De Rijp Members Reformed 1708 – 1730

Share and Like

De Rijp ‚Äď Members Reformed municipality 1708 – 1730

 

1707    
31 dec Gekozen tot diaken Cornelis Groen

Aldert Jacobsz Groot

  En tot ouderling IJsbrand Isaacsz Smit

Hendrik Jurijaansz Claas Jansz Mars

1708    
15 jan Mat att ingekomen Susanne Reijnierse van Amsterdam
1 oct Met att vertrokken Jan J. Goenderman

Hendrikje Schouten, echtelieden naar Groot Schermer

‚Ķ. nov   Dr. Geeters naar Amsterdam
…………. Op belijdenis Anna Floris Prins, en vertrokken met attestatie
3 mrt Met att vertrokken Guurtje Germents naar Graft
3 mrt Mat att ingekomen Trijntje Hanssen uijt de Beemster
3 mrt Op belijdenis IJsbrand Jansz Tukkes

Aagje Teunis Vos, echtelieden

3 mrt Met att ingekomen Neeltje Barends Langerak

Maritje Harmens

van Haarlem

van Alkmaar

3 mrt Met att vertrokken Jacob Jansz

Anne Claas

naar Graft

naar Graft

19 oct Op belijdenis

(met lof)

Jan Jansz

Maijke Lodewijks, echtelieden Welmoet IJsbrands

Willemtje IJsbrands

20 oct Met att vertrokken Trijntje Winkels, weduwe      naar Purmerend
20 oct Met att ingekomen Elsje Harmens

Aaltje Harmens

van Hoorn

van Hoorn

1709    
10 jan Gekozen tot diaken Lourens Druijverman

Germent Jacobsz Groot

  En tot ouderling Jacob Dirksz Cramer

Mr. Jacob Schoolhouder Cornelis Huijgensz

10 jan Met att vertrokken Samson Stap
10 jan Met att ingekomen Dirk Lambertsz van Bergerak
10 jan Op belijdenis Arijaan Florisz de Lange

Duijfje Leenderts Lakeman, echtelieden, vrouw mede gedoopt

Neeltje Jacobs Grietje Dirks Haan Eldert Taamsz Anne Jans Harmen Sandersz Guurtje Germens Geertje Jacobs Grietje Crelis

Jan Reijersz Roelof Crelisz Jan Crelisz

… mei Met att ingekomen Claas Jacobsz Cramer
    Arijaantje Harmens, echtelieden
… mei Met att vertrokken Dirk Tuk                                naar Graft

Jacob Claasz                        naar Alkmaar

………….. Met att ingekomen Lijsbeth Willems                          uijt de Beemster

Jan Jansz Mink                             van Alkmaar Grietje Maartens Slingerland van Alkmaar Claas Sest                                                           van Purmerend

Aaltje Claas Avis                           van Graft

Trijn Jans                                         van Graft

1710    
9 jan Gekozen tot diaken Pieter Jansz ’t Lam

Arijaan Florisz de Lange

  En tot ouderling Jan Jacobsz Sloof

Mr. IJf Cornelisz Dirk Sijmonsz Ruts

25 mrt Op belijdenis Diewertje Heijnes
25 mrt Met att vertrokken Claas Maartensz

Neel Bastijaans, echtelieden naar Graft

1711    
  Gekozen tot diaken Adriaan de Langen

Pieter Jansz ’t Lam

  En tot ouderling Jan Jacobsz Sloof

IJf Cornelisz

Dirk Sijmensz Rut

4 juni Met att ingekomen Sara Parent                                      van Amsterdam
1712    
  Gekozen tot diaken Hendrik Kelderman

Jan de Wit

  En tot ouderling Claas Jansz Mars

Hendrik Juriaansz Pieter de Boer

1713 Gekozen tot diaken Bouwen Zijmensz Geel

Klaas Blaauw

  En tot ouderling Klaas Flipsz Smit

Hendrik Wouder IJsbrand Smith

20 apr Met att ingekomen Jan van der Mark                              van Amsterdam
27 apr Met att ingekomen En sijn vrouw Annetje Cornelis van der Meij
1714    
  Gekozen tot diaken Jacob Tijs

