De Rijp Lidmaten 1667 – 1689

Share and Like

De Rijp – Lidmaten en attestaties Gerreformeerde Gemeente 1667 – 1689

 

1667    
14 aug   Ds. Adrianus Junius van Benningbroeck bevestigt te de

Rijp.

22 dec Op belijdenis Albert Korssen

Neeltje Arents Dirck Jansz Dieuwer Aris Cornelis Allertsz

Aafjen Heertjes

22 dec Met att ingekomen Lijsbeth Moses van Amsterdam

Jan Theunisz, jongman van Beverwijk

Dirck Jansz Mol uijt het ’s lants schip “Hollandia” gevoert bij den Luit. Admiraal van Amsterdam

Abigail Hooijmonts van Leijden

1668    
5 jan Gekozen tot diaken Zijmon Gerritsz

Cornelis Willemsz Bek

  En tot ouderling Auwel Pietersz Prins

Willem Cornelisz Bek Aris Claasz Brouwer

29 mrt Op belijdenis Pieter Jacobsz, getrout aen de suster der gemeente
29 mrt Met att ingekomen Marij Claes van Wormerveer

Griet Jacobs van Alkmaar

1 juni Met att ingekomen Wijbrandus Enschede van Amsterdam

Anne Pieters van Alkmaar

Trijntje Jacobs van Wormer

28 sep Op belijdenis Egbert Jansz

Trijn Jans

Cornelis Adriaansz Trijn Dirks Cornelis Warnarsz Sijbrich Jans

Jan Jansz Geertje Abrams

Stijntje Crelis, mede gedoopt Dr. David à Dooreslaar Grietje Claas

20 dec Op belijdenis Neeltje Auwels

Neeltje Pieters Aafje Jacobs Haesje Jacobs Mientje Michels Pieter Jansz Groot Jacob Willemsz Guurtje Dirks Anne Ariaans Willem Ariaansz Neel Pieters

Dieuwer Ariaans

    Jan Pietersz

Aaltjen Jans Stijn Frans Jan Michielsz

Marten Ariaansz Neel Pieters Huijgen Pietersz Marten Crelisz Aaltjen Jacobs Dirk Albertsz Sijmon Jacobsz Guurtje Bouwens Pieter Jansz Crelis Pietersz

Pieter Hendriksz, mede gedoopt Trijn Tobias, mede gedoopt

20 dec Met att ingekomen Aaltje Jacobs van Rotterdam

Brechjen Ariaans van Graft

Jean du Chesneaur van Den Haag

1669    
4 jan Gekozen tot diaken Dirk Claasz Bakker

Claas Crelisz Quadijk

  En tot ouderling Marten Pietersz Jantjes

Allert Jansz

Isaak Arentsz Smit

4 apr Op belijdenis Sijmon Sijmonsz

Zieuwe Jeuriaensz Floris Jacobsz Trijn Pieters Thames Eldertsz Guertje Michiels Aaltje Claas Jannetje Dirks Fijtje Jans

Antje Jans

Cornelis Huijberts, was op een schip gedoopt door een predikant van een ander schip.

4 apr Met att ingekomen Pleuntje Cornelis

Theunis Theunisz

26 sep Op belijdenis Pieter Willemsz

Trijn Huijberts Jan Jacobsz Pietertje Jans Marij Dirks

Aaght Jans

23 dec Op belijdenis Pieter Maertensz

Dirk Ariaansz Groot Griet Aris

Crelisje Crelis Jan Arisz Tuk Jacob Arisz Tuk

Anne Claas

    Guerte Claas
23 dec Met att ingekomen Hiltje Gerrits
1670   P34
4 jan Gekozen tot diaken Sijmen Jansz Swol

Pieter de Geus, secretaris

  En tot ouderling Heijndrik Willemsz

Kors Jansz

Heijndrik Claasz Kuijper

22 jan Overleden J. Jo.
22 jan Op belijdenis Hendricus
25 mei Met att ingekomen Neeltje Michiels van Graft

