De Rijp Members Reformed 1731 – 1755

Share and Like

De Rijp – Members Reformed Community 1731 – 1755

 

1731    
5 jan Verkoren tot diaken Aldert de Wit

Arent Arentsz de Jong

  En tot ouderling Zijmen Luitsz

Pieter Schot Engel de Boer

2 feb Verkoren tot ouderling Ruth Lourisz Verwer in plaats van de overleden

ouderling Zijmen Luitsz

1 apr Op belijdenis Ruth Loursz Verwer, mede gedoopt

Louris Praler

1 apr Met att ingekomen Pieter Tijnes                        van Middelie
10 junij Met att ingekomen Willem Kaal en zijn vrouw Trijntje Jans van Castricum

Teunis Heertjes de Jong en zijn vrouw Aagje Aris van Jisp

23 sep Met att ingekomen Zijmen Jansz                         van Driehuizen Maartje Bouwens              van Driehuizen
30 sep   Ds. Kappenberg houdt zijn afscheidspredikatie
1732    
17 feb   Is Ds. Johannes van Slangenburg als predikant te Rijp

bevestigd door den Eerwaarde heer Ds. Benjamin van Medenbach, predikant te Winkel.

13 apr Met att ingekomen Thomas Brem en zijn huisvrouw Maria van Paets, van

Amsterdam

Niiesje Kuiper, van Amsterdam Jannetje Maartens, van West Zaandam Aeltje Reijlofs, van Medemblik

Philippe de Lurij, van ’s Gravenhage

Jan Kriek en zijn huisvrouw Lijsbeth Parls, van Groot Schermer

Maertje Pieters Keetman, van Schermerhorn

8 junij Met att ingekomen Johannes Huijs en zijn huisvrouw Johanna Haijkes, van

Sappemeer bij Groningen

8 junij Op belijdenis Pieter de Vos

Sara Jacobs, mede gedoopt

28 sep Met att ingekomen Barent Caspar Musman, van Krommeniedijcke

Geertje Jacobs, van Ilpendam

21 dec Op belijdenis Claas Crelisz Wortel

Zebo Taamszoon Louris Hujgensz

Anthonij de Hoog en zijn huisvrouw Grietje Vlamings Diewertje Jans

Crelis Samson, medegedoopt, en zijn huijsvrouw Meinsje Sijmons

Eva Klaas

21 dec Met att ingekomen Maria Jallhaij, van Amsterdam

Jannetje de Vries, van Purmerend Kaetje Jans, van Nieuwe Niedorp

Mr. Hendrik Steinbruckl van Zurig in Zwitserland

1733    
2 jan Verkoren tot ouderling Jan Smit

Cornelis Claesz Boekjes Abraham van Sompele

  En tot diaken Jan Coomen

Aldert Duijn

22 mrt Op belijdenis Dirk Jansz de Goede

Sijmen Gorter en zijn huisvrouw Maertje Teunis Guurtje Maertens

Neeltje Neelen Anne Poest Johanna Valk Neeltje Jans

22 mrt Met att ingekomen Johannes Sijbrius, van Alkmaar

Willemtje Cornelis, van Nieuwe Niedorp Willemtje Jans, van Amsterdam

15 maij   Jan van Dulken alias Jan Jansz Mol verzoekt om

attestatie, maar ontvangt deze niet, gezien zijn gedragingen.

20 sep Met att ingekomen Grietje Blaauw, van Oostsanen
27 dec Met att ingekomen Trijntje Pieters Duijn, van Opmeer
27 dec Op belijdenis Jacobus Groen, med. Dr.

