De Rijp Huwelijken 1693 – 1722

Share and Like

De Rijp Trouwboeken Ned. Ger. 1670 – 1744 Periode 1693-1722

Aantekening van perzone, van tijd tot tijd in de kerke tot Rijp getrouwd.

 

17-01-1693 Getrouwd: Huijgen Pietersz, weduwnaar en Trijn Pieters, weduwe beijde tot Rijp.
31-01-1693 Getrouwd: Dirk Klaasz, jongman en Marijtje Teunis, jongedogter beijde tot Rijp.
31-01-1693 Getrouwd: Cornelis Klaasz, weduwnaar en Marij Cornelis, jongedogter wonende beijde tot Rijp.
21-02-1693 Getrouwd: Pieter Klaasz, jongman en Anna Sijbrants, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
21-02-1693 Getrouwd: Dirk Jansz Dingt, weduwnaar en Trijn Klaas, weduwe beijde wonende tot Rijp.
21-02-1693 Getrouwd: Pieter Prins, jongman en Annetje Dirks, jongedogter beijde tot Rijp wonende.
08-03-1693 Getrouwd: Reijnier Gerritsz Kloot, jongman en Neeltje Jakobs, jongedogter beijde tot Rijp wonende.
15-03-1693 Getrouwd: Gerrit Kornelisz, jongman en Willempje Hendriks, beijde wonende tot Rijp.
05-04-1693 Getrouwd: Claas Pot, jongman van Oostsanen en Anna Koek, jongedogter wonende tot Rijp.
05-04-1693 Getrouwd: Jan Kramer, jongman en Gerbrig Stolps, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
19-04-1693 Getrouwd: Klaas Jakobsz Swaan, jongman en Haasjen Kornelis, jongedogter beijde tot Rijp wonende.
26-04-1693 Attestatie gegeven aan: Andries Muurlink, weduwnaar tot Graft en Neeltjen Lakemans, jongedogter wonende tot Rijp om elders te werden getrouwd.
31-05-1693 Getrouwd: Jan Hendriksz, weduwnaar en Trijn Dirks, beijde tot Rijp wonende.
31-05-1693 Getrouwd: Klaas Reijndertsz, jongman en Lijsbet Pieters, jongedogter beijde tot Rijp wonende.
07-06-1693 Getrouwd: Arent Pietersz, jongman en Marijtje Geerlofs, jongedogter beijde tot Rijp wonende.
28-06-1693 Attestatie gegeven aan: Floris Jakobsz Schoenmaker, weduwnaar tot Rijp en Welmet Jakobs, jongedogter tot Rijp wonende om elders te werden getrouwd.
20-09-1693 Getrouwd: Rijk Krijnen Joncq, weduwnaar tot Rijp en Aaltjen Jakons, jongedogter wonende tot Oosthuijsen.
27-09-1693 Attestatie gegeven aan: Cornelis Jakobus Dam, weduwnaar en Aagjen Klaas, jongedogter beijde tot Rijp wonende om elders te werden getrouwd.
04-10-1693 Attestatie gegeven aan: Jan Pietersz Ruijter, jongman wonende tot Graft en Welmet Jans, jongedogter wonende tot Rijp om elders te mogen trouwen.
02-11-1693 Getrouwd: Kornelis de Geus, jongman wonende tot Opmeer en Meijntje Pieters, weduwe tot Rijp wonende.
09-11-1693 Jan Stolp, weduwnaar, president schepen en Niesjen Pieters Vos, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
15-11-1693 Jan Maartensz Nijs, weduwnaar tot Rijp en Anna Dielofs, jongedogter wonende tot Uitgeest.
15-11-1693 Attestatie gegeven aan: Sijmon Evertsz de Brak, weduwnaar wonende tot Beverwijk en Jannetje Jans, jongedogter wonende tot Rijp om elders te werden getrouwd.
06-12-1693 Getrouwd: Louris Pietersz Schout, jongman en Niesjen Jans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
27-12-1693 Getrouwd: Klaas Maartensz, jongman en Neel Bastiaans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
20-12-1693 Getrouwd: Kornelis Jellisz, jongman en Trijntje Hendriks, jongedogter.
20-12-1693 Getrouwd: Gerrit Jellisz, jongman tot Rijp en Marij Jans, jongedogter wonende tot Graft.
03-01-1694 Getrouwd: Dirk Jakobsz, jongman en Annetje Floris, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
16-01-1694 Getrouwd: Simon Klaasz Kort, jongman wonende tot Graft en Marijtje Pieters, jongedogter tot Rijp.
23-01-1694 Klaas Adriaansz Schrijver, jongman en Dieuwer Arents, beijde tot Rijp wonende.
23-01-1694 Jakob Cornelisz Tuijnman, jongman en Wijbrig Alberts, weduwe beijde tot Rijp wonende.
13-02-1694 Getrouwd: Kornelis Albertsz, jongman en Jannetje Willems, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
27-02-1694 Getrouwd: Jan Jansz Kan, weduwnaar en Lijsbet Jans, jongedogter beijde tot Rijp wonende.
27-02-1694 Maarten Pietersz, weduwnaar wonende tot Uitgeest en Trijn Sijmons uijt de Rijp.
09-03-1694 Getrouwd: Cornelis Pietersz, jongman en Neeltje Jans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
09-03-1694 Getrouwd: Jakob Fransz, jongman tot Rijp wonende en Maritje Pieters, jongedogter wonende tot Graft.
04-04-1694 Getrouwd: Jakob Jansz, jongman en Trijn Klaas, weduwe beijde wonende tot Rijp.
04-04-1694 Getrouwd: Jakob Jansz, weduwnaar en Neel Cornelis, weduwe beijde wonende tot Rijp.
24-04-1694 Getrouwd: Pieter Jakobsz Bles, jongman en Grietje Teunis, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
24-04-1694 Getrouwd: Jakob Claasz, weduwnaar en Aafjen Jakobs, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
13-06-1694 Getrouwd: Hendricus Schevenhuijsen, weduwnaar, bedienaar des Goddelijken Woorts van de Gereformeerde Gemeente Jesu Christi alhier tot Rijp en Catharina Gravia, bejaardedogter wonende tot Amsterdam.
26-06-1694 Attestatie gegeven aan: Dirk Cornelisz, weduwnaar tot Oost Zaandam en Stijntje Dirks, weduwe tot Rijp wonende om elders te werden getrouwd.
04-07-1694 Attestatie gegeven aan: Fredrik Hendriksz Cuiper, weduwnaar tot Rijp en Krijntje IJssax, weduwe tot Zuid Schermer om elders te werden getrouwd.
12-10-1694 Getrouwd: Maarten Jansz, weduwnaar en Guurtje Dirks, jongedogter beijde tot Rijp wonende.
12-10-1694 Getrouwd: Dirk Claas van ’t Riet, weduwnaar en Marij Pieters, jongedogter tot Noord-eijnd wonende.
23-10-1694 Pieter Hendriksz Lucas, weduwnaar en Neeltje Jans Bosch, jongedogter beijde tot Rijp wonende.
04-11-1694 Getrouwd: Jan Hendriksz van Dulken, weduwnaar tot Rijp en Aaltje Hendriks, weduwe tot Graft.
11-12-1694 Attestatie gegeven aan: Tijs Pietersz Stellingwerf, jongman wonende tot Rijp en Trijntje Volkerts, jongedogter wonende tot Stroe op ’t eijland Wieringen om elders te mpgen trouwen.
25-12-1694 Dirk Cornelisz, weduwnaar en Geesjen Gerrits, weduwe beijde tot Rijp wonende.
08-01-1695 Attestatie gegeven aan: Dirk Bent, jongman wonende tot Rijp en Susanna Smientius, weduwe wonende tot Schagen, om elders te mogen trouwen.
10-01-1695 Dirk Idsarsz, weduwnaar en Griet Christiaans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
06-02-1695 Getrouwd: Pieter Gleijnsz, weduwnaar en Neeltje Cornelis jongedogter, beijde tot Rijp wonende.
06-02-1695 Jan Pietersz, weduwnaar en Marij Jans, jongedogter beijde tot Rijp wonende.
13-02-1695 Mr. Hendricus Wonder, weduwnaar tot Rijp en Geertje Kools, jongedogter tot Purmerend wonende.
03-03-1695 Dirk Jansz Kramer, jongman tot Rijp en Marij Hendrix, jongedogter wonende tot Graft.
26-03-1695 Attestatie gegeven aan: Petrus Lakeman, proponent, jongman tot Rijp en Judith de Klerk, weduwe tot Leijden, om elders te werden getrouwd.
02-04-1695 Getrouwd: Pieter Egbertsz IJsenbeck, jongman en Neeltjen IJsbrants, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
16-04-1695 Ariaen Willemsz, jongman en Impjen Simons, jongedogter beijde tot Rijp.
14-08-1695 Cornelis Cornelisz Bak, jongman en Marij Jans Amsterdam, jongedogter beijde tot Rijp.
14-08-1695 Attestatie gegeven aan: Dirk Jansz Middelhove, weduwnaar, schoolmeester tot Waverveen, en Griet Adriaens, weduwe tot Rijp, om elders te trouwen.
10-09-1695 Getrouwd: Pieter Jacobsz, jongman en Anna Gerrits, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
01-10-1695 Getrouwd: Dirk Dirksz, weduwnaar en Lijsbet Ariaans, weduwe beijde wonende tot Rijp.
01-10-1695 Getrouwd: Klaas Pietersz, jongman en Neel Dirks, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
29-10-1695 Getrouwd: Pieter Jansz Mannes, jongman tot Jisp en Maritje Pieters, jongedogter tot Rijp.
29-10-1695 Getrouwd: Cornelis Binnenblijf, jongman tot Rijp en Grietje Mijsen, jongedogter tot Purmerend.
29-10-1695 Getrouwd: Adriaen Heringa, jongman en Jannetje Jans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
12-11-1695 Attestatie gegeven aan: Jacob Jansz, weduwnaar wonende in de Starnmeer en Maritje Claes, jongedogter wonende tot Rijp.
12-11-1695 Getrouwd: Simon Willemsz, jongman en Gerbrig Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
07-01-1696 Getrouwd: Cornelis Sempsz, jongman en Tempjen Krijnes, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