Elijsabet Jans van Hauwert

23 juli   Ds. Adrianus Junius beroepen te Leijden
23 nov   Ds. Johan Reelandt te de Rijp bevestigd
21 dec Op belijdenis Dirk Cornelisz Stijnes

Pieter Jacobsz Pieter Gerritsz Trijn Gerrits Jaapjen Harmens Jelle Crelisz Marij Jans

Claes Jansz Vomis Trijntjen Hendriks Arij Jan Jansz

Jan Jansz IJzenbeek Jacob Jansz

Neel Jans Brechte Cornelis Jan Heringa Aeltje Claes

Jan Jansz Kraij Stijntje Dirks Andries Michielsz Guurtje Sijmons Jan Pietersz

21 dec Met att ingekomen Aeltje Ghijzen van Amsterdam

Pieter Arendsz van Alkmaar

Jannetje Reijers van Graft

1671    
3 jan Gekozen tot diaken Jacop Pietersz Groot

Marten Adriaansz van der Hout

  En tot oudeling Maerten Dirksz Naeijer

Cornelis Jansz Stijnes Klaas Jansz Zijgers

30 mrt Op belijdenis Lijsbeth Cornelis

Barbertje Lamberts Jan Pietersz

Neel Jacops Griet Jacops Neeltje Jacops Anne Jenses

Pieter Claesz

    Grietje Jeuriaens

Mette Jansz Jannetje Jans Dirk Dam Marijtje Crelis

Guurtje Claas, mede gedoopt

30 mrt Met att ingekomen Dr. Wilhelmus Boonacker

Welmoet Hendriks Sloof

van Edam

van Edam

29 mei Met att ingekomen Mr. Harmen Jansz

Aeghje Meijnderts

van Schermerhorn

van Schermerhorn

6 sep Op belijdenis Jacop Aldertsz
6 sep Met att ingekomen Dirk Jansz

Geert Jans Volkje Jans Maartje Cornelis

van Schermerhorn

van Schermerhorn uijt de Beemster uijt de Beemster

26 dec Op belijdenis Guurt Aris

Willempje Bosch Johannes Stolp Pieterje Crelis Trijn Michiels Dirk Gleijnsz

Adriaan Hendriksz Guurt Alberts Adriaen Adriaensz Marijtje Heermans Waligh Jans

Claas Claasz Maartje Jans Griet Willems Willem Jacopsz

Jan Cornelisz Buijsman Aefje Cornelis

Albert Dirksz Jan Aldertsz

1672    
1 jan Gekozen tot diaken Sijmen Gerridsz Ruth

Dirk Jansz Kramer

  En tot ouderling Jan Jansz Kinnis

Auwel Pietersz Prins Cornelis Willemsz Bek

3 apr Op belijdenis Anne Dirks

Willem Jansz Vervlaesche Trijntje Jeuriaans Marijtje Jacops

Pieter Maertensz Machtelt Claas

3 apr Met att ingekomen Marten Aldertsz

Jacop Lambertsz Trijn Dirx

van Alkmaar

van Graft van Graft

10 juli Op belijdenis Maartje Jans

Welmoet Cornelis

10 juli Met att ingekomen Dr. Cornelis Bontekoe van Alkmaar

Dirkje Aris van Schermerhorn

Guurtje Crelis van Schermerhorn

Guurtje Claas van West Graftdijk

Duijfje Pieters van West Graftdijk

25 sep Op belijdenis Dirk Tuck
25 sep Met att ingekomen Onser nieuwe Heer Officier Wolphert Bachherus en sijn

huijsvrouw Juffr. Susanna Oort van Den Haag Aeghje Jans van Wormer

Jan Ariensz van Leckerkerk

Trijntje Pieters idem

Pieter Jansz idem

Marrichje Joosten idem

Leentje Jans idem

Gerridt Cornelisz idem

Machteltje Goris idem

4 dec Op belijdenis Aeghjen Auwels Prins

Marij Sijbrands Claas Jansz Backer IJsbrant Adriaensz Claas Heertjes Marij Sijmens Cornelis Pasteij Annetje Willems Dirk Cornelisz Dam Maartje Claas Krijntje Jans