Theodora Erhard, huijsvrouw van Ds. Van Slangenburgh

Annetje Abrahams Trijntje Cornelis

1734    
1 jan Verkoren tot ouderling Gerbrand Groot

Dirk Smith

Floris Germandsz

  En tot diaken Jacob Metselaar

Jacob Sloof

28 mrt Op belijdenis Aeltje Crelis
28 mrt Met att ingekomen Neeltje Pieters, van Oosthuijzen
19 sep Met att ingekomen Maertje Jans, van Alkmaar
26 dec Op belijdenis Jan van Raelten

Jan Valcken Trijntje den Adel

26 dec Met att ingekomen Anthony van Raelten, van de Beemster

Maarten Claesz Trapper, van Groot Schermer en zijn huijsvrouw Margrietje Jans Docters

1735    
7 jan Verkoren tot ouderling Willem de Boer

Thomas Brem

Harmen Cruijthoff, in plaats van de overleden ouderling Abraham van Sompelen

Dirk Groot, voor 1 jaar in plaats van de overleden ouderling Gerbrand Groot

  En tot diaken Hendrik van Voorst

Pieter Karreman

10 feb   Baefjen Jans ontvangt op haar verzoek kerkelijke attestatie in forma
17 juni   Zebo Tamessen moet worden ondervraagd hoe de

zaak gesteld is tussen hem en zijn vrouw die in Groningerland woont, ’t welk hij eerst heeft ontvijnst, zich voor jongman uitgevende.

25 dec Op belijdenis Mr. Jan Plaet en zijn vrouw Lijsbeth Craey

Pieter Noomens en zijn vrouw Mientje Pieters, mede gedoopt

Jan Noomens en zijn vrouw Niesje Jacobs Sijmen Gijzen en zijn vrouw Jannetje Pieters Rijndert Maertensz en zijn vrouw Trijntje Crelis Cornelis Jansz en zijn vrouw Trijntje Jans

Jan Hondius

Pieter Jacobsz Cuijper,mede gedoopt Grietje Groot

Grietje Pieters,mede gedoopt Trijntje Dirks

Grietje Klaes

Maertje Pieters, mede gedoopt

25 dec Met att ingekomen Jan Pietersz Slot en zijn vrouw Aeltje Cornelis, van Den

Helder

Pieter de Wolff en zijn vrouw Aeltje Cornelis, van Grosthuizen

Lijsbeth Gondelmans, van Groot Schermer

1736    
4 jan Verkoren tot ouderling Pieter Slot

Engel de Boer Maerten de Vos

  En tot diaken Arent de Jongh

Claas Jansz Sloof

25 mrt Op belijdenis Maertje Jans

Jannetje Jans Jannetje Jans, susters

23 sep Op belijdenis Jan Groen
23 sep Met att ingekomen Adriaan van der Steen en Niesje Jans, echtelieden, van

Graft

1737    
4 jan Verkoren tot ouderling Aldert Groot

Dirk Kuijp Pieter Jantjes

Pieter schot (voor 1 jaar)

  En tot diaken Aldert Duijn

Ruth Verwer

11 mrt   Ds. Joh. Van Slangenburg overleden en begraven 18

mrt 1737.

29 nov   Ds. Simon Schagen bevestigt als predikant in de Rijp

door Ds. Petrus Egges van Schagen

22 dec Met att ingekomen Geertruida Schager, van Schellinkhout

Jan Rolder en zijn vrouw Trijntje Aris, van Graft Dieuwertje Adriaans, van Graft

22 dec Met att ingekomen Barend Winkel, van Purmerend

Klaas Kok en zijn vrouw Neeltje Abrahams van Purmerend

1738    
3 jan Verkoren tot ouderling Floris Garbrantsz

Dirk Groot

Hendrik van Voorst

  En tot diaken Jacob Slooft

Joan Sijlvius

6 apr Met att ingekomen Geertrui Haringkarspel, van alkmaar

Lijsbet Pieters, van Schellinkhout Elisabeth Cost, van Borne

6 apr Op belijdenis Jacob Jantjes

Jan Toppen Dirk Aldertsz

Kornelis Kiere en zijn vrouw Maria Cosijn Arisse Lucas Cartes en zijn vrouw Marijtje Groot

Dirk Luitsz en zijn vrouw Maddaleentje Doree Jacob Dop en zijn vrouw Maartje Hendriks Jacob Roelofsz en zijn vrouw Jannetje Jans Jan Water en zijn vrouw Aaltje Meuts Guurtje Paulus