21-01-1696 Getrouwd: Cornelis Dirksz, jongman en Diewerthe Pieters Glas, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
01-02-1696 Getrouwd: Jan Dirksz Mol, jongman en Gebrig Krelis, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
04-02-1696 Getrouwd: Pieter Simonsz, jongman en Marijtje Krelis, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
10-02-1696 Getrouwd: Arent Aldertsz, jongman tot Rijp en Grietje Juriaans, jongedogter van Medemblik.
04-03-1696 Getrouwd: Jan Dirksz Joor, jongman en Maritje Klaas, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
10-03-1696 Dirk Sijbrantsz, weduwnaar en Bregt Claes, jongedogter beijde tot Rijp.
28-04-1696 Attestatie gegeven aan: mr. Klaes Bos, weduwnaar en Lijsbet Adriaens, weduwe uijt de Beemster om elders te werden getrouwd.
30-06-1696 Dirk Gerritsz Mol, weduwnaar tot Graft en Jantje Egberts, jongedogter tot Rijp.
05-08-1696 Getrouwd: Jan de Wit, jongman en Neeltjen Pieters, jongedogter beijde tot Rijp sijn in den egten staat bevestigd.
28-10-1696 Getrouwd: Louris Jansz, weduwnaar in de Noorder Meer in de banne van Zuijd Schermer en Marij Sijmons, weduwe tot Rijp.
10-11-1696 Cornelis Pietersz Anker, jongman en Neeltje Dirks, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
17-11-1696 Attestatie gegeven aan: Garbrant Dirksz Keijzer, jongman tot Rijp en Guurtje Klaes, jongedogter tot Graft.
17-11-1696 Getrouwd: Maerten Jansz Kik, jongman en Marij Jans Sloof, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
24-11-1696 Fredrik Goet, weduwnaar tot Rijp en Magtel Cornelis, weduwe tot Zuijd Schermer.
24-11-1696 Getrouwd: Jan Jansz Brouwer, jongman tot Graft en Trijntje Alberts, jongedogter tot Rijp.
22-12-1696 Getrouwd: Jan Jansz Beets, jongman en Trijn Klaas, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
19-01-1697 Getrouwd: Gerrit Schouwer, jongman tot Rijp en Neeltje Garmants, jongedogter tot Watergank.
19-01-1697 Albert Klaesz, weduwnaar en Teunisjen Jakobs, weduwe beijde wonende tot Rijp.
12-02-1697 Getrouwd: Krelis Dirksz, jongman en Trijn Reijers, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
12-02-1697 Attestatie gegeven aan: Jakob Cornelisz Kan, jongman tot Graft en Anna Jakobs Groot, jongedogter tot Rijp.
09-03-1697 Getrouwd: Maerten Pieters Muijs, weduwnaar en Aaltjen Jakobs, weduwe beijde tot Rijp, samen oud 110 jr.
09-03-1697 Klaas Jakobsz Bakker, bejaard jongman en Neel Kornelis, weduwe beijde tot Rijp, samen oud 110 jr.
09-03-1697 Heijndrik Jansz Hoogbree, weduwnaar en Aaltje Jakobs, weduwe beijde tot Rijp, samen oud 124 jaar.
  N.B. de 3 pare sijn ’t samen oud 344 jaar.
09-04-1697 Getrouwd: Douwe Jacobsz, jongman tot Graft en Impjen Andries, jongedogter tot Rijp wonende.
05-05-1697 Gerrit Pietersz Karman, jongman en Aeltje Jans, jongedogter beijde tot Rijp wonende.
30-06-1697 Bastiaen Jansz, jongman en Antje Huijgens, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
07-07-1697 Jan Jelisz Maas, jongman en Guurtje Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
14-07-1697 Jacob Pietersz Dam, jongman en Marij Cornelis, weduwe beijde wonende tot Rijp.
28-07-1697 Aris Dirksz Dol, jongman en Niesjen Simons Ruts, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
08-09-1697 Simon Jansz Swol, jongman en Jannetje Jans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
10-11-1697 Dirk Jakobsz Slootjen, jongman en Trijn Jans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
17-11-1697 Teunis Pietersz Buijk, jongman en Aagt Dirks, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
24-11-1697 Jan Pietersz Kwadijk, jongman en Gerritje Siewerts, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
24-11-1697 Juriaan Jansz, jongman uijt de Beemster en Marritje JAns, jongedogter wonende tot Rijp.
08-12-1697 Pieter Jansz Mets, jongman en Neel Dirks, jongedogterbeijde wonende tot Rijp.
08-12-1697 Attestatie gegeven aan: Poulis Gerritsz, jongman tot Jisp en Trijntje Rombouts, jongedogter tot Rijp.
19-01-1698 Jacob Jansz, jongman en Jannetje Pieters, beijde wonende tot Rijp.
19-01-1698 Cornelis Sempsz, weduwnaar en Trijn Klaas, weduwe beijde wonende tot Rijp.
19-01-1698 Jan Jansz Sloof, jongman en Geertje Klaas, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
02-02-1698 Attestatie gegeven aan: Jacob Jansz, jongman uijt Noord-eijnd en Anna Klaas, jongedogter tot Rijp.
05-03-1698 Attestatie gegeven aan Heindrik Poulisz, weduwnaar tot Rijp en Trijn Jans, weduwe tot Enkhuijsen dat se getrouwd sijn.
16-03-1698 Mighiel Gerritsz, jingman en Trijn Kornelis, jongedogter beijde tot Rijp wonende.
16-03-1698 Klaas Arentsz, jongman en Klaasje Klaas, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
23-03-1698 Attestatie gegeven aan: Maarten Pietersz Jantjes, jongman tot Rijp en Maertje Pieters, jongedogter tot Rijp.
18-05-1698 Jan Willemsz Vervlassen, jongman en Guurtje Pieters, jongedogter beijde tot Rijp wonende.
25-05-1698 Jan Pet, jongman, medicinendocter ror Purmerend en Maria Schevenhuijsen, jongedogter tot Rijp.
01-06-1698 Aldert Jacobsz Groot, jongman tot Rijp en Diewertje Pieters, jongedogter tot Graft.
03-08-1698 Borrit Cornelisz, jongman tot Alkmaar en Grietje Pieters, jongedogter tot Rijp.
05-10-1698 Attestatie gegeven aan: Jan Gerritsz Kalis, jongman tot Rijp en Jannetjen Mighiels, jongedogter tot Graft om elders te werden getrouwd.
20-10-1698 Attestatie gegeven aan: Pieter Hendriksz van Bulen, weduwnaar en Magtel Jans, jongedogter beijde wonende tot Rijp om elders te trouwen.
26-10-1698 Willem Klaesz Wormer, jongman en MAritje Klaas, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
26-10-1698 Aldert Krelisz Pieterooms, jongman en Neel Dirks, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
02-11-1698 Attestatie gegeven aan: Jan Jansz Vink, jongman tot Rijp en Grietje Maertens Slingerlant, jongedogter tot Alkmaar om elders te trouwen.
02-11-1698 Attestatie gegeven aan: Jan Klaesz Avis, jongman tot Graft en Lijsbet Maertens, jongedogter tot Rijp pm elders te werden getrouwd.
02-11-1698 Jan Hendriksz Haen, jongman en Neeltjen Jakobs, weduwe beijde tot Rijp wonende.
09-11-1698 Willem Willemsz, jongman van Alkmaar en Bregt Jans, jongedogter tot Rijp wonende.
23-11-1698 Aris Willemsz Brak, jongman en Sibbeltje Gerrits, jongedogter beide wonende tot Rijp.
14-12-1698 Attestatie gegeven aan: Floris Pietersz, weduwnaar tot Noord-eijnd en Maritje Jans, jongedogter tot Rijp om elders te mogen trouwen.
01-02-1699 mr. Jacob Pietersz Schoolhouder, jongman en Jannetje IJsaks, weduwe tot Rijp beijde.
01-02-1699 Maerten Meijndertsz Meijer, jongman tot Rijp en Trijntje Claas, jongedogter tot Oost-Graftdijk.
19-07-1699 Krelis Dirksz Keijzer, jongman en Trijn Josephs, jongedogter beijde tot Rijp wonende.
18-10-1699 Johannis Willemsz, jongman en Maartjen Cornelis, jongedogter beijde tot Rijp.
01-11-1699 Jan Cornelisz Nomes, jongman en Jannetjen Aerjaans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
01-11-1699 Jan Willemsz, weduwnaar van Schermer en Trijn Jans, jongedogter tot Rijp.
15-11-1699 Klaas de Leeuw, weduwnaar en Adriaentje Gerrits, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
15-11-1699 Attestatie gegeven aan: Jacob Alofsz, jongman tot Rijp en Marij Dirks, jongedogter wonende tot Noord-eijnd.
22-11-1699 Pieter Wilbuisz, jongman en Aafjen Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
16-12-1699 Simon Klaasz Kort, weduwnaar en Lijsbet Aarjaans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
20-12-1699 Cornelis Jansz, jongman en Neel Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
03-01-1700 Jan Stolp, jingman en Maertjen Jans Heringa, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
03-01-1700 Jan Dirksz Goede, jongman en Maertjen Douwes, weduwe beijde wonende in de banne van de Rijp.
31-01-1700 Attestatie gegeven aan: Cornelis Jacobsz Kuijper, weduwnaar tot Graft en Anne Jacobs, weduwe tot Rijp.
31-01-1700 Attestatie gegeven aan: Auwel Jacobsz Olij, jongman tot Graft en Geertje Egberts, jongedogter tot Rijp om elders te werden getrouwd.
14-02-1700 Klaes Josephsz, jongman tot Rijp en Trijntje Dirks, jongedogter tot Graft.
07-03-1700 Attestatie gegeven aan: Krelis Huijbertsz, jongman tot Rijp en Maartjen—— jongedogter tot