Neel Jacops Marij Maertens Trijn Pieters

Jan Jansz Nomis Dieuwer Jans Trijn Gerrids Wempje Crelis Jacop Geleijnisz Reijer Claasz Vrouwtje Claas Johannes Dirksz Meijndert Arisz Neeltje Theunis Willem Heertjesz

Marten Jansz Mars Anne Jans

Marij Klaas Marij Jantjes Trijn jans Trijn Claas Jacob Pietersz

Lijsbeth Adriaens Trijntje Jans Dieuwer Dirks

Jacob Cornelisz

    IJsbrant Claasz

Klaer Jans Sijmen Paus Sijmen Sloof Gerrid Dam

Cornelis Gerridsz Ruths Jacob Cornelisz

Ariaen Joostsz Dik Jacob Dirksz Aeltje Pieters

Theunis Pietersz Vos Haesjen Arends

Marij Hendriks Schuurman Huijbert Jacobsz, mede gedoopt

4 dec Met att ingekomen Cornelia Pieters

Trijntje Pieters

Gerrid Gerridsz Bakker Lobbetje Cornelis

van Leijden

van Medemblick van Huijzen

van Huijzen

30 dec Gekozen tot diaken Pieter van Schagen

Claas Jacopsz Backer

  En tot ouderling Isaak Arendsz Smith

Dirk Claasz Backer Claas Cornelisz Quadijk

1673    
19 mrt Op belijdenis Griet Jans

Ariaentje Jacobs Geertje Sijmons

19 mrt Met att ingekomen Aefje Jacobs van West Graftdijk
4 oct Op belijdenis Juffr. Maria Germain
20 dec Op belijdenis Lijsbeth Dirks

Trijn Willems Jacop Gerridsz Jan Jansz Groot

Marij Willems, mede gedoopt

1674    
5 jan Gekozen tot diaken Pieter de Geus, secretaris

Gerbrandt Pietersz

  En tot ouderling Hendrik Willemsz

Hendrik Klaasz Mr. Pieter Jacopsz

4 apr Met att ingekomen Heijn Lubbertsz, uijt de banne van Drijhuijzen
20 mei Met att ingekomen Ariaen Jansz Bakker

Frans Dirksz Rijnsje Hartmans

van Graft

van Durgerdam van Durgerdam

30 sep Met att ingekomen Hillegont Jans Binneblijf van West Sardam

Anne Jans van West Sardam

30 dec Met att ingekomen Hillebrandt Martensz Marij Sijmons van Graft van Graft
1675    
4 jan Gekozen tot diaken Jacob Pietersz Groot

Pieter Aldertsz Pietrooms

  En tot ouderling Marten Dirksz Naijer

Claas Jansz Eijgers Hendrik Harmensz Dulken

7 apr Met att ingekomen Metjen Hendrix van Amsterdam
19 mei Met att ingekomen Pieter Harmensz

Trijn Jans Jannetjen Dirx

van Oosthuijzen

uijt de Beemster

13 oct Met att ingekomen Grietje Jans van Amsterdam
29 dec Met att ingekomen Neeltje Aelberts van Alkmaar
1676    
3 jan Gekozen tot diaken Dirk Jansz Kramer

Thijs Jansz Hoochtwoudt

  En tot ouderling Jan Jansz Kinnis

Cornelis Willemsz Bek Pieter Gerridsz Decker

7 juni Met att ingekomen Griet Jans

Aeltje Vechters Cornelis Engelsz Cornelisje Jans Grietje Hendrix

van Alkmaar

van Alkmaar

uijt de Beemster uijt de Beemster van Amsterdam

14 juli   Ds. Johan Reelandt neemt afscheid van de Rijp
15 nov   Ds. Salomon van Til bevestigd te de Rijp
… dec Op belijdenis Jan Hendriksz Dulcken