Tijmen Pender

  En tot ouderling Jan van Dulken

Dirk Bent Jan Joosten

17 juni   Ds. Hermanus Wilhelmus van der Steeg bevestigd als

predikant in de Rijp door Ds. Davervelt

1715    
  Gekozen tot diaken Gerrit Zijmensz Ruth

Zijmen Swoll

  En tot ouderling Dirk Zijmensz Ruth

Floris Jacobsz Schoenmaker

    Cornelis Groen
1 feb Met att ingekomen Dirk Jansz Gorter van Assendelft
27 sep Op belijdenis Jacob Grutting

Willem Klaasz Boer Leijbet Weiert Geustje Teunis

15 sep Met att ingekomen Aagt Jans van Assendelft
20 dec Op belijdenis Zijwert Pietersz Vierhuijsen

Diwertje Jans, sijn vrouw Engel Teunisz de Boer

Lijsbet Jacobs Slot, sijn vrouw Pieter Schot

Cornelis Jacobsz

Diewertje Crelis, sijn vrouw

20 dec Met att ingekomen Diewertje Klaas van Graft
14 juni Met att vertrokken Roelof Broekhuijsen naar de Beemster
1716    
3 jan Gekozen tot diaken Hendrik Kelderman

Jacobus Grutting

  En tot ouderling Klaas Jansz Mars

IJf Cornelisz

Jacob Schoolhouder

20 mrt Op belijdenis Jan Smit

Grietje Jans, sijn vrouw Crelis Adriaansz Neeltje Jans, sijn vrouw Dirk Cuijp

Gerrit Jansz

20 mrt Met att ingekomen Marritje Pieters

Trjntje Slooten

van Amsterdam

van Graft

23 mei Met att ingekomen Jannetje Jans van Den Burch op Texel
12 juni Met att ingekomen Eefje Jans van Beets
13 juni Met att ingekomen Christiaan Reiners                       van Amsterdam

En sijn huijsvrouw Susanna Tasschede

12 juli Met att ingekomen Klaas Cornelisz Visscher en sijn huijsvrouw Aarijaantje

Hendriks, van De Burch op Texel

1717    
1 jan Gekozen tot diaken Jan Smit

Pieter Schot

  En tot ouderling Klaas Flipsz Smit

Bouwen Zijmensz Geel Klaas Blaauw

3 jan Op belijdenis Vette Jacobsz
28 mrt Op belijdenis

(1e paasdag)

Engel van Tongeren

Cornelis Groot Neeltje Baarens Cornelis Klaasz Swaan Neeltje Klaas

Jacob Klaasz

28 mrt Op belijdenis Willem Slooten

Jacob Teunisz Bolles Cornelis Weiersz

    Floris Garmensz

Aldert Teunisz Klaas Swaan

Teunis Pietersz, gedoopt Jan Jansz Mol en sijn vrouw Marrie Jans

Martje Dirks Aagtje Klaas Trijn Martens Trijntje Creelis

Martje Andries van der Lijn Garbregt Andries van der Lijn Aagt Klaas Swaan

Crijntje Pieters Trijn Jans Maartje Aariaans

Aaltje Pieters de Boer

Trijntje Huijgens, mede gedoopt Guurtje Huijgens

Annetje de Wit Geertje Pieters Maria van Paasch

13 apr Met att vertrokken Christiaan Reiners en sijn huijsvrouw Susanna

Tasschede naar ’s Gravenhage

19 sep Met att ingekomen Geurtje Glas van Nieuwe Niedorp
21 nov Met att vertrokken Aafje Tijmes naar Wormer
23 dec Op belijdenis Klaas Jansz de Graaf

Dirk IJsbrantsz Smith Pieter Jansz Gorter Pieter Jacobsz de Boer Jan Gerritsz Haas Garment Drijverman

