De Rijp Members Reformed 1639 – 1652

Share and Like

De Rijp ‚Äď Members Reformed Municipality 1639 – 1652

 

1639    
7 jan Gekozen tot diaken Hendrik Jansz

Pieter Cornelisz Baijs

  En tot ouderling Jan Segertsz

Pieter Jacobsz Harmen Hendricksz

18 mrt Op belijdenis Neeltje Jans, alias Minnemoer
18 mrt Met att ingekomen Jacob Cornelisz                       van Alcmaer
25 apr Met att vertrokken Teunis Willemsz

Cijntje Willemsdr, echtelieden naar Haerlem

5 mei Met att vertrokken Maritje Cornelisdr, huijsvrouw van Jan Abramsz naar Wormer
2 juni Op belijdenis Balichje Harmensdr, huijsvrouw van Lucas Miewersz

Teetje Cornelis, huijsvrouw van Jacob Jansz Lijndraijer

27 mei   Ontheven uit het diakenambt Pieter Cornelisz Baijs
2 juni Met att ingekomen Reijnier Albertsz

Lucas Miewesz Gabriel Jansz Cornelis Evertsz

Jannitje Jacobs, sijn huijsvrouw Niesje Cornelis

Maritje Pieters

13 juni   Gekozen tot diaken Paulus Allertsz
23 sep Op belijdenis Ariaen Pieters

Cornelis Jansz Houtkoper Aecht Jans, sijn huijsvrouw Jacob Sijmensz Sloof

Griete Claes, sijn huijsvrouw Dirck Jansz

Griete Maertens, sijn huijsvrouw Allert Jansz

Marij Frans, sijn huijsvrouw Cornelis Jansz Penders Lijsbeth Dirks, sijn huijsvrouw Leut Rogiersz

Marij Josephs

Maritje Huijgens, tevens gedoopt

23 sep Met att ingekomen Grietje Wijbrants                   van Haerlem
19 oct Met att vertrokken Marijtje Pieters                       naar Amsterdam, onlangs

gekomen zijnde van Purmerent

27 nov Met att vertrokken Lijsbeth Siewerts                    naar Amsterdam
16 dec Op belijdenis Niesje Bastiaens

Teete Gerrets Tonijntje Teunis

16 dec Met att ingekomen Willem Sijmensz

Aeltje Jans, echtelieden Jan Jellesz

Grietje Wouters, echtelieden Jacob Jansz Swol

Beckke Jans, echtelieden

1640    
6 jan Gekozen tot diaken Claes Gerritsz Bakker

Jasper Pietersz

  En tot ouderling Cornelis Jacobsz Gorter

Cornelis IJsbrantsz Bakker Baert Pietersz

16 mrt Op belijdenis Jacob Jansz Schoenlapper

Sijgert Cornelisz

Albertje Reijniers, huijsvrouw van Heertje Pietersz Aefje Floris, huijsvrouw van Jacob Cornelisz Guertje Everts, jongedochter

16 mrt Met att ingekomen Aris Cornelisz
17 mrt Op belijdenis Jannetje Jans, huijsvrouw van C. Jansz Brak
1 apr Met att vertrokken Kornelis Evertsz, glazemaker

Jannetje Jacobs, sijn huijsvrouw      naar Schermerhorn Pieter Arisz                                         vertrokken naar Brasil

Pieter Cornelisz Baij           vertrokken naar Brasil

31 mei Op belijdenis Ariaan Pietersz Groet

Gerretje Dirks, sijn huijsvrouw Neel Dirks, jongedochter

31 mei Met att ingekomen Hillegont Klaas, huijsvrouw van Teunis Cornelisz Baij
30 juli Met att vertrokken Arent Pietersz

Neel Klaas, sijn huijsvrouw      naar Beemster

20 dec Op belijdenis Grietje Jans, weduwe van Jan Jaap Lautses

Neel Meijnes, huijsvrouw van Maarten Dirksz

20 dec Met att ingekomen Ds. Onias Geldorpius J.V.C.

