jacob Cornelisz

Aarjen Cornelisz Timmerman Trijn Dircks, weduwe

Bartel Dirksz Commandeur en Griete Claas, sijn huijsvrouw.

Huijbert Theunisz ende Maartien Crelis sijn huijsvrouw.

Crelis Dircksz Kib en Barber Aarjans, sijn huijsvrouw.

Barber Bartholomeus alias Iljes

Copius Wijnholts Geel en Juna Hollius, sijn huijsvrouw.

Lammetien Jans, jongedogter. Jan Dirk Anderman.

Marie Claas.

Cornelis Huijbertsz ende Maatien Pieters, sijn huijsvrouw.

Jan Pietersz.

Guijrte Pieters.

Dirck Libour ende Alit Jacobs, sijn huijsvrouw

Cornelis Heertjes ende Trijn Crelis, sijn huijsvrouw.

Guijrtie Crelis, weduwe

Pieter Florisz timmerman ende Trijn Maartens, sijn huijsvrouw.

Maartje Maartens.

Crelis Jacobsz Oom met Anna Jans, sijn huijsvrouw.

Maartjen Pieters, weduwe

Cornelis Aarjans ende Stijntje Pieters, sijn huijsvrouw.

Pieter Pietersz met Maartjen Crelis, sijn huijsvrouw.

Lijckel Crelisz.

Claas Pietersz Backer, schoolmeester. Jan Aarjans Backer, weduwnaar.

Claas IJsbrandsz,schoenmaker en Jaapjen Jans, sijn huijsvrouw.

Cornelis Jaspersz ende Aachtje Cornelis, sijn huijsvrouw.

Jan Cornelisz Swart.

Guijrte Claas.Jacob Jacobsz Fuit ende Aafke Laurens, sijn huijsvrouw.

Crelis Pietersz ende Diewer Pieters, sijn

huijsvrouw.

 

1677      Ingekomen met attestatie: jan Cornelisz de Wit

 

Op belijdenis: Diewer Jans,huijsvrouw van Aarjen Cornelisz, timmerknecht.

 

1678      Op belijdenis:

 

9 jan                                     Pieter Cornelisz,jongesel

9 jan                                     Pietertjen Cornelis,huijsvrouw van Jacob Jaspersz

9 jan                                     Maartjen Arends, huijsvrouw van Lijckel Cornelisz

3 apr                                     Huijbert Cornelis Huijbertsz.

3 apr                                     Aarjan Cornelisz Kil en sijn huijsvrouw

3 apr                                     Anna Cornelis

16 oct                                   Mr. Joannes Agricola

 

1679      Ingekomen met attestatie:        

 

11 junij                                Neeltjen Pieters, van Hoogtwoudt 1680                Op belijdenis:

14 junij                                Gerrit Adriaaansz en sijn huijsvrouw

14 junij                                Neel cornelis

7 oct                                     Gerrit Pietersz en sijn huijsvrouw

7 oct                                     Lijsbeth Claas

7 oct                                     Dirck Jansz en sijn huijsvrouw

7 oct                                     Anna Gerrits Koij

7 oct                                     Pieter Jacobsz Collis

  • oct Aafje Cornelis 1681     Op belijdenis:
  • junij Arend Heilties en sijn huijsvroouw Maartjen Gerrits

8 junij                                   Aagt Crelis, huijsvrouw van Jan Adriaansz

28 dec                                  Jan Jacobsz Backer en sijn huijsvrouw Guijrtie Willems.

1682      Op belijdenis:

 

15 mrt                                  Jan Cornelisz en sijn huijsvrouw Lijsbeth Claas.

1683      Op belijdenis:

 

18 junij                                Mr. Jacob Cornelisz van der Sluijs

18 junij                                Jan IJsbrandsz, jongesel in de Eilands molen

26 dec                                  Trijn Heertjes, huijsvrouw van Aarjan Crelisz Kil Maartjen Claas, huisvrouw van Dirck Crelisz Kil

1684      Op belijdenis:

 

31 dec                                  Maartje Crelis, dogter van Crelis Aarjansz Bakeel 1685                Op belijdenis:

21 oct                                   Mr. Floris Jansz Vlanderen Ingekomen met attestatie:

30 dec                                  Henrick Jansz Sumhagen, backer van Driehuijsen

 

1686      Op belijdenis:

 

29 sep                                  Annetje Jans, huijsvrouw van Hendrick Jansz Sumhagen Maertje Pieters, dogter van Pieter Florisz.