Cornelis Jansz Dirck Maertensz Gerrit Adriaensz Hillegont Joosten Guijrtje Cornelis Tetje Wijmers Lijsbet Jans Maertjen Jacobs

Bregt Jans

… dec Met att ingekomen Lobberigh Willems

Jan Theunisz Trijn Sijmens

van Schermerhorn

van Alkmaar van Alkmaar

1677    
2 jan Gekozen tot diaken Claes Jacobsz Backer

Jan Willemsz Salm

  En tot ouderling Auwel Pietersz Prins

Isaac Arendsz Smit Dirck Claesz Backer

…………. Op belijdenis Barent Jacobsz Toppen, eerst gedoopt in de kerk

Claas Maertensz van Oostebuurt Guurt Jans, nede gedoopt

…………. Met att ingekomen Marijke Arents

Cornelis Jans

van Amsterdam

van Graft

1678    
1 jan Gekozen tot diaken Cornelis Backer

Henricus Wouder

  En tot ouderling Hendrik Willemsz Schuijrman

Claas Cornelisz Quadijk Mr. Pieter Jacobsz

8 apr Op belijdenis Cornelis Jansz

Marij Jans

8 apr Met att ingekomen Dirk Engelsz

Johannes van Til M.D.

van driehuijzen

van Jisp

1679    
7 jan Gekozen tot diaken Garment Pietersz Olijslager

Pieter Aldertsz Pieterooms

  En tot ouderling Claas Jansz Sijgers

Hendrik Claasz Kuijper Pieter Arisz de Geus

………….. Met att ingekomen Dirk Adriaansz

Trijntje Cornelis Bregt Jans Marij Claas

van Sparendam

van Sparendam van Schermerhorn van Saandijk

………….. Op belijdenis Jan IJsaaks

Jan Lammertsz Bent

1680    
6 jan Gekozen tot diaken Dirk Jansz Kramer

Thijs Jansz Hoogtwoud

  En tot ouderling Cornelis Willemsz Bek

Pieter Gerritsz Decker Jacob Pietersz Groot

…………..   Overleden de ouderling Hendric Claasz Kuijper
18 apr Op belijdenis Gerrit Jansz Joncker

Gerrit Dircksz Etjen Harmens

Floris Auwelsz Prins

18 apr Met att ingekomen Neeltje Cornelis van Ilpendam
1681    
4 jan Gekozen tot diaken Dr. Johannis van Til

Floris Auwelsz Prins

  En tot ouderling Dirck Claasz Backer

Sijmon Gerritsz Ruts Claas Jacobsz Backer

…………… Met att ingekomen Marij Willems uijt de Beemster
….. oct Op belijdenis Jan Gerritsz

Neel IJsbrants Maritje Pieters

….. dec Op belijdenis Vrederick Hendriksz Kuijper

Dirk Jacobsz Scharn Cornelis Woutersz

….. dec Met att ingekomen Likel Cornelisz van Driehuijzen
1682    
3 jan Gekozen tot diaken Willem Maartensz Gout

Cornelis Leendertsz Pasteij

  En tot ouderling Mr. Pieter Jacobsz

Jan Gerritsz Schoenmaker Jan Willemsz Salm

9 apr Op belijdenis Jacob Dirksz

Cornelis Sijmonsz Hendrik Paulusz

Vrederic Adriaabsz

    Bregt Willems

Jan Pietersz Aaltje Jacobs Trijn Jacobs

9 apr Met att ingekomen Wen Jansz van de Beemster
29 mei Met att ingekomen Alif Pieters van de Claterbuijrt, uijt de Beemster

Jan Pietersz Treet en sijn huijsvrouw Trijn Pieters, van de Helder

Aaltje Pieters Heringa van Oost Graftdijk Magdaleentje Theunis

8 nov   Ds. Van Til vertrekt naar de gemeente Medemblick
1683    
7 feb   Ds. Henricus Schevenhuijsen bevestigt als predikant
20 feb Gekozen tot diaken Henricus Wouders