Eva Geldorp Hilletje Jessens Wijbrant Herbertsz

Grietje Jakobs, echtelieden

1641    
11 jan Gekozen tot diaken Jan Jansz van Rijsbeek

Marten Dirksz

  En tot ouderling Willem Pietersz Lakeman

Jan Dirksz Timmerman Willem Sijmensz

22 mrt Op belijdenis Hendrik Thomasz

Annitje Klaas, sijn huijsvrouw Hans Sijbrantsz

Aefje jakobs, sijn huijsvrouw Jan Martensz

Jochum Sijbrantsz Weijntje Gerrets

22 mrt Met att ingekomen Neel Jans, huijsvrouw van Ariaan Pietersz               van Beets

Guerte Cornelis, huijsvrouw van IJsbrant Klaasz van Beets Jannetje Jakobs, hujsvrouw van Jacob Arisz                        van Graftdijk

22 mrt Met att vertrokken Balichje Harmens                     naar Graft
30 mei Op belijdenis Neel Lauwes, jongedochter

Alit Willems, jongedochter Alit Cornelis, jongedochter

30 mei Met att ingekomen Jan Evertsz

Jannetje Reijniers, echtelieden

30 mei Met att vertrokken Maarten Kornelisz van Volger        naar Hensbroeck

Ds Onias Geldorpius                          naar Leeuwarden

23 aug Gekozen tot diaken Kornelis Jansz Houtkoper i.p.v. de overleden diaken Jan

Jansz van Rijsbeek

13 sep Op belijdenis Trijn Kornelis, huijsvrouw van Abkes

Marij Klaas, jongedochter

13 sep Met att ingekomen Christina de Bitter, weduwe van Isaac van der Wal
14 sep Op belijdenis Swaantje Jelles
13 oct Met att vertrokken Eva Geldrop
18 dec Op belijdenis Marij Hendriks, huijsvrouw van Jan Dirksz
19 dec Op belijdenis Pieter Josephsz

Jannetje Jakobs, sijn huijsvrouw Sijbrich Josephs

Neel Dirks, huijsvrouw van Michiel Pietersz Annitje Schout

19 dec Met att ingekomen Aef Miewes
21 dec Op belijdenis Jan Jansz Vernust

Geert Kornelis, sijn huijsvrouw

Pietertje Jaspers, hujsvrouw van Dirk Jansz, tafellakenmaker

Maritje Jakobs, weduwe van Jan Jansz in ’t Hart

26 dec Met att vertrokken Weijntje Gerrets                  naar Amsterdam
1642    
8 jan Gekozen tot diaken Kornelis Heijnis

Allert Jansz

  En tot ouderling Dirk Taamsz

Arent Jelligers Jakob Dirksz

14 mrt Op belijdenis Sijmen Klaasz

Guert Jans, sijn huijsvrouw Bastiaan Bastiaansz

Cijntje Thomas, sijn huijsvrouw

Griet Jans, huijsvrouw van Marten Michielsz Aef Jans, huijsvrouw van Klaas Jakobsz

10 mei Met att vertrokken Garbrich Jans                        naar Purmerent
14 mei Met att vertrokken Hilletje Jessens                    naar Amsterdam

Mr. Jan Evertsz

Jannetje Reijniers, echtelieden

24 mei Op belijdenis Andries Klaasz
29 mei Met att ingekomen Kornelis Kornelisz                                           van Graft

Heertje Harmensz                                         van Graft

Balichje Harmens, huijsvrouw                   van Graft Pietertje Jans, huijsvrouw van Mr. Kornelis                       van Graft

18 dec Op belijdenis Kornelis Arentsz
18 dec Met att ingekomen Maritje Kornelis, huijsvrouw van Jan Abramsz

van Wormer

21 dec Met att ingekomen Aef Abrams, huijsvrouw van Kornelis Kornelisz op de Volger