Beertje Everts

Aldert Besjes, mede gedoopt

Jan ’t Lam

Kornelis Groet

25 mei Op belijdenis Lijsbet Groot

Neeltje Pieters Trijntje Ariaans Stijntje Pieters Geertje Barents

Obbe Jansz en zijn vrouw Barbertje Jans Jan Ariaansz en zijn vrouw Lijsbet Klaas Hendrik Willemsz

Jan Jacobsz

25 mei Met att ingekomen Johannes Pienig, van Amsterdam

Anna Pienig, van Amsterdam

31 aug Met att ingekomen Dirk Klaasz van Deventer, van Groot Schermer
7 dec Met att ingekomen Suvert Foppes Dwingelo, van Amsterdam

Wilhelmus Casparus Hondius, van Amsterdam Johanna Pijl, van Amsterdam

Klaas Garbrantsz Verlaten, van Akersloot

1739    
2 jan Verkoren tot ouderling Willem de Boer

Jasper Appel

Pieter schoolhouder

  En tot diaken Jacob van Deventer

Pieter ’t Lam

9 jan Met att ingekomen Willemijntje Jacobs, van Hoogwoud
25 jan   Ds. Schagen houdt zijn afscheidspredikatie
1 mrt Met att ingekomen Maarten Claasz Trapper en Margrietje Jans, echtelieden, van Ilpendam

En hun dochter Aaltje Maartens

1 mrt Met att ingekomen Claas Jansz Blaauw, van Oostsanen

    Willemijntje Jacobs, van Hoogwoud
7 juni Met att ingekomen Willem Jantjes en Anna Poest, echtelieden, van

Schermerhorn

Johannes Pokle en Anna van Staveren, echtelieden van Krommenie

Eessie stevens, van Wormer

23 aug   Ds. Arnoldus Lubertus Rossijn als predikant in de Rijp

bevestigt door Ds. Gerardus Stoesak van Barsingerhorn

2 sep Met att ingekomen Barent Bos, van Landsmeer en Willemijntje van

Raalte, echtelieden, van Oostsanen

Helena Jans, weduwe van Jacob de Vries, van Amsterdam

Everdina Ruijgrok, van Coudum Tjietske Tjeddes, van Coudum

20 dec Met att ingekomen Sijmen Crent en Trijntje Claas, echtelieden, van de

Beemster

Grietje Cornelis, van West Graftdijk

1740    
4 jan Verkoren tot ouderling Engel de Boer

Maarten de Vos Thomas Brem

  En tot diaken Arent de Jong

Cornelis Braak

6 mrt Op belijdenis Gerbrand Wijngaarde

Dirk Floris Jacob Willems

Jan Olie en Grietje Willems, echtelieden Pieter Visser

Willem Bloem en Neeltje Jans, echtelieden Guurtje Pieters (na Schermerhorn)

Trijntje Jans Grietje Sijmons Maartje Jans Lijsbet Rajers Annatje Groot Dirkje Elberts Maartje Pieters Crelisje Aarents Saartje Pieters

27 mrt Met att ingekomen Maria Talle, van Groot Schermer
27 mrt Op belijdenis Griet Willems Breed

Annetje Jans Duijs

27 juni Met att ingekomen Pieter Volkertsz en Maartje Jans, echtelieden, van

Spanbroek en Opmeer

Neeltje Kuijper, jongedochter, van Amsterdam

25 sep Met att ingekomen Saartje Egberts, van Amsterdam Baafje Jans, van Wormer

Wijnand Noordewind, van Uijtregt

18 dec Op belijdenis Floris Neele
1741    

 

6 jan Verkoren tot ouderling Pieter Schot

Dirk Kuijs Allert Duijn

  En tot diaken Jan Koomen

Ruth Verwer

13 mrt Op belijdenis Dirk de Wilde

Lambert Pietersz

Japik Crelisz, mede gedoopt, en Maartje Sijmens, echtelieden

Marijtje Roelofs Maartje Teewes Anna Dwingelo Annetje Teunis Neeltje Teewes Trijn Harmens