Grietje Kuijps, vrouw van Pieter Jansz Gorter Aagtje Rongs

Maartje Teunis Diewertje Crelis Dam

1718    
6 jan Gekozen tot diaken Jacob Jansz Tijs

Dirk Jansz Gorter

  En tot ouderling Dirk Lambertsz Bent

Jan Joosten Harmen Lohuijs

8 mei Met att ingekomen Jan Bosch, chirurgijn van Graft
26 sep Met att ingekomen Kornelis Pietersz Blank          van Knollendam

En sijn huijsvrouw Maartje Jakobs van Marken Binnen

26 sep Met att ingekomen Wijntje Jacobs van de Beemster
 

18 dec

 

Op belijdenis

 

Cornelis Pietersz Pietertje Jans, sijn vrouw

Lucretia Nanken, mijn meit

1719    
6 jan Gekozen tot diaken Jan Bosch

Dirk Kuijp

Engel de Boer voor een jaar in plaats van de overleden diaken Jacob Tijs

  En tot ouderling Gerrit Zijmensz Ruth

Zijmen Swol Jacob Glas

26 mrt Met att vertrokken Trijntje Cornelis naar Graft
11 juni Met att ingekomen Jan Lanslot                                    van Alkmaar

En sijn vrouw Clasina Bontekoe

Claasje Claas                                 van Uijtgeest

9 juli Met att ingekomen Maria de Munt van Alkmaar
1 oct Met att ingekomen Pieternelletje Muijs

Aaltje Stoffels

van Purmerend

van Purmerend

17 dec Met att ingekomen Neel Frederiks van Hensbroek
1 oct Met att vertrokken Jantje Pieters naar de Beemster
26 nov   Ds. Hermanus Wilhelmus van der Steeg overleden
1720    
20 dec Op belijdenis Jacob Groet

Zoutje Germents

Jacob Cornelisz en sijn vrouw Grietje Arijaans Heer Pietersz Muis

20 dec Met att ingekomen Hermanus Stellingwerf

Alida Weers Gerbrecht Jacobs

van Amsterdam

van Wormer van Graft

1721    
3 jan Verkoren tot diaken IJsbrant Tuk

Jan Jansz Bakker

  En ouderling IJf Cornelisz

Claas Blauw Jacobus Gruttink

4 apr Op belijdenis Gozen Gozensz, en zijn vrouw Beertje Cornelis

Claas Aldertsz, en zijn vrouw Diewertje Pieters Claas Jacobsz en zijn vrouw Trijntje Alderts Crelis Reijersz en zijn vrouw Guurtje Claas, mede gedoopt

Pieter Cornelisz en zijn vrouw Neeltje Jacobs Jacob Hermensz en zijn vrouw Antje Jans Cornelis Mak en zijn vrouw Marij Mellis Pieter Jansen en zijn vrouw Maeij Crelis Hendrik van Voorst

Rem Pietersz Crelis Adriaansz Cornelis de Boer Pieter ’t Lam Jan Komen Guurtje Sloten

4 apr Op belijdenis Neeltje Jans

Crelisje Ariaans Fokel Dirks Wepke Jans

Ariaantje Jacobs

    Niesje Sloten

Lijzabeth Pieters

Duijfje Dirks, mede gedoopt Neeltje Lauris, mede gedoopt

4 apr Met att ingekomen Cornelis Walenburg en zijn vrouw

Jannetje Jans                    van Alkmaar

Tetje Templar                   van Alkmaar Jan Gerritsz Kriek en zijn vrouw

Lijzabeth Jans                     van Groot Schermer

Maartje Pieters                 van Graft

Trijn Jans                              van de Koog Jan Dirksz Zoutenburg van Purmerend