1687      Op belijdenis:

 

1 junij                                   Jannetjen Jans, huijsvrouw van Tijs Dircksz Jantje Crelis, dogter van Cornelis Huijbertsz Arentje Hendrix, jongedogter van Deventer

1688      Op belijdenis:

 

26 dec                                  Cornelis Pietersz en sijn huijsvrouw Anna Gerrits

1689      Op belijdenis:

 

3 apr                                     Maertjen Dircks Raedtsvelt, huijsvrouw van Jan IJsbrandsz in de Eijlands molen.

5 junij                                   Jan Cornelisz Duijtscheboer en sijn huijsvrouw Trijn Dirks zijn 23-3-1710 met attestatie vertrokken naar Groot Schermer.

1690        Ingekomen met attestatie:

 

1 oct                                     Peter Linthorst, backersknecht Op belijdenis;

31 dec                                  Dirck Cornelisz en zijn huijsvrouw Diewer Pieters, en sijn suster.

Anna Cornelis.

Jan Pietersz en zijn huijsvrouw Welmut Crelis.

1691      Ingekomen met attestatie:

 

1 apr                                     Maertjen Cornelis, van Groot Schermer.

Op belijdenis:

 

23 dec                                  Simon Jacobsz Collis en zijn huijsvrouw Guijrtje Jacobs

Jacob Simonsz 1692                Ingekomen met attestatie:

15 juni                                  Wendeltje Gerrits, huijsvrouw van

Hendrick Jansz Sumhagen van Schermerhorn.

 

28 dec                                  Brecht Jacobs Collis, van de Laan. 1693                Op belijdenis:

14 junij                                Trijntje Jacobs, huijsvrouw van Mr. Floris.

Ingekomen met attestatie:

 

14 junij                                Berent Weuver, backersknecht van Breda; Is weer met attestatie vertrokken.

Op belijdenis:

 

27 dec                                  Jan Jansz de Wit en sijn huijsvrouw Aaltjen Jacobs.

Pieter Cornelisz Kil.

1696      Ingekomen met attestatie:

 

25 mrt                                  Anna Lourens Op belijdenis:

28 dec                                  Aachtje Cornelis, huijsvrouw van Jacob Collis.

Jacob Jacobsz Smit, de Jonge.

1697      Op belijdenis:

 

24 mrt                                  Guijrtje Claas, jongedogter; is 19-3-1702 vertrokken met attestatie naar Akersloot.

1698      Ingekomen met attestatie:

 

29 junij                                Friderich Arnold Nolte, van Rheda , is 2-5-1700 vertrokken Met attestatie.

Heijltjen Bruijns, jongedogter van Deventer.

Op belijdenis:

 

28 dec                                  Pieter Pietersz.

Jacob Adriaensz de Heer en sijn huijsvrouw Trijn Theunis

Cornelis cornelisz en sijn huijsvrouw Aeltjen Maertens.

1699      Op belijdenis:

 

31 meij                                Trijn Claas, huijsvrouw van………. Gerritsz.

Ingekomen met attestatie:

 

31 meij                                Grietjen Geerts, jongedogter van Steenwijck

 

Op belijdenis:

 

27 dec                                  Pieter Pietersz en sijn huijsvrouw Maertjen Cornelis

Crelis Crelisz en sijn huijsvrouw Trijntje Pieters

Maert Ingekomen met attestatie:

 

Neeltjen Pieters uijt de Zuijd Zijpe.

1701      Ingekomen met attestatie:

 

2 oct                                     Johan Evert Tisscher, van Rheda, is in 1703 vertrokken met attestatie. 1702    Op belijdenis:

31 dec                                  Crelis Crelisz, jongesel aan de Zuijdervaart bij Jan Sijeru. 1703                Ingekomen met attestatie:

25 mrt                                  Sara Alten, van Amsterdam; is in 1704 weer naar Amsterdam vertrokken. 1704                Ingekomen met attestatie:

5 aug                                    Anna Schuijtmans Op belijdenis:

28 dec                                  Trijn Claas

1706      Op belijdenis:

 

12 mrt                                  Neel Jans, huijsvrouw van Dirck Jansz.