13 mrt Met att ingekomen Trijntje Feijkes, huijsvrouw van Zebo Tamisz van

Veendam in Groningerland

2 julij Met att ingekomen Maartje Willems, van Graft

Antje Huijgens en Geertje Crelis, moeder en dochter uijt de Beemster

1 oct Met att ingekomen Jurriaan Dirksz en Beertje Dirks, echtelieden, van

Wormer

24 dec Met att ingekomen Albert Jansz Gellius en Trijntje Lammerts Schuurman,

echteleden, van Knollendam

1742    
5 jan Verkoren tot ouderling Jan Smit

Floris Gerbrantsz

Wilhelmus Casparius Hondius

  En tot diaken Johannes Sijlvius

Jan Water

19 feb Op belijdenis Maartje Cos,mede gedoopt

Cornelia Cos, mede gedoopt Guurtje Cos, mede gedoopt

4 mrt Met att ingekomen Anthonij de la Rue, van Alkmaar
27 mrt Op belijdenis Pieter Hertog, mede gedoopt op 1 april

Dirk Gerritsz Pieter Braak

Antje van Sompelen Antje Jans

Guurtje Blauw

1 julij Met att ingekomen Allard Besjes, van Purmerend

Maria La Rue, van Alkmaar

Antje Dooijs, van Alkmaar (met att vertrokken naar Sardam 14-11-1743)

Jacob Nanningsz Laan, van Oosthuijzen

    Ds. Arm. Lamb. Rossijn vertrekt na Dordrecht
2 dec   Ds. J.J. Roldanus tot predikant bevestigt door Ds.

Laurentius Henricus Rossijn, predikant in Noord Zijpe.

1743    
4 jan Verkoren tot ouderling Willem de Boer

Pieter Jantjes Jan Slot

 

  En tot diaken Klaas Sloof

Floris Neelen

28 julij   Ds. Roldanus houdt zijn afscheidspreek
20 oct   Ds. S. Hubert als predikant bevestigt door Ds. J.

Franszius, predikant te Blokzijl

1744    
3 jan Verkoren tot ouderling Engel de Boer

Maarten de Vos Aldert de Wit

  En tot diaken Jacob Sloof

Jan de Waater

16 apr   Dirk de Goede in plaats van Floris Neelen, wegens

vertrek naar elders

1745    
1 jan Verkoren tot ouderling Dirk Cuijp

Hendrik van Voorst Thomas Brem

  En tot diaken Dirk de Goede, wederom

Jacob Groen

21 feb   Ds. Hubert neemt afscheid van de gemeente
30 mei   Ds. Daniel Claver als predikant bevestigt door Ds.

Hubert, predikant van Hoorn.

1746    
7 jan Verkoren tot ouderling Floris Gerbrandsz

Wilhelmus Casparus Hondius Arend de Jong

  En tot diaken Jan Water

Lucas Cartes

27 mrt Op belijdenis Klaas de Boer
26 junij Met att ingekomen Willemijntje Jacobs, van Abbekerk

Gergreg Jans, van Purmerend

18 sep Op belijdenis Cornelis Olij

Willem Helmbolt Barta Gelderman

25 dec Op belijdenis Pieter ’t Lam

Klaas Visser IJsbrand de Wit Pieter Komen Guurtje Huijgen Trijntje Kuijp

Geertje Hogerduijn

25 dec Met att ingekomen Trijntje Schoolhouder, van West Graftdijk

Catharina Maria van Ankeren, van Leijden

 

1647

   
6 jan Verkoren tot ouderling Jan Smit

Jan Slot Cornelis Kiere

  En tot diaken Klaas Sloof

Jacob Jantjes

2 apr Op belijdenis Klaas Maartensz van Petten, mede gedoopt

 

  1e paasdag Jan de Wit

Maartje Dirks Swaen Gleijntje de Boer Grietje Floris

Grietje Klaas

2 apr Met att ingekomen Frederik Brouwer, van Enkhuijzen
21 junij Op belijdenis Klaasje Beets, mede gedoopt