8 juni Met att ingekomen Engel van Tongeren

Antje Claas

van Schermerhorn

van Alkmaar

17 aug Met att ingekomen Catharina Peske

Grietje Jans

van Amsterdam

van Harderwijk

21 dec Op belijdenis Jan Huijgen

Abraham van Sompelen

1722    
2 jan Verkoren tot diaken Jan Smit

Pieter Schot

  En tot ouderling Jan Jansz Mars

Jacob Schoolhouder Bouwen Zijmonsz Geel

6 apr Op belijdenis Claas Crelisz Smit en zijn vrouw Pietertje Jans

Pieter Lubbertsz en zijn vrouw Maartje Jacobs Lijkel Teunis

Grietje Teunis Gerbrecht Stevens Lijzebeth Pieters

5 apr Met att ingekomen Crelis Zijmensz Ruts                  van Graft

En zijn vrouw Lobberechtje Cornelis van Oost Graftdijk Anna Gebina Drees                   van Schellingwoude

16 dec Op belijdenis Taams Taamsz en zijn vrouw Heeltje Jans

Pieter Jansz en zijn vrouw Welmout Crelis

Laurens Pietersz, mede gedoopt en zijn vrouw Neeltje Jans

Albert Crelis en zjn vrouw Maartje Teunis

Aldert Kos, mede gedoopt en zijn vrouw Immetje Jans Jacob van Kossen en zijn vrouw Neeltje Mars, mede gedoopt

16 dec Met att ingekomen Trijn Sijmens Glas van Nieuwe Niedorp
1723    
1 jan Verkoren tot diaken Engel de Boer

Jan Huigen

  En tot ouderling Jan Joosten Jan Poest Ellert de Geus
12 mrt Op belijdenis Jan Hujbertsz en zijn vrouw Baafje Jans

Willem Mink en zijn vrouw Guurtje Crelis

Hendrik Gerritsz de Boer en zijn vrouw Trijntje Jans

    Gerrit Adriaansz en zijn vrouw Neel Frans

Adriaan Joppe en zijn vrouw Grietje Jans Jan Jansz Hoek, mede gedoopt

Dirk Zijmensz Jan Mat Allert Arentsz

Trijntje de Wit Trijntje Schoolhouder Annetje Maartens Grietje Maartens Jannetje Crelis Guurtje Metselaars Grietje Pieters Pietertje Mellis Welmout Taams

Guurtje Crelis, de vrouw van Gozen Trijntje Mattheer

Liefje Claas

12 mrt Met att ingekomen Trijntje Fuma van Alkmaar
23 mei Met att ingekomen Trijntje Jans van Purmerend
26 sep Met att ingekomen Daniel van der Hagen            van Amsterdam

Barbara van Asweden           van Amsterdam Trijn Jans                                                        van Graft

Aris de Boer                                van West Graftdijk

Maartje Jans                               van West Graftdijk Claas Willemsz van den Berg van de Beemster

1724    
2 jan Op belijdenis Ariaan Zijmensz en zijn vrouw Zibbeltje Gerrits

Zasker Willemsz en zijn vrouw Aaltje Cornelis Willem Jacobsz en zijn vrouw Jobje Jacobs Jan Vergaje en zijn vrouw Maartje Jans

Jakob Foppen

Willem Jansz Schoenmaker Jan Pietersz

Jan Sissing Jan Korver Pieter Snijder Dirk Ariaansz

Jochem Gerritsz Annetje Maartens Trijntje Jacobs Trijn Jans

Annetje Pieters ’t Lam Trijntje Louris, mede gedoopt Geertje Arents

2 jan Met att ingekomen Anna Lutrekerk van Amsterdam
7 jan Verkoren tot diaken Jan Bos

Dirk Kuip

  En tot ouderling Gerrit Zijmensz Rutsch

Hendrik Kelderman Crelis Boekjes

26 mrt Op belijdenis Albert
    Diewertje Jans

Maartje Jans

Gerritje Barents, mijn meit, vertrokken naar Amsterdam

14 sep Met att ingekomen Jakob Bosch                              van Spanbroek

(weder vertrokken)