Driehuijsen om te mogen trouwen.

14-03-1700 Jacob Jansz Kramer, jongman tot Rijp en Trijn Jacobs, jongedogter uit Noord-eijnd.
30-04-1700 Attestatie gegeven aan: Klaas Jansz Boes, jongman tot Wormer en Maertjen Tijmons, jongedogter om elders te trouwen.
22-08-1700 Jan Sijmonsz Ruts, jongman en Antje Jans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
26-09-1700 Cornelis Arisz Son, jongman en Griet Jans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
02-11-1700 Johannis Wijnberijer, weduwnaar van Rotterdam en Magdalena Sijlwijius, bejaarde dogter wonende tot Rijp.
28-11-1700 Jan Jakobsz Gorter, jongman en Grietie Klaas Vlamings, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
26-12-1700 Jan Jansz Ot, jongman van Rijp en Lijsbeth Cornelis, jongedogter van Graft.
16-01-1701 Jacob Pieters, jongman en Aaltje Cornelis, jongedogter beijde tot Rijp.
23-01-1701 Dirk Jacobsz, weduwnaar en Neel Daniels, jongedogter beijde tot Rijp.
20-03-1701 Jan Pietersz Schagen, jongman en Neeltje Pieters, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
24-03-1701 Daniel Silvius, jongman en Maria Lakenmans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
27-03-1701 Jacob Gerritsz, jongman tot Knollendam en Annatje Lodewijks, jongedogter tot Rijp.
19-06-1701 Cornelis Groen, jongman van Alkmaar en Trijntje Schoutens, jongedogter tot Rijp.
31-07-1701 Pieter Jacobsz Boer, weduwnaar en Aaltje Claas, jongedogter beijde tot Rijp.
00-01-1702 Michiel Hendriksz, jongman en Aaltje Jacobs, jongedogter beijde tot Rijp.
02-04-1702 Pieter Jansz, weduwnaar en Aafjen Maartens, weduwe beijde tot Rijp.
27-08-1702 Cornelis Wilmsz van der Meulen, weduwnaar en Ariaantje Cornelis Beks, jongedogter beijde tot en in de Banne van de Rijp.
05-11-1702 Floris Cornelisz Smit, jongman van Jisp en Lijsbeth Pieters, jongedogter tot de Rijp.
26-11-1702 Jan Dirksz Mol, weduwnaar en Grietje Sijmons, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
26-11-1702 Rijkmanus ten—– , jongman en Neel Claas Beets, jongedogter beijde wonende tot

Purmereijnde.