Frerik Hendriksz Kuijper

  En tot ouderling Hendrik Willemsz Schuurman

Secretaris Pieter de Geus Pieter Aldertsz Pieterooms

…………..   Overleden de ouderling Jan Gerritsz Schoenmaker en

de diaken Cornelis Leendertsz Pastaij

4 apr Met att ingekomen Lodewijk Bakker

Bregje Remmis, echtelieden van Ursem Henricus Schevenhuijsen en Adriana Hensbroek, van Hensbroeck

Aeltje Adriaens Vermeulen van Hensbroek Maritje Jans van Schermerhorn Grietje Jans van der Beek van Alkmaar Jannetje Jans van Alkmaar

Neeltje Dirks van Lambert Schagen Pieter Glas en Neeltje Jacobs, echtelieden van Purmerend

Guurtje Dirks van Graft

4 apr Met att vertrokken Dr. Johannes van Til naar Alkmaar

Aeltje Abrahams Vermeulen naar Haarlem

6 juni Op belijdenis Dieuwertje Claas

Maartje Jans Saartje Hermens Trijn Crelis Jannetje Marcelis

13 juli Met att vertrokken Aagje Jans naar Wormer
26 sep Met att ingekomen Evertje Gerrits van Purmerend
16 dec Met att ingekomen Niesje Dirks en Trijntje Pieters, weduwe en dochter van

saliger D. Heringa van Oosterbuurt

16 dec Op belijdenis Heijn Sluis

Gerbrand Florisz Griet Jans

Dirk Albertsz Cijntje Jans Jan Jansz Grietje Crelis Maartje Crelis

Dirk Jansz

    Krijn Pietersz

Pieter Ronsz Neeltje jans Lijsbeth Jans Maartje Jans

1684    
1 jan Gekozen tot diaken Thijs Jansz Hoogtwoud

Dirk Dirksz Tuk

  En tot ouderling Cornelis Willemsz Bek

Pieter Gerritsz Dekker Jacob Pietersz Groot

24 mrt Op belijdenis Mr. Pieter Jacobsz

Jannetje Everts Cornelis Claasz Aagt Cornelis Pieter Dirksz Neeltje Dirks Arent Jansz Neel Crelis Walig Arijaansz Neeltje Wijberts Trijn Pieters Neeltje Jans Bregt Arijaans Neel Dirks

7 mei Met att ingekomen Hendrik Jansz Sumhagen van Ursem
18 mei Met att ingekomen Allerd Claasz en Trijntje Rutgers, van Mijsen onder

Schermerhorn

26 mei Met att ingekomen Crelis Jacobsz en Maritje Willems, van Oost Graftdijk

Trijntje Tobias, weduwe en haar dochters Neeltje Cornelis en Hilletje Cornelis, van Haringhuijsen

31 juli Met att vertrokken Guurt Crelis naar Schermerhorn
29 sep Met att ingekomen Jannetje Jans van Middelie
9 nov Met att vertrokken Neeltje Dirks naar Lammertschagen
3 dec Met att vertrokken Welmoet Jans naar Alkmaar
3 dec Met att ingekomen Cornelis Fransz Hoep van Schagen
11 dec Met att vertrokken Walig Arijansz en Neeltje Wijberts, naar de Beemster
22 dec Op belijdenis Claas Pietersz Visser

Arijaantje Sijbrants, echtelieden Pieter Maartensz Muijs

Marij Dirks, echtelieden

Jan Jacobsz

Duijfje Pieters, echtelieden Melle Jansz

Trijntje Everts, echtelieden Maarten Claasz

Willem Crelisz Marij Crelis Aaltje Pieters Marij Jans

Marijtje Fransen

    Neeltje Crelis
24 dec Met att vertrokken Neel Alberts

Griet Jans

naar Graft

naar Graft

1685    
6 jan Gekozen tot diaken Floris Auwelsz Prins

Andries van der Lijn

  En tot ouderling Dirk Claasz Bakker

Claas Jacobsz Bakker Dirk Jansz Cramer

6 jan   Overleden de ouderling Cornelis Willemsz Bek
8 apr Op belijdenis Jan Jansz