Lidmaten gevonden door Ds. Laurentius Homma Veeris anno 17-06-1707

 

Jan IJsbrandsz aen de molen, en

Maritje Dirks, sijn huijsvrouw. Dirck Cornelisz en

Dieuwertje Pieters, sijn huijsvrouw. Mr. Floris Jansz Vlaanderen en Maritje Claas, sijn huijsvrouw.

Gerrit Pietersz (†) en Garbag Gerrits, sijn dogter. Bregt Jacobs, weduwe.

Jan de Wit

Jacob Sijmensz (†) Arentje Hendriks Trijn Claas (†) Ariaan Crelisz, en

Trijn Heertjes, sijn huijsvrouw. Aagje Collis.

Neeltje Cornelis, vertrokken met attestatie naar

Groot Schermer.

Jacob Ariaansz, en

Trijn Theunis, sijn huijsvrouw. Pieter Cornelisz Mars (†) Cornelis Engelsz Mulder en Maritje Crelis, sijn huijsvrouw. Dirck Jansz Kooij, en

Neel Jans, sijn huijsvrouw (†) Crelis Pietersz, en

Anne Gerrits, sijn huijsvrouw. Pieter Pietersz Swaan, en

Maritje Crelis Jonkeel, sijn huijsvrouw. Maritje Crelis Neef (†)

Wellem Crelis, weduwnaar. Guurtje Pieters.

Jacob Jacobsz Smit, en

Aaf Lourens sijn huijsvrouw, wonende tot Groot Schermer.

 

Hendrik Jansz Sumhagen, en

Wendeltje Gerrits, sijn huijsvrouw. Crelis Crelisz, en

Aaltje Maartens, sijn huijsvrouw. Crelis Crelisz, en

Trijntje Claas, sijn huijsvrouw. Egbert Pietersz Buijkjes.

Jan Cornelisz Visscher , en Diewer pieters, sijn huijsvrouw. Jan Crelisz.

Maritje Crelis, weduwe.

Maritje Pieters, huijsvrouw van Mues Theunisz.

Jacob Jacobsz Fuut, de soon

Crelis Jacobsz Oom.

 

1708      Ingekomen met attestatie:

 

15 jan                                   Cornelis Jansz Groot, van Hauwert, wonende bij Jan Schermer in de Suijd- Schermer; is op 6-8-171- met attestatie vertrokken naar Alkmaar.

1709      Op belijdenis:

31 mrt                                  Claas Bartelsz tot Driehuijsen Pieter Egbertsz tot Driehuijsen

Jacob Teunisz en sijn huijsvrouw Trijntje Dirks, wonende in de Schermer, Zijn op 17-12-1712 met attestatie vertrokken naar Groot-Schermer.

6 oct                                     Esther Boeijnks, van Amsterdam. Ledematen gevonden door Ds. Isaacus Schull, anno 27-03-1710

Crelis Japiksz Oom (†)

Jacob Jacobsz Smit Guert Pieters (†)

Gerrit hendriks } vertrokken. Trijn Jans

Pieter Pietersz Maartje Crelis Crelis Claasz. (†) Maartje Sijmens Crelis Pietersz Anne gerrits (†)

Pieter Aldertsz } vertrokken Trijn—– (†)

Cornelis Engelsz. Maartje Crelis

Japick Adriaansz de Heer Trijn Theunis

Jan Crelisz

Jan Cornelisz Ouckeel Dieuwer Pieters Crelis Crelisz

Trijn Claas (†)

Egbert Pietersz Buijckjes (†)

Crelis Crelisz Aaltje Maartens Maritje Crelis (†) Mies Theunisz Maartje Pieters (†)

Hendrik Jansz Sumhagen Wendeltje Gerrits

Aagje Collis

Arien Cornelisz Willigrijp Trijn Heertjes (†)