31-12-1702 Cornelis Pietersz Blanck, jongman van Knollendam en Maartje Jacobs, jongedogter tot Rijp.
31-12-1702 Abraham van Latum, jongman van Haarlem en Trijntje Dirks Vet, jongedogter tot Rijp.
21-01-1703 Jan Willemsz Vervlassen, weduwnaar en Willempjen Jacobsz, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
21-01-1703 Jochem Meijndertsz Haan, jongman en Diewertjen Dirks, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
25-02-1703 Gerrid Sijmonsz Ruts, jongman tot Rijp en Barber Sijmons, wonende in de Beemster.
04-03-1703 Dirk Elbertsz, weduwnaar en Trijn Claas, weduwe beijde tot Rijp.
18-03-1703 Jacob Josefsz, weduwnaar tot Rijp en Marij Jacobs, jongedogter wonende tot Graft.
13-05-1703 Jacob van Sprekens, jongman van Amsterdam en Willemijntje Blij, jongedogter van Purmerend, beijde wonende tot Rijp.
09-09-1703 Attestatie gegeven aan: Vredrik IJdesz, weduwnaar tot Schermerhorn en Anna Tijmons, jongedogter tot Rijp om tot Schermerhorn te mogen trouwen.
14-10-1703 Gerrid Dirksz, jongman en Trijntjen IJsbrands, jongedogter beijde tot Rijp.
11-11-1703 Jan Pietersz Poest, jongman en Guurt Jans, jongedogter beijde tot Rijp.
03-12-1703 Attestatie gegeven aan: Jan Cornelisz Singer, weduwnaar tot Graft en Trijn Dirks, weduwe tot Rijp om elders te mogen trouwen.
23-12-1703 Heindrik Dirksz, jongman tot Rijp en Diewertje Rombouts, jongedogter tot Oost Saardam.
03-01-1704 Thomas Dirksz, jongman tot Rijp en Anna Dirks, jongedogter in de Beemster.
03-02-1704 Cornelis Dirksz Dam, jongman en Trijn Pieters, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
10-02-1704 Ariaan Jansz Kan, weduwnaar en Anna Claas, jongedogter beijde tot Rijp.
17-02-1704 Attestatie gegeven aan: Dirck Cornelisz, weduwnaar wonende tot Rijp en Neeltje Jans, jongedogter wonende in de Beemster om elders te mogen trouwen.
21-02-1704 Dirck Jansz Joppen, weduwnaar en Neel Harmens, beijde wonende tot Rijp.
02-03-1704 Jan Dirksz, jingman en Gerridje Vredirks, beijde wonende tot Rijp.
02-03-1704 Claas Sijbrandsz, jongman en Lijsbeth Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
27-04-1704 Krijn Klaasz Kraaij, jongman tot Rijp en Maartjen Jacobs, jongedogter tot Graft.
00-07-1704 Jan Pietersz, jongman tot Rijp en Trijntje Gerrids, jongedogter uijt de Beemster.
10-08-1704 Maarten Ariaansz, jongman en Marij IJsbrands, jongedogter beijde tot Rijp.
02-11-1704 Maarten Pietersz, jongman en Maritje COrnelis, weduwe beijde tot Rijp.
23-11-1704 Cornelis Pietersz, jongman en Diewer Cornelis, jongedogter beijde tot Rijp.
14-12-1704 mr. Jan van Dulcken, weduwnaar en Trijn Claas, weduwe beijde wonende tot Rijp.
25-01-1705 Attestatie gegeven aan : Louwijs Dorre, jongman wonende tot Rijp en Neel Jans, jongedogter wonende in de Beemster om aldaar te mogen trouwen.
15-02-1705 Heertjen Claasz, jongman en Guurtje Andries, jongedogter beijde tot Rijp wonende.
29-03-1705 Claas Jacobsz Gorter, weduwnaar en Maartje Tijmons, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
05-04-1705 Pieter Jansz Louwen, jongman en Aafje Cornelis, weduwe beijde wonende tot Rijp.
26-04-1705 Pieter Egbertsz, weduwnaar en Diewertje Heijnes, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
03-05-1705 Paulus Jacobsz Groot , weduwnaar en Grietje Maartens, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
01-11-1705 Jan Lodewijksz, jongman en Anna Jacobs, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
06-12-1705 Attestatie gegeven aan: Klaas Jansz Klinkers, weduwe tot Graft en Marijtje Jacobs, jongedogter tot Rijp om tot Graft te mogen trouwen.
27-12-1705 Theunis Cornelisz, weduwnaar en Trijn Dirks, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
07-02-1706 Sijmon Jansz, jongman en Maarthe Gerrids, jongedogter beijde alhier.
28-03-1706 Cornelis Heijndriksz, jongman en Kathalijntjen Theunis, jongedogter beijde tot Rijp.
11-04-1706 Klaas Jansz Besjes, weduwnaar en Griet Ariaans, jongedogter beijde tot Rijp wonende.
18-04-1706 Jacob Jansz Plugger, weduwnaar en Trijntje Cornelis, jingedogter beijde tot Rijp.
16-05-1706 Hendrik Gerrids Bood, jongman uijt de Starnmeer in de banne van Akersloot en Aaltje Louris Slot, jongedogter tot Rijp.
08-07-1706 Dirk Cornelisz, weduwnaar en Trijn Klaas wonende beijde tot Rijp.
15-08-1706 Attestatie gegeven aan: Eldert Thaamsz de Geus, jongman en Ariaantje Jans, jongedogter beijde tot Rijp om tot Schermerhorn te trouwen.
28-11-1706 Attestatie gegeven aan: Dirk Bent, weduwnaar alhier en Neeltje Lakemans, weduwe tot Graft om aldaar te trouwen.
26-12-1706 Attestatie gegeven aan: Dirk Dirksz Naijer, jongman tot Rijp en Marij——- , jongedogter tot

Oost Graftdijk om aldaar te trouwen.