Jan Blicker                                  van Urkelo onder Enschede, knecht van Harmen Zunders

10 dec Met att ingekomen Aris Abramsz Wennius           van Jisp

Engeltje Brandis                        van alkmaar

Jannetje Jans                             van Oost Graftdijk

10 dec Op belijdenis Jan Claasz Mak en zijn vrouw Neeltje Crelis

Crelis Willemsz en zijn vrouw Neeltje Jans Sara Ledeboer (vertrokken naar Amsterdam) Jan Meesbergen

1725    
5 jan Verkoren tot diaken Jan Jansz

IJsbrant Jansz Tuk

  En tot ouderling Ijf Cornelisz

Claas Blauw Jacobus Gruttink

10 mrt Op belijdenis IJsbrant Jansz en zjn vrouw Maartje Michiels
10 mrt Met att ingekomen Trijn Jans
9 sep Met att ingekomen Ariaantje Dirks                         van Scharwoude

Jacobus Cornelis van der Meij en

Elizabeth van der Mark, echtelieden van Amsterdam

30 dec Met att ingekomen Guurtje Huigens                      van Ilpendam
1726    
4 jan Verkoren tot diaken Jan Smit

Pieter Schot en

Abraham van Sompelen voor een jaar in de plaats van de overleden diaken Jan Jansz Bakker

  En tot ouderling Jacob Schoolhouder

Hermen Lohuis Jan Sloof

5 apr Op belijdenis Pieter Albertsz en zijn vrouw Trijntje Nanninks

Maarten Pietersz en zijn vrouw Geertje Hermens Claas Maartensz en zijn vrouw Maartje Willems Dirk Pietersz

Pieter Maartensz Jantjes Jannetje Jans

Lijzebet Jans Geertje Jans

29 sep Met att ingekomen Lijzebet Gerrits                       van Scharwoude

Ariaantje Naijers                   van Graft

7 dec Op belijdenis Aldert de Wit

Jakob Metzelaar en zijn vrouw Lijzebet de Wit Pieter Klaasz en zijn vrouw Mari Crelis

Pieter Florisz Klaas Bakker

Grietje Dirks

    Niesje Jans

Risje Jans Neel crelis

7 dec Met att ingekomen Trijn Hendriks van Krommeniedijk
1727    
3 jan Verkoren tot diaken Engel de Boer

Aldert de Wit

  En tot ouderling Jan Poest

Elbert Taamsz de Geus Lolle Pieters

6 apr Met att ingekomen Jan Niklaas Karch van Manheim
15 sep Op belijdenis Lijzebeth Dore
28 dec Op belijdenis Jacob Sloof en zijn vrouw Diewertje Pieters

Antoni Sombult en zijn vrouw Aaltje Bos Claas Jansz Sloof

Heertje ……. , mede gedoopt

Trijntje

1728    
2 jan Verkoren tot diaken Dirk Kuip

Jan Komen

  En tot ouderling Crelis Boekjes

Jan Bos

Aris de Boer

21 mrt Op belijdenis Willemijntje van Raalte
4 apr   Verkoren tot ouderling Dirk Smit in plaats van de

overleden ouderling Aris de Boer

6 juni Op belijdenis Ariaantje Floris
6 juni Met att ingekomen Moertje Jacobs van Naarden
26 sep Met att ingekomen Jacob Tulp en zijn vrouw Grietje Jans van Buiksloot
27 oct Op belijdenis Jan Jansz Kat en zijn vrouw Neeltje Teunis
27 oct Op belijdenis Jacob Jacobsz Opdam, mede gedoopt, en zijn vrouw

Trijntje Jans Maas

Dirk Jansz Kuster en zijn vrouw Neeltje Aris Willem Jansz Guldeman en zijn vrouw Kathrijn Knedenberg