van de Beemster

1643    
2 jan Gekozen tot diaken Paulus Allertsz Pelsser

Jakob Sijmensz Sloof

  En tot ouderling Harmen Hendricksz
    Jan Jansz Kinnes

Heertjen Pietersz

1 mrt Met att vertrokken Aris Pietersz Groet

Gerretje Dirks, echtelieden          naar Beets

13 mrt Op belijdenis Klaas Jansz Zwaan

Dieuwer Dirks, sijn huijsvrouw Mr. Teunis Kornelisz

Dieuwer Jans, weduwe van Pieter Paulusz

13 mrt Met att ingekomen Pieter Stevensz Bos

Trijntje Outgers, sijn huijsvrouw

13 mrt Op belijdenis Gerrit Rutgersz, omroeper

Alit Jans, sijn huijsvrouw Jan Jakobsz

Engeltje Josephs, sijn huijsvrouw Thijs Kornelisz

14 mrt Op belijdenis Gerret Oetesz

Marij Paulus, huijsvrouw van Jan Pietersz Maritje Martens, jongedochter

30 apr Met att vertrokken Dirk Jansz, tafellakenmaker

Pietertje Jaspers, sijn huijsvrouw         naar Wijk

1 mei Met att vertrokken Klaas Juriaansz

Luijtje Jakobs, sijn huijsvrouw                naar Amsterdam

30 apr Met att vertrokken Vrouwtje Pieters, huijsvrouw van Jan Willems

naar Graft

.. juni Met att vertrokken Christina de Bitter, huijsvrouw van Arnouts Cuppengieter

naar Amsterdam

4 juli Met att vertrokken Heertje Pietersz

Hendrikje Hendriks, echtelieden           naar Pernambuco

4 juni Met att ingekomen Grietje Wijbrants, huijsvrouw van Pieter Krijnen

Aecht Jans, weduwe van Gerrit Hendriks     van Assendelft

21 sep Op belijdenis Hendrik Willemsz, glazemaker

Gijsje Harmens, sijn huijsvrouw

21 sep Met att ingekomen Willem Jansz

Guertje Gerrets, sijn huijsvrouw       uijt de Beemster Sijbrecht Arents, huijsvrouw van Bruijn Vechters van Wormer

18 dec Op belijdenis Bruijn Vechtersz

Aecht Dirks, huijsvrouw van Jakob Sijmonsz Gerbrech Sijmens, huijsvrouw van Jochum Jakobsz Niesje Dirks, jongedochter

Etje Dirks, jongedochter

18 dec Met att ingekomen Gerret Aukes

Maritje Kornelis, echtelieden            van Graft Albert Doller, jongman van Bremen

19 dec Op belijdenis Jakob Gerretsz

Neel gerrets, sijn huijsvrouw Kornelis Jansz

Trijn Pieters, sijn huijsvrouw

1644    
1 jan Gekozen tot diaken Hendrik Jansz Thuijs

Krijn Arentsz

  En tot ouderling Meijnert Dirksz

Kornelis Jakobsz Klaas Gerretsz Bakker

11 mrt Op belijdenis Barent Jansz Hoonraat

Michiel Pietersz Ariaan Pietersz

Guurt Allerts, huijsvrouw van Kornelis Arentsz

3 juni Met att ingekomen Ariaan Pietersz

Niesje Jans, sijn huijsvrouw          van Purmerent Geertje Klaas                                                                 van Hoorn Jannetje Klaas, jongedochter                                     van Amsterdam

3 juni Met att ingekomen Ariaan Pietersz

Gerretje Dirks, sijn huijsvrouw     van Beets

3 juni Met att vertrokken Pieter Stevensz Bosch

Trijntje Outgers, echtelieden         naar Oostsanen

15 dec Op belijdenis Klaas Jakobsz

Dieuwer Willems, sijn huijsvrouw

15 dec Met att ingekomen Cleijn Bastiaansz                         van Graft

Jannetje Marius, huijsvrouw van Pieter Michielsz van Graft

Maritje Martens, huijsvrouw van Klaas Jakobsz van Schermer

15 dec Op belijdenis Balichje Huijgens, huijsvrouw van Jan Martensz

Dirk Dirksz, jongman

Guurt Hendriks, huijsvrouw van Jan Pietersz de Boer Trijn Michiels, huijsvrouw van Jakob Gerretsz

Griet Pieters Jantjes, jongedochter Klaas Jansz

Jobje Jakobs, sijn huijsvrouw

1645    
6 jan Gekozen tot diaken Gerret Dircksz Olijslager

Jakob Kornelisz

  En tot ouderling Dirck Jansz Lakenkoper

Jan Dirksz Timmerman Bruijn Vechtersz Opdam

10 mrt Op belijdenis Dirk Meijnisz

Guurtje Dirks, sijn huijsvrouw Jan Gerretsz, schoenmaker

Griet Jans, huisvrouw van Dirk Salm Aris Klaasz Brouwer

Guurt Meijnes, huijsvrouw gedoopt 10 mrt Kornelis Teunisz

10 mrt Met att vertrokken D. Sirtus Besten en

Jannetje Paulusdr, sijn huijsvrouw naar Oost Indien

25 mei Met att ingekomen Heertje Jakobs
22 juni   Ds. J. Du Bois beroepen te Leijden
1646    
8 apr   Ds. Petrus Prelinus te de Rijp bevestigd
27 apr Gekozen tot diaken Maarten Dirksz