Griet Jans, echtelieden Gijs Jansz

Marij Sijmens, echtelieden Jan Theunisz

Neel Jans, echtelieden Crelis Claasz

Marij Crelis, echtelieden Jan Claasz de Graaf Guurtje Jans, echtelieden Jan Joosten

Joseph Jansz

Meijndert Cornelisz Bek Pieter Jacobsz

Anne Jans Bregje Gerrits

8 apr Met att ingekomen Anne Jans, weduwe van Abcoude

Albert Dirksz

Guurtje Cornelis, echtelieden van Graft

29 apr Met att vertrokken Ruth Bartelsz

Neel Crelis, echtelieden Heijn Jansz Sluijs

Eijfje Claas, echtelieden

naar Amsterdam naar Edam
13 mei Gekozen tot

ouderling

Pieter van Schagen i.p.v. de overleden ouderling Dirk

Bakker

15 juni Met att vertrokken Meijndert Arisz Brouwer

Neeltje Theunis, echtelieden naar Hoorn

30 juni Met att vertrokken Hendrik Jansz Sumhagen, naar Rustenburg onder Ursem
9 sep Met att vertrokken Saartje Harmens naar Schermerhorn
9 sep Met att ingekomen Elfje Jans, jongedochter

Maritje Pieters

van Alkmaar

van Schagen

19 dec Met att ingekomen Trijntje Claas van Alkmaar
9 dec Met att vertrokken Guurt Meijnes naar Graft
19 dec Op belijdenis IJsbrant Isaaksz

Neel Dirks, echtelieden Dirk Pietersz

Imtje Abrahams, echtelieden Claas Pietersz Swaan

Duijfje Crelis, echtelieden Jan Cornelisz

Niesje Jans, echtelieden

Duijfje Pieters

    Dirk Gerritsz Naijer

Marij Sijmens Pieter Gerbrantsz

Guurtje Claas, echtelieden, mede gedoopt Albert Jacobsz, mede gedoopt

Dirk Jansz, mede gedoopt

1686    
5 jan Gekozen tot diaken Willem Maartensz Gout

Mr. Johannes Stolp

  En tot ouderling Mr. Pieter Jacobsz

Sijmen Gerritsz Ruts

Jan Pietersz Amsterdam

28 mrt Op belijdenis Jacob Sadelsz

Neel Crelis, echtelieden Claas Jansz

Arijaantje Frans, echtelieden Dirk Sijmensz Ruts

Neel Crelis, echtelieden Pieter Jacobsz Groot Grietje Kuijps, echtelieden Gerrit Jochemsz

Guertje Gerrits, echtelieden Jan Dirksz

Dieuwer Wouters, echtelieden Hendrik Theunisz

Isaak Inseusz Marij Willems Griet Sijmens Ruts Aagje Winkel

28 mrt Met att ingekomen Riemke Jans van Graft
30 apr Met att vertrokken Jan Pietersz Cramer

Maartje Crelis, echtelieden

 

naar Ursem

26 mei Met att vertrokken Isaac Insensz naar Amsterdam
28 sep Met att ingekomen Lijsbet Dirks van Cnollendam
19 dec Op belijdenis Jacob jansen