02-01-1707 Dirk Pietersz Groot, jongman en Ariaantje Cornelis, jongedogter beijde tot Rijp wonende.
09-01-1707 Dirk Pietersz, jongman van Alkmaar en Aagt Cornelis, jongedogter tot Rijp.
09-01-1707 Willem Fredriksz, jongman en Sijtje Cornelis, jongedogter beijde tot Riijp wonende.
16-01-1707 Dirk Sijbrandsz, weduwnaar en Swaantje Louris, weduwe beijde tot Rijp.
06-03-1707 Jan Cornelisz Noomes, weduwnaar en Grietje Pieters, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
10-04-1707 Theunis Gerbrandsz Backer, weduwnaar en Jannetje Willems, weduwe beijde wonende tot Rijp.
10-04-1707 Klaas Josefsz, weduwnaar en Annetje Maartens, beijde wonende tot Rijp.
24-04-1707 Egbert de la Chambre, weduwnaar van Alkmaar en Antjen Alberts, weduwe tot Rijp.
30-05-1707 Attestatie gegeven aan: mr. Klaas Eijken, weduwnaar tot Rijp en Grietje IJbels, weduwe wonende tot Groningen om elders te mogen trouwen.
19-06-1707 Anthonij Stockius, jongman, medicinendoctor tot Grootebroek en Amerentie Schevenhuijsen, jongedogter tot Rijp.
19-06-1707 Attestatie gegeven aan: Samuel Tijmonsz, jongman tot Rijp en Maartje Dirks, jongedogter tot Graft om aldaar te trouwen.
10-07-1707 Attestatie gegeven aan: mr. Cornelis Jacobsz Vet, jongman tot Urssem en Trijntje Jans, jongedogter tot Rijp om te Urssem te mogen trouwen.
24-07-1707 Hendrik Egbertsz en Angnietje Jans, beijde wonende in de Beemster.
21-08-1707 Attestatie gegeven aan: Everd Gerrids, jongman tot Rijp en Marij Jacobs, weduwe tot Quadijk om alldaar te mogen trouwen.
16-10-1707 Attestatie gegeven aan: Jan Bos, jongman van Graft en Anna Prins, jongedogter tot Rijp om te Graft te mogen trouwen.
04-12-1707 Sijmon Haan, jongman en Neel Garmends, jongedogter beijde tot Rijp.
25-12-1707 Sijmon Sijmonsz, jongman en Jannetje Jacobs, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
01-01-1708 Jan Jansz Pender, jongman en Meeltje Jans, jongedogter beijde tot Rijp.
15-01-1708 Attestatie gegeven aan: Claas Davidsz, jongman tot Rijp wonende en Grietje Geerlofs jongedogter in de Purmer om te Edam te trouwen.
22-01-1708 Claas Jacobsz, jongman en Trijntje Alders, jongedogter beijde tot Rijp.
29-01-1708 Cornelis Jacobsz, weduwnaar en Maartjen Jacobs, weduwe beijde tot Rijp.
29-01-1708 Claas Sijmonsz, jongman en Guurtje Pieters, jongedogter beijde tot Rijp.
05-02-1708 Tijmon Jansz Pender, jingman en Marij Sijmons Smits, jongedogter beijde tot Rijp.
12-02-1708 Jan Jansz, jongman van de Oost Zaander Overtoom en Maijke Lodewijks, jongedogter tot Rijp.
12-02-1708 Pieter Jansz Swart, jongman en Marij Cornelis, weduwe beijde tot Rijp.
12-02-1708 Aarjan Jansz, jongman en Guurtje Maartens, jongedogter beijde tot Rijp.
26-02-1708 Attestatie gegeven aan: Sijmon Jansz Sloof, jongman en Neeltje Claas, jongedogter tot Wormerveer om elders te trouwen.
26-02-1708 Pieter Claasz Vriesjes, weduwnaar en Annetje Reijers, jongedogter beijde tot Rijp.
11-03-1708 Jan Jansz van Ens, weduwnaar en Jeltje Fransse, weduwe beijde tot Rijp.
11-03-1708 IJsbrand Jansz Tuk, jongman en Aagtje Theunis de Vos, jongedogter beijde tot Rijp.
18-03-1708 Pieter Alofsz Kok, jongman en Aagtje Jans, jongedogter beijde tot Rijp.
01-04-1708 Gerrid Dirksz Naijer, weduwnaar en Neel Maartens, weduwe beijde tot Rijp.
22-07-1708 Attestatie gegeven aan: Thaams Jansz Schrijver, weduwnaar tot Graft en Guurtje Garmends, jongedogter tot Rijp om tot Graft te trouwen.
21-10-1708 Attestatie gegeven aan: Pieter Jansz, jongman tot Rijp en Martijntje Maartens, weduwe tot Graft om aldaar getrouwd te werden.
28-10-1708 Heertje Cornelisz, jongman en Maartje Jans Penders, jongedogter beijde van hier.
04-11-1708 Paulus Jacobsz Groot, weduwnaar en Maartje Adriaans, jongedogter beijde tot Rijp.
25-11-1708 Roelof Cornelisz, jongman en Lijsbet Bartholomeus Winckel, jongedogter beijde tot Graft.
23-12-1708 Dirk Jansz, jongman van Assendelft en Annetje Alberts, weduwe tot Rijp.
23-12-1708 Alderd Adriaansz Kuijper, jongman en Trijntje Pieters, jongedogter tot Graft.
24-02-1709 Dirk Huijbertsz Noomes, jongman en Trijn Jacobs, jongedogter beijde tot Rijp.
14-03-1709 Attestatie gegeven aan: Cornelis Hendriksz, weduwnaar tot Rijp en Marijtje Harmens, jongedogter tot Alkmaar om aldaar te trouwen.
31-03-1709 Cornelis Jansz en Lijsbet Huijberts, beijde tot Rijp.
21-04-1709 Attestatie gegeven aan: Jacob Nelen, oud burgermeester tot Jisp en Anna Prins, jongedogter tot Rijp om elders te mogen trouwen.
21-04-1709 Harmen Sandersz Lusing, jongman en Maijke Dirks, jongedogter beijde tot Rijp.
05-05-1709 Jacob Gerrids, jongman en Anna Dirks, weduwe beijde tot Rijp.
21-06-1709 Attestatie gegeven aan: Klaas Jacobsz Kuijn, weduwnaar tot Purmerend en Fokeltje Willems, jongedogter tot Rijp om elders te mogen trouwen.
28-07-1709 Attestatie gegeven aan: Cornelis Pietersz, jongman tot Rijp en Trijntje Foppens, jongedogter tot Graft om aldaar te mogen trouwen.
28-07-1709 Cornelis Jansz, weduwnaar en Marij Pieters, beijde tot Rijp wonende.
11-08-1709 Attestatie gegeven aan: Louris Arendsz, jongman en Jannetje Jans, jongedogter beijde tot Rijp wonende om elders te mogen werden getrouwd.
08-09-1709 Attestatie gegeven aan: Klaas Pietersz Timmerman, weduwnaar tot Wognum en Meijntje Pieters, weduwe tot Rijp om elders te trouwen.
13-10-1709 Jacob Cornelisz, jongman en Neel Hendriks, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
03-11-1709 Klaas Jansz, jongman en Wolmend IJsbrands, jongedogter beijde tot Rijp.
10-11-1709 Korstiaan Jansz, jongman en Trijntjen Jans, jongedogter beijde tot Rijp.
17-11-1709 Juriaan Juriaansz, weduwnaar tot Rijp en Elsje Harm, jongedogter van Hoorn.
08-12-1709 Willem Maartensz Heer, jongman en Niesjen Jans, weduwe beijde tot Rijp.
24-12-1709 Attestatie gegeven aan: Cornelis Sijmonsz Ruts, jongman tot Rijp en Marij Jans, jongedogter tot Graft.
19-01-1710 Attestatie gegeven aan: Gerrid Dirksz Neijer, weduwnaar tot Rijp en Bregt Klinckerds, weduwe tot Graft om aldaar te mogen trouwen.
26-01-1710 Sijmon Hillebrandsz, jongman en Neeltje Cornelis Bles, weduwe beijde tot Rijp.
09-02-1710 Attestatie gegeven aan: Alderd Cornelisz, jongman tot Rijp en Sara Jacobs, jongedogter tot Alkmaar om aldaar te trouwen.
09-03-1710 Louris Jansz Binnenwijsend, jongman van Avenhorn en Guurtje Pieters Poest, jongedogter tot Rijp.