Allert Jansz

  En tot ouderling Dirck Taamsz

Willem Simonsz Cornelis Heijnisz

4 mei Op belijdenis Pieter Cornelisz Molenaar

Mr. Jacob Colleman Jacob Simonsz

Sijgert Jansz, jongman Claas Jansz

Aef Cornelis, huijsvrouw Dirk Salm

Marij Claas, huijsvrouw van Gleijn Cornelisz Trijn Claas, huijsvrouw van Heert Jansz Trijn Dircks, huijvrouw van Jan Foppen Maritje Dircks, jongedochter

Gleijn Cornelisz

Gerbrich Cornelis, jongedochter

4 mei Met att ingekomen Ds Petrus Prelinus jongman                          van Haarlem

Sara Pars, weduwe van Petrus Busgerius van Haarlem Geertje Jans                                                                            uijt de Beemster Jan Harmansz

Vrouwtje Tijs, sijn huijsvrouw                  van Graft

4 mei Met att vertrokken Jannetje Klaas                                                naar Amsterdam
28 sep Op belijdenis Willem Piietersz

Griet Everts, sijn huijsvrouw

Guurt Heijndriks, weduwe van Gerrit Brouwer Teunis Willemsz

Willem Cornelisz Beck

Anna Jans, huijsvrouw van Jasper Pietersz Lakeman

21 dec Op belijdenis Heertje Pietersz

Sijmon Pietersz Claas Pietersz Claas Heijndriksz Jan Dircksz

Pieter Teunisz Vos Cornelis IJvesz Pieter Cornelisz Jan Jansz

Gerrit Jacobsz Groen Jan Lauwersz IJsbrand Jansz Sijmon IJvesz Cornelis Cornelisz Jan Egbertsz Christiaan Jansz Neel Thomas

21 dec Op belijdenis Stijn Jansz

Mien Dirks Aechte Claas Aafje Maartens

Trijn Jacobs

    Barbar Claas

Neel Melles Hillegond Auwels Aecht Jans Haasje Frans Guurt Jans

Trijn Gerrits Anna Jans Aaltgie Gerrits Maritje Jans Anna Gijsens Trijn Ariaans Baartjen Pauwels Guurtje Heijnis Maritje Cornelis

Maritje Abrahams Anna Heijndriks Neel Heertjens Aachtje Jans Dieuwer Dirks

Jan Jansz Kraa Heijndrikje Visschers

Pieter jansz, gedoopt 21 oct alhier

Michiel Jansz              gedoopt alhier 21 dec Niesjen Pieters gedoopt alhier 21 dec Maritje Jans        gedoopt alhier 21 dec Cijntje Gerrits      gedoopt alhier 21 dec

21 dec Met att ingekomen Marij Adriaans, weduwe van Floris Claasz Coen uit de

Beemster

1647    
18 jan Gekozen tot diaken Cornelis Jansz Houtkoper

Jacob Sijmensz Sloof

  En tot ouderling Harmen Hendriksz Quaxtacker

Willem Pietersz Lakeman Jacob Dirksz

22 mrt Op belijdenis Jan Claasz

Cornelis Pietersz, jonggezel Auwel Pietersz

Anna Floris, sijn huijsvrouw Claas Sijmonsz

Foockel Dirks, huijsvrouw

Stoffel Jaspersz Wilree, jonggezel Simon Cornelisz

Neel Adriaans, huijsvrouw Jacob Isacksz

Neel Jaspers, huijsvrouw Jan Claasz van Sluijs

Jan Meijndertsz, jonggezel Albert Evertsz, jonggezel Neel Claas, jongedochter Etjen Pieters, jongedochter