Claas Bartelsz. Arientje Hendriks

Esther Hendriks Boeijnks Pieter Egbertsz Buijckjes (†) Gerrebrich Gerrits

Mr. Floris Vlaanderen Maartje Claas

Dirck Cornelisz Jongkeel Dieuwer pieters Guurtje Huijberts

Jan IJsbrandsz, in de Eijlands molen

 

Maartje Dircks

Welmoeth Crelis, weduwe Cornelia Schull

Jacob Jacobsz smit, en (†)

Sijn huijsvrouw Anna Behagel (†) Wonende te Groot-Schermer

 

1710      Ingekomen met attestatie:

 

6 apr                                     Cornelia Schull, van ’s Gravenhage Anna Behagel, van ’s gravenhage

Op belijdenis:

 

6 apr                                     Wijbet Claasz, uijt de Schermer (†)

 

Barber Jans

 

1711      Op belijdenis:

 

  • jan Heertje Crelisz Pieter Crelisz Sijmen Jacobsz Maartje Bouwens Lijsbet Claas (†)

Ingekomen met attestatie:

 

  • apr Muijs Dircksz, uijt de Beemster 1712  Op belijdenis:

10 jan                                   Japick Adriaansz Mars

Maartje Claas, uijt de Schermeer, is op 23-5-1716 met attestatie vertrokken Naar Akersloot.

3 apr                                     Geertruij Schull

Claas Theunisz, in de Schermeer Trijntje Dircks, in de Schermeer

Pieter Dircksz, }vertrokken naar Groot-Schermer Luijtje Claas } met attestatie op 23-9-1712

Ingekomen met attestatie:

3 apr                                     Trijntje Alderts, uijt de Beemster 1713                Op belijdenis

2 apr                                     Jan IJsbrandtsz Aagje Ariens

 

Trijntje Lubberts

 

1714      Op belijdenis:

14 jan                                   Dirck Pietersz 1716     Op belijdenis:

29 mrt                                  Aaltje Floris, aen de Zuijdervaart 1717                Op belijdenis:

4 apr                                     Crijn Aldertsz, en sijn huijsvrouw Neeltje Alderts

Mr. Adriaan van Gustro en sijn huijsvrouw Neeltje Jacobs

Jacob Florisz, jongman

Trijntje Jans, jongedogter in de Schermeer.

 

 

*) Rheda = een gemeente in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.

 

Lidmatenlijst NG 1796 – fragment 1796                Leedemate te Driehuijsen

Arie smit

Trijntje Garmens Groenveld Cornelis Blauw

Jantje ——

Jan Hoef

Agie Kolkmans Diewertje Schorel Jan Gootjes

Trijntje van Grooningen Grietje ———

Geertje Smit Jan Bloemer Pieter Rijntjes Crelisje Goosen

Gerardus Puppuis Kramer, predikant

Elizabeth Tiers

Gerrit Stam

Lijsbeth van der Zee Garment Swart Maartje Luijtjes

Pieter Hartoch, schoolmeester, vertrok naar NaurVerna

Dirck Baarsz Ven Diewertje Laan Hendrik Banse Agie Bos

Jan Sloetjes, vertrokken naar Alkmaar

Lijsbeth op ’t Land, vertrokken naar Wormerveer 8 julij 1796

Dirk Wester met Jantje Kramer, ingekomen van de Beets

Aariaantje Hendriks van de Wijsent ingekomen den 14 maart 1796, vertrokken naar Egmond op den Hoef

 

Transcriptie: GeneaData Datum: 23-06-2017

 

Bron:

Driehuizen en Zuid-Schermeer lidmaten en attestaties NG 1616 – 1717. Inv.nr 10c Driehuizen en Zuid-Schermeer lidmaten NG (fragment). Inv.nr. 12c

 

Copying (downloading) this file is only permitted for personal use, but distribution in any form (commercial or non-commercial) is explicitly not permitted. If you use data from this transcription for genealogical or historical purposes, a reference to this transcription is appreciated. When using data from this transcription for publications, in any form, an adequate reference to this transcription must be indicated.

This data is entered manually by volunteers, people who also sometimes make a mistake. It is therefore always advisable to check the data in the archives.

GeneaData

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.