23-03-1710 Attestatie gegeven aan: Cornelis Gerridsz, weduwnaar tot Graft en Lijsbet Jans, weduwe alhier om tot Graft te mogen werden getrouwd.
27-04-1710 Dirk Pietersz Groot, weduwnaar en Neeltje Cornelis, jongedogter beijde tot Rijp.
08-06-1710 Dirk Sijmonsz, jongman en Niesje Sijmons, jongedogter beijde tot Rijp.
13-06-1710 Attestatie gegeven aan: Jacob Klaasz, weduwnaar tot Rijp en Grietje Everds, weduwe tot Alkmaar om aldaar te werden getrouwd.
21-09-1710 Alderd Jacobsz Groot, weduwnaar tot Rijp en Trijn Jans, jongedogter tot Graft.
12-10-1710 Attestatie gegeven aan: Jan Pietersz, weduwnaar tot Rijp en Jannetje Jans, jongedogter tot Petten om aldaar te mogen trouwen.
19-10-1710 Cornelis Pietersz Groot, jongman uijt de Beemster en Neeltje Barends, jongedogter tot Graft.
23-11-1710 Attestatie gegeven aan: Arend Jacobsz, jongman van Noord-eijnd en Neel Jans, jongedogter tot Rijp.
21-12-1710 Attestatie gegeven aan: Daniel Jansz, jongman tot Rijp en Guurtje Cornelis, jongedogter tot Graft.
28-12-1710 Wiggerd Hendricksz, jongman tot Rijp en Trijn Cornelis, weduwe tot Graft.
19-04-1711 Pieter Jansz, jongman en Grietje Cornelis Kuijps, jongedogter beijde tot Rijp.
28-06-1711 Wijmerd Dirksz, jongman van Graft en Guurtje Heijnes, jongedogter tot Rijp.
02-08-1711 Jan Pietersz, weduwnaar en Guurtje Jacobs, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
27-09-1711 Attestatie gegeven aan: Cornelis Jansz Gouwenleeuw, weduwnaar tot Graft en Grietje Egbertsz, jongedogter tot Rijp om te Graft te mogen werden getrouwd.
18-10-1711 Attestatie gegeven aan: Klaas Cornelisz Swaan, jongman tot Graft en Lijsbet Thaams, jongedogter tot Rijp om te Graft te mogen werden getrouwd.
25-10-1711 Elbert Dirksen, jongman en Neel Wouters, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
08-11-1711 Gerrid Jacobsz Groen, jongman en Maartjen Adriaans, jongedogter beijde tot Rijp.
08-11-1711 Pieter Gleijns, weduwnaar en Griet Pieters, weduwe beijde tot Rijp.
06-12-1711 Theunis Meijnderdsz Brouwer, jongman en Trijn Josefs, weduwe beijde tot Rijp.
13-12-1711 Pieter Dirksz, jongman en Trijn Jans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
03-01-1712 Cornelis Jansz, jongman en Sijntje Maartens, jongedogter beijde tot Rijp.
17-01-1712 Cornelis Jacobsz, jongman tot Rijp en Sijntje Dirks, jongedogter tot Graft.
07-02-1712 Jan van Ens, weduwnaar tot Rijp en Diewer Jans, jongedogter tot West Graftdijk.
21-02-1712 Attestatie gegeven aan: Maarten Klaasz Kik, jongman tot Rijp en Jannetje Sijmons, weduwe in ’t Noord-eijnd.
25-02-1712 Attestatie gegeven aan: Jan Arendsz, jongman tot Rijp en Hendrikje Jans, jongedogter tot Alkmaar om elders te mogen werden getrouwd.
05-06-1712 Dirk Alderdsz, jongman tot Rijp en Willempje Frans, jongedogter tot Graft.
17-07-1712 Engel van Tongeren, jongman en Annatje Jans de Pauw, jongedogter beijde tot Rijp.
02-03-1713 Willem Olij, jongman en Marij Jans, jongedogter beijde tot Rijp.
29-04-1713 Attestatie gegeven aan: Pieter Pietersz Musk, weduwnaar te Zaandijk en Trijn Jans, weduwe tot Rijp om elders te mogen trouwen.
07-05-1713 Klaas Dam, weduwnaar en Geertje Anthonijs tot Rijp.
07-05-1713 Gerrid Jacobsz de Boer, jongman en Guurtje Cornelis, jongedogter beijde tot Rijp.
02-07-1713 Jan Jansz van der Mark, jongman en Annatje van der Meij, jongedogter beijde van Amsterdam, dog alhier woonagtig.
09-07-1713 Attestatie gegeven aan: Steven van Ens, weduwnaar alhier en Hilletje Miews, weduwe tot Monnickendam.
09-07-1713 Jasper Cornelisz, weduwnaar tot Rijp en Trijntje Jans Kolles, jongedogter tot Graft.
30-07-1713 Jochem Klaasz, jongman in de Beemster en Trijn Jans, jongedogter tot Rijp.
24-09-1713 Everd Jansz Overschie, jongman en Ariaantje Bek, weduwe beijde tot Rijp.
22-10-1713 mr. Jan Maas, weduwnaar en Guurtje Theunis, jongedogter beijde tot Rijp.
29-10-1713 Pieter Jacobsz de Boer, jongman en IJmpje Jans, jongedogter beijde tot Rijp.
12-11-1713 Abraham Dirksz, jongman en Wolmend Gerrids, jongedogter beijde tot Rijp.
11-02-1714 Gerrid Dirksz, weduwnaar en Lijsbet Pieters, jongedogter beijde tot Rijp wonende.
04-03-1714 Floris Garmendsz, jongman en Maartje Dirks, jongedogter beijde tot Rijp.
04-03-1714 Jan Harmensz, weduwnaar tot Rijp en Aaltje Cornelis in de Beemster.
11-03-1714 Dirk Jansz Kuijp, jongman en Stijntje Geerlofs, jongedogter beijde tot Rijp.
18-03-1714 Cornelis Reijersz, jongman en Guurtje Klaas, jongedogter beijde tot Rijp.
17-06-1714 Cornelis Adriaansz, jongman en Neeltje Jans, jongedogter beijde tot Rijp.
05-08-1714 Cornelis Hendriks, jongman en Jannetje Willems, jongedogter beijde tot Rijp.
19-08-1714 Dirk Maartensz Boer, weduwnaar van Oost Graftdijk en Wijbrig Alberts, weduwe tot Rijp.
02-09-1714 Jan Floor (of Jan H. Grobbe), jongman van Monnickendam en Trijntje Adriaans, jongedogter tot Rijp.
04-11-1714 Cornelis JAcobsz Ham, jongman van Purmerend en Diewer Jans, jongedogter tot Rijp.
11-11-1714 Jan Cornelisz Smit, jongman en Groetje Jans, jongedogter beijde tot Rijp.
18-11-1714 Alderd Jacobsz Groot, weduwnaar en Geertje Cornelis van der Haar, weduwe beijde tot Rijp.
06-12-1714 Klaas Jacobsz Gorter, weduwnaar tot Rijp en Marijtje de Wit, jongedogter van Amsterdam.
09-12-1714 Attestatie gegeven aan: Jan Jansz Ot, weduwnaar tot Rijp en Baligje Harmanus, weduwe van Graft om tot Graft te mogen werden getrouwd.
03-02-1715 Willem Jansz Olij, weduwnaar en Aaltje Jacobs, weduwe beijde tot Rijp.
03-02-1715 Cornelis JAcobsz, jongman en Diewer Cornelis, jongedogter beijde tot Rijp.
03-02-1715 Jacob Josefsz, weduwnaar tot Rijp en Wopke Jans, jongedogter uijt de Beemster.
17-02-1715 Albert Jacobsz, weduwnaar tot Rijp en Neeltje Pieters, weduwe te Graft.
31-03-1715 Attestatie gegeven aan: Cornelis Pietersz Molenaar, jongman tot Rijp en Pietertje Jans, jongedogter te Graft om aldaar getrouwd te werden.
31-03-1715 Attestatie gegeven aan: Luijtje Nannings Hoogendorp, jongman tot Rijp en Hilgond Jans, jongedogter te Graft
19-05-1715 Attestatie gegeven aan: Pieter Schot, jongman alhier en Diewertje Klaas, jongedogter te Graft om aldaar te mogen trouwen.
02-06-1715 Jan Jansz Mol, jongman en Marij Jans, jongedogter beijde tot Rijp.
02-06-1715 Jan Huijbertsz Twisck, jongman en Baafjen Jans, jongedogter beijde tot Rijp.