Claas Jakobsz en zijn vrouw Trijn Pieters Cornelis Bek

Pieter Schoolhouder Willem Jansz

Meinert Pietersz, mede gedoopt Claas Claasz

Jonker Crelisz

Jan Jansz de Vries

27 oct Op belijdenis Jakob Dirksz

Maarten Jansz Pieter Jansz Aagje Maartens Geertje ’t Lam Grietje Loller Geertje Loller Aagje Vinks

Niesje Jakobs

    Diewertje Jans de Groot

Marij Jans Aafje Maartens

Jannetje Abrams Neeltje Pieters Guurtje Dirks Aagt Jans Jannetje Claas

Annetje Claas Zwaan Diewertje Claas Zwaan

27 oct Met att ingekomen Jannetje Gellis                           van Amsterdam

Teunis Aartsz                              van Weesp

Johannes Breul                          van Hofgeismar in Hessen

Aafje Mekkes                             van Ursem

Marij Claas                                   van Graft

1729    
7 jan Verkoren tot diaken Abram van Sompelen

Pieter Maartensz Jantjes

  En tot ouderling Jan Smit

Gerbrant Groot Dirk Jansz Bakker

3 apr Op belijdenis Jakob van Deventer

Lauris Hogendorp Willemtje Jans

Hermen Crelisz en zijn vrouw Grietje Isaaks

3 apr Met att ingekomen Aaltje Cornelis Glazekas         van Zuidscharwoude

Jantje Cornelis                            van Texel

3 apr   Pieter Jansz alias de Gammelman van de censuur

ontheven

.. sep Met att ingekomen Aaltje Reuilofs                              van Medemblik

Jan Martensz Steijnen                van Wormer Stijntje Martens                           van Wormer

25 dec Op belijdenis Diewertje Maartens

Grietje Claas Zwaan Marijtje Bruggesmit Aagje Floris

Trijntje Willems

1730    
5 jan Verkoren tot diaken Pieter Schoolhouder

Hendrik van Voorst

  ¬†

En tot ouderling

 

Dirk Jansz Middelhoven Lauris Drijverman Maarten de Vos

31 mrt Op belijdenis Jan Drijverman en zijn vrouw Maartje Ruts, mede

gedoopt

Teunis Pietersz Bles en zijn vrouw Diver Claas Jan Jansz Kiwit en zijn vrouw Neeltje Claas Hendrik Willem

Michiel Glazekas

Pieter de Wolff

    Garbrant Zijmensz Pool

Arent Arentsz de Jonge Claas Kuiper

Pieter Karreman Maartje Dirks Geertje Claas Trijntje Bles Aaltje Zijmens Trijntje Alberts

31 mrt Met att ingekomen Bregje Pieters                            van Graft

Zoutje                                           van Graft

Diver Jakobs                               van Graft

Pieter Jansz van Bergen          van Munnikendam Claas Jansz en zijn vrouw Jannetje Cornelis uijt de Beemster

1 oct Met att ingekomen Janna Jansen                               van Ter Wolde
31 dec Op belijdenis Jan Claasz Bakker

Allert Meut Maarten Stevens

Jacob Arentsz en zijn vrouw Marij Crelis

Dirk Dekker en zijn vrouw Guurt Pieters, mede gedoopt

Sannetje Barens Maartje Crelis Geertje Paulus Grietje Pieters Neeltje Pieters

31 dec Met att ingekomen Pieter Molenaar, schoolmeester van Oosterend op

Texel

Jannetje de Vries                   van Purmerend

Guurtje Jacobs                       van Egmond Binnen

 

Transcriptie: GeneaData Datum: 12-01-2018

Source: DTB de Rijp ‚Äď Inv. No. 528

 Copying (downloading) this file is only permitted for personal use, but distribution in any form (commercial or non-commercial) is explicitly not permitted. If you use data from this transcription for genealogical or historical purposes, a reference to this transcription is appreciated. When using data from this transcription for publications, in any form, an adequate reference to this transcription must be indicated.

This data is entered manually by volunteers, people who also sometimes make a mistake. It is therefore always advisable to check the data in the archives.

GeneaData

.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.