Maritjen Jans, huijsvrouw van Adriaan Willemsz

    Marij Jans, huijsvrouw van Teunis Willemsz

Griet Michiels, huijsvrouw van Willem Jacobsz Annetgie Barents, jongedochter

Trijn Heijnis, huijsvrouw van Dirck Kuit

Aechte Gaves, huijsvrouw van Cornelis Danielsz Dirck Sandersz

Neel Jans, huijsvrouw Heertjen Claas

Jan Dircksz

Marij Heertjes, huijsvrouw Marij Volkers, mede gedoopt

22 mrt Met att ingekomen Hendrick Hermansz                      van Saardam
30 mei Op belijdenis Cornelis Cornelisz

Aaf Jacobs, sijn huijsvrouw Jan Dircksz

Balichje Sijmons, sijn huijsvrouw Pieter Pietersz, jonggezel Heijndrick Jansz

Aaltje Gerritsz, huijsvrouw van Pieter Claasz Pender Femmetje Barents, weduwe van Cornelis Cornelisz Roos Marij Claas, jongedochter

Griet Sijmons, weduwe van Arent Cornelisz Jan Claasz Backer, mede gedoopt

Aacht Heijnis, jongedochter Grietje Harmans, jongedochter

16 sep   Pieter Josephsz getrouwt (voor den officier) met Aaf Jans,

sijnde beijden leden der gemeente , hebbende haar gans aanstotelijck gedragen, als die voor het voltrecken haares echts malcanderen vleeselijck bekent hebben, sijnde sij Aaf Jans albereets bekent swanger te sijn.

1648    
24 jan Op belijdenis Jan Borritsz

Hilletgie Jans, huijsvrouw Claas Jansz

Jan Pieter Michielsz Rong Pietersz Arent Jansz Pender

Neel Pieters, sijn huijsvrouw Claas Jacobsz Blaauw

Trijn Cornelis, huijvrouw Jacob Jansz Lauwes

Trijn Sijmons, huijsvrouw Hendrick Adriansz Korfmaker Trijn Pieters, hujsvrouw Pieter Pietersz

Neel Jacobs, hujsvrouw Claas Jansz Gorter

Aart Louwrisz, jonggezel

24 jan Met att ingekomen Geertruijt Boortens, huijsvrouw van Petrus Pralinus

van Haarlem Gelke Sijbolts

Anske Klaas, sijn huijsvrouw          van Wormer

21 feb Gekozen tot diaken Jan Maartensz

Auwel Pietersz

  En tot ouderling Meijndert Dircksz

Jan Jansz Kinnes Crijn Arentsz

10 apr Op belijdenis Jan Jansz

Annetje Adams, huijsvrouw

Griet Jans, hujsvrouw van Hendrick Jansz de Haan Alit Jans, huijsvrouw van Cornelis Adriaansz Ariaantje Jans, weduwe

Cornelis Willemsz, jonggezel Barent Hendricksz

Dieuwer Cornelis Claas Jansz Banes

Dieuwertje Cornelis, sijn huijsvrouw, mede gedoopt

25 dec Op belijdenis Cornelis Adriaansz

Leendert Jacobsz

Aechte Cornelis, sijn huijsvrouw Pieter Gerritsz

Neel Sijmons, sijn huisvrouw Crijn Gideonsz

Trijn Crijns, huijsvrouw van Gerrit Gerritsz

Trijn Jans, huijsvrouw van Pieter Pietersz Mettes IJsbrand Cornelisz

Pieter Pietersz

Daniel Cornelisz, jonggezel

Anna Jans, huijsvrouw van Hendrick Harmensz

25 dec Met att ingekomen Geertruijt Prins, jongedochter

……………. , weese moeder

1649    
22 jan Gekozen tot diaken Gerrit Dircksz

Teunis Willemsz

  En tot ouderling Dirck Jansz

Maarten Pietersz Paulus Allertsz

1 apr Op belijdenis Trijn Jans, huijsvrouw van IJsbrand Cornelisz

Aecht Heertjes, huijsvrouw van Cornelis Jansz Vroming Grietje Pieters, jongedochter