08-07-1715 Attestatie gegeven aan: Geerid Jacobsz Sak, jongman wonende in de banne van Purmerend en Grietje Jacobs, jongedogter tot Rijp om elder te mogen werden getrouwd.
14-07-1715 Engel Theunisz de Boer, jongman en Lijsbet Jacobs Slot, jongedogter beijde tot Rijp.
28-07-1715 Cornelis Jansz, weduwnaar en Adriaantje Gerrids, weduwe beijde tot Rijp.
06-10-1715 Jan Jacobsz Swart, jongman en Jannetje Jans, jongedogter beijde tot Rijp.
06-10-1715 Jacob Cornelisz Foppen, jongman en Grietje Jans, jongedogter beijde tot Rijp.
13-10-1715 Attestatie gegeven aan: Jan Fransz, jongman tot Rijp en Trijntje Klaas, jongedogter tot Graft om te Graft te mogen werden getrouwd.
20-10-1715 Aris Dirksz Scharn, jongman en Trijn Jacobs, jongedogter beijde tot Rijp wonende.
10-11-1715 Jan Pereboom, jongman van Oosthuijsen en Neeltje Theunis de Boer, jongedogter alhier.
22-12-1715 Hendrik Elias de Smet, jongman tot Alkmaar en Maartje Klaas, weduwe tot Rijp.
29-12-1715 Michiel Klaasz, jongman tot Rijp en Jannetje Jacobs, jongedogter tot Noord-eijnd.
02-02-1716 Cornelis Klaasz Swaan, jongman en Trijntje Cornelis, jongedogter beijde tot Rijp.
23-02-1716 Jan Pietersz Poest, weduwnaar en Maartje Theunis, jongedogter beijde tot Rijp.
05-04-1716 Dirk Jansz Backer, weduwnaar tot Rijp en Eefje Jans Schaardam, jongedogter van Beets.
24-05-1716 Klaas Jansz Besjes, weduwnaar uijt de Beemster en Neel Dirks, weduwe tot Rijp.
09-08-1716 Jacob Klaasz, jongman en Neeltje Klaas, weduwe beijde tot Rijp.
16-08-1716 Gerrid Jansz, jongman tot Rijp en Neeltje Maartens, jongedogter tot Graft.
17-10-1716 Attestatie gegeven aan: Sijmon Adriaansz, jongman tot Rijp en Kaatje Pieters, jongedogter tot Heemste om elders te mogen werden getrouwd.
01-11-1716 Adriaan Klaasz Schrijver, jongman en Bregtjen Jacobs, jongedogter beijde tot Rijp.
26-11-1716 Jan Pietersz Blauw, weduwnaar en Marij Jacobs, weduwe beijde tot Rijp.
29-11-1716 Gerrid Adriaansz, jongman van Graft en Neel Frans, jongedogter tot Rijp.
20-12-1716 Sasker Willemsz, jongman en Aagtje Jans, jongedogter beijde tot Rijp.
27-12-1716 Willem Jacobsz, jongman en Jobje Jacobs, jongedogter beijde tot Rijp.
21-02-1717 Baltus Jansz, jongman en Aaltje Abrahams, jongedogter uijt de Beemster.
28-02-1717 Pieter Florisz, jongman en Grietje Pieters, jongedogter beijde tot Rijp.
07-03-1717 Bruijn Gerridsz Bijl, weduwnaar en Guurt Andries van der Lijn, weduwe beijde tot Rijp.
14-03-1717 Attestatie gegeven aan: Dirk Albertsz Kemp, weduwnaar tot Graft en Adriaantje Klaas, jongedogter tot Rijp om tot Graft te mogen werden getrouwd.
04-04-1717 Jacob Klaasz, jongman en Trijntje Jans, jongedogter uijt de Beemster.
11-04-1717 Baart Cornelisz Ven, jongman uijt de Beemster en Trijntje Cornelis, weduwe uijt de Rijp.
18-04-1717 Cornelis Jansz Buijsman, weduwnaar en Grietje Tijmons, jongedogter beijde tot Rijp.
25-07-1717 Attestatie gegeven aan: Dirk Jansz, weduwnaar woonagtig tot Scharwoud, onder de jurisdictie van Hoorn en Trijn Poulis, jongedogter tot Rijp om elders te mogen werden getrouwd.
29-08-1717 Pieter Jansz Tamboer, jongman van Medemblik en Guurtje Sijmons, jongedogter tot Rijp.
26-09-1717 Jan Klaasz Vlaming, jongman en jannetje Pietersen ten Hove, weduwe beijde tot Rijp.
17-10-1717 Lowijs Dorrie, weduwnaar tot Rijp en Grietje Jacobs Kok, jongedogter van Berkhout.
14-11-1717 Maarten Pietersz, weduwnaar en Cornelisje Adriaans, beijde tot Rijp.
21-11-1717 IJsbrand Jansz, jongman tot Rijp en Geertje Pieters, jongedogter van Beets.
28-11-1717 Andries Hendriksz, weduwnaar tot Wormer en Aafje Tijmons, jongedogter tot Rijp.
2 —– Jan Jansz, jongman en Jannetje Jans, weduwe beijde tot Rijp [geen datum vermeld – waarschijnlijk is de datum 2 dec 1717]
16-01-1718 Jan Sijmonsz Ruts, weduwnaar en Bregt Jans, jongedogter beijde tot Rijp.
20-02-1718 Jelle Cornelisz, jongman en Diewertje Cornelis, weduwe beijde tot Rijp.
20-03-1718 Jacob Dirksz, jongman en Neel Klaas, jongedogter beijde tot Rijp.
27-03-1718 Klaas Sijmonsz, jongman en Marij Gerrids, jongedogter beijde tot Rijp.
17-05-1718 Harmanus Wilhelmus van der Steeg, predicant alhier, jongman en Maria van Paats, jongedogter mede alhier woonagtig.
11-09-1718 Louris Andriesz, jongman wonende tot Rijp en Catharina Knedenburg, jongedogter van Anrigt.
25-09-1718 Attestatie gegeven aan: Dirk Smit, jongman tot Rijp en Trijn Jans, jongedogter tot Graft om tot Graft te mogen werden getrouwd.
13-11-1718 Jan Jansz Groot, jongman en Neeltje Jans Pender, weduwe beijde tot Rijp.
18-12-1718 Klaas Aldertsz, jongman en Diewertje Pieters, jongedogter beijde tot Rijp.
26-12-1718 Jan Gerridsz, jongman en Guurtje Sijmens Glas, jongedogter beide tot Rijp.
22-01-1719 Cornelis Dirksz Dam, weduwnaar en Geertje Willems, jongedogter beijde tot Rijp.
19-02-1719 Cornelis Jacobsz Peper, weduwnaar en Aagt Klaas Swaans, jongedogter beijde tot Rijp.
26-02-1719 Jan Dirksz de Boer, jongman en Eefje Jans, jongedogter beijde tot Rijp.
26-02-1719 Hendrik Gerridsz de Boer, jongman en Trijntje Jans, jongedogter wonende tot Rijp.
26-02-1719 Hendrik Klaasz Haan, jongman en Trijntje Adriaans, jongedogter wonende tot Rijp.
23-04-1719 Alderd Theunisz, jongman en Welmoed IJsbrands, jongedogter beijde tot Rijp.
30-04-1719 Jacob Cornelisz Backer, jongman en Grietje Adriaans, jongedogter beijde tot Rijp.
30-04-1719 Sijmon Hilbrandsz, weduwnaar en Grietje Theunis beijde tot Rijp.
14-05-1719 Gerrid Jansz, jongman en Grietje Jans Sloov, jongedogter beijde tot Rijp.
21-05-1719 Jan Klaasz, jongman en Jaapje Cornelis, jongedogter beijde tot Rijp.
02-07-1719 Theodorus Saskerus, jongman en Levina Catharina du Lavaij, jongedogter beijde van Alkmaar.
06-08-1719 Jan Dirksz Kramer, weduwnaar tot Rijp en Adriaantje Cornelis, jongedogter tot Graft.
20-08-1719 Cornelis Theunisz de Boer, jongman en Wilmpje IJsbrands, jongedogter beijde tot Rijp.
03-09-1719 Adriaan Joppe, jongman van Alkmaar en Grietje Jans, jongedogter tot Rijp.
08-10-1719 Jan de Vries, weduwnaar en Aafje Rijkes, jongedogter tot Rijp H:G: geconsenteerd in de kerk.
22-10-1719 Theunis Pietersz (Klinkert), weduwnaar tot Rijp en Barbertje Gerrids, jongedogter iojt Noord-eijnde.
05-11-1719 Jan Garbrandsz, jongman en Vrouwtje Adriaans, jongedogter beijde tot Rijp.
26-11-1719 Jacob Harmensz, jongman en Annatje Jans, jongedogter beijde tot Rijp.
10-12-1719 Attestatie gegeven aan: Pieter Krijnsz, weduwnaar tot Graft en Trijn Jans, weduwe tot Rijp.