Trijntje Woggemus, mede gedoopt Klaas Meut

Neeltje Louwrens Neeltje de Wit Greetje Dirks

21 juni Met att ingekomen Antje Pieters, van Groot Schermer

Johanna Soetens, van Oosthuijzen

24 sep Met att ingekomen Jannetje Klaas Hogerduijn, van Schagen

Job Dubbelt, van Kwadijk Maartje Kram, van Kwadijk Duijfje Avis, van Graft

24 sep Op belijdenis Lijsbet Klaas, mede gedoopt

Trijntje Pieters Neeltje Appel Duijfje Poest Grietje Teddes

25 dec Op belijdenis Simon Poest

Neeltje Aeriens Maartje Dirks

1748    
5 jan Verkoren tot ouderling Engel de Boer

Maarten de Vos Aldert Duijn

  En tot diaken Jan de Rolder

Pieter Braak

31 mrt Op belijdenis Crelis Sijmonsz en zijn vrouw Aafje Pieters

Grietje Daniels Grietje van Voorst Guurtje Poest Maarten Huijgen

Trijntje Gerbrands, mede gedoopt

31 mrt Met att ingekomen Wilhelmina Westenburg, van Amsterdam
29 sep Met att ingekomen Jacob Barkman en Swaentje Klaasen, echtelieden
1749    
3 jan Verkoren tot ouderling Aldert de Wit

Willem de Boer Jacob Sloof

3 jan En tot diaken Johannes Sijlvius

Jacob Groen

30 mrt Op belijdenis Crelis van Hoften

Aafje Crelis Ariaentje Barents Aaltje Rijnders Neeltje Jacobs

30 mrt Met att ingekomen Trijntje Vogeldijk, van Groot Schermer

 

29 junij Met att ingekomen Coenraad Muller, van Alkmaar
28 sep Met att ingekomen Willemiijntje van Sweeden, van Nijkerk

Cornelis van Bethlem, van Oosthuijzen Maertje Jans Tijk, van Oosthuijzen

23 dec Met att ingekomen Neeltje Jans, van Schermerhorn

Pieter Jansz Heijn, van Knollendam Ariaentje Gerbrands, van Knollendam Pieter Jacobsz, van Amsterdam Neeltje Dirks, van Amsterdam

1750    
2 jan Verkoren tot ouderling Floris Gerbrandsz

Arend de Jong Michiel Glasekas

  En tot diaken Ruth Verwer

Klaas Meut

29 mrt Op belijdenis Arien Crelisz Dorhout

Gerrit sijmensen Grietje Maartens Hoek Trijntje Pieters Dolphijn Meijnsje Crelis Maks Grietje Jans

Aagje Hendriks Jefke Willems

Barbertje Klaas van den Berg

5 julij Met att ingekomen Maartje Jans, van West Graftdijk

Aagje Slagters, van Schellinkhout Jan Braband, van Alkmaar

Anna de Wilde, van Alkmaar

1751    
1 jan Verkoren tot ouderling Jan Smit

Cornelis Braak

Dirk Jansz Veenedaal

Dirk Kuijp, in plaats van de overleden ouderling Floris Gerbrandsz

  En tot diaken Dirk de Goede

Jan Olij

27 junij Op belijdenis Neeltje Huijgen

Neeltje Duijn Grietje Klaas Marij Dirks Muijs

26 sep Met att ingekomen Barend Winkel, van Krommenie

Klaas Huijbertsz Coppenburg, van Krommenie Jannetje Meijnderts Pelt, van Krommenie

25 dec Op belijdenis Jan Voerman

Jan Mol

Hendrik van Sluijs Marreijtje Dirks

1752    
7 jan Verkoren tot ouderling Aldert Duijn

Jacob Groen

Johannes Sijlvius

 

    Cornelis Kiere, in plaats van de overleden ouderling

Jan Smit

  En tot diaken Pieter Braak

Pieter ’t Lam junior

2 apr Op belijdenis Jan Dirksz Venendael

Jan Willemsen van Nimwegen Lijsbet Muijs

11 junij Met att ingekomen Johannes Soustman, van de Beemster

Luijtje Pieter, van de Beemster

1753    
5 jan Verkoren tot ouderling Jacob Sloof

Ruth Verwer Lodewijk Jansz

  En tot diaken IJsbrand de Wit

Klaas Vitter

25 mrt Op belijdenis Jacob Smit

Pieter Sijbrandtsz

Klaas Jacobsz Beets, mede gedoopt Tames Holling

Cornelis Jager

Jan Addekes en Saartje Jacobs, echtelieden Trijntje Cos

Ariaantje Ruts Verwer Annetje alderts Meut Crelisje Louwrens Kostelijk Gebke Jans