Guurt Jans, jongedochter Willempje Jans, jongedochter

1 apr Met att ingekomen Guurt Claas, huijsvrouw van Jochim Zijbrandsz

van Wormerveer

2 juni Met att ingekomen Lijsbeth Simons, jongedochter          van Amsterdam

Emtjen Cnottens, jongedochter        van Groningen

1650    
7 jan Op belijdenis Cornelis Danielsz

Sijmon Adriaansz Isaak Arentsz Reijntje Jans

Jan Jacobsz, jonggezel Maritje Mogsis, jongedochter

Anna Mogsis, jongedochter

    Aachte Dirks, jongedochter

Aafje Gerrits, jongedochter

Welmoet Jans, huijsvrouw van Jan Cornelisz Binnenblijf Aaf Aris, huijsvrouw van Pieter Jansz de Haan

Engel Heertjes, jongedochter

Maartjen Heertjes, weduwe van Barent Hendricksz Trijn Hendricks, weduwe van Barent Jansz Hoouraat Jannitje Crelis, huijvrouw van Claas Adriaansz Lijsbeth Pieters, huijsvrouw van Jacob Louritsz Guurtje Maartens, jongedochter

Marij Reijers, huijsvrouw van Sijmon Adriaansz Grietje Pieters, jongedochter

Grietje Melles, jongedochter Aachje Maartens, jongedochter Geertje Cornelis, jongedochter Jannetje Meijnderts, jongedochter Pieter Bastiaansz

Aaltje Claas, huijsvrouw, mede gedoopt Cornelis Jansz Brack, mede gedoopt

19 jan Gekozen tot diaken Maarten Dircksz

Hendrick Willemsz

  En tot ouderling Dirck Taamsz

Cornelis Heijndricksz Pieter Sijmonsz

15 apr Op belijdenis Jacob Jansz Otsen, jonggezel

Dirck Pietersz Pieter Ariansz Dirck Claasz

Claas Jacobsz Metselaar Guurt Heertjens

Neel Jans Cotje Gerrits Neel Dircks

Jan Pietersz, mede gedoopt

15 apr Met att ingekomen Bartholomeus Domus Claudius Theodorus van Uijttrecht

Jan Hendricksz en sijn huijsvrouw uijt de Beemster

30 dec Op belijdenis Rijck Crijnen

Jan Jansz, jonggezel Jan Gerritsz Cornelis Gerritsz

Guurt Sijmons, dochter van Sijmon Jan Allertsz Guurt Sijmons, dochter van Brecht Dircks

Dieuwer Crelis, huijsvrouw van Gerrit Lucasz Coperslager Guurte Dircks, jongedochter

Maartje Maartens, weduwe van Jan Maartensz Molenaar Hillegont Maartens, huijsvrouw van Mr. Cornelis, chirurgijn Dieuwertje Frans, jongedochter

1651    
27 jan Gekozen tot diaken Cornelis Jansz Stonis

Adrian Pietersz Groet

  En tot ouderling Herman Hendricksz Quantacker

Willem Pietersz Lakeman

    Jan Cornelisz Nolis
7 apr Op belijdenis Lambert Jansz

Nanning Jansz, jonggezel Pieter Thijssen

Jan Jansz van Benten Abraham Izaaksz, jonggezel Jannetje Jans

Griete Dircks, huijsvrouw van Jacob Jansz’ Jan Cornelisz

Aaltje Jansz, sijn huijsvrouw Jan Jacobsz

Trijn Willems, sijn huijsvrouw

26 mei Op belijdenis Sijmon Jansz

Neel Jans

Aachje Abrahams Dieuwer Ariaans Anna  Jacobs Neel Dircks

26 mei Met att ingekomen Hilletje Gerrits, huijsvrouw van Warnar N.

Anna Cornelis, weduwe van Sijbrand Sijmonsz         uijt de Schermer

1652    
17 feb Gekozen tot diaken Allert Jansz

Auwel Pietersz

  En tot ouderling Crijn Arentsz

Jan Jansz Linnes Jacob Dircksz

2 feb Op belijdenis Willemtje Jans, huijsvrouw van Cornelis Cornelisz

Transcriptie: GeneaData Datum: 30-12-2017

Source: DTB De Rijp ‚Äď inv. nr, 528

Copying (downloading) this file is only permitted for personal use, but distribution in any form (commercial or non-commercial) is explicitly not permitted. If you use data from this transcription for genealogical or historical purposes, a reference to this transcription is appreciated. When using data from this transcription for publications, in any form, an adequate reference to this transcription must be indicated.

This data is entered manually by volunteers, people who also sometimes make a mistake. It is therefore always advisable to check the data in the archives.

.

GeneaData

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.