Lijsbeth Dirks, mede gedoopt, echtelieden Jan Crelisz Vet

Jannetje Sijmens, mede gedoopt, echtelieden Griet Arijaans Grott, mede gedoopt

Jacob Gerritsz

Imtje Cornelis, echtelieden Jan Andriesz

Haasje Rijkes, echtelieden Claas Hendriksz

Jannetje Maartens, echtelieden Neel Crelis

Marij Jans Lijsbeth Heertjes Lijsbeth Jans Antje Jans

Neeltje Crelis

19 dec Met att ingekomen Paulus Borchert Prijs

Teetje Jacobs

van Alkmaar

van Wieringen

1687    
30 jan Gekozen tot diaken Mr. Henricus Wonder

IJsbrant Isaaksz Smit

  En tot ouderling Pieter de Geus, secretaris

Pieter Aldertsz Pieterooms Aldert Corsz

9 mrt Met att ingekomen Anna Everts
25 mei Met att ingekomen Catharina Swart

Neel Dirks

van Delft

uijt de Beemster

29 mei Met att vertrokken Stijn Gerrits

Neeltje Crelis

naar Graft

naar Graft

4 nov Met att vertrokken Paulus Borchert Prijs naar Alkmaar
4 nov Met att ingekomen Marij Barents

Jannetje Bijloo

van Schermerhorn

van Alkmaar

1688    
2 jan Gekozen tot diaken Dirk Dirksz Tuk

Meijne Crelisz Bek

  En tot ouderling Hendrik Willemsz Schuurman

Pieter Gerridsz Dekker Thijs Jansz Hoogtwoud

18 jan Met att vertrokken Neeltje Verwers naar Graft
18 mrt Met att ingekomen Geertruijt Hendriks, weduwe van Amsterdam

Evert Hendriksz Bornes van Schermerhorn

25 mrt Op belijdenis Cornelis Claasz Gorter

Duijf Jacobs, echtelieden Willem Jeksz

Trijntje Jans Beets, echtelieden Crelis Woutersz

Aagje Floris, echtelieden Huijg Jansz

Bregt Teunis, echtelieden Dirk Elbertsz

Maartje Harmens, echtelieden Pieter Jansz Sliep

Dieuwer Maartens, echtelieden Maarten Marcelisz

Marij Bastiaans, echtelieden Pieter Jansz

Neel Claas, echtelieden Joost de Bakker

Marij Teunis, echtelieden Harmen Esbertsz Bakker Jan Rijntjesz

Jacob Garmentsz Andries Crelisz Crelis Crelisz Aefje Jans Beets Marij Taams

Pietertje Jans Trijn Claas

    Grietje Arijaans

Vrouwtje Pieters Annetje Jacobs

28 mei Met att ingekomen Grietje Pieters

Neeltje Lakeman Maritje Lakeman Annetje Gerrits

van Oost Zaandam

van Oost Zaandam van Oost Zaandam van de Beemster

27 juli Mat att vertrokken Evertje Gerrits naar Blokkert
27 juli Met att ingekomen Trijntje Everts

Lijsbeth Cornelis

van Schorel

van Purmerend

26 sep Met att vertrokken Marijtje Daeslaar naar West Zaandam
12 oct Met att ingekomen Annetje Meendering van Amsterdam
1689    
7 jan Gekozen tot diaken Frerik Hendriksz Kuijper

Claas Jansz Mars

  En tot ouderling Claas Jacobsz Bakker

Pieter van Schagen Andries van der Lijn

24 mrt Op belijdenis Pieter Jacobsz

Anne Jans, echtelieden Pieter Remmes

Aeltje Claas, mede gedoopt, echtelieden Crelis Kuijper

Dirk Claasz Grietje Rens Anne Jacobs Lijsbeth Crelis Jannetje Isaaks Gerbregt Claas

27 mrt Met att vertrokken Lijsbeth Dirks

Trijntje Heringa

naar Avenhorn

naar Saandam

5 mei Met att vertrokken Annetje Meendering naar Amsterdam
17 oct Met att vertrokken Dieuwertje Claas naar Hoorn
11 dec Met att ingekomen Meijnard Brouwer

Grietje Jacobs

Petronella de Vos

van Hoorn

van Grosthuijsen

van Uijttregt

   Transcriptie: GeneaData Datum: 03-01-2018

Bron: DTB De Rijp – Gereformeerde Lidmaten en attestaties. Inv. no. 528

 

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

.

GeneaData

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.