24 junij Met att ingekomen Johannes Lowenstein, van Neder Eltingen in Hessen
30 sep Met att ingekomen Debora Schot, van Purmerend

Maartje Pieters Corf, van Hoorn

Cornelis Baroen en Anna Rommaal, echtelieden, van

Borselen in ’t land van Goes

Obbe Jansz en Barbertje Jans, echtelieden, van Krommenie

25 dec Met att ingekomen Lijsbet Dore, van Beets
1754    
5 jan Verkoren tot ouderling Maggiel Glasekas

Dirk de Goede Klaas Verlaten

  En tot diaken Dirk Florissen

Sijmen Poest

31 mrt Op belijdenis Jan Klaasz Plugger

Paulus Klok

Jan Pietersz Bruijn

31 mrt Op belijdenis Pieter Gerritsz

Pieter de Boer Pieter Blank

Jan Lammersz en Ariaantje Jacobs, echtelieden Guurtje Maartens Huijgen

Jannetje Weijman Lijsbet Klaas

Trijntje Auwels, mede gedoopt

Hendrik Galenkamp

 

    Sijmen Dubbeld

Maria ten Kate Trijntje Maartens

31 mrt Met att ingekomen Jannetje Dadels
25 junij Verkoren tot diaken Jan Water in plaats van Sijmen Poest, wegens vertrek

na West Graftdijk

30 junij Op belijdenis Frans Groen

Hieronijmus van Soutelande Blaauw Aaltje

1755    
3 jan Verkoren tot ouderling Jan Slot

Cornelis Kiere

Dirk Jansz Venendaal

  En tot diaken Jan Olij

Frans Groen

30 mrt Op belijdens Jan Huijgen

Abraham Wennius Arisz Age Agema

Pieter van Lienen Jan Vergaaij Willem Dirksz Mol Dirk Fienten Geertje Jacobs Trijntje Cornelis Jannetje Maartens Maartje Floris Lijsbet Crelis Dieuwertje Crelis Maartje Sijmens

Trijntje van Deventer Maartje Jans, mede gedoopt

Maartje de Vries, mede gedoopt Bregje Klaas, mede gedoopt

30 mrt Met att ingekomen Henricus Boonakker, van Nieuwe Niedorp

Geertje Egmond, van Nieuwe Niedorp Willem Blom, van Schagen

Neeltje de Vries, van Schagen

29 junij Met att ingekomen Engeltje Jacobs, van Ooster Blokker
28 sep Op belijdenis Benjamin
28 sep Met att ingekomen Philippus Swaalve, van Watergang

Elisabeth Spiekman, van Watergang

25 dec Met att ingekomen Reijnouw Germents Binnewijsent, van de Beemster Pieter Kaagman, van Wormerveer

Lijsbet Dirks Laan, van Wormerveer Hester de Rooij, van Amsterdam Sara Egtbrink, van amsterdam

25 dec Op belijdenis Klaas Glasekas, mede gedoopt

Hendrik Hillebrandsz Binemen Klaas Jochemsz de Wever Jacob Jacobsz Beets

Simon Klaasz Kunst

Trijntje Jacobs

Transcriptie: GeneaData Datum: 16-01-2018

 

source: DTB de Rijp – Inv. No. 528

  

Copying (downloading) this file is only permitted for personal use, but distribution in any form (commercial or non-commercial) is explicitly not permitted. If you use data from this transcription for genealogical or historical purposes, a reference to this transcription is appreciated. When using data from this transcription for publications, in any form, an adequate reference to this transcription must be indicated.

This data is entered manually by volunteers, people who also sometimes make a mistake. It is therefore always advisable to check the data in the archives.

GeneaData

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.