26-12-1719 Attestatie gegeven aan: Goossen Goossensz Wierma van Doccum, jongman en Beertje Cornelis, weduwe beijde wonende tot Rijp om elders te mogen trouwen.
25-02-1720 Attestatie gegeven aan: Pieter Cornelisz, jongman en Neeltje Jacobs, jongedogter beijde tot Rijp om tot Graft te mogen werden getrouwd.
18-03-1720 Attestatie gegeven aan: Reijer IJsaaksz, jongman tot Hoorn en Geertje Maartens, jongedogter tot Rijp om in Hoorn te mogen trouwen.
24-03-1720 Attestatie gegeven aan: Dirk Alderdsz, weduwnaar tot Rijp en Annatje Jans om te mogen werden getrouwd.
31-03-1720 Attestatie gegeven aan: Mighiel Gerridsz, weduwnaar en Aafjen Jacobs, jongedogter beijde tot Rijp.
19-05-1720 Sttestatie gegeven aan: Sasker Willemsz, weduwnaar tot Rijp en Aaltje Cornelis, jongedogter tot Graft om aldaar te mogen trouwen.
19-05-1720 Klaas Cornelisz Smit, jongman en Pietertje Jans, jongedogter beijde tot Rijp.
09-06-1720 Lowijs Dorre, weduwnaar en Neeltje Gerbrands, jongedogter beijde tot Rijp.
09-06-1720 Cornelis Klaasz Hak, jongman en Marij Melles, jongedogter beijde tot Rijp.
30-06-1720 Attestatie gegeven aan: Pieter Jacobsz de Boer, weduwnaar en Guurtje Cornelis Slooten, jongedogter beijde tot Rijp om elders te mogen werden getrouwd.
07-07-1720 Attestatie gegeven aan: Jan Dirksz de Boer, weduwnaar tot Rijp en Dirkje Dirks, weduwe tot Graft om te mogen werden getrouwd.
04-08-1720 Jan Willemsz Vervlassen, weduwnaar en Neeltje Pieters, weduwe beijde tot Rijp.
18-08-1720 IJsbrand Jansz, weduwnaar en Maartje Michiels, jongedogter beijde tot Rijp.
25-08-1720 Adriaan Albertsz, weduwnaar en Sijntje Maartens, weduwe beijde tot Rijp.
01-09-1720 Attestatie gegeven aan: Thaams Thaamsz, jongman en Hilletje Jans, jongedogter beijde tot Rijp om te mogen werden getrouwd.
01-09-1720 Dirk Swaan, jongman en Neeltje Willems, jongedogter beijde tot Rijp.
08-09-1720 Klaas Gruijs, jongman tot IJlpendam en Guurtje Huijgens, jongedogter tot Rijp.
29-09-1720 Sijmon Jansz Swol, weduwnaar en Trijntje Willems, weduwe beijde tot Rijp.
06-10-1720 Pieter Jansz Ridder, jongman tot Graft en Jannetje Cornelis, jongedogter tot Rijp.
20-10-1720 Attestatie gegeven aan: Lourus Cornelisz, jongman en Adriaantje Gerrids, jongedogter beijde tot Rijp om te Graft te mogen werden getrouwd.
24-11-1720 Sijverd Pietersz Vierhuijsen, weduwnaar en Niesje Jans, jongedogter beijde tot Rijp.
08-12-1720 Jan C. Huijgen, jongman en Annatje J. de Wit, jongedogter beijde tot Rijp.
05-01-1721 Willem Adriaansz Hink, jongman en Guurtje Cornelis, jongedogter beijde tot Rijp.
12-01-1721 Pieter Pietersz ’t Lam, jongman en Aaltje Pieters de Boer, jongedogter beijde tot Rijp.
26-01-1721 Cornelis Schouten, weduwnaar en Annatje Lodewijks, weduwe beijde tot Rijp.
13-02-1721 Pieter Jacobsz de Boer, weduwnaar en Aaltje Klaas Aves, weduwe beijde tot Rijp.
23-01-1721 Klaas Swaan, weduwnaar en Garbrig Stevens, jongedogter beijde tot Rijp.
13-04-1721 Cornelis Sijmonsz Ruts, weduwnaar tot Rijp en Lobbrigje Cornelis, jongedogter van Oostgraftdijk.
11-05-1721 Theunis Pietersz, jongman en Diewer Klaas, jongedogter beijde tot Rijp.
25-05-1721 Pieter Jansz, jongman en Wolmend Cornelis, jongedogter beijde wonende in de banne van Rijp.
25-05-1721 Pieter Lubbertsz, jongman en Maartje Jacobs, jongedogter beijde tot Rijp.
09-06-1721 Attestatie gegeven aan: Alderd Heertjesz, jongman tot Oost Zaandam en Lijsbet Klaas, jongedogter tot Rijp om elders te mogen werden getrouwd.
06-07-1721 Jan Heertjesz Poest, jongman en Anna Theunis, weduwe beijde tot Rijp.
03-08-1721 Klaas Maartensz, jongman en Maartje Willems, jongedogter beijde tot Rijp.
28-09-1721 Cornelis Jansz de Jong, weduwnaar en Garbrig Jacobs, weduwe beijde tot Rijp.
05-10-1721 Sijmon Arisz Brak, jongman en Maartje Adriaans, weduwe beijde tot Rijp.
19-10-1721 Maarten Dirksz, weduwnaar en Neeltje Hendriks, weduwe beijde tot Rijp.
19-10-1721 Jan Sijmonsz Swol, jongman en Neeltje Cornelis, jongedogter beijde tot Rijp.
09-11-1721 Gerrid Sijmonsz Ruts, weduwnaar en Pietertje Pieters, jongedogter beijde tot Rijp.
09-11-1721 Albert Cornelisz, jongman en Maartje Theunis, jongedogter beijde tot Rijp.
16-11-1721 Michiel Gerridsz, weduwnaar en Neel Dirks, weduwe beijde tot Rijp.
18-01-1722 Hendrik Hendriksz, weduwnaar en Grietje Dirks, jongedogter beijde tot Rijp.
08-02-1722 Willem Jansz, jongman en Grietje Klaas Swaan, jongedogter beijde tot Rijp.
08-02-1722 Maarten Jansz, jongman en Grietje Klaas, jongedogter beijde tot Rijp.
05-04-1722 Gerrid Cornelisz, weduwnaar en Neeltje Maartens, weduwe beijde tot Rijp.
26-04-1722 Alderd Klaasz Heut, jongman en Geertje Pieters de Boer, jongedogter beijde tot Rijp.
26-04-1722 Attestatie gegeven aan: Jan Jansz Vredenburg, jongman wonende tot Schermerhorn en Neeltje Adriaans, jongedogter tot Rijp.
17-05-1722 Cornelis Pietersz Blank, weduwnaar en Aafje Jans, jongedogter beijde tot Rijp.
09-07-1722 Jan Jansz Bakker, weduwnaar en Guurt Dirks, jongedogter beijde tot Rijp.
04-10-1722 Aris Hendriksz, jongman tot Rijp en Marijtje Andries, jongedogter in de Beemster.
25-10-1722 Willem Maartensz, jongman tot Graft en Trijntje Paulus, jongedogter tot Rijp.
15-11-1722 Goossum Goossumsz, weduwnaar tot Rijp en Guurtje Cornelis, jongedogter mede aldaar.
13-12-1722 Pieter Lubbertsz, weduwnaar tot Rijp en Trijntje Mattheews, jongedogter uijt de Beemster.
13-12-1722 Adriaan Willemsz, weduwnaar en Diewertje Hendriks, weduwe beijde tot Rijp.
27-12-1722 Pieter Willemsz, jongman en Aafje Cornelis, jongedogter beijde tot Rijp.

Transcriptie: GeneaData – Datum: 10-05-2008

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

GeneaData

.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

2 reacties op De Rijp Huwelijken 1693 – 1722

 1. jochem.kroes@gmail.com schreef:

  Beste Mensen,

  Ik doe onderzoek naar de regenten van De Rijp in de achttiende eeuw.
  Graag zou ik jullie bestanden willen downloaden.

  Mag dat?
  En kunnen jullie dat voor mij regelen?

  Veel dank,
  Jochem Kroes
  Gouda

 2. Jochem Kroes schreef:

  Beste Mensen,

  Ik doe onderzoek naar de regenten van De Rijp in de achttiende eeuw.
  Graag zou ik jullie bestanden willen downloaden.

  Kan dat?
  En kunnen jullie dat regelen?

  Met dank,
  Jochem Kroes
  Gouda

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.